Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007"

Transkript

1 Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007 Närvarande: Olof Blomqvist, Högskolan Väst Anders Glemfelt, Borås kommun Anders Hansson, Mölndals Stad Ingvar Holmberg, Göteborgs universitet Kristina Hylander, Varbergs kommun Yngve Johansson, Västra Götalandsregionen Lisette Lindenström, Unionen Gun Nordström, Reväst, sekreterare Margareta Nordström, Nordström Konsult AB Lars Nordström, Reväst, ordförande Staffan Lööf, Högskolan Borås 1. Ordföranden hälsade välkommen till mötet på Campus Varberg. Ulric Björck, rektor och ansvarig för verksamheten, informerade om den spännande utvecklingen med många efterfrågade utbildningar av både studenterna och näringslivet. Man kan säga att Campus Varberg är ett multiuniversitetscampus med högre utbildningar för 1300 studenter, utbildningarna i Centrum för Livslångt lärande (CLL) och Kommunala vuxenutbildningen i Varbergs kommun (KYU). Campus Varberg är mötesplats och mäklare för utbildningar från Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Högskolan Skövde, Högskolan Väst och Göteborgs universitet. På ordförandens inrådan presenterade sig ledamöterna med sina nuvarande och tidigare erfarenheter för varandra. Lisette Lindenström informerade om den nya sammanslagna fackföreningen Unionen, en sammanslagning av Sif och HTF. Anders Hansson informerade om sin nuvarande verksamhet för strategiska utvecklingsfrågor inom Mölndals stad, bl a GR 2020 som handlar om framtidens kollektivtrafik. Kristina Hylander hälsade oss särskilt välkomna till Varberg som värd för dagens besök. Kristina arbetar med utvecklingsfrågor för ledningen i Varbergs kommun. Margareta Nordström arbetar som konsult och har ett förflutet inom Göteborgs universitet på psykologiska institutionen och under många år kollega till Sigvard Rubenowitz. Olof Blomqvist, tidigare rektor för Högskolan Väst, är nu Senior Adviser till densamma och har många internationella 1

2 uppdrag på sin dagordning. Anders Glemfelt, nu näringslivschef för Borås kommun, kommer från Ericsson. Ingvar Holmberg kommer från Handelshögskolan och arbetade tidigare på institutionen Nationalekonomi med statistik. Arbetar fortfarnade med sitt specialområde som är demografi och befolkningsstatistik. Staffan Lööf tillhör rektors stab på Högskolan Borås och arbetar med innovation, tillväxt- och näringslivsfrågor. Yngve Johansson arbetar med utvecklingsfrågor inom Västra Götalandsregionen och är samordnare av Vision Västra Götaland och regionprocessen inom Ansvarskommittén i Västra Götaland. 2. Genomförda seminarier 2.1 Regioner för det framtida Sverige Mats Svegfors om Ansvarsutredningen och dess slutbetänkande som presenterades den 28 februari 2007 Tid: Torsdagen den 26 april 2007 klockan Handelshögskolan i Göteborg, Malmstensalen Arrangörer: Reväst och Västra Götalandsregionen En enig utrednings konklusion var att bilda regioner utan pekpinne och om inte regionbildningen går som tänkt kommer staten att ingripa Att bilda och driva en region Ansvarskommitténs förslag är att 6-9 regionkommuner ersätter landstingen, och att uppgifterna breddas. Västra Götalandsregionen är en av två regioner i Sverige som redan finns. Vi inbjöd till en konferens där vi redovisade våra erfarenheter av att bilda och driva en region. Tid: Arrangörer Den maj 2007 (konferens) Hotel 11, Norra Älvstranden, Göteborg Reväst och Västra Götalandsregionen Yngve redogjorde för konferensen som var mycket lyckad och fick höga betyg i utvärderingen. På konferensen deltog tjänstemän och politiker från kommuner, landsting och länsstyrelser. Västra Götalandsregionen har fått många propåer om studiebesök och detta var en av anledningarna att ordna en konferens för dessa personer. Från Göteborgs universitet har förutom Reväst SOM-institutet med framför allt Lennart Nilsson varit delaktiga i denna process till skillnad från verksamheten i Region Skåne. 2

3 2.3 Klimatet och den framtida energiförsörjningen Tid: Torsdagen den 30 augusti 2007 klockan Handelshögskolan i Göteborg Stefan Edman var vår inbjudna gäst denna dag. Stefan Edman är oerhört duktig och en mycket kunnig analytiker. Av vissa miljövänner är han beskylld för att vara för optimistisk. Vi hade en mycket givande föredragning av Stefan följd av en mycket intressant diskussion och frågestund. 3. Planerade seminarier 3.1 Möte med Jan-Åke Björklund, regeringens samordnare för regionprocessen i Sverige Tid: Torsdagen den 22 november klockan CG salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1 Yngve redogjorde för de tankegångar som gäller: Jan-Åke Björklund är optimistisk inför sin uppgift och tror att det blir en bra diskussion om detta i Sverige. Norrlandslänen är redan klara med att lämna in en ansökan. Jämtland är det län som är tveksamt. Östergötland och östra Småland har tagit upp diskussion om att bilda en gemensam region. Stockholm är motståndare till att bilda en region. Förhandlingar skall inledas med Örebro län. Örebro vill österut till Mälardalen. Tankegångar om att dela upp följande i två delar: Örebro och Värmland som en del och Mälardalen som en del. VGR yttrade i sitt remissvar att VGR inte behöver bli större i nuläget. Vill man bli större kan VGR tänka sig det exempelvis om Värmlands län knackar på dörren. Nästan samtliga län vill bilda regionkommuner. Regionförbunden vill också bilda regionkommuner. En utbredd uppfattning är att välja modellen med direktvalda representanter. Regionförbundet Östsam i Östergötland vill bilda regionkommun. Olof tog upp diskussionen som satts igång av den nye universitetskanslern Anders Flodström om att minska antalet universitet och högskolor. Olof informerade också om ett besök av en finsk rektorskollega föranlett av att Finland också ser över sitt högskolesystem. I Finland diskuterar man om yrkeshögskolorna och polytecnics skall få universitetsstatus. 3.2 Kommunal marknadsföring kommuners varumärken En alltmer pågående trend om att marknadsföra sig som en attraktiv kommun eller region. En konferens anordnad av Svenska Kommun- och Landstingsförbundet förra året belyste detta. Mycket tal om branding. Många kommuner lägger ned stora summor på olika kampanjer med blandat resultat. En effekt av detta är att det blir ett nollsummespel. 3

4 3.3 Riskkapital, entreprenörskap och innovation i Västsverige Tid: 2008 Handelshögskolan i Göteborg En arbetsgrupp bildades med Reväst, Staffan Lööf m fl. Det handlar om att matcha vilken forskning, vilka idéer och riskkapital som finns inom Västra Götalandsregionen. Det finns också information om detta mer specifikt i de fyra "delregionerna" eller de fyra kommunalförbunden. 3.4 VUS det västsvenska universitetssamarbetet VUS kan man säga har gått i stå. Det är brist på kompetens och brist på studenter. Kanske att man kan ta upp diskussionen hösten Olof informerade om Skövde högskolas samarbete med Örebro universitet och att kartan i mångt och mycket ser annorlunda ut idag än tidigare. Ordföranden informerade om forskningspropositionen som skall komma Yngve informerade om att i Vision Västra Götaland ingår samarbetet mellan regionen och högskolan. Man talar där om det västsvenska universitetet och om att stärka forskningen och utbildningen i Västsverige. Man har känt av en viss motsträvighet från högskolesystemet. Ordföranden tog upp frågan om: Vilken roll skall högskolan spela? Exempelvis i frågeställningar som gäller Bolognaprocessen, KYU och gymnasieskolans organisation. 3.5 Seminarium om den framtida kommunala organisationen i Sverige Arrangörer : Handelshögskolan i Göteborg Reväst, de västsvenska kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen Detta är i viss mån en laddad fråga. Kommunalförbunden får delvis nya Arbetsuppgifter och är nära intressenter till regionerna. Reväst kan tjäna som en neutral arena för diskussion. 3.6 Regional fördelning av journalister och TV-program Debattartikel i GP den 10 oktober av Lars-Åke Engblom med titeln Sverige utanför Stockholm blev osynligt när tv-monopolet bröts. Lars-Åke Engblom har tillsammans med Nina Wormbs har skrivit boken Radio och TV efter monopolet 4

5 3.7 Äldre i arbetslivet Lisette Lindenström från Unionen, tidigare Sif, Reväst med flera planerar detta seminarium 4. Indienresan Programmet för Indienresan är nu klart. Se bilaga. 5. Ordförandeskap Mötesdeltagarna fann det angeläget att Reväst lever vidare. Mötet beslutade att Lars Nordström skall vara ordförande i Reväst tills vidare och att ett månatligt arvode skall utgå. Kulturgeografiska institutionen förvaltar Revästs medel på samma sätt som tilldelade medel för ett forskningsprojekt d v s med avdrag för kostnader för lokal och overhead. 6. Information Mötet diskuterade önskemål om kurs i demografi. Ordföranden informerade om Centrum för Regional Analys, CRA, som finns på Kulturgeografiska institutionen. Det är i samarbete med Västra Götalandsregionen. 7. Nästa styrelsemöte Torsdagen den 7 februari på Konserthuset i Vara. 8. Avslutning av mötet Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Gun Looström 5

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013

Ceruts nyhetsbrev. På kurs mot 2020. Cerut får ny Ordförande. Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 Ceruts nyhetsbrev Centrum för forskning om regional utveckling Nyhetsbrev nr 2 / 2013 På kurs mot 2020 Ännu en vårtermin har seglat förbi och jag liksom kollegorna längtar efter sol, värme, glittrande

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare

nytt från utredningsresurs, säger KEFUs forskningsledare Utges av Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning i Skåne Ansvarig utgivare: Göran Hedsund, ordf KEFU Redaktion: Lasse Sjöblom (red), Ulf Ramberg, Jonas Levmo, Ulla Tapper Adress: KEFU, Institutet

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet i Klädesholmens Samhällsförening den 14 februari 2006 Närvarande: Bert Olsson - ordförande, Gösta Andersson, Jan-Ove Nilsson, Lennart Olsson, Krister Malander, Stefan

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus

Handelskammaren gör skillnad. med sydsvensk utveckling i fokus Handelskammaren gör skillnad med sydsvensk utveckling i fokus I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer