Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pengarnas historia. Av Paolo Wegmüller. Ekobanken"

Transkript

1 Pengarnas historia Av Paolo Wegmüller Ekobanken 1

2 Bankens produktionsmedel är pengar och vi arbetar för att förstå vad pengar är och åt vilket håll de skulle kunna utvecklas. Därför återger vi en artikelserie om pengarnas historia skriven av Paolo Wegmüller, som i många år varit verksam i Ekobankens schweiziska motsvarighet Freie Gemeinschaftsbank. Vi kommer att upptäcka att pengarnas historia samtidigt är historien om människans medvetande. Det tyska ordet för pengar kan för övrigt härledas till återgälda, vilket helt enkelt innebär att att betala tillbaka sina skulder. Samtidigt betyder det ordet också den som äger pengar så att säga gör sig gällande. 2

3 Del 1: Då pengar fortfarande luktade För fem tusen år sedan existerade bara byteshandel. Ville man förvärva en ko var man tvungen att hitta någon som ägde en ko och var beredd att byta. Sedan fick man bjuda något som verkade lönsamt för kons ägare, till exempel sju getter. Hade man som ägare av getterna otur och kons ägare hellre ville ha tre åsnor fick man hitta någon som ägde åsnor och behövde getter. Men var tre åsnor verkligen lika mycket värda som sju getter? Eller var åsnorna särskilt motspänstiga så att det gick att pruta till sex getter och en gås? Detta var inte enkelt och man fick springa en hel del. Först ungefär tre tusen år före Kristus blev det en ändring då sumererna uppfann skriv- och räknekonsten. Samtidigt gjorde de en viktig iakttagelse: När man byter livsnödvändiga varor uppstår värdemässiga relationer som har en benägenhet att upprepa sig till exempel sju getter för en ko. Men var tre åsnor verkligen lika mycket värda som sju getter? Det är nu prästerskapet gör sitt intåg i pengarnas historia. Prästerna var de enda som kunde räkna, och de började skapa allmängiltiga värderelationer. Motsvarigheterna till olika värden skulle vara beständiga, konkret gripbara och accepterade av alla. I sumerernas land Mesopotamien, det nuvarande Irak, var det bara guld och silver som uppfyllde dessa krav. Ädelmetallerna var så pass sällsynta att de inte spelade någon roll för ekonomin. Eftersom de ansågs vara gudomliga förvarades de i templen. För varje byte fastställde prästerna ett motsvarande värde av olika enheter i guld och silver. Det var ett framgångsrikt drag: Handeln förflyttades till tempelområdena. Lämnade man sina varor där fick man i gengäld en lertavla. Den fick tillgodohavandet inristat innan den torkades i solen. Ville man sedan köpa något la man fram sin lertavla och fick det önskade i den mån det fanns tillgängligt. De egentliga pengarna, vars värde alla marknadsaktörer litade på, låg orörda i templets skrin. Lertavla med sumerisk skrift. Sumererna uppfann alltså pengarna utan att ha några. Lertavlorna, som hittades i massor vid utgrävningar, fungerade så att säga som handskrivna sedlar med ägarens tillgodohavande. Templet var stormarknad och centralbank i ett. Prästen var samtidigt bankir. Pengarnas uppgift bestod först och främst i att skydda de svaga, eftersom de starka annars skulle kunna ta för sig efter behag. Aktörerna på marknaden kunde hysa fullt förtroende till att deras tillgodohavanden motsvarade ett rättvist materiellt värde efter eget val när de gjorde affärer i templet. Prästerna svarade för rättvisa och det är rättvisa som utgör en förutsättning för att något penningsystem ska kunna fungera. Är det inte en ödets ironi när pengarna i dag tillbeds, när banker blir moderna tempel och när bankiren egentligen verkar vara en präst som med hjälp av pengarna ska förse människorna med själafrid? 3

4 Del 2: Då pengar ännu luktade Naturpengarna Efter sumerernas lertavlor som utgjorde ett slags handskrivna sedlar kom under tidens lopp alla möjliga sorters pengar. Då nämligen människorna började producera mer än de behövde var de tvungna att byta för att få tag på de varor som de inte kunde framställa själva. Därför ledde byteshandeln med en viss nödvändighet till bytesmedel som skulle kunna kallas för naturpengar eller varupengar. Det torde handla om den mest ursprungliga, minst utvecklade pengaformen. Å ena sidan skulle naturpengarnas mängd vara begränsad, å andra sidan skulle det ändå finnas tillräckligt och de skulle vara tåliga. Den sortens pengar fanns i alla tider och i alla kulturer. En vida spridd form för naturpengar var kaurimusslan eller kaurisnäckan som användes för ungefär 4000 år sedan för att betala, först i Kina, senare även i Nordafrika och hela Sydostasien. Snäckan var liten och lätthanterlig, enkel att räkna och transportera. Dessutom förekom den bara i begränsad omfattning. Med namn som Diwarra och Tambu används den ännu i dag som betalningsmedel i Melanesien i Söderhavet. Den är den mest kända bland alla sorters naturpengar. I Mikronesien spriddes stenpengar, i Nya Guinea och södra området av Stilla havet betalades med smyckepengar, i Nordamerika användes klädpengar som till exempel pälsar, och i alla regioner förekom metallpengar. De första metallpengarna kom för 2000 år sedan till användning i Medelhavsområdet. Mest handlade det då om miniatyrhusdjur av brons. Också nötkreatur, kameler, getter, dolkar, spadar, ringar, salt samt speciella stenar tjänade som naturpengar. Ännu fram till kinesernas ockupation 1950 betalades i Tibet ofta med korn eller vete. Då man upptäckte att somliga föremål gång på gång bytte ägare utan att komma till praktisk användning begagnade man mindre och väsentligt enklare imitationer av dessa föremål som betalningsmedel. På det viset uppstod knivpengar eller spadpengar. Snäckan var liten och lätthanterlig, enkel att räkna och transportera I Etiopien och Eritrea utgjorde saltpengarna ett vanligt sätt att betala med. De bestod av gul- och gråaktiga, orenade saltblock. Deras vikt låg mellan 650 och 950 gram. De fyrkantiga barrerna liknade ungefär vårt formbröd och var inlindade i naturtråd så att de inte skulle 4

5 smula sönder eller bryta isär. Saltet bröts och transporterades bara under torrperioden. Betalningen med dessa ohanterliga amoli som de hette var rätt omständlig. De skulle mätas, vägas och undersökas i fall de var skadade eller ihåliga. Dessutom skiftade värdet under säsongen. Också hack- eller vågpengarna utgjorde en form av naturpengar. För att framställa denna typ av metallpengar gjöts koppar, silver eller guld till barrer, ringar eller stavar. Vid behov hackade man av ett motsvarande stycke, vägde det för att fastställa dess exakta värde och bytte det med den önskade varan. Men även här uppstod nya problem. Vid varje byteshandel behövdes nämligen en våg för att fastställa metallpengarnas exakta vikt. Pengarnas uppgift bestod först och främst i att skydda de svaga, eftersom de starka annars skulle kunna ta för sig efter behag I Europa pågick handeln med naturpengar ända in i 1400-talet. Under ekonomiskt osäkra tider tillämpades naturpengarna i Tyskland också under 1900-talet. Cigaretter byttes mot allt som man behövde på den tiden. I maj 1947 gav man åtta cigaretter för en bit tvål. För ett par damstrumpor fick man lägga 48 cigaretter på bordet. Prästen var samtidigt bankir. Pengarnas uppgift bestod först och främst i att skydda de svaga, eftersom de starka annars skulle kunna ta för sig efter behag. Aktörerna på marknaden kunde hysa fullt förtroende till att deras tillgodohavanden motsvarade ett rättvist materiellt värde efter eget val när de gjorde affärer i templet. 5

6 Del 3 av 7: Metall och mynt (1) Bland naturpengarnas många varianter var det metallen som slutligen visade sig speciellt lämplig för att tjäna som bytesobjekt för mellanhänder. Ringar, stavar, tackor eller andra föremål av guld, silver och koppar var hållbara, kunde lätt transporteras och var åtrådda därför att de inte fanns i hur stora mängder som helst. Redan på 2000-talet före Kristus förekom sannolikt i Kina små gjutna kopparmynt och myntliknande kopparstycken i form av svärd. De första riktiga mynten framställdes på 500-talet före Kristus i det dåvarande konungariket Lydien som geografiskt går att jämföra med nuvarande Turkiet. Här använde man oformliga bitar av smält elektron - en legering av guld och silver - och försåg dem med den lydiske kungen Kroisos (eller Krösus) vapen. Kroisos härstammade från Mermnadernas dynasti och förenade stora delar av Mindre Asien under sitt herravälde. Hans tur och rikedom har blivit talesätt. Enligt sägen var det en tvetydig spådom av oraklet i Delfi som föranledde honom att angripa de persiska grannarna: Om du överskrider Halys kommer du att förstöra ett stort rike. Men han led ett svårt nederlag mot perserkungen Kyros II. Kroisos fick dra sig tillbaka till sin huvudstad Sardes som belägrades och stormades. Det stora rike som han förstörde var således hans eget. Redan på 2000-talet före Kristus förekom sannolikt i Kina små gjutna kopparmynt och myntliknande kopparstycken i form av svärd. Men vid sidan av fiaskot mot Kyros var det alltså hans sagolika rikedom som gjorde honom historisk. Den kan förklaras genom de underkastade rikenas naturtillgångar, framför allt guldet ur floden Paktolos, och genom de grekiska städernas tributplikt. Men trots att Kroisos var rik i relation till antalet undersåtar, gick hans förmögenhet inte tillnärmelsevis att jämföra med de persiska kungarnas. Legenden om hans rikedom härrör snarare från de myntade pengar som förmodligen uppfanns under hans fars Alyattes regering. Elektronmynten som var spridda i hela den då kända världen förmedlade med sitt sigill - en tjur och ett lejon - intrycket av ofantlig rikedom. Dessutom var Kroisos mycket frikostig när det gällde gåvor till templena i Delfi, Efesos och Didyma. 6

7 De första silvermynten präglades kring 550 före Kristus i Mindre Asien och på ön Aegina. Även i det antika Grekland var pengar nära knutna till rättigheter. Ursprungligen fick domarna i Aten för varje dom något eller några stekspett som kallades för obelos och spetsades med offerkött. Borgarna i Aten hade vid stora festligheter också rätt till sådana spett som var en och en halv meter långa. Kung Pheidon tyckte att det blev lite omständigt att hantera dessa spett, så han ersatte dem med mynt. Folket gillade det riktiga köttet mer än rätten till det som hade krympt till ett mynt. Man fortsatte därför kalla pengarna för obelos, som senare blev till obulus. En handfull av sådana mynt utgjorde en drachma. Grekerna var vana vid lantbruk och djuravel och hade inte lätt för pengarna. Diktaren Homeros värderade ännu allting utifrån oxens pris. För honom var en man värd etthundra oxar, en kvinna mellan fyra och tjugo oxar - allt enligt förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Att myntens köpkraft varierade kändes skumt för grekerna. De såg inte det logiska i att till exempel vinet efter en god skörd blev billigare på grund av den rikliga förekomsten. Och vem i Pireus hamn var i stånd till att korrekt värdera de olika mynten från alla världen hörn? Om man nu bortser från alla växlare som satt på sina bänkar som det så småningom blev banker av. Men under 400-talet före Kristus trängde myntet undan byteshandeln i hela Grekland. Det fanns dock inget enhetligt myntsystem, utan flera regioner där egna myntfamiljer dominerade. Så småningom intog den sjutton gram tunga attiska tetradrachman med sina mindre mynt (obolos) den ledande ställningen. 7

8 Del 4: Metall och mynt (2) Mynten från Aegina (som kallades Sköldpaddor ) förblev länge det ledande betalningsmedlet i det antika Grekland, tillsammans med mynten från Korint ( Fölen ) och Aten ( Ugglorna ). I dag är de fortfarande kända under namnet drachma. Två nya yrken uppstod: köpman och bankir. Köpmannen gjorde att köparen slapp betala med en likvärdig vara, utan i stället kunde använda sig av mynten. Bankiren förfogade bara över hälften av de medborgerliga rättigheterna och hörde därmed till befolkningsgruppen som kallades för metoiker. De satt på sina bänkar nere vid hamnen och tjänade så pass mycket pengar genom växling att de kunde låna ut dem mot ränta. År 335 före Kristus förstördes Thebe av Alexander den store som nu hade uppnått en dominerande ställning i Grekland och påbörjade sina erövringståg ända till Hindukush, Indus och mellersta Nil. Hans lärare Aristoteles hade förklarat för honom, hur betydelsefulla pengarna var som drivkraft för varornas flöde. Alexander spridde stora mängder grekiska mynt bland människorna och orsakade på det sättet ett blomstrande näringsliv i sitt gigantiska rike. Drachman var antikens euro. Pecunia, de romerska pengarna I Rom, då ännu en liten landsort, räknade man precis som Homeros fortfarande med nötkreatur som valuta. Pecunia, ordet för pengar, betydde ursprungligen rik på boskap. Romarna erövrade hela Medelhavsområdet och bytte de otympliga koppar- och bronsmynten mot grekernas betydligt behändigare silverpeng. Under kejsar Augustus regeringstid ersatte de denna valuta senare med ett guldmynt, det så kallade aureus. Efter att bronsbarren hade förlorat sin giltighet, började alla följande tidiga romerska mynt att förses med ett båtskrov som motiv på baksidan, vilket skulle påminna om erövringen av Antiums flotta. På framsidan visades olika gudabilder. Men först kring 187 före Kristus, med den så kallade denaren, började silverpräglingen i större skala. Julius Cesar var den förste som avbildades på ett romerskt mynt medan han ännu levde. I Rom förekom mynt av guld (aureus), silver (denar), mässing (sestertie och dupondius) samt koppar (as). För att sanera Romarrikets finanser införde kejsar Vespasianus en avgift till Roms offentliga avträden. Hans son Titus uttryckte sitt missnöje med denna reform, men fadern höll ett mynt framför näsa på honom för att känna på lukten. Non olet, lär Titus ha svarat: det luktar inte. Mynten till vänster föreställer Athena och en uggla, från Aten 449 f.kr. 8

9 Den förste som manipulerade aureus var kejsar Nero. I all hemlighet lät han minska guldhalten från en fyrtionde del till en fyrtiofemte del av ett pund. Då folket inte märkte något fuskade även efterföljande kejsare med myntets guldhalt. Guldmynten blandades allt starkare med silver. Det fanns allt mer pengar för allt färre varor. Folket började vägra att acceptera förfalskade mynt. På det viset förorsakades världshistoriens första valutareform. Kejsar Diocletianus förklarade samtliga förfalskade mynt på 200-talet efter Kristus värdelösa. I alla rikets städer lät han samtidigt hugga i sten det högsta tillåtna priset för dagligvaror. Han införde nya myntvärden som till exempel argenteus, nummus och follis. Men i sin helhet förföll det romerska myntväsendet allt mer under de olika kejsarna. Från början av 300-talet dominerade det juvelbesatta diademet till förmån för den ursprungliga lagerkransen på myntens framsida. Kejsarnas ansikten framställdes allt sämre diademet var viktigare för dem än själva porträttet. Slutligen dök det upp allt fler stavfel på mynten i Västrom, eftersom de flesta av dem som präglade mynten inte längre behärskade latin tillräckligt bra. Vid den stora folkvandringens tid bröt det romerska valutasystemet norr om Alperna ihop. Människorna återgick till naturalekonomin. Karl den store försökte förgäves att åter stimulera handeln med och utbytet av pengarna. Karls mynt bars till kyrkan, smältes in och arbetades om till heliga föremål. Godsägarna ville inte ha några pengar, eftersom det inte gick att köpa något för dem. Myntet ovan en skölpadda från Aegina 404 f.kr Myntens historia visar gång på gång liknande processer av värdeförlust. Till en början bestod mynten av värdefullt material guld eller silver och deras bytesvärde motsvarade materialets värde. Senare framställdes mynt vars material var långt mindre värt än själva bytesvärdet. Eller man blandade dyrt med billigt material tills myntet slutligen bara bestod av föga värdefull råvara. För övrigt luktar huden egendomligt unken efter att ha kommit i kontakt med koppar- eller järnhaltiga mynt. Människorna upplever denna lukt i regel som metallisk. Förvånansvärt nog lyckades man först så sent som år 2006 med att förklara orsaken till denna karakteristiska lukt. Det handlar inte om metallens lukt, utan om en sorts kroppslukt. Metallerna åstadkommer en snabb kemisk reducering av de lipidbaserade komponenterna på hudens yta så att det uppstår ketoner och aldehyder och det är dessa som är ansvariga för den typiska metallukten. 9

10 Del 5: Pengarna och Tempelriddarna Tempelriddarna står för en viktig del i pengarnas historia. Denna orden grundades år 1118 som De fattiga soldaterna av Jesus Kristus och Salomos tempel av Hugo de Payans. Det handlade om en gemenskap av riddare som levde enligt benediktinerordens regler. Ett av deras ändamål gick ut på att återerövra Salomos tempel i Jerusalem. Tempelriddarna fick inte äga några egna pengar. De hade bara en abbot och han kallades för stormästare. Honom skulle de lyda ovillkorligen. Orden var å ena sidan befriad från alla kyrkliga och världsliga avgifter, å andra sidan berättigad att ta ut skatter och tionden i de trakter den rådde över. Korstågen finansierades delvis med en generell absolution, så att Tempelriddarna vartefter förfogade över väldiga ägor inte minst i södra Frankrike och i Spanien. Dessa hänger också ihop med arabernas ockupation av stora delar av den iberiska halvön. De ungefär ordensmedlemmarna förvaltade över egendomar över hela Europa. Till de mest kända räknas Temple i Paris, Temple Church i London samt bosättningen Tempelhove som Berlins stadsdel Tempelhof än i dag påminner om. Genom dessa förmögenheter hade orden råd att låna ut stora summor till den franske kungen. Som säkerhet togs bland annat mynttillverkningen samt framtida skatteintäkter som Tempelriddarna drev in. På det viset blev denna orden en konkurrent till de italienska bankerna eftersom man tog väsentligt lägre räntor. I Frankrike hade den fromma gemenskapen bortåt 700 egendomar varav vissa var tusentals hektar stora. Ordens finanskraft var ohyggligt stark, eftersom dessa egendomar var skuldfria. Inom de områden man rådde över kontrollerade Tempelriddarna all ekonomi. Det egentliga problemet uppstod genom deras ställning gentemot kung och adel. Templet i Paris var Frankrikes bäst befästa ort. Det goda anseendet gjorde att adeln, pilgrimerna och handlarna deponerade kontanter, smycken eller ädelstenar hos Tempelriddarna. Tre gånger om året fick de kontoutdrag. Templet kunde också sköta in- och utbetalningar av räkningar på ett sätt som tydligt påminner om moderna checkbetalningar eller överföringar utan kontanter. Checkarna kunde lösas in i vilken som helst av Tempelriddarnas besittningar. Olika affärspartner som förfogade över konton hos orden kunde genomföra finansiella transaktioner helt utan kontanter. 10

11 Jämförelsen med en modern bank förtydligas ytterligare genom arbetet vid receptionen som tillhandahölls hos templet i Paris. Att affärerna sköttes ytterst noggrant kom också fram i senare domstolsprocesser eftersom ingen av åtalspunkterna gällde oklara finanser eller förskingring av statens pengar. Visserligen hotades man av exkommunicering om man krävde räntor på lån, men det var inte bara Tempelriddarna som kringgick förbudet genom att helt enkelt höja kreditbeloppet med en summa som motsvarade räntan. Lån utbetalades mot säkerheter. Det verkar som om det var den franske kungen som fick räntefria krediter. Problemet var bara att han inte hade särskilt bråttom med att återbetala dem, så att han under årens lopp samlade på sig oerhörda skulder. Någon skatt hittades dock aldrig. Många riddare brändes på bål. Den 18 mars 1314, sju år efter häktningen, brändes den siste stormästaren Jacques de Molay på Ile des Javiaux i Seine tillsammans med Godefroy de Charnais, preceptor i Normandie. Strax innan dess tog de tillbaka sina erkännanden som de efter tortyren under den fleråriga processen hade tvingats till. I dödstimmen förutspådde Jacques de Molay att både kungen och påven skulle dö inom ett år, en profetia som gick i uppfyllelse. Clemens dog den 20 april 1314, Filip den 29 november samma år. Det kom som en överraskning när Filip den Sköne fredagen den 13 oktober 1307 lät gripa de franska Tempelriddarna. På ett raffinerat sätt hade han utövat press på påven Clemens V, som hade sitt residens i Avignon, och anklagat riddarna för kätteri. Det handlade tveklöst om att bli kvitt sina skulder och konfiskera ordens rikedomar. 11

12 Del 6 : Skuldbaserade pengar Under 1400-talet uppstod de första företagen vars finansiella säkerhet inte längre utgjordes av personligt ansvariga människor, utan av det investerade kapitalet. Om enstaka människor saknade tillräckligt med pengar bildade man andelsföreningar tillsammans med andra. Vid den tiden utvecklades Brügge till en träffpunkt för köpmän från England, Frankrike, Portugal, Spanien och Italien. De skrev kontrakt framför ett hus vars ägare hette de Beurse därav beteckningen börs. Nu skapades i rask takt börser på alla stora handelsplatser i Europa. Där handlade man med andelar och skuldbrev. Kontanta pengar undveks så långt som möjligt. För det första var det farligt att transportera dem, för det andra minskade myntens värde hela tiden därför att de nöttes av och inte längre innehöll den silverhalt som inpräglats. Det var ungefär så här som det kontantlösa finanssystemet fungerade på 1400-talet: Bankirer i Florens lät leverera ull från England till textilhantverkare i Italien. De betalade de engelska producenterna med pengar som hade dragits in i England som förläning till påven i Rom. Det som påven skulle få betalade bankirerna, efter avdrag för provision, med de pengar som de hade fått från textilhantverkarna. Att föra över pengarna från Florens till Rom var väsentligt billigare och ofarligare än att transportera dem från England till Rom. Det var med sådana affärer som familjen Medici i Florens och familjen Fugger i Augsburg blev rika. En viktig roll för pengarnas historia spelade skotten John Law. Han utvecklade en teori enligt vilken pengarna endast skulle tjäna som bytesmedel och inte behövde ha täckning i form av guld och silver. Om pengarnas mängd motsvarar varans värde skulle penningvärdet vara tryggat. Därför skulle man också kunna ha papperspengar vars värde garanteras genom bankens signatur. Med hjälp av hertigen från Orleans grundade Law en privat sedelbank i Paris för att omsätta teorin i praktiken. Banken fungerade och ledde i Frankrike till en ekonomisk uppgång. Laws sedlar utgjorde, precis som dagens, ett betalningslöfte utan angiven tidpunkt. När som helst hade kunden möjlighet att få pappersvärdet utbetalat i silvermynt. En förutsättning var dock att inte alla kunder kom samtidigt, eftersom bara en del av det utdelade pengarna hade täckning i form av ädelmetaller. Trots att hans idé var god misslyckade Law. Han utdelade aktier för ett bolag som förvaltade franska kolonialområden i Nordamerika. För att kunna pumpa in så mycket pengar som möjligt i koloniernas utveckling tillät Law inköp av aktier även på kredit. På det viset utlöste han en gigantisk spekulation som januari 1720 slutade i en krasch som störtade Law ner i avgrunden tillsammans med sedelbanken. 12

13 Del 7 : Papperspengar och bokpengar Papperspengar användes i Frankrike för första gången under finansminister John Laws ämbetstid 1718 till Men redan på 1000-talet ersattes mynt med papper i Kina. I Spanien introducerades papperspengar De skulle, liksom i Kina, kompensera bristen på mynt. Banken i Amsterdam började 1609 skapa bokpengar; man gick då väldigt försiktigt tillväga genom att alltid se till att det fanns täckning i form av mynt. Den 16 juli 1661 gav banken i Stockholm ut de första officiella sedlarna i Europa, dock med måttlig framgång. Sedan följde i Sachsen och Preussen på 1700-talet en sorts statsobligationer, i Wien egna banksedlar kring 1800 och i Frankrike de så kallade assignationerna under revolutionstiden kring Riksbankens kreditivsedel på 25 daler kopparmynt Att man kände förtroende för dessa papperspengar berodde på att var och en när som helst kunde växla in dem mot kontanta mynt. Papperspengar som inte hade täckning i form av guld eller silver säkrades genom goda handelsväxlar. Så länge guldstandarden gällde reglerades en sådan täckning i enstaka länder genom lagstiftning. I och med Bretton Woods-avtalet 1944 skapades ett internationellt valutasystem som präglades av den amerikanska dollarn som ledvaluta vilken i sin tur definierades genom en viss guldstandard. Centralbanken i USA förpliktade sig att växla in varje medlemslands dollarreserver till en kurs på 35 dollar per uns när helst respektive land så önskade. Systemet bröt ihop Då hade den amerikanska centralbanken inte växlat in något guld på två år och US-regeringen kunde till följd av Vietnamkriget inte längre fullfölja sina betalningar. Dollarmängden som banken hade spridit fram till dess och som ökade genom USA:s underskott i utrikeshandeln var då så stor att guldreserverna inte hade räckt till för att växla in dollarbeståndet för ett enda land av t.ex Frankrikes storlek. Pengautgivningen inom dagens eurosystem är däremot inte bunden till några som helst förpliktelser angående täckning. Europeiska centralbanken använder bland annat sina krav gentemot affärsbankerna som täckning. Papperspengar kan produceras utan större kostnader. Eftersom staten dessutom har monopol på att framställa dem och förklarar dem som juridiskt gällande betalningsmedel, är det i princip också möjligt att sprida dem i övermått. I dag ersätts papperspengar allt oftare genom bok- eller giropengar. Att de kallas bokpengar har att göra med det faktum att de ursprungligen uppfördes i bankernas kontoböcker. 13

14 Nu för tiden sker detta elektroniskt och lagras som e-pengar i datorer. På det viset utgör bokpengar själva grundvalet för den kontantlösa pengahanteringen. I stort sett skiljer man mellan tillgodohavanden och krediter: plus eller minus på kontot. Plus innebär helt enkelt att man förfogar över fordran gentemot banken. Det uppstår antingen genom inbetalningar av kontanter hos den aktuella banken eller genom att banken ger en kredit. Om någon sätter in sina besparingar på sitt konto på banken byts alltså kontanter mot bokpengar. Kontoinnehavaren kan sedan överföra pengar till andra kontoinnehavare på den egna banken eller hos andra banker. Han eller hon kan också ta ut kontanta pengar, till exempel vid en bankomat. Genom överföringsmöjligheterna från konto till konto har bokpengarna blivit ett betalningsmedel vid sidan av kontanter. De är således riktiga pengar och räknas därför rent statistiskt till den penningmängd som är i omlopp. På det här viset avslutas vår lilla serie om pengarnas historia. Pengarnas anonymisering, deras utveckling till allt mer abstrakta former är nästan obruten, vilket har blivit tydligt under finansmarknadernas kris på senare tid. Därför bör nog Thomas av Aquino få sista ordet: Enda sättet att använda sig av pengar är att göra sig av med dem. I motsats till kontanta pengar är dock bokpengar inget lagstadgat betalningsmedel så ingen är tvungen att använda sig av dem. I jämförelse med kontanta pengar är risken att tappa bokpengar eller blir bestulen på dem betydligt mindre. Nackdelen med bokpengar är att de har en begränsad funktion som betalningsmedel. Visserligen kan man med hjälp av kreditkort handla i många butiker, men de är alltså inte lagstadgade. Ytterligare en nackdel kan vara att de inte kan användas anonymt. Kontanter säger ju inget om sina ägare. När det gäller bokpengar vet man exakt vem som förfogar över dem. Men det är kanske ingen dålig egenskap ändå. 14

15 Öppna konto i Ekobanken! Med ett konto i Ekobanken har du möjlighet att styra vad dina pengar gör. Du får även regelbundet information om nya kunder som har fått lån i banken. Läs mer och öppna konto på Kontoform Ekologi/klimat Rättvis handel Hälsa och vård Utvägen Barn och ungdom Kultur Bistånd Lokal utveckling Exempel på utlåning Förnybar energi, produktion och försäljning av biodynamiska och ekologiska livsmedel samt rådgivning och forskning. Produktion och handel med respekt för mänskliga villkor. Komplementär medicin och terapier, vård av funktionshindrade, äldreboenden. Sociala arbetskooperativ och liknande. Förskolor, friskolor, särskolor och skolfartyg. Tidskrifter, förlag, kulturhus och vuxenutbildningar. Biståndskontot skapar ett bidrag till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen samt Föreningen SOFIA. Lokala konton för hållbar utveckling i Västra Götaland, Skåne, Stockholms län samt Åres Gröna Dalar. 15

16 Ekobanken Medlemsbank Box 64, Järna Besöksadress: Skäve Magasin Möteskontor (tidsbokning): Tyska Skolgränd 3 i Gamla Stan i Stockholm Representation i Göteborg: Tel:

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna

Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002 Spara instruktionerna Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

3. Lösningen på problemen

3. Lösningen på problemen 3. Lösningen på problemen Pengar är en konstruktion och inte ett naturfenomen! Är vi nöjda med konstruktionen? Om inte, hur ska den förbättras? 2 Vad är problemet? Pengar skapas mot att någon skuldsätter

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system

2. Konsekvenser och problem med nuvarande system 2. Konsekvenser och problem med nuvarande system Vad påverkas av penningsystemet? Penningsystemet 2 Vad påverkas av penningsystemet? Brist på pengar Inflation Ökande penningmängd Penningsystemet Överföring

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris

Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris Ekonomins roll som skapare av ekologisk kris - med fokus på den finansiella sektorn och i synnerhet banksektorn Nils Fagerberg Samhällsekonomins svarta låda Upplägg 1 Hur pengar skapas 2 Konsekvenser och

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken

www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken www.handelsbanken.se/certifikat Välkommen till en råare sida av Handelsbanken Nu kan du handla råvaror lika enkelt som när du handlar varor i butiken Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Det cirkulära flödet, pengar, och ränta

Det cirkulära flödet, pengar, och ränta Kapitel 3 Det cirkulära flödet, pengar, och ränta 1. BNP, kvantitetsteoremet, och inflation MV = PY. När mängden pengar eller omloppshastigheten dubbleras, dubbleras prisnivån på lång sikt, medan Y, real

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006

Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 Referat av föreläsning på JAKs sommarseminarium 2006 OH-bild 1 (JAK1.doc) Föreläsningen handlar om det svenska penningsystemet och baseras på en c-uppsats i ekologisk ekonomi på Mälardalens högskola. Uppsatsen

Läs mer

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från

BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från BROGGIN EON BROGGIN I ngen vet riktigt var kortspelet Broggin kommer ifrån. Vissa hävdar att det är ett spel från det coloniska imperiets daga, andra tror att spelet har sitt ursprung ur de mystiska tarotspåkorten

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Varför och hur ska staten uppmuntra lokala ekonomier? Alf Hornborg Humanekologiska avdelningen Lunds universitet

Varför och hur ska staten uppmuntra lokala ekonomier? Alf Hornborg Humanekologiska avdelningen Lunds universitet Varför och hur ska staten uppmuntra lokala ekonomier? Alf Hornborg Humanekologiska avdelningen Lunds universitet Pengarnas historia PENGARNAS FORM URSPRUNG IMPLIKATIONER MYNT (metall) [Pengar som vara]

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA!

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Silver: en talande marknad

Silver: en talande marknad Silver: en talande marknad Historia I början av 1970-talet började bröderna Nelson och William Hunt, två amerikanska oljemiljardärer, att ackumulera silver, för att skydda sina tillgångar mot inflation.

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker BARA FÖR ATT DET ÄR EN LITEN GREJ ÄR DET INGEN SMÅSAK Kungar och presidenter har en given plats i historieböckerna. Men alla små saker som

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen)

Finlands Bank. Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) Finlands Bank Snellmansplatsen PB 160, 00101 Helsingfors Telefon 010 8311 (växel) Telefon 010 19 57 01 (informationen) www.finlandsbank.fi www.rahamuseo.fi/sv www.euro.fi/s Finlands Bank ISBN 978-952-462-580-7

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer