Stabil kurs på orolig sjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabil kurs på orolig sjö"

Transkript

1 NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara än män. Stabil kurs på orolig sjö Aktiemarknaden fortsätter att vara turbulent, men detta ger också goda möjligheter. Inflationsspöket har satt sina spår på västvärldens obligationsmarknader. Läs mer på sidan 10. Klarar han att runda udden? Cirka Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). 6 Konsten att kommunicera SKAGEN Fonder lanserar ett nytt kommunikationskoncept och inleder ett samarbete med Skagens Museum i Danmark. 29 Förbättrad Internettjänst SKAGEN Fonder lanserar e-legitimation på sin Internettjänst. Det banar bland annat vägen för smidigare köp, försäljningar och byten på Internet. K RÖ N I K A OMID GHOLAMIFAR 32 Efterklokhet på aktiemarknaden KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT läs mer om skagen fonders nya kommunikationskoncept och samarbetet med Skagens museum

2 2 innehåll skagen fonders Marknadsrapport nr SKAGEN Fonder investerar i undervärderade, impopulära och under analyserade företag i olika branscher över hela världen. Företaget, som startades 1993 i Stavanger, är Norges största aktiefond förvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 95 miljarder svenska kronor. SKAGEN Fonder etablerade 2004 en filial i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. SKAGEN Global ökar posten ytterligare i Hong Kong-baserade Cheung Kong Holdings Ltd. På bilden styrelseordföranden, mångmiljardären Li Ka-shing, 27 mars Aktien handlas till en betydande rabatt jämfört med underliggande värden. Foto: Bloomberg News. LÄS MER PÅ SIDAN 15 Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Postadress Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: SKAGEN söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. SKA- GEN tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare på telefon eller e-post I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges Inflation på väg upp. Shoppingcenter i Mumbai, Indien, den 4 juni. Den största riskfaktorn på aktie- och obligationsmarknaden är ökade inflationsförväntningar. Under en presskonferens den 6 juni framkom det exempelvis att den europeiska centralbankschefen, Jean-Claude Trichet, nu fokuserar på bekämpning av inflationen, snarare än skydd av den ekonomiska tillväxten. Ett annat exempel är Indien, där inflationen nu är 8,24 procent den högsta nivån sedan augusti Läs mer på sidan 10. Foto: Bloomberg News. Omslag: Klarar han att runda udden? Cirka Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Foton inlaga: Bloomberg News och SKAGEN Fonders bildarkiv. 5 Det viktiga sparandet 6 Konsten att använda sunt förnuft 8 Osäker som banken 10 Portföljförvaltarnas berättelse 18 Fondportföljer 26 SKAGEN Fonders investeringsfilosofi 27 Avkastnings- och riskredovisning 28 Kvartalsdata 29 Frågor och svar Nya möjligheter via SKAGENs Internettjänst och e-legitimation 29 Lägg inte på vi är här! 30 Det här är SKAGEN Fonder 31 Träffa SKAGEN 32 Efterklokhet och induktion

3 våra fonder 3 Aktiefonden SKAGEN vekst Förvaltare: Kristian Falnes Start: 1 december 1993 SKAGEN Fonders avkastningshistorik Avkastning januari maj Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 30 20, ,0 10 Tabellerna visar avkastningen i fonderna för respektive fond i förhållande till jämförelseindex hittills under året samt sedan fondernas start. SKAGEN Fonder har alltid använt utdelningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort. -1,5 0, SKAGEN Vekst Oslobörsens huvudindex (SEK) Aktiefonden SKAGEN Global Aktiefonden SKAGEN kon-tiki Förvaltare: Filip Weintraub Start: 7 augusti 1997 Förvaltare: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Avkastning januari maj Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 30 Avkastning januari maj Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 30 27, , , ,4-9, , ,3-8, SKAGEN Global MSCI World Index (SEK) SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) Räntefonden SKAGEN tellus Räntefonden SKAGEN krona Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 september 2006 Avkastning januari maj Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,7-2,5 0-2,6 4, SKAGEN Tellus Lehman Global Treasury Index (SEK) Förvaltare: Ola Sjöstrand Start: 29 juni 2007 Årlig avkastningsinformation för SKAGEN Krona visas när fonden blivit mer än ett år. Sedan start visar SKAGEN Krona en avkastning på 3,73 procent jämfört med 3,55 för jämförelseindex. Enligt fondanalysföretaget Morningstar är fonden en av de bästa i sin klass under den senaste sexmånadersperioden. Fondens avgift är 0,2 procent och sparande i fonden kan ses som ett bra alternativ till bankernas högräntekonton. Den effektiva räntan i fonden var 4,97 procent per den 10 juni 2008 (efter avgifter). För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 19.

4 4 ledare krönika ledaren Per Wennberg, VD, SKAGEN Fonder Sverige Bäste andelsägare, Svängningarna på världens börser har hittills under andra kvartalet minskat betydligt. Samtidigt kan vi notera att oron som varit har medfört att svenskar gått över till mer traditionella sparandeformer som bankkonton. Detta sker i kombination med att inflöden i strukturerade produkter, som exempelvis garantioch trygghetsfonder fortsätter att vara höga. Nysparandet i aktiefonder i Sverige minskade under första kvartalet trots att värderingarna i många bolag samtidigt blivit alltmer attraktiva. Enkelt uttryckt så verkar det som att det primära målet med sparandet alltmer går mot att sparande inriktas på att inte förlora pengar snarare än att tjäna pengar över tid. SKAGEN Fonder går glädjande nog mot strömmen och var den aktör som under första tertialet erhöll störst inflöden i aktiefonder i Sverige. Konsten att använda sunt förnuft sammanfattar i mångt och mycket SKAGEN Fonders arbete och grundfilosofi och inbegriper vad vi anser skiljer oss från den allmänt accepterade finansiella teorin. För att närmare knyta an till vårt namn och höga mål vad gäller kvaliteten i vårt arbete har vi börjat använda oss av Skagenmålarna i vår kommunikation. SKAGEN Fonder har nyligen tecknat ett sponsoravtal med Skagens Museum i Danmark. Mer om Skagenmålarna finns att läsa på sidorna 6 7. Med skattedeklarationen i färskt minne har alltfler svenskar börjat använda sig av e-legitimation för att kunna deklarera elektroniskt. Sammanlagt var det svenskar eller 23 procent av dem som deklarerade 2008 som använde någon form av e-legitimation. Användandet av e-legitimation har under det senaste året breddat sig till att inte enbart vara användbart vid deklarationsdags. Det är därför glädjande att SKAGEN nu kan meddela både gamla, nya och framtida kunder att vi under kommande veckor kommer implementera e-legitimation via vår hemsida. Detta innebär stora förenklingar när man vill börja eller förändra sitt månadssparande, samt göra köp och försäljningar av fondandelar. Allt detta kommer framöver att kunna göras via vår hemsida och mitt konto under förutsättning att man har en giltig e-legitimation. I praktiken innebär detta ett stort steg framåt i förenklingen av fondsparandet hos SKAGEN Fonder. Vi på SKAGEN Fonder ber att få önska en riktigt skön sommar. Nästa Marknadsrapport kommer i augusti. läs mer Läs mer om hur du praktiskt kan använda dig av e-legitimation hos SKAGEN Fonder på sidan 29 i denna Marknadsrapport. God ekonomisk politik gör skillnad SKAGEN Fonder utgår från det enskilda företagets förmåga att skapa ekonomiska värden. Var företaget är baserat eller inom vilken bransch spelar mindre roll. Vi letar efter företag som är undervärderade, underanalyserade och impopulära över hela världen. Det skapar en stor flexibilitet för våra förvaltare. De kan till exempel helt undvika regioner eller branscher som de för stunden anser vara övervärderade. Samba i Brasilien Brasilien är ett exempel där vi sedan länge har många investeringar, inte minst i vår globala tillväxtmarknadsfond Kon-Tiki. Inte för att vi har någon speciell relation till Brasilien utan för att vi där hittat många bra bolag där som är lågt värderade, ger hög utdelning och som dessutom krönikan Jonas A Eriksson Redaktör Marknadsrapporten verkar i branscher som boomat de senaste åren när supercykeln i råvaror tagit fart. God ekonomisk politik och sunda institutioner spelar dock en viktig roll för att skapa förutsättningar för företag att utvecklas. Här är Brasilien ett gott exempel. Många fruktade att den före detta fackföreningsledaren och socialisten Lula Da Silva skulle göra stora ingrepp i det brasilianska näringslivet när han tillträdde Så har dock inte varit fallet. Han har till exempel låtit centralbanken behålla sitt oberoende. Brasilien är det BRIC -land som för närvarnade har lägst inflationstakt och som har haft bäst börsutveckling i år. Tecken på kris i Argentina För en tid sedan belönades dessutom Brasilien med att få statusen investment grade av ratinginstitutet Standard & Poors, vilket kommer göra upplåning för brasilianska företag billigare. Våra investeringar i grannlandet Argentina har däremot gått motsatt väg, de har minskat kraftigt under senare tid. Inflationen har ökat kraftigt. Enligt oberoende bedömare uppgår den årliga inflationstakten till omkring 25 procent, trots att myndigheterna hävdar att den är under 10 procent. Förhoppningen att den nytillträdda presidenten Cristina Kirchner ska genomföra nödvändiga reformer är låg. Risken för ekonomisk kris har ökat kraftigt. Starka slovakiska kronor En sund ekonomisk politik är inte bara bra för aktier utan även för obligationer. Det är något vi fått erfara i vår globala obligationsfond Tellus där posten i slovakiska statsobligationer ökat i värde. Den ökade när det nyligen offentliggjordes att den slovakiska kronan kommer att skrivas upp i värde, revalveras, inför den stundande euroanslutningen för landet den 1 januari

5 nyheter I KORThet 5 Det viktiga sparandet Män sparar mer i aktiefonder än kvinnor. De är även villiga att ta högre risk för att få högre avkastning. Skillnader mellan kvinnor och mäns fondsparande är bakgrunden till varför SKAGEN Fonder anordnar temakvällar för kvinnor. rådgivning det går bra att kontakta SKAGEN Fonder för en kostnadsfri rådgivning på rådgivning innebär inte att den som får rådgivning binder sig till att investera hos SKAGEN. Över 300 personer samlades på SKAGEN Fonders tjejkväll för att lyssna på bland andra kapitalförvaltarna Anna Svensson och Sofia Hedberg. Foto Michael Metzler. Över 300 kvinnor i alla åldrar lockades till SKAGEN Fonders tjejkväll i Stockholm den 27 maj. Temakvällen följer framgången med ett liknande evenemang i Göteborg i april och har även visat sig vara en uppskattad form av möten på norska marknaden. Varför ordnar SKAGEN Fonder tjejkvällar? Det finns flera orsaker. Kvinnor har lägre lön än män, de har oftare deltidsarbete, lever längre och är mindre riskvilliga, säger Anna Svensson, kapitalförvaltare på SKAGEN Fonder. SKAGEN Fonders Sofia Hedberg till vänster och familjejuristen Carola Erixon till höger. Kombinationen ekonomi och familjerätt uppskattades av flera åhörare. Det var en känsla av att vilja ta tag i sin ekonomi som lockade svägerskorna Violet och Charlotta Ekdahl till tjejkvällen. Det är ingen annan som ansvarar för min ekonomi än jag själv, konstaterade Violet Ekdahl. Med ett antal år av utlandsarbete är Charlotta Ekdahl observant över att hon inte kommer få lika stor pension som om hon arbetat i Sverige under samma tid och att hon borde spara mer. Till vardags är Charlotta Ekdahl sjukgymnast och medger att hon har bättre koll på muskler än fonder. Jag kanske är för feg och låter därför pengarna ligga på banken, säger Charlotta Ekdahl som håller med sin svägerska om att det bara är hon själv som kan ta tag i sitt sparande. Skillnader mellan män och kvinnor Trots att fondsparande är ungefär lika vanligt bland män som kvinnor har en studie av Fondbolagens förening visat att det finns stora skillnader män och kvinnor emellan när det kommer till fondsparande. En skiljepunkt är att 55 procent av männen, till skillnad mot 37 procent av kvinnor, säger sig vara villiga att ta risk för att få bättre avkastning. När det talas om risk och fondsparande menas oftast hur pass mycket värdet på något kan svänga både på upp- och nersidan jämfört med medelvärdet. Det var intressant att höra att det kan löna sig att spara över längre tid, och samtidigt ta större risker, sa Gina Almegård som för närvarande sparar på banken. Män har även högre andel sparande i aktier och aktiefonder än kvinnor, 61 procent av männen sparar i aktiefonder mot 47 procent för kvinnor. Det kan sägas vara speciellt viktigt för kvinnor att spara, dels med tanke på det sämre löneläget och dels för att de är mer försiktiga. Olika personer har naturligtvis varierande behov beroende på exempelvis ålder och inställning till risk, därför uppmuntrar vi till rådgivningsmöten. Det kan också vara en bra idé att gå på rådgivning på fler ställen än ett, säger Sofia Hedberg, kapitalförvaltare på SKAGEN Fonder. Michael Metzler Fondbolagens Förenings studie av män och kvinnors fondsparande finns tillgänglig på Internet: StatistikStudierIndex/Studier.aspx

6 6 nyheter Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Fonder lanserar ett nytt kommunikationskoncept Konsten att använda sunt förnuft och inleder ett samarbete med Skagens Museum i Danmark. Associationen mellan konst, sunt förnuft och fondförvaltning passar väl ihop, säger Lisen Dybdal, marknadsansvarig på SKAGEN Fonder Västerhavet i storm. Efter solnedgång, 1909, Laurits Tuxen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Att använda sunt förnuft kanske låter enkelt, men det kan vara ett konststycke att få till. Sedan starten 1993 har portföljförvaltarna i SKAGEN Fonder varit trofasta sin investeringsfilosofi, och söker alltjämt efter företag som är undervärderade, impopulära och underanalyserade SKAGEN Fonders investeringsfilosofi baseras på den gamla förvaltningsskolan, först representerad genom amerikanen Benjamin Graham. Denna så kallade värdebaserade investeringsfilosofi kräver förståelse för hur ett företags affärsmodell fungerar, om modellen är bestående, vilka värden bolaget rår över, hur de förräntas och vad man betalar för dem. Ju billigare man får köpa värden som förräntas väl över längre tid ju bättre investeringsresultat skapas. Med andra ord sunt förnuft. Det praktiska genomförandet av investeringsfilosofin kräver specialiserad kunskap med individuell anpassning till olika situationer, något som kan uppfattas som en konst. SKAGEN Fonders portföljförvaltare har ett passionerat engagemang i sin strävan att skapa resultat i världsklass. Konsten att använda sunt förnuft är därmed en bra beskrivning på våra portföljförvaltares användning av vår filosofi och de resultat som uppnås, säger Lisen Dybdal, markandsansvarig på SKAGEN Fonder. SKAGEN Fonder och Skagenmålare Vad har då Skagenmålarna gemensamt med SKAGEN Fonder? Passionerade, engagerade och annorlunda kan ses som gemensamma nämnare för bägge grupper. Skagenmålarnas konst anser vi ge en optimal ram kring konceptet konsten att använda sunt förnuft. Skagenmålarna var passionerade, engagerade och duktiga i sitt fackområde. En av de mer erkända Skagenmålarna, Peder Severin Krøyer, föddes i Stavanger 1851, staden där SKAGEN Fonder grundades och där huvudkontoret ligger, säger Lisen Dybdal. Skagenmålarna hade en skandinavisk samhörighet och de var annorlunda för sin tid. Bland Skagenmålarna fanns både norska, danska och svenska konstnärer liksom i det team av portföljförvaltare som arbetar i SKAGEN Fonder. SKAGEN Fonder har en förhoppning om att skapa en positiv association med konstnärerna som mer eller mindre gjorde Skagen till ett begrepp. Vi vill använda den spännande och utmanande kombinationen som konst och sunt förnuft ger, genom sammankopplingen av det emotionella och rationella, säger Lisen Dybdal. Samarbete med Skagenmuseet Under maj slöts ett samarbetsavtal mellan SKAGEN Fonder och Skagens Museum. Samarbetet ska säkerställa att framställning och användning av de erkända konstverken tillvaratas på bästa möjliga sätt i SKAGEN Fonders kommunikation. SKAGEN Fonderna är det första företag som Skagens Museums har ingått ett sponsorsamarbete med. Direktör Lisette Vind Ebbesen ser fram mot ett spännande samarbete, och tycker det är ett intressant kommunikationskoncept SKAGEN Fonder arbetar med. Det betyder mycket för museet att det visas respekt och begeistring för verken i vår samling, inte bara formellt och estetiskt, men också innehållsmässigt, säger Lisette Vind Ebbesen. Det är SKAGEN Fonders uppriktiga intresse för och insikt i de krafter och den energi och nyskapande som fanns i konstnärkolonin i Skagen, som var huvudorsaken till att Skagens Museum ingick avtalet menar Lisette Vind Ebbesen. Vi ser många möjligheter för ett fruktbart samarbete och gläder oss att se hur SKAGEN kommer utveckla sitt intressanta kommunikationskoncept efter konstnärliga värden som ligger i denna, säger Lisette Vind Ebbesen. Under 2008 firar Skagens Museum 100 årsjubileum med en stor utställning som varar fram till 30 december Om SkagenmÅlarna Från slutet av 1870-talet och fram till sekelskiftet var Skagen en internationell mötesplats för unga konstnärer. Inspirerad av naturalismen och friluftsmålningen sökte de nya platser och motiv, och under 1880-talet blev Skagen en konstnärkoloni där det fanns plats för båte arbete och festliv. Konstnärernas föredragna motiv var fiskarna som arbetade på stranden, de små fiskarhemmen, naturen och det sociala livet bland konstnärerna. Skagenmålarna uppnådde världsberömmelse i sin samtid. Bland konstnärerna nämns ofta Michael Ancher, Oscar Björck, Holger Drachmann, P.S. Krøyer, Carl Locher och Lauritz Tuxen. Källa: Skagensmuseum.dk

7 nyheter 7 Översta raden till vänster: Skagen Rev, fyrskepp, 1892 Carl Locher (dansk). Mitten: Kopia av P.S. Krøyers självporträtt i Uffizierne, Florens, ca 1900 G. Bertoncelli (italiensk). Översta raden till höger: Båten sättes i sjön, 1884 Oscar Björck (svensk). Höger: Vänta på oss!, 1892 P.S. Krøyer (dansk, född i Stavanger). Nedan: Sommarafton på Skagen Söderstrand, 1893 P.S. Krøyer. Ett litet urval av Skagenmålarnas verk. Bilderna tillhör Skagens Museum.

8 8 nyheter Interbankräntorna, de räntor som banker ger när de lånar pengar sinsemellan, har sedan augusti 2007 varit fortsatt mycket höga. Vad var det som hände, och vad måste ske för att marknaderna ska normaliseras igen? Räntehoppet var störst i dollarn. Sedan starten på 2007 hade den amerikanska 3 månaders USD Libor legat i stabilt sidoläge på 5,36 procent, en normal marginal över centralbankens styrränta på 5,25 procent. När så räntan drevs upp med 0,14 procentenheter, till 5,5 procent, den 9 augusti 2007, så berodde det inte på förväntat högre styrränta. Orsaken var att bankerna plötsligt blev mindre villiga att låna pengar av varandra på termin. Osäker som banken Den 9 augusti 2007 stack interbankräntorna till väders, en signal om att något allvarligt var på gång att ske på kreditmarknaderna. Sedan dess har interbankräntorna varit mycket höga. SKAGEN Tellus portföljförvaltare Torgeir Høien reder ut bakgrunden till kreditkrisen. penningsmarknadsräntan, dollar 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 Libor USD mnd. 4,5 4,0 4,0 3,5 9.august 3,5 3,0 2,5 3,0 2,5 jan mar maj jul sep nov jan mar maj Källa: Reuters EcoWin Varför ökade då misstroendet mellan bankerna? Och vad har därefter gjorts för att förbättra situationen? Och hjälper initiativen? Bakgrunden låga långa räntor Det senaste årtiondet har världsekonomin haft en enastående utveckling. Öppningen av kinesisk och indisk ekonomi har lagt förhållandena till rätta för hög tillväxt i internationell handel och bättre global arbetsfördelning. Speciellt var tillväxten hög mellan 2004 och 2006, med en årlig tillväxttakt på något under fem procent i snitt. Tillväxten var rekordhög i Kina och Indien, men det var också goda tider i USA och i flertalet andra rika länder. Men till skillnad mot tidigare globala högkonjunkturer, steg inte de långa obligationsräntorna. En extremt hög sparandenivå i Kina och många av de andra starkt växande ekonomierna höll tillbaka de långa räntorna fastän efterfrågan på lån för att finansiera investeringar ökade starkt. Därmed sattes det inte in några bromsar på investeringar. Också projekt med relativt hög risk framstod som lönsamma när den riskfria räntan var mycket låg. Detta lade grunden för en kraftig tillväxt i bostadsinvesteringar, speciellt i USA och i enskilda marknader i Europa med Storbritannien i spetsen. Ännu lägre styrräntor Det kom heller inga signaler från den korta ändan av räntekorgen som tydde på att man skulle vara försiktig med riskfyllda investeringar. Speciellt var penningpolitiken slapp i USA, där Federal Reserve fruktade deflation och höll styrräntan nere på 1,0 procent under Extremt låg kort ränta bidrog till att många nya bostäder i USA finansierades med lån med rörlig ränta, mot det normala att binda den i både amerikanska styrräntan Källa: Reuters EcoWin och 30 år. Lånen blev dessutom i hög grad inte bestående i bankernas egna böcker, utan de lyftes ut i egna fastighetsinvesteringsbolag för att därefter buntas ihop och säljas vidare. Parallellt med den räntedrivna investeringsboomen i bostäder gav den starka tillväxten i Kina och Indien en kraftig ökning av råvarupriserna från 2001 och framöver. Utöver att vara ett hot mot den fortsatta tillväxten i Nordamerika och Europa, bidrog detta till ett stigande bekymmer för tilltagande inflation hos centralbankerna. Den amerikanska centralbanken började därför sommaren 2004 att höja styrräntan. Ett och ett halvt år senare var den 5,25 procent.

9 nyheter 9 Så vände bostadsmarknaden Kombinationen av massiv bostadsutbyggnad och den kraftiga ökningen i de korta räntorna ledde till att bostadspriserna stannade upp, för att börja falla hösten Därmed blev värdet av de räntebärande pappren som bankerna hade utställda, med pant i bostäder, allteftersom mindre värda. Risken för att bostadsägare inte kunde betala räntor och amorteringar ökade. Man såg de första tecknen till den så kallade subprime-krisen våren 2007, men allvaret i situationen blev inte tydligt förrän under sensommaren amerikanska bostadspriser Källa: Reuters EcoWin Allt eftersom klarnade situationen att fastän bankerna i hög grad hade lyft ur bostadsskulden ur balansen, så hade de betydande förpliktelser för investeringsföretagen de hade varit med om att upprätta. Den 9 augusti var den stora franska banken BNP Paribas tvunget att rädda två av sina fonder som hade förlorat stora belopp på amerikanska bolån. Då förstod övriga internationella banker allvaret i situationen. Man minskade därför krediten till varandra, både för att kunna bättra likviditeten på sin egen balansräkning och för att förhindra förluster på utlåning till andra banker. Kreditkrisen växte snabbt långt utöver interbankmarknaden. Allt med lån knutet till index för interbankräntor, som libor och NIBOR, blev direkt berörda. Dessutom ökade riskpremierna markant generellt. Det slog ut i högre ränta på långsiktiga skulder utställda av finansinstitutioner och stater utan högsta rating. Även räntan på obligationer utställda av icke-finansiella företag steg, om än i mindre grad. Oron spred sig vidare till andra finansiella marknader, speciellt i delar av valutamarknaden. Största kreditkrisen sedan 1930-talet Centralbankerna, som försöker styra inflation och produktion genom att förändra den korta räntan i penningmarknaden, kan inte leva med en situation där räntan på lån bankerna i mellan är lösryckt från styrräntan. De måste också hålla liv i det finansiella systemet. Bankkollapser förstör betalningssystemet och kan ha stora konsekvenser för prisutvecklingen och produktionen. Trycket har varit störst på Federal Reserve, vars chef Ben Bernanke har gått i bräschen för ett dubbelsidigt försök att kurera kapitalismen från vad IMF har sagt är den största kreditkrisen sedan 30-talet. För det första har man sänkt styrräntan aggressivt. För den andra har man lånat ut massiva belopp till banker som inte får tillgång till pengar till en överkomlig ränta på marknaden. Det senare för att få ned riskpremien i interbankmarknaden, och därmed på kreditmarknaden generellt. Räddningspaket till bankerna Tidigare var det bara vanliga banker som kunde låna från Federal Reserve, och kraven som ställdes för att få lån var så tuffa att få banker använt sig av möjligheten. Nu är villkoret långt mer generöst och Federal Reserve ger också lån till investeringsbankerna. De andra centralbankerna i västvärlden har i hög grad följt Ben Bernanke. ECB har inte sänkt räntan, men man har varit långt mer villiga än förr att låna ut pengar på termin till bankerna. Bank of England har både sänkt räntan och påbörjat ett gigantiskt låneprogram för att göra de brittiska bankerna mer likvida. Beloppen som har avsatts att hjälpa bankerna i USA och Storbritannien utgör cirka fyra procent av BNP. Hjälper det? Traditionell penningpolitik sänkningar av styrräntan fungerar först efter en tid. Många av de andra initiativen har kommit under senare tid, så det är för tidigt att slå fast om allt centralbankerna har gjort kommer fungera som avsett. Om man ser på interbankmarknaden är det inte lätt att se någon markant förbättring. Interbankräntorna är dessutom långt högre än de skulle ha varit givet förväntad styrränta. Detta kan bero på att doseringen av initiativen från Federal Reserve och de andra centralbankerna inte har varit stor nog. Så svaret kan vara att man ökar volymen av alla de nya möjligheterna att låna. Det kan också vara att tillförsel av likviditet inte adresserar bankernas reella problem. Om bankerna är rädda för att låna till varandra därför att de fruktar insolvens, hjälper det inte att öka bankens likviditet. Då lugnar sig inte situationen innan man har översikt över vem som sitter med förlusterna, och alla banker har blivit tillräckligt uppkapitaliserade. Man måste också se en ljusning på de underliggande problemen i bostadsmarknaden, speciellt i USA. Spridningen av oron i interbankmarknaden till andra delar av finansmarknaderna har modererat sig. Några av de valutor som fick stryk nu senast i mars har gått bättre i april, och långa räntor på företagsobligationer och obligationer utställda av stater som inte har AAA-rating, har generellt gått ner något. Kreditförsäkringspremien har sjunkit något från extremt höga nivåer, också på banker. Vad händer framöver? Fastän det finns tecken på förbättring är det för tidigt att avblåsa kreditkrisen. Det kan ta en stund till innan förhållandena i interbankmarknaden normaliserar sig. Och vi får troligen nya rundor med bankförluster, räddningsaktioner från centralbankens sida och behov av nytt eget kapital. Det skulle dämpa finanssektorns bidrag till den globala tillväxten. Men bankfolken på Wall Street och i London City är inte de enda som bidrar till att få ekonomin att svänga. Den globala ekonomins hjul har också andra, och starkare, krafter. För det första är det värt att notera att vanliga företag inte har haft stora problem med att finansiera sig i den öppna marknaden. Volymen har hållit sig uppe, och spreadarna är lägre än i interbankmarknaden extraränta i internetbankmarknaden USD Libor 3 mnd minus OIS 3 mnd jan mar maj jul sep nov jan mar Källa: Reuters EcoWin Realekonomin i USA tycks vara på nedgående, men hittills är det inte något som tyder på en markant recession. Och med undantag av Storbritannien, som många anser står inför sin egen bostadskris, är det inte lätt att se klara tecken på ekonomisk nedgång när vi ser på utvecklingen för de större länderna i övriga världen. Tillväxten dämpas troligen en del i Japan, och det finns tecken på något mer moderat tillväxt i euroområdet, men nyckeltalen från Kina, Indien och de andra tillväxtmarknaderna är i huvudsak positiva. Hög tillväxt i tredje världen, har betydelse för den västliga finanskrisens vidare förlopp. Kraftig tillväxt i länder med högt sparande bidrar till att hålla de långa obligationsräntorna nere. Det dämpar prisfallet på bostäder och finansiella tillgångar. Och det bidrar till att upprätthålla en anständig nivå på företagens investeringar. Något som är viktigt för att en tillväxtpaus inte ska glida över i en långvarigt lägre trendtillväxt. (det här är en översättning och bearbetning av en tidigare publicerad artikel i SKAGEN Fonders norska Marknadsrapport, nummer 2, 2008)

10 10 portföljförvaltarnas berättelse Överraskande bra aktiemarknad Mot alla odds har aktiemarknaderna utvecklat sig mycket väl i en kapitalmarknad som präglats av ängslan för recession, stagflation och inflation. Tillväxten i flertalet geografiska regioner har utvecklat sig bättre än vad som var befarat under första kvartalet. Den största riskfaktorn på aktieoch obligationsmarknaden är ökade inflationsförväntningar. De långa obligationsräntorna i USA och Europa har stigit relativt mycket de senaste månaderna och gett obligationsinvesterare förluster. Aktörerna i dagens aktiemarknad värderar risken högre i de industrialiserade, konsumtionsberoende länderna än de högt sparande och investerande tillväxtmarknaderna. Det är ett sunt drag. Finanskrisen kan inte avblåsas, en andra-ronden-effekt kan vara på gång med nya miljardförluster inom bank och finans i västvärlden. Med generellt fallande globala oljereserver har våra aktiefonder glädjen att vara medägare i nya betydande oljefyndigheter i Ghana och Brasilien. En person tankar sin moped i Ho Chi Minh City. Vietnam är ett av raden av länder där inflationen är på frammarsch (för närvarande den högsta på cirka 10 år). Oron för kreditkrisens effekter viker nu undan för inflationsrädslan. Foto: Bloomberg News

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN

SHB trotsar finanskrisen. Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON PÄR BOMAN SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN Köp en portfölj och lägg i byrålådan. PETER BENSON SVERIGES STÖRSTA AKTIE- OCH FONDMAGASIN FOKUS Klädföretag inte på modet FONDER OS och VM lyfter Brasilien BÖRSREPORTAGE Överdrivet ras i PA Resources

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Konjunktur och räntor

Konjunktur och räntor Konjunktur och räntor Nummer 4, 27 november 28 I detta nummer Finanskrisen slår hårt och BNP faller i många länder nästa år. I USA och euroområdet minskar BNP med 1,5 respektive,3 procent. Fed sänker styrräntan

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer