Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-11/bbb-2009-11.htm"

Transkript

1 Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 26 maj 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. De första två har mycket gemensamt. Båda är verksamma i hälsokostbranschen och båda börjar återhämta sig efter ett par tunga år. Det tredje arbetar i undersökningsbranschen och spås en spännande nära framtid med val till Europaparlamentet och riksdagen. I detta nummer Midelfart Sonesson New Nordic Novus Group I dagens nummer kan Du läsa om Midelfart Sonesson, New Nordic och Novus Group. Trevlig läsning! Thomas Lindgren Negativ valutaeffekt maskerar Midelfart Sonessons effektiviseringar» Midelfart Sonesson på rätt väg var rubriken på bequoteds föregående artikel om bolaget. Rapporten för 2009 års första kvartal ger oss ingen anledning att ändra den uppfattningen. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar har gett utfall men maskeras av en för bolaget negativ valutakursutveckling. Bästa kvartalet någonsin i färdigstädat New Nordic» New Nordics fina rapport för första kvartalet 2009 visar att det är dags att glömma de två senaste svaga åren och istället vända blickarna framåt. Med en hög bruttomarginal och en organisation som är färdigstädad efter den alltför hastiga expansionen under 2007 ser framtiden lovande ut för New Nordic. Novus Group utmanar undersökningsbranschen» Marknadsundersökaren Novus Group levererar en kvartalsredogörelse som visar på kraftig tillväxt och ett positivt resultat för senaste kvartalet. Samtidigt syns varumärket Novus allt mer i branschen och i media. bequoted har pratat med vd Lars Björkman som siktar på att bli ledande på marknadsundersökningar i Sverige. Midelfart Sonesson New Nordic Novus Group Tidigare från bequoted Ökad konkurrens pressar ICM Kungsholms marginaler FormPipe Softwares intäktsmodell visar sin styrka TracTechnologys nye vd varm i kläderna Elverket på offensiven IPRED-lagen biter inte på AllTele Peab lägger bud på Annehem Odd Molly fortsätter imponera Confidence koncentrerar verksamheten Med Michael Gerson ska ICM Kungsholms nå 400 miljoner kronor i år Sök i bequoteds arkiv

2 Sida 2 av 9 bequoted nyhetsbrev 26 maj 2009 Negativ valutaeffekt maskerar Midelfart Sonessons effektiviseringar - Arbetet med att bygga ett stabilt bolag med god tillväxt och lönsamhet fortsätter Marknadsplats Stockholmsbörsen Midelfart Sonesson på rätt väg var rubriken på bequoteds föregående artikel om bolaget. Rapporten för 2009 års första kvartal ger oss ingen anledning att ändra den uppfattningen. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar har gett utfall men maskeras av en för bolaget negativ valutakursutveckling. Minskade kostnader döljs av svagare bruttomarginal Första kvartalet 2009 redovisar bolaget följande siffror: Omsättning: 368 Mkr (374), -1,6% Bruttomarginal: 37,8% (41,4%) EBITDA: 22 Mkr (31) Rörelseresultat: 16 Mkr (24) Resultat efter finansnetto: 10 Mkr (12) Vinst per aktie: 0,20 kr (0,20) I jämförelsekvartalet ingick en engångsintäkt om 8 miljoner kronor. Den borträknad är EBITDA och rörelseresultatet i stort oförändrat. Men på kostnadssidan har en hel del hänt. Finansnettot har tack vare lägre räntekostnader förbättrats med 6 miljoner kronor till -6 miljoner. Därtill har försäljnings- och administrationskostnader reducerats med 12 miljoner kronor. Tyvärr äts denna förbättring upp av den lägre bruttomarginalen som pressats av valutornas utveckling. På rullande 12 månader, april 2008 till mars 2009, redovisar bolaget följande siffror: Omsättning: 1452 Mkr Bruttomarginal: 38,4% EBITDA: 59 Mkr Rörelseresultat: 35 Mkr Resultat efter finansnetto: -1 Mkr Prisökningar ska ge bättre bruttomarginal framöver Den relativt stora minskningen av bruttomarginalen beror på den mot euro och dollar svaga svenska och norska kronan. Under andra kvartalet genomförs därför successivt prishöjningar för att motverka denna effekt. Under andra kvartalet har valutorna dessutom hittills utvecklats i en för bolaget positiv riktning. Håller det i sig kommer det snabbt få genomslag i Midelfart Sonessons kommande resultat då valutasäkringar inte nyttjas. God utveckling i Norska verksamheten Omsättningsminskningen första kvartalet på dryga 1,5 procent uppges bero på vikande försäljning till den svenska hälsofackhandeln samt en lägre försäljning i direktverksamheten. Direktverksamheten har varit ett sorgebarn, men nu ser de tidigare problemen äntligen ut att definitivt vara över och den minskade försäljningen uppges bero på att lönsamhet har prioriterats framför tillväxt. Under andra halvåret spår bolaget en ökad försäljning inom rörelsegrenen. Glädjande är också att den norska verksamheten uppvisar växande omsättning och en kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med samma period förra året. Peter Åsberg VD Midelfart Sonesson - Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet. Bolaget bedömer att 2009 kommer innebära ett bättre resultat och ett högre kassaflöde än 2008 Bolagets mål: EBITDA-marginal > 8% Organisk tillväxt över branschsnitt Soliditet > 30% Första kvartalet 2009: EBITDA-marginal 6,0% Omsättning -1,6% Soliditet 36,4% Fördelning av extern försäljning 2008 Många nya produkter under lansering Midelfart Sonesson framhåller i rapporten sin starka produktportfölj där ett flertal nya produkter nyligen lanserats och, minst lika viktigt, att

3 Sida 3 av 9 många produkter med god potential finns i pipeline för lansering framöver. Bortsett från de kommande barnvitaminerna under Disneys varumärke som bequoted tidigare skrivit om vill bolaget av konkurrensskäl inte berätta närmare vilka produkter det rör sig om. På hälsokostmarknaden står nya produkter för en relativt stor del av totalmarknaden och kunderna är ofta snabba att ta till sig nyheter. Därför är det viktigt att kontinuerligt kunna lansera nya produkter för att upprätthålla försäljningen och kunna växa. Stärkt krona en potentiell bonus I vår förra artikel skrev vi att mycket talar för ett bättre resultat i år. Även om första kvartalets resultatutveckling inte är övertygande på den punkten så beror det främst på valutakurser som förstås ligger utanför bolagets kontroll. Sverige 59% Övriga Norden 33% Utanför Norden 8% De kommande prisökningarna och att kostnadsbesparingarna har gett resultat talar fortsatt för att helåret ska bli bättre. Att valutorna för tillfället dessutom ser ut att utvecklas i en för bolaget fördelaktig riktning är en potentiell bonus. Aktiekursen har de senaste månaderna utvecklats betydligt bättre än index och kursen ligger för närvarande runt 7,70 kronor, motsvarande ett börsvärde på 420 miljoner kronor. Det är inte högt men bolaget har också en stor nettoskuld om 569 miljoner kronor som inte ska glömmas bort. Det låga ränteläget är därmed tacksamt, vilket också syns i det kraftigt förbättrade finansnettot. Med skulderna inkluderade är företagsvärdet en knapp miljard. Första kvartalet nåddes en EBITDA-marginal på 6 procent och bolagets mål på 8 procent ser ut att vara i sikte. Om det nås med dagens omsättningstakt och ränteläge skulle det innebära en vinst efter finansnetto i storleksordningen 70 miljoner kronor. Det i sin tur motsvarar dryga 1,20 kronor, eller efter schablonskatt knappa 90 öre per aktie. Stora förlustavdrag gör att skattekostnaden kommer vara begränsad de kommande åren. Nu är vi inte där än, men bequoted tycker det ser lovande ut för bolaget framöver. JIMMIE LANDERMAN Tidigare publicerade artiklar om Midelfart Sonesson:» Midelfart Sonesson på rätt väg» Avregleringen av apoteksmonopolet kan ge Midelfart Sonesson en knuff framåt» Midelfart Sonesson vill bli Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande» Vändningsarbetet pågår i Midelfart Sonesson» Nu startar Avstamp 2008 för Midelfart Sonesson Under Disneys varumärke kommer Midelfart Sonesson lansera egenutvecklade kosttillskott för barn, såsom Omega 3 tuggtabletter och en multivitamin. Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

4 Sida 4 av 9 bequoted nyhetsbrev 19 maj 2009 Bästa kvartalet någonsin i färdigstädat New Nordic - Egna produkter och varumärken ger god vinstpotential New Nordics fina rapport för första kvartalet 2009 visar att det är dags att glömma de två senaste svaga åren och istället vända blickarna framåt. Med en hög bruttomarginal och en organisation som är färdigstädad efter den alltför hastiga expansionen under 2007 ser framtiden lovande ut för New Nordic. Marknadsplats First North Ett historiskt framgångsrikt bolag... Kosttillskott och naturläkemedelsbolaget New Nordic grundades Produkter utvecklades och lanserades under egna varumärken samtidigt som en internationell försäljningsorganisation byggdes upp. Strategin var framgångsrik och 2001 kunde man uppvisa en omsättning på 26 miljoner kronor som fem år senare, 2006, helt organiskt växt till hela 198 miljoner med lönsamhet. I det läget gjordes bedömningen att det var önskvärt att accelerera den internationella expansionen ytterligare. En nyemission om knappt 30 miljoner kronor gjordes till kursen 56 kronor och bolaget noterades på First North....som stötte på tillfälliga problem Tyvärr gick det inte som förväntat. Bolaget expanderade under 2007 sin försäljningsorganisation i utlovad takt men omsättningen på nya marknaderna lät dröja på sig. Inte heller försäljningen på befintliga marknader utvecklades särskilt väl och plötsligt var stora förluster en realitet och det blev dags att dra i nödbromsen var därför ett år präglat av uppstädning, besparingar och omstruktureringar. Försäljningskontor lades ner, landschefer och ekonomichefen byttes ut, produktsortimentet sågs över och osäkra tillgångar skrevs ner. Vd Karl Kristian Jensen är i årsredovisningen tydlig med att man tagit lärdom av det som gått fel och poängterar att den geografiska tillväxten framöver ska gå hand i hand med lönsamhet. Sammantaget ser det ut som New Nordic nu står på en stabil grund redo för en nystart. New Nordics bästa kvartal någonsin Första kvartalets rapport bekräftar den bilden. Omsättningstillväxten landade på goda 20 procent. Resultatet är dessutom, trots en av valutautvecklingen pressad bruttomarginal, det bästa bolaget någonsin presterat. Karl Kristian Jensen VD New Nordic New Nordic spår ökade intäkter och ett bättre resultat Första kvartalet 2009 uppvisar den högsta omsättningen och det bästa rörelseresultat i New Nordics historia. Resultat och EBITDA kvartalsvis Siffrorna för det första kvartalet 2009 visade följande: Omsättning: 58,5 Mkr (48,6), +20,4% EBITDA: 6,0 Mkr (2,2) Rörelseresultat: 4,1 Mkr (0,2) Resultat efter finansnetto: 2,9 Mkr (-2,3) Vinst per aktie: 0,19 kr (-0,44) De mest relevanta siffrorna att titta på i ett jämförelseperspektiv är EBITDA och rörelseresultatet. Detta då finansnettot påverkades negativt av valutakursförluster och vinsten per aktie är låg på grund av en temporärt hög skattenivå. (klicka bilden för större bild) Omsättning och resultat årsvis Låg soliditet Vid kvartalsskiftet hade bolaget en nettoskuld på 30 miljoner kronor och

5 Sida 5 av 9 det redovisade egna kapitalet var 13 miljoner. Soliditeten låg på låga 9,9 procent. Det ska dock inte glömmas att bolaget till största del växt organiskt och tack vare det har betryggande lite immateriella tillgångar i balansräkningen. Det sänker förstås den redovisade soliditeten jämfört med om tillväxten hade nåtts genom förvärv. Av större vikt är likviditetssituationen som med en kassa på 3,8 miljoner kronor och utnyttjad checkkredit dock också ser svag ut. Därför är det inte förvånande att en nyemission bemyndigades på årsstämman. Vd Karl Kristian Jensen betonar dock att om den fina utvecklingen fortsätter, vilket han räknar med, så kommer bolaget undvika att genomföra en emission. (klicka bilden för större bild) Lågt värderat bolag där krisen ser ut att vara över Bolaget ger inga prognoser i siffror men talar om att man förväntar sig ökade intäkter och ett bättre resultat under Baserat på utfallet för första kvartalet låter det som ett försiktigt uttalande. Aktiekursen ligger i skrivande stund runt 12 kronor, vilket innebär ett börsvärde på 74 miljoner. Adderas nettoskulden till det fås företagsvärdet som alltså ligger på dryga 100 miljoner kronor. Det kan jämföras med omsättningen som bequoted tror kan passera 240 miljoner kronor i år. Bolaget har tack vare egna produkter en hög bruttomarginal, som historiskt legat strax under 70 procent. Det gör vinstpotentialen god på lite sikt. CVS Pharmacy, en apotekskedja i USA med mer än 6000 butiker, har nu sålt New Nordics produkt Melissa i tre månader och uppges vara nöjda med försäljningen. Första kvartalet pressades dock bruttomarginalen av en ofördelaktig valutakursutveckling och landade på 59 procent. Bolaget planerar åtgärder för att åter nå en högre bruttomarginal. Bland annat genom prishöjningar i en del länder. Karl Kristian Jensen är tydlig med att det är expansion under lönsamhet som gäller framöver. bequoted tror dock att bolaget kommer välja tillväxt framför att kortsiktigt maximera vinsterna ett bra tag framöver. Lägre vinster idag för att ge förutsättning för högre vinster i framtiden är förstås helt rätt strategi. Men för att det ska ge utslag i värderingen krävs att aktiemarknadens förtroende finns. Något som aktuell aktiekurs indikerar saknas. Fortsätter man rapportera siffror i linje med första kvartalet bör förtroendet snart återfås. Chili Burn som ökar förbränningen av kalorier är en av New Nordics nyare produkter. JIMMIE LANDERMAN Tidigare publicerade artiklar om New Nordic:» Rejäl vändning i New Nordic» New Nordic på rätt spår» New Nordics vd vill inte upprepa storförlusten 2007» Stopp i maskin för New Nordic» New Nordic förvärvar iqmedical med kosttillskottet eye q» New Nordic fortsätter frisk expansion» Öppning i fem nya länder för New Nordic» New Nordic vill sälja kosttillskott för en miljard år 2011 Nästa händelse Delårsrapport Q Mer info Läs mer på bequoted Hemsida

6 Sida 6 av 9 bequoted nyhetsbrev 14 maj 2009 Novus Group utmanar undersökningsbranschen - Visar kraftig tillväxt och svarta siffror för senaste kvartalet Marknadsundersökaren Novus Group levererar en kvartalsredogörelse som visar på kraftig tillväxt och ett positivt resultat för senaste kvartalet. Samtidigt syns varumärket Novus allt mer i branschen och i media. bequoted har pratat med vd Lars Björkman som siktar på att bli ledande på marknadsundersökningar i Sverige. Marknadsplats AktieTorget Strukturförändring i branschen öppnar för Novus Group Undersöknings- och analysföretaget Novus Group grundades 2006 av Alf Sjöström. Han har ett långt förflutet inom branschen, bland annat som tidigare vice vd på SIFO och koncernchef för Svenska Gallup. Alf Sjöström såg framför sig en bransch i förändring, där nyttjandet av ny teknik som internet och SMS innebar en möjlighet att genomföra snabbare och mer kostnadseffektiva marknadsundersökningar. Detta samtidigt som även kunderna i allt högre grad efterfrågade undersökningar med kortare ledtider. Med de etablerade bolagen fast i gamla strukturer såg Alf Sjöström möjligheten för en ny aktör som kombinerade nytänkande, ny teknik och gedigen analyskompetens att framgångsrikt slå sig in på marknaden. I slutet av 2007 tog Lars Björkman över vd-posten och Alf Sjöström har sedan dess hållit i ordförandeklubban. Lars Björkman har tidigare haft flera ledande befattningar inom undersökningsbranschen, både i Sverige och internationellt, och har stor erfarenhet av panelundersökningar och ny undersökningsteknik. Ett bolag i kraftig tillväxt Det senaste året har Novus Group rekryterat ett flertal i branschen välkända personer. Samtidigt har varumärket Novus blivit allt mer synligt, både inom branschen och för allmänheten. Bland kunderna märks bland andra Dagens Industri, TV4, Unionen, Svenskt Näringsliv och SJ. Kalenderårets första kvartal förstärker bilden av att bolaget har medvind. Kvartalsredogörelsen visar på en mycket stark tillväxt och ett positivt resultat: Omsättning: 6,0 Mkr (1,5) Resultat före skatt: 0,2 Mkr (-1,2) Enligt Lars Björkman finns ingen ovanligt stor order eller liknande som höjer kvartalsomsättningen. Han säger vidare att en fortsatt god tillväxt är att vänta från de här nivåerna och meddelar att april och maj ser minst lika bra ut. Lars Björkman VD Novus Group - Vi ska bli nummer ett när det gäller opinions- mätningar i Sverige och samtidigt fortsätta växa kraftigt inom våra övriga affärsområden Lars Björkman kommer närmast från Ipsos Group. Tidigare har han även varit vd för bolag som Sifo Interactive Media, Jupiter MediaMetrix Nordic och Tidningsstatistik AB. Omsättning och resultat Jan Mar 2009 Bolaget har brutet räkenskapsår och visar för de tre senaste kvartalen (juli mars 2009) följande siffror: Omsättning: 11,6 Mkr (3,6) Resultat före skatt: -1,6 Mkr (-4,3) Verksamhet i tre affärsområden Bolaget utför opinions- och marknadsundersökningar inom ramen för tre olika affärsområden. Novus Opinion, som i dagsläget är störst, Novus Marknad och Novus Loyalty. Novus Opinion Inom affärsområdet Novus Opinion görs analyser av människors värderingar, attityder och erfarenheter. Här ingår Novus Väljarbarometer som presenteras tillsammans med TV4. I affärsområdet ingår även (klicka bilden för större bild) - April och maj ser minst lika bra ut.

7 Sida 7 av 9 Novus Förtroende- och Ministerbarometer. Tillsammans med SIFO och Synovate Sweden (före detta TEMO, bequoted anm) är Novus Group redan bland de största i Sverige inom opinionsområdet och målsättningen är kristallklar: - Vi ska bli nummer ett när det gäller opinionsmätningar i Sverige samtidigt som vi ska fortsätta växa kraftigt inom våra övriga affärsområden, säger Lars Björkman till bequoted. Ett exempel på hur bolaget nyttjar ny teknik, såsom webbpaneler, för att förkorta ledtiderna är erbjudandet Novus Snabbmätningar. Där kan kunden beställa en undersökning på förmiddagen och få svar, inklusive en kort analys, levererat under eftermiddagen samma dag. Novus Marknad Undersökningar gällande varumärke och kommunikation, affärsutveckling och media görs inom affärsområdet Marknad. Här erbjuder bolaget exempelvis ett 24-timmars förtest av reklam. Inom ett dygn levereras en rapport som indikerar hur reklamen kommer att uppmärksammas och uppfattas av konsumenten. Novus Loyalty Inom Novus Loyalty görs analyser av kunders lojalitet och medarbetares engagemang. Ett erbjudande inom det här området är Novus Dialog. Det är en webbaserad metod som effektivt kan fånga åsikter givna via öppna svar, något som traditionellt är väldigt arbetskrävande och därför gärna undviks. Bland kunderna märks Dagens Industri, TV4, Unionen, Svenskt Näringsliv och SJ. Novus Groups ledord är Nytänkande Precision Snabbhet Kombinationen av ny teknik och en hög kompetens inom analys är enligt Lars Björkman nyckeln till Novus Groups framgångar. Vid förra riksdagsvalet var Novus Group det undersökningsföretag vars prognoser låg närmast det slutliga valresultatet. Novus har också etablerat ett erbjudande kring kundpaneler och det är en tydlig trend att denna form av undersökningar växer. Rekryteringsdriven tillväxt Även om nuvarande personalstyrka på tolv personer uppges vara tillräcklig för en högre omsättning är Novus Groups fortsatta tillväxt till stor del beroende av att kunna rekrytera kompetent och erfaren personal. Lars Björkman ser inga svårigheter att fortsätta attrahera erfarna affärskonsulter och projektledare. Han säger istället att det snarare blivit enklare i takt med att Novus syns och hörs mer. - Hos oss ges möjlighet att vara med i strategi- och utvecklingsarbetet, att anpassa modeller till vad den lokala marknaden vill ha. I stora internationella kolosser är mycket av strukturer och modeller redan satta och inte alltid flexibla eller lokalt förankrade. Senaste året har ett flertal starka namn rekryterats. Arne Modig, även känd som "Mr Opinion" i branschen, tillträdde som chef för Novus Opinion förra hösten. Fokus på snabbhet och hög kvalitet Novus Groups konkurrenter är främst de stora internationella aktörerna som RI, Synovate och Ipsos Group. Därtill finns även mindre aktörer som liksom Novus Group fokuserat på ny teknik. Det som enligt Lars Björkman gör bolaget unikt är att man både har nytänkandet och snabbheten i kombination med en mycket stark analyskompetens. Han pekar bland annat på förra riksdagsvalet då Novus Groups prognoser låg närmast det slutliga valresultatet. En aktie att börja ta på allvar Handeln i Novus Groups aktie har senaste tiden varit mycket begränsad. Innan kvartalsredogörelsen gjordes ett fåtal avslut mellan 70 öre och 1 krona. Med 10,3 miljoner aktier är börsvärdet därmed runt 10 miljoner kronor. Undersökningsbranschen står i praktiken stilla under juli, halva augusti Arne Modig Chef Novus Opinion Arne Modig är även känd som "Mr Opinion" och är av många ansedda som en av Sveriges främsta analytiker inom politisk opinionsbildning. Nästa händelse Bokslutskommuniké 2008 / 2009

8 Sida 8 av 9 och slutet av december. Men med tio bra månader om året indikerar senaste kvartalets försäljning en årsomsättningstakt runt 20 miljoner kronor. Mer info Hemsida Från den nivån väntas en stark tillväxt de närmaste åren. Den svenska marknaden uppges vara värd i storleksordningen 3 miljarder kronor varför det finns gott om utrymme att växa. Med lönsamhet uppnådd och ett allt synligare varumärke bör även aktien får större uppmärksamhet framöver. JIMMIE LANDERMAN

9 Sida 9 av 9 Om bequoted bequoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. bequoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning. bequoted AB Sveavägen Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Thomas Lindgren Prenumeration Om du vill prenumerera på bequoteds nyhetsbrev klicka här Om du vill avsluta din prenumeration klicka här E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy Synpunkter och kommentarer uppskattas Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker.

bequoted söker journalister» bequoted växer och behöver fler engagerade journalister och analytiker. Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 2 april 2007 Hej, Över 40 procent av alla golfslag utgörs av puttar. Detta har träningsföretaget Esoteric Golf Technology tagit fasta på. Bland delägarna finns Annika Sörenstams

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

bequoted nyhetsbrev nr 33 2006 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-33/bbb-2006-33.htm bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej,

bequoted nyhetsbrev nr 33 2006 http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-33/bbb-2006-33.htm bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej, Sida 1 av 5 bequoted nyhetsbrev - special 6 december 2006 Hej, Vi fortsätter att slå ett slag för bolag inom hälsa och välbefinnande, eftersom det blir allt viktigare hur folk mår. I detta nummer Scandinavian

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-06/bbb-2009-06.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-06/bbb-2009-06.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 17 mars 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett emissionsaktuellt teknikföretag inom oljeborrning och markradar. Det andra är ett detaljhandelsföretag

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 (ksek) 1 okt - 31 dec 2009 1 okt - 31 dec 2008 1 jan - 31 dec 2009 1 jan - 31 dec 2008 Nettoomsättning 53 941 51 780 225 594 201 200 Rörelseresultat

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-25/bbb-2009-25.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-25/bbb-2009-25.htm Sida 1 av 10 bequoted nyhetsbrev 12 november 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett hälsokostföretag som efter ett par tuffa år kommit igen. Det andra är ett emissionsaktuellt

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-09/bbb-2010-09.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-09/bbb-2010-09.htm Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 16 april 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en integratör av nätverksbaserade säkerhetssystem. Det andra är en researrangör som erbjuder

Läs mer

https://secure.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-40/bbb-2007-40.htm

https://secure.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-40/bbb-2007-40.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 18 oktober 2007 Hej, Vi har analyserat tre företag, det första är specialiserat på teknologier för trådlös överföring, det andra är ett omskrivet fastighetsföretag i Skåne,

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1april 30 juni 2008 1 januari 30 juni 2008 Nettoomsättning 50,5 msek Nettoomsättning 99,0 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-14/bbb-2009-14.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-14/bbb-2009-14.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 17 juni 2009 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett internetföretag som erbjuder skräddarsydda bildprodukter. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna

Mitt sätt att bli informerad. Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Mitt sätt att bli informerad Personliga reflexioner om hur jag skaffar relevant information för att göra de bästa aktieaffärerna Vilka informationskällor finns Det finns två olika källor: Interna källor

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-01/bbb-2009-01.htm

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-01/bbb-2009-01.htm Sida 1 av 9 bequoted nyhetsbrev 28 januari 2009 Hej, I årets första nummer har vi analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som utökat sin guldfyndighet. Det andra marknadsför kosttillskott

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB(publ): rapport Q1 2013

Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB(publ): rapport Q1 2013 Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB(publ): rapport Q1 2013 Omsättningen i Enjoy Group AB u.n.t EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, landade på 4 952 KSEK (8 808 KSEK) Q1 2013. Våren 2012 beslutade styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015

DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 24 APRIL 2015 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2015 Januari mars 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013

Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360 Pressrelease 10 oktober 2013 Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013 Lönsam tillväxt på 81% för helåret, EBITDA marginal 6,4% Omsättningstillväxt

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Kontantbud på snabbväxande. Medicover. Danska Kamstrup ny huvudägare i. Senea. bequoted nyhetsbrev nr 20 2006

Kontantbud på snabbväxande. Medicover. Danska Kamstrup ny huvudägare i. Senea. bequoted nyhetsbrev nr 20 2006 Sida 1 av 10 bequoted nyhetsbrev 15 augusti 2006 Hej, Nu är vi tillbaka efter sommarhettan. Något annat som är hett just nu är alla uppköpsbud. Bland företagen som vi bevakar befinner sig O- listebolagen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare!

2006-05-01. Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! x 2006-05-01 Rolf Eriksen, VD Årsstämma 3 maj 2006 Kära aktieägare! 2005 ett starkt år 2005 blev ett starkt år för H&M med en god försäljningsutveckling, många nya kunder och en fortsatt ökad lönsamhet.

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS Kvartal 4: april -- juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till ksek 9 363 (8 588). Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 187 (243). Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010 03 31 (2009 03 31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat 1 790 525 (492 219) Resultat före skatt 2 085

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - September 2015

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - September 2015 Delårsrapport Januari - September 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Rapportperioden Juli - september 215 (tre månader) Omsättningen uppgick till 22,5 MSEK (27,2). EBITDA uppgick till,8 MSEK (,5). Kassaflöde

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 Scandinavian Healthy Brands AB (publ), nedan SHEB Orgnr 556684-3636 2007 i sammandrag ett år av uppbyggnad - 2007 har

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:02 2014-01-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Ser framemot en hektisk höst/vinter, samt utvecklingen i England! Halvårsrapport Q2, januari-juni 2011. VD-kommentar

Ser framemot en hektisk höst/vinter, samt utvecklingen i England! Halvårsrapport Q2, januari-juni 2011. VD-kommentar Halvårsrapport Q2, januari-juni 2011 Ser framemot en hektisk höst/vinter, samt utvecklingen i England! Nettoomsättning för perioden uppgick till 69,4 (76,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Fotoquick AB Delårsrapport Stockholm 2005-10-28 Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Rapportperioden 1 juli 30 september, 2005 Övrigt Nettoomsättningen uppgick till 38,6 Mkr (61,7 Mkr). Minskningen

Läs mer

Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt - Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet

Botnia Exploration förvärvar portfölj med upparbetade guldprojekt - Mindre lönsamhetsstudie påbörjad av Vargbäckens guldfyndighet Sida 1 av 8 bequoted nyhetsbrev 21 januari 2010 Hej, I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett prospekteringsföretag som står inför sitt första förvärv. Det andra är ett emissionsaktuellt

Läs mer

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30

Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Delårsrapport Period: 2014-07-01 2014-09-30 Tredje kvartalet 2014 i sammanfattning (f.g. års siffor inom parantes) Nettoomsättning för perioden uppgick till 20,9 mkr (0,8 mkr) Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande

Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-mars 2013 Nya order på kortterminaler efter slutgodkännande Första kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till 10,6 (10,2) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009

Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Pressmeddelande 2009-03-19 Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 Nettoomsättning för perioden ökade till 146,9 (101,3) MSEK Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (5,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Pressrelease 2010-08-26 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 Orasolv AB (publ) 556585-4394 Fortsatt tillväxt Orasolvs omsättning var under det första halvåret 22,7 miljoner kronor, vilket är en ökning

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer