Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM"

Transkript

1 Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM

2 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister och vuxenstuderande. Vårt tydliga mål är att du utifrån egen förmåga ska lyckas med studierna. Kunnig personal kommer att göra allt för att tillsammans med dig öppna dörrar mot omvärlden och framtiden. Vi kommer att vara konsekventa och påstridiga i vår strävan att ge dig gedigna kunskaper och inspiration att utvecklas som person. Det innebär att vi ställer krav och förutsätter att du också tar ditt ansvar. För framgång i studierna krävs ditt aktiva deltagande i skolarbetet och du måste räkna med att lägga ner tid på hemarbete. Skolan blir vad vi gemensamt gör den till. Det är min förhoppning att du ska trivas och att tiden här ska ge dig möjligheter att utvecklas och skaffa dig en stabil grund för ett bra liv. Jag önskar dig all lycka och framgång med dina studier på Komvux Malmö Pauli! Krister Wahlström Gymnasiechef ETISKA REGLER * All verksamhet i skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. * Såväl personal som elever skall främja aktningen för varje människas egenvärde. * Det skall råda ett respekterande klimat i skolan. * Ingen skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. * Ingen skall utsättas för annan kränkande behandling/mobbning. * Förolämpningar eller förnedrande uttryck/tilltal får inte förekomma. * Ingen får vara påverkad av alkohol eller andra droger i skolan. 2

3 INNEHÅLL Välkommen 2 Etiska regler 2 Innehållsförteckning 3 Administration 4 Reception 5 Viktiga datum 5 Dina studier 6 Viktigt att känna till 8 Likabehandling 12 Betygsättning/Betyg 14 Prövning 14 Vägledningscentrum 15 Kurator 16 Studieekonomi 16 Sjukdom, vård av barn och annan frånvaro 17 Bachmanska stiftelsen stipendier 18 Flexibla studier 19 Mediateket 20 Datorer för elever 21 Regler vid skriftliga prov 22 Nationella prov 22 Lärare Byggnader, lokaler 25 Karta 26 Trivsel- och ordningsregler 27 Schemaöversikt 28 Vid frånvaro ska du meddela skolan på Klicka vidare: För dig som elev, frånvaroanmälan eller ring tel före kl Har du studiemedel (bidrag eller lån) från CSN? Läs på sid 17 vad du också måste göra vid sjukdom eller vård av barn! RECEPTIONEN

4 ADMINISTRATION GYMNASIECHEF Krister Wahlström A116 REKTOR - Komvux Birgitta Drews C-huset plan 1 Matematik, Naturvetenskapliga ämnen, Samhällsvetenskapliga ämnen REKTOR Komvux Håkan Wegestål C-huset plan 1 Språk, Ekonomiska/juridiska ämnen REKTOR Gymnasiet Edward Jensinger B114 REKTOR Gymnasiet Jerry Ahlström C314A REKTOR - Gymnasiet Åse Nilsson A313 RECEPTION Jeanette Borgström A123 Christine Fransson A127 SKOLASSISTENT Komvux Lisbeth Persson A125 EKONOM Kajsa Persson A-huset plan 1 SEKRETERARE Birgitta Bergman A-huset plan 1 SKOLSEKRETERARE Ingrid Skoog-Olsson A126 Gymnasiet BIBLIOTEKARIE Maria D Nilsson D107 Teresia Palander D107 Berit Wijk Tegenrot D107 VAKTMÄSTERI Anders Grundström A110 Per Persson A110 Mihail Neagoe A110 IT-TEKNIKER Laszlo Nagy A110 KURATOR Ulla Stenquist (Komvux) C-huset plan 1 Ilse Adler (Komvux) C-huset plan 1 4

5 RECEPTIONEN Öppettider må - to fr Telefon Fax Postadress Pauli gymnasium Komvux Föreningsgatan Malmö Internet VIKTIGA DATUM HÖSTTERMINEN 2012 Terminstid HT Terminstid VT Sista anmälningsdag till högskoleprovet. Provet äger rum lördagen den 27 oktober Sista ansökningsdag till högskolans program och kurser inför våren Sista anmälningsdag till prövning i nov Sista kompletteringsdag. Betygskompletteringar för ansökan till universitet och högskolor skall vara anordnarna och/eller VHS tillhanda Sista anmälningsdag till prövning jan/feb

6 DINA STUDIER Det här kan du förvänta dig av oss: 1. Om du inte har en individuell studieplan upprättad: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. 2. Du får för varje kurs information om kursplanens mål och betygskriterier. 3. Lärarna planerar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 4. Du ges möjlighet att påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen. 5. Du får återkoppling till mål och betygskriterier under kursens gång och vid betygsättning. 6. Lärarna utvärderar undervisningen tillsammans med dig och dina kurskamrater. 7. Vi hjälper dig som har behov av särskilt stöd om du har en funktionsnedsättning och p g a detta är i behov av särskilda insatser för att klara av dina studier. Kontakta kurator. om du har speciella läs- och skrivsvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta rektor Håkan Wegestål eller kurator. om du har speciella matematiksvårigheter kan skolan efter testning och bedömning erbjuda särskild hjälp. Kontakta rektor Birgitta Drews eller kurator. om du varit borta en längre tid p g a sjukdom eller har speciella studiesvårigheter kan stödundervisning ges. Tala med din lärare. Du som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter måste berätta detta för dina lärare. Annars kanske de inte vet att du har rätt till t.ex. extra skrivtid. Detta gäller i alla ämnen, inte bara i ämnen där man läser och skriver, utan även i t.ex. matematik. 6

7 Det här förväntar vi oss av dig: 1. Du tar personligt ansvar för din inlärning och ditt arbete i skolan. Du följer planeringen och är närvarande på lektionerna. Det är viktigt eftersom våra kurser har en hög studietakt. Du kommer i tid och är närvarande hela lektionspasset. Du gör prov och redovisningar på det sätt och vid de datum som planeringen anger. Om du blir sjuk, meddelar du läraren detta före provet/redovisningstillfället. Vi ser mycket allvarligt på fusk! Beroende på graden av fusk kan detta, liksom andra ordningsstörande uppträdande, leda till avstängning med omedelbar verkan från alla Komvux-studier i upp till tre terminer. Avstängning kan få konsekvenser för din studieekonomi. 2. Frånvaro anmäls på Klicka vidare för dig som elev, frånvaroanmälan eller ring tel senast kl Om du har studiemedel måste du också tänka på att Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan första dagen. Vård av barn ska anmälas till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. 3. Du läser och tar del av häftet Komvuxhandboken. TÄNK PÅ! Om du läser heltid, det vill säga 380 poäng eller mer, så måste du räkna med att lägga ner cirka 40 timmar/vecka på skolarbetet. Distans- och Flexkurser kräver minst lika mycket av din tid som klassrumskurserna. En 100-poängskurs är 25 % av heltid och kräver alltså en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka. Välj inte fler kurser än du hinner med! 7

8 VIKTIGT ATT KÄNNA TILL Kurslitteratur Du får besked av dina lärare vilken kurslitteratur som används i de olika kurserna. Det finns också en kurslitteraturförteckning på hemsidan. Du skall själv köpa dina läroböcker. Den 16/8 och 20/8 kan elever köpa och sälja begagnad kurslitteratur av varandra i komvux öppna datasal C207 ( Aqvariet ). Kursböcker finns som referenslitteratur på mediateket. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget F, kontakta kurator för information. Avbrott/ändringar Avbryt eller ändra aldrig kurser utan att kontakta kurator! Förändringar kan få konsekvenser för din studieekonomi och dina fortsatta studier. Mediatek Pauli gymnasiums Mediatek är ditt hembibliotek. Datorer Finns som alla elever kan använda för skolarbete. Försäkring Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som också omfattar vuxenelever. Försäkringen gäller under verksamhet i skolan och vid resa till och från skolan, samt under studiebesök. Vid olycksfallsskada ta kontakt med kurator. Kopiering Kopieringsapparat finns på Mediateket. Du köper en kopieringskod på Mediateket eller i receptionen. Cafeteria I anslutning till skolrestaurangen i A-huset finns en cafeteria. Den öppnar redan kl och där har du möjlighet att t ex köpa frukost, frukt, smörgåsar, glass, yoghurt, juice och kaffe. Måndag till torsdag har cafeterian öppet till kl 19.00, på fredag till kl I cafeterian kan du dessutom värma medhavd mat i mikrovågsugnar. Det finns möjlighet att äta i skolrestaurangen. Vuxenelever kan köpa matkuponger i cafeterian, de kostar 426 kr för 10 kuponger. Motsvarande kuponghäfte för sallad kostar 256 kr. 8

9 Elevdemokrati Elevråd finns på skolan. För vidare information kontakta rektor Birgitta Drews. E-post E-post till personal i PedNet: se sidorna 23 och 24. E-post till Komvux Malmö Pauli: Hemsida På vår hemsida hittar du mängder av information. Glöm inte bort att besöka den med jämna mellanrum! Kameraövervakning och larm Vi arbetar aktivt för att alla elever och personal ska uppleva sin arbetsplats som trygg och säker, vilket också i huvudsak är fallet. För att öka säkerheten finns kameraövervakning inomhus. Huvudsyftet med kameraövervakningen är att försvåra och förhindra brott som stölder och skadegörelse, samt att öka möjligheterna att klara upp ev. tillbud. Med kamerorna möjliggörs övervakning av samtliga våningsplan i byggnaderna 24 h per dygn. Kamerorna placeras i huvudsak för övervakning av in- och utgångar, datorsalar samt skolans aula och hörsal och enbart inomhus. Inspelat material sparas i högst fem dygn på dator. Endast skolledningen kommer i efterhand att kunna göra uppspelningar i händelse av misstänkt brott eller incident. Om skolledningen gör bedömningen att en utredning av brott eller incident kan drivas framåt genom att fler får ta del av inspelningarna kan polis, personal och elever få se inspelat material. Samtliga skolbyggnader är försedda med larm som begränsar rörelsemöjligheterna i skolan efter skoltid. Parkering Elever och besökare hänvisas till parkeringsmöjlighet utanför skolgården. Cyklar och mopeder får endast parkeras där det finns ställ uppsatta. Skolans cykelpump finner du vid D-huset. 9

10 Personuppgifter Pauli gymnasium i Malmö stad med adress Föreningsgatan 41, Malmö, telefonnummer: , som tillhör Utbildningsnämnden i Malmö stad (personuppgiftsansvarig), behandlar föräldrars och elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är personnummer, namn, adress, utbildningsbakgrund, telefonnummer, individuell studieplan, e-postadress, sökta kurser, eventuell kontaktperson, frånvaro, frånvaroanmälan, tidsomfattning av sjukintyg, kurstillhörighet, betyg, omdöme, testresultat, schema och liknande. Till elevadministration räknas t.ex. uppgifter erforderliga för undervisningen, närvaroregister, elevregister, anhöriglistor och tillfälliga aktivitetslistor. Det kan också gälla foton från skolverksamheten, som används för t.ex. skolans marknadsföring och på skolans hemsida. I personuppgiftslagen regleras bl.a. rätten att få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Upptäcker Du att personuppgift är felaktig (t.ex. felstavat namn) eller önskar närmare information om hur Dina personuppgifter används ber vi dig kontakta Birgitta Bergman för rättelse av uppgiften. Rökning Rökning är enligt svensk lag förbjuden i skolorna. Förbudet gäller såväl inomhus som på skolgården. Lagens rökförbud kan motiveras av starka hälsooch trivselskäl. Alla har rätt till en rökfri arbetsmiljö. Visa hänsyn mot våra grannar och hjälp till att bevara en fin miljö kring skolan. Vistas inte i grannfastigheternas portgångar och kasta inte fimpar och skräp på gatorna. Rökare hänvisas till parken utmed Kungsgatan. Schema Schema går att hämta via hemsidan Klicka på För dig som elev i vänsterspalten, gå sedan in på Schema. Därefter går du in som elev och skriver in ditt personnummer där markören står. Tillbud, olycksfall mm Enligt Pauli gymnasiums handlingsplan för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) skall alla former av ohälsa, olycksfall och tillbud anmälas på utbildningsförvaltningens (UF) blanketter Intern rapport om arbetsskada eller tillbud inkl. kränkande behandling. Tillbud är en oönskad plötslig händelse som 10

11 kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Till kränkande behandling räknas alla former av diskriminering enligt diskrimineringslagen (sexuella trakasserier, trakasserier pga. kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder). Den nya skollagen innebär en skärpning alla anställda har anmälningsplikt om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Den anställde eller eleven anmäler till ansvarig rektor. Rektor ansvarar för att en utredning görs och att åtgärder vidtas eller en åtgärdsplan upprättas för att förhindra att händelsen upprepas. Skolsekreterare Christine Fransson ansvarar för att rapporten diarieförs, behandlas i samverkansgruppen och i förekommande fall anmäls till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket m.fl. enl. gällande regler. Information och blanketter finns i PedNet PAULI GYMNASIUM PaG Arbetsmiljö. 11

12 Du ska känna dig välkommen, trygg och respekterad på Pauli gymnasium o Du ska respekteras för den du är. o Du får inte kränka någon annan, ingen får kränka dig. Fråga personen vad han eller hon verkligen menar. Man kan missuppfatta saker. Prata med din lärare, skolsköterskan, en kurator eller rektor om du känner dig kränkt, eller ser att någon annan blir kränkt. Om du känner att en annan elev kränkt dig: 1) Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning. 2) Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 3) Om det inte hjälper, eller om du upplever att kränkningen är allvarlig, kontakta en av dina lärare eller en kurator. 4) Kurator utreder, dvs. pratar med de inblandade. 5) Kurator rapporterar till rektor, som beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan den kränkande skiljas från utbildningen. 12 Om du känner att en i personalen kränkt dig: 1) Fråga personen vad han eller hon menar. Det kanske är en missuppfattning. 2) Tala om för den som kränkt dig att du inte accepterar att bli kränkt och att kränkningarna måste sluta. 3) Om det inte hjälper, eller om du upplever att kränkningen är allvarlig, kontakta rektor. 4) Rektor utreder, dvs. pratar med de inblandade. 5) Rektor beslutar om åtgärder. Vid allvarliga kränkningar kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas. Vill du veta mer läs då vår likabehandlingsplan som finns på mediateket, hos elevrådet, samt på vår hemsida: /Gymnasiechefen, elevrådet och fackliga representanter

13 Utrymningsplan RÄDDA människor som är i uppenbar fara. LARMA genom att trycka på brandlarmsknappen. Ring 112! Ring alltid expeditionen på telefon VARNA alla som hotas av branden. SLÄCK branden om det bedöms som möjligt. UTRYM till SAMLINGSPLATSEN enligt UTRYMNINGSPLAN, som anslagits på varje våningsplan. LÄRAREN ansvarar för att alla i gruppen lugnt lämnar lokalen och att ingen är kvarglömd på t ex WC. Stäng fönster och dörrar. Om lokalen inte kan utrymmas, t ex pga. rökfylld utrymningsväg; påkalla uppmärksamhet och invänta hjälp. SAMLINGSPLATSEN är vid statyn på Kungsgatan, mellan Pauli gymnasium och brandstationen. Läraren samlar sin grupp, räknar in och rapporterar närvaron till skolledarna. VAKTMÄSTARNA/IT-tekniker kontrollerar i vilken byggnad larmet gått och bistår brandkåren. Gymnasiechefen informeras direkt och fortlöpande. ÖVRIGA ANSTÄLLDA ansvarar för att alla utrymmer mediatek, matsal etc och beger sig till samlingsplatsen. När FARAN (utrymningsövningen) är ÖVER återupptas undervisningen efter besked av gymnasiechefen. Brandskydds- och säkerhetsansvarig är servicetekniker Anders Grundström. Fastställd av gymnasiechef augusti 2011 K

14 BETYGSÄTTNING/BETYG Varje lärare informerar vid kursstart om kursens innehåll och mål och om de krav som gäller för de olika betygsstegen. Sedan får du fortlöpande, under kursens gång, information om din betygssituation. Läraren sätter betyg när kursen är slut. Betyg I alla grundläggande och gymnasiala kurser finns betygen A, B, C, D, E och F. I orienteringskurser sätts inte betyg. Utskrift av betyg Betyg i enstaka ämnen kan fås i form av Samlat betygsdokument. Betyget beställs i receptionen. Slutbetyg OBS! Du som skall ha ett fullständigt slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning måste kontakta en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum minst två veckor i förväg. PRÖVNING Den som vill ha ett betyg från Komvux har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som förekommer på Komvux Malmö Pauli. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövningen omfattar skriftligt och/eller muntligt förhör och gäller hela kursen. Prövningsavgiften är 300 kr för den som studerar hos oss. Övriga betalar 500 kr per prövning. Den som deltagit i kurs och fått betyget IG och studerar hos oss innevarande termin har rätt till avgiftsfri prövning. Prövningsperioder Sista anmälningsdag I t.o.m II t.o.m III t.o.m IV t.o.m Information om prövning ges på tel eller

15 VÄGLEDNINGSCENTRUM Vägledningscentrum är ett väglednings- och informationscenter om utbildning som riktar sig till vuxna malmöbor. Det är en öppen verksamhet, vilket innebär att du personligen kan träffa en studie- och yrkesvägledare eller på egen hand orientera dig bland vårt material. Här får du hjälp med vägledning inför ditt studie- och yrkesval och en individuell studieplanering utifrån dina behov och förutsättningar på både lång och kort sikt. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också med frågor som gäller regler/behörighetskrav/ansökningstider för vidare studier mm. På Vägledningscentrum finner du också information om bland annat vuxenutbildning, universitet, högskola, folkhögskola och yrkesutbildning. Vägledningscentrum finns på Föreningsgatan 7 A, Malmö, tel: Samlat betygsdokument? För vem? Samtliga elever inom vuxenutbildningen har efter avslutade studier möjlighet att få ett samlat betygsdokument. Detta beställs i receptionen. Slutbetyg? För vem? För dig som inte har ett fullständigt betyg från gymnasieskolan. Ett slutbetyg bör planeras tillsammans med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum och när du är klar med dina studier måste slutbetyget beställas där i god tid innan terminens slut. Det finns två varianter av slutbetyget beroende på när du påbörjade dina studier, 2301 eller 2350 gymnasiepoäng. Studie- och yrkesvägledarna vet vad som gäller för dig. MALMÖ LÄRCENTRUM Malmö Lärcentrum finns på Malmö Stadsbibliotek och där vill man hjälpa dig som går i skolan. Du kan få hjälp av lärare och bibliotekarier med t.ex. informationssökning. Där finns också datorer med särskilda program för dig som har svårt att läsa och skriva samt datorprogram för dig som vill arbeta med bilder. Alla är välkomna till Lärcentrum, som har öppet när biblioteket är öppet. 15

16 KURATOR Till oss kuratorer kan du vända dig om du vill ha stöd eller rådgivning kring personliga frågor som kanske påverkar din studiesituation. Kurator ger även information om studieekonomi. Mottagningstider: Öppen mottagning: måndag - onsdag kl , fredag kl , kvällstid läsdagar tisdagar kl udda veckor. Övriga tider kan bokas hos kurator. Telefontid: Måndag-torsdag kl Ulla Stenquist tel: , Ilse Adler tel: , Ytterligare information får du på STUDIEEKONOMI Studiemedel Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år och till och med det år du fyller 54 år. Från 45 års ålder finns begränsningar för att få fullt studielån. Kontakta CSN för information om vad som gäller för dig. Studiemedel består av bidrag och lån, och du kan även söka tilläggsbidrag för barn. Studiemedel får du retroaktivt för högst fyra veckor från dagen då ansökan kommit in till CSN. Studieomfattning vid Komvux Malmö Pauli HT 2012 för dig som har studiemedel. Varje kurs har ett visst antal poäng, antalet poäng avgör ersättningen från CSN. 380 poäng = heltid 100% (minst 20 poäng per vecka) poäng = deltid 75% (minst 15 poäng per vecka) poäng = deltid 50% (minst 10 poäng per vecka) Obs! Om du studerar och det kan bli aktuellt med A-kasseersättning efter studierna, kontrollera med din A-kassa vad som händer med din ersättning under sommaruppehåll och efter studierna. Studiehjälp Du som studerar heltid och är född 1993 eller senare kan få studiehjälp, kr per månad. För att vara heltidsstuderande höstterminen 2012 måste du studera 20 poäng varje vecka under studieperioden. Vid deltidsstudier kan du inte få studiehjälp. Skolan meddelar CSN att du studerar. I vissa fall kan du även söka extra tillägg och busskort. Kontakta kurator på skolan för ytterligare information! 16

17 Ansökan om studiemedel kan du endast göra på CSN:s hemsida Du kan få information hos CSN, Föreningsgatan 7A, Malmö, (Vägledningscentrum), besökstid må-to kl , samt på tel , telefontid må-fre kl Utbetalning - Studiemedel Studieförsäkran Läs noga all information du får tillsammans med ditt beslut om studiemedel! Studiemedel betalas ut i förskott. För att du ska få den första utbetalningen för terminen måste du lämna en studieförsäkran till CSN. Därefter får du utbetalningar den 25:e varje månad. Läs betalningsplanen från CSN! Skolan meddelar CSN att du har börjat studera. Om skolan rapporterar att du inte längre är närvarande i en eller flera kurser (inte är studieaktiv) eller om du har avbrutit studierna, kan CSN stoppa utbetalningen. Meddela alltid CSN om du avbryter eller ändrar kurser. Förändringar kan påverka din studieekonomi och dina fortsatta studier. För mer information kontakta kurator. SJUKDOM, VÅRD AV BARN OCH ANNAN FRÅNVARO Anmälan Vid frånvaro ska du meddela skolan på klicka vidare: För dig som elev, frånvaroanmälan eller ring tel före kl Om du blir sjuk och har studiemedel Om du har studiemedel ska du alltid göra en sjukanmälan till Försäkringskassan första dagen du är sjuk. Du kan göra det på eller ringa tel eller Detta gäller även om du inte har rätt till sjukpenning. Försäkringskassan skickar en blankett som du ska fylla i och skicka tillbaka när du är frisk. Du har rätt att behålla ditt studiemedel när du blir sjuk om Försäkringskassan har godkänt sjukperioden. Läkarintyg som visar att du är sjukskriven krävs efter 7 dagar. Läkarintyget ska lämnas till Försäkringskassan. Du ska även lämna en kopia i reception på skolan. Om du är sjuk när terminen börjar gäller särskilda regler för att få studiemedel under sjukperioden, kontakta CSN. Om ditt barn blir sjukt och du har studiemedel Om du vårdar barn ska du anmäla detta till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Anmälan ska göras via telefon eller e-post. Du ska inom två 17

18 veckor även lämna en skriftlig försäkran om detta på blankett som beställs från CSN. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs ett läkarintyg. Övrig frånvaro Du är även skyldig att anmäla uppehåll i studierna till CSN om du är frånvarande sju dagar eller mer av annan orsak än egen sjukdom eller vård av barn. Du har inte rätt till studiemedel under ett längre uppehåll i studierna. Om du blir sjuk och har studiehjälp Om du har studiehjälp och är sjuk ska du endast göra sjukanmälan till skolan. Efter 14 dagars sjukdom eller upprepad frånvaro ska du lämna ett läkarintyg till skolan. Läkarintyget ska visa att du är sjukskriven. Frånvaro Bristande studieaktivitet Vid bristande studieaktivitet (frånvaro) i kurs/kurser har skolan skyldighet att meddela CSN. Innan rapporten går till CSN kommer du att få ett brev från skolan. Vid rapport till CSN om att du inte längre är studieaktiv kan CSN stoppa utbetalningen av ditt studiestöd. Frånvaro vid terminsstart Om du inte varit närvarande vid något av de tre första tillfällena eller uppvisat någon studieaktivitet under motsvarande tid blir du struken ur kursen. Att enbart registrera sig räknas inte som att man har påbörjat kursen. Frånvaro mer än tre veckor Om du har ogiltig frånvaro mer än tre veckor i följd (observera att lov- och helgdagar räknas med), anses du enligt Förordningen om vuxenutbildning ha avbrutit utbildningen och du stryks från kursen. Du förlorar alltså din plats, vilket kan få allvarliga konsekvenser både för dina studier och din studieekonomi. Skolan är skyldig att meddela CSN om ditt studieavbrott. Krav på studieresultat För att få fortsatt studiestöd krävs att studierna bedrivits i normal takt. Om du riskerar att få betyget F, kontakta kurator för information. BACHMANSKA STIFTELSEN OCH INDUSTRIFÖRENINGENS DONATIONSFOND Utbildningsnämnden har hand om dessa fonder. Stipendier delas ut en gång per termin och kan sökas av elever inom den kommunala vuxenutbildningen. Stipendiet utlyses genom anslag under tiden 1/10 19/10. Ansökningsblanketter finns i receptionen och hos kuratorerna under denna tid. Sista ansökningsdag är 19/

19 FLEXIBLA STUDIER i Engelska, Etik och människans livsvillkor, Historia, Internationella relationer, Matematik, Psykologi, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Svenska och Tyska. Vi erbjuder dig flexibla studier i en egen avdelning på fjärde våningen i B-huset. Här finner du en liten verksamhet som har stora möjligheter. Såväl studietakt som studieformer kan anpassas efter dina behov. Här möter du välutbildade och engagerade lärare som alla har lång erfarenhet av vuxenundervisning. Vi arbetar med handledning och undervisning i mindre grupper i stället för traditionell klassrumsundervisning. För att studera här behöver du ta stort ansvar för dina studier och kunna arbeta självständigt. Du som är antagen till flexibla studier i något av dessa ämnen hälsas välkommen till introduktionsmöte i sal B413. För dag och tid, se ditt antagningsbesked. För exakta tider och mer information, se skolans hemsida: Orienteringskurs Data. För dig som behöver lära dig hur man använder en dator kommer vi att erbjuda en kurs där du kan lära dig det mest grundläggande. Datum och tider kommer att anslås. Välkommen! 19

20 MEDIATEKET Mediateket finner du i D-byggnaden. Här hittar du en avdelning för facklitteratur, en avdelning för skönlitteratur, ett tyst läsrum med 15 platser, ett referensrum med kurslitteratur, lexikon och uppslagsverk (dessa böcker går ej att låna hem). Vi har även tidskrifter, DVD-filmer, ljudböcker och läsplattor för utlån. I lokalen finns även tre datorer för informationssökning, fyra datorer för skolarbete, trådlöst nätverk, kopieringsapparat, skrivare och toaletter. LÅNEKORT Lånekort får du i mediatekets informationsdisk. Lånekortet kan även användas på biblioteken på Komvux Södervärn och Komvux Rönnen. LÅNETIDER Böcker (romaner och facklitteratur): DVD-filmer: Tidningar och tidskrifter: Läsplattor: Daisy-spelare: Talböcker: Referenslitteratur (kursböcker och uppslagsverk): Förseningsavgift: Ej återlämnat material faktureras efter 3 veckor. 4 veckor 1 vecka 1 vecka 4 veckor 1 termin 1 termin Ej hemlån 2 kr/dag SÖK MATERIAL På nätet finns vår katalog Selma där du kan söka bland mediatekets böcker, filmer och tidningar. Adress: selma.pedc.se Genom skolan har du tillgång till flera databaser, till exempel uppslagsverket ne.se, ArtikelSök och författarlexikonet Alex. Dessa, och mycket annat användbart finns samlat på länksidan Vägvisaren: LÄSHINDER Du som har ett läshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada eller annat funktionshinder som gör att du har svårt att läsa tryckt text, har möjlighet att låna talböcker. HANDLEDNING, VÄGLEDNING, HJÄLP OCH TIPS Vi är tre bibliotekarier som jobbar i Mediateket (Maria, Teresia och Berit). Vi är här är för att vägleda dig då du letar information och guida dig så du hittar de böcker du vill läsa. Tveka inte att fråga oss! 20

21 ÖPPETTIDER måndag: 09:00 14:30 tisdag: 09:00 16:00 onsdag: 09:00 16:00 torsdag: 09:00 16:00 fredag: 09:00 16:00 KONTAKT Maria Nilsson E-post: Telefon: Mediatekets blogg: mediateketpauli.wordpress.com Mediatekets facebook: DATORER FÖR KOMVUXELEVER Förutom datorsalar för undervisning finns datorer i sal C027 ( Aqvariet ) som alla komvuxelever kan använda för arbetsuppgifter med anknytning till skolan. Datorer finns även på mediateket. Öppet för komvuxelever: måndag-torsdag kl samt fredag kl För att utnyttja datorerna måste man ha en inloggningskod som man får i receptionen. Inloggningskoden kostar 20 kr och då ingår 100 sidor A4-utskrifter. När man löser ut sin inloggningskod skriver man på en förbindelse att följa de regler som gäller för salen och mediateket. Den som bryter mot reglerna kommer omedelbart att bli av med sin inloggningskod. Frågor kring detta besvaras av rektor eller någon av vaktmästarna. 21

22 REGLER VID SKRIFTLIGA PROV Alla väskor ställs undan längst fram eller längst bak i skrivsalen. Alla kladdpapper kryssas över av eleven och lämnas in tillsammans med provet. Om programmerbar räknare används får denna inte vara förprogrammerad. Eleven skall kunna visa legitimation. Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda. Dessa regler gäller i tillämpliga delar samtliga skriftliga prov och samtliga ämnen. Nationella prov m.m. Ht 2012 Kurs Vecka Datum 1) Engelska 5 47 To 22 nov 2) Engelska 5 49 On 5 dec 3) Engelska 6 48 On 28 nov 4) Engelska 6 49 Ti 4 dec 5) Matematik 1a, 1b, 1c 50 Ti 11 dec 6) Matematik 2a, 2b, 2c 50 Fr 14 dec 7) Matematik 3b, 3c 50 On 12 dec 8) Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 48 Ti 27 nov 9) Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 48 Fr 30 nov 10) Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 46 To 15 nov 11) Exkursion: Biologi 37 On 12 sep 12) Riksprov: Kemi 49 Fr 7 dec 13) Slutprov: Fysik 22

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan

Elevbladet. hösten. Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Elevbladet hösten 2010 Viktig information för dig som studerar på Lärcentrum Trollhättan Innehåll Rubrik Sidan Här finns Lärcentrum - karta, öppettider, adress och telefonnummer 3 Terminstider 3 Reservintag

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer