Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan Migrationsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län 1 Inbjudan Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande, så kallat ABT-boende i Stockholms län. Migrationsverket välkomnar både nya och tidigare leverantörer att lämna anbud. Inbjudan sker genom publicering på Migrationsverkets webbplats, genom utskick till fastighetsägare som tidigare anmält intresse för att hyra ut boende samt via annonseringsverktyget Tendsign. Denna upphandling avser sju (7) delar, en per boendeform enligt nedan: Del 1 - Boendeform A: Avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med självhushåll Del 2 - Boendeform B: Avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med kost Del 3 - Boendeform C: Avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med självhushåll Del 4 - Boendeform D: Avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med kost Del 5 - Boendeform E: Avser annan tillfällig konstruktion avsedd för boende exempelvis husvagnar, dock ej tält, utan dusch och wc i samma konstruktion som boendet med kost Del 6 - Boendeform F: Avser sovsal (minimum 7 sängplatser) med wc och dusch i samma byggnad med kost Del 7 - Boendeform G: Avser sovsal (minimum 7 sängplatser) utan wc och dusch i samma byggnad med kost OBSERVERA ATT DENNA RAMAVTALSUPPHANDLING ENDAST AVSER STOCKHOLMS LÄN, SE BIFOGAD KARTA BILAGA 1. KARTAN ÄR LÄNSINDELAD. 1.1 Bakgrund till upphandlingen Utskrivet: :07 Sida 1 av 47

2 I första hand tillhandahåller Migrationsverket alltid platser åt de asylsökande i vanliga hyreslägenheter (ABE). Vid stort antal asylsökande kan behovet av boende under handläggning av asylprocessen överstiga det antal lägenhetsplatser som Migrationsverket har att tillgå. Migrationsverket upphandlar därför så kallat ABT-boende (Tillfälligt boende för asylsökande). ABT-boende är en tillfällig lösning och Migrationsverket har för avsikt att så snart som är möjligt växla över till lägenhetsplatser alternativt korridorsboende med självhushåll (ABK). I samband med denna övergång kommer Migrationsverket att teckna lokalhyresavtal med en avtalstid om 2-6 år. Detta sker utan tillämpning av LOU. För mer information om detta, se länk: Migrationsverket kommer att flytta asylsökande från ABT till ABE eller ABK i mån av lediga platser. ABE och ABK är prioriterat för Migrationsverket i förhållande till ABT. Det innebär att utflyttning sker i den utsträckning som är möjlig till dessa boendeformer. Migrationsverket kommer i denna upphandling att ta hänsyn till antalet asylsökande i kommuner i förhållande till antalet invånare innan avrop av boendeplatser görs. Syftet är att undvika oproportionerliga fördelningar av asylsökande i förhållande till invånarantalet i kommuner. Detta utvärderingskriterium förklaras närmare i punkt 2.6. Denna upphandling ersätter alla tidigare genomförda upphandlingar av tillfälliga anläggningsboenden; såväl ramavtalsupphandlingar som direktupphandlingar. Så snart avropsavtal kan tecknas kommer dessa att så långt som möjligt ersätta samtliga tidigare avtal. Denna upphandling avser ej boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna svarar för ensamkommande barns boende genom placering i HVB-hem (Hem för vård och boende) eller genom placering av barnen i familjehem. Migrationsverket kommer att prioritera boendeform A och C före övriga boendeformer. Samtliga handlingar som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag måste bifogas anbudet även om handlingarna bifogats i tidigare anbud till Migrationsverket. 1.2 Presentation av Migrationsverket Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige och internationellt. Det innebär att vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder de asylsökande boende och vissa aktiviteter under väntetiden samt stödjer den som fått nej på sin asylansökan och måste lämna landet. Migrationsverket har kontor över hela landet och har idag cirka anställda. Migrationsverket har sitt säte i Norrköping. Ytterligare information kan erhållas på vår hemsida Antal platser Migrationsverket uppskattar behovet av platser i Sverige till cirka Därtill kommer Migrationsverkets tillgång till boendeplatser i det ordinarie lägenhetsbeståndet att variera över tid. Migrationsverket prioriterar lägenhetsboendet före det tillfälliga boendet. Migrationsverket understryker att behovet av tillfälliga boendeplatser är svårt att förutse. Utskrivet: :07 Sida 2 av 47

3 Behovet kan såväl öka som minska på grund av att antalet människor som söker asyl i Sverige både kan öka och minska. Migrationsverkets behov uppskattas för detta ramavtal till cirka platser per dygn totalt i Stockholms län. Angiven volym är en uppskattning och är inte på något sätt bindande för Migrationsverket. 1.4 Målet med upphandlingen Målet med upphandlingen för Migrationsverket är att teckna ramavtal med leverantörer för att kunna avropa boendeplatser. Observera att ett ramavtal inte garanterar att avrop kommer att göras. Migrationsverket förbehåller sig rätten att utifrån behov vid avrop välja från vilken boendeform, vilken avropsavtalstid samt i vilket län som avropet ska ske. 2 Administrativa bestämmelser 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt 15:e kapitlet i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan förhandling, varför anbudsgivare (nedan kallad leverantören) vid anbudstillfället ska lämna så förmånligt anbud som möjligt. Eventuell förhandling sker på initiativ från Migrationsverket. 2.2 Delad upphandling Upphandlingen består av sju (7) delar och anbud kan lämnas för boendeform A tom G. OBSERVERA! För samma anläggning kan man lämna anbud på olika boendeformer. Om anbudsgivaren önskar lämna anbud på olika boendeformer för en anläggning, måste hänsyn tas till minsta antal platser per anläggning och boendeform enligt punkt 5.1. Anbudsgivaren måste i det fallet lämna ett anbud per boendeform för en anläggning (med minst 30 platser per boendeform). Exempel: Anbudsgivare X har anläggning Y i ZZ kommun. Anläggningen har 50 platser i boendeform A och 32 platser i boendeform D. Anbudsgivare X lämnar in två anbud; ett för boendeform A med 50 platser för anläggning Y och ett för boendeform D med 32 platser för anläggning Y. Det går alltså inte att blanda dessa boendeformer utan två separata anbud måste lämnas in. Anbudsgivaren kan lämna anbud för flera anläggningar inom ett län, dock som separata anbud med ett anbud för respektive anläggning och boendeform. Ange i fritextsvar vilken kommun som anläggningen är belägen i, anläggningens namn samt fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar. Ange vilken boendeform som anbudet avser. Inom Stockholms län finns följande kommuner (endast för information): Botkyrka kommun Danderyds kommun Ekerö kommun Haninge kommun Huddinge kommun Utskrivet: :07 Sida 3 av 47

4 Järfälla kommun Lidingö kommun Nacka kommun Norrtälje kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Sigtuna kommun Sollentuna kommun Solna kommun Stockholms kommun Sundbybergs kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Täby kommun Upplands Bro kommun Upplands Väsby kommun Vallentuna kommun Vaxholms kommun Värmdö kommun Österåkers kommun I vilken kommun enligt ovan finns anläggningen? (Fritextsvar) Ange anläggningens namn. (Fritextsvar) Ange fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar. (Fritextsvar) Vilken boendeform avser anläggningen? (Fasta svarsalternativ) Boendeform A: Avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med självhushåll Boendeform B: Avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med kost Boendeform C: Avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med självhushåll Boendeform D: Avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med kost Boendeform E: Avser annan tillfällig konstruktion avsedd för boende exempelvis husvagnar, dock ej tält, utan dusch och wc i samma konstruktion som boendet med kost Boendeform F: Avser sovsal (minimum 7 sängplatser) med wc och dusch i samma byggnad med kost Boendeform G: Avser sovsal (minimum 7 sängplatser) utan wc och dusch i samma byggnad med kost 2.3 Avtalstid Ramavtalet träder i kraft och gäller som längst i fyra (4) år (3+1) från avtalstecknandet, dvs som längst tom En eventuell domstolsprocess skulle dock kunna medföra att ramavtalet träder i kraft senare. Även då gäller det som längst i fyra (4) år (3+1) från avtalstecknandet. 2.4 Förlängning Migrationsverket äger rätt, men har inte skyldighet, att förlänga ramavtalet med ett (1) år Utskrivet: :07 Sida 4 av 47

5 vid ett tillfälle. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till leverantören innan ramavtalstiden löper ut. I annat fall löper ramavtalet ut utan uppsägning. 2.5 En eller flera leverantörer Migrationsverket avser att teckna ramavtal med samtliga kvalificerade anbud i denna upphandling. Hur kvalificering och prövning av anbuden kommer att gå till, beskrivs i punkt 2.6 och avsnitt 9. Avrop kommer att ske utifrån rangordningar i respektive boendeform och avropsavtalstid (6 månaders avropsavtal för samtliga boendeformer, 1-årigt avropsavtal för boendeform A, B och C samt 3-årigt avropsavtal med option 1 år för boendeform A, B och C), se avsnitt 2.8 samt nedan. Boendeform A - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid - Rangordning 1 års avropsavtalstid - Rangordning 3 års avropsavtalstid med option 1 år Boendeform B - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid - Rangordning 1 års avropsavtalstid - Rangordning 3 års avropsavtalstid med option 1 år Boendeform C - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid - Rangordning 1 års avropsavtalstid - Rangordning 3 års avropsavtalstid med option 1 år Boendeform D - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid Boendeform E - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid Boendeform F - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid Boendeform G - Rangordning 6 månaders avropsavtalstid 2.6 Kvalificering och prövning av anbud En grundförutsättning för att ett lämnat anbud ska kunna beaktas vid utvärderingen är att leverantören uppfyller samtliga ska-krav. Anbud som inte uppfyller ska-kraven eller innehåller reservationer kommer att förkastas/uteslutas. Prövning av anbud kommer att genomföras i tre (3) på varandra följande steg: Steg I Krav på leverantören Syftar till att klarlägga att anbudet uppfyller de ställda kraven på leverantören. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till steg II. Steg II Utskrivet: :07 Sida 5 av 47

6 Krav på tjänsten samt kommersiella villkor och allmänna avtalsvillkor. Syftar till att klarlägga att anbudet uppfyller de ställda kraven på tjänsten samt att de kommersiella villkoren och de allmänna avtalsvillkoren uppfylls. De anbud som uppfyller dessa krav går vidare till steg III. Steg III Utvärdering Utvärderingen sker enligt modellen ekonomiskt mest fördelaktiga anbud per boendeform och avropsavtalstid (6 månader, 1 år respektive 3 år med option 1 år) inom detta län där fem utvärderingskriterier kommer att beaktas: Utvärderingskriterium 1 är pris (anbudssumma) Utvärderingskriterium 2 är tätort med vårdcentral Utvärderingskriterium 3 är närhet till Migrationsverkets närmaste kontor (gäller endast för boendeform A, B och C med avropsavtalstid 3 år med option 1 år) Utvärderingskriterium 4 är att samtliga boenderum på anläggningen - som anbudet omfattar - har WC och dusch på rummet Utvärderingskriterium 5 är Migrationsverkets hänsyn till kommuner med oproportionerligt stor andel asylsökande per invånare Framtagning av jämförelsepris görs i två (2) steg: Steg 1: Med hjälp av utvärderingskriterium 1 till och med 4 beräknas ett transporttal inom respektive boendeform och avropsavtalstid. Detta görs för att avgöra vilka anbud som ska få ett fiktivt pristillägg enligt utvärderingskriterium 5. Steg 2: Det fiktiva pristillägget enligt utvärderingskriterium 5 läggs till de anbud med högst transporttal för respektive boendeform och avropsavtalstid i de kommuner där det är oproportionerligt stor andel asylsökande per invånare. När eventuellt fiktivt pristillägg enligt utvärderingskriterium 5 har lagts till transporttalet erhålls anbudets jämförelsepris inom respektive boendeform och avropsavtalstid. En rangordning fastställs för respektive boendeform och avropsavtalstid enligt nedan: Boendeform A 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 1-årigt avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Utskrivet: :07 Sida 6 av 47

7 Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 3-årigt avropsavtal med option 1 år Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för närhet till Migrationsverkets kontor - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Boendeform B 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 1-årigt avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 3-årigt avropsavtal med option 1 år Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för närhet till Migrationsverkets kontor - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Boendeform C 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma Utskrivet: :07 Sida 7 av 47

8 - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus)eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 1-årigt avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris 3-årigt avropsavtal med option 1 år Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för närhet till Migrationsverkets kontor - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Boendeform D 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Boendeform E 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Utskrivet: :07 Sida 8 av 47

9 Boendeform F 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Boendeform G 6 månaders avropsavtal Steg 1: Anbudssumma - (minus) eventuellt avdrag för tätort med vårdcentral - (minus) eventuellt avdrag för wc och dusch på samtliga rum = Transporttal Steg 2: + (plus) eventuellt pristillägg på grund av oproportionerlig fördelning i kommun = Jämförelsepris Nedan följer en beskrivning av de utvärderingskriterier som kommer att beaktas för att beräkna jämförelsepris: Utvärderingskriterium 1) Pris för logi per person och dygn + (plus) eventuellt genomsnittspris för kost per person och dygn = Anbudssumma. Om anbud avser kost kommer ett genomsnittspris per person och dygn beräknas, se nedan samt i avsnitt 13. Boendeform med kost: Då det finns två olika takpriser för kost (ett till och med 200 platser och ett från och med 201 platser) kommer ett genomsnittsvärde beräknas för kost per person och dygn enligt nedan för det totala antalet erbjudna platser: ((((Totalt antal platser 200)*priset för kost från och med 201)+(200*pris för kost till och med 200 platser))/totalt antal platser) Utvärderingskriterium 2) Att anläggningen är belägen i en tätort med vårdcentral (om anläggningen finns i en tätort med vårdcentral ges ett fiktivt prisavdrag på 25 kronor, om anläggningen inte finns i en tätort med vårdcentral ges inte något fiktivt prisavdrag). Migrationsverket använder samma tätortsbegrepp som Statistiska Centralbyrån (SCB) gör. Definitionen av en tätort är i korthet att den ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser. I denna upphandling utgår Migrationsverket från de orter som var tätorter enligt SCB:s tätortsavgränsning den 31 december Dessa framgår av bland annat följande länk Med vårdcentral menas det som i en del landsting kallas för till exempel hälsocentral, hälsovårdscentral, distriktsläkarmottagning, husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, eller liknande. Det är de mottagningar som inom vården brukar kallas Utskrivet: :07 Sida 9 av 47

10 primärvårdsmottagningar eller primärvårdsenheter. I denna upphandling avses vårdcentraler som drivs av ett landsting eller en region och privata vårdcentraler som har avtal med landstinget eller regionen. Utvärderingskriterium 3) För att underlätta under asylprocessen är det en fördel, för både den sökande och Migrationsverket, med närhet till Migrationsverkets kontor från anläggningen. Migrationsverket har för avsikt att premiera de anläggningar som finns i boendeform A, B och C med avropsavtalstid 3 år med option 1 år, som är nära Migrationsverkets kontor. Kriteriet som bedöms är att de boende kan förflytta sig mellan anläggningens mitt och Migrationsverkets närmaste kontor (utmärkta på kartan i bilaga 1) inom maximalt en (1) timme enkel resväg under vardagar. En person ska maximalt behöva gå två (2) kilometer under denna timme. Om anläggningen finns i sådan närhet till Migrationsverkets mottagningsenhet ges ett fiktivt prisavdrag på 25 kronor, om anläggningen inte finns i sådan närhet till Migrationsverkets mottagningsenhet ges inte något fiktivt prisavdrag. För att kunna komma ifråga för fiktivt prisavdrag enligt detta kriterium ska anbudsgivaren inom boendeform A, B och C med avropsavtalstid 3 år med option 1 år beskriva hur detta uppfylls. Utvärderingskriterium 4) Att samtliga boenderum på anläggningen - som anbudet omfattar - har wc och dusch på rummet medför ett fiktivt prisavdrag om 25 kronor. Med wc och dusch på rummet menas en privat wc och dusch med direkt ingång från respektive rum. Utvärderingskriterium 5) Migrationsverkets hänsyn till kommuner med oproportionerligt stor andel asylsökande per invånare För att Migrationsverket ska kunna ta hänsyn till kommuners fördelning mellan antalet kommuninvånare och antalet asylsökande, kommer ett fördelningstal att räknas fram för varje kommun. Fördelningstalet kommer sedan att användas när Migrationsverket utvärderar anbuden i upphandlingen. Eftersom det inte är möjligt att ta hänsyn till alla kommuner kommer endast de 20 kommuner med högst fördelningstal att omfattas. Ett högt fördelningstal visar att en kommun har en oproportionerlig fördelning mellan antalet kommuninvånare och antalet asylsökande. När Migrationsverket således utvärderar inkomna och kvalificerade anbud kommer en del, eller alla de anbud som lämnats i de 20 kommuner med högst fördelningstal, att få ett fiktivt pristillägg om 180 kronor. Vilka anbud som får ett fiktivt pristillägg eller hur många platser som påverkar fördelningen i kommunen beräknas med hjälp av en matematisk modell. Fördelningstalet räknas fram på följande sätt: Antalet asylsökande i kommunen vid utvärderingstillfället (minus) antalet asylsökande i kommunen som bor i befintliga ABT vid utvärderingstillfället + (plus) antalet kvalificerade boendeplatser i kommunen i denna upphandling = Jämförelsetal Jämförelsetal / (divideras) sedan med antalet invånare i kommunen (enligt senast tillgängliga befolkningsstatistik från SCB) = Fördelningstal Fördelningstalen används sedan för att räkna fram antalet platser som ska få ett fiktivt pristillägg i en kommun. Syftet är att matematiskt räkna fram hur många platser som ska erhålla fiktivt pristillägg innan kommunen hamnar utanför de 20 kommuner med högst fördelningstal. Detta medför en mer proportionerlig fördelning av asylsökande mellan landets kommuner. Utskrivet: :07 Sida 10 av 47

11 Migrationsverket delar ut samma fiktiva pristillägg oavsett boendeform och avtalstid. Om ett anbud med visst antal platser överskrider fastställt fördelningstal kommer anbudet i sin helhet att påföras ett fiktivt pristillägg om 180 kronor. Migrationsverket kommer att utgå från den rangordning som görs utifrån transporttalet för utvärderingskriterium 1 till 4 per boendeform och avropsavtalstid innan modellen tillämpas (steg 1, se ovan). Observera: Om antalet platser som ska erhålla fiktiva pristillägg i en kommun är mellan 0 och 1 kommer värdet att avrundas till 1, vilket innebär att ett anbud erhåller ett fiktivt pristillägg. Exempel på hur metoden kommer att tillämpas: Exempel nr 1: Migrationsverket har fått in tre anbud om 250 boendeplatser vardera i xx kommun. Kommunen tillförs med anledning av detta 750 asylsökande och får som följd ett högt fördelningstal. Med hjälp av fördelningstalet räknar Migrationsverket fram att 250 platser i xx kommun ska erhålla ett fiktivt pristillägg. Anbud 1 och 2 rangordnas högre än anbud 3 utifrån transporttal för utvärderingskriterium 1 till 4. Detta medför att anbud 3 med sina 250 boendeplatser får ett fiktivt pristillägg om 180 kr. Därmed rangordnas anbud 3 lägre än anbud 1 och 2. Exempel nr 2: Migrationsverket utvärderar ett anbud om 200 boendeplatser i yy kommun som rangordnas högt utifrån transporttal för utvärderingskriterierna 1 till 4. På grund av att kommunen redan har en stor andel asylsökande, kommer kommunen vid en beräkning av fördelningstal att vara en av de 20 kommuner med högst fördelningstal. Därmed kommer samtliga av anbudets 200 boendeplatser att erhålla ett fiktivt pristillägg om 180 kronor och därför rangordnas lägre vid avrop. Exempel nr 3: Migrationsverket utvärderar ett anbud om 100 boendeplatser i en kommun med högt fördelningstal. Av de 100 boendeplatserna beräknas 10 platser bidra till kommunens höga fördelningstal. I detta fall kommer samtliga 100 boendeplatser att få ett fiktivt pristillägg om 180 kr och rangordnas lägre vid avrop. Anbud med lägst jämförelsetal för respektive boendeform och avropsavtalstid bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga i upphandlingen och rangordnas högst. Nedan följer exempel på upphandlingens utvärderingsmodell i sin helhet. Exempel 1: Avrop i XX län, boendeform A. Leverantören har lämnat följande anbud och finns i en tätort med vårdcentral, anläggningen finns i närhet till Migrationsverkets närmaste kontor men har inte dusch och wc på samtliga erbjudna rum. Anläggningen finns inte i en av de 20 kommuner med en oproportionerligt stor andel asylsökande. Anbudet avser 300 platser och pris lämnas för 6 månaders avropsavtal, 1-årigt avropsavtal samt 3-årigt avropsavtal med option 1 år. 6 månaders avropsavtal Pris för logi per person och dygn: 195 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 25 kronor Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 0 kronor = Transporttal = 170 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: + 0 kronor Jämförelsepris: = 170 kronor 1-årigt avropsavtal Utskrivet: :07 Sida 11 av 47

12 Pris för logi per person och dygn: 175 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 25 kronor Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 0 kronor = Transporttal = 150 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: + 0 kronor Jämförelsepris: = 150 kronor 3-årigt avropsavtal med option 1 år Pris för logi per person och dygn: 145 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 25 kronor Närhet till Migrationsverkets kontor: - 25 kr Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 0 kronor = Transporttal = 95 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: + 0 kronor Jämförelsepris: = 95 kronor Exempel 2: Avrop i YY län, boendeform B. Leverantören har lämnat följande anbud och finns inte i en tätort med vårdcentral, inte i närheten av Migrationsverkets kontor men har dusch och wc på samtliga erbjudna rum. Anläggningen finns i en av de 20 kommuner med en oproportionerligt stor andel asylsökande. Anbudet avser 500 platser. Pris lämnas för 6 månaders avropsavtal, 1-årigt avropsavtal samt 3-årigt avropsavtal med option 1 år. 6 månaders avropsavtal Pris för logi per person och dygn: 195 kronor Pris för kost per person och dygn tom 200 platser: 120 kronor Pris för kost per person och dygn from 201 platser: 99 kronor Genomsnittspris för kost per person och dygn: 107,40 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 0 kronor Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 25 kronor = Transporttal , = 277,40 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: kronor Jämförelsepris: 277, = 457,40 kronor 1-årigt avropsavtal Pris för logi per person och dygn: 175 kronor Pris för kost per person och dygn tom 200 platser: 120 kronor Pris för kost per person och dygn from 201 platser: 99 kronor Genomsnittspris för kost per person och dygn: 107,40 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 0 kronor Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 25 kronor = Transporttal , = 257,40 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: kronor Jämförelsepris: 257, = 437,40 kronor 3-årigt avropsavtal med option 1 år Pris för logi per person och dygn: 150 kronor Pris för kost per person och dygn tom 200 platser: 120 kronor Pris för kost per person och dygn from 201 platser: 99 kronor Genomsnittspris för kost per person och dygn: 107,40 kronor Avdrag för tätort med vårdcentral: - 0 kronor Närhet till Migrationsverkets kontor: - 0 kr Utskrivet: :07 Sida 12 av 47

13 Avdrag för dusch och wc på samtliga erbjudna rum: - 25 kronor = Transporttal , = 232,40 kronor Pristillägg på grund av oproportionerlig andel asylsökande i kommunen: kronor Jämförelsepris: 232, = 412,40 kronor Observera att jämförelsepriset är ett fiktivt tal som endast används vid utvärderingen. Det påverkar inte eventuellt avropsavtalspris. Migrationsverket har tolkningsföreträde för samtliga kriterier som beaktas i avropen. För respektive boendeform och avropsavtalstid inom ett län gäller följande: Den anläggning som får det lägsta jämförelsepriset kommer att få plats 1 i rangordning, den anläggning som får det näst lägsta jämförelsepriset kommer att få plats 2 i rangordning osv. Om två eller flera anläggningar får samma jämförelsepris kommer den anläggning med flest antal platser att tilldelas högst plats i rangordningen. Om antalet platser också är lika kommer plats i rangordning att avgöras genom lottning. Migrationsverket förbehåller sig rätten att välja i vilken boendeform samt för vilken avropsavtalstid som avrop kommer att ske. Efter respektive avrop kommer avropsavtal att tecknas. Avropsavtal om sex (6) månader kan sägas upp efter fyra (4) månader. Uppsägningstiden för båda parter är två (2) månader. Avropsavtal om ett (1) år kan sägas upp efter tio (10) månader. Uppsägningstiden för båda parter är två (2) månader. Avropsavtalen löper därefter vidare automatiskt så länge de inte sägs upp, dock gäller de som längst så länge som ramavtalet är giltigt. För avropsavtal som är 3-åriga med möjlig option 1 år finns ingen uppsägningsrätt. 3-årigt avropsavtal med option 1 år kan som längst gälla fyra (4) år från det att ramavtal tecknats. Om Migrationsverket ska använda en 1-årig option meddelas leverantören med sex (6) månaders varsel. I alla avropsavtal gäller dock punkterna i förfrågningsunderlaget avseende uppsägning och hävning (punkt och 10.20). Migrationsverket kommer att göra en behovsprövning inför respektive avrop för att avgöra inom vilka boendeformer samt vilken avropsavtalslängd som ska avropas. Migrationsverket kommer att prioritera boendeformer med självhushåll (A och C). 2.7 Ramavtal Upphandlingen avser ramavtal som kommer att tecknas per boendeform och avropsavtalstid med flera leverantörer. Ramavtalet tecknas efter tilldelning och innehåller krav på anläggningen som ska uppfyllas senast åtta (8) månader efter ramavtalets undertecknande. Ramavtalet innebär att avrop/beställning kommer att ske utifrån rangordning i respektive boendeform och avropsavtalstid och avropsavtal upprättas för viss tid. Ramavtalet i sig innebär inte att Migrationsverket kommer att flytta asylsökande till anläggningen, utan placering av asylsökande på anläggningen sker utifrån Migrationsverkets behov och leverantör som står överst i rangordning får förfrågan först. Observera att det inte utgår Utskrivet: :07 Sida 13 av 47

14 någon ersättning så länge det inte bor minst en asylsökande på anläggningen. Migrationsverket kommer att utnyttja anläggningen så långt det går men kan inte belägga anläggningen till 100 procent av de avtalade platserna på grund av in- och utflyttningar och andra hänsyn. 2.8 Avrop genom rangordning Avrop av boendeplatser kommer att ske utifrån rangordning i respektive boendeform och avropsavtalstid och avropsavtal kommer därefter att tecknas. Avropsavtal kommer att börja gälla from tidigast Företrädare för Migrationsverket alternativt en av Migrationsverket godkänd besiktningsman kommer kontrollera att kraven är uppfyllda, samt att avropsavtal undertecknat av båda parter kommit Migrationsverket tillhanda. Avrop kan komma ifråga först efter att anläggningen är godkänd vid besiktning. Kraven på anläggningen ska vara uppfyllda senast åtta (8) månader efter ramavtalets tecknande. När anläggningen godkänns vid besiktning kan ramavtalsleverantören/anläggningen komma ifråga vid nästa avrop. Migrationsverket kommer att häva ramavtalet med leverantör som inte uppfyller kraven på anläggningen senast åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet. Leverantör som vill ha möjlighet att komma ifråga för avrop snarast efter ramavtalets tecknande bör till anbudet bifoga bygglovs-/brandskyddshandlingar enligt kravet i punkt 8.1. Den leverantör som vill ändra användningsområde för sin anläggning under avropsavtalstiden måste säga upp sitt avropsavtal med Migrationsverket. Om leverantören senare vill använda sin anläggning som asylboende behåller leverantören sin plats i rangordning på ramavtalet. Migrationsverket lämnar inga garantier för att avrop kommer att göras. Exempel på avropsavtal för 3-årigt avropsavtal med option 1 år finns i bilaga 2, 1-årigt avropsavtal finns i bilaga 3 samt 6 månaders avropsavtal finns i bilaga Elektronisk anbudsgivning Migrationsverket använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via VISMA:s upphandlingssystem TendSign. Leverantör som vill delta i upphandlingen ska lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign. Svar ska lämnas på avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anger. Hänvisningar till eventuella bilagor ska vara tydliga och ska enbart göras i undantagsfall. Förtydligande avseende punkterna 5.6, 5.9 och 5.12: För anbud i boendeform E, F och G måste dessa besvaras med "" i de delar som eventuellt är tillämpliga. När det gäller krav som helt eller delvis inte är tillämpliga på någon av dessa boendeformer (framgår av punkterna 5.6, 5.9 och 5.12), bör dessa besvaras med "" för att undvika felmeddelande i systemet. Detta beror enbart på tekniska begränsningar i systemet. Leverantören får genom TendSign: * tillkommande information * en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är besvarade För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att Utskrivet: :07 Sida 14 av 47

15 göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på tfn eller på e-post: Supporten har öppet helgfria vardagar kl Instruktionsfilm systemet Tendsign samt tips inför anbudslämning Tendsign har tagit fram en kort instruktionsfilm som hjälp till anbudsgivare som behöver tips och råd om hur man lämnar in ett anbud: Migrationsverket rekommenderar anbudsgivaren att kontrollera anbudet en extra gång innan det skickas in via systemet Tendsign. Kontrollera att samtliga krav är besvarade och att eventuella efterfrågade bilagor är bifogade. Observera att Migrationsverket inte kan bistå med hjälp vid anbudsinlämning utan eventuella frågor kan endast ställas skriftligen via systemet. Efter anbudstidens utgång är det inte möjligt att komplettera med någon information Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. Enstaka dokument kan i undantagsfall vara på andra språk. Anbudsgivare svarar för att på anmodan översätta dokumenten till svenska Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Leverantören garanterar att kravet avseende anbudets giltighet uppfylls. (/ svar) 2.13 Frågor angående upphandlingen Alla frågor ska ställas på Svar och tillkommande dokument lämnas enbart i för att säkerställa att samtliga där registrerade leverantörer får samma information. Frågor ska vara inkomna senast och svar kommer att lämnas senast Sista anbudsdag Anbudet ska vara inkommet senast kl 23:59: Ofullständiga uppgifter Anbud som saknar svar/bevis/godkännande av det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget kan komma att förkastas/uteslutas så som ofullständigt Tilldelningsbeslut Efter det att beslut om val av leverantör har fattats kommer samtliga anbudsgivare att så snart som möjligt meddelas skriftligt om resultatet. Resultatet kommer även troligen att publiceras på Migrationsverkets webbplats. Meddelandet kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som lämnas vid anbudsgivningen. Utskrivet: :07 Sida 15 av 47

16 2.17 Alternativa anbud Alternativa anbud och reservationer accepteras inte. Anbud ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget Begäran om sekretess Efter tilldelningsbeslut är samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap Denna sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i anbudet bör hemlighållas ska detta framgå av anbudet. Anbudsgivaren ska då även: precisera vilka uppgifter som avses, och ange på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. Begäran prövas av Migrationsverket om någon begär att få ta del av handlingarna efter att tilldelningsbeslut skickats ut. Sekretessprövningen kan inte göras i förväg. Prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om Migrationsverket gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade. Begär anbudsgivaren sekretess? (/ svar) Om anbudsgivaren begär sekretess ska till anbudet bifogas en särskild bilaga/bilagor med en kopia av de delar av anbudet som anbudsgivaren anser omfattas av sekretess. I denna bilaga ska de uppgifter för vilka yrkas sekretess maskeras; det vill säga överstrykas med färg eller på annat sätt maskeras så att uppgiften inte är läsbar. Anbudsgivaren ska även ange vilken skada som uppkommer om de aktuella uppgifterna röjs. (Fritextsvar) 3 Krav på leverantören 3.1 Kontroll av leverantören 10 kap 1 i LOU kommer att beaktas för det fall Migrationsverket får kännedom om däri beskrivna omständigheter. Enligt LOU 10 kap. 2 får en leverantör uteslutas från upphandlingen om de: 1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Utskrivet: :07 Sida 16 av 47

17 5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören - är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register - är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger. - Anbudsgivaren ska vid anbudets inlämnande inneha F-skattebevis förutsatt att anbudsgivaren kan erhålla F-skattebevis enligt gällande skatteregler. Observera att för utländska leverantörer ställs motsvarande krav. Dessa ska till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. Leverantören ska på heder och samvete intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt punkterna ovan inte föreligger. Leverantören ska dessutom på heder och samvete intyga att företrädare för den juridiska personen inte har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören uppfyller ovanstående krav genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (avser fjärde stycket). Vid grundad misstanke om lagakraftvunnen dom för brott avseende yrkesutövningen kommer Migrationsverket kräva att leverantören tillser att företrädare för leverantören inlämnar ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Leverantören ska ha den ekonomiska kapaciteten att genomföra uppdraget. Migrationsverket kommer att kontrollera om leverantören är registrerad för skulder för indrivning hos Kronofogdemyndigheten. I de fall sådan information finns, kommer Migrationsverket att göra en individuell bedömning av leverantörens ekonomiska förhållanden. Om Migrationsverket överväger att utesluta en leverantör av detta skäl kommer leverantören först att ges möjlighet att lämna en förklaring till upplysningarna från Kronofogdemyndigheten. Utländska leverantörer ska till anbudet bifoga intyg från motsvarande myndighet i det egna landet som visar om leverantören har indrivningsbara skulder. Leverantören intygar att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. (/ svar) Leverantören intygar att leverantörens företrädare ej är dömda för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom samt att leverantörens företrädare ej har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (/ svar) Utskrivet: :07 Sida 17 av 47

18 Utländska leverantörer ska till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. (Bifogat dokument) Utländska leverantörer ska till anbudet bifoga intyg från motsvarande myndighet i det egna landet som visar om leverantören har indrivningsbara skulder. (Bifogat dokument) 3.2 Lämnade uppgifter i anbud samt uppfyllande av krav Leverantören ska intyga att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta. För det fall anbudsgivaren lämnat en oriktig uppgift som inte är oväsentlig kommer detta medföra att leverantören utesluts. Samtliga krav som ställs i upphandlingen ska uppfyllas under hela avtalstiden. Leverantören intygar att uppgifter som är lämnade i anbudet är korrekta. (/ svar) 3.3 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leverantören ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst. Leverantören ska ha erfarenhet av att bedriva företag inom detta område eller annan verksamhet som av Migrationsverket bedöms som likvärdig (exempelvis hotell, vandrarhem, pensionat, äldreboende eller annat boende etc). Leverantören kan även styrka kravet på erfarenhet genom att anställd personal har motsvarande erfarenhet. Leverantören ska kunna redovisa egen/personals tidigare erfarenhet och på Migrationsverkets begäran inge CV för aktuell personal. Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. Migrationsverket ska på begäran kunna få ta del av ritning över anläggningen, lämpligen situationsplan, huvudritning eller annan tillgänglig ritning omfattande fastighet med byggnader. Leverantören bekräftar att denne har teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst. (/ svar) Leverantören ska redovisa organisationen och verksamheten. (Fritextsvar) Leverantören ska redovisa ägarstrukturen. (Fritextsvar) Leverantören ska redovisa en beskrivning av anläggningen. (Fritextsvar) Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. (Fritextsvar) Leverantören ska kunna uppvisa ritning över anläggningen på begäran av Migrationsverket. (/ svar) Utskrivet: :07 Sida 18 av 47

19 3.4 Tillstånd Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de viktigaste är: * Plan- och bygglagen * Miljöbalken * Lag om skydd mot olyckor * Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2008:3) * Livsmedelslag * Arbetsmiljölagen Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut som krävs för att driva verksamhet från ramavtalets tecknande. Nödvändiga tillstånd, tillsynsprotokoll och myndighetsbeslut som krävs ska uppvisas på begäran av Migrationsverket om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. (/ svar) 3.5 Disponerande av fastighet (fastighetsägare) Leverantören ska äga eller hyra den fastighet, det vill säga ha tillgång till fastigheten, som ska användas för att bedriva den verksamhet som efterfrågas i denna upphandling. Leverantören ska vid anbudsingivandet styrka att denne har tillgång till fastigheten senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt under resterande ramavtalstid. En leverantör som inte önskar ingå ett 3-årigt avropsavtal med option 1 år utan önskar ingå ett 1-årigt avropsavtal behöver dock vid anbudsingivandet endast styrka tillgång till fastigheten senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt för minst 12 månader därefter. En leverantör som inte önskar ingå ett 3-årigt avropsavtal med option 1 år utan önskar ingå ett 6 månaders avropsavtal behöver dock vid anbudsingivandet endast styrka tillgång till fastigheten senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt för minst 6 månader därefter. Detta styrks genom att lagfart, fullständiga köpehandlingar eller hyreskontrakt för aktuell anläggning (fastighet/fastigheter) som visar att anbudsgivaren disponerar fastigheten senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt under ramavtalstiden för 3-årigt avropsavtal med option 1 år. För alternativet avropsavtal 1 år ska handlingar enligt ovan som visar att kravet uppfylls senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt för minst 12 månader därefter bifogas anbudet. För alternativet avropsavtal 6 månader ska handlingar enligt ovan som visar att kravet uppfylls senast från och med åtta (8) månader efter ramavtalstecknandet samt för minst 6 månader därefter bifogas anbudet. Vid hyreskontrakt/villkorat hyreskontrakt ska även lagfart eller fullständiga köpehandlingar för aktuell anläggning (fastighet/fastigheter) bifogas. Om fastigheten/erna ägs av fler än en (1) ägare ska ett skriftligt samtycke från övriga delägare bifogas anbudet. En kombination av ovanstående dokument kan accepteras för att uppfylla kravet. Observera att om fastighetsägaren är annan än anbudsgivaren är fastighetsägaren alltid att betrakta som underleverantör. Migrationsverket kommer i de fallen att kontrollera att Utskrivet: :07 Sida 19 av 47

20 punkt 3.1 i förfrågningsunderlaget uppfylls av underleverantören (fastighetsägaren). Observera att, endast om anbudsgivaren angivit att denne hyr fastigheten och därmed har en underleverantör för att disponera fastigheten, kan underleverantören bytas ut under avtalstiden. Anbudsgivaren får inte lägga till en underleverantör för disponerande av fastigheten efter anbudstidens utgång. Leverantören bekräftar att kraven uppfylls. (/ svar) Bifoga handlingar för att bekräfta disponerandet av fastigheten/fastigheterna som anbudet avser enligt kravet ovan? (Bifogat dokument) Ange eventuell/a fastighetsägare/s namn och organisationsnummer. (Fritextsvar) 3.6 Övriga underleverantörer (ej fastighetsägare) För det fall att leverantören avser använda underleverantör för att genomföra väsentlig del av uppdraget ska detta anges samt vilken del av uppdraget som underleverantören ska utföra; exempelvis fastighetsförvaltare, catering (kosthållning), bemanning med mera. Leverantören ska ange namn och organisationsnummer på eventuella underleverantörer. Migrationsverket kommer att kontrollera att punkt 3.1 i förfrågningsunderlaget uppfylls av underleverantören. Leverantören ska, på begäran av Migrationsverket, kunna uppvisa samarbetsavtal. Samarbetsavtal ska vara ett skriftligt åtagande eller liknande handling som visar att underleverantören åtagit sig att ställa kapacitet till leverantörens förfogande för fullgörande av uppdraget. Handlingen ska vara undertecknad av behörig företrädare för underleverantören. Observera att om anbudsgivaren ej angivit en underleverantör för en viss väsentlig del av uppdraget (exempelvis catering), får anbudsgivaren inte lägga till en underleverantör för denna specifika del av uppdraget (exempelvis catering) i efterhand, dvs efter anbudstidens utgång. Leverantören får byta ut underleverantör som redovisats i anbudet endast efter skriftligt medgivande av Migrationsverket. Observera att om fastighetsägaren är annan än anbudsgivaren är fastighetsägaren alltid att betrakta som underleverantör. I de fall gäller krav enligt punkt 3.5 Disponerande av fastighet (fastighetsägare). Ange eventuell/a underleverantör/ers namn och organisationsnummer. (Fritextsvar) Ange vilken väsentlig del av uppdraget som underleverantören/erna ska utföra. (Fritextsvar) 4 Anläggningar Migrationsverket efterfrågar tillfälligt boende för asylsökande. Verksamheten kan bedrivas i olika typer av byggnader under förutsättning av att kraven på verksamheten uppfylles. 4.1 Definitioner Anläggning: Tillhörande byggnad/byggnader, annan tillfällig konstruktion avsedd för boende, sovsal samt utrustning inom ett begränsat geografiskt område med en radie på 0,5 km från centrum av anläggningen med syfte att utgöra boende för asylsökande. Utskrivet: :07 Sida 20 av 47

21 Fastighet: Samma definition som i jordabalken. Byggnad: Ett sammanhängande byggnadsverk avsett för boende eller andra nyttigheter i samband med tillhandahållande av boende för asylsökande. Annan tillfällig konstruktion avsedd för boende: Exempelvis husvagnar, dock ej tält. 4.2 Allmänt Samtliga anläggningar/sovsalar ska vara utrustade med wc och dusch. För boendeform A, B och F gäller följande: wc och dusch ska vara i samma byggnad som boendet och ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. För boendeform C, D och G gäller följande: wc och dusch behöver inte vara i samma byggnad som boendet men i nära anslutning till boendet. För boendeform E gäller följande: wc och dusch behöver inte vara i samma konstruktion som boendet men i nära anslutning till boendet. Varje enskilt omklädnings- och duschutrymme ska vara låsbart. Om enskilt omklädningsoch duschutrymme är sammanbyggt ska utrymmena separeras med minst duschförhänge. Om duschutrymmet är förlagt till annan plats än i direkt anslutning till boenderummet, ska skilda platser finnas för ombyte för män respektive kvinnor. Detta innebär att dusch och ombyte ska kunna ske med beaktande av människors personliga integritet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 4.3 Antal erbjudna platser på anläggningen Leverantören ska ange det totala antalet platser som anläggningen kan erbjuda enligt begränsningen i punkt 5.1. Observera ett anbud lämnas per boendeform och anläggning. Boendeform A avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med självhushåll: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Boendeform B avser anläggning med wc och dusch i samma byggnad med kost: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Boendeform C avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med självhushåll: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Boendeform D avser anläggning utan wc och dusch i samma byggnad med kost: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Boendeform E: Avser annan tillfällig konstruktion avsedd för boende exempelvis husvagnar, dock ej tält, utan dusch och wc i samma konstruktion som boendet med kost: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Boendeform F: Avser sovsal (minimum 7 sängplatser) med wc och dusch i samma byggnad med kost: Ange antal platser som anläggningen erbjuder (Fritextsvar) Utskrivet: :07 Sida 21 av 47

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Västra Götalands län

Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Västra Götalands län Förfrågningsunderlag 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Västra Götalands län Ola Andersson 3.2.1-2016-41276 Sista anbudsdag: 2016-04-18

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Namn: Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Handläggare: Kristina Fröjd Referensnr: 3.2.2-2015-1874 Telefon: 010-485 35 28 Beskrivning: Direktupphandling

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00

Upphandling. Upphandling av stängsling. Dnr:512-1313-15. E-POST gotland@lansstyrelsen.se. BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 Dnr:512-1313-15 Upphandling Upphandling av stängsling POSTADRESS 621 85 VISBY BESÖKSADRESS Visborgsallén 4 TELEFON 010-223 90 00 E-POST gotland@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/gotland Dnr:512-1313-15

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Bilaga 6. Kronologisk beskrivning av upphandlingarna

Bilaga 6. Kronologisk beskrivning av upphandlingarna BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0173 Bilaga 6. Kronologisk beskrivning av upphandlingarna RiR 2016:10 Asylboenden Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande RIKSREVISIONEN

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1. Boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl

1. Boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-09 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen Boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl Gudrun Staf-Torstensson

Läs mer

AVTAL OM TILLFÄLLIGT BOENDE HUVUDAVTAL Direktupphandling nr 14 201 - -

AVTAL OM TILLFÄLLIGT BOENDE HUVUDAVTAL Direktupphandling nr 14 201 - - AVTAL OM TILLFÄLLIGT BOENDE HUVUDAVTAL Direktupphandling nr 14 201 - - Dnr: Undertecknade har denna dag träffat följande avtal Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Leverantör *

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Tillfälligt boende på passagerarfartyg/bostadsplattform

Tillfälligt boende på passagerarfartyg/bostadsplattform Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-11-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Upphandling tillfälligt boende på passagerarfartyg/bostadsplattformar Nina Svensson 3.2.2-2015-75006

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning Avdelningen för särskilda vårdfrågor Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster ANSÖKNINGSINBJUDAN 2016-01-12 Diarienummer HSN 1509-1101 Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering

Läs mer

1. Ansökningsinbjudan

1. Ansökningsinbjudan Inbjudan - Upphandlarversion 2015-10-26 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Digitala enheter och kringutrustning för stadens pedagogiska verksamheter Therese

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS Förfrågningsunderlag Upphandling av konsulttjänster för utvecklingsuppdrag av systemstöd för obeställbara brev Dnr. 11-1944 2011-03-03 Innehåll 1. Om PTS... 4 2. Bakgrund...

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Stationstankning 2014 Frida Haag 10249 Sista anbudsdag: 2014-03-20 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1(18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie nummer Tony Sahlberg 2014-04-23 582-3126-2014 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Biotoprestaurering Halgån Dnr: 582-3126-2014 Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer