RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS"

Transkript

1 RAPPORT OM DNS- TILLGÄNGLIGHETENS STATUS VOLYM 1 UTGÅVA 1 APRIL 2011 WEBBSIDOR OCH ANDRA ONLINE-TJÄNSTER ÄR NÅGRA AV DE VIKTIGASTE OPERATIONELLA OCH INTÄKTSBRINGANDE VERKTYGEN FÖR VERKSAMHETER I ALLA STORLEKAR OCH BRANSCHER. FOKUSERINGEN PÅ NÄTVERKSPRESTANDAN HAR DÄRFÖR ALDRIG VARIT STÖRRE. TROTS DET ÄR ETT AV DE MEST VERKSAMHETSKRITISKA ELEMENTEN FÖR EN TILLFÖRLITLIG INTERNETINFRASTRUKTUR, DOMÄNNAMNSYSTEMET (DNS), OFTA FÖRBISETT NÄR DET GÄLLER PRESTANDAÖVERVAKNING. VERISIGN, SOM ÄR EN LEDANDE EXPERT INOM NÄTVERKSINFORMATION OCH TILLGÄNGLIGHET, TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR RAPPORTEN FÖR ATT HJÄLPA TILL ATT FÖRSTÅ OCH KVANTIFIERA BETYDELSEN AV DNS-TILLGÄNGLIGHET PÅ INTERNET SAMT EVENTUELL AVBROTTSTIDS PÅVERKAN. VerisignInc.com

2 RAPPORT OM DNS-TILLGÄNGLIGHETENS STATUS SAMMANFATTNING I en nyligen utförd marknadsundersökning som Verisign beställt i menar 60 % av undersökningsdeltagarna att minst en fjärdedel av företagets intäkter fås direkt från deras webbsida. Denna siffra var ännu högre för små och mellanstora företag, som förlitar sig starkt till sina webbsidor för att ge intäkter och närvaro på marknaden. För att ett företag ska kunna fungera smidigt måste deras nätverk fungera smidigt, och för att deras nätverk ska fungera smidigt måste dess DNS vara konstant tillgängligt. Enligt Yankee Groups analytiker och Vice President Jennifer Pigg, ii förlitar sig organisationer alltmer på e-handel som primär inkomstkälla och är beroende av sina externa nätverk för verksamhetskritiska företagsfunktioner som kundservice, försäljning och support. De inser att de inte har råd med DNS-avbrott eller säkerhetsintrång. I den här första utgåvan av Rapport om DNStillgänglighetens status från Verisign, ser vi att DNStillgängligheten var ett problem även för de topprankade e-handelssidorna under första kvartalet Vår undersökning av ett globalt urval av webbsidor visar att när tillgänglighetsproblem uppstår påverkas sidor som är värd för sitt eget DNS (vilket gäller de flesta större företag idag) betydligt mer än sidor med DNS som hanteras av tredje part. Framförallt när man studerar lägsta tillgänglighet. Den här rapporten undersöker och kvantifierar omfattningen av de globala DNCtillgänglighetsproblemen och illustrerar risker och den inverkan som avbrott kan ha på intäktsgenerering, affärskontinuitet, kundlojalitet etc. DNS: KRITISK FELPUNKT Ett domännamn är nyckeln till i princip allt på Internet: från att sätta upp en webbsida till att skicka eller ta emot e-post, till att bygga en e-handelsbutik. Idag finns det över 200 miljoner domännamn. iii DNS, som stöder dessa domäner, är motorn som gör Internet lätthanterligt och tillgängligt för användare världen över. DNS säkrar tillgängligheten för webbsidor, e-post och webbsystem genom att länka domännamnen till IP-adresser (Internet Protocol). Varenda server på Internet har en IP-adress bestående av ett antal siffror och bokstäver, t.ex (IPv4) eller 2001:503:A83:0:0:2:30 (IPv6). Men precis som telefonnummer kan dessa långa serier av siffror och bokstäver vara svåra att komma ihåg.. Med DNS kan användarna skriva ett namn eller varumärke i en webbläsare, istället för en serie siffror och bokstäver, för att komma åt en viss webbsida och skicka e-postmeddelanden. För en webbsida fungerar det som en ytterdörr som släpper in användare och kunder för transaktioner över internet. Hela processen tar några tiondels sekunder och är transparent för slutanvändaren. Vid ett DNS-fel får dock användaren ofta ett felmeddelande och kan inte komma åt webbsidan. Denna avbrottstid gör ofta användare frustrerade och får dem att gå vidare till en annan sida, vilket leder till försämring av kundlojaliteten och varumärkets rykte såväl som direkta och kvardröjande effekter på försäljning och medarbetarproduktivitet. I och med det ökande antalet webbtjänster är allt fler webbsidor beroende av tredjepartsleverantörer av webbtjänster för extra funktionalitet och innehåll, t.ex. sociala mediasidor och/ eller försäljningsportaler. Om DNS inte fungerar på dessa tredjepartssidor kan det ha en mycket skadlig inverkan på verksamheten. Tjänster utförda över nätverk har blivit med kritiska för nästan alla företag, men företagen glömmer ofta att deras närvaro på internet bara är så säker och tillgänglig som deras DNS-infrastruktur tillåter den att vara, sa Gartner-analytikern Lydia Leong. iv 2

3 UNDERSÖKNINGSÖVERSIKT Metod ThousandEyes, som är en leverantör av nätverksanalys och planeringslösningar, anlitades för att övervaka en skiftande samling domännamn (de översta sidorna i Alexas ranking) för DNS-tillgänglighet. Med hjälp av en proprietär modell övervakade företaget varje sida en gång per timme under de sista 7 dagarna i januari, februari och mars Omfattande testning utfördes på varje DNSresolver som användes för övervakning för att försäkra att de följde standarden för DNS-upplösning och inte uppvisade några onormala eller oberäkneliga beteenden. Av de Alexa-sidorna uteslöts åtta stycken för att de slutade svara under testningen, vilket gjorde att totalt 992 sidor fanns kvar för datainsamling. Av dessa 992 sidor var välkända leverantörer av DNS-värdtjänster värd för 142 sidors DNS (14 %), medan välkända CDNleverantörer var värd för 47 sidors DNS (5 %). DNS sågs endast som otillgängligt när en respons från resolvern var en av följande kända DNS-felkoder: Servfail, Nxdomain, No Mapping och Truncated. Dataanalysen utfördes genom att klassificera provdomänerna i två kategorier: 1) De som är värd för sin egen DNS, och 2) De som använder DNSvärdtjänster från tredje part. Sedan beräknades genomsnittlig, lägsta och högsta tillgänglighet för alla domäner i varje kategori. Noteras bör att DNS är relativt svårt att testa för prestanda eftersom det finns många påverkande aspekter. Resultatet kan bero på aspekter som huruvida servern har en cachad inmatning, hur långt individen är från DNS-servern, hur långt DNS-servern är från de andra servrarna etc. Pågående testning och datainsamling med regelbundna intervaller utfördes för att minska sådana problem. Resultat Trots att den genomsnittliga tillgängligheten över domäner och tid för webbsidor med internt hanterat DNS verkar ganska nära de med tredjepartshanterat DNS, kan all avbrottstid ge en verkligt långsiktig inverkan på ett företags resultat. Möjlig inverkan för denna tillsynes smärre skillnad illustreras i nästa avsnitt. En stor skillnad märks dock när man tittar på lägsta tillgänglighet (Figur 1). För denna mätning drabbas sidor som hanterar sitt eget DNS betydligt värre än sidor som använder sig av en hanterad DNS-tjänst. För att utreda detta närmare sattes distributionen av lägsta tillgänglighet för alla sidor med internt hanterat DNS (Figur 2) och externt hanterat DNS (Figur 3) in i diagram. Figur 1: Jämförelse av lägsta DNStillgänglighet Lägsta tillgänglighet (genomsnitt för domäner) Högsta tillgänglighet (genomsnitt för domäner) Tillgänglighet (genomsnitt för domäner & tid) Figur 2: Lägsta DNS-tillgänglighet för sidor som hanterar sitt eget DNS Lägsta tillgänglighet % Internt hanterat DNS DNS hanterat av tredje part Globalt USA Globalt USA 90,13 89,17 98,04 97,71 99,98 99,99 99, ,7 99,85 99,85 99, Domän-ID 3

4 Figur 3: Lägsta DNS-tillgänglighet för sidor som använder DNS-tjänster från tredje part Lägsta tillgänglighet % Domän-ID Ovanstående två figurer visar att DNS-tillgängligheten kan sjunka ända ner till noll för sidor som hanterar sitt eget DNS jämfört med sidor som använder DNS-tjänster från tredje part, vilket aldrig understeg 50 %. Detta kan sannolikt tillskrivas det faktum att de tredjepartsleverantörer av DNS-tjänster som identifierades använder en anycast-tjänst, vilket innebär att det alltid finns en server tillgänglig för att besvara DNS-uppslag. På så sätt påverkas inte slutanvändaren så mycket även om några fysiska anycast-instanser drabbas av fel eller blir otillgängliga. En leverantör använder en hybridmodell av anycast och unicast, vilket ger en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet för DNS-förfrågningar och svar. De flesta företag har inte tillräckligt med resurser och expertis för att sätta upp ett så omfattande system för sina internt hanterade DNS, vilket kan vara anledningen till att det är så stor diskrepans. VAD INNEBÄR ALLT DET HÄR? I och med det växande beroendet av internetnärvaro för marknadsföring, kundservice, intäktsgenerering och annat har all form av avbrottstid en verklig och bestående inverkan på ett företags resultat. Följande exempel använder data som samlats in till denna rapport för att ge en bild av vad en tillsynes kort avbrottstid kan innebära för verksamheten. Här är några exempel baserade på data som samlats in för genomsnittlig, lägsta och högsta tillgänglighet, vilka förutsätter att trafiken är likartad över en 24-timmarsperiod för alla webbsidor som har undersökts i denna studie. Exempel: Mega Online Advertising Företaget Mega Online Advertising fick reklamintäkter på ca $796 miljoner för det första kvartalet Det är 90 dagar i ett kvartal, vilket resulterar i en genomsnittlig reklamintäkt på $8,84 miljoner per dag, eller ca $100 per sekund. Ett DNS-avbrott på en timme kostar ca $ En drifttid på 99,70 %, vilket i denna studie visar sig vara den genomsnittliga DNS-tillgängligheten för internt hanterade globala domäner, skulle resultera i en förlust på ca $ per dag, eller $ för hela kvartalet. Det är dubbelt så mycket jämfört med vad förlusten hade varit med en hanterad DNS-tjänst, baserad på studiens data för genomsnittlig tillgänglighet (99,85 %). Baserat på dessa resultat vore det klokt av Mega Online Advertising att försöka hitta en DNStjänsteleverantör med väldokumenterad erfarenhet av hög tillgänglighet för att minska risken för avbrottstid. Även om det här exemplet är mycket förenklat och från ett påhittat företag, kan siffrorna som används för att räkna ut inverkan appliceras på verkliga företag inom den aktuella branschen. Med tanke på att flera företag i denna studie med internt hanterat DNS hade fullständiga avbrott under olika långa perioder under denna studie, är det enkelt att se hur påverkan från intäktstapp, missnöjda kunder och förlorad produktivitet snabbt kan byggas på och bli katastrofalt för företag som för sin affärsverksamhet är beroende av sin Internet- och nätverksnärvaro. Som minst är de PR-katastrofer som väntar på att aktiveras, men som kan undvikas med korrekt planering och stöd. 4

5 SLUTSATS Företag har tre val när de beslutar om hur de ska hantera sina DNS-behov: Göra allting internt Förlita sig på sin internetleverantör (ISP) Samarbeta med en DNS-tjänsteleverantör Enligt The Yankee Group hanterar majoriteten av alla bolag sina DNS-behov internt eller via sin internetleverantör.v Faktum är att många gör båda, behåller DNS-hanteringen för sitt interna nätverk internt och låter internetleverantören hantera det externa internetbaserade ekosystemet med kunder, affärspartners, webbsidor, företagsportaler och e-handelssidor. Det stöds av de data som presenteras i den här rapporten, vilken visar att nästan tre fjärdedelar av urvalet hanterar sitt eget DNS. The Yankee Group bedömer även att över 85 % av företagen som hanterar DNS internt inte har specifik DNS-personal utan istället hanterar det på ad-hoc-bas med begränsad expertis och få definierade operativa processer. Dessutom menar företaget att eftersom DNS-hantering inte är huvudsysselsättningen hos en internetleverantör kommer troligtvis DNS-prestandan att bli lidande för de som förlitar sig på sin internetleverantör för hantering av DNS. De data som samlats in för den här rapporten stöder detta påstående genom att visa på diskrepanser mellan DNS-tillgängligheten hos webbsidor för internt respektive externt hanterade DNS. Trender som molntjänster, mobil arbetsstyrka och det växande antalet enheter belastar IT-infrastruktur och DNS-hantering ytterligare, sa Ben Petro, senior vice president på VeriSigns avdelning Network Intelligence and Availability. Följaktligen, menar han, kämpar de flesta organisationer med att upprätthålla en hög tillgänglighet för dessa system. I takt med att företag flyttar till molnbaserade alternativ för applikationer, lagring och tjänster blir DNS-hantering mer komplicerat och öppnar upp för nya säkerhetsrisker och utmaningar. DNS-tjänsteleverantörer har verktyg och kompetens som hjälper till att säkra nätverket, förbättra tillgängligheten och öka prestandan som företag, i de flesta fall, inte har råd att göra själva. Företag måste balansera graden av kontroll de vill utöva över sina DNS-system med kostnaden och DNSresursernas tillgänglighet. Omfattande DNS-hantering kräver noggrann planering, avsevärd expertis och betydande resurser. De flesta företag upptäcker tyvärr inte svagheten i sina befintliga DNS-infrastrukturer förrän det är för sent och de har fått utstå förlorad produktivitet eller inkomst. VERISIGN DOMÄNNAMNSTJÄNSTER Svaret på effektiv DNS-hantering är användandet av en globalt distribuerad, säkert hanterad molntjänst, som Verisign Managed DNS, för att säkra tillgänglighet och låta företag spara investerings- och driftskostnader kopplade till implementering och hantering av DNSinfrastruktur. Verisign Managed DNS använder en unik hybridmodell av anycast och unicast för att ge en optimal kombination av prestanda och tillförlitlighet för DNS-förfrågningar och responser, vilket ger enklare och flexiblare hantering av DNS-miljöer. Verisign har en lång historia av ledarskap med DNS. Vi har hanterat DNS för toppdomäner (TLD), inklusive.com,.net,.gov,.edu,.tv,.cc,.jobs och.name, med bästa dokumenterade upptid av alla register och hanterar i genomsnitt 60 miljarder DNS-uppslag varje dag med 100 % exakthet. För att möta de oerhörda kraven vid hantering av.com och.net har Verisign utvecklat en egen namnserver vid namn ATLAS (Advanced Transaction Lookup and Signaling System), som hanterar DNStrafik snabbare och effektivare än något kommersiellt tillgängligt alternativ. För att ge redundans och hastighet driver Verisign 17 stora upplösningssidor världen över vid viktiga Internet-hubbar i Nordamerika, Europa och Asien. Förutom dessa stora upplösningssidor driver Verisign dessutom dussintals mindre RIRS (Regional Internet Resolution Sites) över hela världen som ger höghastighetsupplösning till länder som tradionellt sett varit underförsörjda. Denna konstellation av namnservrar underhålls, övervakas och hanteras av Verisigns team av ledande experter inom DNS, DDoS-skydd och säkerhet. Varje sida inom nätverket är väl ansluten till hög bandbredd och strikta säkerhetskontroller. 5

6 Samma infrastruktur och expertis som stöder världens största toppdomäner har förlängts till kunder genom Verisigns tjänstepaket, som innefattar Managed DNS, DDoS-skydd och idefense security intelligence. Besök för ytterligare information om Verisigns tjänster. OM VERISIGN Verisign är en pålitlig leverantör av internetinfrastrukturtjänster för den digitala världen. Miljarder gånger varje dag förlitar sig företag och konsumenter på vår internetinfrastruktur för kommunikation och säker handel. i Verisign Whitepaper. Distributed Denial of Service: Får till slut den uppmärksamhet det förtjänar. Maj ii Yankee Group. DNS: Risk, Reward and Managed Services. Feb iii Verisign Domain Name Industry Brief, Februari 2011 iv Verisign pressmeddelande. Verisign Launches Managed DNS to Help Companies Reduce Costly Downtime and Simplify DNS Management. 11 augusti 2010 v Yankee Group. DNS: Risk, Reward and Managed Services. Feb VerisignInc.com 2011 VeriSign, Inc. Alla rättigheter reserverade. VERISIGN och andra varumärken, tjänstemärken och symboler är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign, Inc. och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 6

7 PROFIL ÖVER DNS-ATTACKER DNS utvecklades för många år sedan när effektiviteten var viktigare än säkerheten. Därför har det blivit ett mål för angripare som kapar webbsidor som på olika sätt exploateras för att komma åt känslig information. Organisationer med internetnärvaro är öppna för DNS-attacker och bör därför veta hur de fungerar och hur de kan undvikas. DNS-cacheförgiftning DNS-cacheförgiftning uppstår när en illvillig aktör ändrar IP-adressen för ett specifikt register på en rekursiv DNSserver genom att skicka en stor mängd falska svar, maskerade som den officiella servern, medan den rekursiva servern väntar på svar från den riktiga officiella servern. Det lurar den rekursiva servern att serva och lagra det falska svaret till slutanvändare. En full insats från DNSSEC (DNS security extensions) skyddar mot denna typ av attacker. Mer arbete krävs av registratorer, internetleverantörer och företag för att få ut det mesta av DNSSEC, men Verisigns undertecknande av.com-zonen innebär ett stort steg mot att lösa denna DNS-sårbarhet. DNS Reflective Amplification Attack En DNS reflective amplification attack är i grunden en distribuerad tillgänglighetsattack riktad mot DNS-servrar. Ett normalt DNS-uppslag rymmer ca 100 byte och svaret rymmer mellan byte. En stor DNS-respons kan omfatta allt mellan 500 byte och byte med information. DNS amplification attack fungerar så att källadressen till ett stort antal DNS-uppslag som skickas till giltiga DNS-servrar förfalskas. Den förfalskade adressen är den till målet med attacken. De legitima DNS-servrarna deltar (ovetandes) i attacken genom att skicka ett stort antal stora DNS-svar till den IP-adress som är offer. Resource Starvation eller Direct Attack Den enklaste typen av attack är att hitta ett stort botnät av kapade datorer och rikta ett stort flöde av rekursiva DNSuppslag mot den auktoritativa DNS-servern. Dessutom kommer angriparen att förfalska det förfrågande paketets käll-ipadress så att den blir från en populär och legitim rekursiv DNS-server (en som har många slutanvändare). Attackmålet kan inte hindra dessa paket med brandvägg, eftersom de är blandade med legitima uppslag från den rekursiva servern. Datamodifieringsattack Cacheförgiftning är inte det enda sättet att modifiera DNS-data på. Flera attacker har lyckats omdirigera legitim trafik till dåliga sidor genom att exploatera målföretagets registratorkonto och ändra dess DNS-register så att det pekar på skadliga DNS-register. DNS-data kan även modifieras direkt på den auktoritativa DNS-servern som svarar på DNSuppslagen. Det har gjorts några mycket offentligt kända intrång mot DNS-leverantörer där en angripare kunde logga in till DNS-leverantörens hanteringssystem och modifiera målets DNS-data. Att skydda din DNS DNSSEC (DNS security extensions) har utvecklats för att skydda DNS-infrastrukturen. Det görs genom att tillämpa digitala signaturer på DNS-data för att autenticera dess ursprung och verifiera dess integritet när de förflyttar sig över Internet. Samtidigt som det här är det första stora steget mot att skydda DNS-integriteten är det viktigt för internetleverantörer, webbsideoperatörer och registratorer att implementera DNSSEC över de domäner och rekursiva servrar som de hanterar, för att DNSSEC effektivt ska kunna skydda den globala DNS-infrastrukturen. Verisign följer aktivt DNSSEC-implementeringens framsteg över alla toppdomäner som hanteras och tillhandahåller verktyg till alla för att, bland annat, kontrollera DNSSEC-informationen på deras, eller någon annans, webbsida och huruvida en DNS-resolver är konfigurerad för DNSSEC-validering. Antalet DNSSEC-aktiverade webbsidor i.com,.net och.edu-zonerna finns också tillgängligt. Besök för ytterligare information. 7

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument... 3 1.2 Förkortningar och ordförklaringar... 3 2 Sammanfattning...4 3 Om projektet...5 4 DNS-tjänst med kvalitet...6 4.1 Vad innebär kvalitet

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Vägledning för införande av DNSSEC

Vägledning för införande av DNSSEC Vägledning Version 1.0 2010-10-22 Vägledning för införande av DNSSEC Framtagen i samarbete mellan E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län. Vad vill uppnås med

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Webbhotell och deras tjänster

Webbhotell och deras tjänster Chanett Erlebach Webbhotell och deras tjänster En jämförelse av kostnader, funktioner och service. Web hosting and their services A comparison of costs, features and service Informatik C-uppsats Termin:

Läs mer

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende

Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende RAPPORT: ÖKA FÖRETAGETS TILLVÄXT GENOM ATT HÖJA KUNDERNAS FÖRTROENDE Rapport Öka företagets tillväxt genom att höja kundernas förtroende Den hemliga ingrediensen till framgång på internet Öka företagets

Läs mer

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA

E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA E-HANDEL EN STUDIE OM EXTERNA BETALNINGSSÄTT OCH KONSUMENTENS OSÄKERHET Kandidatuppsats i Informatik Nathalie Gekson Serkan Selcuk VT 2010:KI06 Svensk titel: En studie om externa betalningssätt och konsumentens

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS Solution Brief SAMMANFATTNING Nya säkerhetshot kräver en ny form av säkerhetshantering. De som arbetar med it-säkerhet behöver en systemarkitektur

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Beredskap mot skadlig kod

Beredskap mot skadlig kod Beredskap mot skadlig kod en kartläggning av it- och informationssäkerheten inom större myndigheter och statliga bolag i sverige med fördjupad analys av skadlig kod kbm:s temaserie 2005:1 kbm:s temaserie

Läs mer