Komplementær og alternativ behandling ved astma Hva finnes av kunnskapsbasert medisin på området?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplementær og alternativ behandling ved astma Hva finnes av kunnskapsbasert medisin på området?"

Transkript

1 Komplementær og alternativ behandling ved astma Hva finnes av kunnskapsbasert medisin på området? SAMMENDRAG: Innenfor skolemedisinen finnes en dypt forankret tradisjon om at man gjennom randomiserte placebokontrollerte studier påviser effekten av ulike behandlingsmetoder. Gjennom internasjonalt samarbeid samles resultater av slike studier i systematiske oversikter i databaser. Den såkalte Cochrane-databasen er en av dem. Denne artikkelen tar for seg oversikter i Cochrane-databasen som kan sies å berøre komplementær eller alternativ behandling ved astma og allergi, samt enn større placebokontrollert, multisenterstudie fra England. En gjennomgang av i alt ti systematiske oversikter i Cochrane-databasen viser at positiv effekt er funnet ved kun tre komplementære behandlingsmetoder, som pusteteknikk og familieterapi ved astma og urtemedisin ved atopisk eksem. Ved de øvrige kjente alternative metodene som homeøpati, akupunktur og speleoterapi viste gjennomgangen ingen effekt, til tross for at mange av studiene var av gjennomgående høy kvalitet. Leif Bjermer er spesialist i lungesykdommer og allergologi og professor ved Lung- och Allergi kliniken, Universitetssjukhuset i Lund. Kai-Håkon Carlsen er professor i pediatri ved Universitetet i Oslo, Voksentoppen, Barneklinikk, Rikshospitalet og professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Kontaktadresse: Kai-Håkon Carlsen Voksentoppen, BKL Rikshospitalet Ullveien Oslo leif bjermer, Universitetssjukhuset i Lund kai-håkon carlsen, Voksentoppen BKL, Rikshospitalet, Oslo Astma og allergiske sykdommer er kroniske sykdommer som gir mye plager. Med moderne medisin kan man kontrollere de fleste tilfeller av astma og allergi, men man kan ikke helbrede sykdommene. Mange pasienter, også når det gjelder barn og deres foreldre, søker derfor komplementær eller alternativ behandling (KAM) for sin allergiske lidelse. Dette holdes ofte, men ikke alltid, skjult for legen som behandler pasienten(e). Det har eksistert et motsetningsforhold mellom KAM og den såkalte skolemedisinen, og dette er grunnen til at mange pasienter ikke forteller sine leger om at de søker KAM. Innen skolemedisinen finnes en dypt forankret tradisjon om at man gjennom randomiserte placebokontrollerte studier påviser hvorvidt et legemiddel har effekt eller ikke. Placeboeffekten er velkjent og beregnes i de fleste sammenhenger å stå for så mye som 30 % av den totale kliniske effekten. Holdningen til den behandlende terapeut har naturligvis også stor betydning. En «karismatisk» terapeut i en positiv behandlingsatmosfære vil kunne forsterke placeboeffekten ytterligere. Dette er i seg selv ikke noe som bare er forbeholdt alternativmedisineren, uten er med som en naturlig del av det vi gjerne kaller «legekunsten», om enn mer eller mindre bevisstgjort. Innen skolemedisinen har den såkalte kunnskapsbaserte medisinen kommet på mote siste tiår. Retningslinjer for behandling utarbeides på basis av hva som foreligger av utførte undersøkelser, og ikke som tidligere, basert på eksperters og såkalte «opinion-leaders» kunnskap. Foreliggende undersøkelser rangeres etter et anerkjent system, og det skrives retningslinjer om hvordan skrive retningslinjer (1, 2). Gjennom et internasjonalt samarbeid samles systematiske oversikter om spesielle emner i databaser. Den såkalte Cochrane-databasen inneholder bl.a. slike systematiske oversikter, i tillegg til oversikter over randomiserte kliniske undersøkelser. I dette samarbeidet finnes grupper av medarbeidere organisert etter emner, for eksempel innenfor luftvegssykdommer og ørenese-hals-sykdommer. Cochrane-databasen om KAM I Cochrane-databasen er samlet systematiske oversikter også når det gjelder komplementær og alternativ medisin. Alt i alt har vi funnet ti systematiske oversikter i Cochrane-databasen som kan sies å berøre komplementær eller alternativ behandling (tab 1). De fleste oversiktene berører astma, men vi vil også nevne atopisk dermatitt, og siden det er av betydning for luftvegssykdommer, en systematisk oversikt over akupunktur for røykeslutt. Cochrane-databasen kan nås via internett, og de norske helsemyndigheter har sikret at norske adresser vil ha tilgang til Cochrane databasen. Man kan også nå Cochrane-databasens nettsted gjennom nettstedet til Den norske lægeforening, og få tilgang gjennom universitetene m.m. Internettadressen til Cochrane-databasen er: cochrane.org/reviews/clibintro.htm Homeopati Grundaren av homeopatin var en tysk läkare, Samuel Hahnemann ( ) som reagerade på den tidens ineffektiva 8 allergi i prakxsis 4/2004

2 og allergi I Cochrane-databasen finnes flere systematiske oversikter av gode vitenskapelige studier på alternativ og komplementær behandling. Få av undersøkelsene som berører astma og allergi har kunnet påvise noe behandlingseffekt. medicin. Homeopati kommer från begreppet Homios = likartad samt Patos = lidande. Homeopatin använder sig av principen lika botar lika vilket innebär att man späder ut en substans som i ospädd form kan orsaka sjukdom hos friska till en lösning som verkar botande på den sjuke. Utspädningen är som regel extrem, ofta mer än 1 miljon ggr, vanligen upp till 12 ggr (=1/ ). Homeopaten menar att man genom utspädning på något sätt ersätter den materiella styrkan med en immateriell kraft som i sig har positiv sjukdomseffekt. Som exempel kan nämnas att patienter med Tuberculos av homeopaten blev behandlad med expektorat från en tuberkulossjuk individ, utspätt c:a 1 miljard ggr. Ett annat mindre dramatiskat alternativ är pollenallergikern som behandlas med pollenextrakt utspätt mer än 1 miljoner ggr. Effekt av homeopati på kronisk astma I den aktuella reviewn fann man sex placebokontrollerade studier som alla analyserade effekt av homeopati på kronisk astma. Observationstiden skulle vara minst en vecka. I samtliga fall användes homeopatin som komplementär medicin till annan skolmedicin inklusive steroidbehandling (3). De sex studierna inkluderade totalt 556 patienter. De flesta använde lungfunktion som parameter men förändring i medicinbehov analyserades också i en del av materialet. Ett problem i analysen är att behandlingen i sig varierade mycket mellan olika studier och mellan olika patienter. Således kan man inte uttala sig om huruvida ett bestämt homeopatipreparat har mer «effekt» än ett annat. Det blir mer fråga om huruvida homeopatibehandling i sig kunde ha någon positiv effekt. Ett annat problem med studierna är att man inte prövade urskilja vad i behandlingen som var positivt, då hela behandlingssituationen i sig (atmosfären vid behand- Tabell 1. Systematiske oversikter over av komplementær og alternativ behandling for astma og allergi i Cochrane-databasen.. Emne Tittel Forfattere Effekt Astma Homeopathy for chronic asthma McCarney RW, Linde K, Lasserson TJ Ingen Astma Manual therapy for asthma Hondras MA, Linde K, Jones AP Ingen signifikant klinisk effekt Astma Acupuncture for chronic asthma McCarney RW, Brinkhaus B, Ingen klinisk relevans eller Lasserson TJ, Linde K signifikant behandlingseffekt Røykeslutt Acupuncture for smoking cessation (Cochrane review) White AR, Rampes H, Ernst E Ingen effekt sammenlinget med simulert akupunktur Astma Speleotherapy for asthma Beamon S, Falkenbach A, Ingen positiv behandlingseffekt Fainburg G, Linde K Ingen/få vitenskapelige studier Astma Alexander technique for chronic asthma Dennis J, Cates C Astma Breathing exercises for asthma Holloway E, Ram FSF Positiv effekt Astma Family therapy for asthma in children Panton J, Barley EA Positiv Atopisk eksem Chinese herbal medicine for atopic eczema Zhang W, Leonard T, Bath-Hextall F, Positiv effekt ved urteblanding Chambers CA, Lee C, Humphreys R, Zemaphyte (ikke lenger i produksjon) Williams HC allergi i prakxsis 4/2004 9

3 lingen) kunde tänkas ha en särskilt stor betydelse. Bland annat följdes patienter som fått «aktiv» terapi i den ena gruppen upp med täta telefonkontakter, något som i sig kan ha en mycket positiv effekt. Varierande resultat avseende effekt på lungfunktion, symtom samt medicinförbrukning, rapporterades i studierna. Konklusionen av aktuell review är att man inte kan finna några övertygande effekter av homeopati på kronisk astma. Homeopati och allergisk astma Någon evidensbaserad review på detta tema är inte publicerad. Däremot är det gjort en stor placebokontrollerad, multicenterstudie i England som förtjänar att nämnas (4). I denna studie avsåg man att se huruvida homeopatisk behandling kunde ha effekt på patienter med allergisk astma, sensibiliserade mot kvalster. 242 patienter inkluderades och behandlades under 16 veckor. Ingen skillnad kunde ses i lungfunktionsutveckling (FEV 1 ), PEF-variabilitet, astmasymtom eller livskvalitet. Manuell terapi Med manuell terapi menas manuell behandling av bröstkorg eller ryggrad med avsikt att åstadkomma ventilationsförhållanden, mindre muskelspasm samt slemmobilisering. Häri ligger ett antal sjukgymnastiska tekniker samt manipulation av ryggraden, också känt som kiropraktik. I litteraturen fann man 393 referenser med 59 fullängdsartiklar (5). Av dessa fann man 9 referenser till 5 kliniska studier med acceptabel design. Dessa studier inkluderade sammanlagt 290 patienter. Studierna selekterades utifrån följande nödvändiga kriterier: De skulle 1. vara randomiserade 2. inkludera astmatiska barn eller vuxna 3. undersöka effekten av en eller två manuella terapier i jämförelse mot varandra 4. ha relevanta kliniska parametrar för utvärdering av effekt. Av de fem studierna var två kiropraktisk manipulation. Bägge var av god vetenskaplig kvalitet och ingen visade någon effekt av manipulation jämfört med placebobehandling. En mindre studie jämförde massagebehandling med en kontrollgrupp som erbjöds allmän avslappnande behandling. 32 barn behandlades med massage under 20 minuter. Man fann en liten men signifikant förbättring i en av lungfunktionsparametrarna (FEF ) i behandlingsgruppen. Det är emellertid oklart om man i detta fall korrigerat för multipel jämförelse, så det kan röra sig om så kallat typ II statistiskt fel. I den sista studien jämför man konventionell fysioterapi med placebo samt fotzonterapi utan behandlingskontroll. Inte i någon av studierna kunde man dokumentera signifikant klinisk effekt. Akupunkturbehandling Akupunkturbehandling har sina rötter i kinesisk medicin. Vid akupunktur tror man att kroppen består av ett nätverk av meridianer som genomströmmas av livsenergi, qi. När man är frisk flyter qi harmoniskt men vid sjukdom uppstår blockeringar eller oregelbundenhet i flödet. Genom att stimulera dessa meridianer på olika akupunkturpunkter kan man återställa balansen och i och med detta befria patienten från sjukdom. Akupunktur vid kronisk astma Kriterierna för att inkludera studier för analys var i det här fallet randomiserade studier där man använt nålakupunktur eller annan form av stimulering av akupunkturpunkter (6). Studierna skulle vidare vara randomiserade och inkludera en kontrollarm, icke nödvändigtvis placebo. Kontrollarmen kunde också vara «traditionell behandling». Vidare ville man ha evaluerbara parametrar samt en behandlingstid på minst en vecka. Man fann 11 studier totalt inkluderande 324 patienter som uppfyllde acceptabla kvalitetskriterier. I två av studierna använder man individualiserad behandling jämfört med traditionell terapi. I en studie använde man sig av mer formaliserad akupunktur med stimulering av förutbestämda punkter, jämfört då med placebopunkter. Ingen av studierna kunde påvisa någon klinisk relevant effekt jämfört med kontrollarmen. I två av studierna poolades lungfunktionsdata och man fick en tendens till lätt förhöjning av FEV även om den inte var signifikant i den behandlade armen. Sammanfattningsvis har man alltså inte i de vetenskapliga studier som är gjorda kunnat påvisa en klinisk relevant eller signifikant behandlingseffekt av akupunktur vid behandling av kronisk astma. Akupunktur for røykeslutt Røyking, enten aktiv eller passiv, har en meget uheldig virkning på astmapasienter, og også for lungefunksjon så tidlig som ved starten av livet (7). Røykeslutt er derfor meget viktig for denne gruppen pasienter. Akupunktur har blitt hevdet å hjelpe pasienter til å slutte å røyke. Dette har også blitt gjort til gjenstand for en systematisk Cochrane-oversikt (8). 22 studier ble identifisert. Man kunne ikke påvise noen effekt av akupunktur på røykeslutt når man sammenliknet med simulert akupunktur («sham acupuncture»). Odds ratio for positivt tidlig resultat var 1.22 ( (95% C.I.), for 6 måneders oppfølging 1.50 ( ) og for 12 måneders oppfølging 1.08 ( ). Man fant heller ikke forskjell mellom akupunktur og andre intervensjoner for å oppnå røykeslutt. Heller ikke bruk av forskjellige typer akupunktur medførte noen forskjell. Ionisering av luft Denna behandlingsmetod grundar sig på en korrekt vetenskaplig observation där man funnit att joninnehållet i luften som vi andas kan påverka lungfunktionen (9). Därifrån har man provat att tillverka så kallade luftjonisatorer som skulle «avjonisera» luften och i och med detta få en bättre respiratorisk atmosfär. Tanken är att man kanske också med detta kan reducera risken för allergensensibilisering etcetera. I denna studie har man jämfört effekt av joniserings apparatbehandling jämfört med «dummy inosizers» där motorn i princip varit på men utan avjoniseringseffekt. Selektionskriterier var således placebokontrollerade randomiserade studier i behandling av barn eller vuxna med kronisk astma. I litteraturen fann man sammanlagt 6 studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Studierna involverade sammanlagt 106 patienter (10). Ingen av studierna kunde visa på någon positiv effekt i form av förändrat behov av anfallsmedicinering eller symtomkontroll. I en studie fann man en tendens till att joniserad luft orsakade ett kraftigare fall i FEV efter ansträngning men resultaten uppnådde aldrig statistisk signifikans. Den sammanfattande bedömningen är således att avjonisering av luft med hjälp av joniseringsapparater inte har någon effekt på kronisk astma hos barn eller vuxna. Speleoterapi Denna behandlingsform härrör sig ur- 10 allergi i prakxsis 4/2004

4 Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon som kan vise til at opphold i saltgrotter speleoterapi har noe positiv effekt på kronisk astma. Flere randomiserte studier med langtidsoppfølging er nødvendig for å kunne si noe sikkert om effekten. sprungligen från öst- och centraleuropa där man i många år behandlat både barn och vuxna med lungsjukdom, reumatiska sjukdomar etcetera med dagligt uppehåll i grottor. Idén är att den speciella luften inne i grottorna med hög luftfuktighet samt rikligt med mineral har en gynnsam inverkan på flertalet sjukdomar. I några av grottorna är det också påvisat radioaktivitet som också det av behandlarna anses ha en positiv effekt. Patienterna får vila i sängar inne i grottorna iklädda speciella utrusning med varma kläder samt skyddshjälm. Det finns också ett företag som specialiserat sig på denna behandlingsform och bland annat tillverkar speciella saltkammare där man får sitta i ett rum fyllt med salt och mineraler på väggarna. Studierna som behandlar speleoterapi var inkluderade för analys förutsatt att man hade någon jämförelse i effekt mellan speleoterapin och någon annan intervention, alternativt frånvaro av intervention vid patienter med kronisk astma (11). Tre studier uppfyllde minimikriterier för analys, inkluderande totalt 124 astmatiska barn. Endast en av studierna uppfattades som ha tillräcklig metodologisk kvalitet. Två av studierna rapporterade att speleoterapin hade en kortvarig övergående effekt av lungfunktion men i övrigt fanns inte några tecken till positiv effekt av behandling. Slutsatsen är att det inte finns någon tillgänglig evidens som styrker att speleoterapi kan ha någon positiv effekt vid behandling av kronisk astma. Man behöver randomiserade studier med längre tids uppföljning för att kunna dra några slutsatser. Alexandertekniken Alexandertekniken är en metod som utvecklades av skådespelaren Fredrik Mattias Alexander ( ). Metoden går ut på att öka kroppskännedom och rörelsemönster så att man kan undvika dålig rygg, stel nacke och huvudvärk. Genom en ökad avslappning i kroppen och en förbättrad kroppskännedom samt kroppskontroll menar sig också förespråkare för tekniken kunna påverka astmasymtom och astmakontroll. Kriterier för inklusion och analys var randomiserade kontrollerade studier där man använt sig av Alexandertekniken i avsikt att förbättra symtom eller sjukdomskontroll hos patienter med kronisk stabil astma (12). Som jämförelsegrupp hade man antingen annan intervention eller ingen intervention. Dessvärre fann man inte några studier som uppfyllde kriterier för att kunna ge försvarbara analyser. Konklusionen blir att man efterlyser vetenskapliga studier som kan påvisa huruvida Alexandertekniken ger någon effekt eller ej. Pusteøvelser Pusteøvelser for å bedre kronisk astma har tradisjon både i østlig og vestlig medisin, og det forekommer rikelig såkalt anekdotisk kunnskap. Etter litteratursøk ble 42 studier vurdert for inklusjon i oversikten (13). 35 av disse ble ekskludert slik at i alt 7 studier ble inkludert i den systematiske oversikten. De fleste av disse var små av størrelse. To studier viste signifikant reduksjon i bruken av bronkodilaterende midler for å lindre symptomer («rescue medication»), og tre studier viste reduksjon i antall forverringer. To enkeltstudier viste bedret livskvalitet. I det hele tatt ble positiv effekt av pusteøvelser funnet i enkeltstudier. Pusteøvelser kan klassifiseres som komplementær terapi, men ikke som alternativ behandling. Familieterapi og astmabarn Det er ingen tvil om at psykososiale og følelsesmessige faktorer er viktige i behandlingen av astma. Behandlingsprogrammer som omfatter atferdsmessige og psykologiske intervensjoner har blitt utviklet for å bedre forstyrrede familierelasjoner i familier med barn med alvorlig astma. Robert Strunk viste av familierelasjoner og sosial mestring hadde betydning for langtidsprognosen hos barn med alvorlig astma i en undersøkelse over barn som døde av astma (14). Etter søket ble to studier med totalt 55 barn inkludert i oversikten (15). Heller ikke funnene fra disse to undersøkelsene kunne kombineres på en meningsfylt allergi i prakxsis 4/

5 måte. I den ene studien ble gassvolum, peak expiratory flow rate og pustebesvær på dagtid bedret sammenliknet med en kontrollgruppe. I den andre studien ble det funnet en bedring i total klinisk vurdering og antall dager med funksjonshemning. Forfatterne konkluderte med at familieterapi kan være et verdifullt tillegg til medikamentell behandling, Kinesiske urter for behandling av atopisk eksem Kinesisk medisin har hatt tradisjon for å behandle atopisk eksem med urter. Også dette emnet har blitt gjort til gjenstand for en systematisk oversikt (16). Denne behandlingen har blitt brukt i årevis. For denne behandlingen identifiserte man fire studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. 159 pasienter var inkludert i studiene. Tre av studiene var randomiserte placebokontrollerte studier med crossover-design av samme behandling: Zemaphyte, en blanding av kinesiske urter. Bedringen når det gjaldt erythem og hudskade var signifikant bedre for Zemaphyte enn placebo, og deltagerne sov bedre og klødde mindre. Forfatterne konkluderte at kinesiske urter, og spesielt preparatet Zemaphyte var effektivt i behandlingen av atopisk eksem selv om resultatene var heterogene. Imidlertid har Zemaphyte gått ut av produksjon. Sammanfattning Systematisk analys av vetenskapliga resultat i enlighet med Cochranemetodiken är en i skolmedicinska sammanhang väl dokumenterad metod för att fastställa om en behandling har effekt eller ej. En genomgång av totalt tio systematiska översikter visade bara positiv effekt vid tre komplementära behandlingsmetoder: andningsteknik och familjeterapi vid astma och allergi samt örtmedicin vid atopiskt eksem. Vid de övriga kända alternativa metoderna, som homeopati, akupunktur och speleoterapi har man inte vid något tillfälle påvisad effekt av behandling. Detta innebär inte i sig att man bevisat att effekt inte föreligger. Det enda man kan säga är att det material och det underlag som idag finns, inte räcker för att konkludera huruvida metodiken är bra eller ej. Ett problem med alternativ medicin är att man har svårt att ena sig kring just val av metodik. Det är ofta svårt att sila ut exakt vad i själva behandlingen som är den effektiva komponenten. Inom homeopati och även inom akupunkturbehandling önskar man gärna ge individualiserad behandling där behandlingsstrategin väljs individuellt först när man gjort en totalbedömning av patientens tillstånd. Med detta perspektiv blir astma inte en sjukdom utan enbart en komponent i en helhetsbild hos den enskilde individen, varje individ är unik. Man studerar således inte effekten av en viss behandling på astmasjukdomen utan effekten av en terapeutisk princip på olika patienter som har det gemensamt att de också har diagnosen astma. Ett annat problem med alternativ medicin är att man har svårt att skilja mellan vad som är effekt av behandling och vad som är effekt av behandlingssituationen samt terapeuten i sig själv. Oftast erbjuds ett totalkoncept där patienten får förtroende för den behandlande terapeuten. Placeboeffekten används mer eller mindre medvetet. Några av de framlagda studierna har varit av utomordentligt god vetenskaplig kvalitet med föredömlig randomisering och placebokontroll. Ingen av dessa studier har kunnat påvisa positiv effekt. De har emellertid visat att det går att genomföra korrekta vetenskapliga studier och är därmed en stark rekommendation om att man även inom alternativ medicin vinnlägger sig om att försöka dokumentera effekt av det man håller på med. Referenser: 1. Forland F, Lund H, Carlsen KH, Feet I, Fredriksen A, Hilde G et al. Retningslinjer for retningslinjer. Prosess og metode for utviking og implementering av faglige retningslinjer. Rapport IK 2653; Statens Helsetilsyn Harbour R, Miller J. A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. BMJ 2001; 323(7308): McCarney R.W., Lind K. and Lasserson T.J. (2004) Homeopathy for chronic asthma. Cochrane Library 3, Lewith G.T., Watkins A.D., Hyland M.E., Shaw S., Broomfield J.A., Dolan G. and Holgate S.T. (2002) Use of ultramolecular potencies of allergen to treat asthmatic people allergic to house dust mite: double blind randomised controlled clinical trial. BMJ 324, Hondras M.A., Linde K. and Jones A.P. (2002) Manual therapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 4, CD McCarney R.W., Brinkhaus B., Lasserson T.J. and Linde K. (2004) Acupuncture for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev 1, CD Lødrup Carlsen KC, Jaakkola JJ, Nafstad P, Carlsen KH. In-utero exposure to cigarette smoking influences lung function at birth. Eur Respir J 1997; 10: White AR, Rampes H, Ernst E Acupuncture for smoking cessation. Cochrane Database Syst Re,v CD Wagner C.J., Danziger R.E. and Nelson H.S. (1983) Relation between positive small air ions, weather fronts and pulmonary function in patients with bronchial asthma. Ann Allergy 51, Blackhall K., Appleton S. and Cates C.J. (2003) Ionisers for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev 3, CD Beamon S., Falkenbach A., Fainburg G. and Linde K. (2001) Speleotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2, CD Dennis J. (2000) Alexander technique for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev 2, CD Holloway E, Ram FSF Breathing exercises for asthma Cochrane Database Syst Rev, CD Strunk RC, Mrazek DA, Fuhrmann GS, La- Brecque JF. Physiologic and psychological characteristics associated with deaths due to asthma in childhood. A case-controlled study. JAMA 1985; 254(9): Panton J, Barley EA Family therapy for asthma in children Cochrane Database Syst Rev, CD Zhang W, Leonard T, Bath-Hextall F, Chambers CA, Lee C, Humphreys R, Williams HC. Chinese herbal medicine for atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev CD allergi i prakxsis 4/2004

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera Pär Gyllfors Allergolog, Med dr. Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera 1 House dust mite control measures for asthma ( Review) Gøtzsche PC,

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson 2014-02-03 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsbehandling vid astma Bästa omhändertagande 2014-01-20 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

Inandningsmuskelträning (IMT)

Inandningsmuskelträning (IMT) Inandningsmuskelträning (IMT) Motstånd på utandning(pep) Gun Faager Specialistsjukgymnast, Med dr Svag inandningsmuskulatur Rad Hälsotillstånd och Åtgärd K03.09 KOL, stadium 2 4, svag inandningsmuskulatur

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för Sjukgymnastik, Akademiska sjukhuset och Uppsala

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15)

Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Fysisk träning vid KOL (rad K03.12 K03.15) Karin Wadell Specialistsjukgymnast, docent Lung och Allergikliniken, Norrlands universitetssjukhus, Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Fysioterapi,

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane

Evidensbegreppet. Kunskapsformer och evidens. Epistemologi. Evidens. Statens beredning för medicinsk utvärdering; SBU. Archie Cochrane Kunskapsformer och evidens Evidensbegreppet Jämföra erfarenhets och evidensbaserad kunskap i relation till beprövad erfarenhet Skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap enligt forskningsprocessen samt

Läs mer

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad

Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Hanan Tanash Lungläkare Medicinkliniken, Lasarettet i Ystad Överlevnad hos personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (PiZZ) Tidigare studier av AAT bristens naturalförlopp har varit få och omfattat främst

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett

Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset christophe.pedroletti@akademiska.se Bindningar och jäv Publicerat de

Läs mer

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Bilaga II. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning 6 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kantos

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Sjukdomslära Definitioner och begrepp

Sjukdomslära Definitioner och begrepp Sjukdomslära Definitioner och begrepp Olle Söder Professor och överläkare i pediatrik Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Astrid Lindgrens Barnsjukhus 171 76 Stockholm olle.soder@ki.se Vad är hälsa?

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Pressmeddelande 30 juli 2012 EMA godkänner Eklira Genuair som behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Eklira (aclidinium) utvidgar luftrören från den första dosen och förbättrar KOL-patienters

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Denna genomgång fokuseras på prevalens, incidens och remission av astma, framför allt i Sverige.

Denna genomgång fokuseras på prevalens, incidens och remission av astma, framför allt i Sverige. Bakgrundsdokumentation - Farmakologisk behandling vid astma Epidemiologi Bo Lundbäck Några viktiga frågor om astmaepidemiologin gäller trender i prevalens, incidens i olika åldrar, nya fynd avseende riskfaktorer

Läs mer

Bra Bok. Trösta, Lindra, Bota. Placebo anno 1836

Bra Bok. Trösta, Lindra, Bota. Placebo anno 1836 Bra Bok Trösta, Lindra, Bota Placebo anno 1836 antal Genom tanken torde man kunna leda och liksom sammanföra lifskraften till hvilken del af kroppen som behagas, och allteftersom denna tanke är åtföljd

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson Kvalsterallergi Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Lung allergimottagningen, Karolinska Solna Medlem i Stockholms Läns Läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-11-11 Stockholms läns läkemedelskommitté Astmabehandling hos vuxna Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och

Läs mer

Kliniska läkemedelsprövningar: Kort sammanfattning. En introduktion. Vilka är inblandade i en klinisk prövning? Kort om forskningsprocessen

Kliniska läkemedelsprövningar: Kort sammanfattning. En introduktion. Vilka är inblandade i en klinisk prövning? Kort om forskningsprocessen Kliniska läkemedelsprövningar: En introduktion Jessica Bah Rösman Avd för farmakologi jessica.bah-rosman@pharm.gu.se Kort sammanfattning Kort om forskningsprocessen Kliniska läkemedelsprövningar de olika

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 26 april 2014 2014 therese.sterner@skane.se Vad vet vi idag Att fukt och mögel i byggnader utgör indikatorer på att något i huset är fel Att fukt och mögelskador

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 5/7/2010. Disposition. Studiedesign två huvudtyper Gustaf Edgren Post doc, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Läkarstudent, termin 11 gustaf.edgren@ki.se Hur vet vi egentligen vad vi vet? Vad beror skillnaden på? 60 min 20 min 60

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget HTexperience Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 till 2010-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av delårsrapport 2010-01-01 2010-09-30 Nettoomsättningen uppgick till 11 558 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning En randomiserad kontrollerad studie Handledare:Lina Bunketorp Käll, Fil.dr.Leg.sjukgymnast Gaby Bader Docent, Leg.läkare Den kliniska vardagen Kliniska sömnstörningar

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av kvartalsrapport 2013-01-01 2013-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 8 178 SEK (52 676). Resultatet

Läs mer

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens

Begreppet evidens. Den epistemologiska världskartan. Definitioner Evidens. Epistemologi. Kunskapsformer och evidens. Evidens Definitioner Evidens Begreppet evidens Helena Rosén Ordet evidens kommer från latinets evidentia som betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan översättas med bevis om (eller vetenskapligt stöd för)

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsats

SBU:s sammanfattning och slutsats SBU:s sammanfattning och slutsats SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsats Rapporten sammanställer

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 6 kunskapsluckor och framtida forskning 6. Kunskapsluckor och framtida forskning Inledning Den systematiska litteraturgenomgång som genomförts inom ramen för detta projekt har visat att det saknas forskning på vissa områden när det gäller icke-farmakologisk

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

Patient-Centered Medicine

Patient-Centered Medicine Patient-Centered Medicine Mats Foldevi ht 2009 Patientcentrering Att utforska både patientens sjukdom och patientens upplevelse Att involvera prevention och hälsofrämjande Sjukdom och upplevelse sjukhistoria,

Läs mer

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. KOL. Ca. 5% av Sveriges population Besväras av KOL-sjukdom. Varje år, måste drygt 35 000 svenskar läggas in på sjukhus pga. svåra andningsbesvär i samband med astma kronisk

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer