PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Transkript

1 2009 PROJEKT KONTAKT Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Välkommen till Projektkontakt 2009 Varmt välkommen till Projektkontakt den 19 och 20 november Det är med glädje som vi kan konstatera att 75 projekt och organisationer har anmält sig för att träffas i Trondheim. Under två dagar ges du tillfälle att möta, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter med andra som också är intresserade av gränsöverskridande projekt inom EU programmet Interreg Sverige-Norge De erfarenheter som projektägare, projektledare och övriga projektmedarbetare har samlat på sig är mycket värde fulla och behöver spridas vidare. Det handlar förstås om varje projekts verksamhetsområde men även konsten att sam arbeta med människor från det andra landet när språk och kultur skiljer sig från det man är van vid. Syftet med Projektkontakt 2009 är att utbyta erfarenheter mellan människor och projekt, men också att skapa en plattform för framtida gränsöverskridande nätverk som lever vidare och skapar en allt osynligare gränsbarriär. För att underlätta eventuell kontakt med de projekt som inte kunde närvara under Projektkontakt 2009 och visa på bredden av gränsöverskridande samarbete innehåller den här projektkatalogen alla 90 projekt som fått stöd t.o.m. den 8 oktober Det är med stort intresse som vi ser fram emot dagarna i Trondheim. Hälsningar/Hilsen från oss som arbetar med Interreg Sverige-Norgeprogrammet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Innehållsförteckning PROJEKT Gränslöst samarbete DESME Produktutveckling med design för SME... 6 Enningdalsälven... 7 Grensehummeren... 8 Gränsregional omsorgsfilosofi... 9 Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv MötesplatS Medborgare (MSM) Science Center Fremtidssteget (SCF) Se mulighetene og gjør noe med dem Säker arbetsdag Inre Skandinavien Att göra regionala skillnader till en styrka Barnens Gränsland Dansregion! En levande Finnskog FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø GREEN Grenseløst energisamarbeid Gränsvandring Industricollege Inre Skandinavia Innovation Music Network Integrerad kompetensutveckling i partnerskap Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft Samarbete för tillväxt och regional utveck - ling mellan Hedmark och Dalarna The Scandinavian Way Utveckling av elkraftsutbildning för Inre Skandinavien Världens bästa idrottsregion Nordens Gröna Bälte Direktflyg till Röros/Funäsdalen Et mer funksjonelt vegnett i øst-vest retning i Jämtland/Trøndelag Lärande Kulturhistoria Austrått- Klintaberg Midnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse Midt-skandinavisk landbrukshøgskoleutredningsprosjekt Mittnordisk lantbrukshögskola pilotgenomföring och vidare planläggning Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt GIM Norsk-svensk förskollärarutbildning med vikt på barnkultur och kulturarv Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion Projekt Filmcommission Jämtland- Trøndelag Rondell Social integrering av människor med psykiska problem Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim TREff Träbranschens utvecklingscenter i NGB Vinnande Val Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet Regionöverskridande Grensestrategisk krisehåndtering Gränslös fiskedestination Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien med levande landsbygd Interregionalt universitetsnätverk UNISKA-universitetet MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga Naturinformation naturturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka- Långfjället Nordisk Emballageutbildning

4 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SMÅPROJEKT Gränslöst samarbete Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste Framtida hållbara midt-i-mellanbygder Gränsstrategisk krishantering Norge-Sverige Nomade i grenseland Virtuell møteplass Inre Skandinavien Bygg i gränsregionen En gemensam arbets- och utbildningsmarknad Förstudie Bit (Bygg i trä) Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen förprojekt.. 62 Kompetensutveckling biofjärrvärmeproduktion Kultur i skolan-förstudie Kultur och Handelsvägar i inre Skandinavien NOSWINC, Norway Sweden Incubators Nya ledare i Inlandet Världens bästa idrottsregion Förprojektering Nordens Gröna Bälte FRAM for flere kvinnelige vekst entrepre - nörer småprosjekt interreg Förstudie Husnyckeln Gränslös Geografisk Information Region Midt-Skandinavia ZIP møte kulturliv og skole Regionöverskridande Kortreist energi Nordisk Emballagestudium Underlag för kunskap till näringslivsutveckling. Förstudie INITIERINGSPROJEKT Gränslöst samarbete Gränslös fotboll Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner Vision Inre Skandinavien Levande museer Nordens Gröna Bälte Felles fjellrev Gränslös fjällbygd Lärande kulturhistoria Austrått- Klintaberg Midtpunktet Nettverksentreprenør for Svensk-Norsk Industrisamarbeid Nor-Sve Temaresor Rusbehandling, ettervern og oppfølging Samverkan Dataföreningen Jämtland och Sør-Nord Trøndelag Ungas levnadsvanor Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet LIerne-Frostviken Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna i Utvecklingscentrum idrott och upplevelser för fler Vinnande val Regionöverskridande Levande historia i Gränsland

5 PROJEKT DESME Produktutveckling med design för SME Utveckla en guide för SME-företagens produktutveckling för att ge en snabbare utvecklingsprocess, höjd kompetens och därmed kunna ta fram internationellt konkurrenskraftigare produkter. Deltagande företag samlas för inventering och utveckling av processguiden. Vid nästa steg testas och utvärderas den nya processguiden i pilotstudier på företag där design kommer att vara en viktig problemställning. Resultatet av projektet sammanfattas i en färdig processguide och en utförlig dokumentation som sprids i form av rapporter, utbildningsmaterial, föredrag och via media. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Innovatum AB Borg Innovasjon AS A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Horten; 6

6 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Enningdalsälven Sjöarna och vattendragen kring Enningdalsälvens avrinningsområde har mycket höga biologiska och rekreativa värden. Försurning har drabbat området hårt med bland annat fiskdöd som följd. För att motverka effekterna av försurningen sker det kalkningsverksamhet på båda sidor av gränsen. Andra negativa mänskliga aktiviteter för fisken är kvarnar och vattenkraftverk som hindrar vandrande fisk och vattendrag som har rensats för att underlätta timmerflottning. Projektet ska ta fram en gemensam vattenvårdsplan och fiskevårdsplan samt samla ländernas olika klassificeringssystem eftersom det inte finns samordning mellan fiskevårdsåtgärderna i Norge och Sverige. Gränslöst samarbete 19/ till 19/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Norsk institutt for naturforskning (NINA) B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Andreas Bäckstrand; 7

7 PROJEKT Grensehummeren Hummer er nå oppført på rødlista over truete dyrearter i Norge og i Sverige. For å sikre det biologiske mangfoldet i kystsonen samt en levende kystkultur, er det både på svensk og norsk side et sterkt ønske om å gjenreise hummerbestanden. Projektet studerar särskilt effekterna av fredade områden, där hummerfiske är förbjudet. Projektet ska gjennomføre akustisk merking ( radiomerking ) av hummer för att følge hummeren fram til den skifter skall; 20 hummrar kommer att märkas og 10 lyttebøyer plasseres ut. Prosjektet er nyskapende gjennom å benytte merking og DNA-analyser til å frambringe kunnskap om hummerens områdebruk og bestandsstruktur. Prosjektet kompletterer tidligere innsatser på torsk. Gränslöst samarbete 1/ till 30/ Göteborgs universitet Havforskningsinstituttet B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK Carl Andre; 8

8 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Gränsregional omsorgsfilosofi Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i åtta kommuner i en stor gränsregion får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Den utbildningsmodell som ska tas fram kommer också att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge samt i andra EU-länder. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Strömstads kommun Fredrikstad kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Maria Hansson; 9

9 PROJEKT Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv Projektet har det övergripande syftet att inleda en norsk-svensk samverkan om förvaltning, information och utveckling av hållbara besöksmål i det gränslösa marina område som utgör planområde för de två nybildade nationalparkerna: Kosterhavet och Ytre Hvaler. Som en första tydlig manifestation av denna samverkan är ett av projektets delprojekt; den gemensamma nationalparksinvigningen den 9 september Gränslöst samarbete 29/ till 31/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Fylkesmannen i Østfold B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Charlotte Forsberg; 10

10 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT MötesplatS Medborgare (MSM) Projektets innehåll är i korthet att medborgarna ska ges möjlighet att engagera sig i närdemokratiarbete utifrån vad som är god livskvalitet och attraktiv livsmiljö för dem. Målet är att medborgarna i 10 utvalda geografiska områden (ca inv.) vid projektets slut ska uppleva 10% högre delaktighet och påverkan än genomsnitts-medborgaren i Uddevalla och Fredrikstad. De tre utvalda målgrupperna; barn och unga, invandrare och föreningar/bedrifter väljer ut gemensamma utmaningar att jobba för som huvudspår, t ex bättre miljö, ökad trygghet etc. Varje utmaning dokumenteras noggrant vad gäller deltagande, resultat och effekter. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Uddevalla kommun Fredrikstad kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Dagny Arnestad; 11

11 PROJEKT Science Center Fremtidssteget (SCF) Industrien er under omstilling og nye kunnskapsintensive bedrifter vil måtte erstatte de gamle arbeidsintensive. Her møter tradisjonelle industriregioner store utfordringer da arbeidstagerne vanligvis har lavt utdanningsnivå. En bærekraftig framtid i (Østfold-Fyrbodal) er derfor helt avhengig av at ungdommen høyner sin kompetanse vesentlig i forhold til i dag. Prosjektets aktiviteter skal gi som resultat at flere ungdommer i regionen tar naturvitenskapelig og teknisk utdanning, og eller tar andre former for høyere utdannelse som for eksempel innen økonomi. Dette for å sikre rekruttering til regionens nuværende og fremtidige kunnskapsintensive næringsliv. Gränslöst samarbete 1/ till 30/ Innovatum Science Center AB Høgskolen i Østfold, ingeniørutdanningen A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Gitle Hauge; 12

12 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Se mulighetene og gjør noe med dem Prosjektet har stor tro på at et samarbeid rettet mot utdanningssystemet både i Østfold og Fyrbodal øker mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur på tvers av grenseregionen. Prosjektet bygger på et samarbeid rettet mot utdanningssystemet, og samarbeid skole/næringsliv. Dette vil øke mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet fra små barn til høgskolestudenter. Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Samarbeidet vil føre til at det utvikles nye konsepter, til at foreningene får et felles konseptprogram på allet nivåer i hele utdannigsløpet. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Ung företagsamhet Ungt Entreprenørskap Østfold A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Erik Studsrud; 13

13 PROJEKT Säker arbetsdag Riskanalys och avvikelsehantering är aktiviteter som lagstiftningen i Norge och Sverige ålägger verksamhetsutövare att genomföra oavsett om företaget har en anställd eller 1000 anställda. Det finns inget verktyg som är utformat speciellt för de små företagen. För en entreprenör verksam inom de areella näringarna görs riskanalys och avvikelsehantering som en informell och intuitiv process. Dokumentation över beslut och åtgärder saknas regelmässigt även om man i de små företagen genomför många förebyggande åtgärder. Genom en seminarieserie som riktar sig till skolor och företagare inom naturbrukssektorn ska ett nytt verktyg växa fram och anpassas efter seminariedeltagarnas behov och synpunkter. Gränslöst samarbete 8/ till 30/ Västra Götalandsregionen Östfold fylkeskommune Kalnes videregående skole A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Kristofer Utbult; 14

14 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Att göra regionala skillnader till en styrka Grenseregionene i Indre Skandinavia har behov for ny, regionalt tilpasset og anvendbar kunnskap om utviklingstrekkenes konsekvenser for ulike deler av Indre Skandinavia. Hhvordan de kan utnyttes av lokale, regionale og nasjonale aktører når regionens egenutvikling skal fremmes eller når regionalpolitiske mål og tiltak skal utvikles og iverksettes. Prosjektet er konsentrert rundt ti delstudier i tre delprosjekter: 1) studier av interaksjon og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia (regionforstørring), 2) studier av attraksjon og bolyst i distriktene og 3) for nærings- og dagligliv i Indre Skandinavia, konsekvenser av deltakelse i EUs indre marked spesielt og globaliseringen generelt. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Karlstads universitet Østlandsforskning B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Hans Olof Gottfridsson; 15

15 PROJEKT Barnens Gränsland Stubbefolket är en del i projektet Barnens Gränsland. De lever i harmoni med naturen och vill uppmuntra barn och familjer till ett aktivt friluftsliv. Hundratals barn har träffats och lekt med stubbebarnen ute i naturen i gränstrakterna runt Säffle, Årjäng, Bengtsfors och Indre Östfold. Genom att göra gränsområdet på tvärs längs E 18 till förstahandsvalet för naturintresserade barnfamiljer i Sverige och Norge ger det också möjligt för företag inom besöksnäringen att skapa en långsiktigt affärsmässig verksamhet. Projektet ska genomföra en process som ger aktörerna en gemensam plattform i arbetet med att utveckla området och utveckla Stubbefolket så att det blir det största och bästa barnkonceptet för naturaktiviteter i Norden. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Årjängs kommun Grensekomiteen Värmland - Østfold v/ Marker Kommune A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Elenor Karlsson; 16

16 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Dansregion! Visionen för projektet är att etablera Inre Skandinavien som den främsta dansregionen på nationellt plan näst efter storstäderna i Sverige och Norge. Samarbetet med kommunerna kan leda till fler arbetstillfällen som sträcker sig utanför konstartens gränser till följd av de synergieffekter som uppstår när dansen möter nya branscher och verksamheter. Även ur hälsosynpunkt kan dans med sina många genrer och sociala aspekter ha mycket gott att tillföra. En satsning på dans kan leda till att fler kreativa unga människor lockas till regionen för att delta i dansaktiviteter och annat utvecklingsarbete. Vid Karlstads universitet startar Sveriges andra lärarutbildning med dansinriktning. Inre Skandinavien 1/ till 31/ (del 1 av projektet, 1/ till 31/ ) Dans i Värmland - Region Värmland, kommunalförbund Hedmark Teater B. Attraktiv livsmiljö SEK ( SEK för 2008) SEK ( SEK för 2008) NOK ( NOK för 2008) NOK ( NOK för 2008) Marianne Eriksson; 17

17 PROJEKT En levande Finnskog Den svensk-norska finnskogen med dess bebyggelsemiljöer är ett unikt kulturarv. Studier har visat att ca 20 % av bebyggelsen har försvunnit de senaste 30 åren på den norska sidan av riksgränsen. Det finns anledning att tro att detsamma har skett även på den svenska sidan. Projektet ska dokumentera bebyggelsen i området över riksgränsen för att utveckla Finnskogen. Då skapas det också underlag för ett närmare samarbete mellan svenska och norska aktörer inom kulturmiljövård, kommuner, museer och näringsliv. Tillsammans med boende och brukare kommer projektet att bevara och utveckla kulturmiljöerna och göra dem till attraktiva besöksmål. Projektet ska också verka för att det skogsfinska kulturarvet ska bli en naturlig del av näringslivet i Finnskogen. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Stiftelsen Värmlands museum Hedmark fylkeskommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Suzanne Palmquist; 18

18 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø Prosjektet er organisert i fire tematiske komponenter, hvor det vil bli gjennomført flere arbeidspakker med aktiviteter. Komponentene er energieffektivisering, bioenergi, øvrige fornybare energikilder og miljø. I tillegg vil prosjektet ha horisontale satsninger som innovasjon og kommersialisering, utdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt myk infrastruktur. Prosjektet vil utnytte de faglige styrker som finnes i regionen og sikre at disse fagmiljøene blir involvert, og sikre et grenseoverskridende samarbeid i alle de tematiske områder for den enkelte komponent er bevisst lagt til aktører i de fire län/fylker. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Kristinehamns kommun Kunnskapsbyen Lillestrøm A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Per Eiritz; 19

19 PROJEKT GREEN - Grenseløst energisamarbeid Det övergripande målet är att arbeta med företag som är etablerade i fjällområdena, framförallt skidanläggningarna, i Dalarna län och Hedmarks fylke. Vi ska ta fram metoder och underlag så att man via genomförbara och realistiska aktiviteter får effektivare energianvändning hos dessa företag. Projektet kommer också att genomföra studier av pilotkaraktär på olika objekt hos olika aktörer och resultaten kommer att vara tillgängliga för alla företag. Projektet ska introducera och visa att det går att bygga nya gemensamma energieffektiva energisystem baserade på förnybar energi (vind, sol och biomassa). Inre Skandinavien 1/ till 30/ Länsstyrelsen i Dalarnas län Trysil kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Anna Lindström; 20

20 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Gränsvandring De båda sökande institutionerna ska genom det planerade samarbetet vidareutveckla ett program när det gäller kunskap om historia, modern teknik och administration. Projektet inriktas mot: insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. För att maximera tillgängligheten utnyttjas modern teknik. Det är projektets intentioner att allt det material, som skapats av de två institutionerna genom projektet ska göras tillgängligt för forskning på alla nivåer från gräsrot till akademisk forskning. Materialet ska systematiseras och bli en lättåtkomlig vara som visar en viktig del i ländernas kulturarv. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Sverige Amerika Centret i Karlstad Stift. Domkirkeodden, avd. Norsk Utvandrermuseum og forskn.senter B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Mathias Nilsson; 21

21 PROJEKT Industricollege Indre Skandinavia Prosjektet skal bidra til å sikre rekruttering samt relevant og systematisk etterog videreutdanning for arbeidstakere i industrien på kort og lang sikt. Hovedfokus er etter- og videreutdanning av operatører og produksjonsledere, med utdanningsnivået teknisk fagskole og kvalifiserat yrkesutbildning som referanse. IndustriCollege Indre Skandinavia er planlagt etablert som en samarbeids-, synergi- og kvalitetsmodell for utvikling- og gjennomføring av industriutdanninger i Indre Skandinavia. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Karlstad kommun Norges byggskole stiftelse A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Per-Erik Jevne; 22

22 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Innovation Music Network Musikbranschen har under de senaste åren utsatts för en enorm utveckling där ny teknik skapat både hot och möjligheter för affärer. Innovation Music Network har i uppdrag att skapa förutsättningar för företag inom musikbranschen att utvecklas och växa i regionen. Genom att ingå i vårt nätverk finns det möjlighet att delta på workshops, co works, branschträffar, internationella mässor samt möjlighet att söka promotionstöd för att kunna marknadsföra sina produkter. Det finns även möjlighet till utbyte med studenter vid regionens högskolor och universitet. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Foreningen Mjøskryss A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Karina Lindberg; 23

23 PROJEKT Integrerad kompetensutveckling i partnerskap Det förväntande bestående resultatet av projektet är att ett mera formellt partnerskap bildas mellan de akademiska institutionerna och viktiga regionala och lokala organ, för kompetensutveckling i Inre Skandinavien (särskilt i Värmland och Hedmark) så att årliga konferenser och andra kompetensutvecklande aktiviteter genomförs inom ramen för detta. Den modell för samverkan som utvecklas mellan Högskolan i Hedmark och Karlstads universitet bör bli bestående så att norsksvenska MPA-utbildningar kan genomföras utan svåra gränshinder. Projektet förväntar att rekryteringen av ledare över riksgränsen ska öka. Förhoppningen är att de unga människor som inbjuds att delta i de öppna programmen blir stimulerade att söka sig till offentlig sektor i regionen. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Karlstads universitet Høgskolen i Hedmark A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK P O Norell; 24

24 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företag i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätverk mellan arbetsgivare. Bland annat ska aktiviteterna öka kunskaperna om kompetensförsörjningsfrågor hos SME. Projektet ska arbete med att hitta nya samarbeten mellan stora och små arbetsgivare som gör det enklare för dessa att kunna säkra sina kompetensförsörjningsbehov. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Falun Borlänge Regionen AB Hamarregionen utvikling A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Monica Rönnlund-Göransson; falunborlangeregionen.se 25

25 PROJEKT Samarbete för tillväxt och regional utveckling mellan Hedmark och Dalarna Det interregionale samarbeidet skal bidra til å styrke de regionale utviklingsaktørenes muligheter til å fremme de to fylkenes og regionens konkurransekraft gjennom økt grenseoverskridende satsing på næringslivet, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Hedmark og Dalarna har mange konkurransefortrinn som det vil bli viktig å forsterke, løfte fram og synliggjøre overfor næringslivet, lokale og regionale samarbeidspartnere, nasjonale myndigheter og ikke minst innbyggerne i de to fylkene. Det er spesielt viktig å få synliggjort betydningen av å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet og de resultater som skapes gjennom samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Region Dalarna Hedmark fylkeskommune A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Kjell Vaagen; 26

26 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT The Scandinavian Way Mervärdet av ett utvidgande av de regionala nätverken till gränsöverskridande nätverk är mångfalt då den specifike besökaren inte känner en begränsning av att stanna på någon sida av gränsen. De deltagande turistföretagen på båda sidor av gränsen når nya marknader genom att marknadsföra sig på båda sidor gränsen, vilket ger starkare företag som därigenom kan växa och anställa flera. Något som på sikt ger tillväxt i de två samarbetande regionerna. Region Värmland/Visit Värmland (tidigare Värmlands Turistråd) och Hedmarks Reiseliv har under årens lopp arbetat upp försäljningskanaler för sina egna områden. Med ett gränsöverskridande projekt sker en gemensam internationalisering av området och fler potentiella besökare nås med en lägre insats. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Region Värmland, kommunalförbund Hedmark Reiseliv BA A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Maria Nordmark; 27

27 PROJEKT Utveckling av elkraftsutbildning för Inre Skandinavien Hver institusjon skal utvikle et antall nettkurs, som tilsammen skal utgjøre et 60 studiepoengs utdanningtilbud. Utdanningen baserer seg på kunnskapsnivå tilsvarende 2-års studium på bachelornivå innen elektrofag. Sluttnivå vil være bachelor i ingeniørfag, studieretning elkraftteknikk. Emnene skal være slik lagt opp at de også vil egne seg for etter og viderutdanning for personell med sitt daglig virke innenfor elkraftbransjen. Det vil bli utdannet elkraftingeniører som har fått kunnskap basert på spisskompetanse og FoU fra alle bidragyterene i prosjektet. Disse kandidatene vil bli svært attraktive innen elekraftbransjen, som har et stort behov for nye elkraftingeniører. Inre Skandinavien 1/ till 1/ Karlstads universitet Høgskolen i Gjøvik A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Inge Øystein Moen; 28

28 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Världens bästa idrottsregion Huvudmålet är att locka fler som deltar i fysisk aktivitet och fler som deltar som ledare. Projektet avser att starta och utveckla 20 breddidrottsarrangemang, rekrytera och kompetensutveckla 400 ledare och testa modeller för att utveckla verksamheten i 20 föreningar som når nya (inaktiva) grupper. Idrottsrörelsen ges konkreta möjligheter att nå vidgade upptagningsområden för bland annat breddidrottsarrangemangen. Projektet ger regionen ökad attraktionskraft genom ett större utbud av aktiviteter och utvecklingsstöd till ett mer levande föreningsliv. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Värmlands Idrottsförbund Akershus Idrettskrets B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Johan Conradson; 29

29 PROJEKT Direktflyg till Röros/Funäsdalen Huvudprojektet innebär att samarbetet mellan Røros och Funäsdalen stärks och destinationerna, med Røros Lufthamn som flygplats för direktflyg och charter, marknadsförs. Projektet ska landa i en uppbyggd verksamhet som hanterar en stabil flygtrafik på Røros som betjänar båda destinationerna. Samarbetet mellan Røros och Funäsdalen skapar en attraktiv turistprodukt där alpin skidåkning, längdskidor och skoteråkning kombineras med kultur, sevärdheter och kroppsvård på en Spa-anläggning till ett paket. En nyckelfaktor för att nå ut på marknaden är att paketen går att boka smidigt på Internet. Nordens Gröna Bälte 29/ till 28/ Destination funäsdalen AB Röros Reiselivslag A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Petter Gullikstad; 30

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2011-10-21 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete Det var 11 projekt som den 21 oktober 2011 fick stöd ur

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson

Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige-Norge Ulf Johansson BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-157-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Ewa Ivarsson-Jansson Kunskapens väg 1 831 25 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-98-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Att: Bernt Eriksson Ringvägen 112 452 80 STRÖMSTAD Projekt:

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB 1. Interregprogrammet 2014-2020 2. UENGB, vad vi gör och vad det gör! Kjersti Schjelvaag Lian, Thora Storm

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS)

Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS) Att göra regionala skillnader till styrkor (GRESS) Ett projekt inom ramen för INTERREG Projektperiod 2009-04-01 -- 2013-02-28 Projektägare i Sverige och Norge: Karlstads universitet i Karlstad och Östlandsforskning

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-90-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-05-19 DIARIENUMMER N30441-90-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund Idrottens Hus Att: Bertil

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag

Projekt: Et mer funksjonelt vegnett i öst-vestlig-retning i Jämtland/Tröndelag BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-31-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Vägverket, Region Mitt Att: Peter Rehnman Box 186 871 24 Härnösand Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-46-08

DIARIENUMMER G30441-46-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-46-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Göteborgs Universitet, Institutionen för Marin Ekologi Att: Carl André

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-81-08 BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-04 DIARIENUMMER N30441-81-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Att: John Rune Wikén Box 384 831

Läs mer

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken

DIARIENUMMER N Projekt: Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet Lierne - Frostviken BESLUT FÖRPROJEKT 2008-06-01 DIARIENUMMER N30441-101-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens Fotbollsförening Att: Peter Hansson Brogatan 13 830 90 Gäddede

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

DIARIENUMMER R

DIARIENUMMER R BESLUT FÖRPROJEKT 2008-05-26 DIARIENUMMER R30441-72-08 DELOMRÅDE Regionöverskridande Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Framtid Hogdal Idéell Förening c/o Solveig Haugen Storån 474

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT FÖRPROJEKT 2008-08-11 DIARIENUMMER N30441-120-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Turistföreningen Gränslauta Att: Örjan Sedin Brogränd 26 B 831 41 Östersund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2009-02-27 4 Innehåll. Gränskommitténs sammansättning 2. Styrelsen. 2.2 Arbetsutskottet... 2.3 Ordförande och

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT SMÅPROJEKT 2009-11-18 DIARIENUMMER N30441-55-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Thomas Hjelm 831 82 Östersund Projekt: Mittnordiskt

Läs mer

DIARIENUMMER R330441-188-08

DIARIENUMMER R330441-188-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-01-12 DIARIENUMMER R330441-188-08 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Anders Gustafsson Universitetsgatan 2 651 88

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Energi & klimat i Värmland

Energi & klimat i Värmland Energi & klimat i Värmland Aktuella utvecklingsområden och strategier Dag Hallén Enheten för Region Tillväxt ENERGI OCH KLIMATFRÅGOR I VÄRMLAND Värmlandsstrategin är vår framtidsplan Vi har ett gemensamt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-35-09. Projekt: Gränsstrategisk kris- och katastrofhantering Sverige-Norge BESLUT SMÅPROJEKT 2009-12-14 DIARIENUMMER S30441-35-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Lars-Håkan Jönsson Plan- och Beredskapsenheten 791

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning.

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-196-08. Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. BESLUT SMÅPROJEKT 2009-02-05 DIARIENUMMER S30441-196-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sveriges Byggindustrier Service AB Att: Hans Grandin Box 1958 791 19 Falun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

DIARIENUMMER N

DIARIENUMMER N BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-09 DIARIENUMMER N30441-119-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Frostvikens församling Att: Gustaf Forsmark Box 63 830 90 Gäddede

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S BESLUT PROJEKT 2009-05-19 DIARIENUMMER S30441-8-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Värmlands idrottsförbund Att: Per Dalebjer Box 10 651 02 Karlstad Projekt: Världens

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3828-13

DIARIENUMMER 304-3828-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-06-17 DIARIENUMMER 304-3828-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Suzan Stenberg, MSSP Box 3123 831 03 Östersund

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Öppnar för nya servicefunktioner i den lokala mataffären, förbättrad service på landsbygden och en attraktivare butik. Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Scandinavian

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Bilaga 1 c Gränsöverskridande program: Botnia Atlantica

Bilaga 1 c Gränsöverskridande program: Botnia Atlantica Botnia Atlantica Bilaga 1 c Gränsöverskridande program: Botnia Atlantica Utbildning och certifiering av natur- och kulturguider Storumans folkhögskola Deltagande län och regioner, övriga Västerbotten och

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge

DIARIENUMMER N30441-64-12. Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge BESLUT DATUM 2012-09-14 DIARIENUMMER N30441-64-12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Energidalen i Sollefteå AB Att: Tord Fjällström Nipan 163 881 52 Sollefteå Projekt:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Vi har ökat vår. förståelse vilket gör att vår samlade. regionerna på. Norge och Sverige har gemensamma mål och utmaningar. folkhälsa och.

Vi har ökat vår. förståelse vilket gör att vår samlade. regionerna på. Norge och Sverige har gemensamma mål och utmaningar. folkhälsa och. 1 Claes Pettersson, kommunalråd i Arvika kommun och ordförande i Regionala PrioriteraNde Partnerskapet/Beslutsgruppen. INNEHÅLL claes pettersson Vi har ökat vår kunskap och förståelse vilket gör att vår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-57-11 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-57-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Benny Thörnberg Holmgatan 10 851 70 Sundsvall Projekt:

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Räddning och samverkan i gränsland

Räddning och samverkan i gränsland Räddning och samverkan i gränsland Nor-, Sör-Tröndelag och Jämtland Nordredkonferensen 14 sep. 2015 Gunilla Ågren, Länsstyrelsen Jämtlands län Gränsräddningsrådet i Mitt-Skandinavien - Hur det började

Läs mer

Diarienummer G

Diarienummer G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-06-29 Diarienummer G30441-30-10 Delområde GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Connect Väst Att: Dag Stulen Stena Center 1 A 412 92 GÖTEBORG Projekt: Företagsaccelerator

Läs mer