Trafiksäkerhetspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetspolicy"

Transkript

1 ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för både chaufförer och medtrafikanter. Samtliga åkerier anslutna till Åseletaxisamordning AB skall vara upplysta om detta och verka för att det efterlevs. Förhållningssätt Transporter som utförs inom Åseletaxisamordning AB skall alltid ske med fokus på följande: - Användande av bilbälte - Att följa lagstadgade hastighetsbestämmelser - Att anpassa hastigheten efter väglag och trafiksituation - Att respektera kör- och vilotidsregler - Att hålla avstånd till framförvarande fordon - Att stanna vid obevakade övergångställen när fotgängare vill gå över - Att våra åkeriers chaufförer alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar triangelmärkt medicin eller annan medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan ska omedelbart underrätta sin närmsta chef om sin medicinering. - Samarbete med våra medtrafikanter och där vi skall vara föredömen. - Vi skall alltid lastsäkra gods när detta är att föredra - Vår trafikledning skall verka för en minskad stress for våra anslutna åkerier.

2 ÅSELETAX1SAMORDNING AB - ha den behörighet och den hälsa som krävs för art på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. - utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas. - innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek. - genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken. - till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. Ordf

3 Aseletexisarnordning Policy för handhavande av mobiltelefon Inledning För att på ett bra sätt kunna kommunicera med den egna trafikledningen, bussterminaler, andra fordon och trafikföretag samt vara våra resenärer behjälpliga med till exempel beställning av sjukresor, färdtjänst finns någon form av kommunikationsutrustning, som exempelvis mobiltelefoner, installerade i våra fordon. Policy för handhavande Under körning endast tillåta tjänstesamtal. Minimera samtalslängden Stänga av våra privata mobiltelefoner under körning Om möjligt göra samtalet vid uppehåll Kontrollera samtalstrafiken genom specificerade räkningar från teleoperatören. Ordf Ingebo Agerhäll

4 ÅSELETAXISAMORDNING AB DROG OCH ALKOHOLPOLICY Företagets handlingsprogram angående alkoholmissbruk och droger syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet samt till att skapa en god arbetsmiljö. Företaget vill motarbeta utslagning från arbetslivet och ta sin del av ansvaret för att skapa ett samhälle som är fritt från narkotika och från missbruk av alkohol. * Företaget kräver av sina anställda, samt övriga verksamma inom företaget, att helt avstå från all befattning med narkotika såväl på arbetstid som på fritid. Befattning med narkotika utgör brott enligt svensk lag och accepteras därför inte i någon form av företaget. Företaget kräver av sina anställda, samt övriga verksamma inom företaget, att helt avstå från alkoholförtäring under och i omedelbar anslutning till arbetspass, utom vid representation»personalfester och liknande arrangemang som arbetsgivaren beslutat om. Anställd som inte följer denna policy riskerar att mista sin anställning. FÖRETAGETS HANDLINGSPROGRAM Organisation och resurser Alla anställda har skyldighet och rättighet att medverka till en trygg och trivsam arbetsmiljö. Ett grundläggande krav är att arbetsplatsen är fri från droger och anställdas bruk av alkohol. Arbetskamrater skall agera om man upptäcker att någon på arbetsplatsen innehar eller brukar narkotika, förtär alkohol eller langar. Det kan ske genom att informera styrelsen eller åkeriägarna.

5 ÄSELETAX1SAMORDNTNG AB Styrelsen och åkeriägarna som mottar sådan information skall omedelbart informera ordförande. Detsamma gäller om de själva upptäcker att någon på arbetsplatsen innehar eller brukar narkotika, förtär alkohol eller langar. Åkeriägaren har, såsom företrädare för taxisamordningen, ett särskilt ansvar för att förebygga och motverka psykiska och fysiska hälsorisker. Chefer och arbetsledning har därför, bland annat av säkerhetsskäl, skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa drog- eller alkoholpåverkad anställd från arbetsplatsen. Samråd för vidare åtgärd skall ske med styrelsen, facket och företagshälsovård. Arbetsuppgifter Samverkan mellan åkeriägarna på taxisamordningen skall vara sådan att missbruk upptäcks och åtgärdas på ett tidigt stadium. Skälen till detta är främst att minimera den skada som kan drabba individen, arbetskamraterna och samhället vid missbruk/drogberoende samt att begränsa spridningen av droger eller alkoholmissbruk till andra. Det är viktigt att motivera och stödja anställda som visar tecken på missbruk, så att de ställer upp på överenskomna behandlingar. Vid företaget skall fortlöpande Information spridas om drogers och alkohols medicinska och sociala verkningar, t ex om riskkonsumtionsnivåer. Kontakter formed las med organisationer som arbetar professionellt mot missbruk, t ex Aina, som bedriver verksamhet med information, utbildning, stöd i rehabiliteringsärenden, utredning med vårdhänvisning m m. Arbete utföras för att utveckla förmågan att stödja individer och genomföra aktiviteter, allt i syfte att hålla arbetet mot missbruk levande.

6 ÅSELETAXISAMORDKING AB Rutiner vid drog- eller alkoholpåverkan i arbetet Anställda som är påverkade av droger eller alkohol skall omedelbart avvisas från arbetsplatsen. Ansvarig för att så sker är alltid närmaste åkeriägare. Avvisningen skall ske på ett betryggande sätt. Åkeriägaren skall i möjligaste mån tillse att den anställde lämnas i bostaden eller på lämplig plats så att den anställde inte riskerar att skadas. Avvisningen skall ske även om det medför störningar i arbetet. Förnekar den anställde drog- eller alkoholpåverkan, kan frågan utredas genom urin-/eller alkotest. Vägrar den anställde att delta i testet, beslutar ordförande och åkeriägaren om avvisning från arbetsplatsen skall ske. Efter en avvisning skall alltid en uppföljning ske. Åkeriägaren bör då ha ett samtal med den anställde, i syfte att klarlägga om missbruk föreligger och att i så fall erbjuda hjälp. Det är mycket viktigt att arbetsgivaren för anteckningar om signaler om missbruk, enskilda incidenter samt vad som görs med anledning därav. Alkohol på personalfester, kurser, utbildningar m m Företaget uppmanar sina anställda att iaktta måttlighet vid alkoholkonsumtion i samband med kurser» utbildningar och personalfester som anordnas av företaget. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas tillgängliga vid sådana tillfällen. Ordf Ingebo Agerhäll

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern

Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern 2014-08-05 1 (11) Riktlinjer och anvisningar för möten och resor i Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer och anvisningar för möten och resor för Eskilstuna kommunkoncern - Ny efter KSAU-{6ED458CC-AEAC-4945-8533-

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer