LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Vård och omsorg LÄKEMEDELSHANTERING Kommunal hälso- och sjukvård Uppdaterad Juli 2011 Anna Schölin, distriktssköterska

2 Läkemedelshantering Många av de personer vi möter inom kommunal omsorg har av sin läkare ordinerats läkemedel. De flesta kan hantera sina läkemedel och tar själva ansvar för sin behandling. I vissa fall kan han/hon ändå behöva viss hjälp. Personen kan ha svårt att gå, har nedsatt syn eller är svag i händerna. Den hjälp man då står till tjänst med kallas handräckning och faller under biståndet genom Socialtjänstlagen. Det kan exempelvis vara att gå till apoteket, öppna en burk, ta upp tabletter ur en burk eller ge ögondroppar. Här krävs ingen delegering då det räknas som egenvård. Om däremot patienten i hemtjänsten eller på ett särskilt boende inte klarar sin medicinering själv medverkar baspersonalen i läkemedelsbehandlingen utifrån Hälso- och Sjukvårdslagen. Det är läkaren som bedömer om det är aktuellt med ett läkemedelsövertag. Genom en skriftlig ansvarsöverlåtelse övergår det övergripande ansvaret för medicineringen till sjuksköterskan inom den kommunala verksamheten. Den enskilde är då frånkopplad ansvaret. Dock finns det tillfällen där den enskilde och sjuksköterskan kan ha ett delat ansvar. Det skall då klart framgå i dokumentationen. Läkemedelshantering är en kvalificerad uppgift som kräver goda kunskaper och ett gott omdöme. Med läkemedelshantering avses övertag av läkemedelshantering, ordination av läkemedel, rekvisition och kontroll av läkemedel, iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel, förvaring av läkemedel samt hantering av kasserade läkemedel och stickfarligt material. Delegering En delegering är en överlåtelse av ansvar för att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift från en formell kompetent person till en reell kompetent person. Formell kompetens har den person som har legitimation för ett hälsooch sjukvårdsyrke. Reell kompetens har den person som lärt sig uppgiften praktiskt och teoretiskt genom erfarenhet. Delegeringsbeslut En handling upprättas som ska undertecknas av enhetschefen, den som delegerar och den som åtar sig uppgiften. Kompetensen måste prövas innan uppgiften överlämnas. Delegeringen är personlig, den är tidsbegränsad och kan återkallas. Arbetsuppgifterna skall vara klart definierade och de gäller endast i de områden/på de enheter som är specificerade i delegeringen. 2

3 Ansvaret vid överlämnande av läkemedel Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv det fulla ansvaret för hur arbetsuppgiften utförs. Därför är det viktigt att ha klart för sig vad det innebär att överlämna ett läkemedel till en person som inte själv kan ansvara för sin läkemedelsbehandling. Ordinationskort och signeringslista är viktiga dokument Kontrollera först på signeringslistan att ingen redan givit läkemedel till patienten. Titta därefter på ordinationskortet/läkemedelslistan. Kontrollera namn, personnummer, datum, klockslag och att antal tabletter stämmer med vad som står på apodospåse, bubbla eller dosett. Kontrollera administeringssätt. Därefter öppnar du apodospåsen, bubblan, dosetten. Jäkta inte. Var noga med att patienten sitter bra och ge att dricka före du ger medicinen, servera minst ett halvt glas vatten till tabletterna. Har patienten svårt att svälja, brukar det vara bra att ge något trögflytande. Krossa aldrig läkemedel utan att du först frågat sjuksköterskan om de går att krossa. När läkemedlen är givna, skriv din signatur på signeringslistan. Detta är viktigt och ingår i den delegerade uppgiften. Skriv öppningsdatum då du bryter ny förpackning av ex ögondroppar. Kontrollera hållbarhetsdatum. 3

4 Rapportera till sjuksköterskan utan dröjsmål Om du märker förändringar i patientens tillstånd. Misstanke om läkemedelsbiverkan. Om patienten inte kan eller inte vill ta sina läkemedel. Om du tycker något är oklart. Om det blivit fel (t.ex. bortglömd dos, förväxling av tid eller person, felaktig dos). Vid behovs mediciner Sjuksköterskan ska alltid kontaktas innan vid behovs medicin administreras, det är sjuksköterskan som är ansvarig för att bedöma patientens behov. För vid behovs mediciner finns det en separat signeringslista. På denna lista ska ordination, bedömning, åtgärd och uppföljning dokumenteras. Läkemedlets namn, styrka, antal doser och maxdos/dygn skall vara angett. Då behovet är förväntat skall det vara tydligt beskrivet. Om givet läkemedel ej haft förväntad effekt ansvarar delegerad personal för att återkoppla till sjuksköterskan som i sin tur ansvarar för vidare bedömning/åtgärd. 4

5 Läkemedel Läkemedel är avsedda för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom. Läkemedelsformer Tablett- Finns i olika utförande t.ex. rund, oval, med eller utan skåra, kan ha markeringar. Brustablett- Ska alltid lösas i vatten. Depot tablett- Är långtidverkande. Ska sväljas hel, får inte krossas. Entero tablett- Har ett täckande hölje som motstår magsaften. Ska sväljas hel, löses upp i tarmen. Tuggtablett- Ska tuggas, sönderdelas för bästa effekt. Sugtablett- Har oftast lokal effekt i mun och svalg. Resoriblett- Läggs under tungan och löses upp där, vissa läkemedel läggs under överläppen. Kapslar- Har ett fast eller flytande i hölje av gelatin. Ska sväljas hela. Tabletter ska alltid tas med minst ett halvt glas vatten, sittandes eller ståendes. Annars finns risk för att de fastnar i halsen och orsakar irritation eller skada. Ska sväljas hela eller bör sväljas hela En tablett eller kapsel som ska sväljas hel får inte delas, krossas eller tuggas då effekten uteblir. Läkemedlet kan även vara vävnadsretande. En tablett eller kapsel som bör sväljas hel kan delas eller öppnas innan administrering men innehållet får inte krossas eller tuggas sönder. Dela eller krossa aldrig läkemedlen utan att först ha kontaktat sjuksköterskan. 5

6 Flytande vätskor och droppar Skaka flaskan. Kontrollera hållbarheten. Använd avsett doseringsmått. Exempel på mått är spruta, bägare eller dosstrut. Vanligen sötade och smaksatta. Viktigt med munvård. Orala droppar kan oftast blandas med olika drycker. Pulver och granulat Läs bruksanvisningen. Servera minst ett extra glas vatten efter given dos. Enterogranulat löses upp i tarmen, förstörs i magens sura miljö. Nasala medel Ges i näsan. Finns som droppar spray och pulver. Effekt lokalt eller i kroppen. Pipett används en gång, slängs efter given dos. Vid användning av nyöppnad förpackning med dospump, spraya ett par gånger ut i luften. Ögondroppar, ögonsalva Hållbarhetstid 1 månad. Anteckna öppningsdatum på flaskan/tuben. Tvätta händerna. Dra ner undre ögonlocket. Vidrör inte ögat med spetsen. Tryck på flaskan eller i botten, ibland behöver ett membran brytas. Be patienten att blunda en stund för att droppen/salvan ska sprida sig. Vissa oöppnade förpackningar ska förvaras svalt, ge aldrig en kall droppe i ögat. Vid flera olika droppar vid samma tillfälle, vänta 5 min mellan varje droppsort. Ge alltid tårersättning sist. 6

7 Örondroppar, salva Hållbarhetstid 1 månad. Anteckna öppningsdatum på flaskan/kartongen. Vid administrering dra ytterörat uppåt och bakåt. Om läkemedlet är förpackat i pipett är det en engångsförpackning som ska slängas efter given dos. Inhalationsvätskor och inhalationspulver Lokal, relativt snabb effekt. Läs bruksanvisningen då det finns många olika typer av hjälpmedel. Pulver är fuktkänslig och förvaras i torr miljö. Patienten bör inte andas ut genom inhalatorn. Inhalationspreparat kan innehålla stora mängder av mjölksocker. Det finns risk för karies samt svampväxt. Viktigt med noggrann munhygien. Depotplåster Skriv datum på plåstret. Det är viktigt att byte av plåstret sker vid ordinerad tidpunkt. Depotplåstrets effekt varar i ett visst antal timmar, dosen blir felaktig om man ändrar tiden för byte. Ta bort skyddspappret. Applicera på torr och ren hud. Undvik håriga områden där plåstret kan tappa kontakt med huden. Värm ca 30 sek med handen över applicerat plåster. Läs sjuksköterskans instruktion var plåstret ska placeras, det är olika beroende på vilket läkemedel det innehåller. Effekten ökar dramatiskt vid feber, informera sjuksköterskan om patienten får feber. Salva, kräm, pasta, gel, lotion, Puder, kompresser, lindor, schampo, stift Om preparaten innehåller läkemedel, använd alltid handskar. Läs bruksanvisning. 7

8 Stolpiller, suppositorier, rektal salva eller vätska Ges i ändtarmen, detta administreringssätt kallas också rektalt. Klysma/prefill kallas vätska som ges rektalt. Vid administration av klysma, håll behållaren hoptryckt när den dras ut annars sugs läkemedlet tillbaka in i behållaren. Prefill är en behållare som är graderad så man kan se hur många ml man tillför patienten. Smörj tubspetsen med mjukgörande salva. Stolpiller/suppositorier (kallas även suppar) kan fuktas lätt i ljummet vatten, glider lättare. Införes med den trubbiga ändan först. Vaginal kräm, gel, vagitorier, tabletter, kapslar Ges i slidan, detta administreringssätt kallas också vaginalt. Har lokal effekt i slidan. Syrgas Syrgas är ett läkemedel som ordineras av läkare. Som baspersonal får man aldrig ändra på en inställd volym på en koncentrator. 8

9 Vanliga läkemedelsgrupper Hjärt och kärlmedel Trötthet, yrsel och huvudvärk är vanliga biverkningar. Smärtstillande medel Finns både receptfria och receptbelagda. Smärtstillande läkemedel ger lätt biverkningar i form av trög mage. Kan vara beroendeframkallande. Laxermedel Används mot trög mage samt vid förstoppning. Vissa laxerande läkemedel kräver extra vatten/dryck till. Urindrivande medel Ges oftast på morgonen, Har en blodtyckssänkande effekt vilket medför en risk för yrsel och fall. Antidiabetikum Ordineras när patienten har diabetes, finns som tablett samt injektion (insulin, kräver särskild delegering). Observera om patienten äter sämre samt över tid kan patientens blodsocker bli lågt, meddela sjuksköterskan då dosen kan behöva sänkas. Tecken på lågt blodsocker (hypoglykemi) kan visa sig genom blekhet, darrningar, hungerkänslor, oro, ilska och retlighet. Lugnande medel Fallrisk föreligger. Flera lugnande preparat är beroendeframkallande. Inhalationsmedel Läs bruksanvisningen gällande inhalatorerna. Blodförtunnande Tabletter delas i dosett (Waran). Läkemedlets koncentration i blodet styr doseringen, vilken är högst individuell. OBSERVERA blåmärken, blödning från ändtarm och i urinen, näsblödning och munslemhinneblödning. Även observation vid fall, då inre ej synlig blödning kan uppkomma. Innan besök hos tandläkaren kan läkaren behöva justera patientens dos för att undvika blödning. Kontakta alltid sjuksköterska vid dessa tillfällen. Blodförtunnande finns även i injektionsform, ges av sjuksköterskan. 9

10 Epilepsimedel Finns som tabletter, klysma/prefill. Många patienter har ordination på både stående och vid behov läkemedel mot epilepsi. Vid krampanfall samt biverkningar i form av hudutslag kontakta sjuksköterskan snarast. Narkotika klassade läkemedel Originalförpackade läkemedel, klassade som narkotika, ska hanteras Särskilt genom att registreras i narkotikapreparatlista. Varje uttag ska därefter registreras, kvarvarande tabletter i förpackning räknas och signeras i narkotikapreparatlistan. Kontrollräkning sker månadsvis eller oftare av två ur personalen varav en ska vara sjuksköterska. 10

11 Förvaring av läkemedel Läkemedlen skall förvaras oåtkomliga för obehöriga, inlåsta i särskilt avsett förråd eller i patientens läkemedelsskåp. Endast den som är delegerad uppgiften och tjänstgörande sjuksköterska får ha tillgång till läkemedelsskåpets nyckel. Föda och läkemedel De flesta läkemedel tas till måltid för bästa effekt, för att minska biverkningarna och för att inte glömma dem. Andra läkemedel tas före måltid då den ska utöva effekten när vi äter t.ex. antidiabetikum. Ibland skall de tas fastande med endast vatten för bäst effekt och snabbast upptag och ibland får de inte tas tillsammans med viss föda t.ex. mjölk. 11

12 Rätt dosering Mängden tillfört läkemedel är av avgörande betydelse för läkemedelseffekten, koncentrationen måste nå en viss gräns innan effekt uppnås. Om koncentrationen når en övre gräns får flertalet individer biverkningar, detta kan exempelvis ske vid för hög dos eller för täta dosintervaller. Om man glömmer ta en eller flera tabletter sjunker koncentrationen av läkemedlet i blodet och effekten minskar/försvinner. Det är viktigt att fördela doserna jämnt över dygnets 24 timmar, detta gäller i de allra flesta fall. 1 tablett 3 gånger dagligen innebär 1 tablett ungefär var 8: e timme eller 1 tablett 2 gånger dagligen innebär 1 tablett ca var 12: e timme. Följ alltid de tider som är dokumenterade på signeringslistan. Kontakta alltid sjuksköterska om ett doseringstillfälle missats eller läkemedlet givits för tätt. Vanliga förekommande biverkningar kan vara yrsel, förstoppning, oro och vanföreställningar, sömnproblem, blödningar samt muntorrhet. Som baspersonal ska man också alltid vara medveten om att biverkningar kan vara allergiska, vilka kräver snabbt omhändertagande. 12

13 Vad innebär dosexpedition Läkemedlet delas upp i doser av apoteket och levereras i regel i för två veckor i taget. Läkemedlen förpackas i påsar eller brickor där varje dos innehåller de tabletter/kapslar som skall tas vid ett och samma tillfälle. Varför apodos? Säkrare användning Lätthanterligt Bra helhetsbild över läkemedlen Tid- och kostnadsbesparing Färre läkemedel slängs då doserna är anpassade Alla läkemedel kan inte delas upp i doser, utan levereras från apoteket i originalförpackningen. Det kan vara flytande medicin, läkemedel som inte klarar att förpackas i påsar av hållbarhetsskäl eller kortare kurer med t.ex. antibiotika. Det finns Läkemedel som av olika anledningar inte kan packas i dospåsar. Det kan vara tabletter som inte används av många personer eller tabletter som inte tål att behandlas i maskin (risk att de går sönder). I dessa fall packas de i dosbrickor. Apoteket ansvarar för innehållet i dospåsarna/brickorna. Som baspersonal får man aldrig ändra på innehållet i doserna. Om det krävs ur behandlingssynpunkt är det endast sjuksköterskan som gör detta efter ordination av läkaren. 13

14 Vad kan bli fel? Om man river av en påse slarvigt kan tabletter falla ur påsen. Om man börjar på fel datum på fel veckas bricka kan patienten få fel läkemedelsdos. Läkaren kan exempelvis ha ordinerat varannan dags medicinering eller upp och nedtrappning av läkemedel. Om man håller brickan felvänd finns det en risk att man tar en bubbla med fel klockslag. Om patienten har fler än 8 tabletter vid samma tillfälle delas medicinen upp i två remsor, risken finns att man glömmer den ena påsen. Om en tilläggsmedicinering kommer mitt i en period finns det risk att man glömmer tilläggspåsen. Avvikelserapportering Som hälso- och sjukvårdspersonal är man skyldig att rapportera alla läkemedelsavvikelser. En läkemedelsavvikelse är en händelse som inte är förväntad men som medfört eller skulle ha kunnat medföra risk eller skada för patienten. Exempel på läkemedelsavvikelse kan vara fel dos vid fel tidpunkt, utebliven dos m.m. Kontakta alltid sjuksköterskan om avvikelser uppstår. Rutinerna är till för patientens säkerhet och inte till för att leta syndabockar bland personalen. Genom avvikelserapporterna kan man se över de rutiner som inte fungerar eller om man behöver förbättra dessa. Blankett finns på din arbetsplats och lämnas ifylld till MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 14

15 Miljöpåverkan Överblivna och/eller för gamla läkemedel får aldrig slängas i soporna, hällas ut i vasken eller spolas ner i toaletten då de kommer ut i vår natur och påverkar miljön omkring oss. Det gäller alla former av läkemedel, även plåster, krämer, inhalatorer, insulinpennor. De ska lämnas in på apoteket i avsedd påse som apoteket tillhandahåller eller i annan genomskinlig påse. 15

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Varför gråter Knubbe?

Varför gråter Knubbe? Varför gråter Knubbe? En liten skrift för barn och vuxna om barn, smärta och läkemedel från AstraZeneca Basläkemedel AstraZeneca Knubbe gråter, men kan inte berätta varför. Det kanske kniper, svider, sticker

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer