Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00"

Transkript

1 Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK telefon

2 Bittra svek eller sur eftersmak De senaste veckorna har präglats av ständiga utspel med nya vallöften från de borgerliga partierna. Moderaterna utlovar massiva skattesänkningar, medan de andra partierna med kristdemokraterna i spetsen utlovar kraftigt ökade utgifter. Förslagen är i många fall svåra att prissätta. Sammantaget summerar dock de avgivna vallöftena till över 200 miljarder kronor i sänkta skatter och ökade utgifter. Vinner de borgerliga partierna valet, har de två alternativ. Det ena alternativet är att de får dra tillbaka en stor del av sina löften och därmed svika sina väljare, på samma sätt som den borgerliga regeringen i Frankrike fått backa om de stora skattesänkningar som de gick till val på. Det andra alternativet är att löftena infrias, och att de offentliga finanserna därmed raseras. Vad konsekvenserna av en sådan politik blir, är väl känt. Kraftigt stigande räntor, vilket drabbar hushållen hårt genom dyrare bostadslån. Räntorna på statsskulden blir dyrare och underskotten ökar. Valet står mellan svikna löften eller statsfinansiellt kaos, mellan handlingsförlamning och räntechock. Mönstret känns igen. Om rapporten Nedan följer en sammanställning av de borgerliga partiernas vallöften, som de uttryckts i valmanifest, valplattformar och rapporter från de respektive partierna. Kostnaderna har beräknats med hjälp av partiernas egna uppgifter, i valmanifest och budgetmotioner, samt genom egna beräkningar i de fall det inte funnits några kostnadsuppgifter. Det är i många fall svårt att tolka löftena, vilket också gör dem svåra att prissätta. Vi socialdemokrater har lagt ut rapporten på vår hemsida. Vi kommer självklart att ta emot förslag på eventuella förändringar, om de borgerliga partierna har bättre och mer exakta beräkningar på vad deras löften kostar. Du hittar rapporten på Det går inte att summera de olika partiernas löften rakt av. I en del fall är partiernas löften likartade, som till exempel när det gäller vårdgaranti eller vissa inkomstskattesänkningar. Dock kan man säkert säga att kostnaderna för partiernas löften överstiger 200 miljarder (moderaternas skattesänkningar + kristdemokraternas utgiftsökningar).

3 Sammanfattning av de borgerliga partiernas vallöften Moderaterna Minskade inkomster 154,1 Ökade utgifter 22,5 Summa 176,6 Största skattesänkning Höjt grundavdrag till , 64 mdr Största utgiftsökning Mer pengar till försäkringskassan, 8 mdr Folkpartiet mdr kronor Minskade inkomster 45,0 Ökade utgifter 22,1 Summa 67,1 Största skattesänkning Sänkta inkomstskatter, 24 mdr Största utgiftsökning Höjt bistånd, 5,8 mdr Kristdemokraterna mdr kronor Minskade inkomster 82,2 Ökade utgifter 59,7 Summa 141,9 Största skattesänkning Införa förvärvsavdrag på 7% på den pensionsgrundande inkomsten, 21 mdr Största utgiftsökning Skolsatsning, 15 mdr Centerpartiet mdr kronor Minskade inkomster 49,5 Ökade utgifter 33,0 Summa 82,5 Största skattesänkning Sänkta inkomstskatter, 35 mdr Största utgiftsökning Skolsatsning, 10 mdr

4 Moderaterna Miljarder kronor Vallöfte Källa 1 Kostnad 2 Beräkning/källa Lägre inkomster De första kronorna av en årsinkomst görs VM 64 Källa: Egna beräkningar skattefria för alla, avdrag mot kommunal beskattning Extra grundavdrag införs på kronor år för VM 7,5 Källa: Motion 01/02m034, sidan 66 varje barn upp till 16 år. Ett särskilt förvärvsavdrag för arbetsinkomster. VM 0 Kvittas mot egenavgiftskompensationen. Skattereduktion med hälften av VM 2,5 Motion 01/02m034, sidan 66 arbetskraftskostnaden för den som köper hushållsnära tjänster upp till kronor/år. En stegvis avveckling av den statliga inkomstskatten. VM 31,6 Beräkningskonventionerna för 2002, sidan 129 Avskaffad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. VM 27 Beräkningskonventionerna för 2002, sidan 129 och sidan 52 Sänkt skatt på bensin och diesel. VM 4,5 Motion:01/02m034, sidan 66 Arvs- och gåvoskatterna avskaffas successivt. VM 2,71 Beräkningskonventionerna för 2002, sidan 62 Sänkta skatter på arbete som gör det billigare att anställa och på kapital och kapitalinkomster för VM 1 Avsatt för sänkt kapitalbeskattning. Motion 01/02m021, sidan 77 billigare investeringar. Avskaffa straffskatten för fåmansföretagare, de s k VM 0,5 Motion 01/02m021, sidan 77 3:12-reglerna. Avskaffad utdelningsskatt också för svenska VM 9,4 Motion:01/02m021, sidan 77 aktieägare. Lägre energiskatter. VM 1,5 Sänkt Co2 skatt och sänkt elskatt Motion:01/02m021, sidan 77 Avveckling av särskatter som ger svenska jordbruks VM 1,9 Motion 01/02m021, sidan 77 företag sämre förutsättningar än konkurrenterna i andra länder. Summa lägre inkomster 154,11 Högre utgifter Fler poliser och bättre rättstrygghet/kriminalvård VM 1,2 Motion 2001/02:m034 Ökade insatser i skolan, universitet och forskning. VM 6,0 Motion 2001/02:m034 Familjepolitisk reform VM 1,0 Motion 2001/02:m034 Försäkringskassan VM 8,0 Motion 2001/02:m034 Mer pengar till sjukvården VM 1,75 Motion 2001/02:m034 Vårdgaranti för alla med vård inom tre månader VM 3,5 Enligt centerpartiets beräkningar i VÅPmotion 2001/02:c027, sidan 10 Höjd skälig levnadsnivå för pensionärer med de lägsta pensionerna. VM 1 Källa: kd, som räknar med att en ökning av fattigpensionärernas inkomster med 1000 kr/månad kostar 1 mdr. Rapport Det goda livet, sidan 3 Summa utgifter 22,45 Summa lägre inkomster och högre utgifter 176,6 Förkortning av källor VM = Valmanifest 1 För förkortningar, se slutet av tabellen. 2 Kostnad i nivåökning på slutåret av mandatperioden (2006), antingen genom senast angivet år i motion eller ungefär uppräkning till 2006.

5 Folkpartiet Miljarder kronor Vallöfte Källa 3 Kostnad 4 Beräkning/källa Lägre inkomster Sänkt skatt på hushållsnära tjänster VM 2,2 FP BP02 motion (2001/02Fi294) Sänkt och på sikt slopad fastighetsskatt. Helt avskaffad till VM+40 8,4 Halvvägs slopad fastighetsskatt Källa BP02 Sänkta arbetsgivaravgifter VM 5 Källa DN-debatt 1/9 Avskaffad förmögenhetsskatt under nästa 40 5,4 Källa VÅP. mandatperiod Sänkta inkomstskatter DN 1/ mdr i totala inkomstskattesänkningar minus regeringens tre steg i egenavgiftskompensationen (ca 40 mdr). Källa: BP-motion. Summa lägre inkomster 45 Högre utgifter Extra satsning på skolan, 950 miljoner VM 0,3 950 miljoner, ospecificerat engångsbelopp. Uppskattad nivåhöjning 0,3/år. Källa: BP-motion. Ökade resurser till högskolan VM 1,2 Nivåhöjning i forskningen. Källa: BPmotion. Äldreombudsman i alla kommuner VM 0,12 Egen beräkning: 300* Återinförd vårdgaranti från årsskiftet VM 0,75 Satsning 2003 i VÅP-motion. Rehabiliteringsgaranti för sjukskrivna VM 0,5 Källa: VÅP-motion. Fler poliser på gatorna VM 0,5 I VÅP-motionen ökas utgiftsområde rättsväsendet med 0,5 mdr. Bättre tandvårdsförsäkring VM 2 Källa: DN 1/9. Fler och större naturreservat VM 0,1 Egen bedömning. Höj taket och ge jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen 90 procents ersättning de VM 0,8 I BP-motion. 0,8 mdr anges som totalbelopp i VÅP-motionen. månader som delas lika. Höj biståndet till 1% av BNI VM 5,8 BP. Ökning från 16,5 till 22,3 motsvarar 5,8 mdr. Källa BP-02 Vol 4 UO7, sidan 9. Gratis inträde på statliga muséer VM 0,1 Ej prissatt. Uppskattning Sänk gallerimomsen VM 0 Ej prissatt. Öka ersättningen till anhörigvårdare VUX 0,5 I VÅP-motion. Ingår i stimulanspaket för äldrepolitik, inkluderar närståendepenning. Bra vård måste få kosta sjukförsäkringspengar för att korta vårdköer och extra statsbidrag för VUX 1 Finsam-modellen och uppskattningar. Källa BP-motion. kvalitetsutveckling i äldreomsorgen. Omsorgsgaranti för äldreomsorgen VM 0 Ej prissatt. Kommunalt system. VÅPmotion. Familjepolitisk reform DN 1/9 4 Källa: Lejonborg, DN debatt 1/9. Idag är barngrupperna 17,5 i genomsnitt, man vill ha ner detta till 15 i genomsnitt. Idag går det 5,4 barn på en personal, detta vill man ha ner till 5 VÄL 3,3 Tioprocentig ökning av personalkostnaderna i barnomsorgen (total personalkostnad för barnomsorgen 3 För förkortningar, se slutet av tabellen. 4 Kostnad i nivåökning på slutåret av mandatperioden (2006), antingen genom senast angivet år i motion eller ungefär uppräkning till 2006.

6 är 33 mdr kr). Fp kräver statliga stimulanspengar till handikappade. 1 miljard varje år i fem år. VÄL 1 Källa: Liberalt välfärdsmanifest 2002, s 18 Resurserna till medicinsk forskning SAN 0,1 Egen bedömning, med utgångspunkt i rapporten Sandwich-kvinnor Summa högre utgifter 22,1 Summa lägre inkomster och högre utgifter 67,1 Förkortning av källor: VM=valmanifestet 40 = rapport nya lägenheter (finns på fp:s hemsida) VUX = Rapport vuxna nog att bestämma själva (finns på fp:s hemsida) VÄL = Rapport Liberalt välfärdsmanifest 2002 (finns på fp:s hemsida) SAN = Rapport Sandwich-kvinnor kvinnor i tredje åldern Kristdemokraterna Miljarder kronor Vallöfte Källa 5 Kostnad 6 Beräkning/källa Lägre inkomster Höjt grundavdrag till VM 10 Höjning av grundavdraget på ca kr, motsvarar en skattesänkning på ca 3000 kr. Beräknas omfattas drygt 80% av de ca 4 miljoner förvärvsarbetande. Ett skattefritt barnomsorgskonto införs på kronor till barn mellan ett och tre år. Kontobeloppet trappas av i förhållande till hur lång tid barnet har kommunalt finansierad barnomsorg. VM 1, barn (källa: Alf Svensson) av ca upp till 3 år beräknas att stanna hemma * /3 = 1,9 miljarder Halvtid i förskolan ger halvt barnomsorgskonto. Maximalt kronor per år kan tas ut. Arbetsgivaravgiften sänks med 10 % på lönesummor upp till kronor. VM 6 Motsvarar kostnaden för nuvarande nedsättning av arbetsgivaravgiften med 5 % för lönesummor upp till kronor. Den övre skiktgränsen tas bort VM 3 Fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en kommunal fastighetsavgift på högst per år. (2001/02Fi292) VM 6 Egna beräkningar baserat på förslaget som ingår i ett reformpaket i Kd Våp motion (2001/02 Fi 37) men finns finansierat i Kd BP02 motion (2001/02Fi292) Förmögenhetskatten fasas ut (Våp 2001/02:100) VM 5 Motsvarar skattebortfallet från dagens intäktsnivå (Våp 2001/02:100) Förnyelsebara drivmedel skattebefrias 1,5 Nytt beslut på rikstinget 2002 Om biodrivmedel generellt befrias från energiskatt kommer det bli lönande med låginblandning i bensin. Konsumtionen kommer att trappas upp och sträcka sig till 5 % ersättning av bensin och 5 För förkortningar, se slutet av tabellen. 6 Kostnad i nivåökning på slutåret av mandatperioden (2006), antingen genom senast angivet år i motion eller ungefär uppräkning till 2006.

7 möjligen 2 % dieselolja vid år Skattebortfallet beräknas stiga mellan 2003 och 2005, för att uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor för år Dubbelbeskattningen av aktier avvecklas successivt och slopas 2005 VM 6 Delfinansieras delvis med höjd bolagsskatt 28 till 30%. Avskaffa 3:12-reglerna ( den skattemässiga diskriminering som idag drabbar fåmansbolagen ska avskaffas ) VM 0,5 Källa: moderaternas beräkningar för kostnaden att avskaffa 3:12-reglerna. Motion 01/02m021, sidan 77 Energiskatten på el- och dieselolja måste sänkas för jordbrukare VM 1,1 Källa Kd BP02 motion (2001/02Fi292), sidan 75. Priset halveras på hushållstjänster genom en skattereduktion. VM 2,2 Källa Kd BP02 motion (2001/02Fi292), sidan 78. Inkluderar ROT-tjänster. 50%-ig reduktion. Skattereduktion för låg- och medelinkomsttagare med 360kr/mån VÄX 18 Källa Kd BP02 motion (2001/02Fi292) sidan 78. Införa förvärvsavdrag på 7% på den pensionsgrundande inkomsten. VM, VÄX 21 Källa Kd BP02 motion (2001/02Fi292), sidan 78. Sänkt moms på nyproduktion. VÄX Svår att bedöma Avskaffa arvsskatt på bundet kapital VÄX 0,04 Källa Kd BP02 motion (2001/02Fi292) sidan 75. Summa lägre inkomster 82,24 Högre utgifter Taket i föräldraförsäkringen höjs från 7,5 till 11 PBB och ersättningsnivån höjs från 80 till 90 procent. Barnbidraget höjs för tonårsbarn (13-16 år /Barnbidraget höjs till tonårsbarn (13-16 år till samma nivå som föreslås för studiebidraget, d v s en höjning med 100 kr per månad från 950 till kr per månad och barn. Biståndet ska före hösten 2006 höjas till en procent av BNI. VM 2,7 Höjning från 7,5 till 10 PBB kostar 0, 6 miljarder kr. (Våp 2001/02:100) Höjning från 10 till 11PBB beräknas kosta ca 0,1 miljarder och höjning av ersättningsnivån 2 miljarder VM 0,4 Familjepolitiska plattformen till MTFB rikstinget och enligt Kd Våp motion (2001/02Fi37) VM 5,8 Nytt beslut på rikstinget som gick emot partistyrelsen, vilka ville ha en mindre snabb höjning. Källa beräkning: BP. Ökning från 16,5 till 22,3 motsvarar 5,8 mdr. Källa BP-02 Vol 4 UO7, sidan 9. Fler vuxna i skolan för att skapa mindre grupper. VM 15 En överslagsberäkning där man utgår från att antalet elever per klass nu är 25 och en minskning skall ske till 15 elever innebär en ökning med i genomsnitt 6 lärare/skola och en ökning av kostnaderna med 10 mdkr utöver Wernersson-pengarna. Anslagen till rättsväsendet ska höjas med en miljard VM 4 Höjning med 1 miljard per år kronor per år Vården prioriteras. Vårdens andel av BNP ska öka från 8,5 till 10 procent inom en tioårsperiod. Kd uppskattar att det kräver ökade resurser med 3 mdr VM 4*3=12 Rapport Det goda livet, s4

8 kronor per år. 4,6 miljarder kr mer än regeringen på infrastruktur VÄX 4,6 22-punktsprogram för tillväxt, fler företag och nya jobb, s3 5,5 miljarder mer än regeringen till kommuner och landsting VÄX 5,5 22-punktsprogram för tillväxt, fler företag och nya jobb, s3 Fattigpensionärerna (de med garantipension) ska få ÄLD 2,8 Rapport Det goda livet, s kr/månad tidigt kommande mandatperiod. Det ska betalas med ekonomisk tillväxt, kostnad 2,8 miljarder. Vårdgaranti inom tre månader VM 3,5 Källa: centerpartiets uppgifter i c:s VÅP-motion 2001/02:c027, sidan 10 Rehabiliteringsförsäkring införs VM 2,7 Källa BP-motion sidan 99. Stödet till anhörigvårdare ska ökas VM 0,05 Källa BP-motion. Nya utbildningsplatser inrättas inom vårdyrken. VM Ingen prislapp Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs till 200 VM 0,63 Källa BP-motion sidan 97. kronor Summa högre utgifter 59,68 Summa lägre inkomster och högre utgifter 141,92 Förkortning av källor: VM = valmanifestet VÄX = Kd:s 22-punktsprogram för tillväxt, fler företag och nya jobb som Kd presenterade 16/8. MTFB = Kristdemokraternas pressträff om mer tid för barnen, 14/6 ÄLD = Kd:s program för äldre; Det goda livet Centerpartiet Miljarder kronor Vallöfte Källa 7 Kostnad 8 Beräkning/källa Lägre inkomster Sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften sänks med 10 procentenheter upp till en lönesumma motsvarande kr för egenföretagare och kr för övriga företag. + Sänkta skatter för jordbruket VM 8 Centerpartiets VÅP-motion 2001/02:c027, s 26: Sänkta arbetsgivaravgifter och företagsskatter. Sänkta skatter för folk med låga och normala inkomster VM 35 Centerpartiets VÅP-motion 2001/02:c Förmögenhetsskatten avvecklas, i ett första steg genom avskaffad sambeskattning. MÖJL 5 Centerpartiets VÅP-motion 2001/02:c Sänkt fastighetsskatt. Ta bort skatten på miljövänliga bränslen långsiktigt MÖJL 1,5 Källa: kristdemokraternas beräkningar: skattebortfallet beräknas stiga mellan 2003 och 2005, för att uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor för år Summa lägre inkomster 49,5 Högre utgifter Fördubblat barnbidrag >5 år FAM 6,2 Egna beräkningar Höjt inkomsttak från 7,5 till 11 PBB i FAM 0,7 Egna beräkningar 7 För förkortningar, se slutet av tabellen. 8 Kostnad i nivåökning på slutåret av mandatperioden (2006), antingen genom senast angivet år i motion eller ungefär uppräkning till 2006.

9 föräldraförsäkringen Höjd grundnivå från 120 till 200 kr/dag i föräldraförsäkringen Instifta ungdomsakuter, Ny förlossningsmånad i föräldraförsäkringen (200 kr/dag) FAM 0,3 Egna beräkningar UNGprogram 0,3 Centerpartiets egen beräkning i rapport Lika villkor för unga i hela landet, s 13 FAM 0,4 Egna beräkningar Nationell vårdgaranti VM 3,5 Centerpartiets VÅP-motion 2001/02:c027, sidan 10 Rehabiliteringsgaranti VM Centerpartiets VÅP-motion Centern vill ha 4000 poliser till så att alla kan känna sig trygga. Permanenta investeringsbidraget för studentbostäder. 2001/02:c027, sidan 10 MÖJL 0,65 Källa: centerpartiets beräkningar i STHLM 0,125 Kostnaden för det tillfälliga investeringsbidraget är 0,125 mdr enligt VÅP 2002, s 149 Ta igen eftersatt underhåll på vägnätet. MÖJL 2,7 Källa: centerpartiets beräkningar i Öka resurserna till högskolor och forskning MÖJL 0,19 Källa: centerpartiets beräkningar i Bekämpande av narkotika och andra droger MÖJL 0,03 Källa: centerpartiets beräkningar i Satsning på ung kultur MÖJL 0,1 Källa: centerpartiets beräkningar i Lika delar bidrag och lån I studiemedlen MÖJL 2,0 Källa: centerpartiets beräkningar i Mer pengar till skolan MÖJL 10,0 Källa: centerpartiets beräkningar i Biståndsmål på 1% återupprättas till 2005 MÖJL 5,8 BP. Ökning från 16,5 till 22,3 Summa högre utgifter 33 Summa lägre inkomster och högre utgifter 82,5 Förkortning av källor: VM= Valmanifestet MÖJL= Ta vara på Sveriges möjligheter, valmanifest (STHLM) = Torgmöte med Maud Olofsson om bostadssituationen i Stockholm, UNG = Rapport Lika villkor för unga i hela Sverige motsvarar 5,8 mdr. Källa BP-02 Vol 4 UO7, sidan 9.

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för privatekonomi 2002-09-06 Valet 2002: Guldregn över barnfamiljerna! Institutet för privatekonomi på FöreningsSparbanken har gjort en granskning av

Läs mer

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se

Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV. www.socialdemokraterna.se Rapport VÅR FAMILJEPOLITIK OCH 11 FRÅGETECKEN KRING BORGERLIGHETENS ALTERNATIV www.socialdemokraterna.se Vår familjepolitik Bostadsbrist och osäkra anställningar gör att många väntar med att skaffa barn.

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Tabell 1: Beräknade brutto/nettointäkter från effektskatten vid olika skattenivåer under perioden 2016-2017 12 648 kr/mw/månad, mkr

Tabell 1: Beräknade brutto/nettointäkter från effektskatten vid olika skattenivåer under perioden 2016-2017 12 648 kr/mw/månad, mkr 2015-09-16 Dnr 2015:1436 Uppdraget är följande: - Skatten på termisk effekt i kärnkraftverk avskaffas i tre lika stora steg åren 2016, 2017 samt 2018. - Energiskatten på el höjs i tre steg åren 2016, 2017

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Pressmeddelande från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2004-11-09 Prognos för 2005 Pensionärerna är förlorare Höjt grundavdrag och ytterligare kompensation för egenavgiften ökar hushållens

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Granskning av oppositionens politik

Granskning av oppositionens politik Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 213 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15 74 år efter arbetskraftstillhörighet

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Näringslivets skattefrågor i valet 2014

Näringslivets skattefrågor i valet 2014 696 debatt & kommentar 2014 HANS PETER LARSSON Näringslivets skattefrågor i valet 2014 1 INLEDNING Valrörelsen går nu in i sin slutspurt. Under Almedalsveckan hettade skattefrågan till när Socialdemokraterna

Läs mer

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 165/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 165/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att 7 i barnbidragslagen

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll 2015 2017. Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2017 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Regeringens genomförda eller planerade förändringar på skatteområdet 2015-2017 Sammanställningen tar upp regeringens

Läs mer

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N

SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N SEPTEMBER 2003 SÅ FUNKAR N Ä S S J Ö K O M M U N Varför behövs en kommun... Kommunen sköter mycket av allt det som behövs för att ett samhället ska fungera. Skola, snöröjning, äldreomsorg, bibliotek, brandkår,

Läs mer

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag...

2014 12-16. 5.1 Månadstabellen... 6 5.2 Tvåveckorstabellen... 6. 6 Avdrag som beaktas i preliminärskattetabellerna... 7. 6.1 Grundavdrag... *Skatteverket 1(21) 2014 12-16 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar som skattetabellerna grundas på... 3 3 Tabellernas indelning i kolumner... 3 4 Tabellernas indelning i avlöningsperioder...

Läs mer

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02

MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02 MP DET NYA VÄNSTERPARTIET Rapport, Almedalen 2013 07 02 Inledning Miljöpartiets kongress i slutet av maj medförde rubriker om en politisk vänstersväng utifrån bland annat beslut om arbetstidsförkortning,

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Aktuell analys 19 februari 2016 Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN

I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 22 I denna värld kan inget sägas vara säkert, utom döden och skatterna. BENJAMIN FRANKLIN 2. SKATTER OCH SOCIALAVGIFTER I ETT TOTALPERSPEKTIV 23 2 Skatter och socialavgifter i ett totalperspektiv I detta

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Skattesmäll Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll 2015 2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Skattesmäll Sverige Regeringens budgetproposition för 2017 presenterades den 20 september. I den fortsätter regeringen

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari 2011. Stockholm 24 november 2010 Pressmeddelande Stockholm 24 november 2010 Så blir din ekonomi i januari 2011 Få vinnare i årets prognos. Har du bostadslån med rörlig ränta får du det till och med sämre. Även många pensionärer får mindre

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna?

Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna? Regelförenkling i valet 2010 Vad lovar politikerna och vad säger företagarna? Intervjuer med ledande företrädare för riksdagspartierna och SKOP-undersökning med svenska företagare. 1 Regelförenklingsfrågorna

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Skåneopinion. Mars 2012

Skåneopinion. Mars 2012 Skåneopinion Mars 2012 Det går bra i Skåne för S och Stefan Löfven Stefan Löfven har raskt marscherat upp till den partiledare som har näst mest förtroende efter Fredrik Reinfeldt i Skåneopinionen, liksom

Läs mer

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning PROP. 2014/15:1 Innehållsförteckning 8 9 10 Utgifter... 409 8.1 Utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter... 409 8.1.1 Utgiftsramar för 2015... 410 8.1.2 Utgifter 2014 2018... 412 8.1.3 Utvecklingen

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Sänkta grundavdrag och normalt uppräknade skiktgränser

Sänkta grundavdrag och normalt uppräknade skiktgränser Sänkta grundavdrag och normalt uppräknade skiktgränser Grundavdragen räknas om med förändringen av konsumentpriserna. Det innebär att det lägsta grundavdraget sänks till 18 800 kronor 2014 jämfört med

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Effekter av skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala

Läs mer

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Aktuell analys 10 oktober 2014 Skatteförslag från nya regeringen Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. De som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik Rapport skriven av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Motion till riksdagen 1985/86:422

Motion till riksdagen 1985/86:422 Motion till riksdagen 1985/86:422 Ulf Adelsohn m. fl. (m) Inkomstskatten för åren 1987 och 1988 (prop. 1985/86: 130) l. Regeringens skatteförslag Erfarenheterna av socialdemokraternas s. k. skatteomläggningar

Läs mer

Svenska staten och skatteteori

Svenska staten och skatteteori Svenska staten och skatteteori Plan Svenska staten Skatteteori Hur bör skatter utformas? 1 2 Upplägg Offentliga utgifter som andel av BNP Varför skatter? Hur bör skatter utformas? Viktiga kriterier för

Läs mer

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi

Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi Budgetpropositionen för 2016 Privatekonomi September 2015 Så påverkas hushållens plånböcker av regeringens höstbudget Regeringen presenterade idag höstens budgetproposition. Det är först nu som regeringen

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering

Bilaga. Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område översikt av utgifter och finansiering Bilaga Försäkringsersättningar och vissa bidrag inom Socialdepartementets område

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel

Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian Kvotplikt för biodrivmedel Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 24 april 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets ärendenr. N/2013/ 934/RS Naturskyddsföreningens remissvar på promemorian

Läs mer

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken Agenda 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken 4. Moderaternas prioriteringar inför BP 2016 Moderaterna sätter jobben

Läs mer

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD

2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD 2014-2015 BUDGETFÖRSLAG SÖDERHAMNS KOMMUN JOBB OCH VÄLFÄRD JOBB- OCH VÄLFÄRDSBUDGETEN 2014-2015 Alliansen Söderhamn bildades på Ranbogården i Mo sensommaren 2011 som ett svar på den längtan vi upplevt

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2016

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2016 Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor.

Redovisa om möjligt hur förändringarna 2016 i kronor samt andel av disponibel inkomst påverkar inkomstfördelningen mellan män och kvinnor. 2015-08-25 Dnr 2015:1213 Redovisa de offentligfinansiella effekterna åren 2016-2019 av att 1) höja gränsen för reseavdraget till 18 000 kronor för personer som bor i kommungrupp 1-4 samt sänka gränsen

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering 2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering Givet följande skatteomläggning: Samtliga momssatser harmonieras till ordinarie 25 procent. Jobbskatteavdraget (alla steg) i nuvarande form avskaffas helt. Med de offentliga

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:98. Redovisning av skatteutgifter 2015

Regeringens skrivelse 2014/15:98. Redovisning av skatteutgifter 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer