Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT /8/15. Kristina Malmgren 1. Ø Historik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004 10/8/15. Kristina Malmgren 1. Ø Historik"

Transkript

1 Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kristina Malmgren Ø Historik Epilepsi Ø Definitioner, orsaker, förekomst, prognos Ø Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser Videodemonstration av anfall Ø Behandling - läkemedel, kirurgi Ø Sociala implikationer (inklusive körkort) Det globala perspektivet Ø miljoner människor har epilepsi Ø Av dem har 30 miljoner ingen behandling! Ø Orsaken till det är i första hand stigmatisering Kristina Malmgren 1

2 Stigma den onda cirkeln Brist på kunskap om epilepsi hos allmänheten Hemlighållande av epilepsi Långsamma förändringar i samhällelig inställning och acceptans Modern syn på epilepsi A convulsion is but a symptom and implies only that there is an occasional, an excessive and a disorderly discharge of nerve tissue on muscles. A study of convulsions J Hughlings Jackson 1870 Kristina Malmgren EEG - elektroencefalografi Hans Berger 1929 Uber das Elektrenkephalogram Des Menchen Utvecklandet av EEG innebar att hjärnaktivitet som hade samband med epilepsi kunde mätas Kristina Malmgren Kristina Malmgren 2

3 Ø Definition Epileptiskt anfall Symptom som beror på plötsliga utbrott av okontrollerad aktivitet i nervceller i hjärnbarken som en elektrisk kortslutning Ø Kliniska symptom Betingas både av funktionen i det hjärnbarksområde där anfallet startar och av hur mycket anfallet sprids Akutsymtomatiska epileptiska anfall Ø Epileptiska anfall utlösta av akut påfrestning på hjärnan, till exempel: Feber (fr a hos små barn) Abstinens (alkohol, droger) Metaboliska störningar Toxisk påverkan CNS-infektioner Traumatisk hjärnskada i akutskedet Cerebrovaskulära lesioner i akutskedet Ø Risken att någon gång i livet drabbas av ett generaliserat tonisk-kloniskt epilepsianfall är ca 10% Epilepsi Ø Diagnos Upprepade (minst två) spontana epileptiska anfall Ø Diagnostik Sjukhistoria och vittnesbeskrivning i första hand Utredning med EEG och neuroradiologi (DT och MRT) Kristina Malmgren 3

4 Återfallsrisk Ø Första oprovocerat epileptiskt anfall: 43% får ett andra oprovocerat anfall Ø Andra oprovocerat anfall: 65% får ett tredje oprovocerat anfall Bakomliggande orsaker till epilepsi Stroke Okänd Tumör Trauma Ärftlig Alkohol Kärlmissbildning Hjärnmissbildning Orsaker till epilepsi Ø Alla sjukdomar, skador eller missbildningar som engagerar hjärnbarken ger en ökad risk för epilepsi Ø Hos cirka hälften av dem som får epilepsi kan utredning inte påvisa någon orsak Kristina Malmgren 4

5 Hur många blir anfallsfria? Ø % av alla personer med epilepsi uppnår långvarig anfallsfrihet Ø Ca 70% av dem som uppnår anfallsfrihet kan framgångsrikt avsluta behandlingen Incidens Ø Incidens: Antal personer nyinsjuknade med minst 2 ep-anfall inom ett år per invånare Ø Incidensen åldersrelaterad: <1 år / ,tidig barndom 60/100000, tonår och vuxna 30-40/100000, äldre / Ø Högre incidens i utvecklingsländer Prevalens Ø Prevalens: Antal personer med aktiv epilepsi vid en bestämd tidpunkt per 1000 invånare. Ø Prevalensen åldersrelaterad: 7 åå 2.3/1000, tonår 4-6/1000, åå 6-7/1000,>70 åå 8-12/1000. Ø Högre i vissa utvecklingsländer i tex mellan- och sydamerika samt vissa afrikanska länder. Kristina Malmgren 5

6 Mortalitet Ø Förhöjd i epilepsipopulationen, SMR 2-3 ggr hög Ø Största överdödligheten första åren Ø I huvudsak relaterat till underliggande orsaker till epilepsin. SMR ännu högre i gruppen med symtomatisk ep. Ø Barn med ep men i övrigt friska har ingen förhöjd SMR. Mortalitet Ø Epilepsirelaterade dödsorsaker: Plötslig död (SUDEP) (1-4/1000 patientår hos vuxna) Status epilepticus Olycksfall i samband med anfall Suicid Ø Historik Epilepsiundervisningen Ø Definitioner, orsaker, förekomst, prognos Ø Differentialdiagnostik, anfallsklassifikation, Videodemonstration av anfall Ø Behandling - läkemedel, kirurgi Ø Kvinnor med epilepsi Ø Sociala implikationer (inklusive körkort) Kristina Malmgren 6

7 Differentialdiagnoser Ø Metabola Hypo-eller hyperglykemi Svår sjukdom med påverkan på lever-eller njurfunktion eller elektrolytbalans Ø Syncope Vasovagal, ortostatisk, kardiell Ø Neurologiska Fokal cerebral ischemi (TIA, migrän) Narkolepsi (kataplexi, hypersomni) Ø Psykiatriska Panikångestattacker Somatoforma och dissociativa syndrom med epilepsiliknande anfall Differentialdiagnostik Ø Anamnes, vittnesbeskrivning och klinisk undersökning är viktigast i diagnostiken av medvetanderubbningsattacker Klassifikation av epileptiska anfall Ø Fokala anfall (FA) FA utan medvetandestörning FA anfall med medvetandestörning FA med utveckling till bilateralt konvulsivt anfall Ø Generaliserade anfall (bilateralt symmetriskt) Absenser Myoklona anfall Kloniska anfall Toniska anfall Tonisk-kloniska anfall Atoniska anfall Ø Okända anfall Kristina Malmgren 7

8 Fokala anfall Ø Fokala anfall utan medvetande-störning Motoriska symptom t ex fokala kramper, fonationsrubbning Sensoriska symptom: fr a enkla lukt-, smak-, syn-, hörsel och känselfenomen Autonoma symptom: bl a färgskiftning, piloerektion, svettning, pupilldilatation, epigastriska sensationer (epigastric rising) Psykiska symptom: bl a illusionära fenomen, formade hallucinationer, affektiva symptom Anfall med fokal start fort Ø Fokal start med medvetandestörning Föregås av fas utan medvetandepåverkan Med medvetandepåverkan direkt Ø Fokal start med utveckling till bilateralt konvulsivt anfall. Epilepsibehandling Ø Läkemedelsbehandling Ca 65% uppnår anfallsfrihet med läkemedel Ø Kirurgisk behandling Lämplig behandling för en liten andel personer med partiella anfall Ø Övriga behandlingsformer Vagusnervstimulering Ketogen kost Kristina Malmgren 8

9 Hur bra är läkemedelsbehandling? Tidigare obehandlade personer (n=470) 36% 47% Anfallsfri med 1:a medicinen Anfallsfri med 2:a medicinen Anfallsfri med 3:e eller flera mediciner Svårbehandlad epilepsi 4% 13% Kwan P, Brodie MJ. N Engl J Med. 2000;342: Epilepsimediciner Första generationen Andra generationen Tredje generationen fenobarbital karbamazepin vigabatrin primidon valproat lamotrigin fenytoin klonazepam gabapentin etosuximid topiramat felbamat levetiracetam pregabalin zonisamid rufinamid lakosamid Behandlingsstrategi vid nydebuterad epilepsi Ø Information om diagnos, prognos och behandlingsalternativ Ø Patient medverkar i behandlingsbeslut Ø Stegvis uttitrering av lägsta effektiva dos Ø Uppmärksamhet på biverkningar! Kristina Malmgren 9

10 Monoterapi- eller kombinationsbehandling? Ø Vi eftersträvar alltid monoterapi initialt Finns få evidens för att antiepileptika verkar synergistiskt Ø Nackdelar med kombinationsbehandling Ökad risk för interaktioner Ökad risk för biverkningar sek dålig compliance Teratogenicitet Långtidstoxicitet Förslag till terapival vid nydebuterad epilepsi hos vuxna Ø Fokala anfall med el utan utveckling till generaliserade anfall Karbamazepin Lamotrigin Oxkarbazepin Levetiracetam Ø Primärgeneraliserade anfall Valproat till män och kvinnor där graviditet ej är aktuell Lamotrigin till kvinnor där graviditet kan bli aktuell Levetiracetam vid myoklona anfall Läkemedelsboken Faktorer som påverkar val av antiepileptika Ø Anfallstyp och epileptiskt syndrom Ø Biverkningsspektrum Ø Övriga sjukdomar Ø Övrig medicinering Ø Ålder Ø Kön (teratogenicitet) Ø Dosering Ø Titreringstakt Ø Pris Kristina Malmgren 10

11 Karbamazepin Ø Verkningsmekanism: Stabiliserar neuronala membran pre- och postsynaptiskt. Huvudsakligen genom blockad av Na-kanaler. Även blockad av NMDA-rec som medierad Na och Ca flöde. Kan ev även ha effekt på andra receptorer. Valproat Ø Verkningsmekanism: Osäkert. Kan ha en effekt med ökad GABA aktivitet på flera nivåer. GABAinihibition postsynaptiskt. Verkar även via asparatat, glutamat och gammahydroxybutyrat vilka inhiberar exitatorisk transmission Levertiracetam Ø Verkningsmekanism: Okänd Kristina Malmgren 11

12 Lamotrigin Ø Verkningsmekanism: Blockering av spänningskänsliga Na-kanalers konduktans Biverkningar Ø Dosberoende (Typ A) Förväntade, betingas av farmakologisk verkningsmekanism, ofta övergående Ø Idiosynkratiska (Typ B) Ovanliga, ej dosberoende, oförutsägbara, inte orsakade av någon känd farmakologisk mekanism Ex vis hud, blodbild, lever, pancreas Ø Långtidsbiverkningar Ø Teratogena effekter Vanliga dosberoende biverkningar av antiepileptika (Typ A) Ø Yrsel Ø Trötthet Ø Ataxi Ø Dubbelseende Ø Dimsyn Ø Huvudvärk Kristina Malmgren 12

13 Psykiatriska biverkningar Ø Förekommer för alla AED Ø Vanligast för levetiracetam; 26% får psykiatriska biverkningar jmf med 13% på placebo Ø Depression, irritabilitet, ångest Ø Anamnes på psykiatrisk sjukdom riskfaktor, bör beaktas vid insättning av levetiracetam och psykiatriska biverkningar bör efterfrågas vid åb Cramer et al, Epilepsy and Behaviour, 2003 Kvinnor med epilepsi - preventivmedel, graviditet, amning Rådgivning Ø Så långt som möjligt bör graviditet vara planerad hos kvinnor med epilepsi Ø Preventivmedelsrådgivning är därför extra viktig Ø Rådgivningen bör vara hos gynekolog, v b i samråd med behandlande neurolog Kristina Malmgren 13

14 Bakgrund till behandlings-strategi vid graviditet Ø Okontrollerade tonisk-kloniska anfall mer skadliga för foster och moder än antiepileptika Ø Antiepileptika är indicerade om de behövs för att undvika tonisk-kloniska anfall Optimering av AED-behandling före graviditet Ø Ett år kan behövas för att revidera tidigare behandling och utvärdera ny behandling Ø Revision av behandlingen kan innebära: Seponering av AED vid flerårig anfallsfrihet Optimering av dosering lägsta effektiva dos Byte från poly- till monoterapi Byte till lämpligare AED Missbildningsrisk Ø 2-3 ggr riskökning för större missbildningar hos kvinnor med AED-behandling Ø Polyterapi medför större risk än monoterapi Ø Hjärtfel, neuralrörsdefekter, läpp-käkgomspalt, försämrad kognitiv utveckling Ø Dos-effekt relation för valproat mfl Kristina Malmgren 14

15 % Missbildningsfrekvens (%) relaterat till dos CBZ VPA LTG CBZ<400mg, NaVal<600mg, LTG<100mg. CBZ mg, NaVal mg, LTG mg CBZ >1000mg, NaVal>1000mg, LTG>200mg Morrow et al JNNP 2006 Folsyra Ø Några studier visar samband mellan låga folatnivåer och fosterskador Ø 4 mg folat/dag minskar risk för spina bifida vid högriskgraviditeter, men AED patienter exkluderade i dessa studier Ø 5 mg folsyra rimligt vid AED-behandling inför graviditet, men patienten ska informeras om bristfällig evidens Förlossning och amning Ø Kvinnor med epilepsi bör förlösas på specialenhet, men risken för ett generaliserat tonisk-kloniskt anfall är liten, ca 1-2% Ø AED-behandling är oftast inget hinder för amning Kristina Malmgren 15

16 Interaktioner viktigt att tänka på! Ø Levermetabolism Ø Proteinbindning Enzympåverkan (CYP 450) Enzyminducerande AED Karbamazepin Fenytoin Fenobarbital Oxkarbazepin Topiramat (>200 mg/dag) Ingen enzympåverkan, men interaktioner! Lamotrigin Enzymhämmande AED Valproat Ingen enzympåverkan Gabapentin Lacosamid Levetiracetam Pregabalin Preventivmedelsval Ø Vid behandling med enzyminducerande AED kan effekten av samtliga hormonella p-medel minskas. Depo-Provera och Levo-Nova minst problem Om mini-piller: Cerazette Hormonell akutprevention kan ha nedsatt effekt Kristina Malmgren 16

17 Preventivmedelsval fort Ø Kombinations P-Piller med östrogeninnehåll sänker koncentrationen/ effekten av Lamotrigin. Läkemedelskoncentrationer Ø Terapeutiska riktområden, men effekt och biverkningar är det som styr Ø Fenytoin µmol/l Ø Karbamazepin µmol/l Ø Lamotrigin µmol/l Ø Valproat µmol/l Svårbehandlad epilepsi Ø Ca 35% har svårbehandlad epilepsi Ø Riskfaktorer: symptomatisk lokalisationsrelaterad ep Patologiskt EEG Neurodeficit Hög initial anfallsfrekvens Kristina Malmgren 17

18 Utsättande av AED Ø Seponering av AED kan bli aktuellt efter lång anfallsfrihet men beror av bl a epileptiskt syndrom och prognostiska faktorer Ø Minskning av AED bör ske i samråd mellan patient och neurolog, inte i primärvård Ø AED trappas långsamt ut, bör aldrig sättas ut plötsligt Terapiresistent epilepsi Ø Ca 35% av personer med varierande anfallstyper uppnår inte anfallsfrihet med antiepileptika Ø Behandling efter första anfallet förbättrar inte prognosen Epilepsikirurgi Ø Kirurgisk behandling är ett bra alternativ för vissa personer med svårbehandlad partiell epilepsi Ø Alla patienter rapporteras till det svenska nationella epilepsikirurgiregistret Ø Resultaten är goda, ca 60% anfallsfria vid tinninglobsoperationer, upp till 80% vid lesionektomier Ø Komplikationsrisken är låg Ø Risken för ytterligare kognitiva förluster vid främre tinninglobsoperationer är begränsad Kristina Malmgren 18

19 Vagusnervstimulering - VNS Ø Svårbehandlad epilepsi, barn och vuxna Ø Epilepsikirurgi ej möjligt Ø 43% patienterna >50% anfallsreduktion vid 3 års uppföljning Ketogen kost Ø Svårbehandlad epilepsi hos barn o ungdomar Ø Rigorös diet som ställer stora krav: Ø 80% fett, 20% protein och kolhydrater Ø Rätt utvald, väl inställd patient: ca 10% anfallsfria ca 50% >50% 80 %! anfallsreduktion Ø Definition: Status Epilepticus Ø Två eller flera anfall utan återställd vakenhet mellan eller pågående anfallsaktivitet > 30 min Kristina Malmgren 19

20 Status epilepticus Ø Konvulsivt SE Tonisk kloniska anfall Viktigt med snabb, aggressiv behandling för att häva anfall och undvika nervcellsskada och systemiska komplikationer Ø Icke konvulsivt SE Medvetandesänkning, konfusion, förvirrat beteende alt fokalt anfall utan medvetandepåverkan Behandling inte lika bråttom, mindre risk för hjärnskada och systemkomplikationer Ø Bensodiazepiner: Behandling 1 Inj Stesolid 0,25 mg/kg (15-20 mg) iv, 5 mg/min, alt Inj Ativan 4 mg iv, 1-2 mg/min. Behandling 2 Ø Om fortsatt eller återkommande anfall: Pro-Epanutin mg FE/kg iv Alternativt Ergenyl mg/kg iv Kristina Malmgren 20

21 Behandling 3 Ø Sövning med Midazolam alt Propofol, ev Pentothal Vad innebär det att ha epilepsi? Stigma här och nu Ø Har du epilepsi? Men då borde du ju gå i särskola! Skolsköterska till 18-årig gymnasist med Juvenil myoklon epilepsi Mölndal 1998 Ø Får du verkligen arbeta som sjuksköterska när du har epilepsi? DL till 25-årig kvinna med primärt generaliserad epilepsi som söker pga annan åkomma Göteborg 2008 Kristina Malmgren 21

22 Körkortsregler Ø Hinder för innehav AM,A1,A,B,BE,Traktor Enstaka första ep-anfall senaste 6 månaderna Epileptiskt anfall senaste året EEG: bilat synkron 3 Hz spike-wave Anamnes och/el EEG innebär påtaglig risk för medvetandestörningsattacker Körkortsregler Hinder för innehav C,CE,D,DE,Taxi Enstaka ep-anfall eller AED senaste 5 åren Ep-diagnos samt Epileptiska anfall och/el AED senaste 10 åren EEG: bilat synkron 3 Hz spike-wave Anamnes och/el EEG innebär påtaglig risk för medvetandestörningsattacker Problemområden i epilepsivården i Europa Ø Brist på, eller underutnyttjande av, epilepsikirurgi Ø Brist på epilepsiteam Ø Stigma, sociala problem och arbetsrelaterade problem Ø Läkemedelskostnader Ø Problem med resurstilldelning till epilepsivården Ø Brist på specialister och högspecialiserad epilepsivård Ø Otillräcklig kunskap om epilepsi hos sjukvårdspersonal Malmgren et al, Epilepsia 2003:44(5) Kristina Malmgren 22

23 Framtidsperspektiv 1 nya behandlingsmöjligheter Ø Utveckling av nya epilepsimediciner Ø Förbättring av de epilepsikirurgiska utredningarna och operationsmetoderna Ø Nya behandlingsmetoder Kristina Malmgren Framtidsperspektiv 2 vad behöver göras i epilepsivården Ø Epilepsivård handlar inte enbart om den medicinska behandlingen i form av tillgång till läkemedel och epilepsikirurgi Ø Epilepsivård handlar om teamarbete och om hur personer med epilepsi blir bemötta i samhället, i skolor och på arbetsplatser! Tack för idag! Kristina Malmgren 23

Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-05-09 Epilepsi Historik Definitioner, orsaker, förekomst, f prognos Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser Videodemonstration

Läs mer

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004. Kristina Malmgren

Epilepsi. Epilepsi. Det globala perspektivet. Epilepsi-/neurologkursen VT2004. Kristina Malmgren Epilepsi Epilepsiteamet Neurologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-05-09 Epilepsi Historik Definitioner, orsaker, förekomst, f prognos Anfallsklassifikation, differentialdiagnoser Videodemonstration

Läs mer

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204

Epilepsi. A convulsion is but a symptom. Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 1870; 3: 162-204 Epilepsi A convulsion is but a symptom Jackson J H. A study of convulsions Transactions of Saint Andrews Graduate Association 187; 3: 162-24 John Hughlings Jackson 1835-1911 Epilepsi Enstaka epileptiskt

Läs mer

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Epilepsi. Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Mia von Euler Docent och överläkare i Neurologi Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Epilepsi Återkommande (minst 2 oprovocerade) paroxysmala episoder av okontrollerad

Läs mer

Epilepsi. Inledning. Vårdnivå. Ändrad 2015-03-04, s 982.

Epilepsi. Inledning. Vårdnivå. Ändrad 2015-03-04, s 982. 972 Ändrad 2015-03-04, s 982. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Ingrid Olsson och Paul Uvebrant, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Epilepsi: uppdatering 2005-2009

Epilepsi: uppdatering 2005-2009 Epilepsi: uppdatering 2005-2009 Receptarieutbildningen Lars Forsgren Professor i neurologi Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap Vanligt körkort Antal månaders körförbud efter senaste

Läs mer

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TDM och Epilepsi. Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset TDM och Epilepsi Magnus Axelsson, Klinisk farmakologi Anders Elmgren, Klinisk kemi Anna Edelvik, Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Disposition Vad är TDM? Vad är epilepsi? Läkemedelsbeh (AED-

Läs mer

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE

BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE BEHANDLING OCH UPPFÖLJNING EFTER EPILEPSIDIAGNOS, LÄKARE (Kristina Källén) symtomatisk läkemedelsbehandling av nydiagnostiserad epilepsi uppföljning av läkemedelsbehandling rådgivning och information till

Läs mer

Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv

Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv Epilepsi symtom, utredning och behandling ur ett barnöppenvårdsperspektiv Martin Jägervall, Barnläkare och barnneurolog Barn- och Ungdomskliniken Växjö Epileptiskt anfall Ett epileptiskt anfall är den

Läs mer

EPILEPSI. Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska

EPILEPSI. Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska EPILEPSI Charlotta Bergman Epilepsisjuksköterska Vad betyder epilepsi? Epilepsi kommer av det grekiska ordet epilamvanein som betyder att bli tagen av, att ha haft en attack. Epilepsi kallades för den

Läs mer

Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi. Receptarieutbildningen. Lars Forsgren. Professor i neurologi

Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi. Receptarieutbildningen. Lars Forsgren. Professor i neurologi Receptarieutbildningen 2012 12 05 Lars Forsgren Professor i neurologi Inledning Kort historik Definition av epilepsi Epidemiologi /anfalls typer Generaliserade epilepsier Tonisk kloniska anfall Absenser

Läs mer

Epilepsi. Specialist i Neurologi

Epilepsi. Specialist i Neurologi Epilepsi Maria Lüttgen Specialist i Neurologi Definition av krampanfall respektive epilepsi Krampanfall kortvarig störning av den elektriska aktiviteten i hjärnan Epilepsi är en sjukdom med benägenhet

Läs mer

13-08-28. Epilepsi. Vad är epilepsi? EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013

13-08-28. Epilepsi. Vad är epilepsi? EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013 Epilepsi EPILEPSI Johan Zelano 2 september 2013 Epilepsi Epidemiologi Klassifikation Differentialdiagnostik Utredning Behandling Vad är epilepsi? En sjukdom i hjärnan som ger en varaktig predisposition

Läs mer

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå

Krampanfall vid Stroke. Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå Krampanfall vid Stroke Stroketeamkongressen 2008 Dr Anna Sjöström Neurologiska kliniken Norrlands Universitets Sjukhus Umeå EPILEPSI Historik John Hughlin Jackson (1835-1915) 1870 Epilepsi är namnet för

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi.

MRT är en mer känslig metod för att identifiera epileptogena lesioner än DT och bör utföras på alla patienter med oklar etiologi. BASAL UTREDNING VID EPILEPTISKA ANFALL OCH EPILEPSI (Martin Lindberger) En noggrann anamnes inklusive vittnesuppgifter är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. MRT är en mer känslig metod för att

Läs mer

Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd

Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd Epilepsi hos barn och ungdomar - handläggningsstöd Epilepsi är vanligt hos barn och ungdomar och alla barnläkare träffar patienter med epilepsi, både i akutsjukvården och på mottagningar. Detta dokument

Läs mer

Epilepsi-behandling. Sammanfattning. Förutsättningar. Innehållsförteckning. Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi.

Epilepsi-behandling. Sammanfattning. Förutsättningar. Innehållsförteckning. Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi. 2015-11-06 22099 1 (6) Sammanfattning Riktlinje som beskriver behandling vid Epilepsi. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 2 Klassifikation... 2 Farmakologisk

Läs mer

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lamictal 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en allvarlig

Läs mer

Mödrahälsovården i Göteborg och S Bohuslän, Obstetrikenheten SU, Neurologkliniken SU

Mödrahälsovården i Göteborg och S Bohuslän, Obstetrikenheten SU, Neurologkliniken SU Mödrahälsovården PM Kvinnor med epilepsi Preventivmedelsrådgivning Prekonceptionell rådgivning Handläggning under graviditet, förlossning, amning Gäller för enhet: Framtagen av: Godkänd av: Publicerad:

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Akut handläggning av epileptiska anfall

Akut handläggning av epileptiska anfall Akut handläggning av epileptiska anfall Akutsymtomatiska anfall Anfall som inträffar i nära tidsmässig relation till akut CNS skada (som regel inom 7 dygn) Utgör minst 30% av förstagångsanfallen Metabol

Läs mer

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet

NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet NATIONELLT CORE CURRICULUM i NEUROLOGI 2014 01 24 Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet I. INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 1 II. PRAKTISKA FÄRDIGHETER

Läs mer

Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA

Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA Information om epilepsi TILL UNGDOMAR OCH VUXNA De allra flesta som har epilepsi kan leva ett helt normalt liv. De allra flesta som har epilepsi kan leva ett helt normalt liv. Egna anteckningar: LÄS MER»

Läs mer

Epilepsi Gula Villan 2015 12. Johan Rådberg NR kliniken

Epilepsi Gula Villan 2015 12. Johan Rådberg NR kliniken Epilepsi Gula Villan 2015 12 Johan Rådberg NR kliniken Epilepsi Ungefär var tionde drabbas av någon gång i livet av ett epileptiskt anfall och knappt en på hundra får diagnosen epilepsi Söker ofta hos

Läs mer

EPILEPSI. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

EPILEPSI. Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg EPILEPSI Elinor Ben-Menachem, Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Ingrid Olsson, Barn- och ungdomsneurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumé och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumé och bipacksedel Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumé och bipacksedel Observera: Ändringarna till de relevanta avsnitten i produktresumén och bipacksedeln är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Lamotrigin Amneal 5 mg dispergerbara tabletter Lamotrigin Amneal 25 mg dispergerbara tabletter Lamotrigin Amneal 50 mg dispergerbara tabletter Lamotrigin Amneal

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by

Män och epilepsi. Information till män om epilepsi. Brought to you by Män och epilepsi Information till män om epilepsi Brought to you by Broschyrer och övrig information Du kan leva bra med epilepsi Brought to you by som tillhandahålls av: Epilepsi är den vanligaste sjukdomen

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Epilepsi, vuxen Nyhetsbrev 366

Epilepsi, vuxen Nyhetsbrev 366 Nyhetsbrev 366 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionsnedsättningar bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under tre dagar träffas ett antal vuxna med samma diagnos och/eller problematik,

Läs mer

VAD ÄR EPILEPSI? VAD ÄR EPILEPSI? Epilepsi definieras som upprepade (mer än ett) epileptiska anfall som inte förklaras av akut påfrestning.

VAD ÄR EPILEPSI? VAD ÄR EPILEPSI? Epilepsi definieras som upprepade (mer än ett) epileptiska anfall som inte förklaras av akut påfrestning. Vad är epilepsi? Hur vanligt är epilepsi? Paul Uvebrant Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/su Anders Hedström Bertil Rydenhag Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Helen Cross, London Alexis

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Epilepsivård i Stockholm läns landsting en uppdatering av 1995 års utredning. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Epilepsivård i Stockholm läns landsting en uppdatering av 1995 års utredning. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Epilepsivd i Stockholm läns landsting en uppdatering av Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Epilepsivden i Stockholms läns landsting en uppdatering av Rapporten

Läs mer

EPILEPSI Nina Widermark

EPILEPSI Nina Widermark EPILEPSI Nina Widermark 170322 Epilepsi Ett epileptiskt anfall är den kliniska yttringen av övergående abnorm aktivitet i nervceller i storhjärnans bark. Det epileptiska anfallet är en följd av antingen

Läs mer

NEUROLOGI EPILEPSI. 919BDefinition. 920BKlinisk bild

NEUROLOGI EPILEPSI. 919BDefinition. 920BKlinisk bild NEUROLOGI EPILEPSI ICD-koder: Epilepsi G40; Status epileptikus G41; Krampanfall UNS R56.8X. Åtgärdskoder: EEG AA024; Kontinuerlig EEG-övervakning SS702 919BDefinition Med epilepsi avses minst två oprovocerade

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation. Multaq misstänks kunna ge leverskador

Information från. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation. Multaq misstänks kunna ge leverskador Information från Läkemedelsverket Årgång 22 nummer 1 februari 2011 sid 7 Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Underhållsbehandling av epilepsi är vanligen indicerad först efter minst två

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Vimpat 50 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg lakosamid. För fullständig förteckning

Läs mer

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5

Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5 Publicerat för enhet: Neuro- och rehabiliteringsklinik Version: 5 Innehållsansvarig: Hanna Åberg, Överläkare, Neuro- och rehabiliteringsklinik läkare (hanab1) Giltig från: 2017-11-06 Godkänt av: Magnus

Läs mer

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING

REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING REGISTER OCH UTVÄRDERING AV RESULTATEN EFTER KIRURGISK EPILEPSIBEHANDLING RAPPORT ÖVER VERKSAMHETEN ÅR 2008 Registeransvarig: Roland Flink Styrgruppen: Kristina Malmgren Gerd Viggedal Kristina Källén Per

Läs mer

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln

Bilaga III Tillägg till relevanta avsnitt i Produktresumén och Bipacksedeln Kommittén fann också att trimetazidin kan orsaka eller förvärra parkinsonsymtom (tremor, akinesi, hypertoni). Uppträdandet av motoriska störningar såsom parkinsonsymtom, restless leg-syndrom, tremor och

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken!

Svimning. Anamnes och klinisk undersökning - viktigast i diagnostiken! Svimning Övergående medvetandeförlust utan neurologiska restsymptom. Orsakas av tillfällig minskning av cerebralt blodflöde (efter 8-10 s avbrott i cerebrala cirkulationen). Vanligt problem! Upp till 48%

Läs mer

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

12 NEUROLOGI REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 58 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod MIGRÄN Analgetika/COX-hämmare Förstahandsval ASA, brustablett ev. med koffein paracetamol, brustablett, oral lösning Andrahandsval ibuprofen, tablett, kapsel,

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Epilepsi i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Epilepsi i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8. På uppdrag av Stockholms läns landsting Epilepsi i Stockholms län Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:8 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Svårbehandlad epilepsi

Svårbehandlad epilepsi Dokumentation nr 457 Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 457 Ågrenska 2014 2 SVÅRBEHANDLAD EPILEPSI med ytterligare

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

Epilepsi. Webbinarium 14 nov 2017 kl Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Epilepsi. Webbinarium 14 nov 2017 kl Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Epilepsi Webbinarium 14 nov 2017 kl 13.30-14.45 Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Staffan Lundberg Barnneurolog Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Program under en timme Vad är epilepsi? Hur och varför

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

VIDEO. Epilepsi på IVA. Definition SE 1. Progredierande farmakoresistens relaterar till anfallsduration. Definition SE 2.

VIDEO. Epilepsi på IVA. Definition SE 1. Progredierande farmakoresistens relaterar till anfallsduration. Definition SE 2. Epilepsi på IVA Status Epileptikus (SE) definition - mekanismer Epilepsi på IVA K Källén 131025 Evidens för läkemedelsval vid SE Resistenta SE Nervus för övervakning på IVA Definition SE 1 VIDEO > 30 minuter

Läs mer

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118

Behandling. Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Alkohol Abstinens Behandling Klinikens Vikblad Alkoholberoendeboken: Kramper 97-99, Delirium100-101 Övergripande 102 110 W-K 117-118 Genetik Det finns forskning som talar för att de som utvecklar kramper

Läs mer

Ketogen kost vid epilepsi

Ketogen kost vid epilepsi Ketogen kost vid epilepsi Publicerad 98-05-18 Reviderad 02-01-03 Version 3 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Ketogen kost är en fettrik, kolhydratfattig diet som ges i syfte att reducera antalet epileptiska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Inovelon 100 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller 100 mg rufinamid. Hjälpämne med känd

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (6) 8 februari 2016 Lemilvo (aripiprazol) Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Schizofreni

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Wearable sensors in smart textiles

Wearable sensors in smart textiles Wearable sensors in smart textiles Kristina Malmgren Professor in Neurology Institute of Neuroscience and Physiology Sahlgrenska Academy Gothenburg University wearitmed Stiftelsen för Strategisk Forskning

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

Na#onella epilepsikirurgi registret. Uppdatering av data 2012 04 23 Na#onella epilepsikirurgimötet Lund

Na#onella epilepsikirurgi registret. Uppdatering av data 2012 04 23 Na#onella epilepsikirurgimötet Lund Na#onella epilepsikirurgi registret Uppdatering av data 2012 04 23 Na#onella epilepsikirurgimötet Lund Antal operationer totalt 100 80 60 40 20 0-91 -92-93 -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04-05 -06-07

Läs mer

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper

Dokumentnamn: Mål Termin 10 Läkarprogrammet. 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper 1(6) Mål Termin 10 A. Vetenskap och lärande Nivå 1: Kunna identifiera och/eller utveckla och träna Nivå 2: Vara införstådd med och kunna tillämpa 1. Betydelsen av ett livslångt lärande i samverkan mellan

Läs mer

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2016. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl Retard 300 mg depottabletter Ergenyl Retard 500 mg depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl Retard 300 mg depottabletter Ergenyl Retard 500 mg depottabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl Retard 300 mg depottabletter Ergenyl Retard 500 mg depottabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ergenyl Retard 300 mg. per tab. Natriumvalproat 198,8

Läs mer

SAMHÄLLETS ATTITYDER KRING EPILEPSI

SAMHÄLLETS ATTITYDER KRING EPILEPSI Hälsa och samhälle SAMHÄLLETS ATTITYDER KRING EPILEPSI LITTERATURSTUDIE CAROLINE BENGTSSON MIA ROUHIAINEN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI. 6-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Dravets syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett.

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Lamotrigin Hexal 25 mg tabletter Lamotrigin Hexal 50 mg tabletter Lamotrigin Hexal 100 mg tabletter Lamotrigin Hexal 200 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Oxycodone/Naloxone 5 mg/2,5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 10 mg/5 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 20 mg/10 mg depottablett Oxycodone/Naloxone 40 mg/20 mg depottablett 19.5.2015, Version 1.1 OFFENTLIG

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.:

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Spironolakton Pfizer 25 mg tabletter Spironolakton Pfizer 50 mg tabletter Spironolakton Pfizer 100 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spironolakton

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Lehydan 25 mg tabletter Lehydan 100 mg tabletter

1 LÄKEMEDLETS NAMN Lehydan 25 mg tabletter Lehydan 100 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Lehydan 25 mg tabletter Lehydan 100 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING l tablett 25 mg innehåller: Fenytoin 25 mg 1 tablett l00 mg innehåller: Fenytoin

Läs mer

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Aripiprazol Stada 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Aripiprazol Stada 5 mg tabletter Aripiprazol Stada 10 mg tabletter

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2009-03-03 Vår beteckning SÖKANDE UCB Nordic A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Köpenhamn S SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Vem bestämmer om medicinsk körkortslämplighet? Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

PATIENTINFORMATION Gabapentin Actavis. Vid behandling av epilepsi

PATIENTINFORMATION Gabapentin Actavis. Vid behandling av epilepsi PATIENTINFORMATION Gabapentin Actavis Vid behandling av epilepsi Gabapentin Actavis är ett läkemedel som används vid behandling av epilepsi, antingen ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. Kanske

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

NYA MEDEL ÄNNU EJ FÖRSTAHANDSVAL

NYA MEDEL ÄNNU EJ FÖRSTAHANDSVAL Farmakoterapi vid epilepsi NYA MEDEL ÄNNU EJ FÖRSTAHANDSVAL Flera nya antiepileptika har introducerats under de senaste åren. Några erbjuder farmakokinetiska fördelar jämfört med äldre farmaka. Andra har

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Neurologi Huvudvärk Migrän Se Läkemedelsboken för spänningshuvudvärk m.fl. Anfallsbehandling paracetamol* acetylsalicylsyra naproxen* sumatriptan* metoklopramid*

Läs mer

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska

Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Birgitta Johansson fil dr, neuropsykolog Forskar om mental trötthet tillsammans med Lars Rönnbäck professor och överläkare i neurologi Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ARPIPRAZOLE RATIOPHARM TABLETTER Datum: 26.9.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

PATIENTINFORMATION Levetiracetam Actavis. Vid behandling av epilepsi

PATIENTINFORMATION Levetiracetam Actavis. Vid behandling av epilepsi PATIENTINFORMATION Levetiracetam Actavis Vid behandling av epilepsi Levetiracetam Actavis är ett läkemedel som används vid behandling av epilepsi, antingen ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

PATIENTINFORMATION Lamotrigin Actavis. Vid behandling av epilepsi

PATIENTINFORMATION Lamotrigin Actavis. Vid behandling av epilepsi PATIENTINFORMATION Lamotrigin Actavis Vid behandling av epilepsi Lamotrigin Actavis är ett läkemedel som används vid behandling av epilepsi, antingen ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. Kanske

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi

Läkemedelsbehandling av epilepsi Läkemedelsbehandling av epilepsi bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen

Läs mer

De medicinska kraven i trafiken

De medicinska kraven i trafiken De medicinska kraven i trafiken Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Fycompa 2 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 2 mg perampanel. Hjälpämne med känd

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Topiramat Actavis. Vid behandling av epilepsi

PATIENTINFORMATION. Topiramat Actavis. Vid behandling av epilepsi PATIENTINFORMATION Topiramat Actavis Vid behandling av epilepsi Topiramat Actavis är ett läkemedel som används vid behandling av epilepsi, antingen ensamt eller tillsammans med andra läkemedel. Kanske

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl 60 mg/ml oral lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 60 mg natriumvalproat

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl 60 mg/ml oral lösning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 60 mg natriumvalproat PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ergenyl 60 mg/ml oral lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 60 mg natriumvalproat Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Oral

Läs mer

Läkardagarna 2012. Att skilja mellan epilepsi och synkope, kan det vara så svårt?

Läkardagarna 2012. Att skilja mellan epilepsi och synkope, kan det vara så svårt? Läkardagarna 2012 Att skilja mellan epilepsi och synkope, kan det vara så svårt? Anders Nilsson, öl Neurokliniken, USÖ Dritan Poçi, öl Kardiologiska klinken, USÖ Februari 2012 Inledning Alltid svårt att

Läs mer

Epilepsi i rottweiler rasen; Hälsoformulär till djurägaren i ett forskningsprojekt med syfte att finna den genetiska bakgrunden till epilepsi i rasen.

Epilepsi i rottweiler rasen; Hälsoformulär till djurägaren i ett forskningsprojekt med syfte att finna den genetiska bakgrunden till epilepsi i rasen. Epilepsi i rottweiler rasen; Hälsoformulär till djurägaren i ett forskningsprojekt med syfte att finna den genetiska bakgrunden till epilepsi i rasen. Datum: Djurägarens namn: Djurägarens personnummer

Läs mer

Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund

Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund Infantil spasm Behandling. Var står vi? Lund Göteborg 2008-10-17 Ep-teamet Lund; Johan Lundgren Barn- och Ungdomssjukhuset, Univeritetssjukhuset, Lund Tove Hallböök Eva Dehlin Anna-Karin Undren Elisabeth

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer