Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:"

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger ( 14) Vid protokollet: Kajsa Holmberg 1 Check-in Styrelsen checkade in på mötet 2 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade sammanträdet öppnat. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan 3 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsesammanträde till Att fastställa protokollet från SYLF:s styrelsemöte till Uppföljning av beslutslogg Styrelsen diskuterade beslutsloggens funktion och utformning. - Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att utveckla beslutsloggen i enlighet med styrelsens kommentarer 5 Protokollförande av per capsulum-beslut a) Lånedatorinköp samt datorförsäljning Styrelsen beslutade enhälligt : - att Joakim Samuelsson erbjuds köpa den MacBook Air 11' han haft som lånedator till marknadsvärde, motsvarande 4500kr. Om Joakim Samuelsson inte önskar köpa datorn skall den säljas för motsvarande pris. Försäljning ombesörjas av Ann Abrahamsson. - att uppdra åt Ann Abrahamsson att inhandla två stycken MacBook Air 13-4GB - i5 processor GB flash med Microsoft Office Home and Business för maximalt kr inklusive moms. Dessa datorer ska nyttjas som lånedatorer av Joanna Ahlkvist och Sara Lei. Joanna Ahlkvist och Sara Lei deltog inte i beslutet

2 b) Avtal Coin Styrelsen beslutade enhälligt : Diarieförda rapporter Inbjudningar a) Sublime, seminarium - den digitala tidningen 7/5 b) SYLF Nordvästra Skåne, facklig introkurs 5/6 - att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att teckna avtal med Coin avseende uppdatering av SYLF:s förvaltningspolicy samt rådgivning avseende kapitalförvaltning för SYLF och SYLF.s pensionsstiftelse. Till en kostnad av 1500kr/h exklusive moms. - att kostnaden för Coins arbete ska delas lika mellan SYLF och SYLF:s pensionsstiftelse - att målsättningen skall vara att Coin besöker SYLF:s majmöte i syfte att informera styrelsen om hur man skall arbeta med förvaltningspolicyn och styrelsens roll som kravställare på kapitalförvaltare. Samt att det i samband med junimötet ska finnas en uppdaterad version av förvaltningspolicyn att ta ställning till. Samtliga styrelseledamöter deltog i beslutet 6 Styrelsen diskuterade föreliggande mötesrapporter, varpå diarielistan lades till handlingarna. 7 - Att låta Joanna Ahlkvist och Ann Abrahamsson delta i aktiviteten c) Besök SYLF NVGL, 18/5 d) Läkarförbundets chefsförenings FUM 24/4 e) Dagens Medicin, frukostseminarium om PDL 9/5 - att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten - att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten - Att låta Sara Lei representera SYLF i aktiviteten f) Digital Health Days 25-26/8 - Att låta Jonas Ålebring ersätta Emma Spak som representant för SYLF i aktiviteten - Att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten g) Föreläsa om likarättsprojektet SYLF Kalmar 1/9 Besök av Coin angående SYLF:s kapitalförvaltning - Att låta Jonas Ålebring representera SYLF i aktiviteten Styrelsen besöktes av Richard Kiw från Coin, som informerade styrelsen om hur man skall arbeta med förvaltningspolicyn och styrelsens roll som kravställare på kapitalförvaltare 8 9 Likarätt Nu! a) Arbetsordning antologi

3 b) Infobrev antologi c) Skribentinstruktioner antologi d) Författaravtal antologi e) Äska medlem för lokala initiativ f) Upphandling av antologi - Att ge Kajsa Holmberg i uppdrag att låta Cecilia Herm granska dokumentet, uppdatera det i enlighet med Cecilia Herms kommentarer, samt återföra det till styrelsens för per capsulam-beslut - Att, efter mindre ändringar, fastställa dokumentet - Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att teckna avtal med Responstryck om tryckning av 1000 ex med färginlaga av antologin enligt föredraget kostnadsförslag g) Innehåll i likarättspaketet Styrelsen diskuterade innehållet i likarättspaketet. Styrelsen - att uppdra åt Jonas Ålebring att ta reda på mer information om likarättslappens tänkta användningsområde - att uppdra åt Kajsa Holmberg att kontakta PGM för offert på tillverkning av diskriminerings- och likarättslappen, samt återkoppla till styrelsen för fortsatt diskussion kring likarättspaketets innehåll via mejl 10 Pride Styrelsen diskuterade SYLF:s medverkan på Pride. Styrelsen - att täcka närvarokostnaden för två personer, varav en Jonas Ålebring, i två dagar - att övriga styrelsemedlemmar intresserade av att medverka på Pride kontaktar Emma Spak omgående 11 FSL a) SYLF:s programpunkter Styrelsen informerades om SYLF:s programpunkter b) Deltagande c) Medlemsmejl - Att Joanna Ahlkvist och Maja Weinryb deltar på FSL, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar varom beslut om deltagande tidigare fattats

4 - Att skicka medlemsmejl om FSL och Almedalen under v. 21 d) Övrigt Pär Näverskog och Jonas Ålebring presenterade förslag på monteraktivitet, i form av kort webbaserad likarättsquiz, för styrelsen. - Att uppdra åt Pär Näverskog och Jonas Ålebring att fortsätta utveckla idén om likarättsquiz i enlighet med styrelsens kommentarer, och samråda med Ann Abrahamsson om de tekniska detaljerna 12 Budgetuppföljning första kvartalet 2014 Ann Abrahamsson föredrog budgetuppföljning för första kvartalet Moderna Läkare a) Avstämning inför ML Styrelsen informerades om arbetsgången för ML samt diskuterade innehållet i ML b) Ledare ML c) Styrelsen har ordet Almedalen - Att uppdra åt Maja Weinryb att, till ML3, skriva en basfacklig artikel om regler, rättigheter och skyldigheter för läkare med utländsk examen/leg - Att uppdra åt Sara Lei att skriva ledare till ML3 utifrån ATrankingens resultat - Att ML2:s ledare utgör styrelseord för juni. - Att bordlägga frågan om styrelseord för juli till styrelsens telefonmöte den 18/6 a) SYLF:s seminarium Styrelsen informerades om SYLF:s seminarium 14 b) SYLF:s seminarium med MSF Styrelsen informerades om SYLF:s seminarium med MSF. Styrelsen - Att inkludera information om SYLF:s seminarium med MSF på visitkortet med information om SYLF:s eget seminarium - Att uppdra åt Emma Spak och Jonas Ålebring att fortsätta diskussionen med MSF kring seminariet c) SYLF:s mingel Styrelsen informerades om SYLF:s mingel. - Att uppdra åt David Svaninger att fortsätta kontakten med GYLF och återkomma till styrelsen med slutgiltigt besked om tid och plats, samt utkast till inbjudan, senast i slutet av v. 21 d) Former för mötesbokning Styrelsen diskuterade formerna för mötesbokning. e) Övrigt Inga övriga frågor diskuterades 15 Sponsring av SFAM:s ST-dagar

5 - Att sponsra SFAM:s ST-dagar med tygkassar med SYLFlogga till ett värde av 15000:-. - Att uppdra år Ann Abrahamsson att sköta fortsatt kontakt med arrangörerna 16 Nästa månadsutskick till lokalavdelningarna Inför telefonmötet 18/6 - att nästa månadsutskick till lokalavdelningarna ska innehålla information om Almedalen, FSL, Likarätt Nu!-antologin, Change Day, Pride, kansliets sommaröppettider och alternativa kontaktuppgifter samt representantskapet 17 - Att telefonmötet äger rum mellan och Att Pär Näverskog är mötessekreterare om Kajsa Holmberg ej kan närvara 18 Inför SLF-FUM a) Motioner och propositioner Styrelsen diskuterade föreliggande motioner och propositioner. b) Val Styrelsen diskuterade de föreliggande personvalen. c) Förmöte d) Övrigt Inga övriga frågor diskuterades - att ge delegationsledare Pär Näverskog i uppdrag att under förmötet med SYLF:s delegater informera delegaterna om styrelsens inställning till de olika motionerna, propositionerna och personvalen. 19 Check-out Sammanträdets avslut Styrelsen checkade ut från mötet. 20 Emma Spak förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, mötesordförande Kajsa Holmberg, utredningssekreterare

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Deltagare: Emma Spak Adina Welander Yosef Tyson Harald Strömberg Jens Ellingsen Joakim Samuelsson (120410) Jonathan Ilicki (eftermiddag

Läs mer

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne

MSF Protokoll FS 12-140914S. Närvarande. Formalia. Emma Furberg, ordförande. Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h. Eddie de Dios, Skåne MSF Protokoll FS 12-140914S Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Skype 1h Eddie de Dios, Skåne Maria Forssén, Utland Tora Borén, Örebro Norna Werner, Stockholm halv dag Teodor

Läs mer

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-01-20 21 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22

MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 MSF, Protokoll FS9 2014-03-22 Närvarande: Maria Valeur, vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Norna Werner, Stockholm Tora Borén, Örebro Rayma Avecedo, Utland Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Alexander

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer