PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT KONTAKT. Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden"

Transkript

1 2009 PROJEKT KONTAKT Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 Välkommen till Projektkontakt 2009 Varmt välkommen till Projektkontakt den 19 och 20 november Det är med glädje som vi kan konstatera att 75 projekt och organisationer har anmält sig för att träffas i Trondheim. Under två dagar ges du tillfälle att möta, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter med andra som också är intresserade av gränsöverskridande projekt inom EU programmet Interreg Sverige-Norge De erfarenheter som projektägare, projektledare och övriga projektmedarbetare har samlat på sig är mycket värde fulla och behöver spridas vidare. Det handlar förstås om varje projekts verksamhetsområde men även konsten att sam arbeta med människor från det andra landet när språk och kultur skiljer sig från det man är van vid. Syftet med Projektkontakt 2009 är att utbyta erfarenheter mellan människor och projekt, men också att skapa en plattform för framtida gränsöverskridande nätverk som lever vidare och skapar en allt osynligare gränsbarriär. För att underlätta eventuell kontakt med de projekt som inte kunde närvara under Projektkontakt 2009 och visa på bredden av gränsöverskridande samarbete innehåller den här projektkatalogen alla 90 projekt som fått stöd t.o.m. den 8 oktober Det är med stort intresse som vi ser fram emot dagarna i Trondheim. Hälsningar/Hilsen från oss som arbetar med Interreg Sverige-Norgeprogrammet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 Innehållsförteckning PROJEKT Gränslöst samarbete DESME Produktutveckling med design för SME... 6 Enningdalsälven... 7 Grensehummeren... 8 Gränsregional omsorgsfilosofi... 9 Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv MötesplatS Medborgare (MSM) Science Center Fremtidssteget (SCF) Se mulighetene og gjør noe med dem Säker arbetsdag Inre Skandinavien Att göra regionala skillnader till en styrka Barnens Gränsland Dansregion! En levande Finnskog FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø GREEN Grenseløst energisamarbeid Gränsvandring Industricollege Inre Skandinavia Innovation Music Network Integrerad kompetensutveckling i partnerskap Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft Samarbete för tillväxt och regional utveck - ling mellan Hedmark och Dalarna The Scandinavian Way Utveckling av elkraftsutbildning för Inre Skandinavien Världens bästa idrottsregion Nordens Gröna Bälte Direktflyg till Röros/Funäsdalen Et mer funksjonelt vegnett i øst-vest retning i Jämtland/Trøndelag Lärande Kulturhistoria Austrått- Klintaberg Midnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse Midt-skandinavisk landbrukshøgskoleutredningsprosjekt Mittnordisk lantbrukshögskola pilotgenomföring och vidare planläggning Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt GIM Norsk-svensk förskollärarutbildning med vikt på barnkultur och kulturarv Odling av högproducerande trädslag för miljövänlig energiproduktion Projekt Filmcommission Jämtland- Trøndelag Rondell Social integrering av människor med psykiska problem Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim TREff Träbranschens utvecklingscenter i NGB Vinnande Val Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet Regionöverskridande Grensestrategisk krisehåndtering Gränslös fiskedestination Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien med levande landsbygd Interregionalt universitetsnätverk UNISKA-universitetet MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga Naturinformation naturturism i gränslandet Rogen-Femundsmarka- Långfjället Nordisk Emballageutbildning

4 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden SMÅPROJEKT Gränslöst samarbete Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste Framtida hållbara midt-i-mellanbygder Gränsstrategisk krishantering Norge-Sverige Nomade i grenseland Virtuell møteplass Inre Skandinavien Bygg i gränsregionen En gemensam arbets- och utbildningsmarknad Förstudie Bit (Bygg i trä) Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen förprojekt.. 62 Kompetensutveckling biofjärrvärmeproduktion Kultur i skolan-förstudie Kultur och Handelsvägar i inre Skandinavien NOSWINC, Norway Sweden Incubators Nya ledare i Inlandet Världens bästa idrottsregion Förprojektering Nordens Gröna Bälte FRAM for flere kvinnelige vekst entrepre - nörer småprosjekt interreg Förstudie Husnyckeln Gränslös Geografisk Information Region Midt-Skandinavia ZIP møte kulturliv og skole Regionöverskridande Kortreist energi Nordisk Emballagestudium Underlag för kunskap till näringslivsutveckling. Förstudie INITIERINGSPROJEKT Gränslöst samarbete Gränslös fotboll Samverkan för ungdomar tvärs över gränser och institutioner Vision Inre Skandinavien Levande museer Nordens Gröna Bälte Felles fjellrev Gränslös fjällbygd Lärande kulturhistoria Austrått- Klintaberg Midtpunktet Nettverksentreprenør for Svensk-Norsk Industrisamarbeid Nor-Sve Temaresor Rusbehandling, ettervern og oppfølging Samverkan Dataföreningen Jämtland och Sør-Nord Trøndelag Ungas levnadsvanor Utrede og utvikle felles fotballag i grenseområdet LIerne-Frostviken Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna i Utvecklingscentrum idrott och upplevelser för fler Vinnande val Regionöverskridande Levande historia i Gränsland

5 PROJEKT DESME Produktutveckling med design för SME Utveckla en guide för SME-företagens produktutveckling för att ge en snabbare utvecklingsprocess, höjd kompetens och därmed kunna ta fram internationellt konkurrenskraftigare produkter. Deltagande företag samlas för inventering och utveckling av processguiden. Vid nästa steg testas och utvärderas den nya processguiden i pilotstudier på företag där design kommer att vara en viktig problemställning. Resultatet av projektet sammanfattas i en färdig processguide och en utförlig dokumentation som sprids i form av rapporter, utbildningsmaterial, föredrag och via media. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Innovatum AB Borg Innovasjon AS A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Horten; 6

6 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Enningdalsälven Sjöarna och vattendragen kring Enningdalsälvens avrinningsområde har mycket höga biologiska och rekreativa värden. Försurning har drabbat området hårt med bland annat fiskdöd som följd. För att motverka effekterna av försurningen sker det kalkningsverksamhet på båda sidor av gränsen. Andra negativa mänskliga aktiviteter för fisken är kvarnar och vattenkraftverk som hindrar vandrande fisk och vattendrag som har rensats för att underlätta timmerflottning. Projektet ska ta fram en gemensam vattenvårdsplan och fiskevårdsplan samt samla ländernas olika klassificeringssystem eftersom det inte finns samordning mellan fiskevårdsåtgärderna i Norge och Sverige. Gränslöst samarbete 19/ till 19/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Norsk institutt for naturforskning (NINA) B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Andreas Bäckstrand; 7

7 PROJEKT Grensehummeren Hummer er nå oppført på rødlista over truete dyrearter i Norge og i Sverige. For å sikre det biologiske mangfoldet i kystsonen samt en levende kystkultur, er det både på svensk og norsk side et sterkt ønske om å gjenreise hummerbestanden. Projektet studerar särskilt effekterna av fredade områden, där hummerfiske är förbjudet. Projektet ska gjennomføre akustisk merking ( radiomerking ) av hummer för att følge hummeren fram til den skifter skall; 20 hummrar kommer att märkas og 10 lyttebøyer plasseres ut. Prosjektet er nyskapende gjennom å benytte merking og DNA-analyser til å frambringe kunnskap om hummerens områdebruk og bestandsstruktur. Prosjektet kompletterer tidligere innsatser på torsk. Gränslöst samarbete 1/ till 30/ Göteborgs universitet Havforskningsinstituttet B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK Carl Andre; 8

8 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Gränsregional omsorgsfilosofi Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i åtta kommuner i en stor gränsregion får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Den utbildningsmodell som ska tas fram kommer också att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge samt i andra EU-länder. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Strömstads kommun Fredrikstad kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Maria Hansson; 9

9 PROJEKT Kosterhavet-Ytre Hvaler: Vårt gemensamma arv Projektet har det övergripande syftet att inleda en norsk-svensk samverkan om förvaltning, information och utveckling av hållbara besöksmål i det gränslösa marina område som utgör planområde för de två nybildade nationalparkerna: Kosterhavet och Ytre Hvaler. Som en första tydlig manifestation av denna samverkan är ett av projektets delprojekt; den gemensamma nationalparksinvigningen den 9 september Gränslöst samarbete 29/ till 31/ Länsstyrelsen i Västra Götalands län Fylkesmannen i Østfold B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Charlotte Forsberg; 10

10 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT MötesplatS Medborgare (MSM) Projektets innehåll är i korthet att medborgarna ska ges möjlighet att engagera sig i närdemokratiarbete utifrån vad som är god livskvalitet och attraktiv livsmiljö för dem. Målet är att medborgarna i 10 utvalda geografiska områden (ca inv.) vid projektets slut ska uppleva 10% högre delaktighet och påverkan än genomsnitts-medborgaren i Uddevalla och Fredrikstad. De tre utvalda målgrupperna; barn och unga, invandrare och föreningar/bedrifter väljer ut gemensamma utmaningar att jobba för som huvudspår, t ex bättre miljö, ökad trygghet etc. Varje utmaning dokumenteras noggrant vad gäller deltagande, resultat och effekter. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Uddevalla kommun Fredrikstad kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Dagny Arnestad; 11

11 PROJEKT Science Center Fremtidssteget (SCF) Industrien er under omstilling og nye kunnskapsintensive bedrifter vil måtte erstatte de gamle arbeidsintensive. Her møter tradisjonelle industriregioner store utfordringer da arbeidstagerne vanligvis har lavt utdanningsnivå. En bærekraftig framtid i (Østfold-Fyrbodal) er derfor helt avhengig av at ungdommen høyner sin kompetanse vesentlig i forhold til i dag. Prosjektets aktiviteter skal gi som resultat at flere ungdommer i regionen tar naturvitenskapelig og teknisk utdanning, og eller tar andre former for høyere utdannelse som for eksempel innen økonomi. Dette for å sikre rekruttering til regionens nuværende og fremtidige kunnskapsintensive næringsliv. Gränslöst samarbete 1/ till 30/ Innovatum Science Center AB Høgskolen i Østfold, ingeniørutdanningen A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Gitle Hauge; 12

12 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Se mulighetene og gjør noe med dem Prosjektet har stor tro på at et samarbeid rettet mot utdanningssystemet både i Østfold og Fyrbodal øker mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur på tvers av grenseregionen. Prosjektet bygger på et samarbeid rettet mot utdanningssystemet, og samarbeid skole/næringsliv. Dette vil øke mulighetene for at det skapes en entreprenørskapskultur gjennom hele utdanningsløpet fra små barn til høgskolestudenter. Gjennom helhetlig tenking vil utveksling av ideer og kunnskap som på sikt vil fremme den interregionale næringsutviklingen. Samarbeidet vil føre til at det utvikles nye konsepter, til at foreningene får et felles konseptprogram på allet nivåer i hele utdannigsløpet. Gränslöst samarbete 1/ till 31/ Ung företagsamhet Ungt Entreprenørskap Østfold A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Bjørn Erik Studsrud; 13

13 PROJEKT Säker arbetsdag Riskanalys och avvikelsehantering är aktiviteter som lagstiftningen i Norge och Sverige ålägger verksamhetsutövare att genomföra oavsett om företaget har en anställd eller 1000 anställda. Det finns inget verktyg som är utformat speciellt för de små företagen. För en entreprenör verksam inom de areella näringarna görs riskanalys och avvikelsehantering som en informell och intuitiv process. Dokumentation över beslut och åtgärder saknas regelmässigt även om man i de små företagen genomför många förebyggande åtgärder. Genom en seminarieserie som riktar sig till skolor och företagare inom naturbrukssektorn ska ett nytt verktyg växa fram och anpassas efter seminariedeltagarnas behov och synpunkter. Gränslöst samarbete 8/ till 30/ Västra Götalandsregionen Östfold fylkeskommune Kalnes videregående skole A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Kristofer Utbult; 14

14 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Att göra regionala skillnader till en styrka Grenseregionene i Indre Skandinavia har behov for ny, regionalt tilpasset og anvendbar kunnskap om utviklingstrekkenes konsekvenser for ulike deler av Indre Skandinavia. Hhvordan de kan utnyttes av lokale, regionale og nasjonale aktører når regionens egenutvikling skal fremmes eller når regionalpolitiske mål og tiltak skal utvikles og iverksettes. Prosjektet er konsentrert rundt ti delstudier i tre delprosjekter: 1) studier av interaksjon og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia (regionforstørring), 2) studier av attraksjon og bolyst i distriktene og 3) for nærings- og dagligliv i Indre Skandinavia, konsekvenser av deltakelse i EUs indre marked spesielt og globaliseringen generelt. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Karlstads universitet Østlandsforskning B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Hans Olof Gottfridsson; 15

15 PROJEKT Barnens Gränsland Stubbefolket är en del i projektet Barnens Gränsland. De lever i harmoni med naturen och vill uppmuntra barn och familjer till ett aktivt friluftsliv. Hundratals barn har träffats och lekt med stubbebarnen ute i naturen i gränstrakterna runt Säffle, Årjäng, Bengtsfors och Indre Östfold. Genom att göra gränsområdet på tvärs längs E 18 till förstahandsvalet för naturintresserade barnfamiljer i Sverige och Norge ger det också möjligt för företag inom besöksnäringen att skapa en långsiktigt affärsmässig verksamhet. Projektet ska genomföra en process som ger aktörerna en gemensam plattform i arbetet med att utveckla området och utveckla Stubbefolket så att det blir det största och bästa barnkonceptet för naturaktiviteter i Norden. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Årjängs kommun Grensekomiteen Värmland - Østfold v/ Marker Kommune A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Elenor Karlsson; 16

16 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Dansregion! Visionen för projektet är att etablera Inre Skandinavien som den främsta dansregionen på nationellt plan näst efter storstäderna i Sverige och Norge. Samarbetet med kommunerna kan leda till fler arbetstillfällen som sträcker sig utanför konstartens gränser till följd av de synergieffekter som uppstår när dansen möter nya branscher och verksamheter. Även ur hälsosynpunkt kan dans med sina många genrer och sociala aspekter ha mycket gott att tillföra. En satsning på dans kan leda till att fler kreativa unga människor lockas till regionen för att delta i dansaktiviteter och annat utvecklingsarbete. Vid Karlstads universitet startar Sveriges andra lärarutbildning med dansinriktning. Inre Skandinavien 1/ till 31/ (del 1 av projektet, 1/ till 31/ ) Dans i Värmland - Region Värmland, kommunalförbund Hedmark Teater B. Attraktiv livsmiljö SEK ( SEK för 2008) SEK ( SEK för 2008) NOK ( NOK för 2008) NOK ( NOK för 2008) Marianne Eriksson; 17

17 PROJEKT En levande Finnskog Den svensk-norska finnskogen med dess bebyggelsemiljöer är ett unikt kulturarv. Studier har visat att ca 20 % av bebyggelsen har försvunnit de senaste 30 åren på den norska sidan av riksgränsen. Det finns anledning att tro att detsamma har skett även på den svenska sidan. Projektet ska dokumentera bebyggelsen i området över riksgränsen för att utveckla Finnskogen. Då skapas det också underlag för ett närmare samarbete mellan svenska och norska aktörer inom kulturmiljövård, kommuner, museer och näringsliv. Tillsammans med boende och brukare kommer projektet att bevara och utveckla kulturmiljöerna och göra dem till attraktiva besöksmål. Projektet ska också verka för att det skogsfinska kulturarvet ska bli en naturlig del av näringslivet i Finnskogen. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Stiftelsen Värmlands museum Hedmark fylkeskommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Suzanne Palmquist; 18

18 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT FEM-Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø Prosjektet er organisert i fire tematiske komponenter, hvor det vil bli gjennomført flere arbeidspakker med aktiviteter. Komponentene er energieffektivisering, bioenergi, øvrige fornybare energikilder og miljø. I tillegg vil prosjektet ha horisontale satsninger som innovasjon og kommersialisering, utdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt myk infrastruktur. Prosjektet vil utnytte de faglige styrker som finnes i regionen og sikre at disse fagmiljøene blir involvert, og sikre et grenseoverskridende samarbeid i alle de tematiske områder for den enkelte komponent er bevisst lagt til aktører i de fire län/fylker. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Kristinehamns kommun Kunnskapsbyen Lillestrøm A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Per Eiritz; 19

19 PROJEKT GREEN - Grenseløst energisamarbeid Det övergripande målet är att arbeta med företag som är etablerade i fjällområdena, framförallt skidanläggningarna, i Dalarna län och Hedmarks fylke. Vi ska ta fram metoder och underlag så att man via genomförbara och realistiska aktiviteter får effektivare energianvändning hos dessa företag. Projektet kommer också att genomföra studier av pilotkaraktär på olika objekt hos olika aktörer och resultaten kommer att vara tillgängliga för alla företag. Projektet ska introducera och visa att det går att bygga nya gemensamma energieffektiva energisystem baserade på förnybar energi (vind, sol och biomassa). Inre Skandinavien 1/ till 30/ Länsstyrelsen i Dalarnas län Trysil kommune B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Anna Lindström; 20

20 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Gränsvandring De båda sökande institutionerna ska genom det planerade samarbetet vidareutveckla ett program när det gäller kunskap om historia, modern teknik och administration. Projektet inriktas mot: insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. För att maximera tillgängligheten utnyttjas modern teknik. Det är projektets intentioner att allt det material, som skapats av de två institutionerna genom projektet ska göras tillgängligt för forskning på alla nivåer från gräsrot till akademisk forskning. Materialet ska systematiseras och bli en lättåtkomlig vara som visar en viktig del i ländernas kulturarv. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Sverige Amerika Centret i Karlstad Stift. Domkirkeodden, avd. Norsk Utvandrermuseum og forskn.senter B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Mathias Nilsson; 21

21 PROJEKT Industricollege Indre Skandinavia Prosjektet skal bidra til å sikre rekruttering samt relevant og systematisk etterog videreutdanning for arbeidstakere i industrien på kort og lang sikt. Hovedfokus er etter- og videreutdanning av operatører og produksjonsledere, med utdanningsnivået teknisk fagskole og kvalifiserat yrkesutbildning som referanse. IndustriCollege Indre Skandinavia er planlagt etablert som en samarbeids-, synergi- og kvalitetsmodell for utvikling- og gjennomføring av industriutdanninger i Indre Skandinavia. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Karlstad kommun Norges byggskole stiftelse A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Per-Erik Jevne; 22

22 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Innovation Music Network Musikbranschen har under de senaste åren utsatts för en enorm utveckling där ny teknik skapat både hot och möjligheter för affärer. Innovation Music Network har i uppdrag att skapa förutsättningar för företag inom musikbranschen att utvecklas och växa i regionen. Genom att ingå i vårt nätverk finns det möjlighet att delta på workshops, co works, branschträffar, internationella mässor samt möjlighet att söka promotionstöd för att kunna marknadsföra sina produkter. Det finns även möjlighet till utbyte med studenter vid regionens högskolor och universitet. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Studiefrämjandet Värmland Bergslagen Foreningen Mjøskryss A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Karina Lindberg; 23

23 PROJEKT Integrerad kompetensutveckling i partnerskap Det förväntande bestående resultatet av projektet är att ett mera formellt partnerskap bildas mellan de akademiska institutionerna och viktiga regionala och lokala organ, för kompetensutveckling i Inre Skandinavien (särskilt i Värmland och Hedmark) så att årliga konferenser och andra kompetensutvecklande aktiviteter genomförs inom ramen för detta. Den modell för samverkan som utvecklas mellan Högskolan i Hedmark och Karlstads universitet bör bli bestående så att norsksvenska MPA-utbildningar kan genomföras utan svåra gränshinder. Projektet förväntar att rekryteringen av ledare över riksgränsen ska öka. Förhoppningen är att de unga människor som inbjuds att delta i de öppna programmen blir stimulerade att söka sig till offentlig sektor i regionen. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Karlstads universitet Høgskolen i Hedmark A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK P O Norell; 24

24 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företag i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätverk mellan arbetsgivare. Bland annat ska aktiviteterna öka kunskaperna om kompetensförsörjningsfrågor hos SME. Projektet ska arbete med att hitta nya samarbeten mellan stora och små arbetsgivare som gör det enklare för dessa att kunna säkra sina kompetensförsörjningsbehov. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Falun Borlänge Regionen AB Hamarregionen utvikling A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Monica Rönnlund-Göransson; falunborlangeregionen.se 25

25 PROJEKT Samarbete för tillväxt och regional utveckling mellan Hedmark och Dalarna Det interregionale samarbeidet skal bidra til å styrke de regionale utviklingsaktørenes muligheter til å fremme de to fylkenes og regionens konkurransekraft gjennom økt grenseoverskridende satsing på næringslivet, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner. Hedmark og Dalarna har mange konkurransefortrinn som det vil bli viktig å forsterke, løfte fram og synliggjøre overfor næringslivet, lokale og regionale samarbeidspartnere, nasjonale myndigheter og ikke minst innbyggerne i de to fylkene. Det er spesielt viktig å få synliggjort betydningen av å videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet og de resultater som skapes gjennom samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Region Dalarna Hedmark fylkeskommune A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Kjell Vaagen; 26

26 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT The Scandinavian Way Mervärdet av ett utvidgande av de regionala nätverken till gränsöverskridande nätverk är mångfalt då den specifike besökaren inte känner en begränsning av att stanna på någon sida av gränsen. De deltagande turistföretagen på båda sidor av gränsen når nya marknader genom att marknadsföra sig på båda sidor gränsen, vilket ger starkare företag som därigenom kan växa och anställa flera. Något som på sikt ger tillväxt i de två samarbetande regionerna. Region Värmland/Visit Värmland (tidigare Värmlands Turistråd) och Hedmarks Reiseliv har under årens lopp arbetat upp försäljningskanaler för sina egna områden. Med ett gränsöverskridande projekt sker en gemensam internationalisering av området och fler potentiella besökare nås med en lägre insats. Inre Skandinavien 1/ till 31/ Region Värmland, kommunalförbund Hedmark Reiseliv BA A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Maria Nordmark; 27

27 PROJEKT Utveckling av elkraftsutbildning för Inre Skandinavien Hver institusjon skal utvikle et antall nettkurs, som tilsammen skal utgjøre et 60 studiepoengs utdanningtilbud. Utdanningen baserer seg på kunnskapsnivå tilsvarende 2-års studium på bachelornivå innen elektrofag. Sluttnivå vil være bachelor i ingeniørfag, studieretning elkraftteknikk. Emnene skal være slik lagt opp at de også vil egne seg for etter og viderutdanning for personell med sitt daglig virke innenfor elkraftbransjen. Det vil bli utdannet elkraftingeniører som har fått kunnskap basert på spisskompetanse og FoU fra alle bidragyterene i prosjektet. Disse kandidatene vil bli svært attraktive innen elekraftbransjen, som har et stort behov for nye elkraftingeniører. Inre Skandinavien 1/ till 1/ Karlstads universitet Høgskolen i Gjøvik A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Inge Øystein Moen; 28

28 Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKTKONTAKT 2009 PROJEKT Världens bästa idrottsregion Huvudmålet är att locka fler som deltar i fysisk aktivitet och fler som deltar som ledare. Projektet avser att starta och utveckla 20 breddidrottsarrangemang, rekrytera och kompetensutveckla 400 ledare och testa modeller för att utveckla verksamheten i 20 föreningar som når nya (inaktiva) grupper. Idrottsrörelsen ges konkreta möjligheter att nå vidgade upptagningsområden för bland annat breddidrottsarrangemangen. Projektet ger regionen ökad attraktionskraft genom ett större utbud av aktiviteter och utvecklingsstöd till ett mer levande föreningsliv. Inre Skandinavien 1/ till 30/ Värmlands Idrottsförbund Akershus Idrettskrets B. Attraktiv livsmiljö SEK SEK NOK NOK Johan Conradson; 29

29 PROJEKT Direktflyg till Röros/Funäsdalen Huvudprojektet innebär att samarbetet mellan Røros och Funäsdalen stärks och destinationerna, med Røros Lufthamn som flygplats för direktflyg och charter, marknadsförs. Projektet ska landa i en uppbyggd verksamhet som hanterar en stabil flygtrafik på Røros som betjänar båda destinationerna. Samarbetet mellan Røros och Funäsdalen skapar en attraktiv turistprodukt där alpin skidåkning, längdskidor och skoteråkning kombineras med kultur, sevärdheter och kroppsvård på en Spa-anläggning till ett paket. En nyckelfaktor för att nå ut på marknaden är att paketen går att boka smidigt på Internet. Nordens Gröna Bälte 29/ till 28/ Destination funäsdalen AB Röros Reiselivslag A. Ekonomisk tillväxt SEK SEK NOK NOK Petter Gullikstad; 30

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-25-10 Interreg Sverige-Norge 2009 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kortversion av Interreg Sverige-Norges årsrapport för 2009 Inledning En förkortad

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Landsbygd December 2011 Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige Norge b Förvaltande myndighets dnr NG3040-114-06 6 0 L ä g g PROGRAM för Europeiskt Territoriellt Samarbete Interreg Sverige Norge 2007-2013 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer