Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information"

Transkript

1 Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott 10 Prövning 10 Biblioteket 11 Kursbeteckningar och salar 12 Karta 13 Information till kvällselever 14 Schema 15 Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning

2 VÄLKOMMEN! I varje kommun finns en egen skola för vuxna KOMVUX. Det är kommunal vuxenutbildning. Som vuxen kan du studera olika fristående kurser och ämnen. Du kan studera på olika nivåer, på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid. Undervisningen är anpassad för vuxna. Det innebär att undervisningen utgår från den vuxnes erfarenhet, kunskaper och intressen samt att den vuxenstuderande kan och vill ta ansvar för sin studiesituation. Komvux Malmö Södervärn har följande utbildningar: Sfi vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i svenska språket och behöver godkänt betyg i Sfi för att kunna studera vidare eller börja arbeta. Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar grundskolekompetens. Du erbjuds kurser efter dina förkunskaper. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar de nationella programmen. Särvux erbjuder kurser för personer med begåvningsnedsättning på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Sida 2

3 PRAKTISK INFORMATION Skolans adress E-post Hemsida Receptionen Frånvaroanmälan Komvux Malmö Södervärn Spårvägsgatan 9, Malmö Telefon Skolans telefonnummer till receptionen kan användas vid akuta behov, t.ex. sjuka barn på förskola eller skola. Alla elever på skolan ska använda talsvar vid frånvaroanmälan. Vid anmälan - ring OBS! Nytt nummer Lyssna på talsvaret: Hej och välkommen till din kommuns registreringstjänst. Här kan du registrera frånvaro för dig eller ditt barn. För att komma tillbaka till början kan du när som helst trycka på stjärna. För hjälp kan du när du vill trycka fyrkant. Tryck ditt personnummer, 10 siffror. Tryck 9 Lägg på luren. Ring varje dag som du måste vara hemma från skolan. OBS! Kan inte användas från telefon med hemligt nummer. Det går också bra att anmäla sig via webben: Personal Utbildningschef Anders Fredrikson Administrativ chef Martin Ohlson Rektor Mia Sjögren Öhrn Rektor Ronny Wulff Rektor Ola Larsson (vik) Kurator Ann-Kristin Hansson Kurator Pia Andersson Kurator Mirjana Babic Kurator Margaretha Orvelius Elevadministratör Marita Gall Elevadministratör Gabriella Lazarevic Elevadministratör Mediha Pervizovic Informatör Susan Englund Sida 3

4 PRAKTISK INFORMATION Schema Läromedel Bibliotek Datorstugan Ordverkstad Ledighet Läkarbesök mm Elevrum Vilrum Hiss Parkering Rökning Delas ut vid kursstart. Du måste köpa dina egna läromedel. Läroböcker till varje kurs måste köpas så fort som möjligt efter kursstart. Alla som vill låna på biblioteket måste ha ett lånekort. För att få ett lånekort krävs att man fyller i en lånekortsansökan på biblioteket och visar giltig legitimation. I Datorstugan kan du arbeta med dina studieuppgifter på dator. Öppettiderna står på dörren till Datorstugan (ingång via biblioteket eller B-huset). Ordverkstaden är till för elever som behöver hjälp med att läsa och skriva på svenska. Tala med din lärare. Lämna din intresseanmälan till Ordverkstaden (rum A 406). Lärare kan bevilja studerande ledigt tre dagar per termin. Ledighet mer än tre dagar ska beviljas av rektor. Besök hos läkare, tandläkare, kurator, studievägledare, socialsekreterare med mera ska göras utanför lektionstid. A 113 är elevernas fikarum med bland annat mikrovågsugnar och vattenkokare. Ett vilrum för elever finns på 2 vån i A-huset (A 221) vid toaletterna. Kontakta din lärare om du behöver använda vilrummet. För att kunna åka hiss fordras kort. Om man av något skäl behöver åka hiss måste läkarintyg uppvisas. Vaktmästare lämnar ut kort. Det är inte tillåtet för studerande att parkera på Komvux Malmö Södervärns parkeringsplatser. Man kan parkera på gatorna runt skolan. Rökning är tillåten på skolgården men inte vid ingångarna till skolan. E-cigaretter är inte tillåtna i skolans lokaler. Sida 4

5 SÅ HÄR VILL VI HA DET! Komvux Malmö Södervärn är vår gemensamma arbetsplats. Tillsammans skapar vi trivsel och en bra och positiv studiemiljö. Vi som arbetar här gör vårt allra bästa för att: ge dig en bra undervisning som du kan vara nöjd med redogöra för målen för kurserna erbjuda service kring studieplanering, sociala frågor, studieteknik etc ge dig möjlighet att vara med och påverka och planera dina studier tala om vilka regler som gäller på skolan ETISKA REGLER Vi ska alla följa demokratiska värderingar. Vi ska respektera varandra oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi ska respektera varje människas egenvärde. Man får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger i skolan. Vid hög frånvaro får du sämre studieresultat riskerar du att mista din plats riskerar du att mista din ersättning FRÅNVARO Om du har oregelbunden närvaro eller hög frånvaro kan du inte göra framsteg i dina studier. Det gäller också om du bara är närvarande delar av lektioner. Vi som arbetar på skolan har skyldighet att rapportera din närvaro till CSN. Förutom att dina studier blir lidande riskerar du alltså också att förlora den ekonomiska ersättning du får för dina studier. MOBILTELEFONER Tänk på att ha mobilen på ljudlöst. Andra blir störda av din mobiltelefon om den ringer under lektionstid. Sida 5

6 Om du har ogiltig frånvaro mer än tre veckor i följd anses du enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning ha avslutat dina studier. Du förlorar då din kursplats. FRÅNVARO MER ÄN TRE VECKOR SEN ANKOMST Om du kommer för sent till lektioner riskerar du att få sämre resultat i dina studier. Det kan leda till att du inte kan fortsätta dina studier. De som kommit i tid till lektion blir störda om du kommer för sent. Det är alltså också bristande respekt för andra att inte komma i tid. DINA STUDIER KAN UPPHÖRA OM... du saknar förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen, eller om du inte gör tillfredställande framsteg. Efter ca två månaders studier pratar din lärare med skolledningen om hur det går för dig i dina studier. Om det finns saker som gör att du inte kan sköta dina studier, eller om du inte gör framsteg, kan rektor besluta att du måste sluta studera vid komvux. Du kommer att få ett skriftligt meddelande om detta först, så att du har en chans att förbättra dig. Du måste också prata med din lärare så att du får veta vad du måste göra för att få fortsätta studera. Blir dina studieresultat inte bättre efter det, kommer dina studier att upphöra. Om du efter det vill börja studera igen måste du kunna visa särskilda skäl för att tas in på komvux igen. FUSK Vi ser mycket allvarligt på fusk! Den som fuskar ska rapporteras till rektor, som kallar till ett allvarligt samtal. Provet, redovisningen eller arbetet man fuskat på räknas inte som underlag för betygsättning. Man får inte göra omprov, ny redovisning eller nytt arbete. Den som fuskar kan bli avstängd från samtliga kurser på komvux under två veckor. CSN meddelas och studiestödet dras in. Fusket anmäls också till Utbildningsnämnden, som beslutar om deltagaren måste sluta utbildningen helt och hållet. Sida 6

7 LIKABEHANDLINGSLAGEN Du ska känna dig trygg, säker och välkommen på Komvux Malmö Södervärn. Du ska respekteras för den du är. Du får inte kränka någon annan, ingen får kränka dig. Prata med din lärare eller en kurator om du känner dig kränkt eller ser att någon annan blir kränkt. Läs mer: KUNSKAP OM LAGEN Samtliga anställda ska känna till likabehandlingslagens innebörd och vilka rutiner som gäller för hantering av ärenden. Samtliga anställda ansvarar för att de själva följer likabehandlingslagen. Samtliga lärare ansvarar för att ta upp och informera om och diskutera likabehandlingslagen i samtliga sina grupper. OM DU KÄNNER DIG KRÄNKT Om du känner att en annan studerande kränkt dig: Om du känner att en i personalen kränkt dig: 1. Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning 1. Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning. 2. Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 2. Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 3. Om det inte hjälper ska du kontakta rektor. 3. Om det inte hjälper ska du kontakta rektor. 4. Rektor utreder, dvs pratar med de Inblandade och skriver en tillbudsrapport. 4. Rektor utreder, dvs pratar med de inblandade och skriver en tillbudsrapport. 5. Rektor beslutar om åtgärder. Om kränkningarna upphör blir det normalt inga påföljder. Vid allvarliga kränkningar kan den kränkande skiljas från utbildningen. 5. Rektor beslutar om åtgärder. Om kränkningarna upphör blir det normalt inga påföljder. Vid allvarliga kränkningar kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas. Sida 7

8 INFORMATION OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VID SKADA Olycksfallsförsäkring för kursdeltagare Du som är kursdeltagare på vår skola är försäkrad mot skador hos försäkringsbolaget AIG Europé. Om du har råkat ut för en skada i skolan eller på väg till / från skolan ska du anmäla detta hos skolans administrative chef Martin Ohlsson, som anmäler skadan skriftligt till AIG Europé. Tänk på vid olycksfall: Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla originalkvitton. Finns behov av taxi till och från skola p.g.a. olycksfall ska det styrkas med intyg från behandlande läkare. I intyget ska det även framgå under vilken tid taxi krävs. Försäkringsbolaget AIG Europé ska kontaktas och godkänna taxikostnader innan resorna beställs. Faxa intyget till försäkringsbolaget. INFORMATION OM TILLBUD (OLYCKOR, HOT, VÅLD) Om Du råkar ut för olyckshändelser, hot, våld, trakasserier med mera i skolan, ska du anmäla detta på en särskild blankett. Blanketten skall ifyllas vid händelser som kan betecknas som tillbud inom skolan. Du som vill rapportera ett tillbud: Tag kontakt med administrativ chef Martin Ohlsson, så hjälper han till med att skriva en tillbudsrapport. Rapporten skickas sedan vidare till skolans samverkansgrupp, den centrala samverkansgruppen samt Arbetsmiljöverket. ELEVRÅDET Studerande inom grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux Malmö Södervärn bildar ett elevråd tillsammans med rektorer samt lärare på skolan. Utanför elevernas fikarum A 113 finns Elevrådets postlåda om du vill lämna ett meddelande. Du kan också mejla direkt till Elevrådet: Sida 8

9 STUDIEMEDEL När du blir beviljad studiemedel - kontrollera noga att alla uppgifter stämmer! Tänk särskilt på studieomfattningen (om du läser 100%, 75% eller 50%). Om något är fel måste du meddela CSN detta! Du kan meddela via CSN:s hemsida genom brev eller telefon. Om du får ut för mycket pengar i bidrag och/ eller lån kan du bli återbetalningsskyldig! (Återbetalningsskyldig innebär att du måste betala tillbaka pengar). Skriv under blanketten som heter Studieförsäkran och skicka tillbaka den till CSN. (Observera att detta kan du inte göra före den första skoldagen!). Du kan även underteckna din studieförsäkran via CSN:s hemsida Du måste genast informera CSN om du avbryter en eller fler kurser, annars kan du bli återbetalningsskyldig. (Observera att detta gäller även om du blivit utskriven av skolan i en eller flera kurser på grund av hög frånvaro!) Pengar betalas ut ca 1 vecka efter det att CSN har fått tillbaka din studieförsäkran. Övriga utbetalningar, se information från CSN. Skolan rapporterar närvaro till CSN varje månad. Det är CSN som bestämmer om du kan få fortsatta studiemedel också nästa termin. Antalet veckor man kan få studiemedel på grundläggande- eller gymnasial nivå är dock begränsat. I ditt beslut kan du se hur många veckor ytterligare du kan få studiemedel. CSN kan också säga nej till fortsatt studiemedel om du inte har fått godkänt på tillräckligt många kurser (eller poäng) denna termin. Närvaro vid lektionerna är obligatorisk. Vid all frånvaro - kontakta skolan. Vid sjukdom även försäkringskassan! Vid VAB (Vård av barn) ringer du skolan samt meddelar CSN via telefon eller e-post. TILLÄGGSBIDRAG Det finns ett tilläggsbidrag för dig som har barn upp till 18 år och samtidigt har studiemedel. Tilläggsbidragets storlek beror på om du studerar på heltid eller deltid och på hur många barn du har. Tilläggsbidraget påverkar inte bostadsbidraget. Om både du och den andra vårdnadshavaren studerar kan tilläggsbidraget bara lämnas till en av er. Tilläggsbidraget betalas ut till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Läs mer här: Sida 9

10 STUDIEAVBROTT OCH ANDRA ÄNDRINGAR Deltagare som avbryter kurser i ett eller flera ämnen får i de flesta fall ändrad ersättning från CSN. Kom ihåg att om du har studiestöd är du alltid skyldig att anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till ditt studiestöd till CSN. Läs därför all information från CSN noga! Pengar från CSN sätts alltid in på ett bankkonto. Den som söker studiestöd för första gången måste därför tala om för Swedbank på vilket konto och i vilken bank pengarna ska sättas in. Mer information, bl.a. på flera olika språk, hittar du på På hemsidan kan du också skicka din studieförsäkran och göra ändringsanmälningar under Mina sidor. PRÖVNINGAR På Komvux Malmö kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning, i alla de kurser som skolan erbjuder. Prövningen består vanligtvis av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du betyg i kursen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövningsavgift 500 kr för den som inte är inskriven vid Komvux i Malmö. är inskriven vid Komvux i Malmö och vill göra prövning för att höja från ett godkänt betyg till högre betyg. Ingen prövningsavgift för den som är inskriven vid Komvux i Malmö och vill göra prövning i kurs för att höja från IG / F Kvitto på betalning måste lämnas i samband med prövningsansökan, annars handlägger vi inte din ansökan. Rådgivning om prövning lämnas av studievägledarna på Vägledningscentrum. Det är viktigt att du pratar med studievägledare innan du anmäler dig till prövning, för att säkerställa att det är rätt ämne och nivå du anmäler dig till. Prövningsperioder Sista anmälnings- och betalningsdag Sista anmälnings- och betalningsdag Sida 10

11 BIBLIOTEKET Välkommen till vårt nyrenoverade bibliotek! Biblioteket är till för dig som studerar på Komvux. Öppettider: måndag och tisdag onsdag torsdag fredag Här har du tillgång till: Facklitteratur och skönlitteratur Lättlästa böcker Kurslitteratur Lexikon på olika språk Böcker med CD Tidskrifter Strömmande ljudböcker E-böcker Databaser Trådlöst nätverk Datorer Skrivare Kopiator Tysta läsplatser Bibliotekets litteratur är till största delen på svenska, men vi har även böcker på engelska. Du söker bland våra böcker i bibliotekskatalogen SELMA. Det finns tolv tysta läsplatser i biblioteket. Här kan du studera i lugn och ro. På biblioteket finns ett referensexemplar (ej hemlån) av alla kursböcker som används på Komvux Malmö Södervärn. Dessutom finns några exemplar av varje bok till utlån. Lånetiden för kurslitteratur och språklexikon är två veckor. Lånetiden för övriga böcker är fyra veckor. Alla som studerar på Komvux Malmö Södervärn kan få lånekort. För att få ett lånekort måste du fylla i en ansökan och visa giltig legitimation. Lånekortet är gratis. På vår blogg hittar du aktuella öppettider och tips på bra böcker, webbsidor och appar. Bloggen hittar du genom att googla på orden "Södervärn" och "blogg" eller skriva in adressen komvuxsodervarnbiblioteket.blogspot.se i din webbläsare. Följ oss på Twitter (Biblioteket KMS) och Facebook (Komvux Malmö Södervärn Biblioteket). Kontakta oss gärna om du har frågor! Vi som jobbar på biblioteket heter: Ann-Christine Spjuth, Emma Oskarsson, Eva Svensson, Jeanette Borgström och Ulla Almquist. Telefon: E-post: Sida 11

12 KURSBETECKNINGAR I DITT SCHEMA Grundläggande kurser Exempel: SÖ6GRNSVAXJ1R SÖ6 Södervärn, antagningsperiod 6 GRN Grundläggande nivå SVAX Svenska som andraspråk, delkurs X J start i januari 1 schemaspår 1 R gruppbeteckning/parallell Gymnasiala kurser Exempel: SÖ6SVA01J2R SÖ6 Södervärn, antagningsperiod 6 SVA01 Svenska som andraspråk 01, gymnasial nivå J start i januari 2 schemaspår 2 R gruppbeteckning/parallell A 014 = A-huset, källaren A 104 = A-huset, vån 1 (bottenvån) A 207 = A-huset, vån 2 A 308 = A-huset, vån 3 A 403 = A-huset, vån 4 BETECKNINGAR PÅ SALAR B 006 = B-huset, källaren B 318 = B-huset, vån 3 C 311 = C-huset, vån 3 C 412 = C-huset, vån 4 P2 = Paviljongen, sal 2 Personalrummet finns på vån 2 i C-huset. Kurator finns på vån 2 i B-huset. Sida 12

13 SKOLANS BYGGNADER

14 INFORMATION TILL ELEVER SOM STUDERAR KVÄLLSTID Undervisningen Vi ber dig att komma i tid när kvällsundervisningen börjar. Dörrarna låses från skolgården klockan Biblioteket Bibliotekets öppettider se hemsidan Restaurangen Skolans restaurang har öppet måndag torsdag kl Kvällsbemanning skolledare Skolledare finns på Sfi-kansliet måndagar och tisdagar till kl Kurator Om du vill tala med kurator kan du ringa eller maila dem och boka tid. tel tel tel tel Hissen Hissen får endast användas av personal samt studerande med rörelsehinder, som mot uppvisande av läkarintyg fått ett hisskort hos vaktmästaren. Rökpaus Rökning är tillåten på skolgården men inte vid dörrarna till skolan. Utgång endast vid ingången till A-huset. Vi ber dig att hjälpa till att hålla tjuvar borta från vår skola genom att se till att ytterdörren är stängd efter rökpausen. Sista person stänger alltid! E-cigaretter är inte tillåtna i skolans lokaler. Stölder av värdesaker Lämna inte några värdesaker i klassrummet. Vaktmästaren De enda personer som ska vistas på skolan under kvällstid är lärare, studerande, övrig skolpersonal, städpersonal och vaktmästaren. Vaktmästaren går regelbundet runt i lokalerna. Om det är något ni önskar ha hjälp med eller undrar över, ber vi att ni kontaktar vaktmästaren som kan nås på sin mobil Rondering Under den mörkare årstiden - perioden 1 september till 30 april - genomförs rondering kvällstid av ett vaktbolag. Vilrum för elever Ett vilrum för elever finns på 2 vån i A-huset vid toaletterna. Kontakta din lärare om du behöver använda vilrummet. Vid nödsituationer - ring 112 Det kan inträffa situationer (akut sjukdom, fara, inbrott, överfall m.m.) då man måste ha hjälp av ambulans eller polis. Då ska man ringa larmcentralen 112. Till sist: Lycka till med studierna! Skolledningen Komvux Malmö Södervärn

15 DITT SCHEMA Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version januari 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2015

Viva komvux guiden hösten 2015 Viva komvux guiden hösten 2015 Välkommen till Viva komvux hösten 2015! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer