På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På Alla Plan. Lina Sponberg. Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar. Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal. Ny i styrelsen: sidan 7."

Transkript

1 På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Göteborg Klubb 630 Ny i styrelsen: Lina Sponberg sidan 7 Medlemsmöte 7 maj Löner och avtal sidan 9 Stor försäkringsspecial Medlemsförsäkringar sidorna NUMMER 1/2011

2 Innehåll: På alla plan 3 Ledare 4-5 Redaktören har ordet 6 Klubbstyrelse Ny i styrelsen: Lina Sponberg 8 Årsmötet avklarat 9 Medlemsmöte 7 maj 10 Arbetsmiljö 11 Skavanker i en uppåtgående trend Deltag i pausgympan! Ansvarig utgivare och chefredaktör: Karl-Gunnar Augustsson Layout och redigering: Jan-Anders Lindqvist På kan du ladda ner denna tidning i färg. Där finns även tidigare nummer från Puhang intervjuas Medlemsförsäkringar 20 Arbetarlitteratur: Hjärtblad av Aino Trosell 21 Proggserien: XXXXXXXXXX 22 Adress o telefonlista 23 Tävling- Dansband och deras låtar 24 Dikt - Livets snabba dans 22 Adress o telefonlista 23 Tävling- Vad heter jultomten? 24 Lyrik- Anders Melander SEKO Tel: Postadress: SEKO Klubb 630 Kruthusgatan Göteborg Framsida: Snödroppar på Trädgårdsföreningen Foto: Gertrud Ivarsson

3 Ledare Varför vara med i facket? Det är en fråga många ställer sig då och då. Man kan tycka att det är mycket pengar men det gäller att förstå den grundläggande idén att om vi är många så blir vi starka. Vi blir en grupp som man inte kan nonchalera från arbetsgivarhåll. Facket förhandlar fram förmåner som extra semesterdagar och en högre lön, det är facket som tar fram ett kollektivavtal tillsammans med arbetsgivaren där villkoren skrivs ner i ett bindande avtal för arbetsköpare och arbetssäljare. Ett kollektivavtal innehåller bland annat anställningsvillkor, regler för lön, semester, försäkringar och andra förmåner. Det skapar en grundtrygghet för mig och mina arbetskamrater. Kollektivavtalet är en garanti för att arbetsgivaren inte ska kunna sänka din lön till exempel genom att anställa någon med sämre villkor. Utan facket blev det inget kollektivavtal och utan kollektivavtal finns det ingen garanti för en lägsta lön eller andra arbetsvillkor. Facket ger dig också möjlighet att delta i studier där du lär dig mer om dina rättigheter på jobbet. Du får också rådgivning och rättshjälp om du skulle hamna i en tvist på jobbet. SEKO har också en inkomstförsäkring som ger dig 80 % av lönen till dig som tjänar mer än kronor per månad och får mindre än 80 % i arbetsersättning från A-kassan, mer om våra olika försäkringar på SEKO kan du läsa om längre in i tidningen. Ju fler som är med i facket desto starkare blir vi, och är vi många blir vi en faktor som arbetsgivaren inte kan skaka av sig så lätt. Glöm inte vårt fackliga löfte: Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav Till sist vill jag försöka förmedla lite härliga vårvindar som kommer in genom mitt öppna fönster, nu kan man ana att det kommer att bli vår även i år, härligt! Må så gott alla önskar Lena Lena Liifv Klubbordförande På Alla Plan sid 3

4 Redaktören har ordet En lång och kall vinter tycks äntligen vara slut. Våren är på gång och det gör livet lite lättare att leva. Några veckor till och sedan börjar blir det möjligt att leva i det här landet, för oss som inte gillar snö, mörker och kyla. Demokrati Den här gången skall dessa sidor handla om demokrati. Enligt de flestas uppfattning så är Sverige ett demokratiskt land där medborgarna har alla de fri och rättigheter man förknippar med demokrati. Kanske är det så, för visst är det så att i Sverige har vi fria val till riksdag, landstings- och kommunalfullmäktige. Vi får också välja representanter till EU-parlamentet. Det finns ett antal olika partier att välja mellan, sedan att dessa partier i stort sett står för samma politik är en annan sak. Vidare så har vi i det här landet yttrandefrihet och pressfrihet. Vem som helst får lov att starta och ge ut en tidning. Det förhållandet att det kostar pengar att ge ut en tidning har naturligtvis inget med demokratin att göra. Yttrandefriheten finns också, det är helt acceptabelt att kritisera regeringen, riksdagen, kommunstyrelsen, landstinget och så vidare. Detta kan man göra utan att riskera att åka i fängelse, bli torterad eller rent av dödad. Det är inte överallt man kan göra så. Det finns många platser i världen där kritik mot makthavarna är förenat med fara för livet. Under vintern har vi sett hur människorna i norra Afrika har gått ut på gator och demonstrerat för dessa rättigheter som är helt naturliga för oss som bor i Sverige. Det är många som fått sätta livet till i sin kamp för dessa rättigheter. Därför borde vi väl vara tacksamma för att vi lever och bor i ett sådant fantastiskt land som Sverige. Diktatur Det finns dock ett ställe där de demokratiska rättigheterna inte existerar. Det är ett ställe som vi tillbringar en stor del av vår tid på. Vad jag avser är arbetsplatsen. Här finns det ingen demokrati utan här råder arbetsköparens fullständiga diktatur. På arbetsplatsen får du inte välja dina chefer eller arbetsledare, du har inget som helst inflytande över dina arbetstider, när det gäller arbetsmiljön kan du möjligtvis påpeka brister i den för chef eller skyddsombud men om det händer något efter detta är väldigt osäkert, arbetstakten kan du möjligtvis påverka men gör du det så att den sänks så får du snart ett påpekande om detta från arbetsledningen, vad gäller lönen så förhandlar den fackliga organisationen med chefernas om den, men storleken på penningpåsen som skall fördelas bestäms utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. När det gäller press- och yttrandefrihet så finns det stora inskränkningar. SEKO Klubb 630 har under många år gett ut tidningen PÅ Alla Plan och tro det eller ej men det är arbetsköparen som betalar för tryckkostnaderna. Det är naturligtvis jättebra för annars hade vi antingen varit tvungna att höja medlemsavgiften eller att lägga ner tidningen. Det finns dock en baksida med detta och det är att arbetsköparen har ett vakande öga på vad som skrivs i denna tidning. Skulle vi gå för långt i kritiken mot Postens ledning i denna tidning så skulle det kunna innebära att bidraget dras in. Hittills har det stannat vid hot, kanske på grund av att vi i denna tidning ibland gör intervjuer med chefer som får breda ut sig och säga sin mening om sakernas tillstånd. Det är med andra ord ett givande och tagande som gäller för att denna tidning skall kunna överleva, och man får hela tiden tänka efter ordentligt vad man skriver. Yttrandefrihet Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden KARL-GUNNAR AUGUSTSSON, chefredaktör På Alla Plan sid 4

5 hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". En liknande text finns också i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Yttrandefrihet regleras ofta i ländernas grundlagar. När det gäller yttrandefriheten på arbetsplatsen så är den starkt begränsad. Det finns 100 paragrafer som reglerar vad vi inte får säga och sprida. I Branschavtalet mellan arbetsköpar-alliansen ALMEGA och de fackliga organisationerna; SEKO, ST och SACO, slås det fast att: "Anställningsförhållandet ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intressen samt iaktta diskretion såväl inåt som utåt i företagets angelägenheter" (Allmänna anställningsvillkor 3 ). De grundlagsskyddade fri -och rättigheterna är alltså bortavtalade. Bryter en arbetare mot avtalet kan det innebära en formell varning och hot om uppsägning. Detta är något som arbetsköparna ofta utnyttjar när någon anställd yttrar sig kritiskt mot förhållanden på arbetsplatsen, exemplen är många. En dag kvar av veckan på detta dårhus skrev den bemanningsanställde Volvoarbetaren på Facebok. Denne arbetare skickades hem från Volvo tillsammans med två av sina arbetskamrater som också deltagit i diskussionen på Facebok. Det förhållandet att de var anställda av bemanningsföretaget och inte av Volvo gjorde det ännu lättare för företaget att vidtaga bestraffningsåtgärder. Fackklubben på Volvo hade ingen möjlighet att förhandla för dessa eftersom de inte var anställda av Volvo utan av bemanningsföretaget. Bemanningsföretag Det är väl ingen som har undgått att märka att antalet anställda från bemanningsföretag och så kallade noll procentare har ökat drastiskt på våra arbetsplatser. Det finns helt klart en tanke bakom detta från arbetsköparens sida. Skulle vi som är tillsvidareanställda inte arbeta tillräckligt fort, ta våra raster när vi skall ha dem, gå hem när arbetstiden är slut och så vidare så finns det inte så mycket man kan göra åt det. Arbetsköparen kan ha detta i åtanke när det kommer till de lokala löneförhandlingarna men det finns dock en motpart som förhoppningsvis motsätter sig bestraffning genom utebliven löneförhöjning. Anställningstryggheten är fortfarande så stark att det inte går att sparka folk hur som helst, även om det på senare tid har blivit mycket lättare. För de som är anställda av bemanningsföretaget eller noll procentarna är det helt annorlunda. När det gäller bemanningspersonalen så räcker det med ett telefonsamtal till bemanningsföretaget om att den och den vill vi inte ha tillbaka. Det är köparens marknad som gäller. När det gäller de som är anställda på noll procent betyder att de har inte rätt till att få arbeta mer än just ingenting. Arbetar de inte som företaget vill så får de också räkna med att de inte får något arbete. Både vi som är tillsvidareanställda, noll procentare och bemanningspersonal är alla löneslavar, men för de som inte är tillsvidareanställda gäller det verkligen att stå med mössan i handen och buga djupt för att kunna få möjlighet att arbeta till brödfödan. Så illa har det blivit i det demokratiska Sverige. Tystnad Det är inte bara bemanningsanställda, visstidsanställda och noll procentare som har märkt av det hårdnande klimatet på arbetsplatserna. Det finns många exempel på hur tystnadens diktatur har spridit sig på arbetsplatserna i det demokratiska Sverige. Även om anställningstryggheten fortfarande finns i form av Lagen om Anställningsskydd så kan företagen ändå avskeda en person de tycker är obekväm. Skulle den fackliga organisationen driva ärendet vidare och få rätt så händer inget annat än att företaget får betala ett skadestånd till den avskedade och till den fackliga organisationen. Många företag tycker att det är värt dessa pengar för att bli av med någon de upplever som obekväm. Det kan till och med vara så att de erbjuder personen ett avgångsvederlag som ekonomiskt ger mer än ett eventuellt skadestånd skulle ge. Den som har pengar har också makt. Det finns exempel där fackliga företrädare har blivit uppsagda från sin anställning på grund av att de har tagit för allvarligt på sin fackiga roll och därmed gjort sig obekväma på företaget. En anställd på Trafficare som var skyddsombud och som tog sitt uppdrag på allvar tvingades bort från sitt arbete. På Gpt, gjordes förra året en omorganisation vilket innebar att antalet anställda minskade med ca 60 årsarbetskrafter samtidigt som arbetstiderna drastiskt försämrades för de som blev kvar. När några personer protesterade alltför högljutt mot detta på de informationsmöten som terminalledningen hade anordnat, så blev dessa personer varnade. Någon som har uttryckt sig kritiskt på en arbetsplatsträff har blivit inkallad till sin chef där denne har talat om för personen ifråga att man inte får vara negativ. Med dessa små, små ord av kärlek ber jag att få tacka för denna gång. På Alla Plan sid 5

6 Klubbstyrelse 2011 Karl-Gunnar Augustsson Kassör Redaktör På Alla Plan Lena Liifv Ordförande Förhandling, rehab, diciplinärenden, arbetsmiljöansvarig, löner Jan-Anders Lindqvist Sekreterare Information, schema och arbetstider Olof Nygren Ledamot Schema och arbetstider, anställningar, semester, övertid-mertid, löner Lena Sponberg Ledamot Ungdom, jämställdhet, kultur. Anette Gunnarsson Ledamot Försäkringar, pension, schema och arbetstider Hans Skog Ledamot Avtal, anställningar, semester, övertidmertid Milovan Djilas Ledamot Försäkringar, pension Elodie Aragon Kristoffersson Studieorganisatör Jämställdhet Gertrud Ivarsson Huvudskyddsombud GPT Adjungerad På Alla Plan sid 6 Erik Regnér Huvudskyddsombud ODR Adjungerad

7 Ny i styrelsen: Lina Sponberg Resor och träning är Linas stora intresse. Hon drivs av ett engagemang för att få en bra och fungerande arbetsplats. I klubbstyrelsen har hon fått ansvar för de frågor hon intresserar sig för. Berätta lite om dig själv. - Jag har ett stort träningsintresse. Sysslar med löpning och klättring. Jag springer Göteborgsvarvet varje år, i år har jag mål att springa varvet på under två timmar. Jag gillar att resa, det är ett stort intresse för mig. Jag har bott på Irland i tre år och tre månader och sen har jag rest omkring på New Zeeland i helt halvår. Jag började arbeta på GPT 2007, första tiden var jag i sambandscentralen och nu är jag placerad i flöde in. Är även hälsoinspiratör. Du var tidigare medlem i ST. Vad fick dig att gå över till SEKO? - Det känns tryggare att vara med i en stor fackförening. Ju fler man är i en förening desto starkare blir man. Varför har du valt att engagera dig fackligt? - Jag drivs av en önskan att engagera mig på min arbetsplats. Vill verka för en bra och välfungerande arbetsplats. Du tillhör ungdomarna på vår arbetsplats. Många i din ålder väljer att inte vara med i någon facklig organisation. Vad tror du att det beror på? - Det är många som inte ser vad fackföreningen gör. Hur skall SEKO lyckas få ungdomar att dels bli medlemmar och dels att bli aktiva i den fackliga organisationen? - Genom utbildningar och bra information om vad fackföreningen innebär. Vilka fackliga frågor är det som ungdomarna intresserar sig för? - Det vet jag inte. Alla har sina specifika frågor. Ungdomar är ingen homogen grupp. Vilka frågor tycker du är viktigast för den fackliga organisationen att driva just nu? - Jämställdhet, ergonomi, omväxlande och utvecklande arbetsmiljö. Tycker du att SEKO klubben har varit bra på att profilera sig? Finns det nåt som du tycker att klubben kan göra bättre? - Många är inte insatta i vad fackföreningen gör. Det behövs mer information. Många frågar vad fackföreningen gör och då måste man berätta det för dem. Vilka frågor vill du arbeta med i klubbstyrelsen och vilka frågor har du hand om i styrelsen? - Jag är intresserad av jämställdhetsfrågor och vid konstitueringen fick jag i uppdrag att syssla med just de frågor som jag är intresserad av. Jag är ungdomsansvarig, kulturansvarig och tillsammans med Elodie Aragon- Krostoffersson skall jag också syssla med nåt som kallas Allas lika värde som handlar dels om jämställdhet och dels om diskrimineringsfrågor och liknande. Dessutom skall jag vara med och göra tidningen så småningom. Är du politiskt engagerad? - Jag är medlem i Miljöpartiet, men inte speciellt aktiv just nu. Egentligen skulle jag vilja engagera mig mer. Skall fackföreningen engagera sig i politiska frågor? - Det är ett måste. Alla politiska beslut påverkar oss som arbetar och därför måste fackföreningarna engagera sig i de politiska frågorna. Är det bra med facklig/politisk samverkan? - Ja, i och med att det hänger ihop. Karl-Gunnar Augustsson På Alla Plan sid 7

8 Årsmötet avklarat En nykomling i styrelsen och nya revisorer var det enda dramatiska som hände på klubb 630:s årsmötet lördagen 12/2. SEKO Väst Klubb 630:s årsmöte hölls lördagen 12/2. Klubbstyrelsen hade föreslagit att den socialdemokratiska kommunalpolitikern Carina Benjaminsson, tidigare anställd på Gpt, skulle sitta ordförande på mötet. På grund av sjukdom blev det inte så och eftersom sjukdomsbeskedet kom några dagar innan mötet skulle hållas blev det ont om tid att skaffa fram en ny mötesordförande. Klubbstyrelsen föreslog därför att klubbens ordförande, Lena Liifv, skulle sitta mötesordförande. Mötet godtog detta förslag och godkände även att Jan-Anders Lindqvist skulle sitta mötessekreterare. Mötet inledes med en parentation (tyst minut till åminnelse av medlemmar som lämnat oss under året). Därefter hölls de sedvanliga mötesförhandlingarna. Klubbens verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen godkändes utan protester. Därefter gick ordet till revisorerna som föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet godtog detta enhälligt. Ny styrelseledamot På klubbens medlemsmöte i november hade det beslutats att klubbstyrelsen skulle minska med ett antal personer. Därför blev det inget nyval efter Louise Sundgren, som gick i pension i december. Beslut hade också tagits att ersättarna i klubbstyrelsen skulle tas bort. ODR har numera bara ett mandat i klubbstyrelsen och där har de förtroendevalda på ODR enats om att Milovan Djilas skall vara den som sitter i klubbstyrelsen för ODR. Nu var det dags att genomföra valen på de poster som skulle väljas. Till klubbstyrelsen var det omval på kassörsposten och två ledamötsplatser. Till uppdraget som klubbkassör var det bara en person nominerad och mötet valde därför den sittande kassören, Kalle Augustsson, till kassör för perioden Eftersom Augustsson under året uppnår den aktningsvärda åldern av 60 år är det inte helt säkert att han sitter hela perioden, men det är en fråga som får lösas när den eventuellt kommer upp. Två ledamöter skulle också väljas. De som stod i tur att avgå var Hans Skog och Gunard Atals. Ytterligare en person var nominerad till detta uppdrag, Lina Sponberg. Efter omröstningen stod det helt klart att Lina Sponberg och Hans Skog hade valts till ledamöter för perioden Nya revisorer Under 2010 hade klubbens båda revisorer, Robert Unger och Arvo Laigar gått i pension och därmed lämnat sina uppdrag. Valberedningens förslag var att de båda revisorsersättarna Susanne Mossberg och Cai Lan Chu-Karlsson skulle väljas till ordinarie revisorer. Mötet godtog detta förslag och Mossberg valdes till revisor för perioden och Chu-Karlsson valdes för perioden Till revisorersättare valdes Wientek Michnik. Ytterligare en revisorsersättare skulle ha valts men då valberedningen inte lyckats skaffa fram någon kandidat till den posten så sköts detta val upp till ett senare tillfälle. Lena Liifv fick förtroendet att vara klubbens representant i avdelningens representantskap och Augustsson blev vald som ersättare i denna prominenta församling. Ett antal skyddsombud skulle väljas och här beslöt mötet att ge de som suttit på uppdragen förnyat förtroende. Det betyder att skyddsorganisationen ser ut precis likadant som den har gjort de senaste åren. Även den sittande valberedningen fick förnyat förtroende. När valen var avklarade så var det tid för aktuell facklig information. Lena Liifv pratade lite om det avtal som SEKO under hösten träffat i branschen Kommunikation med arbetsköparförbundet Almega. Avtalet är visserligen magert, men ändå bättre än vad de flesta andra förbund inom LO har slutit. Mer information angående avtalet är planerat till ett medlemsmöte under våren med medverkan av Tom Tillman, förhandlingsansvarig inom SEKO Posten. Lena Liifv berättade också att klimatet i samverkan på GPT blivit något bättre sedan den nye terminalchefen tillträtt. Den nye chefen är mer benägen att lyssna till personalens synpunkter och bland annat tagit beslut om att, åtminstone tillfälligt, återinföra extremnätter och ta bort de dubbla inställelserna för de som arbetar två-skift. När mötesförhandlingarna var avslutade serverades en asiatisk buffé till de hungrande mötesdeltagarna. Maten var både välsmakande och mättande och ingen behövde gå hem hungrig. Kalle Augustsson På Alla Plan sid 8

9 Välkommen till Medlemsmöte för SEKO Väst klubb 630 Lördag 7 maj kl 12-ca 15 Lokal: Örnen Plan 4, GPT På dagordningen: Avtal Löneförhandlingar Övriga aktuella frågor Val av en ersättare revisor Medverkan av Tom Tillman, förhandlingsansvarig från SEKO Posten. Du får betalt för två timmars facklig information. Efter mötet bjuds det på förtäring. Teckningslistor sätts upp ca två veckor innan mötet. Välkomna! Endast en resultatdag för 2010 Postens gjorde ett plusresultat på 1,3 miljarder förra året och lämnar därför återbäring till både ägare och personal. Mest till ägaren staten. Personalen får nöja sig med en resultatdag. Villkoren är oförändrade jämfört med övriga år som personalen fått resultatdagar. Man ska har varit anställd under sammanlagt minst sex månader under Man får inte ha varit tjänstledig under mer än sex månader Däremot berättigar sjukfrånvaro och föräldraledighet till resultatdagar. Ledigheten ges i samma omfattning som tjänstgöringsgraden. Den som arbetar heltid får en hel ledig dag, den som arbetar 75 procent får en 75-procentsdag och den som arbetar 50 procent får ledigt en halvdag. Dagarna skall tas ut under De får inte sparas och de får inte bytas ut mot pengar. Tidsbegränsat anställda har rätt till resultatdagar förutsatt att man uppfyller villkoren om anställningstid under På Alla Plan sid 9

10 Arbetsmiljön i fokus Nytt arbetssätt Tester av nytt arbetssätt, i de olika processerna, har pågått sedan en tid tillbaka. Jag hoppas att flertalet i personalen är medverkande i utformning och utvärdering av testerna. Det pratas mycket om 70/30, det vill säga, sjuttio procent i egen process och trettio procent i annan process. Oavsett procent är det viktigt att få till en fungerande arbetsväxling mellan göromålen om arbetslivet skall bli hållbart i längden. Det vill till att chefer, lagledare och medarbetare har kunskaper i arbetsteknik och ergonomi för att det skall fungera. Det är en av de många uppgifter som ingår i Postens fördelning (delegering) av arbetsmiljöuppgifter som cheferna skall ansvara för. Posten har, under årens lopp, beställt ett antal ergonomirapporter gällande arbete på terminal för att vidga kunskaperna. Tanken är att dessa rapporter skall vara till underlag för att skapa bättre arbetsmiljöer och minska risken för belastningsskador, som hyllvärmare gör dem faktiskt ingen större nytta. Det blir ju så oerhört viktigt att jobba rätt om vi skall klara ett helt arbetsliv i den nya maskinella terminalverkligheten. TAS-projektet Ett pågående centralt projekt kallat TAS, Terminalarbetarnas arbetssituation, kommer att ta ett samlat grepp kring arbetsmiljöfrågorna ur ett ergonomiperspektiv. Både ODR och Brevterminal ingår i projektet. Projektmål: Att göra en arbetsmiljö- och ergonomimanual som på ett översiktligt sätt beskriver hur vi ska arbeta i de olika arbetsmoment som finns på en brev- eller ODR-terminal. I nästa skede skall manualen också kunna kommuniceras till samtliga medarbetare. Att skapa en ny ergonomihandledarroll på våra terminaler och definiera innehållet i denna roll. Att bidra till att skapa ett nytt arbetssätt som främjar ständiga förbättringar av arbetsmiljön (med tyngdpunkt på belastningsergonomi). Projektet skall vara avslutat senast i slutet på detta år. Trucktrafiken Truckolyckan i september har satt personsäkerheten i fokus därför vill jag passa på att påminna om att vägtrafikförordningen ligger till grund för trucktrafiken Det är alltid truckföraren som är ansvarig för sin körning och sitt handlande. Det är därför viktigt att även tillbud med truck där materiella skador uppstår anmäls av förarna. Allt som oftast händer det att slussar, branddörrar och maskiner blir påkörda av truckar. Det blir verkstan som får anmäla skadorna både på truck och även det som blivit påkört. Om vi skall kunna genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete, för att framöver kunna minska dessa skador, är det viktigt att veta varför olyckan skedde. Är det underlaget, sikten, styrning, broms, handhavande eller andra orsaker som gör att skadorna uppstår? Detta är särskilt viktigt med tanke på personsäkerheten! Låt oss tillsammans bli bättre på att anmäla även dessa tillbud. Utökad robotkapacitet Ombyggnation av skiljaren kommer troligtvis att påbörjas i april, detta för att ge plats åt två tiolastare som skall installeras. Det är också planerat för en utökning av lådtransportsystemet med dubbla banor till ALA ut. Arbetet med utökad LTP kommer att fortsätta runt ALA in, vilket troligen kommer att ske i juni och juli. Det betyder att delar av terminalen blir en byggarbetsplats med dem olägenheter det innebär. Det positiva är att vi får utökad kapacitet som skall minska den manuella hanteringen. Ljudkartläggning Terminalen kommer att ljudkartläggas till hösten. Det blir ett viktigt steg i riktning mot bullersanering på de ställen som är mest utsatta. Resultatet från förra årets arbetsmiljöenkät visar med tydlighet att åtgärder för att dämpa bullret står högt upp på personalens önskelista. Arbetsmiljövecka och skyddsrond Den manuella hanteringen kommer att stå under lupp på arbetsmiljöveckan den april. Uppmärksamhet kommer att riktas på, bland annat, bunthantering på KSM och lådhantering vid urslag på uppsamling och spridning. Det blir skyddsrond i slutet på maj. Kom gärna och prata med oss skyddsombud om det är något ni lagt märke till som behöver åtgärdas. Gertrud Ivarsson Huvudskyddsombud Göteborgs Brevterminal På Alla Plan sid 10

11 Skavanker i en uppåtgående trend I skrivande stund flödar vårljuset. På min arbetsplats GPT är tongångarna åter genomgående muntra. Orsaken är enkel. Vi nattisar har fått tillbaka vad vi aldrig borde blivit av med, det populära extremnattschemat. Heder åt vår nya chef Per Johansson för att han visat handlingskraft. Kan tänka mig att HK legat på för en förändring. Ledningen var helt enkelt tvungen att vidta åtgärder, som för en gångs skull gynnade personalen. Vi medarbetare varnade för negativa konsekvenser, då vi för andra gången blev av med vårt önskade schema. Chefer som med emfas hävdat flera gånger, att extremnatt inte kommer tillbaka, måste nu ha tappat sin trovärdighet. Summan av kardemumman blir att det lönar sig i längden, både att protestera och att lyssna. Eftersom sjukfrånvaron ökade markant i slutet av förra året, blev borttagandet av extremnatt en förlustaffär. Dessutom redovisas bekymmer med produktiviteten, fast utfallet ändå kunde bli grönt. Utan att ha järnkoll på alla aktuella siffror i terminalligan, har vi fått papper om att det blev rött gällande Tid UT och SWEX. Utfallet för FFK saknades. På medlemsmöte påtalades i höstas av en insatt förtroendevald, att vi hade ungefär lika mycket kvarligg som övriga brevterminaler tillsammans. I senaste månadsbrevet finns en kommentar, som vid närmare analys blir en parodi på begreppet understatement. På de båda VOICE parametrarna är vi en bit ifrån målet. Tyvärr. Vår VOICE MIX stannade på 36. För Flöde-Ut hamnade den ytterligare fyra enheter lägre. Nu finns det tydligen nedläggningsdrabbade terminaler med riktigt låg VOICE. Men GPT är INTE i samma situation. Under de år jag bevakade VIP låg aldrig någon terminal under 50. Man ska veta att 60 är en godkänd nivå. Hoppas att dag/kväll också har vettiga scheman. Nu är det dags att förbättra arbetsmiljön, kommunikationen och inte minst den kvarstående röriga ledarstrukturen. Hur kan vi ha råd med alla dessa nivåer av chefer? Behövs verkligen processoch produktionschefer i sin nuvarande utformning? Blir det inte väldigt många möten av detta? Och de som ansvarat för när vi ska tjänstgöra, måste väl nu få tid över till annat? Om det beror på sjunkande volymer, bättre inflöde eller att vi jobbar bättre är svårt att avgöra. Noterar ändå med viss förvåning att det i stort fungerar bra med nya stopptider på kvällarna. Vågar mig på en befogad reprimand och uppmaning till ledningen. Medinflytandeavtalet måste innebära precis vad ordet signalerar. Avtalet bygger på paragrafer i MBL och har funnits sedan -97. Det är lagets forum. Flera medlemmar har starkt ifrågasatt APT då det ofta mest blir arbetsgivarinfo och one man-show. Vi ska vara med och bestämma dagordning, beslut och diskussioner ska dokumenteras samt följas upp, det ska finnas tydlig koppling till Samverkan och tillräcklig tid för medarbetarna att prata om jobbet. Betänk också att alla inte är bekväma med att prata i stora grupper. Alternativ behövs. På en modern arbetsplats kan det inte heller hänga uppe protokoll från Samverkan som dateras över ett halvår tillbaka. Mats Hallberg Deltag i pausgympan! Hälsoinspiratörerna på Gpt har ordnat så att personalen kan få pausgympa 10 minuter under varje arbetspass. Detta är en förmån som hälsoinspiratörerna har fått igenom och de uppmanar nu personalen att deltaga i dessa aktiviteter. Enligt en forskningsstudie så är denna pausgympa mycket nyttig och leder till ett välbefinnande hos deltagarna. Dessutom slipper man ju ifrån det monotona arbetet en stund om man deltager i denna pausgympa. Det finns förslag att nattpersonalen skall få ha en extra pausgympa det vill säga innan de går på sin timslånga rast. Dessutom skall eventuellt de som arbetar kvällen och slutar också kunna deltaga i denna aktivitet. Massage Posten erbjuder tillgång till massage hos massör Christian. Han håller till på plan 4, mitt emot den lilla gymnastiksalen, varje onsdag och torsdag. Behandlingen kostar 100 kr och tar en halvtimme. Betalning sker direkt till massören vid besöket. Bokar dig gör du på tavlan utanför massagerummet, där du även kan se vilka tider som är lediga. Hälsoinspiratörerna På Alla Plan sid 11

12 Thomas gör sin röst hörd! "Kvalitets-Thomas" är någon vi alla kan relatera till på GPT. Han har en unik förmåga att vara energisk, omedelbar och passionerad; vare sig det gäller Posten eller annat. I väntan på spökskrivare för att kunna sortera sina minnen till memoarer, presenteras här på begäran vad undertecknad fått veta. Med rätta är han stolt över sin silverplats i kvalitetstävling som hölls på gamla huvudkontoret. Rapsodisk historik Thomas är född i Borås men har ända sedan ett års ålder bott i sitt kära Alingsås. Han gick ekonomisk linje på Alströmergymnasiet. I och med att mamma var postkassör blev första kontakten med Posten juljobb på Svenska Mässan "Hade fått reda på att det var sista gången julkort sorterades där. Tyckte det var görkul att köra stämpelmaskinen, fast jag skadade fingertopparna." Han blev väl omhändertagen. Samma dag vi gör intervjun träffar han för övrigt Arno och andra veteraner från denna tid. De är med på rundvandring på GPT. Nu hade en målmedveten yngling fått blodad tand. Förutom några sommarjobb har han alltid varit på Posten, enda fasta jobbet. Han blev erbjuden sommarvikariat på Göteborg 1 som brevbärarbiträde deltid kväll. "Så låg befattning att tjänsten inte finns längre." Omkring 1981 fick han fast heltid som avbröts av lumpen på P4 i Skövde. Som malaj fick han ta hand om posten för regementena i staden, "passade mig bra enligt kapten." Kvällarna och nätterna på Göteborg 1 förbyttes efter några år till tjänstgöring på GPT. Då fanns bara B-posten, paketen och Utrikes i huset. För att göra en lång historia extrem kort ska nämnas att Thomas avancerade till överpostiljon - han var ett tag Sveriges yngsta- och blev till slut postförman. "Jag och Kent Klar var de första på GPT med denna titel, vår huvuduppgift var se till att Posten fick betalt och att fylla på lådlagret med ekonomibrev, det var toppen att ha som beting." Då han gillar att rotera, pröva på olika saker, faller det sig naturligt att han hamnade en tid på järnvägsposten. Där övade han med Bosse Blåvitt, upplevde fantastisk gemenskap och minns att sorteringen klarades av utan fackförteckning. Under överinseende av Nandra (ni som var med för tjugo år sedan kommer ihåg honom), har Elfsborgaren från Alingsås sysslat mycket med statistik. Nandra, han var ett geni som Thomas anser blev felaktigt petad. Som belöning för allt slit kan två tilldragelser framhållas. Dels ovan nämnda tävling i kvalitet, vilken "renderade" i en hotellnatt på Berns. Dels ytterligare en resa till Stockholm med statistiklaget, därför att just Nandra knåpat ihop ett vinnande tävlingsbidrag. Då erhölls dessutom två biljetter till Barcelona-OS. Nulägesbeskrivning "Min huvuduppgift är att registrera fel mellan terminaler i PSS-webben som genererar till (FFK) och inom regionen (KIPP) där jag återkopplar info och åtgärder vi har gjort för att rätta till felen etc.. Allt läggs in i datorprogram. Jag tas bort ur produktion uppemot 2 ½ timma/natt." Alla vet att Thomas bevistar möten om kvalitet och flitigt rapporterar till oss om nyheter. "Himla roligt när chefer frågar mig som sakkunnig, det är något som sporrar." Han riktar en skarp uppmaning till ansvariga att tänka på hur viktigt det är att väga posten rätt, annars blir det fel i beräkningen av volymer. I egenskap av kvalitetsombud accepterar han inte att vi beordras strunta i stämpling när vi har bråttom, det är ingen tidsvinst enligt Thomas. Möjligen lätt missmodig konstaterar han att det är mycket slarv med felflaggade lådor. Ibland uppstår brister på grund av otillräcklig info från ledarna. Tack vare sin extra kunskap behöver denna kapacitet inte vara rädd för att sysslorna ska bli alltför enformiga. "Jobbet är väldigt kul, är kanske lite tokig." Största trivselfaktorn är självklart arbetskamraterna. Han påpekar vikten av att få skratta. Sedan några veckor tillbaka har arbetsglädjen kommit tillbaka. Senaste omorganisationen bedöms vara den sämsta någonsin. "Tror jag såg den förutvarande terminalchefen totalt två gånger på natten, cheferna är för många. Tidigare var det ett kanonbra gäng, Björn anser jag vara en utmärkt ledare, Tony är också suverän." På Alla Plan sid 12

13 Thomas betonar att han trivs på den sida han är placerad på. Problemen på vår arbetsplats analyseras på mitt önskemål. Orsaken till att vi alltför ofta är med om kaos bottnar i dåliga förberedelser och undermålig kommunikation. "Ofta saknas det folk, vi måste få veta vem som ska göra vad och vi tappar kompetens om vi inte får använda våra körkort." SEKO och vettiga scheman Den trogne deltagaren i fackmöten, som gärna gör sin stämma hörd då det är befogat, blev uppsökt av facket då han blev heltidare på Göteborg 1. Han beklagar att så få ungdomar är medlemmar, tillskriver SEKO förtjänsten att uppnått små förbättringar och undrar vilka villkor vi haft utan facklig aktivitet. "Vore bra om man mer aktivt går ut presenterar sig och vad facket handlar om, här finns mycket att göra, Det är arbetsgivarens tidevarv, de gör fula grejer och inte minst därför är det både viktigt och nyttigt med kollektivavtal. Han svarar på hur det kändes att under en period återigen mista extremnattschemat. "Det var hemskt, allt lades på hög, orkade inte hålla igång. Jag gick in i väggen, det svartnade för mig en gång när jag stod vid en maskin, vill aldrig uppleva detta igen blev sjuk i november, knäckt i julruschen, fick ingen återhämtning. Jag kände att jag blev otrevlig, förmådde inte höja stämningen som brukligt och de därhemma blev oroliga. Vi sa till dem som planerar hur det skulle gå, fast de vägrade lyssna. Nu har det lättat. Man kan göra ett bra schema. Konsekvenserna har blivit att kroppen fått en bra rytm, sociala livet kommit tillbaka och hemma säger de att jag blivit glad igen. Thomas kan verkligen förmedla tvära kast i känslolivet, från djupaste misär till bubblande eufori. På sistone har han berömt alla chefer och SEKO för att återställandet blev verklighet. Elektriska spår uppskattas Morfadern jobbade på SJ:s verkstad i Åmål. Redan som liten kom Thomas att älska tåg och idag sitter han i styrelsen för Järnvägsfrämjandet i region Väst. "Vi träffar politiker, skriver insändare och ordnar debatter; med syftet att tillvarata kollektivtrafikresenärernas intressen." Han har nu pendlat i 31 år och kan notera en markant ökning i resande, inte minst till kranskommuner. Skönt nog är tågförbindelserna väldigt bra. Gulsilvriga Reginatåget är favoriten medan dubbeldäckaren hatar han över längre sträckor. Åker gärna till Skövde på sitt regionkort, "Det ultimata var då det fanns räksmörgås i restaurangvagnen, det var underbar avkoppling." Tågets talesman har varit med om mycket krångel och applåderar Tågupproret, kampanjer SEKO bedrivit för att påvisa avregleringens vansinne och han hävdar att verksamheten ska vara statlig; inte läggas ut på flera bolag. På anmodan berättas om den mest lyckade resan. Under 21 dagar åkte han i mitten på 80-talet Norden Runt. Allra finast var sträckan Oslo - Bergen. Allt var sällsynt fulländat med egen sovkupé, flödande solsken, en vy av fjordar och dalgångar genom Hardangervidda, naturen i full blom samt en oändlig mängd tunnelpassager. Framme i Bergen kunde han skåda den blivande japanske kejsaren. Mer utanför postboxen Thomas är med i Sveriges första och största Star Trek - förening. På storbildsdukar ser man på TV-serien som startade på 60-talet och som gjorts i sjuhundra avsnitt. För närvarande håller man till på Bio Roy. Medlemsantalet är vikande då de flesta har sett allt ur de olika produktionerna. En annan hobby är att fota (som kuriosa kan infogas att han fångat intervjuaren på bild tillsammans med SEKO-medlemmen och före detta tågmästaren Lars Ohly), även om han tycker att brodern är tekniskt duktigare. Vi som umgås med herr Puhang känner till hur han omfamnar ny teknik och sociala medier. Han uppger att det inte blir så mycket läsande, men han gör utflykter till bibliotek. Han är inte galen i sport, fast ibland kan han inte motstå att frestas. Han håller på Frölunda och är hängiven Allsvenskans lag från Borås. Elfsborgs senaste SM-guld är ett fint minne. Erinrar mig att han så klart blev exalterad då handbollsklubben från Alingsås blev svenska mästare för några år sedan. Jag ringde till min lagledare Björn och begärde NÖDKOMP en timme på grund av att Guldlaget skulle komma med tåget, det var säkert över 2000 som väntade bara vid stationen!!! Ett minne för livet I denna stad längs Västra stambanan trivs Thomas förbaskat bra. Här fikar han med kompisar på något av stadens tjugofyra caféer och här finns Potatisfestivalen, en av landets äldsta festivaler. I Göteborg vill han inte bo, även om den större staden är fantastiskt trevlig att jobba i och besöka för nöjes skull. Sedan tjugofem år är vår sprudlande medlem med i Greenpeace, vilket blir en lämplig avslutning. "Tänker på hur de har det i Japan, deras utsatthet, hur hela världen påverkas. Tänker också på Libyen, utrotningshotade tigrar och klimathotet." Mats Hallberg På Alla Plan sid 13

14 Saxat från Facktuellt Terminal Terminalklubbarna i Stockholms medlemstidning FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle ger staten än så länge ett grundläggande men alltmer urholkat skydd, men i olika situationer behövs ett extra stöd. Av tradition har facket bevakat och förhandlat fram olika försäkringslösningar. När det gäller exempelvis arbetsskador och gruppliv har avtal tecknats med arbetsgivaren. I andra fall erbjuder facket i samarbete med Folksam olika typer av kollektiva försäkringar, en del finansierade genom fackavgiften, andra med individuella premier. Det gäller exempelvis olycksfall på fritid, efterlevandeskydd och barnförsäkringar. På senare år har facket också gett sig in i hemförsäkrings- och pensionsbranschen. Facktuellt gör i denna artikel ett försök att beskriva några av de försäkringar som gäller inom vårt område. GRUPPLIV I ANSTÄLLNINGEN Alla anställda i Posten är grupplivsförsäkrade genom en tjänstegrupplivsförsäkring (TGL-P). Försäkringen betalas av arbetsgivaren och administreras av SPV, Statens Pensionsverk. Grupplivförsäkringen gäller fr.o.m fyllda 18 år och t.o.m 69 år och innebär att om en anställd avlider utgår till de efterlevande ett (som regel skattefritt) engångsbelopp. För den som arbetar minst 16 tim/vecka (för den som arbetar mindre gäller vissa inskränkningar) utgörs detta engångsbelopp i första hand av ett indexreglerat grundbelopp. Helt grundbelopp utgör sex basbelopp, vilket 2011 motsvarar kr. Detta belopp gäller fram t.o.m 54 års ålder, därefter sjunker det stegvis till som lägst ett basbelopp för att helt upphöra vid fyllda 70 år. Om den avlidne efterlämnar barn som inte fyllt 17 år gäller dock helt grundbelopp (=sex basbelopp) ända upp till 69 år. Förutsättningen för att helt grundbelopp skall utgå är också att man efterlämnar make/maka, sammanboende eller arvsberättigade barn. Finns ingen av dessa anhöriga utgår endast begravningshjälp till ett halvt basbelopp. Utöver grundbelopp utgår till minderåriga barn (= barn under 20 år) ett barntillägg på maximalt 2 basbelopp eller (2011) kr. Grundbeloppet utgår till de efterlevande enligt följande regler.! make/maka eller registrerad partner! saknas make/maka är arvsberättigade barn förmånstagare till hälften av grundbeloppet om man även efterlämnar sambo; i annat fall får barn hela grundbeloppet! sambo är förmånstagare till hälften av grundbeloppet om man även efterlämnar barn; i annat fall till hela grundbeloppet. Observera att man kan ändra i detta förmånstagarförordnande, som det heter, genom att göra en skriftlig anmälan om detta till Statens pensionsverk i Sundsvall, tel 060/ eller Blankett kan hämtas på SPV:s hemsida, Om man t ex är sambo och har barn kan det finnas anledning att tänka igenom detta. Medförsäkrad Om ens make/partner/sambo skulle avlida, och denne inte omfattas av ett eget tjänstegruppliv, utgår begravningshjälp och barnbelopp (ett basbelopp per barn under 17 år). Prisbasbeloppet, som används i många försäkringssammanhang, fastställs av regeringen för ett år i taget. År 2011 uppgår det till kronor. Vid ledighet TGL-P gäller även vid ledighet - dock inte vid militär grundutbildning. Vid studieledighet enligt studieledighetslagen gäller försäkringen i högst 24 månader. Efterskydd Det finns ett efterskydd i TGL-P, vilket innebär att försäkringen under vissa förutsättningar och under viss tid fortsätter att På Alla Plan sid 14 Årstaklubben på Internet:

15 TerminalFACKTUELLT Försäkringsextra gälla efter det att anställningen i Posten avslutats. För den som varit anställd i Posten gäller efterskyddet från Postens TGL-P i tre månader. Efterskyddet förlängs om man är sjuk eller om man är arbetssökande: Vid sjukdom förlängs efterskyddet så länge sjukdomen varar Om man är arbetssökande förlängs efterskyddet lika länge som man varit anställd i Posten innan anställningen upphörde - dock längst i 24 månader. Det finns ytterligare regler kring efterskyddet som jag inte går närmare in på. Utförligare information om Postens tjänstegruppliv finns på Posten Personals interna hemsida. KOMPLETTERANDE TJÄNSTEGRUPPLIV SEKO har tecknat en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring (GF 14095) med Folksam. Försäkringen gäller sedan efterskyddet i tjänstegrupplivet (TGL-P) upphört. Försäkringspremien betalas av förbundet och ingår således i medlemsavgiften. Försäkringen gäller fram till 65 års ålder och innehåller såväl grundbelopp som barntillägg och begravningshjälp. Grundbeloppet uppgår till sex basbelopp mellan 18 och 55 år. Därefter sjunker ersättningen till som lägst ett basbelopp. Har man barn som vid dödsfallet inte fyllt 17 år görs ingen åldersreducering av beloppet. Har man barn som inte fyllt 20 år utgår ett barntillägg som, beroende på barnets ålder, uppgår till mellan 1-2 basbelopp per barn. Begravningshjälp utgår med ett halvt basbelopp till dödsboet. Om ens make/sambo skulle avlida, och denne inte omfattas av ett eget tjänstegruppliv, utgår begravningshjälp och barnbelopp (ett basbelopp per barn under 17 år). Reglerna för vilka som är förmånstagare är ungefär desamma som gäller i tjänstegrupplivet, TGL-P. Komplement Denna försäkring är alltså ett komplement till den tjänstegrupplivförsäkring (TGL-P) som alla anställda i Posten har. Utöver det tjänstegruppliv man har som anställd, och utöver denna kompletterande försäkring kan man genom facket teckna - och själv Våra försäkringar i korthet INGÅR I ANSTÄLLNINGEN:! Tjänstegruppliv. En grundläggande livförsäkring som betalas av arbetsgivaren. INGÅR I MEDLEMSKAPET:! Medlemsolycksfall - Fritid (GF 10500) Ger ett skydd vid olycksfallsskador på fritiden.! Kompletterande tjänstegruppliv (GF 14095) Ett komplement till den tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ingår i anställningen. Ger under vissa förutsättningar ett förlängt efterskydd när TGL upphört.! Barngruppliv Ingår i GF Utfaller med ett halvt basbelopp vid barns dödsfall.! Inkomstförsäkring Ger en kompletterande ersättning vid arbetslöshet under 100 dagar för den med inkomst > kr/mån. KAN TECKNAS: betala för - ett extra gruppliv - se nedan!! Medlemsolycksfall - Fritid (GF 15000) Komplement till den försäkring som ingår i medlemskapet (höjer grundbeloppet för invaliditetsersättningen från till kr)! Sjuk- och efterlevandeförsäkring (GF 15000) En extra livförsäkring utöver tjänstegrupplivet och GF Innehåller också ersättning vid långvarig sjukdom och vid diagnos på vissa svåra sjukdomar.! Sjukdom 60+ Kan tecknas av den som fyllt 65 år. Innehåller dels ersättning vid diagnos på vissa svåra sjukdomar samt om man väljer till det ett dödsfallsbelopp.! MedlemsBarn MedlemsBarn är en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn.! Hemförsäkring. Innehåller egendomsskydd (lösegendom), ansvarsförsäkring, rättsskydd, överfallskydd, reseskydd. Villkoren behandlas inte i denna artikel.! MedlemsPension. En privat pensionsförsäkring som kan tecknas genom facket. Behandlas inte i denna artikel. EXTRA EFTERLEVANDESKYDD samt ERSÄTTNING VID SJUKDOM och VISSA DI- AGNOSER SEKO:s kollektiva sjuk- och efterlevandeförsäkring betecknas GF och innehåller nedanstående ersättningar. Observera följande: Vid inträdet i förbundet ansluts man automatiskt till denna försäkring. Man behöver då inte uppge någon hälsodeklaration. Vill man inte ha försäkringen kan man reservera sig. Om man senare ångrar sig och vill ha försäkringen så går det bra - men då måste man lämna en fullständig hälsodeklaration. Samma gäller för maka/e, registrerad partner och sambo. 1. Efterlevandeskydd Om den försäkrade avlider utbetalas ett engångbelopp, som uppgår till kr. Beloppet är detsamma oavsett den avlidnes ålder. Efterlevandeskyddet betalas ut till de efterlevande i följande ordning: 1. maka/e, registrerad partner eller sambo 2. arvsberättigade släktingar Om man vill kan man ändra i förmånstagarförordnandet. Det måste göras skriftligt; blankett finns hos Folksam. På Alla Plan sid 15

16 TerminalFACKTUELLT 2. Ersättning vid sjukdom För att få ersättning vid sjukdom krävs att man är fullt arbetsför, vid inträdet i försäkringen samt minst 90 dagar i en följd dessförinnan. Om inte detta villkor uppfylls kan man senare omfattas av försäkringen när man varit fullt arbetsför i 90 dagar i en följd. Sjukdommen/Arbetsoförmåga ska uppgå till minst hälften för att vara ersättningsberättigad. Ersättningen vid sjukdom / arbetsoförmåga består av två delar: Kostnadsersättning. Kostnadsersättningen betalas ut efter 90 dagars sjukdom/arbetsoförmåga (som påbörjats from 1 januari 2011) och uppgår till kronor. Efter 180 dagar börjar sedan den månatliga ersättningen (se nästa stycke) på kr betalas ut under tolv månader. Kostnadsersättningen kan därför sägas vara en trettonde månadsbelopp som betalas ut i förtid. Om man efter tolv månaders sjukdom blir fullt frisk i minst 14 dagar och därefter sjuk på nytt har man rätt till en ny kostnadsersättning efter 90 dagar. Månadsersättnning. Månadsersättningen betalas ut när man har varit sjuk ( arbetsoförmögen ) i minst 180 dagar i en följd (gäller insjuknande / arbetsoförmåga som påbörjats from , för sjukfall dessförinnan gäller 360 dagar). Om man kan arbeta i kortare perioder, högst 14 dagar, avbryts inte karensen. Har man omfattats av reglerna om sjukkapital 1 och/eller 2 i den tidigare GF gäller vissa förmånligare regler för karenstiden. Se mer om detta i Villkorshäftet. Man kan få ersättning för ytterligare sjukperioder, men då måste man på nytt vara arbetsför i minst ett år utan sjukperioder som överstiger 14 dagar. Ersättningen uppgår till 40 kr/dag (1.200 kr/månad) i högst 365 dagar. 3. Ersättning vid vissa diagnoser Vid vissa allvarliga sjukdoms- och olycksfallsdiagnoser får man ett (skattefritt) engångsbelopp på kronor. Ersättningen betalas ut efter 30 dagar med fastställd diagnos. Man kan få ersättning för fler diagnoser, men då måste det gå två år mellan de olika diagnoserna. Ersättning betalas ut för högst tre diagnoser. Om diagnosen är orsakad av sjukdom måste man ha varit ansluten till försäkringen i ett år för att få ersättning. Följande daignoser berättigar till ersättning: Cancer (malign primär tumör, exklusive vissa hudtumörer - t ex basalcellscancer) Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg (benign tumör) Insulinkrävande diabetes typ 1 (som inte föregåtts av typ 2-diabetes) Atrofier i centrala nervsystemet (t ex ALS) Parkinsons sjukdom Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (t ex MS) Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar, t ex muskeldystrofi) Förlamning p g a olycksfall (av en eller flera extremiteter (armar och/eller ben)) Blindhet (fullständig synförlust på båda ögonen) Dövhet (total hörselförlust på båda öronen) Akut hjärtinfarkt Stroke Aortaaneurysm (aortabråck) Upphörande av leverfunktion (leversvikt som inte är alkoholrelaterad) Upphörande av njurfunktion (kronisk, bestående njursvikt) Förlust av arm eller ben (amputation av en lem ovanför armbåge eller knä) 4. Giltighetstid Försäkringen gäller tom den månad man fyller 65 år. Reglerna om ersättning vid sjukdom och dess föregångare (sjukkapital mm) har ändrats ett antal gånger under årens lopp. Därför finns vissa övergångsbestämmelser. Det gäller bl.a. karenstiden för att få ersättning vid Försäkringsextra sjukdom. Läs mer om detta i Villkorshäftet! OLYCKSFALL PÅ FRITID Alla medlemmar i SEKO är automatiskt, genom medlemsavgiften, försäkrade vid olycksfallsskador under fritid. Försäkringen heter from 2009 Medlemsolycksfall - Fritid, GF Ersättning vid medicinsk invaliditet Det s.k. Grundbeloppet vid medicinsk invaliditet uppgår till kronor. I praktiken innebär det att jag kan få en ersättning mellan och kr, beroende på invaliditetsgrad och levnadsålder. Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av "kroppsfunktionen", som fastställs oberoende av yrke, arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Den medicinska invaliditetsgraden bestäms med ledning av en för försäkringsbranschen gemensam tabell. Nedsatt hörsel, skadat ben, etc, ger en viss procents ersättning av det försäkringsbelopp som gäller, beroende på ålder. Kroppsskadeersättning Vid olycksfall som kräver läkarvård och leder till minst åtta dagars sjuktid i en följd inom fem år från skadetillfället, utges kroppsskadeersättning. Exempel på skador som berättigar till ersättning: sen- och ledbandsskada, sårskada, blödning i vävnad, öron- och ögonskada benbrott brännskador amputation lätt skallskada, t.ex. hjärnskakning, tinni- Sammanfattning av aktuella grupplivs/efterlevandeförsäkringar: 1. Du har som anställd en tjänstegrupplivförsäkring (TGL-P) som arbetsgivaren betalar premien för. Denna försäkring kan ge upp till sex basbelopp plus barntillägg. I pengar handlar det om maximalt kronor till de efterlevande. 2. SEKO har tecknat en kollektiv kompletterande tjänstegrupplivförsäkring (GF 14095) för alla medlemmar. Försäkringen träder i kraft när efterskyddet i din tjänstegrupplivförsäkring (TGL-P) upphört att gälla. Förbundet betalar premien för denna försäkring. 3. Du kan genom facket teckna en efterlevandeförsäkring, som ger kronor vid dödsfall, samma belopp oavsett den avlidnes ålder. Genom denna försäkring kan du också få viss ersättning vid långvarig sjukdom och diagnos för svåra sjukdomar. Du får själv betala premien för denna försäkring. Premien uppgår 2011 till mellan 80:00 och 120:00 kr/mån, beroende på din levnadsålder, se tabell längre fram i artikeln. På Alla Plan sid 16

17 TerminalFACKTUELLT Försäkringsextra tus svår skallskada förlamningar Ersättningen uppgår till mellan kronor. Vid flera kroppsskador utgår sammanlagt högst kr. Ersättning för förlamning utgår ovanpå andra kroppsskadeersättningar, med /25000 kr beroende på förlamningens art. Vanprydande ärr Ersättning för klart vanprydande är lämnas enligt tabell, dock högst med 20 procent av det grundbelopp som gäller för ersättning vid medicinsk invaliditet (2011 = högst kr; kr om man tecknat tilläggsförsäkringen). Efter fyllda 65 år utgår ingen ersättning. Bestående ögonskada Om olycksfalsskadan leder till en bestående ögonskada lämnas ersättning för inköp av glasögon eller linser. Maximal ersättning är kronor. Handikappfordon Om skadan leder till behov av handikappfordon kan man få bidrag till det. Förutsättningen är att Försäkringskassan godkänt bilstöd. Maximal ersättning uppgår till kronor. Försäkringspremier 2011 Försäkring Premie/mån 2011 Sjuk- och efterlevandeförsäkring GF år 80: år 95: år 107:00 46 år - 120:00 Medförsäkrad betalar samma premie som medlemmen, oavsett egen ålder. Sjukdom 60+ för medlem och medförsäkrad 80:00-120:00 Medlem och medförsäkrad 70:00-240:00 Medlemsolycksfall fritid GF Medlem (tillägg förhöjd invaliditetsersättning) 19:00 Medförsäkrad 39:50 Medlemsbarn Hemförsäkring 84:00 (per barn) ca 60:00-135:00 kr/mån beroende på bostadsort Krisförsäkring Krisförsäkringen innebär att man kan få ersättning för 10 behandlingar hos psykolog/psykoterapeut pga psykisk ohälsa som orsakats av: ersättningsberättigad olycksfallsskada nära anhörigs (= maka/e, registrerad partner, sambo, den försäkrades barn) död överfall, hot, rån, våldtäkt som polisanmäls våld inom familjen som polisanmäls Behandlingen ska vara godkänd av Folksam innan den påbörjas. Man kan dessutom få en engångsersättning på kronor vid överfall, hot, rån, våldtäkt. Gäller inte våld inom familjen. En förutsättning för ersättning är att man genomgår behandling enligt föregående avsnitt. Ersättning lämnas högst två gånger. Ersättning för kostnader Olycksfallsersättning Vid olycksfallsskada som medfört läkarvård utges en schablonersättning på kr. Ersättningen ska till viss del täcka kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling. Om skadan efter tolv månader kräver fortsatt vård, kan man få ytterligare kr/år i ytterligare högst fyra år. Akutersättning Vid en olycksfallsskada som leder till vård hos legitimerad läkare och minst åtta dagars akut sjuktid i en följd, utges akutersättning. Ersättningen uppgår till: kr vid minst 8 dagars akut sjuktid i en följd kr vid ytterligare minst 7 dagars akut sjuktid kr vid ytterligare minst 15 dagars akut sjuktid 33 kr/dag under akut sjuktid from dag 31 i högst 150 dagar. Sjukhusvård och övriga resor Utöver akutersättningen ovan kan man få ersättning vid sjukhusvård. Villkoret är att man är inskriven på sjukhus i minst två dagar i en följd. Ersättningen betalas ut fr.o.m dag 1. ersättningen är tänkt att till viss del ersätta kostnader för sjukhusvården, tidningar, telefon, anhörigas resor, barnpassning, mm. Ersättningen uppgår till 200 kr/dag i högst 180 dagar. Ersättning kan ges för resor mellan bostad och arbete/utbildning (om dessa inte betalas av arbetsgivaren / Försäkringskassan). Med resor menas här sådana resor som läkare föreskrivit under akut sjuktid för att man ska kunna utföra arbetet/utbildningen. Rehabilitering vid olycksfallsskada Om en olycksfallsskada medför behov av rehabilitering utanför den offentliga vården kan man få ersättning för detta. Behovet ska styrkas med intyg från legitimerad läkare. Ersättning lämnas inom fem år från olyckan. Kostnaden för behandlingen ska styrkas med kvitto. Ersättningen uppgår till kronor. Tandskador Vid tandskada som orsakats av olycksfall, lämnas ersättning för erforderliga kostnader. Kostnaderna för en behandling (man får ersättning endast för en slutbehandling/permanentbehandling per skada) måste godkännas av Folksam innan behandlingen påbörjas. På Alla Plan sid 17

18 TerminalFACKTUELLT Försäkringsextra Övriga kostnader Försäkringen lämnar också ersättning för sk merkostnader utöver det som hittills sagts om kostnader: hemhjälp som godkänts av kommunen korttidsboende som kommunen godkänt fotvård/hårvård skadade glasögon, reparation eller inköp av likvärdiga skadade kläder efter avdrag av klädernas ålder specialkläder för viss verksamhet, högst kronor reparation eller inköp av högst två guldringar, högst kr andra kostnader, högst kr Även här är förutsättningen att skadan lett till att man behandlats av läkare. Gemensamt för ersättningar för kostnader enligt ovan är att samordning sker med eventuell ersättning från annat håll (Försäkringskassan, andra försäkringar, etc). Läs mer om detta i försäkringsvillkoren. Barngrupplivsförsäkring GF omfattar även en grupplivsförsäkring för barn. Försäkringen omfattar samtliga medlemmars barn, förutsatt att barnet/barnen är bosatta inom Norden. Försäkringen omfattar även barn till make/maka/sambo, förutsatt att dessa är mantalsskrivna på medlemmens adress. Försäkringen gäller t o m det kalenderår barnet fyller 18 år. Försäkringen utfaller vid dödsfall; beloppet som utgår motsvarar ett halvt basbelopp, (2011). Premie Premien för förbundsförsäkringen GF ingår i medlemsavgiften. Om man vill ha ersättning enligt denna försäkring skall man vända sig till närmaste Folksamkontor. Medförsäkrad Om man vill kan man låta medförsäkra make/maka/registrerad partner eller sammanboende. För medförsäkrad gäller samma villkor som för medlem, med ett tillägg: För medförsäkrad gäller automatisk det högre beloppet för ersättning vid medicinsk invaliditet (se nästa avsnitt). MERA OLYCKSFALL Man kan teckna ett tillägg till den Olycksfallsförsäkring på fritiden som ingår i medlemsavgiften (GF ). Tillägget (som heter GF 15000) består i att grundbeloppet vid medicinsk invaliditet höjs från till kronor. I praktiken innebär det att man, beroende på invaliditetsgrad och ens egen levnadsålder kan få en ersättning mellan kr till 1,6 miljoner kronor. Tillägget kostar kr/månad i avgift. Ersättningar MedlemsBarn Ersättning vid olycksfallsskada och vid sjukdom Akutersättning vid sjukvård över natt Läke- och resekostnader Hjälpmedel vid bestående invaliditet Sjukhusvistelse Vård i hemmet efter sjukhusvistelse Ersättning vid vårdbidrag Krisbehandling Fritidsaktivitet 600 kr/gång, högst 2 ggr/12 mån Nödvändiga kostnader i max 3 år Upp till 5 basbelopp i max 5 år 425 kr/dag i högst 365 dagar 400 kr/dag i högst 30 dagar Upp till 2 basbelopp/år i högst sex år Vid psykisk ohälsa pga olycksfall, överfall, dödsfall inom familjen, mm upp till tio behandlingar Upp till kr/ 12 mån i högst tre perioder, vid invaliditet Invaliditet Medicinsk Engångsbelopp - högst kr Vanprydande ärr Kritisk sjukdom Ekonomisk Engångsbelopp - högst kr Efter tabell 2 basbelopp vid cancer, MS, hjärnskada eller transplantation Dödsfall kr Vid sjukdom gäller för läke- och resekostnader en självrisk som uppgår till 3 procent av basbeloppet (2011 = kr) Ersättning vid olycksfallsskada Tandskador Nödvändiga kostnader i max 5 år PENSIONÄR - FYLLT 65 ÅR Både Medlemsolycksfall (GF 10500) och Sjuk- och efterlevandeförsäkringen (GF 15000) gäller oförändrade fram till 65-årsdagen, oavsett om man fortfarande är i tjänst eller har pension eller sjukersättning. Förutsättningen är naturligtvis att man står kvar som medlem i SEKO. Medlemsolycksfall (GF 10500) gäller oförändrat även efter 65 år så länge man står kvar som vanlig medlem eller pensionärsmedlem i SEKO. Det finns en begränsning i GF efter 65 år, man får ingen ersättning för "vanprydande är". Sjuk- och efterlevandeförsäkringen (GF 15000) upphör helt vid fyllda 65 år.! Sjukdom 60+ Den som vill kan från 65 år teckna en pensionärsförsäkring, Sjukdom 60+ (GF ). Försäkringen har följande villkor. Försäkringen kan tecknas från 65 år (oavsett om man gått i pension eller arbetar kvar) och längst till dess man fyller 85 år. Ersättning för vissa diagnoser Försäkringen ger ersättning vid vissa diagnosticerade svåra sjukdomar: de flesta cancerformer akut hjärtinfarkt stroke atrofier, tex ALS Parkinsons sjukdom fullständig blindhet fullständig dövhet demens vid Alzheimer Skadade kläder och glasögon Högst kr Man får inte ersättning för en diagnos som är fastställd redan när försäkringen tecknas. På Alla Plan sid 18

19 TerminalFACKTUELLT Försäkringsextra För att få ersättning måste det ha gått 180 dagar mellan den dag försäkringen tecknades och diagnosen fastställdes. Karensen gäller inte om man inom 90 dagar går över från Sjuk- och efterlevandeförsäkringen till Sjukdom 60+. Ersättningens storlek beror på ens levnadsålder. <70 år kr år kr år kr Man kan få ersättning för högst tre diagnoser. Det måste ha gått minst två år mellan diagnoserna. Man får inte ersättning för samma diagnos flera gånger. Dödsfallsbelopp Man kan komplettera Sjukdom 60+ med ett dödsfallsbelopp, som innebär att kronor betalas ut till dödsboet om man avlider före fyllda 85 år. Medförsäkrad Man kan låta medförsäkra sin maka/e, registrerade partner eller sambo till samma villkor som för en själv. Premie Premien består av två delar: Sjukdomsdelen (diagnosticerade sjukdomar) kostar mellan kr/månad beroende på levnadsålder. Dödsfallsbeloppet kostar mellan kr/månad, beroende på levnadsålder. Den sammanlagda premien om man väljer att ansluta sig till båda delarna blir därmed mellan kr/månad. Nya och gamla försäkringen Den nya försäkringen (GF ) kan tecknas från den 1 april Folksam skickar automatiskt hem ett erbjudande om att teckna försäkringen till den som är medlem i SEKO och fyller 65 år. Erbjudandet skickas hem månaden före det kvartal man fyller 65 år. Man har sedan tre månader på sig att teckna försäkringen. Man kan endast teckna försäkringen när man får erbjudandet, det går inte att göra i efterhand. Den gamla försäkringen (GF 19000) fortsätter att gälla för dem som har den. Villkoren (ett halvt basbelopp till de efterlevande när man dör med en premie 2011 på 80 kr/månad) är oförändrade fram till År 2012 kommer man att få välja mellan tre alternativ där premien varierar beroende på hur stort dödsfallsbelopp man väljer. Den som idag har GF kan inte gå över till den nya försäkringen; den gällar bara för nytillkomna 65-åringar. MEDLEMSBARN MedlemsBarn innehåller förutom olycksfallsskydd en sjukförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Den gäller även för olycksfallsskador som uppstår vid sportoch idrottsutövning. MedlemsBarn kan tecknas för barn som inte fyllt 16 år. Försäkringen gäller sedan längst tom det kalenderår som det försäkrade barnet fyller 25 år. Försäkringen kan tecknas för barn, fosterbarn och barnbarn som är bosatta inom Norden och är ens egna eller makes / sambos / registrerad partners. Premien för försäkringen framgår av tabellen. De ersättningar som gäller för år 2011 redovisas i tabellen härintill. Alltid anlita läkare För att ersättning skall lämnas måste man anlita legitimerad läkare "utan dröjsmål", som det heter i försäkringsvillkoren. Man måste också snarast anmäla skadan till Folksam. Försäkringen börjar gälla månaden efter det att anmälan sänts in till Folksam. INKOMSTFÖRSÄKRING SEKO:s Inkomstförsäkring (GF 14750) ger en kompletterande ersättning vid arbetslöshet. Försäkringen ger en fyllnadsersättning upp till 80 procent under 100 dagar för dem med en inkomst som överstiger (Akassan ersätter idag 80 procent av inkomstförlusten under motsvarande period, men bara upp till kr.) Man måste ha varit medlem i facket oavbrutet i minst tolv månader för att omfattas av försäkringen. Man får inte heller ha varit arbetslös under dessa tolv månader. Fem dagars karens tillämpas. Åldersgräns för inträde i försäkringen är 62 år. Ersättning utgår inte om uppgörelse om avtalspension finns. Försäkringen upphör månaden innan man fyller 65 år. Ersättningen grundas på den normalinkomst som a-kassan fastställer. Ersättningen betalas ut som ett (skattefritt) schablonbelopp. Premien för försäkringen betalas genom förbundsavgiften. SKATTEFRITT Alla ersättningar från de Folksamsförsäkringar som redovisas i denna artikel är skattefria. Ersättningar från Tjänstegrupplivet är som regel också skattefria. ANSLUTNING - PREMIER GF Som ny medlem ansluts man automatiskt till Sjuk- och efterlevandeförsäkringen (GF 15000). Vill man inte ha försäkringen måste man reservera sig med den blankett som skickas ut tillsammans med det informationsmaterial man får ett par veckor efter det man skrivit på sin inträdesansökan till förbundet. Samma gäller för maka/e och registrerad partner. Även dessa måste reservera sig, om man inte vill ha försäkringen. För sambo gäller motsatsen. På den blankett som man får hemskickad kan man ange om man vill att sambo skall anslutas till försäkringen. För samtliga maka/e, registrerad partner, sambo gäller att man måste ansluta sig vid det tillfälle man får erbjudandet om man vill slippa att uppge en hälsodeklaration. Man kan i samtliga fall ansluta sig till försäkringen senare men då måste man uppge en hälsodeklaration. Hemförsäkring För hemförsäkringen gäller att man på inträdesblanketten kryssar för om man vill ha hemförsäkringen. MedlemsBarn Vill man ha MedlemsBarn får man själv anmäla det till avdelningen/folksam. Alla premier betalas genom löneavdrag, Folksampremie, som det heter på kontoutdraget. Premierna för år 2011 framgår av tabellen. FRÅGOR & HJÄLP Jan Åhman Har du allmänna frågor kring försäkringarna kan du vända dig till din sektion, klubben eller avdelningen. Telefonnumren finns på annan plats i tidningen. Om du är osäker på vilka försäkringar du har eller om du vill lägga till eller ta bort någon försäkring ska du vända dig till Folksam, tel , eller till ditt närmaste Folksamkontor. Begär Medlemsförsäkringar. De kan naturligtvis också svara på frågor! Vill man ha ersättning från någon av försäkringarna ska man vända sig till Folksam. Användbara länkar: Folksam, Årstaklubbens försäkringssida, På Alla Plan sid 19

20 Arbetarlitteratur presenteras: Hjärtblad - roman av Aino Trosell Prisad produktiv och populär! Aino (-49) har bott i Göteborg och var hedersgäst på mitt kulturkalas i Linnéstaden. Då skänkte hon mig ett stort eget bokpaket, vilket jag slukat med glädje. Därtill finns rikhaltig korrespondens med en författare, som blivit porträtterad på film av Maj Wechselmann. Nya mäktiga romanen från i fjol har sin bas i Malung, som också är författarens ursprung. Uppväxt i ett U-land Hulda är äldst i syskonskaran i en småbrukarfamilj i Dalarna. De bor tillsammans med sina djur och utsätts för stora prövningar. Hjärtblad utgår från missväxtåren på 1860-talet, vilka Hulda och familjen överlever. Vid lek är hon dock nära att drunkna, annars är hennes okuvliga livsmod garant för att hon ska ta sig. Hungern, kylan, tröttheten och avsaknaden av all tänkbar service; skildras skickligt av Trosell. Vi är hos Hulda. Hennes strapatser med att barfota valla kor och getter, hennes framgångar i skolan och längtan efter grädde. Föräldrarna månade självfallet om sin avkomma och deras motto var så länge barnen leker är det ingen fara. Men barnen måste efter förmåga bidra till familjens försörjning och sågs därför som outvecklade vuxna. Hulda anses vuxen efter att ha konfirmerats och utför moderns sysslor, efter hennes sorgliga död. Brytpunkten infinner sig då fadern, som i perioder jobbat långt från hemmet, återvänder med ny kvinna. Hulda känner sig bortträngd, slår följe med Knutola Brita och tar sikte mot Romboland (landskapen kring Mälaren). Efter tips och ingivelse viker hon av och vandrar själv till huvudstaden. Kamp och kärlek Romanen anknyter tematiskt till Trosells tidigare succé En gränslös kärlekshistoria, men tar avstamp i släkten på faderns sida. Huvudpersonen letar sig fram till ett härbärge på Söder, där dalkullorna håller till. Genom rekommendationer slipper hon deras slit som mursmäcka, Istället söker hon tjänst som piga hos en familj, där maken är intendent på en försörjningsinrättning. För att göra en lång historia kort handlar bokens sista tredjedel, om hur den ytterst dugliga hjältinnan avancerar till husfru, frilla och slutligen maka till sin forne herre. Till saken hör att Hulda blivit sviken av sin käresta i hembygden, fast de lovat vänta på varandra. Trosell skriver så klart inte romantik a la Harlequin. Därför blir Hulda på krönet av sin karriär suicidal och bryter upp från sin Carl, trots att han är liberal och omtänksam. Men han ger henne inte respekt eller eget livsrum. Integritet kan inte uppnås utan jämnvikt i en relation. Hon tvingas därtill ändra sin uppfattning från ungdomen: Att lycka är lika med att få äta sig mätt. Helst av allt vill synska Hulda få utlopp för sin livsglädje, sin betagenhet i naturen. Hon vill få göra en insats och framför allt omsätta sina känslor och begär. Nu är livet rättvänt igen. Här står den härligaste karlen i världen och hans ögon berättar att det är henne och bara henne han vill ha. Om ny kärlek hittas får vi inte veta. Däremot tas hennes kompetens i anspråk i Storvik, av den legendariska Wilhelmina Skogh. Lite lustigt släpper romanen tyglarna sista sidorna och liknar en essä om framåtblickande kvinnlig driftighet och om att anamma glädjen. Initiativtagaren till åtskilliga järnvägshotell ger rådet att inte förlita sig på karlar, fast hon själv är svag för män i uniform. Denna replik är bokens roligaste. Stil och språk Trosells tes om att berättelser ger oss näring - utan dem skulle vi bli galna - måste uppmärksammas. Den vandrande kullan som gör en enastående klassresa, lyssnar i ungdomen på äldre och målar om världen i egenskap av fängslande berättare. En förmåga hon delar med författaren, vars historia är laddad med en obändig framåtrörelse. Hon tangerar tidigare högstanivå, vilket inte säger lite. Har för mig att recensenten i Expressen ansåg att detta verk var hennes bästa. De goda recensionerna är välförtjänta. Innehållet, fyllt av tunga kvinnosysslor samt några stänk av längtan och lust, påminner om Kerstin Ekmans berömda Katrineholmssvit. Som tur är översätts Malungsmålet när det kryddar texten. För mig obekanta ålderdomliga och dialektala ord förekommer ymnigt, vilket inte stör läsningen. Undantagsvis kan det störa något att Hulda är osedvanligt rekorderlig och godhjärtad. Hjärtblad, lika med blommans första blad, är dock sammantaget en storartad roman med påtagligt sug i sig. Mats Hallberg På Alla Plan sid 20

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2012 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet medlemsförsäkring för dig i st En försäkring för olika händelser i livet Gäller från 1 juli 2013 Förmåner för dig som medlem! forenadeliv.se/st i samarbete med Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010 För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall 60+ 1 januari 2010 Dags för full frihet När du blir äldre förändras det försäkringsskydd du har via kollektivavtal och medlemskap i Handels. Men ditt behov förändras

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet

Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Försäkringsbesked Livsmedelsarbetareförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 14700-00016, GF 14701-00016, GF 38000 och GF 38001 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar

Läs mer