Öppna en egen biograf!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna en egen biograf!"

Transkript

1 STARTA BIOGRAF!

2 Öppna en egen biograf! Intresserad av bra film? Sugen på att förbättra filmutbudet där du bor genom att öppna en ny bio? Då kan Folkets Bio vara något för dig! Folkets Bio är Sveriges ledande kvalitetfilmskedja, med föreningsdrivna biografer i större städer, på mindre orter och i förorter. Samtliga biografer tillhör idag det europeiska bionätverket Europa Cinemas. Vi bedriver offentliga filmvisningar i ett socialt sammanhang. Till kedjan hör ett distributionsbolag med egen filmimport samt filmpedagoger som arbetar över hela landet. Vi lägger särskilt fokus på film från hela världen, kort- och dokumentärfilm på bio samt barnfilm. Biograferna inom Folkets Bio drivs självständigt av en avdelning på orten. Denna folder handlar om hur man öppnar en egen biograf inom Folkets Bio. 2

3 STARTA EN BIO I TRE ENKLA STEG Steg 1 - Bilda en avdelning Man bör vara några stycken, gärna minst 5 personer, för att bilda en biografförening. Som medlem i lokalföreningen är man också medlem i riksföreningen Folkets Bio. Lokalavdelningen har egna stadgar och egen styrelse, men man följer också riksföreningens stadgar. Första steget brukar vara att bilda en interimstyrelse med uppgift att ta fram ett förslag till lokala stadgar och att utlysa ett första, konstituerande möte för alla som vill vara med och grunda den nya föreningen. Vänd dig till Folkets Bio för förslag till normalstadgar att utgå ifrån. Du kan också få ett förslag till dagordning för det konstituerande mötet. På detta möte bör man välja en ordinarie styrelse. Den nya avdelningen ansöker sedan om medlemskap hos styrelsen för riksföreningen Folkets Bio. Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift. Folkets Bios kongress, varje år i april, fastställer den del som går till riksföreningen, för närvarande (2012) är det 150 kr. Lokalavdelningen bestämmer om en eventuell del som går till avdelningen, f. n kr på de olika avdelningarna. För den som går med i Folkets Bio efter den 1 juli, gäller årsavgiften också för hela det påföljande året. Den nybildade föreningen bör registrera sig hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer. Det behövs t ex när ni öppnar ett bankkonto. Ta gärna kontakt med kommunen och sätt er in i, vilka bidrag man kan söka som ideell kulturförening. Avdelningen har rätt att utse minst två delegater till Folkets Bios kongress. Man inbjuds att delta i olika träffar, förutom kongressen i april bland annat film- och idédagar i början av hösten, lanseringsmöten några gånger per halvår samt vid behov seminarier med speciella teman. Ofta utgår resebidrag för en eller flera deltagare från varje avdelning till dessa träffar. Varje nystartad avdelning får ett startstöd om minst kr från Folkets Bios 5%-fond. Måste man bilda en egen avdelning? Ibland kan man föredra att komma igång genom att kontakta en närbelägen Folkets Bio-avdelning och be att få bli en egen grupp eller sektion i deras lokalavdelning. 3

4 Steg 2 - Skaffa en biolokal Nästa steg brukar vara att hitta en lokal. Finns det någon ledig lokal som passar att inreda en bio i? Kan man kanske bedriva bio på överenskomna tider i en lokal som redan används för någonting annat? Finns det andra verksamheter ni skulle vilja dela lokal med? Ibland tar det tid att hitta en lämplig lokal. Då kan man ställa sig frågan, om man vill bedriva enklare filmvisningar i en tillfällig lokal. Steg 3 Nu är det bara att öppna bion! Har ni väl en förening och en lokal, är det bara att sätta igång med filmvisningarna. Det är dags att planera ett program, beställa filmer, se till att det finns personal som sköter filmvisning, kassa och eventuell kaffeservering, informera och locka publik. Nu har ni startat en egen biograf! 4

5 Vad krävs av lokalen? En bio ska uppfylla grundläggande krav för offentliga lokaler. Den ska vara tillgänglig för publiken, även besökare med funktionshinder. Det ska finnas foajé med biljettförsäljning, tillgång till toalett och godkända utrymningsvägar. Lokalen ska vara godkänd för ett lämpligt antal biobesökare; hur många man vill kunna ta emot på sin bio bestämmer man själv, Folkets Bio har biografer med allt från 24 till 500 platser. En tumregel är att beräkna minst 1 kvm i golvyta för varje plats i salongen. Lokalen behöver utrustas med sittplatser, helst biofåtöljer i en gradäng med olika avsatser. Därtill behövs en duk, en ljudanläggning och en biografprojektor. Lokalen måste kunna mörkläggas och väggar och golv bör inte vara ljusa, åtminstone inte närmast duken. Det ställs vissa krav på el & ventilation och ibland behöver akustiken förbättras med dämpningsplattor. Det är inte ovanligt att man kombinerar bio med t ex teater, konserter och föreläsningar i en och samma lokal; samutnyttjande kan ställa speciella krav på lokalen. Det vanligaste är att placera projektorn i ett fristående maskinrum, med glasskiva eller glugg in till salongen. Dagens digitala projektorer kan ibland placeras väl isolerade i salongstaket, med en server och annan teknisk utrustning i eller i anslutning till salongen. Hur finansierar man lokal och utrustning? För en nystartad bio är det svårt att binda sig för en årlig, hög lokalhyra. Olika strategier är att dela lokaler med andra verksamheter, att hitta någon verksamhet (kulturhus, kommun, skola) som kan låna ut lokal billigt/gratis eller att söka bidrag från kommunen för att kunna betala lokalhyran. Ibland är det snabbaste sättet att komma igång att man accepterar en enklare lösning i början, medan man förbereder för en bättre lösning på sikt. En typisk biograf inom Folkets Bio hyr lokalen, ibland inklusive publikplatser, antingen på vissa tider eller helt och hållet men äger biografutrustningen själv. Folkets Bio lånar just nu ut enklare digitalbioanläggningar 1,3 K kostnadsfritt till sina avdelningar. Folkets Bios rikstekniker avlägger gärna ett besök hos er och hjälper er att sätta upp en lista över vad ni behöver, vad man kan komma över begagnat respektive vad som måste köpas in nytt och vad det hela kostar. Folkets Bios rikstekniker har goda kunskaper i hur man fixar fram rätt utrustning till rätt pris och kan också hjälpa till vid installationen. Avdelningar kan ansöka om bidrag för att inreda den nya bion från Folkets Bios 5%-fond; storleken på bidraget beror både på avdelningens behov och på hur stora medel fonden förfogar över. När bion har funnits ett tag, kan den ansöka om bidrag för teknisk upprustning från Svenska Filminstitutet. T o m 2014 finns även ett stöd för digitalbioanläggningar 2K. Folkets Bios 2K-konsult hjälper er med finansieringsråd och utformning av ansökningar och 5%-fonden bidrar med kr till varje avdelning som skaffar 2K senast

6 DRIVA EN BIO Något om att driva en biograf inom Folkets Bio Varje avdelning väljer själv, vilka filmer som visas på bion. Man behöver alltså inte begränsa sig till filmer i Folkets Bios egen distribution men man har vissa förmåner, när man hyr dem. Som distributör kräver Folkets Bio nämligen ingen garantihyra av sina egna biografer och tar inte betalt för reklammaterial. När man driver en bio, behöver man filmsättare som bokar filmen, marknadsföring så att det kommer publik, maskinister och biljettförsäljare vid visningarna och inte minst, en kompetent styrelse. Allt detta är kunskaper som finns i rikligt mått inom Folkets Bio och som vi gärna delar med oss av till nya medlemmar. Samtliga nuvarande biografer ingår i det europeiska nätverket Europa Cinemas och nästan alla är ansluta sig till Biografcentralen. Några är anslutna till Folkets Hus och Parkers livesändningar per satellit från bland annat The Metropolitan Opera i New York och/ eller till LiveCinemas satellitsända konserter. Varje avdelning väljer själv, om den vill ingå i olika nätverk. Ni kommer snabbt att upptäcka, att en stor del av ekonomin vid biovisningar räknas i procentsatser. Biljettintäkterna ligger till grund för filmhyran (fast vid låga intäkter gäller garantihyror för filmer från andra distributörer än Folkets Bio). 5% av intäkterna går till Folkets Bios 5%-fond. Visar man fler än fem ordinarie visningar per vecka, ska 10% av biljettintäkterna betalas till Svenska Filminstitutet. STIM-avgiften är 1% av biljettintäkterna. Detta gäller vid offentliga biovisningar Folkets Bio arbetar främst med offentliga filmvisningar. För offentlig biovisning finns det en del regler som måste följas, bl.a. följande: Bion ska registreras hos Filmägarnas kontrollbyrå och följa deras regler. Bion ska registreras hos Svenska Filminstitutet. Varje visning ska i förväg skrivas in på nätet, i bioguiden.se och efter filmvisningen ska antalet besökare och biljettintäkter rapporteras in på samma ställe. 6

7 Besökare under 15 år är bara tillåtna för filmer granskade av Statens medieråd och deras åldersgränser måste respekteras. Bion ska ha ett godkänt manuellt eller datoriserat biljettförsäljningssystem. Det ska finnas en biografföreståndare. Filmägarnas kontrollbyrå kräver en bankgaranti/depositionsavgift på för närvarande kr ( kr vid mer än 5 visningar/vecka) vid registreringen. Nya avdelningar som inte har råd med avgiften kan ansöka hos Folkets Bio om att bion registreras in av riksföreningen, som då står för depositionsavgiften. Längre fram bör bion registreras om så att den övergår till lokalavdelningen. Folkets Bio erbjuder råd och support till nya avdelningar, så att alla regler följs. Stöd via Riksföreningen Riksföreningen stöttar sina avdelningar på olika sätt, här är några av dem: 5%-fonden lämnar bidrag inte minst vid starten, men även när man bygger om, bygger ut, byter stolar eller förnyar sin tekniska utrustning. De flesta avdelningarna är inte momspliktiga; de får tillbaka större delen av momsen på filmhyror och film frakt via Folkets Bio, som förmedlar momskompensation till sina avdelningar. Svenska Filminstitutet betalar ut stöd till öppna visningar av svensk film och Europa Cinemas till visningar av europeisk film. Folkets Bio hjälper dig att söka dessa stöd. Man kan även få hjälp och stöd till Film & samtal i samband med visningar av Folkets Bios filmer. Medlemsförmåner Även de enskilda medlemmarna i Folkets Bio har förmåner, t ex Sveriges ledande filmtidskrift Film & TV hem i brevlådan 4 gånger/år Nyhetsbrevet FB-Nytt i e-posten varje månad och medlemstidningen FB-Journalen i e-posten ca 4 ggr/år Medlemmar går gratis på Folkets Bios biografer över hela landet, t ex på Zita i Stockholm Du får erbjudanden om förmåner från Folkets Bio och andra arrangörer runt om i landet i samband med festivaler, kurser och filmdagar och sist men inte minst - Du får chansen att lära dig nya, spännande saker! 7

8 VÄLKOMMEN TILL FOLKETS BIO! Förutsättningar för en bio inom Folkets Bio: Offentliga visningar av kvalitetsfilm är basen i verksamheten 5% av biljettintäkterna går till Folkets Bios 5%-fond Fördelar med att tillhöra Folkets Bio: Ni ingår i Sveriges ledande kvalitetfilmskedja med egen import och distribution Startbidrag: minst kr Hjälp vid inregistrering som biograf Vi lånar ut digitala 1,3 K-projektorer kostnadsfritt Möjlighet att söka bidrag ur 5%-fonden för ombyggnad, inredning och teknik till bion Kvalificerad support från rikstekniska gruppen Råd, support och coachning i bland annat finansiering, bidragssökning och drift Varje avdelning erhåller kr i stöd vid installation av 2K-teknik Egen distribution gör att ni alltid har möjlighet att ta in film redan från premiären Ingen garantihyra + gratis reklammaterial på Folkets Bios egna filmer Folkets Bio förmedlar momskompensation och hjälper er att ansluta er till Europa Cinemas så att ni kan få stöd för visning av europeisk film Varje avdelning driver bion självständigt och sätter sina filmer själv Inga hinder att tillhöra andra nätverk, visa livesändningar från annan leverantör etc. Medlemsförmåner Fotografier: Turilas, Michael Johnsson, Emil Atak, Kajsa Lindahl m.fl. Folkets Bio Box 17099, Stockholm

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det

Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det Företagare ska leva precis som de lever hemma som privatpersoner. Hemma är inte allt nytt, utan man är rädd om det man har och försöker återvinna det man kan. CARIN LINDAHL Projektkalkylen beräkna utgifter

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Johanna Eidensten 2013-04-03

Johanna Eidensten 2013-04-03 DANDERYDS GYMNASIUM Vägen till College Johanna Eidensten 2013-04-03 1 Vägen till college Innehållsförteckning Introduktion:... 2 Varför ska man gå på college?... 2 Gör dig redo:... 3 Olika typer av college

Läs mer