Hanna Arneson Folkhälsostrateg Örebro kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanna Arneson Folkhälsostrateg Örebro kommun"

Transkript

1 Social hållbarhet - en förutsättning för att klara framtida utmaningar dagens och morgondagens utmaningar Hanna Arneson Folkhälsostrateg Örebro kommun

2 Introduktion

3 Hållbarhet i tre dimensioner Ekonomi Socialt Ekologi

4 Triple E - systemkriserna Ekonomi Energi Ekologi

5 Energins betydelse Ekonomi Socialt Ekologi

6 Triple-e = våra livsvillkor

7 Livsvillkoren påverkar hälsan Ekonomi Socialt Ekologi

8 Människor formar framtiden Ekonomi Socialt Ekologi

9 Det är människor som formar framtiden Ta tillvara människors ambitioner kunskaper skaparkraft Det ska vara möjligt att förverkliga sina drömmar!

10 Triple-e-kriserna kan leda till personlig kris.

11 Faser Förnekelse Ilska Förhandlande Depression Acceptans Elisabeth Kübler-Ross - Sorgeprocesser

12 Vilken typ är du? - Vadå problem? - Marknaden fixar det - Vi måste ändra våra värderingar - Vi måste ändra vår konsumtion - Vi måste ändra mätverktygen - Vi måste ändra de politiska styrmedlen - Vi måste ändra det finansiella systemet - Vi måste bygga alternativen här och nu - Vi måste avveckla kapitalismen - Inför direktdemokrati Gunnar Rundgren

13 Ekonomi

14 Ekonomi och finanskris Kreditbubbla - kreditberoende Länder, banker, människor Räddningspaket, räddningsfonder, PIIGS BIGPIS - BIGPIS FUK US Grexit Brexit Fiskala stup

15 Ekonomi och finanskris Det går inte att låna sig ut ur en skuldkris!

16 KONJUNKTURBAROMETERN 30 januari 2013 Sverige nu på randen till recession. Två senaste kvartalen BNP runt noll.

17 De svenska hushållens skuldsättning Amorteringsfria lån - bostadsbubbla Riksbanken och räntan Bolånetak

18 Skulder och amortering Sverige Stockholm Göteborg Villa 70 år 100 år 100 år Bostadsrätt 125 år 170 år 140 år (Boverket, 2012)

19 Ingves amorteringskrav skulle sänka Sverige. (SBAB och Dagens Industri, )

20 De svenska hushållens skuldsättning: 84% av BNP Skulderna ökar ohållbart oavsett har man mäter. De ökar snabbare än kostnaderna som mätt i KPI. De ökar snabbare än disponibla inkomster. De ökar snabbare än BNP. (Bloggen Cornucopia?)

21 Ekologi

22 Planetära begränsningar Kemikalieföroreningar Klimatförändringar Försurning av haven Luftföroreningar Uttunnat ozonskikt Förlust av biologisk mångfald Kväve- och fosforbalansen Markanvändning Vattenanvändning Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen, and J. Foley Planetary boundaries:exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32. Figur: Azote Images/Stockholm Resilience Centre

23 Tvågradersmålet

24 Världsbanken 2012

25

26 Konsekvenser för jordbruk och livsmedelsproduktion!

27 Energi

28 Energikonsumtion

29 Vad använder vi olja till? Olja finns i nästan allt vi ser omkring oss! i konstgödsel och bekämpningsmedel

30 Oljeproduktion ERoEI Energy returned on energy invested

31 Deepwater horizon, Mexikanska golfen, 2010 Borrhålet på 1500 meters djup. Borrdjup: 5500 meter.

32 Vi måste lämna oljan innan oljan lämnar oss Norge Danmark Ryssland

33

34 ASPO International, Association of the Stuy of Peak Oil and Gas

35 När når vi oljetoppen? UK Industry Taskforce on IMF Peak Oil & Energy Security Shell IEA US Joint Forces Command Tyska försvaret ASPO International Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics, Australien UK Industry Taskforce on Peak Oil & Energy Security

36

37 Jordbruk och livsmedel

38 Oljig mat - Modern matproduktion slukar olja: Konstgödsel Bekämpningsmedel Bevattningspumpar Transporter

39 Oljig mat - Modern matproduktion slukar olja: Energi x 7 80 % olja Kjell Aleklett, professor i globala energisystem, Uppsala. President i ASPO International, Association for the Study of Peak Oil and gas. Heller and Keoleian (2000) Life Cycle-Based Sustainability Indicators for Assessment of the U.S. Food System. University of Michigan.

40 Sverige saknar strategi för trygg livsmedelsförsörjning Vi föreslår därför att regeringen tar initiativ till att arbeta fram en svensk strategi för tryggad livsmedelsförsörjning med sikte på 2030 och DN Debatt Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, adjungerad professor vid Stockholms universitet Lisa Sennerby Forsse, rektor Sveriges lantbruksuniversitet

41 Peak befolkning

42 År 2050 beräknas vi vara 9 miljarder människor.

43 Tidshorisont Världen som vi känner den

44 Sverige gick med i EU 1996 Sydafrika får demokratisk författning 1997 Bag-in-box gör entré 1998 Fotoutställningen Ecce Homo 1999 Örebro högskola blir universitet 2000 Öresundsbron invigs 2001 Terrorattackerna 11/ Euron introduceras 2003 Anna Lindh mördas 2004 Stadsparken i Örebro - Sveriges vackraste 2005 Rökförbud på lokal 2006 Saddam Hussein avrättas 2007 The Ark sjunger the worrying kind 2008 Fastighetsskatten avskaffas 2009 IPRED-lagen träder i kraft 2010 Victoria och Daniel gifter sig 2011 Utøya 2012 Loreen vinner med Euphoria

45 Resiliens

46 Resiliens Förmåga att återhämta sig efter kriser, hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. (Stockholm Resilience Center, World Economic Forum)

47 Initiativ och Omställningsrörelsen

48 Initiativ tas från olika håll Individer Civilsamhället, idéburen sektor Institutioner, offentlig sektor Näringsliv, privat sektor

49 Omställningsrörelsen

50

51 Permakultur Vägen förbi matkrisen efter oljesamhällets slut? PERMAnent AgriCULTURE- långsiktigt uppbyggande. Kunskapsintensivt och kreativt. Designverktyg Platsens förutsättningar Ekologi Energieffektivitet Etiskt förhållningssätt. Earth care, people care, fair share Skapa mogna ekosystem främja!

52 Vanlig syn Permakultur Moget ekosystem Samodling växterna främjar varandra Solfångare - vindskydd Perenna växter Många nivåer Mikroorganismerna gör stort jobb Skörd och ekosystemvinster året om

53 Skogsträdgården Holma

54 Odling Gerillaodling Stadsodling Skogsträdgårdar Biokol Effektiva mikroorganismer Bokashi-komposter

55 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: f ~ STACK:

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN

BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN BORTOM TILLVÄXTENS DILEMMAN Den motståndskraftiga och resurseffektiva ekonomin Av: Ingemar Gustafsson För- & slutord: Carl Schlyter Förord Tillväxten anses vara politikens heliga graal som skall skänka

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Bankrupting Nature. Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september 2013

Bankrupting Nature. Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september 2013 Bankrupting Nature Hur kan vi undvika kris I välfärden I framtiden? Kommentarer av Anders Wijkman vid bokfestival I Kristianstad 7 september 2013 1 Motivet för Den stora förnekelsen och Bankrupting Nature

Läs mer

Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll

Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll BNP Peakoil Kan konstateras först i efterhand. Ett fåtal inser vad Kris följer på kris Ingen vet vilken faktormix

Läs mer

Investerare i en ny klimatekonomi

Investerare i en ny klimatekonomi USD CHF CO 2 SEK GBP NOK EUR JPY RUB CNY Investerare i en ny klimatekonomi Innehåll 5 Förord 7 Finanssektorns bidrag till den nya klimatekonomin 9 Koldioxidsnål infrastruktur och energi passar institutionella

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning

HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning HÅLLBAR UTVECKLING OCH RESILIENS - en begreppsfördjupning Abstract: Hållbar utveckling och resiliens är två begrepp som är betydelsefulla i utvecklingsfrågor i nationell och internationell kontext. I artikeln

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS

SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS SEKTORANALYS 2007 MED MILJÖN I FOKUS Över de senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen mer drastiskt än under någon annan tidsperiod i planetens historia. Mestadels för att möta det stigande

Läs mer

Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012)

Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012) - 1 - Jag har läst Kollaps Livet vid civilisationens slut Av David Jonstad Ordfront (2012) Av Pia Hellertz juni 2012 I ett slutord i boken Kollaps Livet vid civilisationens slut skriver författaren: Det

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 9: Anders Wijkman

Att svära i kyrkan. Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Röst 9: Anders Wijkman Att svära i kyrkan Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet Röst 9: Anders Wijkman Kapitelvis publicering Detta är ett av tjugofyra dokument som tillsammans utgör hela innehållet i antologin

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! Ämne: Om olivolja, miljögifter, hållbar utveckling och filosofi Från: "Gunnar Lindgren" Datum: 2012-12-19 14:47 Till: "Gunnar Lindgren"

Läs mer

Kina är den största utsläpparen i världen, inte per capita utan på totalen. Kina tillväxt tog fart 2004 när de blev medlem i WTO.

Kina är den största utsläpparen i världen, inte per capita utan på totalen. Kina tillväxt tog fart 2004 när de blev medlem i WTO. KMC 12 mars 2015 Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute Twitter: @JKuylenstierna Tillståndet i världen utmaningar och möjligheter med den nya klimatekonomin Oberoende forskningsinstitut med

Läs mer

Hur gör man gården självförsörjande på energi?

Hur gör man gården självförsörjande på energi? Storleken spelar roll. Vad innebär anpassad skala för framtidens livsmedelsproduktion? Alnarp, 22-23 november 2010 Rapporter från parallellsessioner vid Öppet Forum Innehåll Hur gör man gården självförsörjande

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform Stockholm, 2014-02-10 Ert Dnr: UF 2014/4543/USTYR Helena Eduards USTYR Utrikesdepartementet 10339, Stockholm ud-plattformen@gov.se Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk

Läs mer

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor

POLITIK-UTSKOTTET. GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor 1 POLITIK-UTSKOTTET GRUPP 1 Nationella och internationella politik-frågor Tid för utskottsmöte: Lördag 7 juni Pass 1: 13.00 15.30, Pass 2: 17.30 19.00 Plats: Konferensrum 8, Louis de Geer OBS: bara numret

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

Stoppa stöden till etanol och biodiesel!

Stoppa stöden till etanol och biodiesel! Stoppa stöden till etanol och biodiesel! Etanol och biodiesel är en miljöbluff med gigantiska kostnader. USA, EU och Sverige stödjer etanol och biodiesel med skattemiljarder varje år, trots att det förvärrar

Läs mer

Den stora omställningen: en seglats genom en turbulent tids sociala, ekonomiska och ekologiska förändringar

Den stora omställningen: en seglats genom en turbulent tids sociala, ekonomiska och ekologiska förändringar Den stora omställningen: en seglats genom en turbulent tids sociala, ekonomiska och ekologiska förändringar Michael Lewis Canadian Centre for gemenskapens Renewal & BC-Alberta Social Economy Research Alliance

Läs mer

Kunskap om landsbygden

Kunskap om landsbygden Westholm Erik & Cecilia Waldenström Kunskap om landsbygden Dags för en ny agenda! Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2008:1 ISSN: 1652-120X ISBN: 978-91-85619-19-1 Cecilia Waldenström och Erik

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet

+3,7% Nr I.20I4. Mer solel i Sverige... Intresset för transparent banksparande växer. Förskolan Lilla My som köpte sin fastighet Nr I.20I4 Välkommen till idéseminarium och årsstämma! På fredag förmiddag den 4 april i Kulturhuset i Ytterjärna kommer Ekobankens årliga idéseminarium att äga rum. Seminariet innehåller intressanta föredrag

Läs mer

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler

Hållbar utveckling. Begreppets utveckling och användning på. kommunal nivå. Av: Linnea Hallinder Handledare: Björn Hassler Södertörns högskola Institutionen för livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Vårterminen 2008 Programmet för Miljö och utveckling 180hp Hållbar utveckling Begreppets utveckling och användning

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld

Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld Svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld - vad lärde vi oss av seminarieserien? Inledning Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt Nord och fattigt Syd stämmer allt sämre.

Läs mer