Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan"

Transkript

1 Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad

2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen du behöver för vidare studier eller för ditt yrkesliv. I det här häftet finns viktig information om dina studier och om vart du kan vända dig i olika frågor. Vi hoppas att du ska lyckas med dina studier och att du ska trivas hos oss. Du är alltid välkommen att ställa frågor om du vill veta mer! Håkan Wegestål Rektor Lotta Lovén Rektor

3 Innehåll 3 Innehåll Personal... 6 Receptionen... 8 Viktiga datum hösten Dina studier... 9 Det här kan du förvänta dig av oss:... 9 Det här förväntar vi oss av dig: Viktigt att känna till Avbrott/ändringar Bibliotek Cafeteria Datorer Digital information Elevdemokrati Försäkring Kameraövervakning och larm Kopiering Krav på studieresultat Kurslitteratur Parkering Personuppgifter Rökning Trådlöst nätverk Schema & inställda lektioner Betygsättning/betyg Betyg Utskrift av betyg Slutbetyg /Gymnasieexamen Prövning Studie- och yrkesvägledare... 15

4 Innehåll 4 Vägledningscentrum Utdrag ur betygskatalogen? För vem? Slutbetyg/Gymnasieexamen Malmö Lärcentrum Kuratorer Studieekonomi Studiemedel Studieomfattning vid Komvux Malmö Pauli HT 2015 för dig som har studiemedel Studiehjälp Utbetalning - Studiemedel Studieförsäkran Krav på studieresultat Frånvaro Frånvaro vid terminsstart Frånvaro mer än tre veckor Sjukdom, vård av barn och annan frånvaro Anmälan Om du blir sjuk och har studiemedel Om ditt barn blir sjukt och du har studiemedel Övrig frånvaro Studiehjälp Bachmanska stiftelsen & Industriföreningens donationsfond Flexibla studier Bokförsäljning av och för studerande Mediateket Lånekort Lånetider Sök material Läshinder Handledning, vägledning, hjälp och tips Öppettider Kontakt Studieverkstaden... 24

5 Innehåll 5 Studieverkstaden erbjuder Datorer för Komvuxelever It s learning Specialpedagog Skrivschema HT Förlängd skrivtid Regler vid skriftliga prov Fusk Lärare Karta Etiska regler Likabehandling Tillbud, olycksfall mm Trivsel- och ordningsregler Utrymningsplan Samlingsplatsen Vaktmästarna/Service-tekniker Övriga anställda Schema Vid frånvaro ska du ringa Har du studiemedel (bidrag eller lån) från CSN? Läs på sidan vad du också måste göra vid sjukdom eller vård av barn!

6 Personal 6 Personal Rektor Komvux Håkan Wegestål Språk, Ekonomiska/juridiska ämnen Rektor Komvux Lotta Lovén Matematik, Naturvetenskapliga ämnen, Samhällsvetenskapliga ämnen Skoladministratör Lisbeth Persson Reception Christine Fransson Kurator Ilse Adler Kurator Ulla Stenquist Specialpedagog Annika Janes Studievägledare Birgitta Granberg

7 Personal 7 Vaktmästare Christer Lövgren Servicetekniker Nardin Delveus Daniel Rosengren IKT pedagog Aila Partanen Mediateket

8 Receptionen 8 Receptionen Post- och besöksadress: Komvux Malmö Pauli Föreningsgatan Malmö Receptionen finns i A-huset Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Pedagogisk hemsida: Viktiga datum hösten 2015 Terminstid HT Terminstid VT Sista anmälningsdagen till högskoleprovet. Provet äger rum Sista anmälningsdag till prövning i period Sista anmälningsdag till prövning i period Sista ansökningsdag till högskolans kurser Sista kompletteringsdag. Betygskompletteringar för ansökan till universitet och högskolor skall vara anordnarna och/eller UHR (Universitets och Högskolerådet) tillhanda. Kontakta Syv på skolan för att begära betyg i förväg vid terminsstart.

9 Dina studier 9 Dina studier Det här kan du förvänta dig av oss: 1. Om du inte har en individuell studieplan upprättad: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Läser du på Komvux Pauli bör du kontakta Birgitta Granberg, Studieoch yrkesvägledare på skolan 2. Du får för varje kurs information om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. 3. Lärarna planerar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 4. Du ges möjlighet att påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. 5. Du får återkoppling relaterat till ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav under kursens gång och vid betygsättning. 6. Lärarna utvärderar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 7. Vi hjälper dig som har behov av särskilt stöd Om du har en funktionsnedsättning och p g a detta är i behov av särskilda insatser för att klara av dina studier. Kontakta kurator eller specialpedagog. Om du har speciella läs- och skrivsvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta kurator eller specialpedagog. Om du har speciella matematiksvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta kurator eller specialpedagog. Om du varit borta en längre tid p g a sjukdom eller har speciella studiesvårigheter kan stödundervisning ges. Tala med din lärare. Du som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter måste berätta detta för dina lärare. Annars kanske de inte vet att du har rätt till t.ex. extra skrivtid. Detta gäller i alla ämnen, inte bara i ämnen där man läser och skriver, utan även i t.ex. matematik.

10 Dina studier 10 Det här förväntar vi oss av dig: 1. Du tar personligt ansvar för din inlärning och ditt arbete i skolan. Du följer planeringen och är närvarande på lektionerna. Det är viktigt eftersom våra kurser har en hög studietakt. Du kommer i tid och är närvarande hela lektionspasset. Du gör prov och redovisningar på det sätt och vid de datum som planeringen anger. Om du blir sjuk, meddelar du läraren detta före provet/redovisningstillfället. Vi ser mycket allvarligt på fusk! Beroende på graden av fusk kan detta, liksom andra ordningsstörande uppträdande, leda till avstängning med omedelbar verkan från alla komvuxstudier i upp till tre terminer. Avstängning kan få konsekvenser för din studieekonomi. 2. Frånvaro anmäls på tel senast kl varje dag under första veckan. Efter en veckas frånvaro måste du även lämna ett läkarintyg till skolan. Om du har studiemedel måste du också tänka på att Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan första dagen. Vård av barn ska anmälas till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. TÄNK PÅ! Om du läser heltid, det vill säga 360 poäng eller mer, så måste du räkna med att lägga ner cirka 40 timmar/vecka på skolarbetet. Distans- och Flexkurser kräver minst lika mycket av din tid som klassrumskurserna. En 100-poängskurs är 25 % av heltid och kräver alltså en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka. Välj inte fler kurser än du hinner med!

11 Viktigt att känna till 11 Viktigt att känna till Avbrott/ändringar Avbryt eller ändra aldrig kurser utan att kontakta kurator! Förändringar kan få konsekvenser för din studieekonomi och dina fortsatta studier. Bibliotek Mediateket i D-huset är ditt skolbibliotek. Cafeteria I anslutning till skolrestaurangen i A-huset finns en cafeteria. Den öppnar redan kl och där har du möjlighet att t ex köpa frukost, frukt, smörgåsar, glass, yoghurt, juice och kaffe. I cafeterian kan du dessutom värma medhavd mat i mikrovågsugnar. Det finns möjlighet att äta i skolrestaurangen. Vuxenelever kan köpa matkuponger i cafeterian. Datorer Finns att låna över dagen för elever som ska arbeta med skolarbete. De lånas ut av Studieverkstaden i rum B413. För att låna en dator behöver du ha ett lånekort från skolans Mediatek. Digital information Aktuell information och dokument du behöver ha tillgång till när du läser din kurs hos oss hittar du på vår officiella hemsida för Komvux Malmö Pauli. På sidan hittar du t e x schema, schema för matematik flex, öppettider i vår Studieverkstad, kontaktlistor till lärare, kurshandboken och mycket mer! Enklast går du dit via Menyn: Komvux. Elevdemokrati Elevråd finns på skolan. Kontakta någon av våra rektorer om du vill vara delaktig. Försäkring Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som också omfattar vuxenelever. Försäkringen gäller under verksamhet i skolan och vid resa till och från skolan, samt under studiebesök. Vid olycksfallsskada ta kontakt med kurator.

12 Viktigt att känna till 12 Kameraövervakning och larm Vi arbetar aktivt för att alla elever och personal ska uppleva sin arbetsplats som trygg och säker, vilket också i huvudsak är fallet. För att öka säkerheten finns kameraövervakning inomhus. Huvudsyftet med kameraövervakningen är att försvåra och förhindra brott som stölder och skadegörelse, samt att öka möjligheterna att klara upp eventuellt tillbud. Med kamerorna möjliggörs övervakning av samtliga våningsplan i byggnaderna 24 h per dygn. Kamerorna placeras i huvudsak för övervakning av in- och utgångar, datorsalar samt skolans aula och hörsal och enbart inomhus. Inspelat material sparas i högst fem dygn på dator. Endast skolledningen kommer i efterhand att kunna göra uppspelningar i händelse av misstänkt brott eller incident. Om skolledningen gör bedömningen att en utredning av brott eller incident kan drivas framåt genom att fler får ta del av inspelningarna kan polis, personal och elever få se inspelat material. Samtliga skolbyggnader är försedda med larm som begränsar rörelsemöjligheterna i skolan efter skoltid. Kopiering Kopieringsapparat finns på Mediateket. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget F, kontakta kurator för information. Kurslitteratur Du får besked av dina lärare vilken kurslitteratur som används i de olika kurserna. Det finns också en kurslitteraturförteckning på hemsidan. Du skall själv köpa dina läroböcker. Torsdagen 20/8 och måndagen 24/8 mellan kl 8-16 kan elever köpa och sälja begagnad kurslitteratur av varandra i sal C412. Kursböcker finns som referenslitteratur på mediateket. Inläst kurslitteratur Alla elever som läser på Komvux Pauli har gratis tillgång till inläst kurslitteratur via Inläsningstjänst. Detta innebär att du kan lyssna på litteraturen utan extra kostnad. Observera att detta inte är ett alternativ till att köpa kurslitteraturen utan ett komplement till de tryckta kursböckerna. Din(a) lärare kommer att visa hur du gör för att ladda ner kurslitteraturen som ljudfil. Om du vill ha mer hjälp, kontakta specialpedagog, IT-pedagog eller mediateket.

13 Viktigt att känna till 13 Parkering Elever och besökare hänvisas till parkeringsmöjlighet utanför skolgården. Cyklar och mopeder får endast parkeras där det finns ställ uppsatta. Skolans cykelpump finner du vid D-huset. Personuppgifter Pauliskolan i Malmö stad med adress Föreningsgatan 41, Malmö, telefonnummer: , som tillhör Arbetsmarknads- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad (personuppgiftsansvarig), behandlar elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är personnummer, namn, adress, utbildningsbakgrund, telefonnummer, individuell studieplan, e-postadress, sökta kurser, eventuell kontaktperson, frånvaro, frånvaroanmälan, tidsomfattning av sjukintyg, kurstillhörighet, betyg, omdöme, testresultat, schema och liknande. Till elevadministration räknas t.ex. uppgifter som behövs för undervisningen, närvaroregister, elevregister, anhöriglistor och tillfälliga aktivitetslistor. Det kan också gälla foton från skolverksamheten, som används för t.ex. skolans marknadsföring och på skolans hemsida. I personuppgiftslagen regleras bl.a. rätten att få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Upptäcker du att personuppgift är felaktig (t.ex. felstavat namn) eller önskar närmare information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta kansliet för rättelse av uppgiften. Rökning Enligt tobakslagen är all tobaksanvändning förbjuden i skollokaler och på skolgårdar. Förbudet gäller alla som vistas i skolan och gäller såväl snusning som rökning. Eftersom s.k. e-cigaretter kan innehålla nikotin gäller förbudet också användningen av e-cigaretter i skolan. Lagens tobaksförbud kan motiveras av starka hälso- och trivselskäl. Alla har rätt till en nikotinfri arbetsmiljö. Visa hänsyn mot våra grannar och hjälp till att bevara en fin miljö kring skolan. Vistas inte i grannfastigheternas portgångar och kasta inte fimpar och skräp på gatorna. Rökare hänvisas till parken utmed Kungsgatan. Trådlöst nätverk Du har möjlighet att använda Malmö stads trådlösa nätverk när du är inskriven som elev hos oss. Dina inloggningsuppgifter får du av din lärare.

14 Betygsättning/betyg 14 Schema & inställda lektioner Schema går att visa via vår pedagogiska hemsida Klicka på VUX elev. I menyn hittar du schema. På samma sida hittar du även valet inställda lektioner. Där annonseras det ut om en lektion är inställd. Vanligtvis brukar läraren även meddela sina elever via It s learning. Betygsättning/betyg Varje lärare informerar vid kursstart om kursens innehåll och mål och om de krav som gäller för de olika betygsstegen. Sedan får du fortlöpande, under kursens gång, information om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut. Betyg I alla grundläggande och gymnasiala kurser finns betygen A, B, C, D, E och F. I orienteringskurser sätts inte betyg. Utskrift av betyg Betyg i enstaka ämnen kan fås i form av Utdrag ur betygskatalogen. Betyget beställs i receptionen. Slutbetyg /Gymnasieexamen OBS! Du som skall ha ett fullständigt slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller gymnasieexamen måste kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum minst två veckor i förväg.

15 Prövning 15 Prövning Den som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som förekommer på Komvux Malmö Pauli. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövningen omfattar skriftligt och/eller muntligt förhör och gäller hela kursen. Den som deltagit i kurs och fått betyget IG/F och studerar hos oss innevarande termin har rätt till avgiftsfri prövning. I övriga fall är avgiften 500 kr. Information om prövning ges på tel eller Prövningsperioder Sista anmälningsdag Period 1: 24/8-18/ / Period 2: 2/11-20/ / Perioder för vårterminen 2016 är ej fastställda. All information om prövningar hos oss på Pauliskolan publiceras på vår officiella hemsida: klicka på Prövning i menyn. Studie- och yrkesvägledare Läser du på Komvux Pauli och har funderingar om vad du ska läsa, vilka regler som gäller för behörighet, betyg mm så kan du vända dig till skolans studieoch yrkesvägledare. Det är speciellt viktigt om du läser för att få slutbetyg/gymnasieexamen. Birgitta Granberg Tel: , Välkommen för besök: Måndag-fredag kl 8:30 16:00. Det går bra att maila för att beställa tid för samtal.

16 Vägledningscentrum 16 Vägledningscentrum Vägledningscentrum är ett väglednings- och informationscenter om utbildning som riktar sig till vuxna malmöbor. Det är en öppen verksamhet, vilket innebär att du personligen kan träffa en studie- och yrkesvägledare eller på egen hand orientera dig bland vårt material. Här får du hjälp med vägledning inför ditt studie- och yrkesval och en individuell studieplanering utifrån dina behov och förutsättningar på både lång och kort sikt. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också med frågor som gäller regler/behörighetskrav/ansökningstider för vidare studier mm. På Vägledningscentrum finner du också information om bland annat vuxenutbildning, universitet, högskola, folkhögskola och yrkesutbildning. Vägledningscentrum finns på Föreningsgatan 7 A, Malmö. Telefonnummer: Utdrag ur betygskatalogen? För vem? Samtliga elever inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier möjlighet att få ett utdrag ur betygskatalogen. Detta beställs i receptionen på skolan. Slutbetyg/Gymnasieexamen För dig som inte har ett fullständigt betyg från gymnasieskolan. Om du läser för att få ett slutbetyg/gymnasieexamen bör detta planeras tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. På Vägledningscentrum beställer du också ditt slutbetyg eller gymnasieexamens betyg i god tid innan terminens slut. Nya regler kring om du ska få ett slutbetyg eller gymnasieexamen började gälla from För mer information ta kontakt med Vägledningscentrum som vet vad som gäller för dig. Om du läser på Komvux Pauli kan du även kontakta skolans Studie- och yrkevägledare. Malmö Lärcentrum Malmö Lärcentrum finns på Malmö Stadsbibliotek och där vill man hjälpa dig som går i skolan. Du kan få hjälp av lärare och bibliotekarier med t.ex. informationssökning. Där finns också datorer med särskilda program för dig som har svårt att läsa och skriva samt datorprogram för dig som vill arbeta med bilder. Alla är välkomna till Lärcentrum, som har öppet när biblioteket är öppet.

17 Kuratorer 17 Kuratorer Till kurator kan du vända dig om du vill ha råd och stöd kring personliga frågor som påverkar din studiesituation. Kurator har tystnadsplikt. För dig som har särskilda behov: Det är viktigt att du informerar kurator om du har en funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, specifika matematiksvårigheter eller något annat som inverkar på dina studier och som innebär att du behöver särskilt stöd. Ulla Stenquist Ilse Adler Tel: , e-post: Tel: , e-post: Välkommen för besök: Måndag fredag kl samt udda veckor kl Det går också bra att ringa eller mejla för att beställa tid för samtal. Ytterligare information får du på Studieekonomi Studiemedel Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år och till och med det år du fyller 56 år. Från 47 års ålder finns begränsningar för att få fullt studielån. Kontakta CSN för information om vad som gäller för dig. Studiemedel består av bidrag och lån, och du kan även söka tilläggsbidrag för barn. Studiemedel beviljas retroaktivt för högst fyra veckor från dagen då ansökan kommit in till CSN.

18 Studieekonomi 18 Studieomfattning vid Komvux Malmö Pauli HT 2015 för dig som har studiemedel. Varje kurs har ett visst antal poäng, antalet poäng avgör ersättningen från CSN. 360 poäng = heltid 100% (minst 20 poäng per vecka) poäng = deltid 75% (minst 15 poäng per vecka) poäng = deltid 50% (minst 10 poäng per vecka) Obs! Om du studerar och det kan bli aktuellt med A-kasseersättning efter studierna, kontrollera med din A-kassa vad som händer med din ersättning under sommaruppehåll och efter studierna. Studiehjälp Du som studerar heltid och är född 1996 eller senare kan få studiehjälp, kr per månad. För att vara heltidsstuderande höstterminen 2015 måste du studera 20 poäng varje vecka under studieperioden. Skolan meddelar CSN att du studerar. I vissa fall kan du även söka extra tillägg och busskort. Vid deltidsstudier kan du inte få studiehjälp eller busskort. Kontakta kurator på skolan för ytterligare information! Ansökan om studiemedel gör du på CSN:s hemsida Du kan få information av CSN på tel samt via hemsidan Utbetalning - Studiemedel Studieförsäkran Läs noga all information du får tillsammans med ditt beslut om studiemedel! Studiemedel betalas ut i förskott. För att du ska få den första utbetalningen för terminen måste du lämna en studieförsäkran till CSN. Därefter får du utbetalningar den 25:e varje månad. Läs betalningsplanen från CSN! Skolan meddelar CSN att du har börjat studera. Meddela alltid CSN om du avbryter eller ändrar kurser. Förändringar kan påverka din studieekonomi och dina fortsatta studier. För mer information kontakta kurator. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget F, kontakta kurator för information.

19 Frånvaro 19 Frånvaro Frånvaro vid terminsstart Om du inte varit närvarande vid något av de tre första tillfällena eller uppvisat någon studieaktivitet under motsvarande tid blir du struken från kursen. Frånvaro mer än tre veckor Komvuxförordningen 7 kap 1 Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen, (observera att lov- och helgdagar räknas in). Detta innebär att du blir utskriven från kursen/kurserna, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för dina studier och för din studieekonomi. Skolan har skyldighet att rapportera till CSN om du stryks från eller avbryter kurs/kurser, vilket kan innebära att CSN stoppar utbetalningar. Det kan även bli så att du får återkrav från CSN på redan utbetalda studiemedel/studiehjälp.

20 Sjukdom, vård av barn och annan frånvaro 20 Sjukdom, vård av barn och annan frånvaro Anmälan Vid frånvaro ska du anmäla din frånvaro på tel senast kl varje dag under de första två veckorna. Efter två veckors frånvaro måste du även lämna ett läkarintyg till skolan. Om du blir sjuk och har studiemedel Om du har studiemedel ska du alltid göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Du kan göra det på eller ringa tel eller Detta gäller även om du inte har rätt till sjukpenning. Försäkringskassan skickar en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka när du är frisk. Du har rätt att behålla ditt studiemedel när du blir sjuk om Försäkringskassan har godkänt sjukperioden. Läkarintyg som visar att du är sjukskriven krävs efter 14 dagar. Läkarintyget ska lämnas till Försäkringskassan. Du ska även lämna en kopia i receptionen på skolan. Om du är sjuk när terminen börjar gäller särskilda regler för att få studiemedel under sjukperioden, kontakta CSN. Om ditt barn blir sjukt och du har studiemedel Om du vårdar barn ska du anmäla detta till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Anmälan ska göras via telefon eller e-post. Du ska inom två veckor även lämna en skriftlig försäkran om detta på blankett som beställs från CSN. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs ett läkarintyg. Originalet ska lämnas till CSN och en kopia på läkarintyget ska lämnas till skolans reception.

21 Bachmanska stiftelsen & Industriföreningens donationsfond 21 Övrig frånvaro Du är även skyldig att anmäla uppehåll i studierna till CSN om du är frånvarande sju dagar eller mer av annan orsak än egen sjukdom eller vård av barn. Du har inte rätt till studiemedel under ett längre uppehåll i studierna. Studiehjälp Om du blir sjuk och har studiehjälp Om du har studiehjälp och är sjuk ska du endast göra sjukanmälan på tel: Efter 14 dagars sjukdom eller upprepad frånvaro ska du lämna ett läkarintyg till skolan. Läkarintyget ska visa att du är sjukskriven. Bachmanska stiftelsen & Industriföreningens donationsfond Utbildningsnämnden har hand om dessa fonder. Stipendier delas ut en gång per termin och kan sökas av elever inom den kommunala vuxenutbildningen. Stipendiet utlyses genom anslag under tiden 28/9-16/10 Ansökningsblanketter finns i receptionen och hos kuratorerna under denna tid. Sista ansökningsdag är 16/

22 Flexibla studier 22 Flexibla studier Vi erbjuder dig flexibla studier i de flesta av våra kurser, men på olika sätt utifrån kursens karaktär. En del kurser har en egen avdelning på fjärde våningen i B-huset. Här finner du en liten verksamhet som har stora möjligheter. Såväl studietakt som studieformer kan anpassas efter dina behov. Du möter välutbildade och engagerade lärare som alla har lång erfarenhet av vuxenundervisning. Vi arbetar med handledning och undervisning i mindre grupper i stället för traditionell klassrumsundervisning. Men tänk på: För att läsa Flex-kurser behöver du ta stort ansvar för dina studier och kunna arbeta självständigt. Du som är antagen till flexibla studier hälsas välkommen till introduktionsmöte där du får mer information. För dag och tid, se skolans hemsida och anslag på skolan vid terminstart. För exakta tider och mer information, se skolans hemsida: Bokförsäljning av och för studerande Du kommer att ha möjlighet att köpa och sälja begagnade böcker. När: 20/8 och 24/8 Tid: kl Var: C412, 4:e våningen i C-huset.

23 Mediateket 23 Mediateket Mediateket finner du i D-byggnaden. Här hittar du en avdelning för facklitteratur, en avdelning för skönlitteratur, ett tyst läsrum med 15 platser, ett referensrum med kurslitteratur, lexikon och uppslagsverk (dessa böcker går ej att låna hem). Vi har även tidskrifter, DVD-filmer, ljudböcker och läsplattor för utlån. I lokalen finns även tre datorer för informationssökning, fyra datorer för skolarbete, trådlöst nätverk, kopieringsapparat, skrivare och toaletter. Lånekort Lånekort får du i mediatekets informationsdisk. Lånekortet kan även användas på biblioteken på Komvux Södervärn och Komvux Universitetsholmen. För att låna dator över dagen för skolarbete i Studieverkstaden behöver du ha ett lånekort. Lånetider Böcker (romaner och facklitteratur):... 4 veckor DVD-filmer:... 1 vecka Tidningar och tidskrifter:... 1 vecka Läsplattor:... 4 veckor Daisy-spelare:... 1 termin Talböcker:... 1 termin Referenslitteratur (kursböcker och uppslagsverk):. Ej hemlån Förseningsavgift:... 2 kr/dag Ej återlämnat material faktureras efter 3 veckor. Sök material På nätet finns vår katalog Selma där du kan söka bland mediatekets böcker, filmer och tidningar. Adress: selma.pedc.se Genom skolan har du tillgång till flera databaser, till exempel uppslagsverket ne.se, ArtikelSök och författarlexikonet Alex. Dessa, och mycket annat användbart finns samlat på länksidan Vägvisaren:

24 Studieverkstaden 24 Läshinder Du som har ett läshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada eller annat funktionshinder som gör att du har svårt att läsa tryckt text, har rätt till att låna talböcker. Kontakta specialpedagog för mer information. Handledning, vägledning, hjälp och tips Vi är tre bibliotekarier som jobbar i Mediateket (Eva, Jenny och Teresia). Vi är här är för att vägleda dig då du letar information och guida dig så du hittar de böcker du vill läsa. Tveka inte att fråga oss! Öppettider måndag: 09:00 14:30 tisdag: 09:00 16:00 onsdag: 09:00 16:00 torsdag: 09:00 16:00 fredag: 09:00 16:00 Kontakt E-post: Telefon: Mediatekets blogg: Mediatekets facebook: Studieverkstaden På fjärde våningen i B-huset finns Komvux Studieverkstad. Alla elever på Komvux är välkomna till Studieverkstaden! Den är öppen måndag till torsdag på fredagar.

25 Datorer för Komvuxelever 25 Studieverkstaden erbjuder Studieteknik (tips på hur du ska studera för att lära dig mer) Hjälp med att förstå och skriva uppgifter, laborationsrapporter och liknande Ämnesstöd i samtliga ämnen (se separat schema för exakta tider för respektive ämne) Möjlighet att boka studiekompis (d.v.s. att hitta andra elever att studera tillsammans med) Möjlighet att låna dator över dagen för skolarbete Hjälp med It s Learning & Inläsningstjänst Hjälp att skapa presentationer, diagram & tabeller, dokument Datorer för Komvuxelever I Studieverkstaden på fjärde våningen i B-huset, sal B413, finns möjlighet att låna datorer över dagen för skolarbete. Datorer finns även på Mediateket. För att kunna använda datorerna måste man ha sin inloggningskod till Malmö stads WiFi. Om du inte har fått inloggningsuppgifter av din lärare så kan du be om det i receptionen. It s learning It s learning är en pedagogisk plattform som används på Komvux Malmö Pauli. Där hittar du information om innehållet i dina kurser, som läromedel, planering, uppgifter etc. Det är viktigt att du loggar in ofta på It s Learning för att se den information som din(a) lärare lägger ut. Inloggningsuppgifter får du av din lärare. Vid problem kontaktar du din lärare eller IKT-support för Komvux Pauli! (https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/pagy-ikt_support/it-s-learning)

26 Specialpedagog 26 Specialpedagog Specialpedagogen hjälper gärna till med tips på studieteknik och hur du kan planera studierna (läxor/prov/hemuppgifter etc.). Hon samarbetar även med kuratorerna och Mediateket för att stötta elever i behov av särskilt stöd. Hon kan informera om vad det innebär att studera om man har olika funktionsnedsättningar, som exempelvis läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD och funktionsnedsättning inom autismspektrat. Hon gör också pedagogiska läsoch skrivutredningar och skriver remisser till Logopedmottagningen på SUS för dig som vill göra en medicinsk dyslexiutredning. Hon kan hjälpa dig som elev med studieteknik & studieplanering utlåning av kompensatoriska verktyg (t.ex. dator eller olika stavningseller talsyntesprogram) till elever i behov av särskilt stöd strategier för att hantera inlärningssvårigheter Komvux Pauli erbjuder kompensatoriska verktyg till elever i behov av särskilt stöd (så som läs-och skrivsvårigheter, dyslexi, dyskalkyli, ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos, syn- eller hörselnedsättning). Kontakta specialpedagog eller kurator (se kontaktuppgifter på sidan 21) om du vill veta mer om olika funktionsnedsättningar eller kompensatoriska verktyg. Skrivschema HT 2015 Fullständigt skrivschema hittar du på vår hemsida menyn Komvux. Förlängd skrivtid För elever med olika typer av funktionsnedsättningar erbjuder skolan förlängd skrivtid. Detta sker på måndagar jämna veckor i sal XXX. För mer information, kontakta specialpedagog eller kurator.

27 Regler vid skriftliga prov 27 Regler vid skriftliga prov Alla väskor ställs undan längst fram eller längst bak i skrivsalen. Alla kladdpapper kryssas över av eleven och lämnas in tillsammans med provet. Om programmerbar räknare används får denna inte vara förprogrammerad. Eleven skall kunna visa legitimation. Mobiltelefoner skall vara avstängda och undanlagda. Dessa regler gäller i tillämpliga delar samtliga skriftliga prov och samtliga ämnen. Fusk Fusk är när en elev försöker vilseleda med hjälp av otillåtna hjälpmedel, genom plagiering etc. då en studieprestation ska bedömas. Fusk är en allvarlig handling som stör ordningen på skolan och får allvarliga konsekvenser för eleven. Prov, arbeten och inlämningsuppgifter betraktas som ogiltiga och risken finns att betyg inte sätts. Beroende på omständigheterna kan fusk, liksom andra ordningsstörande uppträdande, ytterst leda till avstängning från skolan och undervisningen.

28 Lärare 28 Lärare På vår pedagogiska hemsida, hittar du kontaktuppgifter till skolans personal. Signatur Förnamn Efternamn E-post ARM Magnus Arvidsson AX Johan Axelsson BL Lars-Erik Berglund BJL Lillebil Bjurnemark BÄJ Johan Bäck CAM Marcos Castro EA Ann Erlandsson ENA Anna Engström FRC Caroline Friberg GRK Kristian Gren HM Maria Hassler HEK Kerstin Hellstrand HK Karin Holmberg HUH Heba Hussain JM Marguerite Jakobsson JJ Jens Jakobsson JT Tommy Jensen JB Bengt Johansson JOF Fredrik Johansson JOM Mikael Jonströmer KMA Malin Karlsson LC Carmen Latif LJ Jenny Linde LK Kristina Lindsjö MÅ Åsa Möller NJ Jonas Nilsson OLS Sverker Olsson OSM Marie Oscarsson PAM Marianne Paulsson PR Robert Pozgaj RP Paola Rivera Tirado RI Irene Rydell SED David Sellers SEH Hanna Sandgaard- Ekdahl SCB Barbro Schmidbauer SJJ Ida Sjöstedt

29 Lärare 29 SP Per Stenbäck SVK Håkan Svensson TI Ibrahim Tas THM Marie Thorsell TS Sven Törnberg TE Erol Tümer ÅA Andreas Åberg ÖB Birgitta Österberg Denna lista är daterad Vill du se uppdaterad personallista så går du in på vår pedagogiska hemsida, pauli.skola.malmo.se Kontakt.

30 Karta 30 Karta

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer