Genombrott för FSC i nordisk byggvaruhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genombrott för FSC i nordisk byggvaruhandel"

Transkript

1 NORDISKA NÄTVERKET WWF SKOG 2000 Nyheter om certifierade skogsprodukter Nr Genombrott för FSC i nordisk byggvaruhandel BYGGVARUHANDELN I LÄNDER som Tyskland och Storbritannien har länge fungerat som en viktig drivkraft bakom marknadsutvecklingen för FSC-certifierade produkter. I Norden har inte byggvaruhandeln hittills haft samma pådrivande roll. Nu har det skett ett genombrott. De ledande kedjorna går före och kräver FSCcertifierade produkter. Nu är de flesta av de 28 medlemsföretagen i det Nordiska Nätverket WWF Skog 2000 kopplade till byggande och boende. Några är gör-det-själv-kedjor, medan andra levererar virke, inredning och golv. Uppskattningsvis deltar mellan 40 och 50 procent av den totala svenska byggfack- och gör-det-själv-handeln i Nätverket. Vårt mål är att 10 procent av alla träprodukter vi säljer ska vara FSC-certifierade vid slutet av detta år, säger Bo Eskilsson, affärsutvecklingschef vid Beijer Byggmaterial, Sveriges största bygghandelsföretag och medlem i Nätverket. Vi säljer också till professionella användare och de stora svenska byggföretagen har visat intresse för att köpa FSC-certifierade träprodukter. Interpares, en av Skandinaviens största kedjor för byggvaruhandlare, är också med i Nätverket. Interpares har hundratalet anslutna fackbutiker inom gör-det-själv-sektorn med en årlig omsättning på 5,5 miljarder kronor. Efterfrågan på FSC-märkta produkter ökar hos våra kunder, särskilt bland professionella byggare. Att kunna möta denna efterfrågan är en viktig del av vårt omfattande miljöprogram, säger Patrik Bengtsson, produktchef på Interpares. Om man vill vara den bästa leverantören på marknaden, är det nödvändigt att kunna tillhandahålla FSC-produkter. Tarkett Sommer, en av Europas största tillverkare av trägolv och tillsammans med WWF grundare av Nätverket, har åtagit sig att stödja uthålligt skogsbruk. De har som sitt långsiktiga mål att endast köpa virke som är FSC-certifierat eller motsvarande. Tarkett Sommer börjar det nya årtusendet med att lansera, på utvalda marknader, olika FSC-märkta golv, bland annat i bok och merbau. Flera golvtillverkare är på gång. Berg & Berg Parkett räknar med att kunna erbjuda FSC-golv inom en snar framtid. Nätverksmedlemmen AssiDomän, en av Skandinaviens största tillverkare av rumsinredning i furu, erbjuder ett brett sortiment av FSC-certifierade trävaror, såsom limfog, hyllsystem och paneler. Vårt mål är att 20 procent av Assi- Domän Interiörs produkter ska vara FSC-certifierade vid årets slut, säger Berndt Johansson hos AssiDomän. Det är ingen tvekan om att FSC-produkter har kommit för att stanna även på den nordiska marknaden. Byggföretaget JM anade trenden och började redan förra året att bygga ett av de första FSC-certifierade flerbostadshusen i världen Solhöjden i Spånga. På JM vill vi köpa FSC-certifierat virke och träprodukter så långt det är möjligt. Solhöjden är ett pilotprojekt. Vi lär oss här för att sedan kunna tillämpa erfarenheten i betydlig större skala, säger Johnny Kellner, JM AB. Solhöjden i Spånga JM bygger ett FSCmärkt flerbostadshus. Margaret Rainey, Nätverksansvarig Nordiska Nätverket WWF Skog 2000 År 2000 är FSCs år Foto: Ola Jennersten I årets första nyhetsbrev har vi samlat information för den som vill orientera sig om marknaden för certifierade skogsprodukter. Det Nordiska Nätverket WWF Skog 2000 har växt och består nu av 28 företag. Våra medlemmar representerar nästan hälften av byggvaruhandeln i Sverige. För den nya nätverksmedlemmen IKEA är uthålligt skogsbruk en av de viktigaste miljöfrågorna. Flera företag söker FSC-märkt tropiskt virke till trädgårdsmöbler. De låga priserna på olagligt avverkat regnskogsvirke börjar fungera som en väckarklocka. Många har satt upp ambitiösa mål för att successivt gå över till FSCmärkta tropikmöbler som inte bara garanterar att lagen följs, men också att hänsyn tas till såväl miljöaspekter som till sociala och ekonomiska aspekter. Utbudet av FSC-produkter i Norden ökar och nya köpare tillkommer hela tiden. Men det har funnits hinder för privata skogsägare att FSC-certifiera sig och för förädlare att hitta tillräckligt med FSC-råvara. Nu stärks länkarna i kedjan och inom kort kommer det att finnas många flera FSC-produkter på marknaden. För Världsnaturfonden, WWF är år 2000 FSCs år. I samråd med andra FSC-intressenter satsar vi stort i hela Europa för att fler konsumenter och företag ska välja FSC samt att fler privata skogsägare ska FSCcertifiera sig. Och med James Bond på sin sida kan man väl inte göra annat än att lyckas!

2 Gruppcertifiering kostar 3 5 kr per hektar För 3 5 kronor per hektar kan svenska privatskogsägare FSC-certifiera sina skogar hos Skogssällskapet. Det finns även andra FSC-gruppcertifieringssystem att välja på. Genomsnittsstorlek på privat ägd skog i Sverige är ca 40 ha och certifieringskostnaden är avdragsgill, vilket gör det hela ekonomiskt attraktivt. Skogssällskapet har certifierat drygt 150 skogsägare, inklusive 45 kommuner, med totalt ha och utgör det största gruppcertifieringssystemet i världen. Storleken på skogsfastigheterna varierar mellan 6 och ha. Andra FSC-certifieringssystem administreras av AssiDomän, MoDo, Sydved, Skogsutveckling Syd och LRF Konsult. Dessa inkluderar både privata och offentligt ägda skogar. StoraEnso kommer också att erbjuda gruppcertifiering. Tropiska FSC-möbler det är inte lätt, men det går FSC utformar nya regler för procentbaserad märkning Inom kort kommer det att vara mycket enklare att FSC-märka produkter. FSCs styrelse har tagit ett principbeslut om viktiga ändringar i FSCs regler för procentbaserad märkning. I FSC-sekretariatets förslag tillåts procentbaserad märkning räknat på ett rullande medelvärde av andelen FSC-råvara i produktionen under en viss tid (sk batchvis märkning). Detta innebär att man inte längre måste hålla isär FSC-certifierad råvara från icke certifierad råvara i processen. Utkastet innehåller också sänkta tröskelvärden för märkning av de olika produktgrupperna (70 procent för massiva och sammansatta träprodukter, procent för massa, papper och skivor). Vidare införs vissa baskrav för den del av råvaran i produktionen som inte kommer från certifierade skogar. Beslutet om de nya reglerna kommer att tas vid FSCs styrelsemöte i februari och kommer att gälla omgående. Detta kan innebära att det inom kort kommer att finnas ett mycket större utbud av FSC-märkta produkter på den nordiska marknaden. Skogsägarföreningars standard FSC-kompatibel En skogsstandard framtagen bl a av skogsägarföreningar i Storbritannien, United Kingdom Woodland Assurance Scheme (UKWAS), har genom en överenskommelse med FSC fått status som FSC-kompatibel. Sedan dess har 60 procent av Storbritanniens skogar blivit FSC-certifierade, till stor del offentligt ägda skogar och tillgången på FSC-certifierat virke har ökat med 6 miljoner kubikmeter. I VÅR KAN MAN HITTA FSC-certifierade trädgårdsmöbler i Sverige om man letar. Berga Form, som är med i Nätverket, har lyckats att leverera FSCmärkta tropiska utemöbler i teak till den svenska marknaden, men det har inte varit lätt. FSC är ett bra redskap i arbetet, men skogscertifiering i tropikerna går långsamt. Det är mycket svårt för närvarande att få tag i FSC-certifierad råvara. Mer kraft borde läggas på att FSC-certifiera de områden i tropikerna där man bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Eric Prabe, Berga Form. Det är inte bara mängden som är begränsad; certifierade tropiska produkter kan vara mycket dyrare än icke certifierade. Priset på lagligt avverkad, indonesisk teak, som är ett av de mest använda tropiska träslagen i Skandinavien, är nu det dubbla jämfört med olagligt avverkad. Utbudet av FSC-certifierad teak från Indonesien har hittills varit lågt, men troligen kommer mängden att fördubblas inför nästa år. Bolivia är det land som erbjuder mest FSC-certifierat tropiskt virke från naturskogar, med snart 1 miljon hektar certifierad skog. Här finns en uppsjö av spännande nya träslag än så länge okända för konsumenterna som har liknande egenskaper som teak och mahogny. Flera Nätverksmedlemmar har satt upp ambitiösa mål för tropiska möbler. Efter den 1 september 2000 kommer IKEA inte att sälja möbler gjorda Berga Form erbjuder FSC-märkta möbler i teak. Design Nils Ole Zib. av urskogsvirke som inte är FSC-certifierat. ScanCom, en av Europas största importörer av tropiska möbler, kommer att till slutet av 2005 endast erbjuda FSC-certifierade produkter. Importörer som Dacorto/Da Core, Classic Garden och Gnosjö Konstsmide/Leif Thor samt detaljister som Jysk och KF Stormarknader har alla avsikt att öka mängden FSC-tropiska möbler på den skandinaviska marknaden. Flera av dessa företag erbjuder redan nu FSC-utemöbler i furu. Ett initiativ som stödjer FSC-certifiering i tropikerna, framför allt i Sydostasien, är Tropical Forest Trust (TFT), en organisation som för närvarande stöds av 16 företag, som handlar med tropiska träprodukter, bland andra ScanCom och Jysk. Genom att utöka mängden FSC-certifierade tropiska skogar, vill TFT öka tillgången på FSC-märkta produkter. Ett företag har valt att avstå helt från att sälja tropiska möbler under våren p g a svårigheterna med att hitta leverantörer av FSC-produkter. Andra har valt att anlita leverantörer som kommer att bli FSC-certifierade inom en snar framtid. Nätverksmedlem Hillerstorp erbjuder FSC-certifierade, infärgade möbler i furu. Även om läget har varit dystert inför denna säsong kommer det att finnas mer FSCcertifierade tropiska utemöbler till våren 2001 tack vare den ökande mängden FSC-certifierad tropikskog.

3 Handeln med FSC-märkta varor Handeln med FSC-märkta varor sker mellan olika aktörer i en kedja där råvaruproducenten är första länken och konsumenten den sista. Redan idag finns mycket FSC-råvara och en del FSC-produkter på marknaden, men utvecklingen bromsas av krångliga märkningsregler, komplicerad virkeslogistik och det faktum att skogsägarföreningarna ännu inte gått med i FSC. Säljare och köpare har också ofta svårt att finna varandra. För att få fart på FSC-handeln krävs både att länkarna i kedjan blir starkare och att de kopplas samman på ett bättre sätt. Denna process är nu i full gång. Råvarulänken mycket certifierad skog Sverige har mycket FSC-råvara och är med sina 9,2 miljoner certifierade hektar ett av världens mest FSC-certifierade länder. Ytterligare 1 miljon hektar är på väg att certifieras och inom en snar framtid kommer ca 45 procent av Sveriges skogsareal att vara FSC-certifierad. I resten av Norden finns det inte mycket att välja bland. Danmark har lite FSCcertifierad skog, men än så länge finns ingenting i Norge eller Finland. Något som kan öka certifieringstakten är att privata skogsägare numera kan välja mellan flera nystartade gruppcertifieringssystem, vilka gör det möjligt att bli FSC-certifierad till mycket låg kostnad. Förädlarlänken stor FSC-kapacitet För att få lov att märka en produkt med FSC-symbolen, måste tillverkaren vara spårbarhetscertifierad (Chain of custody certified). Det betyder att företaget har rutiner för att hantera FSC-råvara. I februari fanns det drygt 70 spårbarhetscertifierade enheter i Norden, vilket innebär en fördubbling på ett år. Ett par av dem ligger i Finland och några i Danmark, men de allra flesta finns än så länge i Sverige. I jakten på FSCcertifierade produkter kan förädlare och återförsäljare nu välja mellan 24 sågverk, 25 tillverkare av byggvaror och träinredning, ett dussin möbeltillverkare, ett par hustillverkare samt ett antal pappersbruk. För att främja handel med FSC-märkta varor har FSC lagt fram ett förslag till nya regler där man i processen inte längre måste hålla isär FSC-certifierad råvara från icke certifierad och där man får märka produkter som har en lägre andel certifierad råvara. Detta skulle underlätta betydligt för företag som endast kan få tag i en begränsad mängd FSC-certifierad råvara. Återförsäljarlänken ökande efterfrågan En stor andel av de FSC-produkter som tillverkas i Norden exporteras till andra länder. De 91 medlemmarna i WWF 95+ Group WWFs brittiska företagsnätverk för certifierade skogprodukter köper årligen motsvarande 8,5 miljoner kubikmeter trä för 3,5 miljarder pund. Medlemmarnas mål är att handla med FSC-certifierade Konsumenterna kan hitta allt fler FSC-märkta produkter på hyllorna och kännedomen om och intresset för FSC ökar i Norden, en marknad där konsumenterna i stor utsträckning låter miljömärkning styra köpbesluten. Exempel på FSC-produkter: trädgårdsmöbler från Hillerstorps Trä, parkettgolv från Tarkett, ljusstake från Gnosjö Konstsmide, hyllsystem från AssiDomän, Målå-brädan från AssiDomän som säljs hos Beijer Byggmaterial, Huset Vistet Fritid från Gårdstunet och grillkol från Landmann.

4 en kedja som blir allt starkare produkter och 57 av dem gör det redan idag. Även i miljömedvetna Tyskland finns en stor marknad för nordiska FSC-produkter. Där har WWFs företagsnätverk 53 medlemmar med en sammanlagd årlig omsättning på 31,5 miljarder DM. IKEA, världens ledande möbelföretag, med ca 150 varuhus i 28 länder, gick nyligen med i Nätverket WWF Skog Trä är IKEAs viktigaste råvara och utgör mer än 70 procent av den totala råvaruanvändningen, där Skandinavien utgör ett viktigt leverantörsområde. På lång sikt vill IKEA att alla träbaserade produkter i sitt sortiment ska komma från ansvarsfullt brukade skogar, som är certifierade enligt FSC eller motsvarande system. Storköparlänken enorm potential vaknar till liv Den totala offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till 300 miljarder kronor per år och intresset ökar även här för FSC-produkter. En parlamentarisk utredning, tillsatt av regeringen med målet att hjälpa den offentliga sektorn att ställa miljökrav, rekommenderade nyligen att man köper trä som kommer från skogsbruk som uppfyller FSCs kriterier. Liknande råd ges i den manual för miljökrav i upphandling, som Kommunförbundet i Västernorrland tagit fram och som används flitigt av nästan alla kommuner. Användare av stora mängder papper känner också sitt ansvar. Nyligen konstaterade 35 chefredaktörer för svenska tidningar, bland andra Kommunalarbetaren och Arkitektur, att Det papper vi vill använda finns inte att köpa och krävde FSC-märkt (och klorfritt) papper. Tillsammans köper dessa tidningar ton papper per år. Dessutom har 20 av Sveriges mest kända författare, bland andra Henning Mankell och Maria Gripe, också krävt FSC-märkt/klorfritt papper. Papperet de letar efter finns kanske inte nu, men det kan vara på gång. Nyligen blev Ortvikens pappersbruk FSC-spårbarhetscertifierad. Konsumentlänken medvetenheten ökar Allmänhetens efterfrågan på FSC-certfierade produkter är än så länge låg, eftersom märket är relativt okänt. Nätverksmedlemmen Beijer Byggmaterial tog ett första steg mot större FSC-medvetande med ett reklamutskick Hemmafixar n till nästan en miljon hushåll före jul. Där presenteras FSC-produkter och vad märket står för. Eftersom den nordiska befolkningen är bland de bästa i världen på att efterfråga miljömärkta produkter, lär FSC-märkningen hamna i god jord. De två stora miljömärkena, Svanen och Bra Miljöval, inkluderar krav på certifierad skogsråvara i sina kriterier. Övervägande del av det papper som säljs i Sverige bär Svanen. Enligt de nya Svanen-kriterierna för tryckpapper ska minst 15 procent av fibern vara certifierad. I möbler måste 90 procent av träråvaran vara certifierad. Krav på certifierad råvara kommer att ställas på sammanlagt ett 20-tal produktgrupper, allt eftersom kriterierna revideras under de kommande åren. Konsumenten kan hitta allt fler FSC-märkta produkter på den svenska marknaden allt från grillkol och utemöbler till golv och trähus. Möbel- och byggvaruhandeln har kommit längst och det finns nu många heminredningsprodukter och utemöbler att tillgå. I takt med att FSC-kedjan blir starkare, går vi mot en tid då det kommer att vara självklart att välja produkter gjorda på FSC-certifierad råvara.

5 Vad är PEFC? PEFC (Pan-European Forest Certification) är ett nytt certifieringssystem som tas fram av representanter från delar av skogssektorn i flera europeiska länder. De viktigaste skillnader mellan FSC och PEFC är: > Medan FSC fördelar inflytandet jämnt mellan ekonomiska intressen, miljörörelsen och sociala företrädare, ger PEFC bestämmanderätten till skogsbruket > Hos PEFC är kriterier för sociala frågor och miljöfrågor mycket svaga; ett exempel är att avverkning tillåts i Europas sista gammelskogar > PEFC-certifiering kan göras centralt för stora områden. Därmed kan det inte garanteras att certifieringen innebär konkreta åtaganden i den enskilda skogsfastigheten. Många skogsägare skulle rent av kunna vara certifierade utan att ens veta om det! Några röster om PEFC Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest and Timber: Vi bedömer FSC som den idag klart mest trovärdiga verifikationen av ett ansvarsfullt skogsbruk, i kunders och andra intressenters ögon. Och det är också därför som vi har valt att FSC-certifiera SCAs skogsbruk. PEFC har grundläggande problem med trovärdigheten, eftersom det är ett projekt som i så stor utsträckning drivs på en parts premisser. Det är emellertid mycket olyckligt att det har utvecklats två konkurrerande certifieringssystem. Det blockerar möjligheterna att föra ut certifierade produkter till marknaden och det skadar skogsbrukets möjlighet att få erkännande för de framsteg som gjorts på miljöområdet. Vi behöver nå en gemensam lösning. Per von Mentzer, marknadschef hos Tarkett Sommer, en av Europas största producenter av trägolv: Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk. Vårt mål är att alla våra produkter ska vara certifierade enligt FSC eller motsvarande, så snart det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. PEFC lanseras som ett alternativ till FSC, men innehåller inte alla de aspekter som finns hos FSC. Den bästa utvecklingen för oss vore ett enda system. Lars Kristoferson, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF: Vi tror att det i Sverige finns goda möjligheter att länka skogsägarföreningarnas certifieringsarbete till FSC. Speciellt hos SÖDRA bedrivs ett ambitiöst naturvårdsarbete. Vi hoppas att viljan till en gemensam certifieringslösning finns hos skogsägarföreningar och köpsågverk. Det har även skett flera betydelsefulla förändringar av FSCs regler, till exempel för produktmärkning och gruppcertifiering. Den hittillsvarande kritiken mot FSC saknar idag substans till stora delar. Vi ser fram emot en positiv dialog om dessa frågor. Till slut blir det marknaden som avgör ödet för PEFC och FSC. Det är den ökande gruppen av miljömedvetna konsumenter stora som små som har drivit på framtagandet av certifierade produkter. Frågan är varför de skulle sänka sina krav. James Bond räddar skogar Pierce Brosnan, bättre känd som James Bond, pryder hundratals reklamaffischer i Storbritannien med texten: Words are not enough (Ord räcker inte till). En ordlek på senaste Bondfilmen: Worlds are not enough (Världen räcker inte till). Affischerna gör reklam för FSC och uppmuntrar konsumenterna att köpa FSC-produkter. Brosnan är mycket engagerad i miljöfrågor och genom att ställa upp i reklamkampanjen hoppas han inspirera andra. Annonsutrymmet, som omfattar 500 reklampelare över hela Storbritannien, har donerats av reklamföretaget Apex. Affischen har också använts i USA där mer än en miljon dollar i gratis annonsutrymme har skänkts av kända veckotidningar som People, Time och Vanity Fair. FSC-efterfrågan växer globalt Drygt 500 företag i 16 länder är medlemmar i nätverk för handel med certfierade skogsprodukter; de flesta är organiserade av WWF. Bland medlemmarna återfinns sex av Europas största gör-det-själv-kedjor bl a B&Q/Castorama, Praktiker och Homebase totalt med drygt varuhus. Alla dessa har uttalade mål att satsa på FSC-produkter. 80 procent av B&Qs träbaserade produkter är idag FSC-certifierade. Meyer International, Storbritanniens största virkesimportör och en av landets ledande byggvarugrossister, är medlem i det brittiska nätverket. De har som målsättning att 80 procent av timret, som de säljer på den brittiska marknaden, ska vara FSC-certifierat inom fyra år. Världens största gör-detsjälv-kedja, Home Depot, med drygt 800 varuhus, har nyligen gått med i det nordamerikanska nätverket och satsar nu på att stegvis gå över till FSC-produkter.

6 FYRA STEG FÖR DITT FÖRETAG ATT BLI AKTIVT! Steg 1: Medlemskap i Nätverket Gå med i det Nordiska Nätverket WWF Skog 2000! Du får information, tillgång till seminarier och Nätverksträffar, uppslag och idéer om hur man går tillväga för att ta fram certifierade produkter. WWF hjälper till att sätta certifieringsmål. Delta i högprofilerande FSCsatsningar. Steg 2: FSC märkta produkter Ansök om spårbarhetscertifiering (Chain-of-Custody)! Detta bekräftar att dina tillverkningsenheter har rutiner för att hantera FSC-råvara och ger dig tillstånd att FSC-märka dina produkter. Spårbarhetscertifiering utförs av FSC-ackrediterade certifierare. Möjlighet finns att även kommunicera FSC i reklammaterial. NORDISKA NÄTVERKET WWF SKOG 2000 Vad är Nätverket? Nätverket är till för nordiska företag och organisationer som intresserar sig för certifierade skogsprodukter såväl trä som papper och som vill vara med och skapa en marknad för dessa. Nätverksmedlemmarna ställer sig bakom skogscertifiering, som liksom FSC bygger på ett samarbete mellan miljöintressenter samt sociala och ekonomiska intressenter. Medlemsavgiften är kr per år. Man får tillgång till den senaste informationen om marknaden för certifierade skogsprodukter och inbjudningar till fackmässor, seminarier, samt exklusiva nätverksträffar. Nätverket främjar högprofilerade satsningar och länkar ihop köpare och säljare. Möjlighet till extern kommunikation av medlemskapet i Nätverket är begränsad. Nätverket har i dag 28 medlemmar, 5 i Danmark och 23 i Sverige. Nätverksnytt Under senare delen av 1999 organiserade Nätverket flera företagsseminarier om certifierade produkter bl a för byggsektorn och möbelhandlare. I september träffades Nätverksmedlemmar för en diskussionskväll där representanter från WWF-nätverk i andra länder fanns med. En högprofilerad satsning var samarbetet kring framtagningen och invigningen av Europas första FSC-märkta hus, Vistet Fritid, på Bomässan H99 i Helsing- Steg 3: Medlemskap i FSC Gå med i FSC! Det är en demokratisk medlemsorganisation med 350 medlemmar i 50 länder uppdelade i tre kammare: miljö, social och ekonomisk. Som medlem kan du påverka FSCs utveckling och beslut. Din kunskap och erfarenhet behövs. Delta i debatten genom e-postforum och medlemsmöten. FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC ID Code FSC-UK-0202 Steg 4: Informera och miljömärka Informera om FSC! Utbilda personalen, leverantörer och kunder om ditt företags satsning på certifierade produkter. Tänk på övriga miljöaspekter på dina produkter genom att också söka ett livscykelbaserat miljömärke (Svanen eller Bra Miljöval). borg som hade nästan besökare. I samarbete med WWF bygger nätverksmedlemmen JM AB flerbostadshus, Solhöjden i Spånga, som med all sannolikhet kommer att erbjuda FSCcertifierade lägenheter (se framsidan). Nätverksmedlemmar uppmärksammades för FSC-aktiviteter i flera branschtidningar, bland andra DIY in Europe, Timber Trade Journal, Dagens Industri och Dagens Nyheter. Medlemmar i Nordiska Nätverket WWF Skog 2000 GRUNDARFÖRETAG: Tarkett Sommer. ÖVRIGA DELTAGARFÖRETAG: Danmark: Dacorto, Da Core, Jysk Sengetøjslager, ScanCom, IKEA International. Sverige: AssiDomän (Wood Products/Timber), Beijer Byggmaterial, Berg & Berg Parkett, Berga Form, Bolivian Wood, Classic Garden, Gustaf Kähr, Elmia, Fellessons Byggvaror, Forbo Forshaga, Gnosjö Konstsmide, Gårdstunet, Hillerstorps Trä, ICA Handlarna, Interpares, JF Björsell, JM, KF Detaljhandel, Kinnarps, Landmann Skandinavia, Perstorps Flooring, Örebrobostäder Mässor, möten, material INTERNATIONELLA MÖBELMÄSSAN I ÄLVJÖ, 9 13 FEBRUARI FSC-märkt tropikträ Så går vi vidare! 9 feb, kl WWF-seminarium på möbelmässan i Älvsjö, Lokal: K21. Lägesbeskrivning över tillgång och efterfrågan på certifierat tropikskogsträ. FSC-märkta trä- och pappersprodukter feb. Besök WWFs monter (Galleriet, G13) på möbelmässan i Älvsjö. Nätverksträff. 9 feb, kl För medlemmar i Nätverket WWF Skog För mer information kontakta Margaret Rainey WWFs Globala FSC-mässa och sym- posium i London. 6 7 juni. Seminarium Att skapa skogsindustrins framtid och den största globala fackmässan för FSCprodukter hittills. Särskilda aktiviteter för Nätverksmedlemmar. WWF/FSC-paviljong vid Elmia Timber 2000 i Jönköping. 4 7 okt. Internationell fackmässa för träprodukter. FSC-företag inbjuds att ställa ut i WWF/FSC-paviljongen till starkt reducerat pris. Kom och se Nordens utbud av FSC-produkter. Directory of Suppliers of FSC-Endorsed Timber Products World-wide. Beställ från: Directory of FSC-Endorsed Certified Forests Worldwide finns också. Ny version kommer i april Certifiering av skogsbruk. Beskriver skogscertifiering och FSC på ca 50 sidor. Beställ från: Nyhetsbrev: Nordiska Nätverket WWF Skog 2000 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott Solna Tel: Fax: Projektledare: Margaret Rainey E-post: Världsnaturfonden WWF är idag världens ledande ideella och politiskt oberoende naturvårdsorganisation med skogsprojekt i 70 länder. Nyhetsbrevet utkommer två gånger per år. I väntan på FSC-papper trycks Nyhetsbrevet på Cyclus Offset i 100 % returfibrer. Produktion: Odelius New Media Repro: Valör Repro Tryck: Norrmalmstryckeriet, Stockholm 2000 MILJÖMÄRKT 341 Trycksak 263

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR

skogar Partnerskap för världens VÄRLDENS SKOGAR Foto: Juan Carlos Munoz / naturepl.com VÄRLDENS SKOGAR Partnerskap för världens Vad har svenska företag som TetraPak och Ikea gemensamt med skogsbrukande indianstammar i Bolivia? Svaret är att alla bedriver

Läs mer

Skogscertifierade produkter från SCA

Skogscertifierade produkter från SCA Skogscertifierade produkter från SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org VARFÖR SKA JAG BRY MIG? Skogscertifiering bildar en trovärdig länk mellan ansvarsfullt skogsbruk

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc

Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Ett nyhetsbrev från Naturskyddsföreningens skogsnätverk maj/juni 2011 Tyska Robin Wood protesterar mot sca:s hantering av fsc Miljömedvetna tyska konsumenter har länge svävat i tron att det svensktillverkade

Läs mer

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016.

Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Motion till årsmöte Birdlife Sverige 2016. Vi, medlemmar i Birdlife Sverige, är upprörda över att Birdlife Sverige är kvar som medlem i Forest Stewardship Council (FSC) Sverige. Anledningen till detta

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Det svenska PEFC-systemet består av:

Det svenska PEFC-systemet består av: MILJÖCERTIFIKAT Skogscertifiering Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011

Bodel Norrby. Sundsvall 22 mars 2011 Bodel Norrby Sundsvall 22 mars 2011 Människan i skogen Certifiering vad är det? Överensstämmelse med krav Kontroll av efterlevnad Tidsbegränsning Ackreditering Att frivilligt göra mer än vad som krävs

Läs mer

FSC-certifierat skogsbruk

FSC-certifierat skogsbruk FSC-certifierat skogsbruk - En möjlighet eller ett hinder för Huddinge kommun? HANDLÄGGARE Patrick Lundström MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, Staben 08-535 363 40, patrick.lundstrom@huddinge.se

Läs mer

Certifierat virke i asfaltsdjungeln

Certifierat virke i asfaltsdjungeln NÄTVERKET WWF SKOG 2000 Nyheter om certifierade skogsprodukter Nr 1 1998 Foto: Tomas Barbudo/Naturbild Certifierat virke i asfaltsdjungeln INOM EN SNAR framtid kommer Gary Gero förhoppningsvis att se ett

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Låt dina miljötankar bli verklighet

Låt dina miljötankar bli verklighet Låt dina miljötankar bli verklighet En mångfald av miljöprojekt Man behöver inte bli smutsig om fingrarna eller gå ut och köpa nya gummistövlar för att driva ett miljöprojekt. Det går precis lika bra att

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi på Avisera har bestämt oss för att vara en del av lösningen på de miljöutmaningar som världen står inför. Vi arbetar hårt och konsekvent för att minimera vår egen miljöpåverkan

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter

OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR. Nyhetsbrev Arkitekter OKT/2015 ALLT OM DÖRRAR Nyhetsbrev Arkitekter NU BÖRJAR VI BLOGGA På Swedoor har vi som ambition att alltid vara en modern och relevant leverantör av design och innovation. Vi jobbar ständigt på att utveckla

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2008. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen 10.9.2008. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC FI 1006:2008 10.9.2008 Utarbetning av kriterierna för skogscertifieringen PEFC Finland Sitratie 7, 00420 HELSINKI telefon:

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Skogscertifiering i Europa och globalt

Skogscertifiering i Europa och globalt Skogscertifiering i Europa och globalt Skogsbrukets vinterdagar 2014 51181 Hanna Nikinmaa, Indufor Oy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför behövs skogscertifiering? 2. Globala utmaningar i skogsbruket 3. Vilken

Läs mer

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013

Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden. Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 Tillgänglig turism den snabbast växande marknaden Lilian Müller Mariehamn, januari 2013 1 Översikt Tillgänglig turism en växande global trend Faktorer som påverkar Tillgänglighet som kvalitetsfaktor i

Läs mer

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare.

Gerd menade att det är bra om broschyren är i pdf-format eftersom den då är lätt att skicka vidare. 1(5) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-10-07 Plats: Möte via Lync Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade mötet och hälsade alla

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner Från Världsnaturfonden, WWF Om Earth Hour Kära kommun, På kvällen 29 mars 2008 släckte uppskattningsvis 35 miljoner människor i ett 30-tal länder runt om

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10,

Nyföretagarcentrum 5, 2, 3, 30, 4, 5, 5, 1, 1, 10, 10, 1, 6, 4, 1, 7, 6 20, 15, 10, 20, 3, 30, 4, 6, 20, 20, 3, 15, 10, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 30, 10, Bilaga 4 Sida 1(11) KL 1900 Inger Åckander, 630222 SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGORNA AV TOTALT 37 INTERVJUER FÄRGADE SIFFROR FRÅN STORSTADSLÄN - 24 FRÅN STORSTADSLÄN OCH 13 FRÅN ÖVRIGA LÄN Frågor Ja Nej Hur

Läs mer

Fokus på ökad återvinning

Fokus på ökad återvinning Fokus på ökad återvinning Använda kartongförpackningar är en värdefull råvara Internal Internal Sverige kan bli bättre på återvinning Värdefull råvara går till spillo Återvinningsgrad, dryckeskartong 40%

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014 Sustainability Quality Concept 2014 socialt ansvar BalMid AB har jobbat med CSR-frågor i över 18 år. Sedan 2005 har vi varit medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, en organisation som förenar

Läs mer

LIFE-projektet: Flodpärlmusslan. och dess livsmiljöer i Sverige

LIFE-projektet: Flodpärlmusslan. och dess livsmiljöer i Sverige LIFE-projektet: Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige Foto: Lennart Henrikson Flodpärlmusslan blir som fullvuxen 10 till 16 centimeter lång och kan bli över 280 år gammal! Den har ett kraftigt,

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Presentation SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1.8

Läs mer

Ta vara på ögonblicken

Ta vara på ögonblicken Pressmaterial IKEA katalogen 2016 kontakt: press.sto@ikea.com Ta vara på ögonblicken Ta vara på ögonblicken Årets IKEA katalog är tillägnad ett tema som skapar mänsklig gemenskap på ett naturligt sätt.

Läs mer

Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran?

Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran? Skog till nytta för alla- Räcker den svenska skogsråvaran? Vilken världsmarknad möter skogssektorn i framtiden? Magnus Fridh NOAA. ESA/Eurimage 1993. Metria Skogliga KonsekvensAnalyser 2015 Tidigare SKA/AVB

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet Stora Enso Ta hand om människorna och planeten Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter

Läs mer

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete

Strategi och åtgärder för hållbarutveckling. Posten och Brings miljöarbete Strategi och åtgärder för hållbarutveckling Posten och Brings miljöarbete Sida 02 Sida 03 Innehållsförteckning Sida Posten och Bring Posten, Bring och miljön Posten Norges miljövision Posten Norges mål

Läs mer

Bioekonomi från ord till handling

Bioekonomi från ord till handling Bioekonomi från ord till handling Sverige är ett fantastiskt skogsland! Vår vision kan skapa en positiv dialog och samsyn om skogens möjligheter. Skogen ger hopp om en hållbar framtid en bioekonomi. Se

Läs mer

1 Sammanfattning och slutsatser

1 Sammanfattning och slutsatser 1 Sammanfattning och slutsatser 1.1 Bakgrund Enligt regeringsformens 11 kap. 9 skall vid tillsättning av statlig tjänst avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Det

Läs mer

Kom igång med. GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT

Kom igång med. GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT Kom igång med GRÖNA offentliga inköp i mindre samhällen KÖP GRÖNT Gröna offentliga inköp i mindre samhällen Den offentliga sektorn är storförbrukare av varor och tjänster. Att införa gröna offentliga inköp

Läs mer

Många vinster med väl fungerande LPA

Många vinster med väl fungerande LPA SLUTKONFERENS Många vinster med väl fungerande LPA Den tredje december arrangerade Skolverket slutkonferensen i projektet Lärande på arbets plats i Norden, som drivits på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com

Vårt engagemang för miljön. www.formica.com Vårt engagemang för miljön www.formica.com Inledning Innehåll 1. Inledning och översikt 3. Carbon Reduction Label 4. GGREENGUARD och inomhusluftkvalitet Certifierat trä och FSC COC 5. REACH Green Building

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

Betänkandet SOU 2005:51 BILEN, BIFFEN, BOSTADEN, Hållbara laster smartare konsumtion.

Betänkandet SOU 2005:51 BILEN, BIFFEN, BOSTADEN, Hållbara laster smartare konsumtion. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 32 Fax: 08 85 13 29 Ola.jennersten@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Jordbruksdepartementet 103 33

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Seminarium 6:4 Föreläsare: Anders Bernholtz, Landstinget i Östergötland anders.bernholtz@lio.se Projektet Patientjournal 08 en resa för Östergötland

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Sveriges. Nötköttsproducenter. Tillsammans påverkar vi

Sveriges. Nötköttsproducenter. Tillsammans påverkar vi Sveriges Nötköttsproducenter Tillsammans påverkar vi 2 Varje ny medlem ökar möjligheterna till att kunna påverka. Jan Forsell, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter SNP vi gör skillnad Sveriges Nötköttsproducenter,

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer