RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS"

Transkript

1 RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS VOLYM 1 UTGÅVA 1 APRIL 2011 WEBBSIDOR OCH ANDRA ONLINE-TJÄNSTER ÄR NÅGRA AV DE VIKTIGASTE OPERATIONELLA OCH INTÄKTSBRINGANDE VERKTYGEN FÖR VERKSAMHETER I ALLA STORLEKAR OCH BRANSCHER. FOKUSERINGEN PÅ NÄTVERKSPRESTANDAN HAR DÄRFÖR ALDRIG VARIT STÖRRE. TROTS DET ÄR ETT AV DE MEST VERKSAMHETSKRITISKA ELEMENTEN FÖR EN TILLFÖRLITLIG INTERNETINFRASTRUKTUR, DOMÄNNAMNSYSTEMET (DNS), OFTA FÖRBISETT NÄR DET GÄLLER PRESTANDAÖVERVAKNING. VERISIGN, SOM ÄR EN LEDANDE EXPERT INOM NÄTVERKSINFORMATION OCH TILLGÄNGLIGHET, TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR RAPPORTEN FÖR ATT HJÄLPA TILL ATT FÖRSTÅ OCH KVANTIFIERA BETYDELSEN AV DNS-TILLGÄNGLIGHET PÅ INTERNET SAMT EVENTUELL AVBROTTSTIDS PÅVERKAN. VerisignInc.com

2 RAPPORT OM DNS-TILLGÄNGLIGHETENS STATUS SAMMANFATTNING I en nyligen utförd marknadsundersökning som Verisign beställt i menar 60 % av undersökningsdeltagarna att minst en fjärdedel av företagets intäkter fås direkt från deras webbsida. Denna siffra var ännu högre för små och mellanstora företag, som förlitar sig starkt till sina webbsidor för att ge intäkter och närvaro på marknaden. För att ett företag ska kunna fungera smidigt måste deras nätverk fungera smidigt, och för att deras nätverk ska fungera smidigt måste dess DNS vara konstant tillgängligt. Enligt Yankee Groups analytiker och Vice President Jennifer Pigg, ii förlitar sig organisationer alltmer på e-handel som primär inkomstkälla och är beroende av sina externa nätverk för verksamhetskritiska företagsfunktioner som kundservice, försäljning och support. De inser att de inte har råd med DNS-avbrott eller säkerhetsintrång. I den här första utgåvan av Rapport om DNStillgänglighetens status från Verisign, ser vi att DNStillgängligheten var ett problem även för de topprankade e-handelssidorna under första kvartalet Vår undersökning av ett globalt urval av webbsidor visar att när tillgänglighetsproblem uppstår påverkas sidor som är värd för sitt eget DNS (vilket gäller de flesta större företag idag) betydligt mer än sidor med DNS som hanteras av tredje part. Framförallt när man studerar lägsta tillgänglighet. Den här rapporten undersöker och kvantifierar omfattningen av de globala DNCtillgänglighetsproblemen och illustrerar risker och den inverkan som avbrott kan ha på intäktsgenerering, affärskontinuitet, kundlojalitet etc. DNS: KRITISK FELPUNKT Ett domännamn är nyckeln till i princip allt på Internet: från att sätta upp en webbsida till att skicka eller ta emot e-post, till att bygga en e-handelsbutik. Idag finns det över 200 miljoner domännamn. iii DNS, som stöder dessa domäner, är motorn som gör Internet lätthanterligt och tillgängligt för användare världen över. DNS säkrar tillgängligheten för webbsidor, e-post och webbsystem genom att länka domännamnen till IP-adresser (Internet Protocol). Varenda server på Internet har en IP-adress bestående av ett antal siffror och bokstäver, t.ex (IPv4) eller 2001:503:A83:0:0:2:30 (IPv6). Men precis som telefonnummer kan dessa långa serier av siffror och bokstäver vara svåra att komma ihåg.. Med DNS kan användarna skriva ett namn eller varumärke i en webbläsare, istället för en serie siffror och bokstäver, för att komma åt en viss webbsida och skicka e-postmeddelanden. För en webbsida fungerar det som en ytterdörr som släpper in användare och kunder för transaktioner över internet. Hela processen tar några tiondels sekunder och är transparent för slutanvändaren. Vid ett DNS-fel får dock användaren ofta ett felmeddelande och kan inte komma åt webbsidan. Denna avbrottstid gör ofta användare frustrerade och får dem att gå vidare till en annan sida, vilket leder till försämring av kundlojaliteten och varumärkets rykte såväl som direkta och kvardröjande effekter på försäljning och medarbetarproduktivitet. I och med det ökande antalet webbtjänster är allt fler webbsidor beroende av tredjepartsleverantörer av webbtjänster för extra funktionalitet och innehåll, t.ex. sociala mediasidor och/ eller försäljningsportaler. Om DNS inte fungerar på dessa tredjepartssidor kan det ha en mycket skadlig inverkan på verksamheten. Tjänster utförda över nätverk har blivit med kritiska för nästan alla företag, men företagen glömmer ofta att deras närvaro på internet bara är så säker och tillgänglig som deras DNS-infrastruktur tillåter den att vara, sa Gartner-analytikern Lydia Leong. iv 2

3 UNDERSÖKNINGSÖVERSIKT Metod ThousandEyes, som är en leverantör av nätverksanalys och planeringslösningar, anlitades för att övervaka en skiftande samling domännamn (de översta sidorna i Alexas ranking) för DNS-tillgänglighet. Med hjälp av en proprietär modell övervakade företaget varje sida en gång per timme under de sista 7 dagarna i januari, februari och mars Omfattande testning utfördes på varje DNSresolver som användes för övervakning för att försäkra att de följde standarden för DNS-upplösning och inte uppvisade några onormala eller oberäkneliga beteenden. Av de Alexa-sidorna uteslöts åtta stycken för att de slutade svara under testningen, vilket gjorde att totalt 992 sidor fanns kvar för datainsamling. Av dessa 992 sidor var välkända leverantörer av DNS-värdtjänster värd för 142 sidors DNS (14 %), medan välkända CDNleverantörer var värd för 47 sidors DNS (5 %). DNS sågs endast som otillgängligt när en respons från resolvern var en av följande kända DNS-felkoder: Servfail, Nxdomain, No Mapping och Truncated. Dataanalysen utfördes genom att klassificera provdomänerna i två kategorier: 1) De som är värd för sin egen DNS, och 2) De som använder DNSvärdtjänster från tredje part. Sedan beräknades genomsnittlig, lägsta och högsta tillgänglighet för alla domäner i varje kategori. Noteras bör att DNS är relativt svårt att testa för prestanda eftersom det finns många påverkande aspekter. Resultatet kan bero på aspekter som huruvida servern har en cachad inmatning, hur långt individen är från DNS-servern, hur långt DNS-servern är från de andra servrarna etc. Pågående testning och datainsamling med regelbundna intervaller utfördes för att minska sådana problem. Resultat Trots att den genomsnittliga tillgängligheten över domäner och tid för webbsidor med internt hanterat DNS verkar ganska nära de med tredjepartshanterat DNS, kan all avbrottstid ge en verkligt långsiktig inverkan på ett företags resultat. Möjlig inverkan för denna tillsynes smärre skillnad illustreras i nästa avsnitt. En stor skillnad märks dock när man tittar på lägsta tillgänglighet (Figur 1). För denna mätning drabbas sidor som hanterar sitt eget DNS betydligt värre än sidor som använder sig av en hanterad DNS-tjänst. För att utreda detta närmare sattes distributionen av lägsta tillgänglighet för alla sidor med internt hanterat DNS (Figur 2) och externt hanterat DNS (Figur 3) in i diagram. Figur 1: Jämförelse av lägsta DNStillgänglighet Lägsta tillgänglighet (genomsnitt för domäner) Högsta tillgänglighet (genomsnitt för domäner) Tillgänglighet (genomsnitt för domäner & tid) Figur 2: Lägsta DNS-tillgänglighet för sidor som hanterar sitt eget DNS Lägsta tillgänglighet % Internt hanterat DNS DNS hanterat av tredje part Globalt USA Globalt USA 90,13 89,17 98,04 97,71 99,98 99,99 99, ,7 99,85 99,85 99, Domän-ID 3

4 Figur 3: Lägsta DNS-tillgänglighet för sidor som använder DNS-tjänster från tredje part Lägsta tillgänglighet % Domän-ID Ovanstående två figurer visar att DNS-tillgängligheten kan sjunka ända ner till noll för sidor som hanterar sitt eget DNS jämfört med sidor som använder DNS-tjänster från tredje part, vilket aldrig understeg 50 %. Detta kan sannolikt tillskrivas det faktum att de tredjepartsleverantörer av DNS-tjänster som identifierades använder en anycast-tjänst, vilket innebär att det alltid finns en server tillgänglig för att besvara DNS-uppslag. På så sätt påverkas inte slutanvändaren så mycket även om några fysiska anycast-instanser drabbas av fel eller blir otillgängliga. En leverantör använder en hybridmodell av anycast och unicast, vilket ger en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet för DNS-förfrågningar och svar. De flesta företag har inte tillräckligt med resurser och expertis för att sätta upp ett så omfattande system för sina internt hanterade DNS, vilket kan vara anledningen till att det är så stor diskrepans. VAD INNEBÄR ALLT DET HÄR? I och med det växande beroendet av internetnärvaro för marknadsföring, kundservice, intäktsgenerering och annat har all form av avbrottstid en verklig och bestående inverkan på ett företags resultat. Följande exempel använder data som samlats in till denna rapport för att ge en bild av vad en tillsynes kort avbrottstid kan innebära för verksamheten. Här är några exempel baserade på data som samlats in för genomsnittlig, lägsta och högsta tillgänglighet, vilka förutsätter att trafiken är likartad över en 24-timmarsperiod för alla webbsidor som har undersökts i denna studie. Exempel: Mega Online Advertising Företaget Mega Online Advertising fick reklamintäkter på ca $796 miljoner för det första kvartalet Det är 90 dagar i ett kvartal, vilket resulterar i en genomsnittlig reklamintäkt på $8,84 miljoner per dag, eller ca $100 per sekund. Ett DNS-avbrott på en timme kostar ca $ En drifttid på 99,70 %, vilket i denna studie visar sig vara den genomsnittliga DNS-tillgängligheten för internt hanterade globala domäner, skulle resultera i en förlust på ca $ per dag, eller $ för hela kvartalet. Det är dubbelt så mycket jämfört med vad förlusten hade varit med en hanterad DNS-tjänst, baserad på studiens data för genomsnittlig tillgänglighet (99,85 %). Baserat på dessa resultat vore det klokt av Mega Online Advertising att försöka hitta en DNStjänsteleverantör med väldokumenterad erfarenhet av hög tillgänglighet för att minska risken för avbrottstid. Även om det här exemplet är mycket förenklat och från ett påhittat företag, kan siffrorna som används för att räkna ut inverkan appliceras på verkliga företag inom den aktuella branschen. Med tanke på att flera företag i denna studie med internt hanterat DNS hade fullständiga avbrott under olika långa perioder under denna studie, är det enkelt att se hur påverkan från intäktstapp, missnöjda kunder och förlorad produktivitet snabbt kan byggas på och bli katastrofalt för företag som för sin affärsverksamhet är beroende av sin Internet- och nätverksnärvaro. Som minst är de PR-katastrofer som väntar på att aktiveras, men som kan undvikas med korrekt planering och stöd. 4

5 SLUTSATS Företag har tre val när de beslutar om hur de ska hantera sina DNS-behov: Göra allting internt Förlita sig på sin internetleverantör (ISP) Samarbeta med en DNS-tjänsteleverantör Enligt The Yankee Group hanterar majoriteten av alla bolag sina DNS-behov internt eller via sin internetleverantör.v Faktum är att många gör båda, behåller DNS-hanteringen för sitt interna nätverk internt och låter internetleverantören hantera det externa internetbaserade ekosystemet med kunder, affärspartners, webbsidor, företagsportaler och e-handelssidor. Det stöds av de data som presenteras i den här rapporten, vilken visar att nästan tre fjärdedelar av urvalet hanterar sitt eget DNS. The Yankee Group bedömer även att över 85 % av företagen som hanterar DNS internt inte har specifik DNS-personal utan istället hanterar det på ad-hoc-bas med begränsad expertis och få definierade operativa processer. Dessutom menar företaget att eftersom DNS-hantering inte är huvudsysselsättningen hos en internetleverantör kommer troligtvis DNS-prestandan att bli lidande för de som förlitar sig på sin internetleverantör för hantering av DNS. De data som samlats in för den här rapporten stöder detta påstående genom att visa på diskrepanser mellan DNS-tillgängligheten hos webbsidor för internt respektive externt hanterade DNS. Trender som molntjänster, mobil arbetsstyrka och det växande antalet enheter belastar IT-infrastruktur och DNS-hantering ytterligare, sa Ben Petro, senior vice president på VeriSigns avdelning Network Intelligence and Availability. Följaktligen, menar han, kämpar de flesta organisationer med att upprätthålla en hög tillgänglighet för dessa system. I takt med att företag flyttar till molnbaserade alternativ för applikationer, lagring och tjänster blir DNS-hantering mer komplicerat och öppnar upp för nya säkerhetsrisker och utmaningar. DNS-tjänsteleverantörer har verktyg och kompetens som hjälper till att säkra nätverket, förbättra tillgängligheten och öka prestandan som företag, i de flesta fall, inte har råd att göra själva. Företag måste balansera graden av kontroll de vill utöva över sina DNS-system med kostnaden och DNSresursernas tillgänglighet. Omfattande DNS-hantering kräver noggrann planering, avsevärd expertis och betydande resurser. De flesta företag upptäcker tyvärr inte svagheten i sina befintliga DNS-infrastrukturer förrän det är för sent och de har fått utstå förlorad produktivitet eller inkomst. VERISIGN DOMÄNNAMNSTJÄNSTER Svaret på effektiv DNS-hantering är användandet av en globalt distribuerad, säkert hanterad molntjänst, som Verisign Managed DNS, för att säkra tillgänglighet och låta företag spara investerings- och driftskostnader kopplade till implementering och hantering av DNSinfrastruktur. Verisign Managed DNS använder en unik hybridmodell av anycast och unicast för att ge en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet för DNS-förfrågningar och responser, vilket ger enklare och flexiblare hantering av DNS-miljöer. Verisign har en lång historia av ledarskap med DNS. Vi har hanterat DNS för toppdomäner (TLD), inklusive.com,.net,.gov,.edu,.tv,.cc,.jobs och.name, med bästa dokumenterade upptid av alla register och hanterar i genomsnitt 60 miljarder DNS-uppslag varje dag med 100 % exakthet. För att möta de oerhörda kraven vid hantering av.com och.net har Verisign utvecklat en egen namnserver vid namn ATLAS (Advanced Transaction Lookup and Signaling System), som hanterar DNStrafik snabbare och effektivare än något kommersiellt tillgängligt alternativ. För att ge redundans och hastighet driver Verisign 17 stora upplösningssidor världen över vid viktiga Internet-hubbar i Nordamerika, Europa och Asien. Förutom dessa stora upplösningssidor driver Verisign dessutom dussintals mindre RIRS (Regional Internet Resolution Sites) över hela världen som ger höghastighetsupplösning till länder som tradionellt sett varit underförsörjda. Denna konstellation av namnservrar underhålls, övervakas och hanteras av Verisigns team av ledande experter inom DNS, DDoS-skydd och säkerhet. Varje sida inom nätverket är väl ansluten till hög bandbredd och strikta säkerhetskontroller. 5

6 Samma infrastruktur och expertis som stöder världens största toppdomäner har förlängts till kunder genom Verisigns tjänstepaket, som innefattar Managed DNS, DDoS-skydd och idefense security intelligence. Besök för ytterligare information om Verisigns tjänster. OM VERISIGN Verisign är en pålitlig leverantör av internetinfrastrukturtjänster för den digitala världen. Miljarder gånger varje dag förlitar sig företag och konsumenter på vår internetinfrastruktur för kommunikation och säker handel. i Verisign Whitepaper. Distributed Denial of Service: Får till slut den uppmärksamhet det förtjänar. Maj ii Yankee Group. DNS: Risk, Reward and Managed Services. Feb iii Verisign Domain Name Industry Brief, Februari 2011 iv Verisign pressmeddelande. Verisign Launches Managed DNS to Help Companies Reduce Costly Downtime and Simplify DNS Management. 11 augusti 2010 v Yankee Group. DNS: Risk, Reward and Managed Services. Feb VerisignInc.com 2011 VeriSign, Inc. Alla rättigheter reserverade. VERISIGN och andra varumärken, tjänstemärken och symboler är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign, Inc. och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 6

7 PROFIL ÖVER DNS-ATTACKER DNS utvecklades för många år sedan när effektiviteten var viktigare än säkerheten. Därför har det blivit ett mål för angripare som kapar webbsidor som på olika sätt exploateras för att komma åt känslig information. Organisationer med internetnärvaro är öppna för DNS-attacker och bör därför veta hur de fungerar och hur de kan undvikas. DNS-cacheförgiftning DNS-cacheförgiftning uppstår när en illvillig aktör ändrar IP-adressen för ett specifikt register på en rekursiv DNSserver genom att skicka en stor mängd falska svar, maskerade som den officiella servern, medan den rekursiva servern väntar på svar från den riktiga officiella servern. Det lurar den rekursiva servern att serva och lagra det falska svaret till slutanvändare. En full insats från DNSSEC (DNS security extensions) skyddar mot denna typ av attacker. Mer arbete krävs av registratorer, internetleverantörer och företag för att få ut det mesta av DNSSEC, men Verisigns undertecknande av.com-zonen innebär ett stort steg mot att lösa denna DNS-sårbarhet. DNS Reflective Amplification Attack En DNS reflective amplification attack är i grunden en distribuerad tillgänglighetsattack riktad mot DNS-servrar. Ett normalt DNS-uppslag rymmer ca 100 byte och svaret rymmer mellan byte. En stor DNS-respons kan omfatta allt mellan 500 byte och byte med information. DNS amplification attack fungerar så att källadressen till ett stort antal DNS-uppslag som skickas till giltiga DNS-servrar förfalskas. Den förfalskade adressen är den till målet med attacken. De legitima DNS-servrarna deltar (ovetandes) i attacken genom att skicka ett stort antal stora DNS-svar till den IP-adress som är offer. Resource Starvation eller Direct Attack Den enklaste typen av attack är att hitta ett stort botnät av kapade datorer och rikta ett stort flöde av rekursiva DNSuppslag mot den auktoritativa DNS-servern. Dessutom kommer angriparen att förfalska det förfrågande paketets käll-ipadress så att den blir från en populär och legitim rekursiv DNS-server (en som har många slutanvändare). Attackmålet kan inte hindra dessa paket med brandvägg, eftersom de är blandade med legitima uppslag från den rekursiva servern. Datamodifieringsattack Cacheförgiftning är inte det enda sättet att modifiera DNS-data på. Flera attacker har lyckats omdirigera legitim trafik till dåliga sidor genom att exploatera målföretagets registratorkonto och ändra dess DNS-register så att det pekar på skadliga DNS-register. DNS-data kan även modifieras direkt på den auktoritativa DNS-servern som svarar på DNSuppslagen. Det har gjorts några mycket offentligt kända intrång mot DNS-leverantörer där en angripare kunde logga in till DNS-leverantörens hanteringssystem och modifiera målets DNS-data. Att skydda din DNS DNSSEC (DNS security extensions) har utvecklats för att skydda DNS-infrastrukturen. Det görs genom att tillämpa digitala signaturer på DNS-data för att autenticera dess ursprung och verifiera dess integritet när de förflyttar sig över Internet. Samtidigt som det här är det första stora steget mot att skydda DNS-integriteten är det viktigt för internetleverantörer, webbsideoperatörer och registratorer att implementera DNSSEC över de domäner och rekursiva servrar som de hanterar, för att DNSSEC effektivt ska kunna skydda den globala DNS-infrastrukturen. Verisign följer aktivt DNSSEC-implementeringens framsteg över alla toppdomäner som hanteras och tillhandahåller verktyg till alla för att, bland annat, kontrollera DNSSEC-informationen på deras, eller någon annans, webbsida och huruvida en DNS-resolver är konfigurerad för DNSSEC-validering. Antalet DNSSEC-aktiverade webbsidor i.com,.net och.edu-zonerna finns också tillgängligt. Besök för ytterligare information. 7

! " #$%&' ( #$!

!  #$%&' ( #$! ! " #$%&' ( #$! Vad är.se? ISO 3166-1 Alpha 2-kodelement för konungariket Sverige TLD administreras och drivs av en stiftelse Drygt 500 000 registrerade domännamn En daglig tillväxt med ~500 domäner Driften

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Verkligheten bakom gratis ISP DNS

Verkligheten bakom gratis ISP DNS Excedo Networks AB Box 3065 SE-169 03 SOLNA SWEDEN +46-(8)-501 612 00 www.excedodns.se Verkligheten bakom gratis ISP DNS En viktig förutsättning för verksamheten som är värd att betala för. Ditt företag

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Hälsoläget i.se 2008. Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets- och säkerhetschef

Hälsoläget i.se 2008. Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets- och säkerhetschef Hälsoläget i.se 2008 Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets- och säkerhetschef Hot mot domännamnssystemet DNS related threats Undersökning av.se 2008 Vad? Hur hanterar verksamheter sin DNS? Hur hanterar

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Att Säkra Internet Backbone

Att Säkra Internet Backbone Att Säkra Internet Backbone Håkan Nohre @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Vad kan attackeras Attackera routrar/switchars förmåga att vidarebefordra data

Läs mer

Hur påverkar DNSsec vårt bredband?

Hur påverkar DNSsec vårt bredband? Hur påverkar DNSsec vårt bredband? Mats Dufberg TeliaSonera 2005-10-27 Internetdagarna 2005, DNSsec 1 (?) Kundernas krav på sin operatör Snabb access Det finns en medvetenhet hos kunderna att det kan gå

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec

Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Transparens och förtroende Så gör vi Internet säkrare Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef amel@iis.se Twitter: amelsec Icann, domännamnssystemet och nycklarna varför ska vi skydda DNS? Badwill och

Läs mer

Optimera hanteringen av PC-livscykeln

Optimera hanteringen av PC-livscykeln BÖRJA HÄR Nyckeln till en effektiv PC-livscykel Det kan vara komplicerat och dyrt att hantera PC-livscykelmiljön. Företag med föråldrade system som kräver alltmer support har högre underhållskostnader

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län Västkom Västra Götalands Län Interlan Gefle AB Filialkontor Telefon Telefax epost Säte Org.nr. Norra Kungsgatan 5 Bollnäs 026 18 50 00 026 18 50 70 info@interlan.se Gävle 5565447272 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER 100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER INKOMMANDE SPAMFILTRERING INKOMMANDE SPAMFILTRERING STOPPA HOTEN Hoten stoppas

Läs mer

Rapport Kalmar Län 2013 Interlan Gefle AB Filialkontor

Rapport Kalmar Län 2013 Interlan Gefle AB Filialkontor Kalmar Län 2013 Innehåll Förord...3 Före och efter...3 Vad är DNS och DNSSEC?...4 Att använda DNSSEC...4 Hindra attacker mot DNS-frågor...4 För välbesökta webb-platser...4 Fördjupande information...4 Projektresultat...5

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Det nya Internet DNSSEC

Det nya Internet DNSSEC Det nya Internet DNSSEC Anne-Marie Eklund Löwinder kvalitets-och säkerhetschef.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) amel@iis.se http://www.iis.se Min agenda Kort om.se Vad är DNS? Vad är DNSSEC och

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se DNS-test Patrik Fältström paf@cisco.com Ulf Vedenbrant uffe@vedenbrant.se Vad är dns-test? DNS-test är namnet på ett projekt som initierades av II-Stiftelsen dnscheck heter det programmet som Patrik skrev

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Vägledning för införande av DNSSEC

Vägledning för införande av DNSSEC Vägledning Version 1.0 2010-10-22 Vägledning för införande av DNSSEC Framtagen i samarbete mellan E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län. Vad vill uppnås med

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Jimmy Bergman Ansvarig för utveckling och roliga skämt vid kaffemaskinen

Jimmy Bergman Ansvarig för utveckling och roliga skämt vid kaffemaskinen Jimmy Bergman Ansvarig för utveckling och roliga skämt vid kaffemaskinen Lärdomar från vår IPv6-lansering Bakgrund Vi såg det som en marknadsföringsmöjlighet Vi ville börja innan många slutanvändare använde

Läs mer

DNSSEC implementation & test

DNSSEC implementation & test DNSSEC implementation & test Internetdagarna 2006 Uppdrag till Netlight från PTS Testa följande Implementation av DNSSEC Zonsignering och lokal aktivering (i master) Förtroendekedja från.se Aktivering

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management

Risk, security, and legal analysis for migration to cloud. PART 3: Privacy and security management Risk, security, and legal analysis for migration to cloud PART 3: Privacy and security management Cloud Computing Cloud computing har visat sig vara en framgångsrik paradigm som till stor del förenklar

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

SÄKERHETSLÄGET. för svenska små och medelstora företag 8 december, Check Point Software Technologies Ltd.

SÄKERHETSLÄGET. för svenska små och medelstora företag 8 december, Check Point Software Technologies Ltd. SÄKERHETSLÄGET för svenska små och medelstora företag 8 december, 2016 1 Allt större utmaningar på säkerhetsområdet För många företag är dagens ökade digitalisering ett måste och ett tydligt fokus, men

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Lastbalansering för webbservrar

Lastbalansering för webbservrar KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik RAPPORT 2005-05-24 Mikael Rudholm Svärlinge 1183, 762 96 Rånäs +46 (0) 73 593 32 24 Lastbalansering för webbservrar A A,

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 14.10.2008 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 3/2008 På sommaren publicerades en sårbarhet som gällde domännamntjänsten. Okorrigerad möjliggör denna sårbarhet att användaren

Läs mer

EBITS 2008-03-10 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet

EBITS 2008-03-10 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet 2008-03-10 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-21 Informationssäkerhet Digitala mätvärden - Riktlinjer för insamling och visning Syfte Syfte med detta dokument är att synliggöra informationssäkerhetsproblematiken

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS?

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Fredrik Oljeqvist och Anders Eliasson 1. Varför ska vi införa IPv6? 2. Det handlar om tillgänglighet en demo 3. PTS regeringsuppdrag 4. Hur ser det ut bland

Läs mer

Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning

Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning Kim Weyns, kim.weyns@gmail.com 2013-08-22 Martin Höst, martin.höst@cs.lth.se Inledning Denna rapport innehåller en metodbeskrivning för en riskanalysmetod

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

DNSSEC hos.se. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@iis.se @amelsec https://www.iis.se

DNSSEC hos.se. Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@iis.se @amelsec https://www.iis.se DNSSEC hos.se Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@iis.se @amelsec https://www.iis.se .SE först i världen.se signerade zonfilen 2005. Friendly users 2006 och full drift 2007. ICANN/IANA signerade

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

DNSSEC DET NÄRMAR SIG...

DNSSEC DET NÄRMAR SIG... DNSSEC DET NÄRMAR SIG... Lars-Johan Liman, M.Sc. Netnod Internet Exchange Stockholm, Sweden DNSSEC den eviga historien... T-shirt It s done! 1995... TREFpunkt 1999... Kurser i 10+ år...... men vad ska

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 1/2007 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 Under årets första kvartal fick veta om fler blockeringsattacker eller attackförsök än normalt. De mest nämnvärda attackerna riktade sig mot Internets

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I Linnéuniversitetet Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I 28 november 2013 1 Introduktion Företaget planerar för en stor expansion inom en snar framtid. Du har fått i uppgift att förbereda nätverket

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Särklass bästa DDoS skyddet

Särklass bästa DDoS skyddet Särklass bästa DDoS skyddet - HUR STORT ÄR PROBLEMET PÅ MARKNADEN? DAGENS SKYDD MORGONDAGENS SKYDD Dagens DDoS skydd klarar snitt 40 Gbps och den största attacken under 2016 var på 800 Gbps Tiden att fånga

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet

Säkerhetsanalys. The Dribble Corporation - Krav. The Dribble Corporation - Mål. The Dribble Corporation Produkt: Dribbles. Vill börja sälja över nätet Säkerhetsanalys The Dribble Corporation Produkt: Dribbles En elektronisk pryl Vill börja sälja över nätet Behöver utveckla nätverksinfrastuktur 19/10-04 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 The

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank

Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Säker e-post Erfarenheter från Swedbank Kjell Rydjer Swedbank AB Senior Security Architect CIO Strategy and Architecture / IT Security and Communication Agenda Vilka är drivkrafterna för bankerna att öka

Läs mer

Hälsoläget i.se 2012. nåbarhet på nätet

Hälsoläget i.se 2012. nåbarhet på nätet nåbarhet på nätet Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Sammanfattning... 4 2.1 Om undersökningsgruppen... 4 2.2 Fortsatt minskning av mängden allvarliga fel... 4 2.3 Skillnader i undersökningen sedan förra året...

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

K T H I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y

K T H I n f o r m a t i o n a n d C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y DNS prestanda YOUNES BENTAHAR KTH Information and Communication Technology Examensarbete inom Kommunikationssystem Grundnivå, 15 hp Stockholm, Sweden DNS prestanda (DNS performance) Younes Bentahar 2013-01-31

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Planering och RA/DHCPv6 i detalj

Planering och RA/DHCPv6 i detalj Planering och A/DHCPv6 i detalj Page 2 Adressplanering Adresstilldelning Exempel och tips Sammanfattning Page 3 Page 4 Kort svar: jättemånga! Varje företag får minst en /48 per Internet-anslutning: 2 128-48

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO

Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO Robusta nät Just do IT! 2013-11-07 Mikael Westerlund, CTO IP-Only kort update IP-Only äger och driver ett nationellt fibernät. Grundat 1999 150 anställda 2012 omsättning ~450 MSEK 2012 EBITDA ~80 MSEK

Läs mer

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning Sjunet robust DNS Teknisk Beskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0-0.9 Björn Gustavsson 0.91 Christoffers Johansson 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Bakgrund... 2 4. Kontaktvägar...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer