Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2011 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2011 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM"

Transkript

1 Komvux Malmö Pauli STUDERANDEHANDBOK HÖSTEN 2011 PAULI GYMNASIUM

2 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister och vuxenstuderande. Vårt tydliga mål är att du utifrån egen förmåga ska lyckas med studierna. Kunnig personal kommer att göra allt för att tillsammans med dig öppna dörrar mot omvärlden och framtiden. Vi kommer att vara konsekventa och påstridiga i vår strävan att ge dig gedigna kunskaper och inspiration att utvecklas som person. Det innebär att vi ställer krav och förutsätter att du också tar ditt ansvar. För framgång i studierna krävs ditt aktiva deltagande i skolarbetet och du måste räkna med att lägga ner tid på hemarbete. Skolan blir vad vi gemensamt gör den till. Det är min förhoppning att du ska trivas och att tiden här ska ge dig möjligheter att utvecklas och skaffa dig en stabil grund för ett bra liv. Jag önskar dig all lycka och framgång med dina studier på Komvux Malmö Pauli! Krister Wahlström Gymnasiechef ETISKA REGLER * All verksamhet i skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. * Såväl personal som studerande skall främja aktningen för varje människas egenvärde. * Det skall råda ett respekterande klimat i skolan. * Ingen skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. * Ingen skall utsättas för annan kränkande behandling/mobbning. * Förolämpningar eller förnedrande uttryck/tilltal får inte förekomma. * Ingen får vara påverkad av alkohol eller andra droger i skolan. 2

3 INNEHÅLL Välkommen 2 Etiska regler 2 Innehållsförteckning 3 Administration 4 Reception 5 Viktiga datum 5 Dina studier 6 Viktigt att känna till 8 Likabehandling 12 Betygsättning/Betyg 14 Prövning 14 Vägledningscentrum 15 Kurator 16 Studieekonomi 16 Sjukdom, vård av barn och annan frånvaro 17 Bachmanska stiftelsen stipendier 18 Flexibla studier 19 Mediateket 20 Bokförsäljning 22 Datorer för studerande 22 Regler vid skriftliga prov 23 Nationella prov 24 Lärare 25 Byggnader, lokaler 26 Karta 27 Trivsel- och ordningsregler 28 Egna anteckningar 29 Schemaöversikt 32 Vid frånvaro ska du meddela skolan på Klicka vidare: För dig som elev/studerande, frånvaroanmälan eller ring tel före kl Har du studiemedel (bidrag eller lån) från CSN? Läs på sid 17 vad du också måste göra vid sjukdom eller vård av barn! RECEPTIONEN och

4 ADMINISTRATION GYMNASIECHEF Krister Wahlström A124 REKTOR - Komvux Birgitta Drews C109 Matematik, Naturvetenskapliga ämnen, Samhällsvetenskapliga ämnen REKTOR Komvux Håkan Wegestål C110 Ekonomi, data, svenska, språk REKTOR Gymnasiet Edward Jensinger B114 REKTOR Gymnasiet Jerry Ahlström C314A REKTOR - Gymnasiet Åse Nilsson A313 ADMINISTRATIV CHEF Elisabeth Svensson A127 SKOLSEKRETERARE Ingrid Skoog-Olsson A126 Gymnasiet betygsadm. mm RECEPTION - Komvux Christine Fransson C122A Lisbeth Persson C122A RECEPTION -Gymnasiet Jeanette Borgström A123 EKONOM Kerstin Melén A125 Budget, inköp, fakturor m.m. BIBLIOTEKARIE Maria D Nilsson D107 Teresia Palander D107 Jenny Uthas D107 Karin Ahlstedt D107 VAKTMÄSTERI Anders Grundström A110 Per Persson A110 Mihail Neagoe A110 IT-TEKNIKER Laszlo Nagy C220 KURATOR Ulla Stenquist (Komvux) C106 Ann-Margret Walfrid (Komvux) C104 4

5 RECEPTIONEN Öppettider må - to fr Telefon , Fax Postadress Pauli gymnasium Komvux Föreningsgatan Malmö Besöksadress Kungsgatan 14 Internet VIKTIGA DATUM HÖSTTERMINEN 2011 Terminstid 11 augusti 21 december Sista anmälningsdag till högskoleprovet. Provet äger rum lördagen den 20 oktober Sista ansökningsdag till högskolans program och kurser inför våren Sista anmälningsdag till prövning i november Sista ansökningsdag för studier vid Komvux Malmö Pauli våren Sista kompletteringsdag. Betygskompletteringar för ansökan till universitet och högskolor skall vara anordnarna och/eller VHS tillhanda. 5

6 DINA STUDIER Det här kan du förvänta dig av oss: 1. Om du inte har en individuell studieplan upprättad: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. 2. Du får för varje kurs information om kursplanens mål och betygskriterier. 3. Lärarna planerar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 4. Du ges möjlighet att påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. 5. Du får återkoppling till mål och betygskriterier under kursens gång och vid betygsättning. 6. Lärarna utvärderar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 7. Vi hjälper dig som har behov av särskilt stöd om du har en funktionsnedsättning och p g a detta är i behov av särskilda insatser för att klara av dina studier. Kontakta kurator. om du har speciella läs- och skrivsvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta rektor Håkan Wegestål eller kurator. om du har speciella matematiksvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta rektor Birgitta Drews eller kurator. om du varit borta en längre tid p g a sjukdom eller har speciella studiesvårigheter kan stödundervisning ges. Tala med din lärare. 6

7 Det här förväntar vi oss av dig: 1. Du tar personligt ansvar för din inlärning och ditt arbete i skolan. Du följer planeringen och är närvarande på lektionerna. Det är viktigt eftersom våra kurser har en hög studietakt. Du kommer i tid och är närvarande hela lektionspasset. Du gör prov och redovisningar på det sätt och vid de datum som planeringen anger. Om du blir sjuk, meddelar du läraren detta före provet/redovisningstillfället. Vi ser mycket allvarligt på fusk! Beroende på graden av fusk kan detta, liksom andra ordningsstörande uppträdande, leda till avstängning med omedelbar verkan från alla Komvux-studier i upp till tre terminer. Avstängning kan få konsekvenser för din studieekonomi. 2. Frånvaro anmäls på Klicka vidare för dig som elev/studerande, frånvaroanmälan eller ring tel senast kl Om du har studiemedel måste du också tänka på att Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan första dagen. Vård av barn ska anmälas till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. 3. Du läser och tar del av häftet Studerandehandbok. TÄNK PÅ! Om du läser heltid, det vill säga 380 poäng eller mer, så måste du räkna med att lägga ner cirka 40 timmar/vecka på skolarbetet. Distans- och Flexkurser kräver minst lika mycket av din tid som klassrumskurserna. En 100-poängskurs är 25 % av heltid och kräver alltså en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka. Välj inte fler kurser än du hinner med! 7

8 VIKTIGT ATT KÄNNA TILL Kurslitteratur Du får besked av dina lärare vilken kurslitteratur som används i de olika kurserna. Det finns också en kurslitteraturförteckning på hemsidan. Du skall själv köpa dina läroböcker. Den 18/8 och 22/8 kan studerande köpa och sälja begagnad kurslitteratur av varandra i skrivsalen, C412. Kursböcker finns som referenslitteratur på mediateket. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget Icke Godkänt, kontakta kurator för information. Avbrott/ändringar Avbryt eller ändra aldrig kurser utan att kontakta kurator! Förändringar kan få konsekvenser för din studieekonomi och dina fortsatta studier. Mediatek Pauli gymnasiums Mediatek är ditt hembibliotek. Datorer Finns som alla studerande kan använda för skolarbete. Försäkring Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som också omfattar vuxenstuderande. Försäkringen gäller under verksamhet i skolan och vid resa till och från skolan, samt under studiebesök. Vid olycksfallsskada ta kontakt med kurator. Kopiering Kopieringsapparat finns på Mediateket. Du köper en kopieringskod på Mediateket eller i någon av expeditionerna i C- och A-huset. Cafeteria I anslutning till skolrestaurangen i A-huset finns en cafeteria. Den öppnar redan kl och där har du möjlighet att t ex köpa frukost, frukt, smörgåsar, glass, yoghurt, juice och kaffe. Måndag till torsdag har cafeterian öppet till kl 19.00, på fredag till kl I cafeterian kan du dessutom värma medhavd mat i mikrovågsugnar. Det finns möjlighet att äta i skolrestaurangen. Vuxenstuderande kan köpa matkuponger i cafeterian, de kostar 460 kr för 10 kuponger. Motsvarande kuponghäfte för sallad kostar 276 kr. 8

9 Elevdemokrati Studeranderåd finns på skolan. För vidare information kontakta rektor Birgitta Drews. E-post E-post till personal i PedNet: E-post till Komvux Malmö Pauli: Hemsida På vår hemsida hittar du mängder av information. Glöm inte bort att besöka den med jämna mellanrum! Kameraövervakning och larm Vi arbetar aktivt för att alla studerande och personal ska uppleva sin arbetsplats som trygg och säker, vilket också i huvudsak är fallet. För att öka säkerheten finns kameraövervakning inomhus. Huvudsyftet med kameraövervakningen är att försvåra och förhindra brott som stölder och skadegörelse, samt att öka möjligheterna att klara upp ev. tillbud. Med kamerorna möjliggörs övervakning av samtliga våningsplan i byggnaderna 24 h per dygn. Kamerorna placeras i huvudsak för övervakning av in- och utgångar, datorsalar samt skolans aula och hörsal och enbart inomhus. Inspelat material sparas i högst fem dygn på dator. Endast skolledningen kommer i efterhand att kunna göra uppspelningar i händelse av misstänkt brott eller incident. Om skolledningen gör bedömningen att en utredning av brott eller incident kan drivas framåt genom att fler får ta del av inspelningarna kan polis, personal och studerande få se inspelat material. Samtliga skolbyggnader är försedda med larm som begränsar rörelsemöjligheterna i skolan efter skoltid. Parkering Studerande och besökare hänvisas till parkeringsmöjlighet utanför skolgården. Cyklar och mopeder får endast parkeras där det finns ställ uppsatta. Skolans cykelpump finner du vid D-huset. 9

10 Personuppgifter Pauli gymnasium i Malmö stad med adress Föreningsgatan 41, Malmö, telefonnummer: , som tillhör Utbildningsnämnden i Malmö stad (personuppgiftsansvarig), behandlar föräldrars och elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är personnummer, namn, adress, utbildningsbakgrund, telefonnummer, individuell studieplan, e-postadress, sökta kurser, eventuell kontaktperson, frånvaro, frånvaroanmälan, tidsomfattning av sjukintyg, kurstillhörighet, betyg, omdöme, testresultat, schema och liknande. Till elevadministration räknas t.ex. uppgifter erforderliga för undervisningen, för kontakter hem- och skola, närvaroregister, elevregister, elevvård, anhöriglistor och tillfälliga aktivitetslistor. Det kan också gälla foton från skolverksamheten, som används för t.ex. skolans marknadsföring och på skolans hemsida. I personuppgiftslagen regleras bl.a. rätten att få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Upptäcker Du att personuppgift är felaktig (t.ex. felstavat namn) eller önskar närmare information om hur Dina personuppgifter används ber vi dig kontakta Elisabeth Svensson, telefonnummer för rättelse av uppgiften. Rökning Rökning är enligt svensk lag förbjuden i skolorna. Förbudet gäller såväl inomhus som på skolgården. Lagens rökförbud kan motiveras av starka hälsooch trivselskäl. Alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. Visa hänsyn mot våra grannar och hjälp till att bevara en fin miljö kring skolan. Vistas inte i grannfastigheternas portgångar och kasta inte fimpar och skräp på gatorna. Rökare hänvisas till parken utmed Kungsgatan. Schema Schema går att hämta via hemsidan Klicka på För dig som elev/studerande i vänsterspalten, gå sedan in på Schema. Därefter går du in som elev och skriver in ditt personnummer där markören står. Tillbud, olycksfall mm Enligt Pauli gymnasiums handlingsplan för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) skall alla former av ohälsa, olycksfall och tillbud anmälas på utbildningsförvaltningens (UF) blanketter Intern rapport om arbetsskada eller 10

11 tillbud inkl. kränkande behandling. Tillbud är en oönskad plötslig händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Till kränkande behandling räknas alla former av diskriminering enligt diskrimineringslagen (sexuella trakasserier, trakasserier pga. kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder). Den nya skollagen innebär en skärpning alla anställda har anmälningsplikt om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Den anställde eller eleven/studerande anmäler till ansvarig rektor/administrativ chef. Rektor/administrativ chef ansvarar för att en utredning görs och att åtgärder vidtas eller en åtgärdsplan upprättas för att förhindra att händelsen upprepas. Skolsekreterare Christine Fransson ansvarar för att rapporten diarieförs, behandlas i samverkansgruppen och i förekommande fall anmäls till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket m.fl. enl. gällande regler. Information och blanketter finns i PedNet PAULI GYMNASIUM PaG Arbetsmiljö. 11

12 Du ska känna dig välkommen, trygg och respekterad på Pauli gymnasium o Du ska respekteras för den du är. o Du får inte kränka någon annan, ingen får kränka dig. Fråga personen vad han eller hon verkligen menar. Man kan missuppfatta saker. Prata med din lärare, skolsköterskan, en kurator eller rektor om du känner dig kränkt, eller ser att någon annan blir kränkt. Om du känner att en annan studerande kränkt dig: 1) Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning. 2) Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 3) Om det inte hjälper, eller om du upplever att kränkningen är allvarlig, kontakta en av dina lärare eller en kurator. 4) Kurator utreder, dvs pratar med de inblandade. 5) Kurator rapporterar till rektor, som beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan den kränkande skiljas från utbildningen. 12 Om du känner att en i personalen kränkt dig: 1) Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning. 2) Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 3) Om det inte hjälper, eller om du upplever att kränkningen är allvarlig, kontakta rektor. 4) Rektor utreder, dvs pratar med de inblandade. 5) Rektor beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas. Vill du veta mer läs då vår likabehandlingsplan som finns på mediateket, hos Studeranderådet, samt på vår hemsida: /Gymnasiechefen, studeranderådet och fackliga representanter

13 Utrymningsplan RÄDDA människor som är i uppenbar fara. LARMA genom att trycka på brandlarmsknappen. Ring 112! Ring alltid expeditionen på telefon VARNA alla som hotas av branden. SLÄCK branden om det bedöms som möjligt. UTRYM till SAMLINGSPLATSEN enligt UTRYMNINGSPLAN, som anslagits på varje våningsplan. LÄRAREN ansvarar för att alla i gruppen lugnt lämnar lokalen och att ingen är kvarglömd på t ex WC. Stäng fönster och dörrar. Om lokalen inte kan utrymmas, t ex pga rökfylld utrymningsväg; påkalla uppmärksamhet och invänta hjälp. SAMLINGSPLATSEN är vid statyn på Kungsgatan, mellan Pauli gymnasium och brandstationen. Läraren samlar sin grupp, räknar in och rapporterar närvaron till skolledarna. VAKTMÄSTARNA/IT-tekniker kontrollerar i vilken byggnad larmet gått och bistår brandkåren. Gymnasiechefen informeras direkt och fortlöpande. ÖVRIGA ANSTÄLLDA ansvarar för att alla utrymmer mediatek, matsal etc och beger sig till samlingsplatsen. När FARAN (utrymningsövningen) är ÖVER återupptas undervisningen efter besked av gymnasiechefen. Brandskydds- och säkerhetsansvarig är administrativ chef Elisabeth Svensson. Fastställd av gymnasiechef augusti 2011 K

14 BETYGSÄTTNING/BETYG Varje lärare informerar vid kursstart om kursens innehåll och mål och om de krav som gäller för de olika betygsstegen. Sedan får du fortlöpande, under kursens gång, information om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut. Betyg Grundläggande kurser: i grundläggande kurser finns betygen Väl Godkänt (VG), Godkänt (G) och Icke Godkänt (IG). Gymnasiala kurser: i gymnasiala kurser finns betygen Mycket Väl Godkänt (MVG), Väl Godkänt (VG), Godkänt(G) och Icke Godkänt (IG). Utskrift av betyg Betyg i enstaka ämnen kan fås i form av Samlat betygsdokument. Betyget beställs i receptionen på Komvux. Slutbetyg OBS! Du som skall ha ett fullständigt slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning måste kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum minst två veckor i förväg. PRÖVNING Den som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som förekommer på Komvux Malmö Pauli. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövningen omfattar skriftligt och/eller muntligt förhör och gäller hela kursen. Prövningsavgiften är 300 kr för den som studerar hos oss. Övriga betalar 500 kr per prövning. Den som deltagit i kurs och fått betyget IG och studerar hos oss innevarande termin har rätt till avgiftsfri prövning. Prövningsperioder Sista anmälningsdag I t.o.m II t.o.m III t.o.m IV t.o.m Information om prövning ges på tel eller

15 VÄGLEDNINGSCENTRUM Vägledningscentrum är ett väglednings- och informationscenter om utbildning som riktar sig till vuxna malmöbor. Det är en öppen verksamhet, vilket innebär att du personligen kan träffa en studie- och yrkesvägledare eller på egen hand orientera dig bland vårt material. Här får du hjälp med vägledning inför ditt studie- och yrkesval och en individuell studieplanering utifrån dina behov och förutsättningar på både lång och kort sikt. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också med frågor som gäller regler/behörighetskrav/ansökningstider för vidare studier mm. På Vägledningscentrum finner du också information om bland annat vuxenutbildning, universitet, högskola, folkhögskola och yrkesutbildning. Vägledningscentrum finns på Föreningsgatan 7 A, Malmö, tel: Samlat betygsdokument? För vem? Samtliga studerande inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier möjlighet att få ett samlat betygsdokument. Detta beställs i receptionen. Slutbetyg? För vem? För dig som inte har ett fullständigt betyg från gymnasieskolan. Ett slutbetyg bör planeras tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum och när du är klar med dina studier måste slutbetyget beställas där i god tid innan terminens slut. Det finns två varianter av slutbetyget beroende på när du påbörjade dina studier, 2301 eller 2350 gymnasiepoäng. Studie- och yrkesvägledarna vet vad som gäller för dig. MALMÖ LÄRCENTRUM Malmö Lärcentrum finns på Malmö Stadsbibliotek och där vill man hjälpa dig som går i skolan. Du kan få hjälp av lärare och bibliotekarier med t.ex. informationssökning. Där finns också datorer med särskilda program för dig som har svårt att läsa och skriva samt datorprogram för dig som vill arbeta med bilder. Alla är välkomna till Lärcentrum, som har öppet när biblioteket är öppet. 15

16 KURATOR Till oss kuratorer kan du vända dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kanske påverkar din studiesituation. Kurator ger även information om studieekonomi. Mottagningstider: Öppen mottagning: måndag - onsdag kl , fredag kl , kvällstid läsdagar tisdagar kl udda veckor. Övriga tider kan bokas hos kurator. Telefontid: Måndag-torsdag kl Ulla Stenquist tel: Ann-Margret Walfrid tel: Ytterligare information får du på STUDIEEKONOMI Studiemedel Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år och till och med det år du fyller 54 år. Från 45 års ålder finns begränsningar för att få fullt studielån. Kontakta CSN för information om vad som gäller för dig. Studiemedel består av bidrag och lån, och du kan även söka tilläggsbidrag för barn. Studiemedel får du retroaktivt för högst fyra veckor från dagen då ansökan kommit in till CSN. Studieomfattning vid Komvux Malmö Pauli HT 2011 för dig som har studiemedel. Varje kurs har ett visst antal poäng, antalet poäng avgör ersättningen från CSN. 380 poäng = heltid 100% poäng = deltid 75% poäng = deltid 50% Obs! Om du studerar och det kan bli aktuellt med A-kasseersättning efter studierna, kontrollera med din A-kassa vad som händer med din ersättning under sommaruppehåll och efter studierna. Studiehjälp Du som studerar heltid och är född 1992 eller senare kan få studiehjälp, kr per månad. För att vara heltidsstuderande höstterminen 2011 måste du ha minst 350 poäng. Vid deltidsstudier kan du inte få studiehjälp. Skolan meddelar CSN att du studerar. I vissa fall kan du även söka extra tillägg och busskort. Kontakta kurator på skolan för ytterligare information! 16

17 Ansökan om studiemedel kan du endast göra på CSN:s hemsida Du kan få information hos CSN, Föreningsgatan 7A, Malmö, (Vägledningscentrum), besökstid må-to kl , samt på tel , telefontid må-fre kl Utbetalning - Studiemedel Studieförsäkran Läs noga all information du får tillsammans med ditt beslut om studiemedel! Studiemedel betalas ut i förskott. För att du ska få den första utbetalningen för terminen måste du lämna en studieförsäkran till CSN. Därefter får du utbetalningar den 25:e varje månad. Läs betalningsplanen från CSN! Skolan meddelar CSN att du har börjat studera. Om skolan rapporterar att du inte längre är närvarande i en eller flera kurser (inte är studieaktiv) eller om du har avbrutit studierna, kan CSN stoppa utbetalningen. Meddela alltid CSN om du avbryter eller ändrar kurser. Förändringar kan påverka din studieekonomi och dina fortsatta studier. För mer information kontakta kurator. SJUKDOM, VÅRD AV BARN OCH ANNAN FRÅNVARO Anmälan Vid frånvaro ska du meddela skolan på klicka vidare: För dig som elev/studerande, frånvaroanmälan eller ring tel före kl Om du blir sjuk och har studiemedel Om du har studiemedel ska du alltid göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Du kan göra det på eller ringa tel eller Detta gäller även om du inte har rätt till sjukpenning. Försäkringskassan skickar en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka när du är frisk. Du har rätt att behålla ditt studiemedel när du blir sjuk om Försäkringskassan har godkänt sjukperioden. Läkarintyg som visar att du är sjukskriven krävs efter 7 dagar. Läkarintyget ska lämnas till Försäkringskassan. Du ska även lämna en kopia till komvux reception på skolan. Om du är sjuk när terminen börjar gäller särskilda regler för att få studiemedel under sjukperioden, kontakta CSN. 17

18 Om ditt barn blir sjukt och du har studiemedel Om du vårdar barn ska du anmäla detta till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Anmälan ska göras via telefon eller e-post. Du ska inom två veckor även lämna en skriftlig försäkran om detta på blankett som beställs från CSN. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs ett läkarutlåtande. Övrig frånvaro Du är även skyldig att anmäla uppehåll i studierna till CSN om du är frånvarande sju dagar eller mer av annan orsak än egen sjukdom eller vård av barn. Du har inte rätt till studiemedel under ett längre uppehåll i studierna. Om du blir sjuk och har studiehjälp Om du har studiehjälp och är sjuk ska du endast göra sjukanmälan till skolan. Efter 14 dagars sjukdom eller upprepad frånvaro ska du lämna ett läkarintyg till skolan. Läkarintyget ska visa att du är sjukskriven. Frånvaro Bristande studieaktivitet Vid bristande studieaktivitet (frånvaro) i kurs/kurser har skolan skyldighet att meddela CSN. Innan rapporten går till CSN kommer du att få ett brev från skolan. Vid rapport till CSN om att du inte längre är studieaktiv kan CSN stoppa utbetalningen av ditt studiestöd. Frånvaro mer än en månad Om du har ogiltig frånvaro mer än en månad i följd (observera att lovoch helgdagar räknas med), anses du enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning ha avbrutit utbildningen och du stryks från kursen. Du förlorar alltså din plats, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för dina studier och din studieekonomi. Skolan är skyldig att meddela CSN om ditt studieavbrott. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget Icke Godkänd, kontakta kurator för information. BACHMANSKA STIFTELSEN OCH INDUSTRIFÖRENINGENS DONATIONSFOND Utbildningsnämnden har hand om dessa fonder. Stipendier delas ut en gång per termin och kan sökas av studerande inom den kommunala vuxenutbildningen. Stipendiet utlyses genom anslag under tiden 3/10 23/10. Ansökningsblanketter finns på komvux reception och hos kuratorerna under denna tid. 18 Sista ansökningsdag är 23/

19 FLEXIBLA STUDIER i Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik, Historia, Människan socialt och kulturellt, Etik och livsfrågor, Psykologi, Religion och Engelska Vi erbjuder dig flexibla studier i en egen avdelning på fjärde våningen i B-huset. Här finner du en liten verksamhet som har stora möjligheter. Såväl studietakt som studieformer kan anpassas efter dina behov. Här möter du välutbildade och engagerade lärare som alla har lång erfarenhet av vuxenundervisning. Vi arbetar med handledning och undervisning i mindre grupper i stället för traditionell klassrumsundervisning. För att studera här behöver du ta stort ansvar för dina studier och kunna arbeta självständigt. Du som är antagen till flexibla studier i något av dessa ämnen hälsas välkommen till introduktionsmöte i B413 tisdagen den 16/ Kl Svenska A Svenska som andraspråk A Kl Svenska B Svenska som andraspråk B Kl Matematik B Kl Matematik A Historia Människan socialt och kulturellt Samhällskunskap Kl Matematik D-E Engelska A Etik och livsfrågor Psykologi Religionskunskap Kl Matematik C Engelska B Studieteknik För dig som vill veta mer om studieteknik kommer vi i samband med terminsstart erbjuda några tillfällen där du får möjlighet att veta mer om studieteknik och vad som kan fungera för dig. Datum och tider kommer att anslås. Välkommen! 19

20 MEDIATEKET På mediateket hittar du Skönlitteratur (romaner, poesi, dramatik, samlingsverk, lättlästa böcker) Facklitteratur inom alla ämnen Tidskrifter inom många ämnen samt de största dagstidningarna Databaser för informationssökning Uppslagsverk (både elektroniska och tryckta) Datorer Talböcker och DAISY- spelare för dig med behov av läshjälpmedel Tyst läsrum Referensrum för kurslitteratur Trådlöst nätverk Lånekort Lånekortet fås mot uppvisande av legitimation i mediatekets informationsdisk. Det gäller under hela din studietid på Komvux Malmö men ska uppdateras varje ny termin. Lånekortet kan även användas på biblioteken på Komvux Södervärn och Komvux Rönnen. Lånetid Referenslitteratur: endast läsning i mediateket Övriga böcker: fyra veckor Tidskrifter: två veckor Kurslitteratur: endast läsning i mediateket Sök böcker I mediesystemet SELMA söker du böcker som finns på mediateket. Du kan söka på bland annat titel, författare, valfria ord Du når SELMA från alla datorer med internetuppkoppling I SELMA kan du också logga in på ditt bibliotekskonto och låna om dina böcker Webbadress: 20

21 Sök information Utgå ifrån länkportalen Vägvisaren så hittar du länkar till alla databaser mediateket abonnerar på. Här finns också andra webbsidor mediateket rekommenderar för skolarbeten. Webbadress: Inloggning till datorer Får du mot uppvisande av legitimation i komvuxreceptionen på Kungsgatan 14 Gäller i Mediateket samt alla skolans datorsalar Gäller terminsvis ÖPPETTIDER För aktuella öppettider och information om stängda dagar se skolans interntv, mediatekets hemsida och på skolans intranät: Klicka på Mediateket. Telefonnummer: Pauli gymnasium, mediateket

22 BOKFÖRSÄLJNING AV OCH FÖR STUDERANDE Du kommer att ha möjlighet att köpa och sälja begagnade böcker torsdagen den 18 augusti och måndagen den 22 augusti mellan kl i sal C412. DATORER FÖR STUDERANDE Förutom datorsalar för undervisning finns datorer i sal B407 som alla studerande kan använda för arbetsuppgifter med anknytning till skolan. Datorer finns även på mediateket, se sid 21. Öppet för studerande: måndag-torsdag kl samt fredag kl För att utnyttja datorerna måste man ha en inloggningskod, vilken man får i receptionen på Komvux. I samband med detta skriver man en förbindelse att följa de regler som gäller för salen och mediateket. Den som bryter mot reglerna kommer omedelbart att bli av med sin inloggningskod. Frågor kring detta besvaras av rektor eller någon av vaktmästarna. 22

23 SKRIVSCHEMA HT 2011 Vecka Bi x En x Fy x x Ge x Ke x Ma x M språk x NkA NkB x Sh x Sv, Sa x Första veckorutan: må/ti Andra veckorutan: on/to Tredje veckorutan: fr REGLER VID SKRIFTLIGA PROV Alla väskor ställs undan längst fram eller längst bak i skrivsalen. Alla kladdpapper kryssas över av den studerande och lämnas in tillsammans med provet. Om programmerbar räknare används får denna inte vara förprogrammerad. Den studerande skall kunna visa legitimation. Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda. Dessa regler gäller i tillämpliga delar samtliga skriftliga prov och samtliga ämnen. 23

24 SKRIVSCHEMA HT 2011 Vecka Bi x x En x Fy x Ge x Ke 11 Ma x M språk x NkA NkB x x Sh x Sv, Sa 1 x Första veckorutan: må/ti Andra veckorutan: on/to Tredje veckorutan: fr NATIONELLA PROV, RIKSPROV OCH EXKURSION HT ) Nationellt prov SvB/SvaB torsdag 17/11 kl ) Nationellt prov EnA (C) fredag 18/11 kl ) Nationellt prov EnA (B) onsdag 23/11 kl ) Nationellt prov EnB (C) fredag 25/11 kl ) Nationellt prov EnB (B) onsdag 30/11 kl ) Nationellt prov MaD tisdag 6/12 kl ) Nationellt prov MaB fredag 9/12 kl ) Nationellt prov MaC tisdag 13/12 kl ) Nationellt prov MaA onsdag 14/12 kl ) Exkursion NkA/BiA fredagar 9/9, 16/9 kl ) Riksprov Ke onsdag 25/5 kl Nationella prov och riksprov går före vanliga prov! 24

25 LÄRARE Bokstäverna före namnet är lärarens signatur, som du återfinner i schemat. Lärarna är förtecknade i bokstavsordning efter signatur. E-post till personal i PedNet: Ex: Ae Anderberg, Elisabeth Ml Mårtensson, Lotta Ax Axelsson, Johan Må Möller, Åsa Bji Bjurnemark, Lillebil Ohe Ohlén, Eva Bl Berglund, Lasse Ohp Ohlsson, Peter Bra Brandqvist, Malin Ols Olsson, Sverker Cam Castro, Marcos Pam Paulsson, Marianne Cm Cronqvist, Monica Pc Pape, Christine Crj Croneman, Jens Rom Rodén, Margareta Dm Dahl, Maria Sb Stenberg, Britt-Marie Faa Falkensparr, Ann-Margreth Sch Schmidbauer, Barbro Sj Söderlund, Johanna Gl Gjörup, Liselott St Schellenberg, Thomas Gm Grandinson, Mats Stl Sternebring, Lotta Sa Svenonius, Anna Hek Hellstrand, Kerstin Svk Svensson, Håkan Hk Holmberg, Karin Söa Söderberg, Adam Hl Hansson-Larup, Leila Te Tümer, Erol Jb Johansson, Bengt Thm Thorsell, Marie Jeh Jeppsson, Helena Ti Tas, Ibrahim Jm Jakobsson, Marguerite Tl Thorssell, Lisbeth Jt Jensen, Tommy Ts Törnberg, Sven Jöb Jönsson, Britt-Marie Öb Österberg, Birgitta Lc Latif, Carmen Öm Sjögren Öhrn, Maria Lia Lindberg, Anita Lip Lindblad, Pernilla Lj Linde, Jenny Lk Lindberg, Kristina Lm Loman, Malin 25

26 BYGGNADER OCH LOKALER Pauli gymnasium består av fyra huskroppar, A-, B-, C- och D-husen. Receptionen finns i C-husets bottenplan. Lokalplan presenteras på nästa sida. Mediatek hittar du i D-huset. Mediateket är öppet för både gymnasieelever och vuxenstuderande. 26

27 KARTA Ing: C1 27

28 TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER 1. Bemöt alla respektfullt, hänsynsfullt och följ skolans etiska regler. På skolan följer vi de etiska reglerna. Lärare kan visa ut elev/studerande från lektion. Olämpligt uppträdande kan för minderårig innebära att kontakt tas med vårdnadshavare. Rektor kan utdela varning. 2. Du är ansvarig för dina studier. Kom i tid och med rätt utrustning till lektionerna. Du är personligt ansvarig för din inlärning och ditt arbete i skolan. Du följer planeringen och är närvarande på lektionerna. Du gör prov och redovisningar på det sätt och vid de datum som sagts. Fusk ger allvarliga konsekvenser. Är du försenad och gymnasieelev får du vänta 15 minuter på nästa insläpp. 3. Vårda skolans lokaler, utrustning och läromedel. Den som åstadkommer skadegörelse blir ersättningsskyldig och kan polisanmälas. 4. I klassrummet gäller: a) Ingen mat eller dryck gäller också i mediateket. b) Mobiltelefoner, mp3 och CD-spelare ska vara avstängda och undanstoppade alternativt efter lärarens instruktion avstängda och väl synliga. Störande utrustning kan komma att beslagtas. c) Håll ordning i lektionssalar och korridor - Stolar och material ställs i ordning efter användandet. - Allt skräp läggs i papperskorgen. Sopa upp vid behov. - Alla möbler och gardiner ska vara i ordning. - Skrivtavlan suddad. - All AV-utrustning avstängd. - Alla datorer avstängda, mus och tangentbord ligger snyggt i ordning. - Alla fönster stängda. - Släck alla lampor. - Läraren går sist och ser till så att allt är i ordning. 5. Rökning Enligt lag är det förbjudet att röka inom skolans område. 28

29 EGNA ANTECKNINGAR 29

30 30

31 31

32 Schema Schema går att hämta via hemsidan Klicka på För dig som elev/studerande i vänsterspalten, gå sedan in på Schema. Därefter går du in som elev och skriver in ditt personnummer där markören står. Schemaöversikt *) *) *) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag A/AX E/EX A/AY E/EY K B/BX F/FX B/BY F/FY L C/CX G/GX C/CY G/GY M H/HX DY H/HY N P/PX S/SX P/PY S/SY *) R/RX R/RY *) Tidigaste och senaste tiden inom passet. Exakta start- och sluttider får du av dina lärare. 32

Komvux Malmö. Sommarskola. Handbok. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Handbok. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Handbok Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Etiska regler... 4 Vid frånvaro ska du ringa tel 040-6849442... 4 Kontaktuppgifter... 5 Personal på Pauliskolan, sommaren 2014...

Läs mer

Komvux Malmö Pauli VÅREN 2011 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli VÅREN 2011 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli STUDERANDEHANDBOK VÅREN 2011 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister och

Läs mer

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2016 på Heleneholmskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Kontaktuppgifter Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan Adress:

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2010 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2010 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli STUDERANDEHANDBOK HÖSTEN 2010 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats, som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2015 på Heleneholmskolan

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2015 på Heleneholmskolan Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2015 på Heleneholmskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Kontaktuppgifter Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan Adress:

Läs mer

Komvux Malmö Pauli VÅREN 2012 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli VÅREN 2012 STUDERANDEHANDBOK PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli STUDERANDEHANDBOK VÅREN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister och

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Handbok Våren 2016. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Handbok Våren 2016. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Handbok Våren 2016 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Välkommen till Komvux Malmö Pauli 3 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss

Läs mer

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2017 på Heleneholmskolan

Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2017 på Heleneholmskolan Komvux Malmö Sommarkurser Sommaren 2017 på Heleneholmskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning KONTAKTUPPGIFTER Komvux Malmö Södervärn - Heleneholmskolan Adress:

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL Om Komvux Malmö Södervärn 3 Praktisk information 4-5 Information från biblioteket

Läs mer

SUV. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

SUV. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

LÄRVUX. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. LÄRVUX 2 Kontakt 3

LÄRVUX. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. LÄRVUX 2 Kontakt 3 KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL LÄRVUX 2 Kontakt 3 LÄRVUX Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket 8-9 Lagen

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Viva komvux guiden hösten 2014

Viva komvux guiden hösten 2014 Viva komvux guiden hösten 2014 Välkommen till Viva komvux hösten 2014! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för

Läs mer

Viva komvux Guiden våren 2016

Viva komvux Guiden våren 2016 Viva komvux Guiden våren 2016 Välkommen till Viva komvux våren 2016! Vi erbjuder dig ett brett utbud av kurser, ett flertal studieformer med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn

Komvux Malmö Södervärn Komvux Malmö Södervärn HELENEHOLMSSKOLAN Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning våren 2017 PRAKTISK INFORMATION Heleneholmsskolan Södervärnsskolan E-post båda skolorna

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2012. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2010 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Information till studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning våren 2018 PRAKTISK INFORMATION Heleneholmsskolan Södervärnsskolan E-post båda skolorna

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen

Välkommen till Vuxenutbildningen 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen på Almåsgymnasiet Yrkesstudier på gymnasial nivå Alingsåsvägen Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina

Läs mer

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård)

Studieinformation hösten 2015. fristående gymnasiala kurser (ej vård) Studieinformation hösten 2015 fristående gymnasiala kurser (ej vård) Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg

Elevbladet VUXENUTBILDNINGEN. våren Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg Elevbladet Viktig information för dig som ska studera inom vux i Trollhättan l Vänersborg våren 2017 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information

Komvux Malmö. Södervärn. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning INNEHÅLL. Våra utbildningar 2 Praktisk information Komvux Malmö INNEHÅLL Södervärn Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Likabehandlingslagen Information om olycksfall och tillbud 7 8 Elevrådet 8 Studiemedel 9 Studieavbrott

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013

VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD. Informationsfolder. Höstterminen 2013 VUXENUTBILDNINGEN KRISTIANSTAD Informationsfolder Höstterminen 2013 Välkommen att studera på Vuxenutbildningen i Kristianstad! När du fått antagningsbeskedet ska du gå in på vår hemsida: http://www.kristianstad.se/vuxenutbildningen

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen

Välkommen till Vuxenutbildningen 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier på grundläggande och gymnasial nivå Fabriks- och Bryggaregatan Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna. Fristadsskolan Vildrosen St Eskils B-hus Viljan Visheten

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna. Fristadsskolan Vildrosen St Eskils B-hus Viljan Visheten VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna Fristadsskolan Vildrosen St Eskils B-hus Viljan Visheten VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg

Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Praktisk information Komvux Folkuniversitetet Göteborg Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg 1 Vart vänder jag mig? Generella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI

Välkommen till Vuxenutbildningen. Studier i Svenska för invandrare, SFI 2016 Välkommen till Vuxenutbildningen Studier i Svenska för invandrare, SFI Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar Sfi för högutbildade på Polstjärnegatan Besöksadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Postadress: Box 2542, 403 17 Göteborg Våren 2014 Vart vänder

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2012 Reviderad 111220 Välkommen till KunDa Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel- eller

Läs mer

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Hösten 2015. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Hösten 2015 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2015 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad

Komvux Malmö. Sommarskola. Kursutbud. Sommaren 2014. Malmö Stad Komvux Malmö Sommarskola Kursutbud Sommaren 2014 Malmö Stad Innehåll 2 Innehåll Sommarskola hos Komvux Malmö Pauli & Komvux Malmö Södervärn... 4 Sommaren 2014... 4 Studie- och yrkesvägledning... 4 Kurator...

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEMSIDA... 8 ADMINISTRATION... 3 RÖKNING... 11 I... 8 A... 4 S... 11 SALSNAMN... 11 ALLERGIER/ÖVERKÄNSLIGHET... Till dig som studerar på Vuxenutbildningen hösten 2015 I det här häftet med rubriker från A till Ö vill vi ge dig en allmän information från Vuxenutbildningen där vi beskriver de viktigaste reglerna och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND!

VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! VÄLKOMMEN TILL VUXENUTBILDNINGEN LÄRCENTRUM, SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND! Tack för att du valt att studera hos oss under vårterminen 2014. Vi hoppas att du ska få en intressant och givande studietid.

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Södervärn. Komvux Malmö. Heleneholmskolan. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning. Våra utbildningar 2 3-4

Södervärn. Komvux Malmö. Heleneholmskolan. Information till studerande på Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning. Våra utbildningar 2 3-4 Komvux Malmö Södervärn INNEHÅLL Heleneholmskolan Våra utbildningar 2 Praktisk information 3-4 Regler / Rutiner 5-6 Lagen om likabehandling 7 Information om olycksfall och tillbud 8 Elevrådet 8 Information

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Expedition Bodil Bergqvist Rektor Johnas Stranne Administratör Josefine Waltersson Studie- och yrkesvägledare Åsa Thor 15368

Expedition Bodil Bergqvist Rektor Johnas Stranne Administratör Josefine Waltersson Studie- och yrkesvägledare Åsa Thor 15368 Innehåll ADMINISTRATIV PERSONAL... 2 Frånvaroanmälan 15399... 2 ÖPPETTIDER... 2 Expeditionen är öppen:... 2 Studieperiod höst 2016... 2 Hemstudiedagar (Studiedagar/lov för lärarna)... 2 DITT ANSVAR SOM

Läs mer

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna

Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Viktigt att veta för dig som studerar på komvux eskilstuna Fristadsskolan och Vildrosen Hjärntorget Viljan Version oktober 2013 2 Välkommen till Komvux! Det är en hel del man behöver hålla reda på när

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial teoretisk nivå vårterminen 2016 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Uppföljning av studieresultat... 2 Reservintagning...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Viva komvux Guiden hösten 2017

Viva komvux Guiden hösten 2017 Viva komvux Guiden hösten 2017 Välkommen till Viva komvux hösten 2017! Vi erbjuder dig lärarledda kurser med kursstart vid olika tidpunkter Vi finns till för dig, för att hjälpa och stötta. Här utmanar

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2017 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer