Kiambuprojektet utvärderas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiambuprojektet utvärderas"

Transkript

1 K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag % av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten av en yrkesskola för unga från fattiga familjer, har nått det skede då biståndsmedlen från Finland tagit slut och skolan skall vara självbärande. Byggandet har pågått från 2005 till Invigningen skedde 2008 och sedan dess har verksamheten varit i gång, efter hand har utbildningslinjerna vuxit till fyra. Under min resa till Kiambu var det tid både att titta bakåt och framåt. De första studerandena är nu ute på arbetsmarknaden, flera har grundat små företag. Målet är uppnått! Snart kan tre nya linjer välkomna studerande. Då kommer ca 200 studerande att dagligen röra sig på yrkesskolans område. Tittar man framåt är missbrukarna den följande gruppen vår samarbetspartner vill nå. Tack för gott samarbete! Hoppas du fortsätter att be för och ge till projektet i Kiambu! Bernt Klockars KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt inom Kiambuprojektet. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars We are proud of Finland, dvs. Vi är stolta över Finland, står det på tårtan de studerande på restauranglinjen bakade och dekorerade inför samlingen tisdag då tidigare studerande berättade om hur de lyckats i sina nygrundade små företag. Kiambuprojektet utvärderas Många hälsningar från Kiambu, Kenya, som jag besökte under höstlovsveckan för att tillsammans med utomstående utvärderare arbeta igenom projektet med yrkesskolbygget i Kiambu från de första planerna till det som i slutändan blev resultatet. Huvudutvärderare är Tomi Järvinen från World Vision, medan det mesta av arbetet på ort och ställe sköts av Wilfred Amaleba, som har lång projekterfarenhet och numera fungerar som konsult. Tomi besökte projektet i början av oktober och under höstlovsveckan förde Wilfred samtal med administrationen och studerande. Min roll var att från sidan följa med arbetet och ge input från projektets finländska sida. De utomstående granskarnas rapport skall vara klar inom november. Redan nu vet vi att den kommer att skrivas i en mycket positiv anda. Tidigare studerande självförsörjande Tisdag ordnade vi ett tillfälle på yrkesskolan för nuvarande studerande, lärare och tidigare studerande. Wilfred och undertecknad var utomstående deltagare, vi fick bägge varsin (oförberedd) taltur. Tillfället

2 God förvaltning Här följer tre små exempel på hur man prioriterat ifråga om pengarna från Finland: 1. I projektplanen ingick möjligheten att köpa bilar för projektet. Pastor Joseph Mbeti kör fortfarande med sin kring 30 år gamla, skruttiga bil. Man valde att avstå från bilköpen för att använda pengarna till det som direkt hade med projektet att göra. Så länge bilen för mig från punkt A till punkt B, varför skulle jag byta? frågar Joseph sig. 2. I projektplanen fanns 1,7 miljoner Kenyashilling (17.000e) upptaget för en ny transformator och nya matarledningar för att yrkesskolan skulle få den nivå på strömmen som behövs för stora och dyra maskiner. Man vägrade dock betala den summan och sökte andra möjligheter och de upptäcktes! Genom att samla grannarna till projektet, få deras underskrifter och ta kontakt med det nationella elbolaget kunde projektet genomföras som ett elektrifieringsprojekt med statsstöd. Man kunde visa att spänningen ofta föll och att detta skadade utrustningen. Istället för summan ovan betalade man Kenyashilling (540e) för kabeldragningar och transformator. En stor inbesparing! 3. Med Kenya Central Bank förhandlade man fram en egen växelkurs som alltid gett mellan 4,5 och 5 KSH mera per euro än vid normal valutaväxling. Revisorerna har haft svårt att förstå detta. We like to stretch the shilling, säger Joseph och ler brett. slutade med att en tårta som restauranglinjen bakat och dekorerat skars och åts. Texten på tårtan var We are proud of Finland och We love u ( Vi är stolta över Finland och Vi älskar er ). Det mest intressanta under eftermiddagen var tre tidigare studerande som berättade om sina erfarenheter av livet efter utbildningen. Utvärdering. Wilfred Amaleba möter en grupp studerande och ett par lärare. Utvärdering. Thomas Muthee, Patrick Chege och granskare Wilfred Amaleba samtalar. Åhörarna ställde många frågor och tillfället upplevdes långt intressantare och nyttigare än någon vågat ana. Man beslöt omgående att liknande tillställningar kommer att återkomma. Besök på Finlands ambassad Också denna gång hade jag inbjudit Finlands ambassads biståndsansvariga Emma Pajunen. Hon hade lovat komma, men fick lov att ändra sina planer i sista stund pga ett besök av ministern. Istället besökte jag ambassaden tillsammans med administratören Joseph Mbeti onsdag Vi hade ett gott samtal. Emma var mycket intresserad. Hon gav också några tips på liknande projekt i landet som man eventuellt kunde samarbeta med. Finlands ambassad ordnar en kurs för biståndsmottagare senare i oktober. Inbjudan hade nått Kiambu och två personer hade anmält sig. Detta är andra gången någon från Kiambu inbjuds och deltar. I samband med mötet på ambassaden överräcktes finskt rågbröd och salmiak. Goda samarbetspartners framgångsfaktor Min korta analys till varför projektet blivit så framgångsrikt bygger helt och hållet på vår samarbetspartner. Visionen om att hjälpa lokalsamhället föddes lokalt och har burits upp hela tiden lokalt. Detta i kombination med väldigt klara och strikta principer för förvaltning av både vision och resurser har skapat en ypperlig grund för projektet. De pengar man anförtrotts har man velat förvalta minst lika bra som man skulle ha förvaltat sina egna. Med så goda samarbetspartners fortsätter man gärna samarbetet. Tidigare har nämnts att det andra lokala problemet man önskar ta itu med är det utbredda missbruket. En detaljerad projektplan finns klar. Processen med att samla ihop medel för tomtinköp intill yrkesskolan pågår. Ge ditt bidrag! Ett rehabiliteringscenter passar som hand i handske ihop med filosofin att hjälpa lokalsamhället dessutom som komplement till det barnhem församlingen driver och yrkesskolan vi medverkat till. Tomtens pris befaras blir så hög som e. Mindre och större gåvor är välkomna. Vi har redan en del pengar för att inleda själva projektet bara vi först får ihop till tomten. Kolla konto- och referensnummer med Rådet för mission. Bernt Klockars Projektkoordinator för Kiambu-projektet

3 Glada nattvakter. Bernard Parmwala, rektor Geoffrey Muchiri och Daniel Lemoru. Nattvakterna är masajer. Daniel studerar också dagtid i skolan på restauranglinjen. Nästan hela yrkesskolans nuvarande personal samlad. Fr. v. rektor Geoffrey Muchiri, restauranglinjens lärare Sarah Njeri, sömnadslärare Joseph Kariuki, vikarierande hårfrisörslärare Margaret Wairimu, sekreterare Peninnah Wambui, kassör Pauline Nyakio, hårfrisörslärare Edith Nyakio och IT-lärare Anthony Mwangi. På bilden saknas assistent Lydia Wanjiru och nattvakterna (se annan bild). Hög kvalitet ett måste i hård konkurrens Joseph Mwaniki Kariuki var den första läraren som anställdes vid yrkesskolan Word of Faith Community College. Han inledde sitt arbete med yrkesskolans första grupp någonsin i samband med invigningen i maj Bland de studerande är han mycket uppskattad för sin yrkesskicklighet och sitt trevliga sätt. När man följer med Josephs arbete i klassen noterar man snabbt hur skicklig han är på att differentiera undervisningen så att var och en av de studerande möts just där de har behov, en massa aktiviteter pågår parallellt i klassrummet. - Förutom yrkesskolan Word of Faith Community College finns det i Kiambu både en anglikansk och en katolsk yrkesskola som erbjuder utbildningar inom skräddarbranschen, berättar Joseph. Sömnadslärare Joseph Kariuki är skicklig på att differentiera undervisningen. Olika grupper sysslar med olika saker i klassrummet hela tiden. NEDAN: Hårfixning på gång. Den lilla flickan är redan klar. Likheter och olikheter De tre yrkesskolorna har ungefär samma läroplan och till vissa delar samarbetar Joseph med de andra institutionerna t.ex. anmäler de gemensamt sina studerande till nationella examensprov och har ibland samlat de studerande från alla tre skolorna till speciella övningstillfällen inför dessa examina. - Avgifterna för studierna i de andra skolorna är däremot mycket högre, vilket gör att unga från fattiga familjer inte har råd att gå i dem, berättar Joseph vidare. Skillnaderna är flera. Enligt Joseph kan man i WOFCC studera längre dagar, på de andra skolorna är vissa dagar så korta som 2 timmar. Också ifråga om innehållet i undervisningen finns det skillnader. - Förutom den gemensamma läroplanen, som förutsätts av regeringens utbildningsansvariga, har vi flera lokala tillägg som gör undervisningen bredare. FORTS.

4 Fixad! I en handvändning hade studerande Robinson Kamau diagnostiserat och reparerat felet på datorns centralenhet. NEDAN: Sarah Njeri informerar om hur kakätandet skall gå till. Hedersgästerna blir först matade med varsin bit. Därefter distribueras tårtbitar till alla deltagare. Fr. v. Bernt Klockars, Joseph Mbeti, Sarah Njeri och Geoffrey Muchiri. Konkurrensen hård På marknaden i Kiambu finns det många som dumpar billiga kläder tillverkade utomlands, t.ex. i Kina. Vad är det som säger att skräddare du utbildar kommer att klara sig i konkurrensen? - Konkurrensen är hård, ja, men många väljer ändå att sy upp och ibland också reparera egna kläder. Det som vi märkt är att det inte längre räcker med de färdigheter som man har när man uppnått Grade III av den nationella examen. Om man skall klara sig numera måste man ha Grade II som gör att man ganska fritt behärskar vilken design som helst enligt kundens önskemål. Efter några år ute i jobb kan man komma tillbaka och avlägga Grade I, den högsta nivån. Joseph konstaterar samtidigt att det hänt sig flera gånger att olika företag hört sig för och värvat studerande bland de som just håller på att bli klara från skräddarlinjen något som är otroligt glädjande. En linje med tre olika innehåll Under de år som Joseph fungerat som lärare på skräddarlinjen har han endast haft en pojke som studerande. Vad beror det på? - Alla är välkomna till alla linjer på yrkesskolan. Det är bara så att pojkarna inom kikuyustammen, som de flesta tillhör här i Central Province, hellre gör något mera manligt än att bli skräddare. Egentligen består sömnadslinjen av tre olika delar Dressmaking där man syr kläder för damer, Tailoring där man syr kläder för män och dessutom Fashion Design där man lär de studerande rita mönster och själv vara kreativa. Inom biståndsverksamheten i Finland är miljöpåverkan och hållbar utveckling viktiga värden. Hur hanterar ni överlopps material på sömnadslinjen? - Normalt har vi inget som blir överlopps. T.o.m. de ark som används för mönster återanvänds, de sparas, ritas om och klipps i nya former. De tygbitar som blir över används till hårband och sittdynor, som också fylls med överlopps material, avslutar Joseph Kariuki. Restauranger, skolkök, sjukhuskök Bredd i undervisningen ger många möjliga arbetsplatser Sarah Njeri Ndungu är lärare för restauranglinjen vid yrkesskolan Word of Faith Community College i Kiambu. Från att ha haft en ganska blygsam mängd studerande har hon nu 22 studerande. - På vår linje undervisar vi ganska brett i allt inom restaurangbranschen. Meningen är att den som genomgått vår utbildning skall kunna starta eget företag, jobba i restaurangkök eller i skolkök eller på sjukhus, berättar Sarah. Den bredd som då behövs är t.ex. en del näringslära. - Det lönar sig att fråga vem som skall äta vilken mat. Den som är sjuk och kanske sängliggande behöver inte samma mat som den som är ung och växer. I utbildningen ingår 3 månader praktik. Praktiken ordnas vanligtvis i Nairobi. Vilka studerar på linjen? - De allra flesta som gått utbildningen är damer. Den äldsta var kring 45 år och gift men hon ville lära sig mera och har nu startat ett eget företag inom restaurangbranschen, berättar Sarah. I Kenya favoriseras ofta män när det gäller arbete i restaurangkök. Därför vore det attraktivt att locka unga män till linjen. Sarah betonar jämlikhet i undervisningen. - Studierna är också upplagda så att man kan studera och jobba lite vid sidan om ifall man behöver tjäna ihop till kursavgiften, avslutar Sarah.

5 Margaret Waithera Njuguna Studerande på restauranglinjen Margaret hörde om yrkesskolan Word of Faith Community College via en bekant. Skolan har bra rykte i förhållande till andra skolor, enligt henne. - Motivationen för studier är viktig. Jag trodde att restauranglinjen innebar nästan enbart kokande, men hade fel. Jag får betydligt bredare kunskap i mina studier än det, säger Margaret. - Ett bra jobb får man efter studierna genom att man är beslutsam, funderar Margaret. Margaret känner en tidigare studerande som just nu jobbar som kassörska. Är det en arbetsplats som motsvarar utbildningen? - Beräkningar av ingredienser och kostnader ingår i studierna så hon är inte helt felplacerad, resonerar Margaret. John Muuo Studerande på IT-linjen - Jag hörde om skolan via en bekant och har märkt att det är ett gott institut. Speciellt gillar jag morgonsamlingarna, då skolans grundläggande värderingar kommer fram, säger John. Själv valde han aldrig IT i högstadiet, men pga eget intresse kunde han ändå mera än de flesta om datorer efter avslutad skolgång. - Jag har en passion för datorer! Min förebild är Bill Gates som kommit väldigt långt på området. Hans pappa marknadsför ivrigt skolan till andra föräldrar som söker studieplats för sina barn. Han är imponerad över vad John lärt sig under en kort tid i skolan. - Lärarna här är vänliga och har bra kunskap. Utrymmet är rent och snyggt, säger John. Han vet om att en del av skolans tidigare studerande fått låna pengar till utrustning när de fått ut sitt certifikat. Han skulle gärna ta emot en dator och en skrivare. Han är inriktad på att starta eget när han är färdigt utbildad. Christine Mwihaki Nginyo Studerande på hårfrisörslinjen Christine studerade tidigare på sömnadslinjen på den anglikanska St. James Academy i Kiambu. Hon följde med en vän som hade ärende till yrkesskolan Word of Faith Community College och blev genast förtjust. - Här får man nya, kreativa idéer, undervisningen är praktisk och läraren är alltid på plats. Christine var inte intresserad av en skola i Nairobi, som hade varit alternativet, pga dyra transporter och rusningstrafik. Hon upplever sin nuvarande skola som välutrustad. - Jag upplever att man hela tiden försöker höja standarden, målsättningarna för undervisningen är höga, säger Christine. Hennes mamma bor numera i Mombasa och hon har för avsikt att efter avslutade studier återvända dit för att öppna egen salong inom skönhetsbranschen. - Skönhet handlar mycket om att höja folks självförtroende. Många har problem med ekonomin och har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet från sina föräldrar. Därför är det viktigt att först lära känna sig själv och sedan satsa också på sitt utseende för att må bra. En del av sin inspiration får Christine från TV-serier, en annan del från tidskrifter. Hon skulle önska ett bibliotek med olika modetidskrifter i skolan. Christine har ganska klara åsikter i olika frågor och uttrycker dem gärna. - Kvinnor tar över världen, allt från fastigheter till affärslivet. Samtidigt sköter de hemmen. Tyvärr binder avundsjuka gentemot andra kvinnor en del kvinnor.

6 Margaret Kiambui Eunice Studerande på restauranglinjen - Vår utbildning håller hög kvalitet, trots låga avgifter, anser Margaret som är den yngsta någonsin på restauranglinjen. Margaret inledde studierna i mars Speciellt gillar hon den praktiska inriktningen och också morgonsamlingarna. - Ämnen som behandlas under morgonsamlingarna har ofta att göra med hur man ser på sig själv och hur man kan motivera sig för studier och senare jobb. Margaret har betraktat läraren som är upptagen med många olika arbetsuppgifter samtidigt. Hon tycker att en lärare till vore önskvärt, eftersom vissa uppgifter är krävande. - Du är vad du äter är en slogan som vi använder. Det handlar då mycket om näringslära, restauranglinjen har en bra bredd på undervisningen. Caroline Njeri Mungora Studerande på frisörslinjen Caroline är övertygad om att hon skulle fortsätta utbildningen på hårfrisörslinjen även om studieinriktningen inte skulle ge något slutbetyg (vilket den gör). Hon anser att hon lär sig väldigt många praktiska saker. - Med de färdigheter jag får kunde jag bra söka jobb. Pengar behövs för att överleva, säger Caroline. Också Caroline nämner morgonsamlingarna som viktiga. - De är också undervisande. Något som jag verkligen funderat på är att hålla fast vid sin vision och undvika frestelserna att avvika från den. De är nästan alltid praktiskt inriktade. Caroline hittade skolan genom en vän. Den vännen har nu egen salong. Caroline har en idé om hur man kunde marknadsföra skolan ytterligare: - Genom att ge varje studerande en t-skjorta, kanske olika färg för olika linjer, med skolans namn på, kunde man marknadsföra skolan var man än rör sig, avslutar Caroline. Robinson Kamau Studerar på IT-linjen men har gjort kortkurs inom restauranglinjen tidigare - Teknik intresserar mig mycket. Därför valde jag den här linjen framom t.ex. sömnadslinjen. Kläder intresserar inte, konstaterar Robinson. Robinson är övertygad om att man måste välja utbildning med sitt hjärta. Annars orkar man inte jobba inom det området i framtiden. Robinson har alltid skruvat itu saker och försökt reparera dem hemma. T.ex. radioapparater lyckas han bra med, men inte med mobiltelefoner (ännu). Han mötte rektor Muchiri som berättade för honom om skolan och ITlinjen. Då väcktes intresset. - Om man fick lära sig lite främmande språk här vore det bra med tanke på dem som önskar göra en global karriär, säger Robinson. På IT-linjen studerar både flickor och pojkar. På frågan om varför flickor tenderar välja vissa områden och pojkar andra medan marknaden gärna anställer t.ex. manliga hårfrisörer och kockar (som det nu inte finns många studerande av på skolan): - Det är kanske en fördel att inte höra till den grupp som normalt jobbar inom en viss bransch. Det ökar säkert kreativiteten man har inga stereotypa föreställningar om hurudana arbetarna inom området bör vara.

7 Tidigare studerande. Tabitha Wangari Kiiru, Peter Macharia Wairimu och Juliana Njeri Wanjuhi har alla tre tidigare avslutat sina studier och avlagt examina. Tisdag berättade de om livet efter studierna för dagens studerande. De fick många och intressanta frågor. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar Tisdag berättade tre av skolans tidigare studerande om vad som hände sen. Tabitha Wangari Kiiru: Startade egen firma, har upplevt många utmaningar. En solskenshistoria på så sätt att hon snabbt kunde betala bort skulden för symaskinen, köpa en till på lån och dessutom anställa en sömmerska till. Tabitha öppnar kl 8 på morgonen och stänger tiden. Kvällen innan planerar hon följande dags arbete. Hennes största upplevelse har varit att kunna stå på egna ben. Hon anser också att det är jätteviktigt att man tycker om det man gör. Tabitha vill lägga Gud först i allt, också i sitt arbete. Peter Macharia Wairimu: Klarade sig inte så bra i högstadiet, levde en tid i Nairobi (underförstått i slummen med drogproblem). Glad över att hans mor betalade anmälningsavgiften, som han kom med i tron att kansliet var öppet en söndag. Modern köpte symaskin när han blev klar. Har inte startat egen firma, men uppmuntras av omgivningen genom att han får reparera andras kläder. Juliana Njeri Wanjuhi: Startade egen firma som franchise genast efter avslutade studier. På så sätt fick hon använda en känd sömmerskas logo och har inte behövt marknadsföra sig. Juliana tävlar med kvalitet och design. Att kunden alltid har rätt har hon upplevt t.ex. när en kund påstått att hon valt ett annat mönster än vad de kommit överens om. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar säger Juliana. FOTNOT: Församlingen Word of Faith stödjer de utexaminerade studerandena genom att låna pengar till utrustning t.ex. symaskin (ca 120e), overlockmaskin (ca 200e), hårfrisörsgrejer (ca 200e). Äganderätten till symaskinen övergår när hela lånet är betalt. Allt finns dokumenterat på papper. Om församlingen inspekterar, skall utrustningen vara i användning, inte stå undanställd. Låneamorteringen är 2e i månaden. Sammanlagt 23 maskinpaket har man hittills lånat ut.

8 Fokus på missbrukarna i fas II Att yrkesskolan förverkligades berodde på församlingen Word of Faiths önskan att visa Guds kärlek och omsorg till de människor som levde i lokalsamhället. Det andra problemet de gärna fokuserar på är missbrukarna. De är många och ofta unga. Staten står handfallen utan ens en strategi för hur man vill bemöta missbruket. Missbruket består av både alkohol och tyngre droger som säljs öppet trots hårda fängelsestraff. Under senare år har landet sköljts över av droger från Asien som transporteras över Indiska Oceanen och kommer in i landet via hamnarna. Liksom vid starten av yrkesskolprojektet finns alla planer klara. Man har också en vårdfilosofi som man delvis redan prövat på. En del blivande vårdpersonal har redan utbildats i ett rehabiliteringscenter i Norge. I Finland har vi redan fått grönt ljus för att kunna använda biståndsmedel för projektet. Flera skolor har redan samlat in medel i samband med dagsverksinsamlingen, så en grundplåt finns för byggandet och starten av rehabiliteringscentret. Vad hindrar att vi startar? Biståndsmedel får inte användas för inköp av tomten. Trots en flerårig satsning på insamlingen har vi inte nått särskilt långt. Markinköp så här i närheten av Nairobi och dessutom som man tror med somaliska piraters pengar på marknaden är otroligt svårt och dyrt. Man räknar med kostnader på omkring e. Så fort församlingen Word of Faith får grönt ljus av oss inleder de förhandlingar med familjerna som äger marken intill yrkesskolan Word of Faith Community College. Men den dag förhandlingarna ros i land måste man ha pengar att slå i bordet. Nu ber vi om större och mindre gåvor för att kunna slutföra insamlingen och påbörja följande projekt. Betala in din gåva till Rådet för mission, Nordea , referensnummer 660. Tack! För Rådet för mission Kiambu Bernt Klockars Projektkoordinator Rehabiliteringscentret Word of Faith Care Center planeras resas på landområdet till höger om yrkesskolan. Många fördelar finns med att placera centret just här; vattenförsörjning, administration och säkerhet för att nämna några. Vi har långt kvar innan målet på e är uppnått. Ge ditt bidrag idag! Be för insamlingen och projektstarten!

9 Antalet utexaminerade AVDELNING KURS SEPT, NOV 2009 Sömmerskelinjen Dress-making grade III* Dress-making grade II* YRKESSKOL- PROJEKTET I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2009 År 2010 Till Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA Frisörs- och skönhetslinjen DEC 2010 TOTALT (inkl. 2008) TOT per linje Tailoring grade III* TOT per avd Embroidery Frisör Skönhet Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Videoeditering Restauranglinjen Kakbak och dekoration Kokning Hushållning Hoteladministration Mat o dryck Brödbak * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2011 fram till AVDELNING KURS TOTALT per linje Datalinjen Dataprogram 39 Datareparationer 4 och underhåll Webdesign 1 45 Restauranglinjen Certifikat för 1 1 catering SUMMA 46 TOTALT per avdelning Kontonummer: Rådet för mission, , referensnummer 660

10 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGEL- OREGELBUNDNA** TOTALT BUNDNA Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE Vänligen ge materialet vidare till andra intresserade när du läst det. Det är ett sätt att spara både på naturen och på resurserna. Din egen kopia kan du hämta på hemsidan Barnhemsbarn. Efter politiska oroligheter startade församlingen Word of Faith ett barnhem för att ta hand om föräldralösa barn. I framtiden kan de få utbildning genom yrkesskolan. Här är några av de tjugo barnen.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus. I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta

Läs mer

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA K IAMBU NYTT GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Tio välsignade år År 2013 är det jämt tio år sedan samarbetet kring yrkesskolprojektet inleddes med församlingen Word of Faith Church

Läs mer

Tema KENYA FEBRUARI 2015

Tema KENYA FEBRUARI 2015 Tema KENYA FEBRUARI 2015 Nytt nyhetsbrev Rådet för mission tar härmed i bruk ett nytt samlingsnamn för information från olika arbetsområden, Global Vision. Detta istället för KiambuNytt och ZimbabweNytt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv.

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. AUGUSTI - SEPTEMBER 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. Sasha och Masha, våra små vänner i barnhemmet i Jekaterinburg IGNAT

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

DRAFT. Annat land. utanför europa

DRAFT. Annat land. utanför europa Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Modul 6 Självutveckling För handledare

Modul 6 Självutveckling För handledare Modul 6 Självutveckling För handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Varför är det viktigt att

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Kära Ruth Författare: Bente Bratlund Bakgrund Det här materialet hör till boken Kära Ruth som är skriven av Bente Bratlund. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som läser boken.

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö. HANTVERKSPROGRAMMET FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö. HANTVERKSPROGRAMMET FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö. HANTVERKSPROGRAMMET FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FASHION DESIGN Är du en kreativ person som är intresserad av mode och kläder? Då är Fashion Design rätt utbildning

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer

FEBRUARI - MARS 2014. Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer FEBRUARI - MARS 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer Taggtråden som avbildades i Mission Possibles gamla logga är idag bruten. Idag kan vi verka fritt i länder som för 40

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012

AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 AVTALSRÄTT, obligatoriska ämnesstudier 10.2.2012 Svarsdirektiv Svarsutrymmet är en sida för frågorna 1 3. Svar som överstiger utrymmet eller svar med mer än en textrad per radstreck beaktas inte. Svarsutrymmet

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010

Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Pengar, pengar, pengar hur får r jag tag i dem?? Harriet Sundholm 24.3.2010 Svenska Österbottens 4H distrikt r.f. INLEDNING Ekonomi är A och O, utan pengar ingen verksamhet Vem kan 4H samarbeta med? m.a.o.

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Utbildning för gruppadministratörer

Utbildning för gruppadministratörer Utdelningsblad för utbildningen Indexeringsroller Här följer en kort sammanställning av rollerna i ett indexeringsprogram och hur de samarbetar. Gruppadministratör Gruppadministratören tillser FamilySearch

Läs mer