MSF, Protokoll FS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSF, Protokoll FS9 2014-03-22"

Transkript

1 MSF, Protokoll FS Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander Lundin, Uppsala Frida Kareliusson, Linköping via Skype halv dag Formalia 1 Mötet öppnas Maria Valeur förklarade mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Maria Valeur valdes till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Milla Järvelin valdes till mötessekreterare. 4 Val av mötesjusterare Norna Werner valdes till första justerare Maria Valeur till andra justerare. 1

2 5 Adjungeringar Rayma Acevedo adjungerandes. 6 Fastställande av föredragningslistan Dagordningen fastställdes med två övriga frågor från Uppsalas ledamot - handouts - DLF modellen nytt ekonomiskt system MSF Anmälningar 7 Godkännande av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkände. 8 Protokoll och minnesanteckningar från råd, delegationer och annan representation OMSIS möte Maria Valeur har varit på detta de diskuterade patientdatalagen och hur den tillämpas praktiskt på olika studieorter. OMSIS stadgar godkändes Maria kan skicka ut vid intresse. FD möte inget att rapportera. FS representant kunde inte närvara denna gång. Rapporter 9 Verksamhetsrapporter Uppföljningsdokumntet behandlas imorgon söndag 23/3 då kommer alla verksamhetsområden 10 Ekonomirapport MSF beslutade att kansliet ska sammanställa och presentera vad MSF har för placeringar samt att MSF sedan ska diskutera framtida placeringar. Årsbokslut klart Styrelsen godkände årets bokslut, vill gärna till nästa gång att ekonomiansvarig går igenom den nästa möte. 11 Lokalavdelningsrapporter Inga rapporter inkomna från lokalordförande - FS ledamöter tar en runda om vad de vet sker på deras lokal orter Uppsala Uppsala har bytt många styrelseledamöter, bra med nätverkshelgen snart för de nya ledamöterna. 2

3 Göteborg arbetshelg, jobbade fram en mer detaljerad budgetkalkyl för att underlätta överlämningar, ny hemsida Utland årsmöte i Warszawa nästa helg, 12 ledamöter totalt internationell, utskrivningsfrågan utskrivna ur Sverige utlandsstudenter- inte försäkrade eller folkbokförda i Sverige, får enorma problem i exempelvis vård skulle kunna vara SACO fråga, FS ber utland att koppla tillbaka till dem när de samlat in material. Örebro Tora representant i lokala läkarföreningen Tora tagit upp frågan om läkar.ass tjänst. Missat att rekrytera studenter till Örebro, facklig sekreterare skickad ut till sjukhus om detta. De kommer säkert kommer till nästa sommar rekrytera egen bas. Haft kick off styrelse. Mångfaldsdag förhoppningen att påverka läkarutbildningen Stockholm temakväll katastrof medicin, föreläsning om vad MSF gör. Nya styrelsen haft middag. AT mässan inte fått betalt från alla landsting kolla med kansliet om de kommit in till MSF centralt. Katastrofmedicin kväll om andra är intresserade kan Norna förmedla kontakt. En fb grupp för PR/ rekryteringsansvarig där de kan utbyta idéer ta det till respektive lokalförening. Nils / Alexander kan prata om det. Umeå- T1 info, bättre uppslutning denna gång, forskningsmässa, nollningsrace, Sylvia Kakembo self management centralt kurspaket. Försöker rekrytera någon middags/ fest fansvarig för FUM. IFMSA gemensam föreläsning om papperslösa. Linköping- årsmöte, nya ordförande Skåne ny styrelse har haft arbetshelg. Sommarjobbsföreläs (vilka jobb, hur man söker och tips). 12 Kanslirapport - Ny hemsida är gå gång, styrelsen önskade att få en flik grafisk mall på hemsidan under flik aktiv i MSF studenthandläggare ordnar detta. - Diskuterades hur arvode hanteras för ordförande som inte längre är student, hon har inkomstbortfall externrepresentation antingen betala detta eller dela ut det på studenterna - Möte om profilprodukter Sofia Karlsson och Milla Järvelin, ska träffa vår leverantör PGM och få lite prisbilder. Diskussionspunkter 13 Diskussionspunkter -Almedalen. Vad göra? WORKSHOP 3

4 SACO Rindi kårhuset Uppbokat be om en tid från Läkarförbundet i så fall som har bokat upp. Förslag på att göra seminarium / eller att påverka på plats - Journaler på nätet - handledning kontra platsbrist antalet läkarstudenter - Diskriminering ( SYLF) från Preklinrapport - antalet läkarstudenter - flaskhals max antal färdiga specialister på bäst tid max 12,5 år - vik UL löner - läsa patient journaler ( - SSK) - platsbrist läkarstudenter - vårdens ledare från läkarstudent till chef Maria Valeur mailar Eva Widman om MSF:s idéer för Almedalen och hör hur de kan gå vidare om det går att samarbeta med SLF Majoriteten av styrelsen föredrog dessa punkter: Flaskhals från start till specialist 12, 5 år kanske med SYLF, eller egen Journaler på nätet tillsammans med förbundet kanske -SLF-FUM. Strategier. WORKSHOP/DISKUSSION Möteshandlingar noggrant studerade till FS10 Enhetliga kläder trycka upp tröja Norna ser över detta till FS10 -Roterande mötesordförande, hur optimerar vi? DISKUSSION Per capsulam om att införa roterande ordförandeskap Två nästa möten är ordförande Teodor FS10 och Norna FS 11, Maria vidarebefordrar Emmas lathund om vad ordförande ska göra till övriga i FS. Beslutspunkter 14 Beslutsuppföljning -Profilprodukter (ALEX) Möte med PGM Sofia Karlsson och Milla Järvelin ska ha ett möte med PGM tisdag 25/3 och höra om profilprodukter. Borde gå att få igång snabbt att beställa från SLF. Diskussion om huruvida en webshop just nu är prioriterad. Styrelsen kom fram till att för tillfället ska profilprodukter som kan beställas via SLF prioriteras och webshopen läggas på 4

5 is. Styrelsen gjorde även en prioriteringsordning på listan över inkomna förslag på profilprodukter. Milla tar med sig denna till PGM möte. Det beslutades att de profilprodukter som tas fram av SLF och MSF ska kunna beställas från hemsidan och de ska plockas ihop av kansliet, långsiktig ska möjligheten över en web shop ses över om intresse finns. Milla ska även se om tröjorna också vara gratis? Troligtvis om MSF kan tänka sig tröjor med samma MSF logga och sedan komplettera lokal information med exempelvis knappar som fästs på tröjan. -Förfrågan från vårdförbundet (MARIA) De vill träffas i Stockholm, de vill driva en jämställdhetsfråga och vill ha ett möte, svårt att prioritera för Maria eftersom de vill ses i Stockholm, svårt överhuvudtaget. Det beslutades att Maria ber dem återkomma när de har någonting mer genomarbetat, just nu finns det inte tid och resurser för detta inom styrelsen. -Dataintrång (TORA Ulrika Sandén, MILLA RLIM) MSF känner sig utsatta vid praktik/handledning/klinik och är oroliga att lagen inte tolkas rätt. Om handledare sätter studenter i en situation där de ska läsa journaler innan de kanske träffar en patient, hamnar studenter i en situation där de känner press. Journaler jobba med det på alla sätt och vis, en idé: gå ut med information tillsammans med läkarföreningar, för nya verksamhetsplanen att skriva ett informationsblad om student/ handledare och patientjournaler att dela ut. Svar från Ulrika Sandén Milla tar med till kansliet. Tora skickar. Skulle ha samtycke till att studenter läser journal, - bör vara handledare och kliniker som tar ansvaret, studenten är en del av kliniken. Tora skapar mapp i Dropbox student vs journal där mer information kan läggas fram. Det beslutades att MSF ska fortsätta jobba med frågan elektroniska journaler och studenter, frågan kommer även att tas upp i ALG onsdag 26/3. -Retroaktiv utbetalning rekryteringsbidrag (MILLA) 5

6 Milla rapporterar att det inte går för i år. -Redovisning av vad medlemsavgiften går till (FILIP) Filip lagt upp ett utkast till detta, info till lokalavdelningarna vid förfrågan, slå ihop flera tårtbitar. Det beslutades att en appendix artikel ska skrivas om medlemsavgift med diagram och förklarade text som redovisar vart pengarna går ska göras. Filip ansvarar för att den kommer med antingen i nästa Appendix eller i det första numret i höst. -Grafisk profil (NORNA) Det beslutades att Norna ska höra med kommunikation om de redan nu kan hjälpa till att skapa och lägga upp några grafiska mallar på hemsidan såsom, powerpoint och wordmallar. Det mesta ska vara klart till nästa möte 10/4 och på hemsidan. - Bidrag( Milla) Milla presenterade samtliga tidigare beslut för utbetalning av bidrag, dessa underlag ska betalas ut nästa vecka v. 13, det blir kr till MSF Utland ( enligt FUM beslut), kr till MSF Örebro (enligt beslut FS2) samt att varje lokalavdelning får de resterande bidragspengarna utbetalde 8250 kr var (enligt FS 2) avdelningarna måste äska om pengar. Detta måste tydligt informeras om, Eddie ska göra detta på FUM och Milla ska skicka ut information om detta under våren. 15 Fastställandet av presidiebeslut och per capsulam-beslut -Motioner SLF-FUM Fastställdes godkändes -Nomineringar SLF-FUM Heidi Stensmyren Thomas Liden Emma Spak Ovanstående nomineringar godkändes -Deltagare SLF-FUM Godkändes enligt bilaga 1 -Förlängning av ansökansperiod för projektledare inom infokom besluta att ansökningsperioden för tjänsten förlängdes med 1 vecka fastställdes. -Roterande mötesordförande Styrelsen fastställde ett tidigare beslut på roterande ordförandeskap för FS fram till FUM. -Skifte av datum för möte och styrelseutbildning beslut att ha FS 9 på lördag istället och fortbildning på söndag fastställdes. 6

7 - FS7 firmatecknare beslut om att omformulera firmatecknarpunkten från FS7 så att det framgår att varje firmatecknare har rätt att var för sig teckna i föreningens firma fastställdes. 16 Beslutspunkter -Schema roterande mötesordförande Det beslutades att Teodor är mötesordförande under FS10 och Norna är det för FS11. Under FS11 kommer även resterande möten att tilldelas en ordförande. -Tryck av preklinenkäten (TORA & MILLA) Det beslutades att preklinenkäten trycks upp på kansliet. - Almedalen Det beslutades att följande åker; Maria Valeur, Teodor Svedung Wettervik, Tora Borén De åker följande datum Teodor 30/ juni 4 juli Maria, Tora anländer måndag Beslutades även att Maria kontaktar Eva Widman för att höra om vilka programpunkter MSF skulle kunna använda och eventuellt få lokal av SLF. - Policydokument och sociala medier (TEODOR) Policy dokumentet reviderades och sedan godkändes det Följande tillägg: Att en facebook grupp med MSF pr. Ansvariga skapas och genom denna ska artiklar och annan information få bättre spridning. Beslutades att Alexander kontaktar Nils och skapar en fb grupp pr / rekryteringsansvarig Varje FS ledamot ska även hitta en pr ansvarig på lokal ort och meddelar Alexander. Beslutades att anta policydokument sociala medier -Introduktion till nyvalda lokalstyrelser Styrelsen antog dokument introduktion till nyvalda lokalstyrelser -Projektledare infokom Intervjua alla som söker, Beslutades att förlänga deadline en vecka till29/3 Norna och Emma intervjuar -Pride Det beslutades att Tora Borén medverkar i Pride och om intresse finns kan eventuellt fler åka. 7

8 Övriga ärenden 17 Övriga ärenden - handouts Diskussion om handouts, de ska bort i Uppsala, Alexander frågar hur det är på andra orter. - DLF modellen vad hände med den? Måste ha FUM beslut därför måste styrelsen vara överens att lägga det som en proposition Alexander tagit upp med sin lokalförening de vill inte alls. Bättre med bra överlämning med kassörsnätverk. Göteborg negativa också 18 Mötet avslutas Ordförande förklarade mötet avslutat Vid protokollet: Justeras: Milla Järvelin Norna Werner Maria Valeur 8

9 Bilagor FS9 Bilaga 1 och 2 1. MSF:s deltagare SLFs fullmäktige: Alex Emma Tora Norna Eddie Teodor Frida Edvin Marklund (Skåne) Nils Karlsson (Stockholm) Erik Faergemann (Umeå) Maria Einarsson (Linköping) Reserver (alla Stockholm): Henrik Larsson Alexander Fletcher Greg Korzunowiwicz 2. Emma Furbergs åsikter om policy för sociala medier: Ämnet berördes under FS8 men kan vara av värde att lyfta ånyo. Ett av de billigaste sätten som vi kan driva exv en kampanj på som organisation är genom att utnyttja våra egna befintliga kommunikationskanaler. I dag ( ) gillar 511 personer vår nationella Facebooksida (MSF Utland gillas av 1145, MSF Umeå av 403, MSF Stockholm av 243, MSF Göteborg av 1034, MSF Skåne av 313, MSF Uppsala av 260, MSF Örebro av 177 och MSF Linköping av 121). Vi har dock nästan 7000 medlemmar och vi kanske inte ska förlita oss på att nå ut till medlemmarna genom vår nationella sida? Vad kan vi lära av MSF Göteborg och MSF Utland som når ut till så många fler? Att nyheterna ens kommer upp bygger på att vederbörande överhuvudtaget varit inne på sidan den senaste tiden, eller att väldigt många gillar ett inlägg. 9

10 118 av dem som gillar vår Facebooksida är vän med mig (Emma). Jag har bjudit in alla jag känner som också pluggar till läkare. Har ni gjort detsamma? Andra idéer kring hur vi kan nå ut till fler medlemmar? Kan vi skapa listor även på våra privata sidor för läkarstuderande om vi vill marknadsföra något projekt så att våra vänner som pysslar med annat inte ser sådant? Ett argument mot att använda våra privata sidor är att man vill skilja på privat och professionellt, men samtidigt är vi personvalda och om vi inte själva marknadsför åtminstone större kampanjer och liknande, kan man anta att marknadsföringen sviktar utifrån att det framstår som att vi inte ens själva tror på/tycker att detta är viktigt. Man skulle för övrigt kunna skapa en opt-out klausul om vi driver en större kampanj som någon av oss inte känner att hen kan ställa sig bakom, men samtidigt bör vi i sådana lägen verkligen ta oss en funderare på om det är en kampanj som vi ska driva ifall inte ens vi själva är övertygade om att det är en bra idé. Hur kan vi se till att större nationella nyheter hamnar på de lokala MSF-sidorna? Vilka riktlinjer kan vi ha för att tillse att MSF:s Twitter används flitigt inom styrelsen och hur kan vi promota sidan ytterligare? Vår hemsida skulle kunna förbättras markant ifall vi var fler som hjälptes åt med innehållet. Även om jag och Milla är redaktörer, kan ju egentligen alla som vill skriva texter till hemsidan med nyheter, bifoga bilder osv. Det är ju bara att maila någon av oss så lägger vi upp det- det blir lättare att hålla hemsidan aktuell då! Jag efterfrågar helt enkelt en tydlig marknadsföringsstrategi där vi får ut maximal marknadsföring utan att tömma banken- och då krävs insatser från hela styrelsen. Detta är centralt för vår fokusfråga, MSF:s varumärke. Bilaga 4 Profilprodukter MSFs fokusfråga verksamhetsåret är varumärket. En viktig del är att synas, överallt i vardagen, för våra aktiva, passiva och potentiella medlemmar. Attraktiva, användbara profilprodukter är ett väldigt bra sätt. Här är en sammanställning av de förslag som våra olika lokalavdelningar presenterat, håll tillgodo: Läkarmaterial: - Stetoskop - Reflexhammare - Monofilament 10

11 - Stämgaffel - EKG-linjal - Handsprit - Måttband - Ficklampa - Plåsterkit - Utdragbar hållare till ID-bricka - Suturkit - Blodtrycksapparat - Första-hjälpenkit - Anatomiplanscher Träning/friluftsliv: - Sadelskydd (/regnskydd) - Cykellampa - Vattenflaska - Reflexband - Termos (utlottningspryl) Studentförnödenheter: - Överstryckningspennor - Pennor - Pennfickor - Block (annat fraktsätt? För dyr frakt i nuläget..) - Plastmappar/Pärmar - Sporks - Matlåda - Kondomer - Stresshjärta - Karameller Kläder: - Skjorta - Piké - T-shirt - Hoodie - Väska/Portfölj - Tygkassar - Träningskläder Frågor: Vilka ska vi gå vidare med? Priser? Hur får vi MSF-logga på produkterna? 11

12 Hur ska profilprodukterna förmedlas till medlemmarna? Bilaga 5 Policy och ansvarsfördelning för hemsida och sociala medier Syftet med närvaron på sociala medier? Kostnadseffektivt och snabbt sätt för MSF att engagera och interagera med medlemmar och potentiella medlemmar Skapar ytterligare möjligheter för medlemmarna att ha en dialog Omvärldsbevaka. Våra medlemmar och intressenter finns här och diskuterar våra verksamhetsfrågor. Valda kanaler inom sociala medier Huvudregeln i valet av kommunikationskanal är att välja kanal efter var målgruppen finns och för vilken typ av information som kanalen är bäst lämpad. Vilka sociala medier som MSF väljer att aktivt vara en del av, kommer troligen förändras med tiden. Trots att förbundet inte finns med i alla kanaler bör vi ha en överblick och kunskap om andra kanaler som finns och tillkommer. Förhållningssätt för kommunikation på sociala medier: Tilltal Korrekt och saklig, men med en personlig ton. Spekulera inte utan svara i sak. Hänvisa eller omnämn inte till en person utan samtycke. Be att få återkomma om du inte kan svara direkt. Svara inte på medlemsfrågor om en specifik person, utan hänvisa till kontakt med rådgivningen. Tänk efter innan 12

13 Att tänka en extra gång innan du postar ett inlägg och använda sunt förnuft gör att många fallgropar försvinner. Tänk på att även om ditt svar är riktat till en viss person så kommer det att läsas av många andra. Bidra med din kompetens och prioritera att besvara frågor Skriv inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Vid tillfällen då du tycker att ett inlägg bör besvaras men känner tveksamhet angående forumet eller din kompetens bör du i stället låta någon med sakkunskap eller politisk ansvarig inom området besvara inlägget. Alla medarbetare ska prioritera att besvara frågor och synpunkter. Om man inte kan ge ett bra svar inom rimlig tid eller via det sociala mediet be att få återkomma. Vi är öppna för en dialog Inlägg om MSF, vare sig de är negativa eller positiva, är välkomna i våra kanaler. Vi kan inte kontrollera kommunikationen i sociala medier men vi kan vara öppna för dialog, besvara kommentaren, ge vår syn på saken och rätta eventuella felaktigheter. Svara inte i affekt Kortfattad skriftlig information av den typ som det ofta handlar om inom sociala medier kan ibland uppfattas som mycket hårdare av mottagaren än vad sändaren avsåg. Även om du uppfattar det som om någon har skrivit ett mycket negativt och felaktigt inlägg så undvik att trappa upp en konflikt. Förklara din ståndpunkt så sakligt som möjligt. Använd inte en nedlåtande ton om andra. Ibland kan det vara bäst att lämna en diskussion om det finns risk att trappa upp en onödig konflikt. Respektera upphovsrätt Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa upphovsrättsliga regler. Använd gärna externa länkar, men var noga med att kontrollera vem du länkar till. Var källkritisk och länka endast till platser som drivs av seriösa ägare. MSFs logotyper får endast användas för godkända ändamål. Personuppgifter måste behandlas korrekt. Det innebär bland annat att man inte får publicera personuppgifter, att man ska hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande inlägg och ta bort dessa samt att man kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter publicerade på sin sida. Sociala medier som privatperson Många av MSFs förtroendevalda använder olika sociala medier för att kommunicera med sina nätverk både privat och yrkesmässigt. 13

14 Tänk på att du är ambassadör för MSF, oavsett om du finns i sociala medier som privatperson. När förtroendevalda deltar och bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter medför det i allra flesta fall positiva effekter för MSF, men kommunikationen innebär också vissa risker. Tänk på att som styrelseledamot finns vårdplikt gentemot den organisation man företräder. Transparens och tydlighet Kommenterar du frågor som rör MSF, så är det viktigt att du är öppen med var du arbetar eller vem du representerar. På till exempel Twitter är det vanligt att man skriver om man Twittrar i egenskap av privatperson eller representant för en organisation. Komplettera gärna din profil med en text som säger i vilken egenskap du Twittrar. Ärlighet och ansvarstagande Du är personligt ansvarig för sådant du på eget initiativ publicerar. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina synpunkter. Med dessa möjligheter följer också ett ansvar för vad som sägs. Ärlighet och ansvarstagande skapar förtroende. Frågor Om du inte vet hur du ska agera i en situation, kontakta någon på kommunikationsavdelningen för att diskutera ditt dilemma. Hemsida Mål Att förmedla mer bestående information med MSFs åsikter, agendor, kalendarium, medlemsförmåner m.m. Att hålla informationen på hemsidan uppdaterad Ansvar Att det är ordförandens uppgift att hålla hemsidan uppdaterad Facebook Mål Att uppdatera MSFs medlemmar om våra åsikter och vad vi gör. Att göra inlägg, lägga upp bilder m.m. i samband med viktiga möten och sammankomster såsom FUM, Repskap, Saco-studentrådsammankomster. Att dela viktiga aktuella inslag från t.ex. artiklar i Läkartidningen, debattinlägg och nyhetsklipp 14

15 Att inlägg till MSF ska besvaras så snabbt som möjligt Att följa MSFs lokalföreningar och relaterade föreningar Att verka så att MSFs lokalföreningar aktivt delar vidare våra inlägg Ansvar Att ordföranden har Facebook-profilens yttersta ansvar. Att styrelsemedlemmar vid extern representation rapporterar till ordförande för ett Facebook-inlägg. Att styrelsemedlemmar ska dela och sprida MSFs inlägg och bilder m.m. Att FS-representant för respektive lokalavdelning ansvarar för att lokalavdelningen via sin Facebook-profil sprider vidare nationella MSFs inlägg. Twitter Mål Att i samband med FUM, Amee, Almedalen o.d. uppdatera sina medlemmar via MSFs Twitterkonto (MedStudF) om vad som händer och vad MSF gör där. Att vid inlägg använda hashtagen #medstudf. Ansvar Att styrelsemedlemmar vid viktiga interna och externa event använder MSFs Twitterkonto enligt målet ovan. 15

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014

Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 1 Medicine Studerandes förbund FS8, 16/2 2014 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice Tora Borén, Örebro Alexander Lundin, Uppsala Ulrika Berglund, Utland Filip Löfgren, Umeå Teodor Svedung

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14

Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Medicine Studerandes Förbund FS 11 18/5-14 Närvarande: Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm Alexander Lundin, Uppsala Maria Forssén, MSF Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Emma Furberg, ordförande,

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13

Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Medicine Studerandes Fö rbund Prötököll FS6 7.12.13 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Maria Forssén,

Läs mer

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare

Filip Löfgren valdes till första sekreterare och Milla Järvelin valdes till andra sekreterare FS 2 12.05.13 Närvarande: Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Tora Borén, Örebro Frida Kareliusson, Linköping Norna Werner, Stockholm 1 Mötet

Läs mer

FS 1 20.04.2013. Närvarande:

FS 1 20.04.2013. Närvarande: FS 1 20.04.2013 Närvarande: Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Teodor Svedung Wetterwik, Göteborg Eddie de Dios, Skåne Filip Löfgren, Umeå Alexander Lundin, Uppsala Tora Borén, Örebro

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 8 2016-09-25 10.00-16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Anders Green Karin Stenvall Victoria Jansson Nils Karlsson Alexander Tejera

Läs mer

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 5 2017-04-23 Närvarande Alexander Tejera, ordförande Nils Karlsson, vice ordförande Solmaz Golchin Christine Chidiac Zoe Altamirano Hanna Nilsson (via skype) Theodor Lav

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund!

Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Välkommen som förtroendevald i Medicine Studerandes Förbund! Vad roligt att du vill vara med och jobba för att våra medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av sin studietid och sitt framtida arbetsliv!

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm FS 6 2016-05-21 10.00 16.00 Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alice

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Torsdag 16/2 2017 1. Mötets öppnande - Ordförande Desirée öppnar mötet 17.34 Närvarande: Desireé Ernestad, Anna Svensson, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Atbin Motamedi,

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

FS Villagatan 5, Stockholm

FS Villagatan 5, Stockholm Närvarande: Linus Perlerot, ordförande Vilgot Lagergren, vice ordförande Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Alexander Tejera Kansli: Hampus Carlson Mötet öppnas Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2016 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg

Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg Dagordning Styrelsemöte MSF Utland 20/9 Göteborg Mötet Öppnas Val av sekreterare JP Val av justerare NA och JK Närvarande Maria, MF Johanna, JP Nima, NA Linda, LB Rayma, RA Tony, TS Siri, SF Johan, JK

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

Protokoll arbetshelg. Rapporter

Protokoll arbetshelg. Rapporter Protokoll arbetshelg 2 september 2017 1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 09:11 Närvarande: Desirée Ernestad, Anna Svensson, Amanda Wessne, Freja Swärdh, Clara Sege, Emelie Johansson, Cornelia Nellgård,

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11.

Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. Medicinska Föreningen Styrelsemöte Onsdagen den 10 september 2014, klockan 19.00. Rappesalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 11. 1. Mötets öppnande Ordförande Sarah Galien hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelse för MSF Umeå - verksamhetsåret 2013-2014 Verksamhetsberättelsen är uppbyggd som så att det först kommer en kort introduktion med kommentarer om det verksamhetsår som nu har varit

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Deltagare: Emma Spak Adina Welander Yosef Tyson Harald Strömberg Jens Ellingsen Joakim Samuelsson (120410) Jonathan Ilicki (eftermiddag

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015

Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015 Medicine Studerandes Förbund Utland ordinarie årsmöte 2015 Mötesprotokoll: Årsmöte i Warszawa 21/3 2015 1. Öppnande av årsmötet: MF förklarar årsmötet öppnat 2. Upprop: Maria Forssén, MF Johan Korduner,

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer

1.6 Fastställande av dagordningen Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av två punkter; 4.2 Almedalen och 5.

1.6 Fastställande av dagordningen Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av två punkter; 4.2 Almedalen och 5. Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Ebba Asplund Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alexander Tejera Christian Linhardt Kansli: Martina Bergström

Läs mer

Protokoll MSF Uppsala

Protokoll MSF Uppsala 1 Ordförande Bjellerup öppnade mötet. 2 Formalia Protokoll MSF Uppsala Styrelsemöte 2012-12-17 Medicinarcentrum Frans Bjellerup valdes till mötesordförande, Johan Skogö valdes till mötessekreterare. Frans

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala

Protokoll Styrelsemöte. Sveriges läkarförbund Student Uppsala Protokoll Styrelsemöte Föredragningslista 1 Mötet öppnas Mötet öppnas av Karin Berg. 20/3 2017 kl. 18:00 På MedC 2 Formalia Val av ordförande och sekreterare Ordförande: Karin Berg Sekreterare: Isabella

Läs mer

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-05-13 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger (

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015

Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 Halvårsrapport MSF Utland 2014/2015 MSF Utlands halvårsrapport för styrelse året 2014/2015 sammanfattar kort vad vi arbetat med samt uppnått under varje del ur vår verksamhetsplan. Den innehåller: Organisation

Läs mer

Dagordning Styrelsemötet 18/01-2015 Skypemöte kl 18.30

Dagordning Styrelsemötet 18/01-2015 Skypemöte kl 18.30 Dagordning Styrelsemötet 18/01-2015 Skypemöte kl 18.30 1. Mötet öppnas 2. Val av sekreterare JK valdes till mötets sekreterare. 3. Val av justerare JP valdes till protokolljusterare. 4. Närvarande Maria

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016

MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 MSF Utlands Verksamhetsplan 2016 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Intern Organisation, Information och Kommunikation s.5 Landsting, Praktik och Arbetsmässa s.7 CSN,

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsåret 2014-2015. Verksamhetsberättelse för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 MSF Umeå för MSF Umeå verksamhetsåret 2014-2015 Introduktion MSF Umeås verksamhetsår 2014-2015 har varit händelserikt. Styrelsen har under detta verksamhetsår haft en god representation från såväl prekliniska

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsberättelse. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning MSF Stockholm ska tillvarata medlemmars studiesociala och yrkesmässiga intressen samt

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-02 Tid: 12.15 Plats: P30 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Gustav

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare.

Resultatmål - Sveriges läkarförbund Student Linköping ska dela ut handledarpriset till bästa kliniska handledare. Verksamhetsplan 2017 Utbildningsbevakning Utbildningskvaliteten rör alla våra medlemmar och är därför viktigt för oss att arbeta med på nationell såväl som lokal nivå. Den organisation som har bäst möjlighet

Läs mer

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan 5, Stockholm

Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan 5, Stockholm Förbundsstyrelsen PROTOKOLL FS 1 2016-12-11 Närvarande Alexander Tejera, tillträdande ordförande Nils Karlsson, tillträdande vice ordförande Solmaz Golchin (Lämnade mötet 13:20) Christine Chidiac Lovisa

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-08-09 13 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Emma Spak Sofia Rydgren Johan Zelano Christian Öhrn Saman Saidi Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet: Christian

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

FS

FS FS 4 2016-03-11 17.30-21.00 Närvarande: Linus Perlerot ordf. Vilgot Lagergren vice ordf. Nils Karlsson Anders Green Luwam Zewenghiel Leo Brandt Victoria Jansson Alexander Tejera Christian Linhardt Kansli:

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 4: Motioner och motionssvar Innehåll Motion 1: Om valberedningens arbete... 2 Motion 2: Om avsiktsförklaring... 3 Motion 3: Om införskaffandet av en prioriteringsordning

Läs mer

Protokoll från Mästarråd

Protokoll från Mästarråd 1(8) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Björn Eklöf förklarade mötet öppnat klockan 17:06:59. 1.2 Val av mötesordförande Björn Eklöf valdes till mötesordförande.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte nr2 2010. Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Protokoll Styrelsemöte nr2 2010. Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Protokoll Styrelsemöte nr2 2010 Tid: 2010-03-25 10.00-16.00 Plats: Ämbetsmannarummet, SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Närvarande: David Svaninger (ordf), Louise Landqvist (v ordf), Lis Abazi (riks

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Adress: (I E31) Styrelsemöte nr 5, Verksamhetsår 2016/2017 Datum: Tid: 17.43 20.10 Närvarande: Fanny (Ordförande), Eveline (vice ordf. tillika

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer