Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia"

Transkript

1 Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att hon inte ville gifta sig med honom. När Lucia rev ut sina ögon och skickade dem till sin friare, eftersom han hade blivit förälskad i dem, fick Lucia nya ögon av Gud. Lucia blev bränd på bål år 304 i Syrakusa på Sicilien. Det röda skärp som våra dagars Lucia bär symboliserar martyrens blod. en legend en hedning riva ut en friare bli bränd ett bål symbolisera en martyr

2 Jesu lärjungar Många människor som hade sett och hört Jesus och upplevt vilka underverk han kunde göra följde honom. De kallades för hans lärjungar. Tolv av dem kan du läsa om i bibeln. De kallades apostlarna och deras uppgift var att sprida Jesu lära. En av dem hette Petrus och det var han som blev ledare för den första kristna församlingen i Jerusalem. Några år efter Jesu död bildades också en församling i Rom som kom att få stor betydelse. uppleva ett underverk följa en lärjunge en apostel en uppgift sprida en lära en ledare en församling bilda betydelse

3 Judarna ville inte bli kristna Romarna hade tagit över Israel vid Jesu födelse. Efter Jesu död tröttnade romarna på judarnas uppror och körde ut dem från landet. Templet i Jerusalem förstördes och judarna tvingades leva i landsflykt under 2000 år. Många av dem levde i Europa, men eftersom alla där skulle vara kristna och judarna inte ville bli kristna förföljdes de ofta. De fick bara de jobb som de kristna inte ville ha, nämligen att låna ut pengar mot ränta, vilket den katolska kyrkan förbjöd. Eftersom de tog ränta tänkte man att de var snåla, men det var ju det enda arbete de kunde få. en romare ta över en födelse en jude ett uppror köra ut dem ett tempel förstöra tvinga en landsflykt förfölja en ränta den katolska kyrkan förbjuda snåla

4 Stefanos-Saul-Paulus En man, Stefanos, som tillhörde en av de första kristna församlingarna i Jerusalem, blev stenad till döds för att han var kristen. Ledaren för förföljelserna var en judisk man som hette Saul. Han var med när Stefanos stenades men efter en tid blev Saul själv kristen. När Saul berättade att han trodde att Jesus var Messias hade de kristna först svårt att tro honom, men då en man som hette Barnabas hjälpte honom att förklara för apostlarna blev han till slut accepterad i församlingen i Jerusalem. Saul och Barnabas reste så vidare till olika platser för att berätta om Jesus. På sin första resa bytte Saul namn till Paulus. tillhöra en församling stena judisk en ledare förfölja Messias en apostel acceptera

5 Petrus blev korsfäst De kristna blev ofta förföljda och måste fly. Många kristna dog för sin tro. Det hände att de kristna stenades till döds för sin tros skull. Någon som dör för sin tros skull kallas martyr. Både Petrus och hans fru kom till Rom och dog där som martyrer. Petrus blev korsfäst på Petrusplatsen i Rom. Enligt katolikerna, världens största kyrkosamfund, är Påven Petrus efterföljare. förföljd för sin tros skull en martyr korsfäst en katolik ett kyrkosamfund en efterföljare

6 Kejsar Nero dödade många kristna Romarna tyckte inte om att de kristna blev fler och fler, men så länge man offrade och bad till en bild av kejsaren var det inte några stora problem. Vad skulle romarna göra med alla de som inte ville tillhöra deras statsreligion? Under åren som följde var det många kristna som förföljdes och dödades för sin tros skull. Kejsar Nero dödade många kristna, de blev kastade till djuren, korsfästa och bundna vid stolpar för att brännas levande. Polykarpos, en biskop från en plats som idag heter Smyrna och ligger i Turkiet, blev bränd på bål, men det var inte bara biskopar och ledare som dödades utan också vanliga människor. Det berättas t.ex. om två kvinnor, en slav och en rik kvinna. De hade båda, för inte så länge sedan, fött barn, men de visste att de kristna skulle ta hand om barnen och var därför beredda att möta döden hellre än att förneka sin tro. De blev kastade till de vilda djuren och människor förvånades över deras mod. Svåra verb ur texten: offra be tillhöra följa förfölja bränna föda ta hand om vara beredd förneka

7 Kristendomen blev statsreligion När det hade gått nästan 300 år efter Jesu födelse hade de kristna blivit riktigt många. Den kejsare som regerade då, Diokletianus, ville göra slut på kristendomen helt och de kristna blev förföljda. Trots dessa förföljelser lyckades inte Diokletianus utrota de kristna. Den kejsare som kom efter Diokletianus tänkte att den Gud som de kristna trodde på var samma som han själv trodde på och därför fick de kristna följa sin religion. Detta var år 313e.kr. Nästa kejsare gjorde sedan kristendomen till statsreligion i Romarriket år 380 e.kr. Ordlista en födelse en kejsare regera en förföljelse lyckas utrota en statsreligion ett kyrkomöte en biskop samtidigt en trosbekännelse På ett kyrkomöte i en stad nära Konstantinopel, som idag heter Istanbul och ligger i Turkiet träffades 250 biskopar och man gjorde regler för kyrkan samtidigt som man fick en ny trosbekännelse.

8 Kyrkan och påven Rom hade fortfarande kvar sin makt. Klostren blev därför en slags missionsstation både för den gamla kulturen och för kristendomen. Romarriket upplöses År 410 e.kr. började stora förändringar i Romarriket. Flera folkslag stormade in, plundrade och förstörde. Ett av folkslagen kallades germaner. De kom från det område som idag heter Tyskland. Germanerna grundlade de nya länderna Italien, Frankrike, England och Spanien och bosatte sig där. I och med detta blev den siste kejsaren avsatt och många gamla minnen och byggnader från den gamla tiden förstördes och plundrades. Colosseum, en stor fin byggnad i Rom, var en av de byggnadsverk som förstördes. Mycket fin konst och många gamla böcker tog munkar och nunnor i klostren hand om. en förändring ett folkslag storma in plundra germaner ett område grundlägga bosätta sig en kejsare avsätta ett minne en byggnad ett byggnadsverk en konst en munk en nunna ett kloster en påve makt en missionsstation en kulttur

9 Vem var Muhammed? För att du ska ha en bakgrund till nästa avsnitt om vad som hände Muhammed kan du läsa i NE. Jag har hämtat citat ur texten men vill du veta mer kan du läsa på Mohammed, född ca 570, död 632, enligt islamisk tradition den sista i en lång rad profeter, "profetskapets sigill". Muhammed fick motta Koranen förmedlad av ängeln Gabriel Efter att 612 ha börjat predika den nya läran utsattes Muhammed och hans anhängare för förföljelser i Mekka och emigrerade till Medina 622.

10 Muhammed flydde till Medina I Medina samlade Muhammed en här och gick tillbaka till Mecka och intog staden år 630. Då Muhammed erövrade Mecka blev alla mycket förvånade när Muhammed varken mördade eller torterade sina fiender. Detta gjorde att ännu fler blev muslimer. Länderna runt omkring var också trötta på krig och höga skatter och det gjorde att islam spreds snabbt eftersom man såg muslimerna mer som befriare än som erövrare. Detta brukar kallas för Djihad Det heliga kriget fly en här inta erövra tortera en fiende en skatt sprida befria helig

11 Muhammeds död Efter Muhammeds död, 632 var man inte överens om vem som skulle bli islams ledare. Några ville att det skulle vara en släkting till Muhammed och dessa kallade sig shiiter. De som istället tyckte att det viktigaste var att den som tog över gjorde som Muhammed sa kallades för sunniter. Inom islam finns det också idag skillnader mellan de som är fundamentalister d.v.s. vill följa det gamla och de som är modernister och tänker att eftersom samhället har förändrats är det naturligt att också islam förändras. Inom alla de stora religionerna finns liknande skillnader i hur man ska tänka om sin religion. överens om en ledare en släkting shiiter sunniter fundamentalister modernister förändras

12 Kristna och muslimer för en ojämn kamp På 600-talet hade muslimerna erövrat Jerusalem och på 700-talet hade Spanien också erövrats av muslimer. Muslimerna hade bättre vapen, byggde vackrare städer och slott och större och vackrare gudshus än de kristna i Europa. De kristna lärde sig efter en tid att göra bättre vapen och blev duktiga på att använda krigshästar. Riddarna fick stor makt och de kristna lyckades med deras hjälp driva ut muslimerna ur Spanien deltog dessa riddare i korstågen som påven satte igång. Kristendomen fick allt större makt på många håll i Europa och de kristna lärde sig av den katolska kyrkan att göra pilgrimsfärder till de heliga platserna för att genom helgonen föra fram sina böner till Gud. en ojämn kamp erövra ett vapen ett slott en riddare lyckas driva ut deltaga ett korståg en pilgrimsfärd helig en bön

13 Klostren Under den här tiden var det en del som flyttade ensamma ut till öknen för att leva fattigt och komma närmare Gud. De som lever i sådan ensamhet kallas för eremiter. Eremiterna studerade bibeln och bad till Gud. Efter en tid flyttade eremiterna tillsammans och byggde stängsel runt sina hyddor. Detta blev de första klostren. Klostren var viktiga på den här tiden. Där hade man jordbruk samt boskaps- och trädgårdsskötsel. Munkar och nunnor utvecklade jordbruket och gjorde mediciner av växterna i sin örtträdgård. I de flesta klostren fanns ett bibliotek där gamla viktiga böcker sparades. Livet i klostret var strängt, Nästan all tid man hade arbetade man och bad till Gud. en öken en eremit studera be ett stängsel en hydda ett jordbruk boskapsskötsel trädgårdsskötsel en munk en nunna utveckla en örtagård

14 De kristna förbjöds att komma till Jesu grav När muslimerna på 1000-talet förbjöd de kristna pilgrimerna att komma till Jesu grav samlade påven ihop en armé för att befria Jerusalem från muslimerna. De som gick med i påvens armé satte ett rött kors på sina kläder och därför har de kallats korsfarare och krigen har kallats korståg. Många som deltog gjorde det för att göra något bra i Guds namn men andra var med bara för att det var spännande eller för att de ville bli rika. Korstågen höll på i mer än 200 år och ibland var Jerusalem i muslimernas händer och ibland i de kristnas. förbjuda en pilgrim en grav påven en armé befria ett kors en korsfarare ett korståg deltaga i muslimernas händer

15 Vi sammanfattar och diskuterar Vad handlar arbetsområdet om? Försök att sammanfatta innehållet i en mening. Berätta sedan om varje rubrik. Det ska vara kortfattat. Ta inte med detaljer. Skriv en mening om hur det som hände då påverkar oss idag. Hur kan vi förhindra förföljelser idag? Vad betyder religionsfrihet för dig? Till slut skriver du några meningar om vad de tre religionerna har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person.

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person. Buddhismen 1. Vem var prinsen Siddharta Gautama?. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jesus - vad lärde och gjorde han?

Jesus - vad lärde och gjorde han? Jesus - vad lärde och gjorde han? Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Vad var det

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA

DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA DA VINCI KODEN OCH URSPRUNGSTEXTERNA Diskussionsfrågor om Maria från Magdala baserade på evangelietexterna Mailis Janatuinen FÖRORD (som ledaren kan återberätta för gruppen) Dan Browns bok Da Vinci koden

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits?

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Kvinnan i fornkyrkan

Kvinnan i fornkyrkan Kvinnan i fornkyrkan Inledning En av de bäst bevarade hemligheterna i kristendomens historia är den enorma roll som kvinnor spelade i fornkyrkan. Både kristna och hedniska författare ger belägg för att

Läs mer

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33

Besök flyktingarna.se för att läsa fler berättelser och hjälpa till att sprida dem. 33 Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Flyktingarna.se: Jag vill leva mitt liv men tiden går, åren tas ifrån mig Flyktingarna.se är en partipolitiskt,

Läs mer

Islam är en fredlig religion

Islam är en fredlig religion Islam är en fredlig religion Ett föredrag av Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, överhuvud av den globala Ahmadiyya-rörelsen inom Islam, framfört vid ett tillfälle på Universite D abomey-calavi

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap

Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09. Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Ulf Wilnerzon, Filadelfiakyrkan Örebro, 2014-11- 09 Kall kallare kallelse: Inkallad till gemenskap Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. Läs Matteus

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer