Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting."

Transkript

1 Medeltiden 1

2 Medeltid I Sverige ( ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte: oj, nu är det medeltid. Tider förändras långsamt och de namn vi har på olika tider har människor hittat på efteråt. Vi kallar tiden mellan 1050 och 1520 för medeltiden eftersom den är perioden mellan två stora tider, forntiden (den gamla tiden) och den nya tiden. En stor skillnad mellan vikingatid och medeltid är att vikingatiden handlar om Skandinavien medan medeltiden är hela Europas tid. När barn i Europas länder läser i skolan om medeltiden står det ungefär samma saker i deras historieböcker. Många saker var likadana över hela Europa. Religionen var densamma, kyrkorna såg likadana ut, man läste samma sagor ur Bibeln, lyssnade på samma musik och många lärde sig språket latin. Därför kunde man prata och förstå varandra även om man kom från olika länder. Det är ändå viktigt att veta att det bara var de som var utbildade och hade pengar som kunde resa, tala latin och prata med folk från andra länder. Kristendomen Kristendomen var väldigt viktig på medeltiden. Nu var det inte så att Sverige blev ett kristet land exakt när medeltiden började. Kristendomen hade börjat sprida sig i Skandinavien redan i början av vikingatiden och sakta blev fler och fler människor kristna. Som du säkert kommer ihåg så var det en viktig händelse när Olof Skötkonung lät döpa sig och bli kristen år Att Sveriges kung valde kristendomen påverkade människorna mycket och kristendomen blev större och viktigare. Med kristendomen kom kyrkor och kloster till Sverige. Kristendomen kom till Sverige genom att människor träffade folk från andra länder som var kristna och genom munkar från andra länder som kom hit. Man började bygga kristna kyrkor som såg ut som kyrkorna ute i Europa. Man byggde också kloster som var stora gårdar där munkar och nunnor kunde bo. För att få bli munk eller nunna och bo i ett kloster var man tvungen att ge tre viktiga löften: Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Kyskhet betydde att man lovade att inte bli kär och inte gifta sig. 2

3 Livet i klostren var nog inte så lätt. Det fanns en chef som bestämde. I munkklostret kallades chefen för abbot och i nunneklostret kallades hon för abbedissa. Munkarna och nunnorna fick inte lämna klostret utan tillåtelse, de fick inte prata med varandra utan skulle bara be hela dagarna. Ifall abboten eller abbedissan frågade något fick munkarna och nunnorna svara ja eller nej. Alla kloster var faktiskt inte lika stränga men en sak gällde ändå i alla. Munkarna och nunnorna var tvungna att följa klostrets regler. De skulle hjälpa sjuka, gamla och fattiga människor. Det var viktigt att de skötte om de växter som odlades i klostret. I många kloster skrev munkarna och nunnorna böcker. Eftersom de skrevs för hand blev de väldigt dyrbara. Det finns sådana böcker kvar än idag och de är så dyra att man har låst fast dem så att ingen ska kunna stjäla dem. Nunneklostret i Vadstena. Ett av de kändaste klostren låg i staden Vadstena. Det klostret finns kvar idag och fungerar bland annat som hotell. Under medeltiden bodde det en nunna här som hette Birgitta. Birgitta var gift men när hennes man dog bestämde hon sig för att leva bara för Gud. Birgitta flyttade sedan till Rom där Påven bodde. Hon blev helgonförklarad och kallas nu för Den Heliga Birgitta. Människorna i Sverige I början av medeltiden bodde det ungefär en halv miljon människor i Sverige. De flesta bodde på landet och var bönder. Det fanns också människor som bodde i städer. Andra bodde i stora borgar där de kunde skydda sig mot fiender. På den här tiden fanns det inte så många olika arbeten. Man delade upp människorna i fyra grupper som man kallade de fyra stånden. De fyra stånden var: Adel Adelsmännen var stormän som lovat att skydda landet och kungen. Att skydda kungen och kriga var dyrt. De var tvungna att ha vapen, att ha folk som tog hand om vapnen de kallades för väpnare och de var tvungna att ha häst. Därför bestämde kungen att adelsmännen skulle slippa betala skatt. Man kallade de här stormännen för frälse. Frälse betyder befria och med frälse menade man att de var befriade från att betala skatt. 3

4 Präster Prästerna behövde inte heller betala skatt. Man tyckte nämligen att kyrkan också krigade för kungen och landet men kyrkan krigade inte mot andra länder utan mot Djävulen. Under medeltiden var man väldigt rädd för Djävulen och därför tyckte kungen att prästerna som jobbade för kyrkan och slogs mot Djävulen skulle slippa skatt. Borgare Under medeltiden började det byggas städer i Sverige. Runt städerna byggde man murar för att skydda sig mot fiender. Städerna kom därför nästan att se ut som stora borgar. Därför kallades folket som bodde i städerna för borgare. Många av borgarna arbetade som handelsmän eller hantverkare. Hantverkare är sådana som gör saker med sina händer. De kunde till exempel vara skomakare eller snickare. Ifall du åker till Gotland och besöker staden Visby ser du att muren från medeltiden fortfarande finns kvar runt staden. Bönder Bönderna var den största gruppen. Under stora delar av medeltiden gick det bra för bönderna. Klimatet i Sverige var ganska varmt och bönderna fick stora skördar och kunde äta sig mätta. En del bönder hade egna gårdar, andra arbetade hos någon adelsman som ägde en stor gård. Det var ändå svårt för bönderna eftersom de var tvungna att betala skatter. De fick betala skatt till kungen och till kyrkan. Medeltida saker Den här bilden föreställer ett lusbräde. På medeltiden var det vanligt med löss och loppor. Särskilt vanliga var de i sängen. Därför la man lusbrädan i sängen under dagen. Lössen kröp ner i de små hålen och man kunde skaka bort dem innan man gick och la sig. Det här är en styltsko. Sådana här skor var vanliga i städerna på medeltiden eftersom marken i gränderna ofta var mycket smutsig. Med ett par styltskor kom man upp lite och blev mindre smutsig om fötterna. 4

5 Det här vapnet kallas armborst. Det fungerar så att man sätter pilen i rännan, spänner och skjuter. Det är nästan som en blandning av ett gevär och en pilbåge. Armborstet kunde skjuta över 400 meter och var ett vanligt vapen bland bönderna. Man kan säga att armborstet blev en symbol för de svenska bönderna. Under medeltiden blev bönderna viktiga i Sverige. Sverige startade en riksdag där alla fyra stånden var representerade. Därför fick bönderna var med och bestämma även om det var adelns stormän som bestämde mest i riksdagen. Mest av alla bestämde såklart kungen. Ståndsriksdagen visade ändå att de svenska bönderna var viktiga. I de flesta andra länder hade bönderna det mycket sämre och fick inte vara med och bestämma alls. Handel Handeln mellan länder blev vanligare under medeltiden. Tidigare hade man rest ut både för att handla eller plundra men också för att man var nyfiken och ville upptäcka nya delar av världen. Under medeltiden blev handeln den absolut viktigaste anledningen till att resa. Ett land som blev rikt och mäktigt under medeltiden var Tyskland. I Tyskland bildade man något som kallades för Hansan. Flera städer kring Östersjön blev viktiga Hansastäder. Viktigast av alla var den tyska staden Lübeck. Den viktigaste av Sveriges städer blev Visby. Visby hade ett väldigt bra läge ute i Östersjön. Inom Hansan skapade man regler för handeln. Man bestämde om priser, om tullar och andra skatter. Dessutom bestämde man att man skulle handla mest med varandra. På så sätt blev Hansastäderna rikare och rikare. Man lastade båtar som kallades koggar som reste mellan Hansans städer med varor. Kogg. Tack vare Hansan blev det vanligt att folk från Tyskland besökte Sverige. Därför var det inte ovanligt att man hörde det tyska språket i Svenska städer. Flera svenskar lärde sig också att tala tyska. Från Tyskland kom även det klädmode som svenskarna härmade. På så sätt blev länderna alltmer lika varandra. I de svenska städerna bildades ett annat slags förbund som kallades för skrån. Ett skrå var ett förbund för folk med samma hantverksjobb. Till exempel så gick skräddarna ihop i ett skrå, skomakarna i ett och så vidare. I skrået bestämde man sådant som priser och hur många det skulle få finnas av olika hantverkare i staden. Ifall det till exempel flyttade in en skomakare i en stad var han tvungen att kontakta stadens skomakarskrå och fråga om lov innan han började arbeta som skomakare. Om en ung pojke ville bli till exempel skräddare var han först tvungen att arbeta som lärling (elev) hos en vuxen skräddare. När han blivit riktigt duktig fick han visa det genom att göra ett mästarprov. Efter det fick han rätt att öppna ett eget skrädderi. På så vis höll man inom 5

6 skrået koll på hur många som hade ett visst yrke och på att de faktiskt var duktiga på sitt jobb. Pesten I mitten av 1300-talet kom den största katastrofen som funnits till Sverige. Allt började troligen i staden Kaffa på Krim-halvön. Där hade handelsmän från Italien blivit instängda under en handelsresa. Utanför Kaffas murar fanns fiender. Fienderna var mongoler och de italienska köpmännen kunde inte ta sig ut ur staden. Italienarna och mongolerna krigade och sköt pilar och kastade sten på varandra över muren. Bland mongolerna spred sig en konstig sjukdom. Folk fick stora bölder och dog. Mongolerna upptäckte att de blev smittade av liken. Det visade sig att det var råttor bland de döda och att råttorna smittade. Smittan kom sig av att råttorna bar på pestloppor som bet människor och då fick människorna den hemska sjukdomen. Mongolerna kom på hur de skulle kunna besegra Italienarna. De kunde ju ge dem smittan genom att kasta in döda kroppar över stadsmuren. När Italienarna såg att lik kastades in i staden blev de först rädda. När de såg att det kröp ut råttor ur kläderna från liken blev de ännu räddare. Snart började även de italienska köpmännen bli sjuka och dö. De som fortfarande levde sprang ut ur staden och ner till sina skepp. Tyvärr kom även råttor med på skeppen och när råttorna dött hoppade lopporna över till människorna. När köpmännens båtar kom hem till Italien vad nästan alla köpmän döda. Den nya hemska sjukdomen pesten hade kommit till Europa. Man kallade sjukdomen för digerdöden som betyder stora döden. Ett passande namn eftersom väldigt många dog. Kanske så mycket som uppåt hälften av alla människor i Europa. Genom båtresor kom pesten också till Norden. Först till den Norska staden Bergen tror man, sedan vidare mot Sverige och Finland. Människorna på den tiden förstod inte var sjukdomen kom ifrån. Många trodde att det var ett straff från Gud men det förstod inte vad de hade gjort för att göra Gud så arg. Pesten försvann till slut men kom tillbaka flera gånger under medeltiden men inte lika hårt som första gången. Idag hade vi kunnat bota pestsjuka med antibiotika (penicillin) men sådant fanns inte på medeltiden. 6

7 Regenter En regent är någon som bestämmer. Det kan vara en kung, en drottning eller någon annan som regerar ett land. Under medeltiden hade Sverige flera regenter. Vem som var Sveriges första kung vet vi inte säkert. Vi vet däremot säkert genom att det finns skrifter som inte är sagor som visar att Olof Skötkonung var kung i Sverige i gränstiden mellan vikingatid och medeltid och att han döptes och blev kristen. Senare regenter vet vi tack vare skrifterna betydligt mer om. Vi vet också att när stormännen valt en ny kung så reste han runt i landet och visade upp sig. Det gjorde han för att visa för folket att Jag är er nye kung, det är mig ni ska lyda nu. En sådan resa kallades för Eriksgata. Birger Jarl ( ) En viktig regent som faktiskt aldrig var kung hette Birger Magnusson. Han var inte kung men han var rikets Jarl. Det betydde att han var kungens närmaste man. Birger kallas Birger Jarl eftersom han blev rikets Jarl när en kung som hette Erik Eriksson var kung. När Erik dog fortsatte Birger att regera då det inte fanns någon kung. Birger Jarl kom att bli en viktig man under medeliden. Det var han som gjorde Stockholm till Sveriges huvudstad. Birger Jarl står staty i Gamla Stan i Stockholm. Birger Jarl stiftade även några viktiga lagar. De kallas för Birger Jarls fyra fridslagar. Lagarna är: Kvinnofrid betydde att våld mot kvinnor var förbjudet. Hemfrid betydde att man inte fick överfalla någon i hemmet. Kyrkofrid betydde att allt våld i kyrkan förbjöds. Soldater var tvungna att lämna sina vapen i ett rum som kallades vapenhus innan de gick in i kyrkan, Kyrkor idag har fortfarande vapenhus även om inga soldater längre ställer vapen där. Tingsfrid betydde att det var förbjudet att överfalla någon på tinget. Än idag gäller faktiskt de flesta av de lagar som Birger Jarl skrev. Våld mot kvinnor och flickor är fortfarande allvarliga brott. Hemfridsbrott är så allvarligt att till och med polisen behöver särskilt tillstånd för att gå in i någons hem. Tingsfrid gäller i Sveriges rättssalar. Den som stör i en rättssal kan bli utkastad. Kyrkofrid finns inte längre men polisen vill ändå inte gärna gå in och gripa någon i en kyrka. Birger Jarl bestämde inte bara huvudstad och skrev lagar, han krigade också. Medan Birger Jarl regerade krigade han i Finland och lyckades ta över en del nya landområden från Finland. Magnus Ladulås ( ) Magnus Ladulås var Birger Jarls son. Han hette egentligen Eriksson men hans tid som kung 7

8 har gjort att vi känner honom som Magnus Ladulås. Det var nämligen så att under medeltiden reste ofta stormännens soldater runt i landet och stred eftersom stormännen ofta blev osams om vem som ägde vilken mark. För att få mat tog sig soldaterna in till bönderna och tvingade till sig mat och sovplats. De tvingade också bönderna att ge deras hästar mat som fanns i böndernas lador. Magnus Ladulås bestämde en lag som sa att soldater inte längre fick tvinga sig in hos bönderna. Den här lagen blev som ett lås på bondens lada. Därför kallas han Magnus Ladulås. Precis som sin pappa ville Magnus skriva lagar. En viktig lag han skrev kallas Alsnö stadga eftersom den skrevs på ön Alsnö i Mälaren. I Alsnö stadga bestämde man att det inte längre var så viktigt vilken släkt man var ifrån utan istället var det viktigt vilket av de fyra stånden man tillhörde. På så sätt försvann en hel del släktbråk och blodshämnden blev ännu ovanligare. Magnus Eriksson ( ) Magnus Ladulås tre söner bråkade mycket om kungakronan. Du kommer att få höra om det i berättelserna om Håtunaleken och Nyköpings gästabud senare. När bröderna bråkat färdigt blev hans sonson Magnus Eriksson kung. Det konstiga var att han bara var tre år när han blev kung. Han kunde såklart inte regera då utan man tillsatte en så kallad förmyndarregering. Det betyder att några vuxna hjälps åt att regera medan kungen får växa upp och bli stor. När Magnus Eriksson blev 16 år var det inte bara han som vuxit, hans kungarike hade också vuxit så han blev kung över både Sverige och Norge. Precis som sin farfar var han duktig på att skriva lagar. Den viktigaste lagen han skrev kallas för Magnus Erikssons landslag. Magnus tyckte nämligen inte om att olika lagar gällde i olika landskap. Det skulle vara lika i hela Sverige, tyckte Magnus. Magnus Erikssons landslag 1. Viktigast är att alla lyder kungen. Vi ska ha samma lagar i hela Sverige så att alla känner sig som svenskar. 2. Lagarna ska visa att Sverige är ett kristet land. Kristendomen säger att alla är lika mycket värda inför Gud. Därför ska alla också ha samma straff för samma brott. Så här skrevs lagar ute i Europa och Magnus ville likna de moderna europeiska kungarna. Därför skrev han Sveriges landslag. Innan landslagen skrevs var det vanligt att man fick olika straff fast man begått samma brott. En bonde som slagit ihjäl en adelsman straffades till exempel mycket hårdare än en adelsman som dödat en bonde. Även om den nya landslagen bestämde att det inte fick vara så, så fanns det ändå kvar en hel del orättvisa när man dömde ut straff. En bra sak med landslagen var att den gjorde så att 8

9 det blev omöjligt att ha trälar (slavar). Ifall alla är lika mycket värda kan ju ingen människa äga en annan människa. Magnus Eriksson krigade också en del. Mest mot Ryssland men det gick inte särskilt bra och Sverige förlorade en hel del. Albrekt av Mecklenburg ( ) När Magnus Eriksson dött valde stormännen hans släkting Albrekt till ny kung. Albrekts pappa kom från Mecklenburg i Tyskland och därför kallas han ofta för Albrekt av Mecklenburg i historieböckerna. Albrekt blev ingen omtyckt kung. Han tog ut höga skatter. För att samla in skatterna hade han folk som kallades fogdar. Fogdarna var ofta våldsamma och kunde både slå och döda bönder som inte ville eller kunde betala de höga skatterna. Det var inte bara bönderna som var missnöjda. Eftersom Albrekt hade tysk pappa var han noga med att vara god vän med Hansan. Det gillade inte adelsmännen som tyckte att Hansan fick bestämma för mycket. Nästan alla verkade vilja bli av med Albrekt som kung. Sverige hade förlorat Norge till Danmark. Danmark styrde också över Island och Grönland. Den danska regenten var en kvinna drottning Margareta. Margareta ( ) De svenska adelsmännen övertalade Danmarks drottning Margareta att bli drottning över Sverige också. Det var inte så svårt. Margareta ville gärna bestämma mer så hon tackade snabbt ja. Problemet var att Sverige redan hade en regent som hette Albrekt och han ville inte sluta vara kung. Han hade det bra och blev rik på alla skatter. Albrekt tyckte det var larvigt med en kvinna som regent. Han kallade Margareta för Kung Byxlös. Det blev ändå strider mellan Albrekts och Margaretas soldater. År 1389 förlorade Albrekt ett slag i Falköping och Margareta fick ta över som regent över Sverige. Hon styrde nu över Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grönland. Det betydde att hon regerade över Europas största rike. För att göra det möjligt med en regent över så många länder höll man ett möte i Kalmar år Där bestämde man att de sex länderna skulle bilda en union. Det betydde att de skulle ha en regent men att länderna själva samtidigt fick bestämma en hel del själva. Man fick till exempel ha egna lagar. Eftersom man hade mötet i Kalmar kallas unionen för Kalmarunionen. 9

10 Allt blev ändå inte som de svenska stormännen hoppats. Margareta tog också ut höga skatter och dessutom tyckte folket att hon var orättvis. Hon var alltså inte en särskilt omtyckt drottning. Erik av Pommern ( ) Efter Margaretas död blev hennes släkting Erik kung i unionen. Erik kom från Pommern i Tyskland och kallas därför för Erik av Pommern. Precis som tidigare kungar blev Erik illa omtyckt. Han tog ut höga skatter och fogdarna som hämtade in skatterna var kanske ännu våldsammare än de fogdar Albrekt haft. Dessutom krigade Erik mot Hansan. Det kriget gjorde det svårt för svenska handelsmän att handla med Hansan. I Bergslagen i Dalarna hade Svenska bergsmän börjat bli duktiga på att få fram järn ur bergen. De ville gärna sälja sitt järn till andra länder men kriget mot Hansan gjorde det svårt. Engelbrektupproret Till slut blev bergsmännen så arga att de kände att de måste göra något åt saken. Det fanns en bergsman som ägde en gruva. Han hette Engelbrekt Engelbrektsson. Stormännen litade på Engelbrekt så han fick resa till kungen för att försöka prata med honom om kriget mot Hansan. Samtalet med Erik gick inte bra. Erik ville inte sluta kriga och han ville inte heller sänka skatterna. När Engelbrekt berättade det för bergsmännen blev de väldigt arga. De bestämde sig för att slåss mot kungen. Engelbrekt blev ledare för upproret och kungens fogdar förlorade. Upproret kom att kallas Engelbrektupproret. Erik av Pommern tvingades fly och börja ett nytt liv som sjörövare. Engelbrekt blev vald till chef för den svenska armen. Engelbrekt hade också fiender och under en resa till Stockholm övernattade han på en holme i Mälaren. Han överraskades under natten och anfölls av en man som kallades Magnus Bengtsson Matt och Dag. Bengtsson högg ihjäl Engelbrekt med en Yxa. Engelbrektupproret. Efter Engelbrekts död blev det oroligt i unionen. Regenterna satt fortfarande i Danmark. I Sverige hade vi riksföreståndare. Genom åren försökte de svenska riksföreståndarna ibland få Sverige att lämna unionen men det lyckades inte. 10

11 Medeltidens sista tid Även om Engelbrekt lyckades jaga bort Erik av Pommern så skulle unionen bli kvar nästan 100 år till efter att Engelbrekt dött. Det var först efter Stockholms blodbad 1520 som Sverige på allvar lyckades ta sig ur Unionen med Gustav Vasas krig mot Danskarna. Det får du läsa om i femman. Kom ihåg att..medeltiden var hela Europas medeltid. Mycket blev lika i Europas länder...kristendomen blev viktig i Sverige. Sverige blev ett kristet land på riktigt under medeltiden...det bildades ett handelsförbund som kallades Hansan som bestämde över handeln och såg till att handla med varandra inom förbundet...att det stiftades lagar i Sverige som skulle gälla i hela landet...sverige började på grund av Hansan handla mer planerat med andra länder...det var under medeltiden kungarna började ta in skatter på ett mer planerat sätt...under medeltiden gjorde Birger Jarl Stockholm till Sveriges huvudstad...under medeltiden delades befolkningen in i fyra stånd. Adel, Präster, Borgare och Bönder...under medeltiden växte många städer upp...under medeltiden tog pesten (digerdöden) död på kanske nästan hälften av folket i Europa...Sverige gick i union med Danmark, Norge, Finland, Island och Grönland under medeltiden. Året var 1397 och unionen kom att kallas Kalmarunionen. 11

12 12

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden)

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Tips 1: Repetera ordläxorna innan du läser det här, då blir det lättare att läsa. Tips 2: Det du måste kunna är markerat.

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna Journalister: 4:rorna från Sätunaskolan Drottning MARGARETA! Ida har träffat drottningen i ett spännande möte. Hansan Idea utforskar om Hansans köpmän Riddare död i krig. än En dag hos bönderna Matilda

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober 1 Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober Bakgrund Franciskus hör till ett av våra mest uppskattade helgon. Han föddes 1182 i Umbrien i Italien som son till en rik tyghandlare. Som

Läs mer

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande.

Berlinmuren Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Frågeställning: Vad är Berlinmuren? Orsaker? (Varför byggde man Berlinmuren?) Konsekvenser? Berlinmurens avskaffande. Ämne: Historia Arbetssätt: Läsa in mig på ämnet, både genom böcker(om det går) och

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Hur vi utformar ett utmanade läromål som tydliggör vad som ska läras:

Hur vi utformar ett utmanade läromål som tydliggör vad som ska läras: Hur vi utformar ett utmanade läromål som tydliggör vad som ska läras: Tydliga för elever och lärare - Dela undervisningsmålen - Tydliggöra mål genom matriser. Visa exempel på framgångskriterier. Jag kan

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11

Avigajl. 1 Sam 25:6b-11 Avigajl Förra söndagen sa jag att denna söndag skulle det handla om Avigail och de flesta av er såg ut som frågetecken. Och vem vet, det kanske ni kommer att göra idag också efter den här predikan. Jag

Läs mer

s o f t a? Bild: Pija Lindenbaum

s o f t a? Bild: Pija Lindenbaum s o f t a? Om du hade varit ung på medeltiden hade du förmodligen inte haft så mycket fritid som i dag. Så snart barnen kunde fick de börja arbeta och vid 10 12 års ålder tyckte man att de var vuxna. Skolor

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Snabbrepetition av vikingatiden

Snabbrepetition av vikingatiden Snabbrepetition av vikingatiden - Vikingatiden är en tidsperiod som varade mellan ungefär år 800 och 1100. Det kan stå lite olika i olika texter, men så står det i din historiebok. - Författare och historiker

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11

Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar historiska begrepp. Materialet består av ett korsord till varje kapitel i grundboken Upptäck

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf

TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf TRO som ett barn.. Av: Johannes Djerf När vår lilla Hilma skulle komma till den här världen så hade i alla fall jag sett framför mig i mitt huvud på ett ungefär hur allt skulle gå till. Vi hade varit på

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas Ur Greven av Monte Cristo Av Alexandre Dumas 1 2 1 Slottet If En smal strimma dagsljus silade in genom den lilla gluggen till en av de underjordiska fängelsehålorna på slottet If, den dystra gamla fästningen

Läs mer

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck.

Förord. Min fördjupning handlar om hur en liten by i norge fick uppleva detta och kände sig tvugna att fly av skräck. Förord 1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och detta var början till andra världskriget. Det blev ett krig som varade i 6 hemska år. Över 20 miljoner icke- stridande miste sina liv. 6 miljoner människor

Läs mer

Medeltidabegrepp Sigtuna Linköping Skara, Visby och Stockholm Hansan Adel Präster Borgar, Bönder (mössor & hattar)

Medeltidabegrepp Sigtuna Linköping Skara, Visby och Stockholm Hansan Adel Präster Borgar, Bönder (mössor & hattar) 1 2 Medeltidabegrepp Kalmarunionen med tre riken Sveriges indelning landskapslagar, landslag, härad, socken, by Kristendomens makt på medeltiden Biskopar Martin Luther - Protestantismen Kloster liv och

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Lärarmaterial. Medeltiden sidan 1. Mål ur Lgr 11: Medeltidsberättelse: Nyhetsartikel: Gästpratare: Uppgifter till eleven:

Lärarmaterial. Medeltiden sidan 1. Mål ur Lgr 11: Medeltidsberättelse: Nyhetsartikel: Gästpratare: Uppgifter till eleven: Medeltiden sidan 1 Lärarmaterial Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Eleven ska känna till hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck (Historia 1-3) Eleven

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Stenåldern GRUNDBOKEN sid. 14

Stenåldern GRUNDBOKEN sid. 14 Stenåldern GRUNDBOKEN sid. 14 De första människorna var renjägare 1. Vilka var de första människorna som kom till Norden? 2. Varför hade renjägarna ingen fast bostad? 3. Vilka vapen använde renjägarna

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel Del 3 Vägen till försoning I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, atarerna och ireberna. Eleverna

Läs mer

(Kort diskussion uppstår kring varför ledarna är där. Svårt att höra hur Mats-Ola Ishoel tolkar)

(Kort diskussion uppstår kring varför ledarna är där. Svårt att höra hur Mats-Ola Ishoel tolkar) Padun önskar att det Livets ords ledare sagt till honom bakom stängda dörrar skall upprepas inför vittnena [hans ledare och pastorer] för att han vill ha ett grundlag att lägga fram för de som måtte undra

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Lärarhandledning högstadiet

Lärarhandledning högstadiet Lärarhandledning högstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

kapitel 4 en annan värld

kapitel 4 en annan värld Hej! kapitel 1-hej Jag heter Amy. Jag är 10 år gammal. Jag har brunt hår och gröna ögon. Jag har bott här i Sverige i snart 1 månad. Innan jag flyttade hit var mitt liv som vanligt. Just nu är min mamma

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 JACK FRANZÈN sid 2 KAPITEL 2 HEMLIGA KOJAN sid 4 KAPITEL 3 BROTTET sid 6 KAPITEL 4 ORMEN OCH ÖRNEN sid 7 KAPITEL 5 FEL MISSTÄNKTA sid 8 KAPITEL 6 AVSLÖJAD sid 10 KAPITEL

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion

Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Skräcken i Dunwich funderingsfrågor, diskussion Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Zahak. Zahak och hans fader

Zahak. Zahak och hans fader Zahak Zahak och hans fader Under kung Jamshids tid, levde i Arabien en gudfruktig och folkvänlig kung vid namn Merdas. Han styrde vist och rättrådigt. Av världens rikedomar ägde han tusen hästar, tusen

Läs mer

dom hem och hämtade en stor badbalja och stoppade mig i den. - vad ska vi kalla den? undrade ett barn. - Då sa ett anat barn kanske Padis. - Ja!

dom hem och hämtade en stor badbalja och stoppade mig i den. - vad ska vi kalla den? undrade ett barn. - Då sa ett anat barn kanske Padis. - Ja! ÖNSKE BOKEN Önske boken Nu ska ni få höra om när jag var 13 år, 9 månader, 5 dar 3 timmar och 17 sekunder. Jag bodde i Stockholm med min familj. Jag hade två syskon dom heter Erik och Amanda. Min mamma

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222

Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Luk.19:31-43 Fastlagssönd. 1:a årg. 090222 Det börjar dra ihop sig för Jesus och hans vänner. De känner det nog i luften. Jesus känner på sig att det kommer att hända något. Det syns på honom, det hörs

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter.

SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015. Tidsram: 20-25 minuter. SAMUEL HÖR GUD ROPA 2:A SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 18 JANUARI 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Joh 1:35-42, men i detta kapitel fokuserar vi på den första läsningen som handlar

Läs mer

Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander

Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander Diskussionsfrågor till Fröken Europa, Kerstin Gavander ISBN 91-47-07120-6, www.liber.se Kapitel 1 Ett nytt läsår 1. Hur beskrivs fröken Eva? 2. I vilken årskurs går den som berättar? 3. Hur blev Tobbe

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Simsons födelse. Simson. 13 1 Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon, och Herren gav dem i filisteernas hand i fyrtio år.

Simsons födelse. Simson. 13 1 Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon, och Herren gav dem i filisteernas hand i fyrtio år. Simson Idag ska vi få möta en extremt stark och extremt långhårig man som älskade vackra kvinnor. Lite som vår egen starke man i Sverige, Magnus Samuelsson, fast lite starkare och framför allt mycket långhårigare

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Grip tag i din Gudsberättelse

Grip tag i din Gudsberättelse Grip tag i din Gudsberättelse Gary Wilkerson April 18, 2011 Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg.

Läs mer

Marios äventyr. Kapitel 1

Marios äventyr. Kapitel 1 Marios äventyr Kapitel 1 -Jag heter Mario. Jag är 10 år. Jag bor i ett litet grönt hus och min kompis Luigi bor i ett litet gult hus. Jag ska till min kompis Luigi, vi är bästa vänner. Nu ska jag gå till

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer