Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB"

Transkript

1 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

2 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 5 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation... 6 Vårt miljöarbete Vårt rekoarbete... 12

3 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) INLEDNING LÅT OSS BERÄTTA OM VÅR VERKSAMHET Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät År för rekogodkännandet Mjölby-Skänninge-Mantorp-Väderstad 2005 Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. [Mjölby] den [13] [08] [2014] Malin Danckwardt-Lillieström Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår Rekoledare Namn Lena Engholm Telefon E-post Webbadress

4 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) VÅR VERKSAMHET I KORTHET 1981 bildades Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening. MSE har sedan dess gått från kommunalt elverk till kundorienterat aktiebolag som erbjuder fjärrvärme, el, energitjänster och bredband. Under de senaste 20 åren har koldioxidutsläppen minskat kraftigt i Mjölbyregionen, tack vare att fler har börjat använda fjärrvärme som till största delen produceras med biobränsle. MSE har, sedan starten 1980, byggt ut ett nästan heltäckande fjärrvärmenät i tätorterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad lägenheter, 60 industrier, 180 kontorslokaler och 1800 villor får sin fjärrvärme från nätet. Huvudbränslet i våra två bioanläggningar i Mjölby och Skänninge är grenar och toppar (förkortat grot). Grot är restprodukter från vårt närområdes skogsavverkning, energi som annars skulle ha gått till spillo. Helt enkelt det som blivit över och inte kan användas till något annat. Vi har också några oljepannor som vi utnyttjar som spets och reservkraft. Via en cirka 2,8 mil lång transitledning köper vi även in värme från Tekniska Verken i Linköping AB. Orten Väderstad är ett lokalt eget nät och där köper vi in värme från en extern leverantör. Nedanstående bild visar hur vårt fjärrvärmenät hänger ihop. MSE:s Vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt Vår största ägare är Mjölby kommun med 55 %, därefter följer Tekniska Verken i Linköping AB med 35 % och Motala Kommun med 10 %. Inom affärsområdet fjärrvärme på MSE arbetar i dagsläget 16 personer, varav åtta personer inom själva produktionen. Oavsett hur kallt det blir ute så kommer det alltid finnas värme och varmvatten hos våra kunder och de behöver inte täcka upp med ett annat system för att värmen ska räcka de kallaste dagarna. Det är vårt ansvar att se till att allt fungerar och vi är bemannade 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året för att våra kunder ska få en säker värmeleverans. Vi har varit medlem i REKO sedan 2005 vilket betyder att vi följer de högt ställda kraven på öppenhet, jämförbarhet och förtroende, som har sin grund i kundernas krav och förväntningar. För dig som är fjärrvärmekund hos oss betyder det extra trygghet. Ytterligare information om vår verksamhet finns på vår hemsida

5 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) VÅR EKONOMI Den totala värmeförsäljningen i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad uppgick till året ,9 GWh (184,9). Under 2013 uppgick vår nettoomsättning till tkr ( ) och årets resultat blev tkr (1 551). Under 2013 anslöts 32 (44) nya kunder varav 26 (36) villor. Året 2013 var i genomsnitt ett varmare år än normalår med ett energiindex på 94 % (97 %). Nedanstående bild visar MSE fjärrvärmes kostnadsstruktur. MSE har ett behov av att utöka kapaciteten i fjärrvärmeproduktionen och att minska beroendet av fossila bränslen. Det under året upphandlade kraftvärmeverket ska uppföras vid den befintliga anläggningen på Sörby i Mjölby. Målsättningen är att anläggningen ska vara klar för driftstart hösten Ytterligare information om MSE:s årsrapport för fjärrvärme hittar ni på Energimarknadsinspektionen hemsida, se länk. MSE:s årsredovisning för 2013 finns som PDF genom följande länk.

6 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) VÅR MARKNAD AVTAL, PRISER OCH KUNDKOMMUNIKATION Avtal Alla som blir fjärrvärmekunder hos oss får teckna ett avtal. Avtalet innehåller bland annat anslutningsavgift och en uppskattad årlig förbrukning för kunden. Avtalet innehåller även information om vilka leveransgränser som gäller, aktuell prislista, var kunden kan hitta information om prislistan i framtiden samt vad som gäller vid ett eventuellt ägarbyte. Avtalet innehåller också övriga villkor för avtalets giltighet. Som bilagor till avtalet bifogas aktuell prislista, en teknisk beskrivning samt de Allmänna avtalsvillkoren som branschen tagit fram. Om vi genomför en ändring av avtalsvillkoren underrättas samtliga kunder skriftligen senast två (2) månader före den dag de ändrade villkoren kommer att börja gälla. I underrättelsen ska vi då ange skälen till ändringen samt upplysa fjärrvärmekunden om att denne har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor Kundkategori Andel [%] Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 100

7 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) Prisinformation Prisändringar måste alltid godkännas av MSE:s styrelse. Kund meddelas via post 60 dagar före en eventuell prisändring i enighet med fjärrvärmelagen. Enligt lagen har kunden möjlighet till förhandling och medling när det gäller villkoren. Den aktuella prislistan finns också presenterad på vår hemsida. Där finns även en prisjämförelse där den totala kostnaden för olika förbrukningar och olika kundkategorier redovisas. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? Normalprislistan skickas årligen ut till samtliga kunder och återfinns även på vår hemsida: Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? Normalprislistan skickas årligen ut till våra kunder. Vi gör även en analys av samtliga företagskunder för att se om de har några stora avvikelser, dessa försöker vi alltid kontakta personligen för att ge information och föra en dialog. Kommentar:

8 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) Prisutveckling Årtal Förändring [%] , , ,4 Kommentar: Policy för prisförändringar Prissättningen på MSE:s fjärrvärme ska; vara konkurrenskraftig vara långsiktig (minimera svängningar mellan åren) ge möjlighet till rimlig avkastning på verksamheten. Priset på fjärrvärmen bestäms dels av kostnaden för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels av bränslepriserna. Vilka bränslen vi använder och vad de kostar varierar över tiden och vi strävar hela tiden efter att använda den bästa kombinationen när vi väger samman effektivitet, kostnader och miljöhänsyn. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? MSE meddelar eventuella prisförändringar i början av oktober (meddelas i samband med septemberfakturan). När träder prisförändringen ikraft? En eventuell prisförändring träder i kraft vid årsskiftet. Hur kommuniceras prisförändringar? Samtliga kunder underrättas skriftligen via brev och på vår hemsida MSE åtar sig också att i samband med det årliga kundmötet (Reko) ge information om och motiv till det kommande årets tänkta prisutveckling. Kommentar:

9 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) Kundkommunikation Vår kundservice är bemannad kontorstid och hit går det bra att både ringa, maila eller komma in för ett personligt besök vid eventuella funderingar eller frågor. Om önskemål finns ställer vi också upp och träffar våra kunder personligen. Vi strävar efter att ha en öppen dialog med samtliga våra kunder. Vi har även utvecklat vår hemsida till att bli mer informativ. Här hoppas vi att våra kunder kan hitta svar om allt som berör fjärrvärme. På förstasidan av hemsidan har vi även Aktuellt - där presenterar vi viktiga och aktuella nyheter gällande fjärrvärme. På förstasidan finns även Driftinformation där vi listar eventuella avbrott eller störningar på fjärrvärmenätet. En kund som nyligen köpt hus med fjärrvärme eller en som bara behöver friska upp sina kunskaper om hur sin anläggning fungerar erbjuder vi ett kostnadsfritt informationsbesök. Vid besöket får kunden en genomgång av sin fjärrvärmecentral tillsammans med en av våra kunniga servicetekniker. Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Vi genomför REKO möten en gång per år. Två separata möten, frukost- eller lunchmöte med våra företagskunder och ett kvällsmöte med våra privatkunder. Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? Företagskunder: Privatkunder: Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? Företagskunder: 8 stycken. Privatkunder: 33 stycken Kommentar: Hur kommunicerar ni med era kunder? Kundkommunikationen är mycket viktigt för oss inom MSE. Det är våra kunder som är vårt viktigaste ansikte utåt och de hjälper oss att utvecklas genom att ställa krav på de produkter som vi levererar samt att de ger oss viktig återkoppling på hur de upplever oss som fjärrvärmeleverantör. Kundkommunikation sker främst via hemsida och brev men också olika personliga möten med våra kunder som har diverse frågor och funderingar. Eftersom vi även verkar inom en liten ort syns vi mycket ute på stan vilket gör att vår projektledare och serviceteknikers dagligen har personliga kontakter med våra kunder. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar? MSE genomför Nöjd Kund Index vartannat år. En undersökning hur installation och anslutning har gått hos nyanslutna kunder utförs årligen, där resultatet följs upp internt och diskuteras med externa entreprenörer (gräv och inre installation).

10 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) När gjordes den sista mätningen? NKI genomfördes senast Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: Kunderna gav MSE:s trevliga och tillmötesgående personal toppbetyg. Höga betyg utdelades även för fjärrvärmens leveranssäkerhet. Undersökningen i sin helhet visar att de flesta kunderna är mycket nöjda med MSE som företag och som sin lokala fjärrvärmeleverantör. Förbättringspotential från undersökningen fanns främst inom informationsdelen. Här har vi arbetat och arbetar fortfarande med vår relativt nylanserade hemsida där kunderna förhoppningsvis snabbt och enkelt kan hitta den information som de eftersöker. Vi uppmanar även våra kunder att höra av sig till oss om de upplever att det är något specifikt som de saknar på sidan. Kvalitetspåverkande störningar Vid planerade avbrott i fjärrvärmeleveransen underrättar vi kunderna via brev och genom vår hemsida. Vi försöker även i den mån det går ta personlig kontakt. Vid oplanerade störningar sker informationen via vår hemsida. Vi har även utsedda personer som kan nås via telefon både kontors- och jourtid.

11 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) VÅRT MILJÖARBETE Utsläpp till luft MSE:s fjärrvärmeproduktion ger utsläpp till luft som främst består av koldioxid och kvävedioxid. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndspliktiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen i vår miljörapport till länsstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet. Utsläppen rapporteras även till Naturvårdsverket för att följa de krav som ställs enligt rapportering av växthusgasutsläpp och för kvävedioxidavgiften. På Svensk Fjärrvärmes hemsida hittar du mer information om våra utsläpp till luft. Mål och rutiner i miljöarbete MSE är miljöcertifierade enligt ISO :2004 sedan 2007 och våra rutiner följer standarden. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta gör vi på flera sätt, dels genom att utveckla och effektivisera vår produktion och distribution av fjärrvärme och dels genom att med information och kunskap hjälpa våra kunder till val som är fördelaktiga både dem och miljön. Vi arbetar kontinuerligt med våra miljöaspekter och tar fram miljömål utifrån dessa. Våra övergripande miljömål inbegriper ständigt minskad miljöpåverkan, minskad klimatpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen och öka förnybar elproduktion. Vi vill också ta ansvar för hela vår verksamhets miljöpåverkan bland annat genom att utveckla en systematik för att arbeta med våra leverantörer. Mer information hittar du i vår Hållbarhetsredovisning och våra miljörapporter för våra anläggningar Sörby respektive Östanå. Särskilda miljöinsatser MSE arbetar för att fjärrvärmen i Mjölby kommun ska vara hållbar. Med det menar vi bland annat att våra bränslen så långt som möjligt ska vara förnybara och lokala. Just nu är bygget av vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk vårt stora miljöprojekt som ska minska vårt beroende av fossila bränslen och öka vår produktion av förnybar el. I samband med byggnationen kommer vi byta vår sista reservbränsleolja så att även den består av eldningsolja 1. I och med detta kan vi, om vi i nödfall måste elda med olja, minska stoftutsläppen jämfört med eldning med eldningsolja 5 som vi tidigare använt. Vi arbetar även med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier från vår verksamhet. Vi vill också ansluta nya fjärrvärmekunder till oss, främst de som tidigare använt fossila bränslen eller direktverkande el för uppvärmning. Att byta de orenade utsläppen från oljeförbränning i enskilda pannor, till ett renat och kontrollerat utsläpp från en fliseldad fjärrvärmeanläggning är den stora miljövinsten. Det har både en lokal effekt, med renare luft med färre sotpartiklar och global inverkan med minskat bidrag till växthuseffekten.

12 Reko fjärrvärme Vår verksamhet (12) VÅRT REKOARBETE Rekoutbildad personal Vid MSE finns i dagsläget en utbildad person i Reko fjärrvärme. Planer för Rekoarbetet Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla vår lokala fjärrvärme i Mjölby kommun så att vi är det främsta alternativet på den lokala värmemarknaden. Genom arbete och förberedelser för inträde i Prisdialogen kommer vi möjliggöra ytterligare insyn för kunderna i både vår verksamhet och i vår prissättning vilket vi hoppas ska ge en ny dimension i vår kommunikation med våra kunder. Syftet med prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Vi vill utöka kontakten med våra befintliga kunder för att bli bättre på att lyssna av vad kunderna vill ha samt att kunna erbjuda skräddarsydda produkter.

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER

Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Gäller från 2010-07-01 SVENSK FJÄRRVÄRMES SYSTEM FÖR KVALITETSMÄRKNING AV FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRER Innehållsförteckning 1. Reko fjärrvärme... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Omfattning... 4 1.3. Syfte... 4 1.4.

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Växjö Energi vill behålla och stärka det förtroende vi har hos

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer