Neurobiologi 2 RO3 VESTIBULOOKULÄRREFLEXEN (VOR)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neurobiologi 2 RO3 VESTIBULOOKULÄRREFLEXEN (VOR)"

Transkript

1 RO3 VESTIBULOOKULÄRREFLEXEN (VOR) 1

2 FÖRBEREDANDE UPPGIFTER HEMMA INNAN INTRO-UNDERVISNIGEN UPPGIFT 1: Som en bilaga till detta kompendium finns en mall av mänskans högra och vänstra benbåggång. Du kan pyssla ihop en tredimensionell modell som kan hjälpa dig i studierna. Försök att föreställa dig i vilken ställning benbåggångarna är placerade i skallbenet, och hur de svängs då huvudet vrids i olika lägen. Råd: Klipp ut modellen längs den yttersta solida linjen. Böj vid de streckade linjerna så att de små svarta trianglarna kommer mitt emot varandra. Tejpa ihop modellen vid trianglarna. TAG MED MODELLEN BÅDE TILL INTROTILLFÄLLET OCH KURSARBETET! UPPGIFT 2: Du uppfattar arbetet meningsfullt om du förstår teorin bakom övningsarbetet. Vid introduktionstillfället beskrivs bakgrunden till arbetet men du kan på förhand bekanta dig med arbetet i kursboken (Purves et al. Neuroscience, version 2008, ; version, ). TEORI Jämviktsorganet Regleringen av jämvikten baserar sig på information från flera olika sinnesorgan och som ett resultat av en samverkan mellan många olika reflexer på olika nivåer. I upprätthållandet av jämvikten deltar vestibularorganet, vestibularkärnorna i hjärnstammen, ögonen, kroppens proprioception (lägeskänsla), nackmusklerna samt deras lägeskänsla, kroppens muskulatur och lillhjärnans kärnor. Vestibularorganet finns i innerörat. Det består av tre benbåggångar, ovala hinnsäcken (utriculus) och runda hinnsäcken (sacculus), vilka innehåller visköst endolymfa (bild 1). Benbåggångarna är i en 90 vinkel i förhållande till varandra. De horisontala (dvs. laterala) benbåggångarna är i en ca 30 vinkel i relation till det vågräta planet. Den anteriora (dvs. superiora) och den posteriora benbåggången är placerade vertikalt men i förhållande till huvudets mittsagitalplan i en 45 vinkel. Som ett par till den högra ateriora benbåggången har vi härmed vänstra posteriora benbåggången (bild 2). Känselcellerna i utriculus och sacculus reagerar på huvudets upp-ned rörelse när igen båggångarnas ampulla-celler reagerar på om huvudet vrids (vinkelacceleration). Känselcellerna finns i benbåggångarnas ampulla samt i makula-delen av utriculus- och sacculus. På ytan av känselcellerna finns det cilier, av vilka en, kinocilium, är större än de andra. Avgörande för om känselcellerna ökar på sin aktivitet eller minskar på densamma, har att göra med hur cilierna böjer sig i förhållande till kinociliet. Om cilierna böjer sig emot kinociliet så depolariseras känselcellerna med förhöjd aktivitet av den afferenta nervsträngen som följd. När cilierna böjer sig bort från kinociliet så minskar den afferenta nervens aktivitet (bild 3). Det är anmärkningsvärt att oberoende i vilken riktning endolymfan rör sig så stimuleras känselcellerna och informationen förmedlas till det centrala nervsystemet. De enskilda känselcellernas polaritetsaxel definieras av ciliernas position i förhållande till kinociliet: polaritetsaxeln är riktad från det kortaste ciliet mot kinociliet. I ampullan är känselcellerna likriktade, varvid cellerna har samma polaritetsaxel, vilken härmed är den ifrågavarande benbåggångens polaritetsaxel (bild 5). Notera dock, att benbåggångarnas polaritetsaxlar i relation till ampullan är olika: i den laterala benbåggången mot ampullan, men i den anteriora och posteriora i motsatt riktning. Dra nytta av den tredimensionella modellen: respektive benbåggångs polaritetsaxel har markerats med en pil invid ampullan. Benbåggångarna detekterar vinkelaccelerationen (inte rotationshastigheten) som beror på rotationsrörelsen. 2

3 Bild 1. Benbåggångarnas struktur (bilden ur Human Physiology. Från: Cells to System, ed. Sherwood). Bild 2. Benbåggångarnas placering i skallen (bilden ur Principles of Neural Science, eds. Kandel, Schwartz and Jessell). 3

4 Bild 3. Hårcellens aktivitet kan relateras till ciliernas böjningsriktning. Bild 4. Hårcellerna böjer sig i relation till gravitationen. 4

5 vasen Pään kääntymisliike oikea ampulla Karvasolujen polariteettiakseli Vätskan rör sig mot ampullan Nesteen liike kaarikäytävissä Vätskan rör sig bort från ampullan kaarikäytävä VIII aivohermon afferentti Impulssitaajuus Impulssitaajuus Bild 5. De horisontala båggångarnas endolymfa hinner pga vinkelaccelerationen inte följa med när huvudet svängs åt sidan (vänster), varvid endolymfans rörelse i förhållande till känselcellerna är det motsatta och cilierna böjs till höger. Cilierna i den horisontala båggångens ampulla är i förhållande till kinociliet placerade så att polaritetsaxeln är mot ampullan, vilket betyder att cilierna i den vänstra båggången böjs mot kinociliet och i den högra bort från kinociliet. Impulsfrekvensen kommer dvs att öka i känselcellerna i den vänstra båggången och minska i den högra. Vestibulookularreflexen och dess betydelse Meningen med vestibulookularreflexen är att hålla blicken fokuserad när man rör på huvudet, så trots att huvudet är i rörelse skall bilden vi får via ögonen hållas så stabil som möjlig. Utan denna reflex skulle det t.ex. vara mycket svårt att läsa gatuskyltar samtidigt som man går. Med hjälp av ett papper med en text av adekvat fontstorlek kan man för sig själv demonstrera denna reflex. Lyft upp pappret till ögonnivå och skaka kraftigt på huvudet från vänster till höger samtidigt som du försöker läsa texten. Upprepa testet så att du håller huvudet på plats men nu skakar du i stället på pappret med texten med motsvarande hastighet som just var fallet när du skakade på huvudet. Klarade du av att läsa? Reflexbågens olika delar Vestibularorganet detekterar rörelser. Nervfibern som har sin terminal i benbåggången sträcker sig längs N. vestibularis (N. VIII) till vestibularkärnorna (4 st.) i hjärnstammen, där den första synapsen är belägen. Den andra synapsen finns i ögonmuskelkärnorna (trochlearis, abducens och oculomotorius). Därifrån sträcker sig den tredje neuronen till en av ögonmusklerna (bild 6). 5

6 Bild 6. Reflexsbågarnas aktivering respektive inhibering när man svänger huvudet åt vänster. 6

7 Inferior oblique Superior rectus Superior rectus and inferior oblique Superior rectus Inferior oblique Oculomotor n. Medial rectus Medial rectus Superior oblique Inferior rectus Inferior rectus Superior oblique Inferior rectus Superior oblique Bild 7. Musklerna som rör på ögonen och deras inervering. Notera hur sammarbetet mellan ögonen vid olika synriktnigar aktiverar olika muskler. Endolymfans rörelse aktiverar ögonmuskulaturen enligt följande: När endolymfan rör sig mot kinociliet dvs i samma riktning som polaritetsaxeln a) i den horisontella båggången kontraherar: ipsilateraalinen rectus medialis och kontralateraalinen rectus lateralis relaxerar: ipsilateraalinen rectus lateralis och kontralateraalinen rectus medialis b) i den posteriora båggången: kontraherar: ipsilateraalinen oblique superior och kontralateraalinen rectus inferior relaxerar: ipsilateraalinen oblique inferior och kontralateraalinen rectus superior c) i den anteriora båggången: kontraherar: ipsilateraalinen rectus superior och kontralateraalinen oblique inferior relaxerar: ipsilateraalinen rectus inferior och kontralateraalinen oblique superior 7

8 Reflexaktiviteten Vi undersöker de horisontala benbåggångarna. De har en polaritetsaxel som gör att när endolymfan rör sig mot ampullan så ökar känselcellerna aktiviteten i den afferenta nervfibern (bild 5). När man t.ex. svänger huvudet åt vänster så förblir endolymfan liksom på plats pga. den inerta (varaktig, dröja) viskösa vätskan. På den vänstra sidan böjs cilierna mot kinociliet, varvid motsvarande nervfibrer ökar på sin aktivitet. Härmed kontraherar vänstra ögats rectus medialis och högra ögats rectus lateralis och blicken svänger åt höger. Högra sidans cilier böjer sig bort från kinociliet, varvid den högra nervfibern minskar på aktiviteten och vänstra ögats rectus lateralis och det högra ögats rectus medialis relaxerar (bild 7). För att blicken skall förbli fokuserad förorsakar reflexen således att ögonen vänder sig till höger när huvudet svänger till vänster. REPETITIONSUPPGIFTER (görs hemma innan kursarbetet) 1. Beskriv med egna ord vestibulo-okularreflexbågen börjande från vänstra och högra horisontal båggångarna i en situation där en persons huvud svänger till vänster. 2. I vilken riktning går polaritetsaxeln i den laterala benbåggången? Om cilierna på känselcellerna böjer sig i polaritetsaxelns riktning, vad sker då med aktiviteten i vestibularnerven? Vad sker samtidigt på andra sidan huvudet med paret till den laterala benbåggången? 3. I vilken riktning går polaritetsaxeln i den posteriora och anteriora benbåggången? Ifall endolymfan rör sig mot utriculus, vad sker då med vestubularnervens aktivitet? 4. Fundera på vilken huvudrörelse som får tillstånd en maximal retning av respektive benbåggångspar? 5. Varför är det lättare att läsa när du rör huvudet i förhållande till pappret och inte tvärt om trots att rörelsehastigheten är identisk? 8

9 6. Klargör för dig själv (tabell, lista mm) vilka muskler som rör på ögat och vilka nerver som innerverar dessa. 7. Beskriv hur endolymfan rör sig i benbåggångarna och hur ögonen rör sig i huvudet när huvudet flyttas framåt till vänster samt bakåt till höger. UPPGIFTER OM ÖRONANATOMIN 8. Namnge ytter- och innerörats strukturer. 9. Nedan en bild av trumhinnan sett från örongången. Namnge strukturerna markerade med streck. 9

10 10. Nedan en bild av trumhinnan sett från mellanörat. Namnge strukturerna markerade med streck. Fundera över följande kliniska situationer, tillämpa dina kunskaper och gör upp ett svar med motiveringar: En 82 årig fafa kommer till din mottagning och klagar över en relativt plötslig försämring av hörsel i vänstra örat. Du undersöker örat med ett otoskop. 11. Hur lång är i medeltal en fullvuxen persons örongång? Hur djupt vågar du sticka otoskopet? 12. Fafas trumhinna är inte överhuvudtaget synlig. Vad kan detta bero på? 13. Hur beaktar du strukturella aspekter när du endoskoperar? 14. Vilken funktion har körtlarna i örongången? 10

11 15. Varför avlägsnar man helst vaxproppar ur örongången medels sköljning (förbehandling med uppmjukningsdroppar) istället för att använda en bommulspinne? Du dejourerar vid hälsocentralen i Fredrikshamn. Klockan 4.30, just när du har somnat in, hämtar ett föräldrapar sitt 2 åriga barn, som i en vecka har haft snuva och sedan föregående kväll feber, till mottagningen. Du undersöker den motsträtiga patienten och konstaterar att det är tryck i mellanörat. 16. På vad grundar sig din observation? Du konstaterar att patientens trumhinna har en tydlig blodkärlsfigurering och att trumhinnan är så gott som orörlig. För att lindra smärtan förorsakad av det förhöjda trycket och för att ta ett prov för bakterieodling, bestämmer du dig för att punktera trumhinnan (paracentes, myringotomi). 17. Hur beaktar du strukturella aspekter när du väljer platsen för punkteringen? 18. Repetera hörselbenen. Hur är de ledade till varandra? 19. Du råder föräldrarna till den 2 åriga patienten att sköta den utdragna snuvan med medicinering som minskar på slemhinnesvullnaden. Varför? 20. Repetera örontrumpetens (tuba auditiva) anatomi. Vad är dess uppgift? Vad händer då örat går i lås? Vilken roll har örontrumpeten vid uppkomsten av en infektion? 11

12 UTFÖRANDET AV ÖVNINGSARBETENA Meningen med den praktiska delen av övningsarbetet är att demonstrera hur vestibulookularreflexen fungerar samt att studera ytterörats anatomi med hjälp av ett otoskop. Det att vi förnimmar rörelse baserar sig på endolymfans rörelse i benbåggångarna. Endolymfan rör på sig när huvudställningen ändrar, vilket bl.a. resulterar i en kompensatorisk förändring av ögonens rörelser. Endolymfan kan experimentellt sättas i rörelse genom att röra på huvudet (se kaloriska provet), varvid hjärnan tolkar rörelsen av endolymfan som ett resultat av huvudrörelser varvid kompensatoriska reflexer aktiveras. Övningsarbetet görs i tre grupper, där en grupp börjar med rörelsetesterna i den s.k. Baranys stol, en grupp gör det kaloriska testet och en undersöker öronen. När de enskilda testen är gjorda flyttar grupperna till följande test osv. 1. Demonstrering av vestibulookularreflexen i Baranys stol När huvudets rotation startar t.ex. åt vänster blir endolymfan efter pga. sina inerta egenskaper, och dess rotationsriktning i benbåggången är till höger. Om huvudets rörelse fortgår tillräkligt länge (ca 45 sekunder) uppnår endolymfan samma hastighet som huvudet och den börjar så småningom rotera i samma riktning. När huvudet abrupt stannar upp fortsätter endolymfan trots det sin rörelse. I och med att ögonen inte kan rotera runt sin axel korrigerar de istället sin position genom snabba knyckiga (sackaderade) ögonrörelser. På detta sätt uppkommer hos friska mänskor nystagmus, vars långsamma komponent fokuserar blicken och indikerar vätskans rotationsriktning samt snabba komponent som returnerar ögonen i motsatt riktning till rörelsen. Trots att nystagmus består av dessa två komponenter anges riktningen för nystagmus enligt den snabba komponenten. Utförandet av testet Rörelsen i Baranys stol är alltid horisontell, dvs. rotationen görs runt z-axeln (se bilden nedan). 12

13 Om man vill undersöka andra benbåggångar, böjs huvudet så att respektive benbåggångspar kommer i horisontalplanet. För att benbåggångarna skall komma i horisontalplanet bör huvudet böjas enligt följande: Horisontala benbåggångarna: huvudet framåt och 30 grader nedåt. Ögonen kompenserar genom en rörelse i höger-vänster axeln. Höger anteriora och vänster posteriora benbåggången: huvudet bakåt åt höger eller framåt åt vänster. Ögonen kompenserar genom en rörelse i höger uppåt-vänster nedåt axeln. Vänster anteriora och höger posteriora benbåggången: huvudet bakåt åt vänster eller framåt åt höger. Ögonen kompenserar genom en rörelse i vänster uppåt höger nedåt axeln. Behandling Under rotationen bär försökspersonen sk Frenzel-glasögon, så att ögonrörelserna är enklare att detektera samt att försökspersonen inte klarar av att fokusera blicken. En försöksperson roteras bara i en riktning och bara en gång. Samma person kan roteras på nytt om 5 10 minuter. 1. Personen som undersöks roteras i Barany-stolen ca 15 varv med en hastighet på 1 varv per 1-2 sekunder, varefter stolrotationen stannas. 2. Försökspersonen förblir sittande i stolen och undersökningsledarna noterar personens ögonrörelser. Gör en markering om huvudets rotationsriktning, och riktningen för den långsamma samt snabba komponenten. 3. När riktningen för ögonrörelserna är klargjorda, skall försökspersonen försöka att med fingret peka rakt framåt. Undersökningsledarna noterar riktningen dit fingret pekar. Notera! Detta bör ske relativt snabbt efter att rotationen har avstannat (inom ca 30 sekunder), iom att responsen avtar snabbt. Försökspersonen lider av svindel efter rotationen. Undersökningsledarna ser till att försökspersonen inte står ensam utan att en medhjälpare står intill och säkrar att personen inte faller omkull. Fyll i resultattabellen i bifogade appendix Kaloriska provet Försökspersonen lägger sig och ligga på rygg på undersökningsbordet. Härvid är den närmast trumhinnan belägna horisontala benbåggången placerad vertikalt. Örat fylls långsamt med isvatten ur en 10 ml spruta samtidigt som patientens ögonrörelser noteras. Bokför också patientens subjektiva känslor, och försök utreda eventuell koppling mellan känningarna och ögonrörelserna. Försökspersonen får inte ha öroninfektion, en punkterad trumhinna eller tympanostomirör genom trumhinnan. Försökspersonen kan ha känningar av svindel efter försöket. Undersökningsledarna ser till att försökspersonens tillstånd är under uppföljning och att hon inte stiger upp för tidigt. Fyll i resultattabellen i bifogade appendix 2. 13

14 3. Undersökning av trumhinnan med otoskop Kolla hur trumhinnan borde se ut när man studerar den från örongången (bild 6). Notera, att sikten är skymd iom att örongången är böjd, och eventuellt kan du inte se alla strukturer. I vilket fall som helst ser du ljusreflexen och umbon. 1. Sväng patientens huvud en aning åt sidan, bort från dig själv. Ifall huvudet samtidigt böjs en aning framåt blir insynen bättre. 2. Håll otoskopet i din högra hand och ta i övre kanten av patientens öronmussla med din vänstra och dra försiktigt uppåt. Ett korrekt utfört ingrepp förorsakar ingen smärta! 3. För otoskopet försiktigt in i örongången. Söndra inte den mycket känsliga huden i örongången. Om du inte ser trumhinnan, för inte (tryck inte!) otoskopet längre in! Det krävs färdighet inte extra styrka. Böj otoskop skaftet en aning neråt. Kontrollera sikten. Om du inte ännu heller ser, be hjälp av din lärare. När sikten är bra kan du se ljusreflexen, umbon och skaftet av hammaren. Notera också trumhinnans färg, struktur, eventuella hål och ärrbildning. Kolla också var du skulle göra en punktering. 14

15 APPENDIX 1 UNDERSÖKNING AV VESTIBULOOKULARREFLEXEN / RESULTAT ROTATIONSRIKTNING HÖGER VÄNSTER Endolymfans Rotationsriktning *) dx sin Kinociliernas böjning **) dx sin Afferenta nervens aktivitets förändring (+/-) dx sin Kontraherande ögonmuskler o.dx o.sin Nystagmus, riktningen för den långsamma komponenten Nystagmus, riktningen för den snabba komponenten I början av rörelsen I slutet av rörelsen I början av rörelsen I slutet av rörelsen *)i förhållande till ampullan; emot? bort ifrån? **)i förhållande till kinociliet, emot? bort ifrån? 15

16 APPENDIX 2 KALORISKA PROVET ÖRAT SOM UNDERSÖKS RESPONSEN I VESTIBULARORGANET Endolymfans Rotationsriktning *) Böjningen av cilierna **) Afferenta nervens aktivitets förändring (+/-) HÖGER ÖRA VÄNSTER ÖRA RESPONSEN I ÖGONMUSKLERNA Kontraherande ögonmuskler NYSTAGMUS Nystagmus, riktningen för den långsamma komponenten Nystagmus, riktningen för den snabba komponenten 16

17 APPENDIX 3 UNDERSÖKNING AV TRUMHINNAN Försöksperson Man Kvinna Öra som undersöks Höger Vänster Trumhinnans färg Trumhinnans struktur En teckning över de strukturer som ses och deras placering Hål, ärrbildning, förtjockningar? Placering? (teckning) Försökspersonens uppfattning om orsakerna till förändringarna (upprepade öroninfektioner, tympanostomi mm) 17

18 18

19 ANTERIORINEN (SUPERIORINEN) sin POSTERIORINEN sin LATERAALINEN (HORISONTAALINEN) sin POSTERIORINEN dx LATERAALINEN (HORISONTAALINEN) dx ANTERIORINEN (SUPERIORINEN) dx 19

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA Jag har varit sjuk och vill få hjälp att komma tillbaka till löpningen och en frisk, vältränad kropp. Jag ska springa Lidingö Tjejlopp 10

Läs mer

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn:

9-1 Koordinatsystem och funktioner. Namn: 9- Koordinatsystem och funktioner. Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig vad ett koordinatsystem är och vilka egenskaper det har. I ett koordinatsystem kan man representera matematiska funktioner

Läs mer

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser

Kapitel 10: Sidvärtsrörelser Kapitel 10: Den här övningen (öppna) har så många förtjänster att jag räknar den som alpha och omega bland alla övningar för hästen som syftar till att utveckla fullständig lösgjordhet och perfekt rörlighet

Läs mer

Träningsprogram för dig med AS

Träningsprogram för dig med AS Träningsprogram för dig med AS Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se ÖVNING 1 Vridning av bröstryggen Ligg på sidan och dra upp knäna mot magen. Håll Håll kvar kvar knäna knäna mot

Läs mer

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder

Rörlighetsträning. Rörlighetsträning och stretching. Vad är rörlighet och rörlighetsträning? Rörlighetsträningens olika metoder Rörlighetsträning Rörlighetsträning och stretching All belastande träning bidrar till muskelstelhet. Tränar man inte rörlighet, kommer man bara bli stelare och stelare allt eftersom. Stelhet Bild: www.traningsgladje.se

Läs mer

TENTAMEN; Den friska människan 3, moment 1; 2011-02-11; G = 30p 1 STUDENTNUMMER POÄNG.

TENTAMEN; Den friska människan 3, moment 1; 2011-02-11; G = 30p 1 STUDENTNUMMER POÄNG. TENTAMEN; Den friska människan 3, moment 1; 2011-02-11; G = 30p 1 Hals/Huvud (20p) 1. Du undersöker munhålan på en patient och noterar att den högra tunghalvan är atrofisk, och när du ber patienten att

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

Träningssplan: vecka 1-6

Träningssplan: vecka 1-6 Träningssplan: vecka 1-6 Här följer ett träningspass för hela kroppen som passar nybörjare. Passet är utvecklat för att passa din livsstil och tack vare det kan du träna när och var du vill och behöver

Läs mer

Omtentamen NRSP T1 HT13 (totalt 78,5 p)

Omtentamen NRSP T1 HT13 (totalt 78,5 p) Omtentamen NRSP T1 HT13 (totalt 78,5 p) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rörelse 1. Ryggraden är sammansatt av

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1

Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 Övningsbeskrivningar Åtgärdsprogram 1 "Box Position Mät ut med hjälp av pinnen: lite mer än axelbrett mellan fötterna, pinnen ska gå i linje med fotens inre sida och axelns yttre sida. Aktiv Sidoböjning

Läs mer

5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter

5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter 5 Relationer mellan individens utvecklingsnivå, olika verktyg och användning av olika produkter Individens utvecklingsnivå har stor betydelse för hur han beter sig med, undersöker eller använder ett verktyg.

Läs mer

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund

LYCKA TILL! För ytterligare information: Annamari Jääskeläinen Ungdomsansvarig. Finlands Handbollförbund Det är meningen att utföra teknikmärket som en del av handbollsspelarens vardagliga träning. Det är meningen att utföra övningarna på träningar under tränarens ledning. Man behöver inte gå igenom alla

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Detta test på hur din häst arbetar tar ca tre minuter och bör ingå i uppvärmningen varje dag. Du måste veta vad du vill när du sitter

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core.

Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core. Stabilitet Känner du dig svajig när du tränar?här får du tips på hur du bli stabil när du tränar. Du kommer få lära dig mer om hållning, tryck och core. Tina Reuterswärd är ledare för jympa-, core-, flex

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Mindfull STÅENDE Yoga

Mindfull STÅENDE Yoga Mindfull STÅENDE Yoga Tack min kollega Leg psykolog och MBSR-lärare Åshild Haaheim som fotograferat rörelserna på Garrison Institute. Intention & Yogafilosofi Intentionen med mindfull yoga är att utforska

Läs mer

Innan passningen. Riktning och höjd

Innan passningen. Riktning och höjd Innan passningen Titta upp innan du får bollen så du ser passningsalternativen Dölj passningen för motståndarna så länge som möjligt Använd passningsfinten vid behov det gör motståndarna osäkra Luras även

Läs mer

Böj ena knäet, Böj sedan överkroppen TÄNK PÅ:

Böj ena knäet, Böj sedan överkroppen TÄNK PÅ: Aktiv Sidoböjning Utgångsposition, stående i atletisk position, med fötterna brett isär, ett riktvärde är att stå lite bredare än vad som känns bekvämt. Greppa pinnen med tummarna precis utanför höfterna.

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning BET-067- BET-0667- Blås- och bäckenbottenträning För män Broschyren är framtagen av Astellas Pharma i samarbete med sjukgymnast och uroterapeut Hanne Ryttergaard, kontinenskliniken i Roskilde. ASTELLAS

Läs mer

Hälsoråd för Internetstuderande

Hälsoråd för Internetstuderande 10-poängskurs i Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp Hälsoråd för Internetstuderande Du står nu i begrepp att påbörja en Internetkurs. Erfarenheter från tidigare kurser visar

Läs mer

De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla

De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla De 6 vanligaste felen när du lär dig att snorkla Undervattensvärlden kan vara fantastisk, spännande och vacker som Edens Lustgård, men har du inte rätt teknik och kan justera din utrustning när du snorklar

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör

MÅLVAKTSTIPS. Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör MÅLVAKTSTIPS Hans Gartzell Certifierad Målvaktstränarinstruktör Målvaktsspel När motståndarna spelar upp bollen tänk på att: 1. Stå upp, så långt som möjligt för bättre översikt, men var beredd på att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA Varpa är en precisionsidrott som kan utövas av vem som helst, oavsett ålder eller kön. I varje fall när det gäller varpa som motions- och familjeidrott. Som tävlingsidrott

Läs mer

Basalt om ögonmotorik. Tony Pansell, Leg. Optiker Universitetslektor, Med dr

Basalt om ögonmotorik. Tony Pansell, Leg. Optiker Universitetslektor, Med dr Basalt om ögonmotorik Tony Pansell, Leg. Optiker Universitetslektor, Med dr Föreläsningen Varför behöver man röra på ögonen? Extraokulära muskler Kärl- och nervförsörjning Musklernas effekt på ögonrörelserna

Läs mer

BESTest av DYNAMISK BALANS Balance Evaluation Systems Test Fay Horak, Ph.D. Copyright 2008

BESTest av DYNAMISK BALANS Balance Evaluation Systems Test Fay Horak, Ph.D. Copyright 2008 BESTest av DYNAMISK BALANS Balance Evaluation Systems Test Fay Horak, Ph.D. Copyright 2008 Patient: Datum: Klockslag: Testledare: Skor: Barfota: Kommentar: 1. Patienten bör utföra övningarna i skor med

Läs mer

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58

Fotbollsskolan. skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Fotbollsskolan skott.indd 1 07-06-05 16.17.58 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära sig

Läs mer

Akustik läran om ljudet

Akustik läran om ljudet Akustik läran om ljudet Innehåll Exempel på ljudkällor... 1 Hur ljud uppstår... 1 Så här fungerar örat... 1 Ytterörat samlar upp ljud... 2 I mellanörat sitter hörselbenen... 2 Innerörat... 2 Det var lite

Läs mer

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27

Fotbollsskolan. passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Fotbollsskolan passning.indd 1 07-06-05 16.17.27 Välkommen till fotbollsskolan! Fotboll är en meningsfull sysselsättning året runt. För att få ett friskare och roligare liv och inte minst - för att lära

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

BERGS BALANSSKALA MANUAL

BERGS BALANSSKALA MANUAL 1 BERGS BALANSSKALA MANUAL Instruktion Visa och förklara för patienten före varje moment som han/hon ska utföra. Det är det första försöket som ska poängsättas.det är därför mycket viktigt att patienten

Läs mer

Stretchövningar Längskidor

Stretchövningar Längskidor Stretchövningar Längskidor 1:7 Suboccipitala musklerna. Nackrosetten. Är en muskelgrupp som sitter mellan skallbasen och första och andra halskotan. Har stor betydelse för balansen i nacken. Stretchas

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka?

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka? Styrketräning Vad är styrka? Kroppen är en fantastisk maskin. Den anpassar sig efter mängden och typen av arbete som du utsätter den för, både fysiskt och psykiskt. Om du t ex brukar lyfta tunga vikter

Läs mer

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406

Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Bruksanvisning - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leveransomfattning... 3 Tekniska Data... 3 Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisningar... 4 Fitness Tubes funktion...

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

OBS! Läs igenom instruktionerna noga innan du mäter din patient, ha gärna måttblanketten nära till hands för att underlätta måttagningen.

OBS! Läs igenom instruktionerna noga innan du mäter din patient, ha gärna måttblanketten nära till hands för att underlätta måttagningen. MÅTTANVISNINGAR OBS! Läs igenom instruktionerna noga innan du mäter din patient, ha gärna måttblanketten nära till hands för att underlätta måttagningen. DET HÄR BEHÖVER DU VID MÅTTTAGNING Tunt måttband

Läs mer

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04

Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Sommartra ning 2016 KFUM THN, Flickor 04 Välj mellan att träna de Fysiska styrkeövningarna eller att Löpträna. Försök att variera. Utför minst 5 grenar på fysikövningarna utöver uppvärmning. Poängräkning

Läs mer

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner

Nya Perkinsmaskinen. Svensk bruksanvisning. Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Nya Perkinsmaskinen Lättare anslag Lägre vikt Mindre bullrig Fler funktioner Svensk bruksanvisning Läs denna innan du börjar använda din nya Perkins. Såld i Sverige av: Iris Hjälpmedel AB Tel. 08 39 94

Läs mer

Snabbhetsträning. Upplands Distriktslag -94. Vid frågor, kontakta Jonas på: 1 info@footballspeedacademy.com

Snabbhetsträning. Upplands Distriktslag -94. Vid frågor, kontakta Jonas på: 1 info@footballspeedacademy.com Snabbhetsträning Upplands Distriktslag -94 1 info@footballspeedacademy.com Innehållsförteckning Information!!!!!!!! 3 Uppvärmning!!!!!!!! 3 Mobility/Flexibility!!!!!!!!! 3 Activation!!!!!!!!!! 6 Precompetition!!!!!!!!!!

Läs mer

Inledning Syfte grund Allmänt kring handstående måste

Inledning Syfte grund Allmänt kring handstående måste Inledning Detta material vänder sig till dig som tränar eller är tränare inom svensk simhoppning. För dig som tränare syftar det till att vara ett enkelt sätt att lära ut handstående till dina simhoppare.

Läs mer

(Känner ni inte igen namnen på övningarna som står i programmet så finns det en förklaring bifogad till av alla övningar i slutet av detta kompendium)

(Känner ni inte igen namnen på övningarna som står i programmet så finns det en förklaring bifogad till av alla övningar i slutet av detta kompendium) Hallå laget. Nu blir det som bekant ett uppehåll från den gemensamma barmarksträningen. Tyvärr har närvaron över lag varit alldeles för dålig! Vissa av er har gjort det bra med hög närvaro och meddelat

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

Grundövningar för bågskyttar. Steg 1

Grundövningar för bågskyttar. Steg 1 Grundövningar för bågskyttar Steg En beskrivning av enkla grundövningar som hjälper skyttarna att förbättra sin skjutteknik. Av: Modell: Erik Larsson, erik@ortogonal.com Hanna Janeke Jenny Wredberg Rev:

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN

Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Andreas Sandqvist 2015-04-30 ÖGAT OCH SYNEN Namn: Klass: 1. Ögats delar Ta reda på vad ögats delar heter som är markerade i bilden. 2. Varför har vi två ögon? I följande försök ska du undersöka om det

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Klara, 35 årig journalist med koncentrations- och minnessvårigheter (13p)

Klara, 35 årig journalist med koncentrations- och minnessvårigheter (13p) Fall A Aid nr..1(24) Klara, 35 årig journalist med koncentrations- och minnessvårigheter (13p) Klara är en 35 årig journalist på Expressen. Ensamstående. Haft en rad kortare relationer, men inte funnit

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

Örat och hörseln en guide

Örat och hörseln en guide Örat och hörseln en guide Örat Ytterörat Ytterörat består av öronmussla och hörselgång. Öronmusslan fångar upp ljudet och dess form hjälper dig också att avgöra varifrån ljudet kommer. Vi kan förstärka

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Känselträning Sensory re-education efter nervreparation

Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Känselträning Sensory re-education efter nervreparation Handkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Känselträning Sensory re-education efter nervreparation Vad händer när en skadad nerv är reparerad? Efter en nervskada får man problem med handens

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Bedömarens namn: Tidsåtgång för testet: min. Tonus avspänning: lätt/svårt. UTFÖRANDE Passivt Assisterat

Bedömarens namn: Tidsåtgång för testet: min. Tonus avspänning: lätt/svårt. UTFÖRANDE Passivt Assisterat MOTOR EVALUATION SCALE FOR UPPER EXTREMITY IN STROKE PATIENTS BEDÖMNINGSPROTOKOLL Svensk version Patientens namn: Test datum - tid: Bedömarens namn: Tidsåtgång för testet: min Hänthet höger/vänster Stöd

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Runda inte ländryggen i knäböj

Runda inte ländryggen i knäböj Runda inte ländryggen i knäböj Pressa dig aldrig i en övning så långt att du förlorar tekniken och hållningen. Om du börjar runda ländryggen i en knäböj har du redan gått för djupt. Första steget i att

Läs mer

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Testa din hörsel. - det är inte svårt Testa din hörsel - det är inte svårt 2 Känner du tvekan inför ett hörseltest? Det är troligtvis det enklaste test du kan göra. Ett hörseltest går fort, är enkelt och är absolut inte obehagligt. I det flesta

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Att träna och köra eldriven rullstol

Att träna och köra eldriven rullstol Bilaga 12:5 1(13) Att träna och köra eldriven rullstol Mål och delmål för barn och ungdomar. Tidsfaktorn är viktig vilket ställer krav på den som skall handleda. att kunna invänta att inte skynda på att

Läs mer

Undersökning av hjärnans elektriska impulser eller EEG på barn Ett introduktionshäfte för barn och föräldrar

Undersökning av hjärnans elektriska impulser eller EEG på barn Ett introduktionshäfte för barn och föräldrar Undersökning av hjärnans elektriska impulser eller EEG på barn Ett introduktionshäfte för barn och föräldrar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till avdelningen för klinisk neurofysiologi 3 Vad skall man göra

Läs mer

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 I vår agilityträning jobbar vi utifrån ett par grundläggande principer: Vi strävar

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Mål med kursen Baddaren N1

Mål med kursen Baddaren N1 Mål med kursen Baddaren N1 Kunna doppa huvudet under vattenytan, inte vara rädd för att få vatten i ögonen samt att hoppa från kant på djupt vatten. Simmärke: Baddaren Blå Doppa Doppa huvudet 5 gånger,

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år

Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Nivå 2 Lära för att träna 9-10 år Fokusområden: - Driva - Passa - Mottagning - Vändning - Riktningsförändring - Avslut - Väggspel - Spelbarhet, Spelavstånd Spelarens mognad Fysisk utveckling Lugn tillväxtperiod

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Skador. Viktigt att tänka på! Gör något ont är det aldrig bra! Tejpa skador

Skador. Viktigt att tänka på! Gör något ont är det aldrig bra! Tejpa skador Skador Att som tränare kunna hantera olika skadesituationer som kan komma att uppstå kan vara räddningen på dina spelares karriärer. Efter att ha forskat en del kring ämnet märker vi att kunskapen inom

Läs mer

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet.

förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentamen i Farmakologi förstått samband inom farmakologi samt lagt en del preparat och effekter på minnet. Tentan består av 20 frågor med 2 poäng per fråga. Maxpoäng är 40 VG 36 GK 27. Med vänlig hälsning

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION

Ögonlaboration 1(1) ÖGONLABORATION Ögonlaboration 1(1) Uppsala Universitet Institutionen för Neurovetenskap, Fysiologi VT 08 GS, LJ För Neural reglering och rörelse ÖGONLABORATION Avsikten med laborationen är att illustrera teoretisk bakgrund

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Explosiv styrka och snabbstyrka

Explosiv styrka och snabbstyrka Explosiv styrka och snabbstyrka Enligt träningsläran är det följande: Explosivstyrka Förmågan hos nerv - muskelsystemet att övervinna motstånd med största möjliga kontraktionshastighet och kontraktionskraft

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning

Träningspass 1 Tid: 1,5 h Passning/ Mottagning Övning: Uppvärmning Tid: 10 min Vad: Uppvärmning med boll. Varför: För att värma upp muskler och öka pulsen inför träningen. Hur: Vi ska slå en passning till en lagkamrat som tar emot bollen och samtidigt

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Det ska vara ryttaren som tänker en tanke, ryttarens huvud som ger en signal till kroppen, ryttarens kropp som ger en signal till hästen, och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION S. 4 VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER S. 4-5 INNAN MONTERING S. 6 DELLISTA S. 7-8 HÅRDVARUDELLISTA S. 9 SPRÄNGSKISS S. 10 MONTERINGSINSTRUKTION S. 11-19 UPPVÄRMNING S. 20 WEEE

Läs mer

Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet)

Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet) Alla kan röra på sig. Till dig som är drabbad av osteoporos (benskörhet) Råd och övningar vid osteoporos Rätt hållning kan förebygga överbelastning på muskler och leder. Stå så rak som möjligt. Håll in

Läs mer

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1

https://se-fotboll.s2s.net/sessionview.php?id=2347104&_format_for_print=1 Sida 1 av 5 Vem, vad, var och när Titel Lag/grupp Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel i anfall) PF9 Datum Torsdag, 31 December 2015 Tid 00:00-01:30 Plats Total tid Gjord av Mv - Tillbakaspel (Djupledsspel

Läs mer

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på

Fråga 8 18 besvaras och läggs i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på Tentamen MC1411, Medicin B, Fysiologi, 7,5hp Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 12 06 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 69,5 p Nervsystemet, fråga 1 7, 17p. Endokrina, Kardiovaskulära och Respirationssystemet.

Läs mer

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit Pausit version 1.2 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

SSIF. Akrobatikundervisning (copyright Eric Sherbin)

SSIF. Akrobatikundervisning (copyright Eric Sherbin) SSF nnehåll rinciper sid. 2 ogisk sid. 3 stegring rund sid. 4 element Balans sid. 5 princip Belastning sid. 6 och balans v å kroppars sid. 7 balans Komplexa sid. 8 system Fall - och sid. 9 passteknik 1

Läs mer

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn.

Hörlursuttag För att ansluta hörlurar (ej inkl) till Metall Detektorn. Funktioner Med er Velleman Discriminator Metall Detektor kan du söka efter mynt, reliker, juveler, guld och silver i princip varsomhelst. Metal Detektorn har många användningsområden och är enkel att använda.

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer