Projektledare vs ScrumMaster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledare vs ScrumMaster"

Transkript

1 Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger

2 Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005 Projektledare och ScrumMaster Agila projektmetoder och de förändringar de kan leda till, både i stort och smått intresserar mig mycket

3 Vad skall vi diskutera idag? När en hel organisation går åt det agila håller påverkar det mer och fler än man först kan tro Faktorer som kan påverka införandet Allmänt motstånd mot förändring Osäkerhet på den egna rollen prestigeförlust Brist på engagemang vad har jag att vinna? Vad kan man göra för att underlätta förändring?

4 Olika utgångslägen En större organisation där vissa isolerade projekt arbetar agilt (initiativ nerifrån) En större organisation där man vill förändra hela företaget (uppifrån och ner) Ett mindre företag där man vill arbeta agilt Konsultbolag där man arbetar agilt, där det går

5 Varifrån kommer initiativet? Från botten långsamt, når aldrig hela organisationen Svårt att få spridning utan ledningens support Vad händer om man går direkt på högre ledning? Vad säger då mellanskiktet? Från toppen, big-bang-intro, påverkar alla

6 Vad bör man förvänta sig? Uppåt 20 % personalomsättning inom olika personalgrupper Oro inför nya ansvarsområden Konflikter förstås

7 Orsaker till motstånd Rädsla över att förlora nuvarande arbete, status och makt Mitt existensberättigande eller åtminstone min kunskap ifrågasätts Osäkerhet inför en ny roll Förändring tar för mycket tid Måste kunna se någon form av belöning som resultat av förändringen

8 Gamla vanor igen Vattenfallet har grävt en djup fåra i företagets urberg -> Svårt att styra om Genomsyrar hela organisationen inte bara utvecklingsteam HR anställer och utvecklar enligt gamla roller Kunderna är vana vid ett visst sätt Finansiering och lön baseras på vattenfallstänk

9 Vad händer med våra roller? Beställare/Sponsor/Styrgrupp/Kund Linjechef Projektledare Kravanalytiker Systemarkitekt/Designer Utvecklare Testare Teknisk skribent DBA

10 Skall vi alla stöpas i samma Alla roller blandas i tvärfunktionella team form? Hur och av vem säkerställs kompetensnivåer och vidareutveckling inom resp. område?

11 Från individ till teammedlem Belöningssystem Lönesättning Karriärvägar förändras Degradering?

12 Självorganiserande team Fungerar självorganisation för alla team? Svårt att släppa styrningen, speciellt om saker går fel (eller upplevs göra det) Självstyre, ger mer, tar mer Kan alla? Vill alla?

13 Skrämmande synligt? Öppenheten skrämmer Tål mitt arbete att synas i sömmarna? Vill jag att min kompetens och resultat (eller bristen därav) skall vara fullt synlig för alla? Problem (som nog alltid har funnits) blir synliga

14 Förändrad ersättningsmodell Värderingar och arbetssätt förändras Lön baseras vanligen på kompetens- och ansvarsnivå Ju högre lön desto högre förväntningar på resultat Dessutom beror lönenivån givetvis av organisationens resultat som helhet

15 Inför nästa löneförhandling Hur skall jag agera för att bibehålla min lön och ställning i organisationen när förutsättningarna ändras? Hur mäts jag och min prestation som ingående komponent i ett team? Hur rättvist blir detta?

16 Agile - > omfördelning Oavsett om förändringen sker i det lilla eller stora finns gemensamma problem att tackla Omfördelning av positioner, makt och pengar Mindre hierarkiskt, mer personlighet

17 Men vem kör egentligen? Om mellancheferna känner oro, finns ingen som kan leda förändringen En bestående förändring är omöjlig att genomföra utan ett massivt och äkta stöd Vid motgångar återgår man gärna till gamla invanda beteenden oavsett om det är konstruktivt eller ej

18 Better the devil you know Förändring som införs i goda tider tenderar att kastas överbord när problem uppstår -> Teamet slutar självorganisera sig Chefen tar tillbaka kommandot Individen ställs framför teamet

19 Vem vill du vara? Projektledaren får all cred när det går bra, men också skulden när det inte gör det Produktägaren, ytterst ansvarig för lönsamheten single wringable neck ScrumMaster, ansvarar för att teamet på bästa sätt kan ta sig an och lösa uppgifter i linje med produktägarens önskemål

20 Vad kan vi göra? Innan förändring se till att alla vet varför den görs Redan trött på förändring kanske? Lära oss leda och stödja team utan att styra Utbildning, nytt ledarskap, självorganisation Gruppdynamik Psykologi

21 Hur hitta min nya roll? Kräv/tillåt delaktighet i utformning av den nya rollen Delaktighet i förändring skapar bättre förutsättningar Jobb finns alltid, men det krävs lite kreativitet och

22 Självorganisation - det nya ledarskapet? Att ett team är självstyrande innebär inte att de skall eller kan lösa eller klara av alla problem och uppgifter själva I alla grupper skapas ledare, formella eller informella, det är oundvikligt och en följd av gruppdynamiska processer

23 Risken med självorganisation Om ledaren inte förmår samla teamet kring ett gemensamt mål kommer individerna att drivas av sina personliga mål -> Kraften i teamet går förlorad och det är inte givet att individernas mål samverkar mot organisationens

24 Ledaren viktigaste uppgift Tydliggöra organisationens vision och mål Och hjälpa teamet att finna och arbeta mot mål som passar in (Individuella mål är individens ansvar att skapa och leva upp till)

25 Vägar för individuell vidareutveckling Avsätt tid för samarbete i olika intresse/expertisgrupper vid sidan om arbetet i teamet Ingen chef som styr eget ansvar Leder till: Tydliggörande av karriärvägar Stöd kan ges vid nyrekrytering

26 Vackra egenskaper hos en agil ledare Positiv syn och tro på teamet ställer krav på den gamle chefen Tilltro alla växer med uppgiften Måste kunna stå tillbaka inför teamet idéer även om det skulle bli fel. (oftare än man tror blir det rätt också)

27 Läraktig och delaktig Situations- och individanpassar sitt ledarskap Leder med kraft, utan tvång (det kommer inte behövas ) Agerar istället för att planera Lyhörd, god människokännare, prestigelös

28 Decentraliserat beslutsfattande Våga delegera ansvaret Så länge projektledaren ställs som ansvarig är det svårt att släppa på kontrollbehovet Ofta finns den gamla strukturen kvar ovanför eller runt ett team som arbetar agilt Krav på rapportering av tidsåtgång och status

29 Diskussionsövning! Hur hantera? Krav/förväntan uppifrån/utifrån på rapportering och klassisk styrning Administration, tidplanering och uppföljning är bara en liten del, men definierar ändå för många en stor del av den klassiske projektledarens roll

30 Rör inte min avdelning Agile -> färre chefspositioner och nivåer Ny struktur för hela organisationen Avdelningar splittras upp och fördelas på nytt sätt Kompetensen oförändrad (eller kan man tro att den ökar?)

31 Hinder att undanröja Övergripande styre oförändrat, hur mellancheferna mäts Rädsla att förlora status, prestige och auktoritet Så länge cheferna vill styra finns inte utrymme för självorganisation Inget förtroende kan skapas för självorganiserande team Chefer som inte tycker scrum rör dem, exkluderar sig från förändringen. Den rör inte mig Ser inte värdet, blir inte engagerade, kan inte stötta förändringen

32 Hur då? Starta förändringen ovanifrån, ledningen behövs som pådrivare och inspiratörer En bestående förändring är omöjlig att genomföra utan ett massivt och äkta stöd Ge utrymme för självorganisation Ledningen kan gärna prova själva Påvisa ett värde för ledningen Påminn om nuläget, vad blir resultatet av att inte genomföra förändringen?

33 Diskussionsövning! Om inga chefer finns från början Skall man då skapa hierarkier?

34 Övertro på metoder Vi önskar att tillvaron gick att styra via några enkla fasta regler Men både livet i allmänhet och systemutveckling i synnerhet är för komplext och föränderligt för att detta skall fungera Scrum synliggör problemen som finns i en organisation. Löser inget i sig. Jobbigt, eller hur?

35 Förändringens drivkrafter Det är jättelätt att påbörja en ny vana För att få en bestående förändring krävs dock vissa förutsättningar: Viljan att förändra måste vara starkare än viljan att fortsätta med det gamla Det behövs en motivationskraft eller ett 'hot' Kraften att vilja förändras måste vara större än inlärningströskeln (eller latheten) Ökat hot och sänkt inlärningströskel => varaktig förändring

36 Att minnas mitt i förändringen En önskan om förändring kommer i regel ur ett ogynnsamt läge Något dåligt bör ändras Kom ihåg vad alternativet är All förändring är smärtsam Förändring måste få ta tid

37 Tack för mig! Slut på dagens föredrag! Carina Meurlinger

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam?

Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Hur utvecklar man ett effektivt arbetsteam? Sammanfattning Detta arbete handlar om teambuilding. På alla arbetsplatser världen över finns det olika grupperingar av människor som arbetar tillsammans. Att

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer