Information från A-Ö. Adresser och personal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från A-Ö. Adresser och personal"

Transkript

1 Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander Vuxensamordnare Tjänstl. Lena Holsendahl Lärcentersamordnare Dennie Johansson Lärare Lena Avlskarl Lärare Roger Palmgren Lärare Lasse Petterson Lärare Maria Radivoj Lärare Fredrik Johansson Lärare Bojana Pavicevic Anmälan Anmälan till komvux Skolkontoret, Komvux, Nossebro Skolexp. Tel Intagning sker kontinuerligt efter samråd med vuxensamordnaren, tel Adressändring Adressändring meddelas snarast till skolexp. tel Om du uppbär någon form av ersättning från CSN måste du även meddela din ändrade adress till CSN. Anslagstavla Vuxenutbildningens anslagstavla sitter på väggen i entrén. Där hittar du aktuell information för dig som elev. Betygsansökan Betyg utfärdas inte automatiskt. Du måste själv vid slutet av perioden anmäla om du vill ha betyg och vilka betyg som betygsdokumentet skall omfatta. Nytt betygssystem IG G VG MVG ersätts av F E D C B A E är lägsta godkända betyg och A är högsta. Betygskriterier som kallas kunskapskrav finns för betyg E, C och A. Betyget D kan den få som nästan når C men inte helt. Betyget B kan den få som nästan når A men inte helt. De nya kunskapskraven är mera utförliga än de gamla och bedömning görs på annat sätt än tidigare. Meritvärde när man söker till högskola räknas på samma sätt som tidigare: F=0, E=10, C=15, A=20.. 1

2 Slutbetyg - gymnasieexamen Dagens slutbetyg från Komvux ska innehålla 2350 poäng där SvA o B, EngA, MaA, ShA, NkA och ReA ska ingå. Ett sådant betyg ger grundläggande behörighet till högskola. Max 100 poäng får vara IG och Sv A-B, EngA och MaA måste vara godkända. Idrott och hälsa A och Estetisk verksamhet får inte ingå. Projektarbete 100 p får ingå, men måste inte ingå. Slutbetyg och avgångsbetyg av äldre datum som redan ger behörighet kommer att fortsätta att ge det. Ändringen gäller nya examensbevis. Efter 1 juli 2012 ersätts slutbetyg av gymnasieexamen yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Examensbevis från yrkesexamen på Komvux ska ha 2400 poäng varav minst 2250 är godkända: svenska 1, engelska 5, matematik 1a (kan bytas mot Ma 1b eller c) Godkänt gymnasiearbete 100 p minst 50 p vardera i samhällskunskap, historia, religionskunskap, naturkunskap resterande (ca 1800 p) till övervägande del från ett och samma gymnasieprogram Idrott och hälsa får ingå, men måste inte ingå Examensbevis från högskoleförberedande examen på Komvux ska ha 2400 poäng varav minst 2250 är godkända: Svenska 1 3, engelska 5 6, matematik 1b eller 1c Godkänt gymnasiearbete 100 p En eller flera kurser i samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap Naturkunskap kan ersättas av fysik, biologi eller kemi Betyg på andra kurser som till övervägande del ingår i ett och samma gymnasieprogram Idrott och hälsa får ingå, men måste inte ingå Betyg på gamla kurser givna före 1 juli 2012 kan ingå i en gymnasieexamen. Kurserna byts då ut mot motsvarande nya kurser enligt en motsvarandelista som Skolverket gjort. De gamla betygen översätts till nya på motsvarande nivå även om innehållet inte är exakt motsvarande. Vissa gamla kurser har ingen motsvarighet, eller innehållet i en gammal kurs kan vara fördelat på flera nya kurser. Om denna omvandling är till nackdel för individen finns möjlighet att utfärda gamla slutbetyg, som längst till 1 juli I sådana slutbetyg får betyg på nya kurser lästa efter 1 juli 2012 också ingå. Inga betyg eller kurser översätts. Bibliotek Biblioteket har ett stort utbud av tidningar, lexikon, databaser, böcker och du kan låna dator Tänk på att lämna tillbaka de böcker du lånat när du är klar med dem. Öppettider Skoltid Måndag-torsdag Fredag Måndag, tisdag, torsdag Övriga tider: se: Brandlarm Vid larm utrymmes skolan och elever och personal samlas på planen utanför entrén där man kontrollerar att alla är ute. Böcker och material Du köper eller lånar de böcker du behöver för dina studier. Du får besked av respektive lärare om kurslitteratur, vid lån kan en depositionsavgift krävas. Litteraturlista se: CSN Hemsida Telefontid Tel Droger Det är absolut förbjudet att använda droger i skolan eller på praktikplats. 2

3 Datorer/Internet Det finns en datasal och bärbara datorer. Datasalen skall präglas av studiero. Ingen förtäring i datasalen är tillåten. Datorerna skall användas för studier och med egen inloggning och spara i mina dokument. Eleven skall logga ut efter användandet. Vid lån av bärbar dator är låntagaren skyldig att använda datorn så att den är i samma skick som vid utlåningen. Datorn skall efter varje användning, låsas in. Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt som vi använder för att stimulera attityder och förmågor som ökar entrepenörsandan. Det innebär att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling. Fusk Alla inlämningsuppgifter och prov skall vara egenproducerade. Om du ertappas med att ha fuskat blir uppgiften inte bedömd. Hemsida Vuxenutbildningen och Nossebro lärcenters information finns under barn och utbildning på Hot Alla former av hot är oacceptabla. Direkta eller indirekta hot om våld är särskilt allvarliga och att anse som ett alvarligt lagbrott. Kopiering Elever som behöver kopiera ur en tidskrift eller annat material får göra det på skolans kopiator efter att kontakta läraren. Kopieringen skall vara skälig och relevant för utbildningen. Eventuellt privata kopior kostar 1 kr st. Kurator Vuxenutbildningen har inte någon kurator. Vänd dig därför vid behov till vårdcentralen. Kursavbrott Om du märker att du får svårigheter med studier i något ämne prata omgående med läraren. Om du avbryter någon kurs måste du meddela detta till vuxensamordnaren och CSN. Har elev varit frånvarande i två veckor i viss kurs utan att kontakta läraren rapporteras detta till CSN Avbrott från en eller flera kurser kan påverka din ekonomi, därför är det viktigt att du regelbundet följer upp dina studier så de stämmer med vad du meddelat CSN. Kursbyte Kursbyte måste meddelas vuxensamordnaren så att rätt kurs är inlagd för meddelande till CSN Ledighet och lov Närvaro är obligatorisk om inte annat är överenskommet med läraren Fullt studiestöd från CSN utgår vid ledighet med intyg om nära anhörigs allvarliga sjukdom, dödsfall, begravning, inställelse hos myndighet och besök hos läkare. Övriga fall prövas. Övrig frånvaro kan medföra avdrag på studiestödet. Likabehandlingsplanen Alla studerande skall ha samma rättigheter, kvinnor som män, oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på eller hos vuxensamordnaren 3

4 Nationella prov Vi informerar om Nationella prov i En 5, Ma samt Sv. Provdatum anslås i salarna och på anslagstavlan. Du kommer på utsatt dag kl Nedskräpning Det är allas ansvar att inte nedskräpning och skadegörelse sker både inomhus och utomhus. Cigaretter, snus och papper m.m. skall läggas i avsett kärl. Närvaro/frånvaro Att studera vid Vuxenutbildningen är att bedriva koncentrerade studier under en förhållandevis kort period. Det kräver en hög närvaro. Ogiltig frånvaro kan medföra att du skrivs ut från utbildningen. Om du p.g.a olika omständigheter får problem eller svårigheter att klara utbildningen, prata då med din lärare. Uteblir du bara och avrapporteras p.g.a ogiltig frånvaro kan du få problem med att få beviljat nytt studiestöd framöver. Parkering Parkering av motorfordon på anvisad plats, parkera ej på betald plats. Restaurang Gaffeln Lunch serveras på skoldagar. Kuponger köpes på skolkontoret Rökning/snus Skolan skall arbeta aktivt för att skapa en tobaksfri skola och för att eleverna skall vara fria från tobak hela skoldagen Allergiker och många andra mår dåligt av rök och ingen skall mot sin vilja behöva utsättas för passiv rökning. Därför är det förbjudet att stå på trappan och röka utan det gör man vid askkoppen som är vid kanten av parkeringen. Tobakspolicy för Essunga skolor: Sekretess All personal inom skolan omfattas av sekretess. Sexuella trakasserier Vår skola är en fredad plats för båda könen, där det inte får förekomma någon form av trakasserier, kränkningar eller andra oönskade sexuella anspelningar. Svenska för invandrare (SFI) Svenska för invandrare (SFI) är till för dig som inte har svenska som modersmål. Sfi är en grundläggande utbildning i svenska språket, samtidigt som du får inblick i och kunskap om det svenska samhället. Vår undervisning sker på olika nivåer från nybörjare till de som redan kan en del svenska. Mer information finns på Essunga kommuns hemsida. Sjukdom och vård av barn Skall anmälas till skolan och CSN. Skolsköterska Vuxenutbildningen har inte någon sköterska. Vänd dig därför vid behov till vårdcentralen. Studieekonomi Se CSN:s hemsida Information lämnas av studiesamordnaren. Studie- och yrkesvägledning Har du frågor om din utbildning kontakta studie- och yrkesvägledare: Gunnel Thonander

5 Studieresultat Då du på nytt ansöker om studiemedel gör CSN en resultatprövning. Som heltidsstuderande skall du föregående studieperiod ha uppnått 20 p/ vecka. Om du under vissa veckor varit sjuk eller haft tillfällig vård av barn och detta har anmälts till CSN skall denna tid inte räknas med vid prövning av studieresultat. Även om du inte klarat kraven ovan kan du ändå få fortsatta studiemedel om du sammanlagt ligger efter med högst 200 gymnasie- eller studiestödpoäng. Trivsel- och ordningsregler Skolan skall präglas av att alla, studerande och anställda, visar och möts med respekt Det innebär att var och en - behandlar andra artigt och hänsynsfullt - är försiktig med skolans lokaler, inventarier och utrustning. - respekterar andras arbete och tid - vårdar sitt språk - ställer upp för den som har det jobbigt - engagerar sig i förbättrings- och utvecklingsarbete på skolan Värdesaker Lämna aldrig pengar eller värdesaker i ytterkläder. Lämna ej väskor utan uppsikt. Om du skulle bli bestulen anmäl detta till polisen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta stulna saker. Återbetalning av lån På CSN:s hemsida hittar du under rubriken Bidrag & Lån ett Simuleringsprogram där du bl.a. kan simulera hur återbetalningen kommer att se ur efter studierna. Översättning av betyg Översättning av betyg:

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer