Kiambuprojektet utvärderas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiambuprojektet utvärderas"

Transkript

1 K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag % av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten av en yrkesskola för unga från fattiga familjer, har nått det skede då biståndsmedlen från Finland tagit slut och skolan skall vara självbärande. Byggandet har pågått från 2005 till Invigningen skedde 2008 och sedan dess har verksamheten varit i gång, efter hand har utbildningslinjerna vuxit till fyra. Under min resa till Kiambu var det tid både att titta bakåt och framåt. De första studerandena är nu ute på arbetsmarknaden, flera har grundat små företag. Målet är uppnått! Snart kan tre nya linjer välkomna studerande. Då kommer ca 200 studerande att dagligen röra sig på yrkesskolans område. Tittar man framåt är missbrukarna den följande gruppen vår samarbetspartner vill nå. Tack för gott samarbete! Hoppas du fortsätter att be för och ge till projektet i Kiambu! Bernt Klockars KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt inom Kiambuprojektet. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars We are proud of Finland, dvs. Vi är stolta över Finland, står det på tårtan de studerande på restauranglinjen bakade och dekorerade inför samlingen tisdag då tidigare studerande berättade om hur de lyckats i sina nygrundade små företag. Kiambuprojektet utvärderas Många hälsningar från Kiambu, Kenya, som jag besökte under höstlovsveckan för att tillsammans med utomstående utvärderare arbeta igenom projektet med yrkesskolbygget i Kiambu från de första planerna till det som i slutändan blev resultatet. Huvudutvärderare är Tomi Järvinen från World Vision, medan det mesta av arbetet på ort och ställe sköts av Wilfred Amaleba, som har lång projekterfarenhet och numera fungerar som konsult. Tomi besökte projektet i början av oktober och under höstlovsveckan förde Wilfred samtal med administrationen och studerande. Min roll var att från sidan följa med arbetet och ge input från projektets finländska sida. De utomstående granskarnas rapport skall vara klar inom november. Redan nu vet vi att den kommer att skrivas i en mycket positiv anda. Tidigare studerande självförsörjande Tisdag ordnade vi ett tillfälle på yrkesskolan för nuvarande studerande, lärare och tidigare studerande. Wilfred och undertecknad var utomstående deltagare, vi fick bägge varsin (oförberedd) taltur. Tillfället

2 God förvaltning Här följer tre små exempel på hur man prioriterat ifråga om pengarna från Finland: 1. I projektplanen ingick möjligheten att köpa bilar för projektet. Pastor Joseph Mbeti kör fortfarande med sin kring 30 år gamla, skruttiga bil. Man valde att avstå från bilköpen för att använda pengarna till det som direkt hade med projektet att göra. Så länge bilen för mig från punkt A till punkt B, varför skulle jag byta? frågar Joseph sig. 2. I projektplanen fanns 1,7 miljoner Kenyashilling (17.000e) upptaget för en ny transformator och nya matarledningar för att yrkesskolan skulle få den nivå på strömmen som behövs för stora och dyra maskiner. Man vägrade dock betala den summan och sökte andra möjligheter och de upptäcktes! Genom att samla grannarna till projektet, få deras underskrifter och ta kontakt med det nationella elbolaget kunde projektet genomföras som ett elektrifieringsprojekt med statsstöd. Man kunde visa att spänningen ofta föll och att detta skadade utrustningen. Istället för summan ovan betalade man Kenyashilling (540e) för kabeldragningar och transformator. En stor inbesparing! 3. Med Kenya Central Bank förhandlade man fram en egen växelkurs som alltid gett mellan 4,5 och 5 KSH mera per euro än vid normal valutaväxling. Revisorerna har haft svårt att förstå detta. We like to stretch the shilling, säger Joseph och ler brett. slutade med att en tårta som restauranglinjen bakat och dekorerat skars och åts. Texten på tårtan var We are proud of Finland och We love u ( Vi är stolta över Finland och Vi älskar er ). Det mest intressanta under eftermiddagen var tre tidigare studerande som berättade om sina erfarenheter av livet efter utbildningen. Utvärdering. Wilfred Amaleba möter en grupp studerande och ett par lärare. Utvärdering. Thomas Muthee, Patrick Chege och granskare Wilfred Amaleba samtalar. Åhörarna ställde många frågor och tillfället upplevdes långt intressantare och nyttigare än någon vågat ana. Man beslöt omgående att liknande tillställningar kommer att återkomma. Besök på Finlands ambassad Också denna gång hade jag inbjudit Finlands ambassads biståndsansvariga Emma Pajunen. Hon hade lovat komma, men fick lov att ändra sina planer i sista stund pga ett besök av ministern. Istället besökte jag ambassaden tillsammans med administratören Joseph Mbeti onsdag Vi hade ett gott samtal. Emma var mycket intresserad. Hon gav också några tips på liknande projekt i landet som man eventuellt kunde samarbeta med. Finlands ambassad ordnar en kurs för biståndsmottagare senare i oktober. Inbjudan hade nått Kiambu och två personer hade anmält sig. Detta är andra gången någon från Kiambu inbjuds och deltar. I samband med mötet på ambassaden överräcktes finskt rågbröd och salmiak. Goda samarbetspartners framgångsfaktor Min korta analys till varför projektet blivit så framgångsrikt bygger helt och hållet på vår samarbetspartner. Visionen om att hjälpa lokalsamhället föddes lokalt och har burits upp hela tiden lokalt. Detta i kombination med väldigt klara och strikta principer för förvaltning av både vision och resurser har skapat en ypperlig grund för projektet. De pengar man anförtrotts har man velat förvalta minst lika bra som man skulle ha förvaltat sina egna. Med så goda samarbetspartners fortsätter man gärna samarbetet. Tidigare har nämnts att det andra lokala problemet man önskar ta itu med är det utbredda missbruket. En detaljerad projektplan finns klar. Processen med att samla ihop medel för tomtinköp intill yrkesskolan pågår. Ge ditt bidrag! Ett rehabiliteringscenter passar som hand i handske ihop med filosofin att hjälpa lokalsamhället dessutom som komplement till det barnhem församlingen driver och yrkesskolan vi medverkat till. Tomtens pris befaras blir så hög som e. Mindre och större gåvor är välkomna. Vi har redan en del pengar för att inleda själva projektet bara vi först får ihop till tomten. Kolla konto- och referensnummer med Rådet för mission. Bernt Klockars Projektkoordinator för Kiambu-projektet

3 Glada nattvakter. Bernard Parmwala, rektor Geoffrey Muchiri och Daniel Lemoru. Nattvakterna är masajer. Daniel studerar också dagtid i skolan på restauranglinjen. Nästan hela yrkesskolans nuvarande personal samlad. Fr. v. rektor Geoffrey Muchiri, restauranglinjens lärare Sarah Njeri, sömnadslärare Joseph Kariuki, vikarierande hårfrisörslärare Margaret Wairimu, sekreterare Peninnah Wambui, kassör Pauline Nyakio, hårfrisörslärare Edith Nyakio och IT-lärare Anthony Mwangi. På bilden saknas assistent Lydia Wanjiru och nattvakterna (se annan bild). Hög kvalitet ett måste i hård konkurrens Joseph Mwaniki Kariuki var den första läraren som anställdes vid yrkesskolan Word of Faith Community College. Han inledde sitt arbete med yrkesskolans första grupp någonsin i samband med invigningen i maj Bland de studerande är han mycket uppskattad för sin yrkesskicklighet och sitt trevliga sätt. När man följer med Josephs arbete i klassen noterar man snabbt hur skicklig han är på att differentiera undervisningen så att var och en av de studerande möts just där de har behov, en massa aktiviteter pågår parallellt i klassrummet. - Förutom yrkesskolan Word of Faith Community College finns det i Kiambu både en anglikansk och en katolsk yrkesskola som erbjuder utbildningar inom skräddarbranschen, berättar Joseph. Sömnadslärare Joseph Kariuki är skicklig på att differentiera undervisningen. Olika grupper sysslar med olika saker i klassrummet hela tiden. NEDAN: Hårfixning på gång. Den lilla flickan är redan klar. Likheter och olikheter De tre yrkesskolorna har ungefär samma läroplan och till vissa delar samarbetar Joseph med de andra institutionerna t.ex. anmäler de gemensamt sina studerande till nationella examensprov och har ibland samlat de studerande från alla tre skolorna till speciella övningstillfällen inför dessa examina. - Avgifterna för studierna i de andra skolorna är däremot mycket högre, vilket gör att unga från fattiga familjer inte har råd att gå i dem, berättar Joseph vidare. Skillnaderna är flera. Enligt Joseph kan man i WOFCC studera längre dagar, på de andra skolorna är vissa dagar så korta som 2 timmar. Också ifråga om innehållet i undervisningen finns det skillnader. - Förutom den gemensamma läroplanen, som förutsätts av regeringens utbildningsansvariga, har vi flera lokala tillägg som gör undervisningen bredare. FORTS.

4 Fixad! I en handvändning hade studerande Robinson Kamau diagnostiserat och reparerat felet på datorns centralenhet. NEDAN: Sarah Njeri informerar om hur kakätandet skall gå till. Hedersgästerna blir först matade med varsin bit. Därefter distribueras tårtbitar till alla deltagare. Fr. v. Bernt Klockars, Joseph Mbeti, Sarah Njeri och Geoffrey Muchiri. Konkurrensen hård På marknaden i Kiambu finns det många som dumpar billiga kläder tillverkade utomlands, t.ex. i Kina. Vad är det som säger att skräddare du utbildar kommer att klara sig i konkurrensen? - Konkurrensen är hård, ja, men många väljer ändå att sy upp och ibland också reparera egna kläder. Det som vi märkt är att det inte längre räcker med de färdigheter som man har när man uppnått Grade III av den nationella examen. Om man skall klara sig numera måste man ha Grade II som gör att man ganska fritt behärskar vilken design som helst enligt kundens önskemål. Efter några år ute i jobb kan man komma tillbaka och avlägga Grade I, den högsta nivån. Joseph konstaterar samtidigt att det hänt sig flera gånger att olika företag hört sig för och värvat studerande bland de som just håller på att bli klara från skräddarlinjen något som är otroligt glädjande. En linje med tre olika innehåll Under de år som Joseph fungerat som lärare på skräddarlinjen har han endast haft en pojke som studerande. Vad beror det på? - Alla är välkomna till alla linjer på yrkesskolan. Det är bara så att pojkarna inom kikuyustammen, som de flesta tillhör här i Central Province, hellre gör något mera manligt än att bli skräddare. Egentligen består sömnadslinjen av tre olika delar Dressmaking där man syr kläder för damer, Tailoring där man syr kläder för män och dessutom Fashion Design där man lär de studerande rita mönster och själv vara kreativa. Inom biståndsverksamheten i Finland är miljöpåverkan och hållbar utveckling viktiga värden. Hur hanterar ni överlopps material på sömnadslinjen? - Normalt har vi inget som blir överlopps. T.o.m. de ark som används för mönster återanvänds, de sparas, ritas om och klipps i nya former. De tygbitar som blir över används till hårband och sittdynor, som också fylls med överlopps material, avslutar Joseph Kariuki. Restauranger, skolkök, sjukhuskök Bredd i undervisningen ger många möjliga arbetsplatser Sarah Njeri Ndungu är lärare för restauranglinjen vid yrkesskolan Word of Faith Community College i Kiambu. Från att ha haft en ganska blygsam mängd studerande har hon nu 22 studerande. - På vår linje undervisar vi ganska brett i allt inom restaurangbranschen. Meningen är att den som genomgått vår utbildning skall kunna starta eget företag, jobba i restaurangkök eller i skolkök eller på sjukhus, berättar Sarah. Den bredd som då behövs är t.ex. en del näringslära. - Det lönar sig att fråga vem som skall äta vilken mat. Den som är sjuk och kanske sängliggande behöver inte samma mat som den som är ung och växer. I utbildningen ingår 3 månader praktik. Praktiken ordnas vanligtvis i Nairobi. Vilka studerar på linjen? - De allra flesta som gått utbildningen är damer. Den äldsta var kring 45 år och gift men hon ville lära sig mera och har nu startat ett eget företag inom restaurangbranschen, berättar Sarah. I Kenya favoriseras ofta män när det gäller arbete i restaurangkök. Därför vore det attraktivt att locka unga män till linjen. Sarah betonar jämlikhet i undervisningen. - Studierna är också upplagda så att man kan studera och jobba lite vid sidan om ifall man behöver tjäna ihop till kursavgiften, avslutar Sarah.

5 Margaret Waithera Njuguna Studerande på restauranglinjen Margaret hörde om yrkesskolan Word of Faith Community College via en bekant. Skolan har bra rykte i förhållande till andra skolor, enligt henne. - Motivationen för studier är viktig. Jag trodde att restauranglinjen innebar nästan enbart kokande, men hade fel. Jag får betydligt bredare kunskap i mina studier än det, säger Margaret. - Ett bra jobb får man efter studierna genom att man är beslutsam, funderar Margaret. Margaret känner en tidigare studerande som just nu jobbar som kassörska. Är det en arbetsplats som motsvarar utbildningen? - Beräkningar av ingredienser och kostnader ingår i studierna så hon är inte helt felplacerad, resonerar Margaret. John Muuo Studerande på IT-linjen - Jag hörde om skolan via en bekant och har märkt att det är ett gott institut. Speciellt gillar jag morgonsamlingarna, då skolans grundläggande värderingar kommer fram, säger John. Själv valde han aldrig IT i högstadiet, men pga eget intresse kunde han ändå mera än de flesta om datorer efter avslutad skolgång. - Jag har en passion för datorer! Min förebild är Bill Gates som kommit väldigt långt på området. Hans pappa marknadsför ivrigt skolan till andra föräldrar som söker studieplats för sina barn. Han är imponerad över vad John lärt sig under en kort tid i skolan. - Lärarna här är vänliga och har bra kunskap. Utrymmet är rent och snyggt, säger John. Han vet om att en del av skolans tidigare studerande fått låna pengar till utrustning när de fått ut sitt certifikat. Han skulle gärna ta emot en dator och en skrivare. Han är inriktad på att starta eget när han är färdigt utbildad. Christine Mwihaki Nginyo Studerande på hårfrisörslinjen Christine studerade tidigare på sömnadslinjen på den anglikanska St. James Academy i Kiambu. Hon följde med en vän som hade ärende till yrkesskolan Word of Faith Community College och blev genast förtjust. - Här får man nya, kreativa idéer, undervisningen är praktisk och läraren är alltid på plats. Christine var inte intresserad av en skola i Nairobi, som hade varit alternativet, pga dyra transporter och rusningstrafik. Hon upplever sin nuvarande skola som välutrustad. - Jag upplever att man hela tiden försöker höja standarden, målsättningarna för undervisningen är höga, säger Christine. Hennes mamma bor numera i Mombasa och hon har för avsikt att efter avslutade studier återvända dit för att öppna egen salong inom skönhetsbranschen. - Skönhet handlar mycket om att höja folks självförtroende. Många har problem med ekonomin och har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet från sina föräldrar. Därför är det viktigt att först lära känna sig själv och sedan satsa också på sitt utseende för att må bra. En del av sin inspiration får Christine från TV-serier, en annan del från tidskrifter. Hon skulle önska ett bibliotek med olika modetidskrifter i skolan. Christine har ganska klara åsikter i olika frågor och uttrycker dem gärna. - Kvinnor tar över världen, allt från fastigheter till affärslivet. Samtidigt sköter de hemmen. Tyvärr binder avundsjuka gentemot andra kvinnor en del kvinnor.

6 Margaret Kiambui Eunice Studerande på restauranglinjen - Vår utbildning håller hög kvalitet, trots låga avgifter, anser Margaret som är den yngsta någonsin på restauranglinjen. Margaret inledde studierna i mars Speciellt gillar hon den praktiska inriktningen och också morgonsamlingarna. - Ämnen som behandlas under morgonsamlingarna har ofta att göra med hur man ser på sig själv och hur man kan motivera sig för studier och senare jobb. Margaret har betraktat läraren som är upptagen med många olika arbetsuppgifter samtidigt. Hon tycker att en lärare till vore önskvärt, eftersom vissa uppgifter är krävande. - Du är vad du äter är en slogan som vi använder. Det handlar då mycket om näringslära, restauranglinjen har en bra bredd på undervisningen. Caroline Njeri Mungora Studerande på frisörslinjen Caroline är övertygad om att hon skulle fortsätta utbildningen på hårfrisörslinjen även om studieinriktningen inte skulle ge något slutbetyg (vilket den gör). Hon anser att hon lär sig väldigt många praktiska saker. - Med de färdigheter jag får kunde jag bra söka jobb. Pengar behövs för att överleva, säger Caroline. Också Caroline nämner morgonsamlingarna som viktiga. - De är också undervisande. Något som jag verkligen funderat på är att hålla fast vid sin vision och undvika frestelserna att avvika från den. De är nästan alltid praktiskt inriktade. Caroline hittade skolan genom en vän. Den vännen har nu egen salong. Caroline har en idé om hur man kunde marknadsföra skolan ytterligare: - Genom att ge varje studerande en t-skjorta, kanske olika färg för olika linjer, med skolans namn på, kunde man marknadsföra skolan var man än rör sig, avslutar Caroline. Robinson Kamau Studerar på IT-linjen men har gjort kortkurs inom restauranglinjen tidigare - Teknik intresserar mig mycket. Därför valde jag den här linjen framom t.ex. sömnadslinjen. Kläder intresserar inte, konstaterar Robinson. Robinson är övertygad om att man måste välja utbildning med sitt hjärta. Annars orkar man inte jobba inom det området i framtiden. Robinson har alltid skruvat itu saker och försökt reparera dem hemma. T.ex. radioapparater lyckas han bra med, men inte med mobiltelefoner (ännu). Han mötte rektor Muchiri som berättade för honom om skolan och ITlinjen. Då väcktes intresset. - Om man fick lära sig lite främmande språk här vore det bra med tanke på dem som önskar göra en global karriär, säger Robinson. På IT-linjen studerar både flickor och pojkar. På frågan om varför flickor tenderar välja vissa områden och pojkar andra medan marknaden gärna anställer t.ex. manliga hårfrisörer och kockar (som det nu inte finns många studerande av på skolan): - Det är kanske en fördel att inte höra till den grupp som normalt jobbar inom en viss bransch. Det ökar säkert kreativiteten man har inga stereotypa föreställningar om hurudana arbetarna inom området bör vara.

7 Tidigare studerande. Tabitha Wangari Kiiru, Peter Macharia Wairimu och Juliana Njeri Wanjuhi har alla tre tidigare avslutat sina studier och avlagt examina. Tisdag berättade de om livet efter studierna för dagens studerande. De fick många och intressanta frågor. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar Tisdag berättade tre av skolans tidigare studerande om vad som hände sen. Tabitha Wangari Kiiru: Startade egen firma, har upplevt många utmaningar. En solskenshistoria på så sätt att hon snabbt kunde betala bort skulden för symaskinen, köpa en till på lån och dessutom anställa en sömmerska till. Tabitha öppnar kl 8 på morgonen och stänger tiden. Kvällen innan planerar hon följande dags arbete. Hennes största upplevelse har varit att kunna stå på egna ben. Hon anser också att det är jätteviktigt att man tycker om det man gör. Tabitha vill lägga Gud först i allt, också i sitt arbete. Peter Macharia Wairimu: Klarade sig inte så bra i högstadiet, levde en tid i Nairobi (underförstått i slummen med drogproblem). Glad över att hans mor betalade anmälningsavgiften, som han kom med i tron att kansliet var öppet en söndag. Modern köpte symaskin när han blev klar. Har inte startat egen firma, men uppmuntras av omgivningen genom att han får reparera andras kläder. Juliana Njeri Wanjuhi: Startade egen firma som franchise genast efter avslutade studier. På så sätt fick hon använda en känd sömmerskas logo och har inte behövt marknadsföra sig. Juliana tävlar med kvalitet och design. Att kunden alltid har rätt har hon upplevt t.ex. när en kund påstått att hon valt ett annat mönster än vad de kommit överens om. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar säger Juliana. FOTNOT: Församlingen Word of Faith stödjer de utexaminerade studerandena genom att låna pengar till utrustning t.ex. symaskin (ca 120e), overlockmaskin (ca 200e), hårfrisörsgrejer (ca 200e). Äganderätten till symaskinen övergår när hela lånet är betalt. Allt finns dokumenterat på papper. Om församlingen inspekterar, skall utrustningen vara i användning, inte stå undanställd. Låneamorteringen är 2e i månaden. Sammanlagt 23 maskinpaket har man hittills lånat ut.

8 Fokus på missbrukarna i fas II Att yrkesskolan förverkligades berodde på församlingen Word of Faiths önskan att visa Guds kärlek och omsorg till de människor som levde i lokalsamhället. Det andra problemet de gärna fokuserar på är missbrukarna. De är många och ofta unga. Staten står handfallen utan ens en strategi för hur man vill bemöta missbruket. Missbruket består av både alkohol och tyngre droger som säljs öppet trots hårda fängelsestraff. Under senare år har landet sköljts över av droger från Asien som transporteras över Indiska Oceanen och kommer in i landet via hamnarna. Liksom vid starten av yrkesskolprojektet finns alla planer klara. Man har också en vårdfilosofi som man delvis redan prövat på. En del blivande vårdpersonal har redan utbildats i ett rehabiliteringscenter i Norge. I Finland har vi redan fått grönt ljus för att kunna använda biståndsmedel för projektet. Flera skolor har redan samlat in medel i samband med dagsverksinsamlingen, så en grundplåt finns för byggandet och starten av rehabiliteringscentret. Vad hindrar att vi startar? Biståndsmedel får inte användas för inköp av tomten. Trots en flerårig satsning på insamlingen har vi inte nått särskilt långt. Markinköp så här i närheten av Nairobi och dessutom som man tror med somaliska piraters pengar på marknaden är otroligt svårt och dyrt. Man räknar med kostnader på omkring e. Så fort församlingen Word of Faith får grönt ljus av oss inleder de förhandlingar med familjerna som äger marken intill yrkesskolan Word of Faith Community College. Men den dag förhandlingarna ros i land måste man ha pengar att slå i bordet. Nu ber vi om större och mindre gåvor för att kunna slutföra insamlingen och påbörja följande projekt. Betala in din gåva till Rådet för mission, Nordea , referensnummer 660. Tack! För Rådet för mission Kiambu Bernt Klockars Projektkoordinator Rehabiliteringscentret Word of Faith Care Center planeras resas på landområdet till höger om yrkesskolan. Många fördelar finns med att placera centret just här; vattenförsörjning, administration och säkerhet för att nämna några. Vi har långt kvar innan målet på e är uppnått. Ge ditt bidrag idag! Be för insamlingen och projektstarten!

9 Antalet utexaminerade AVDELNING KURS SEPT, NOV 2009 Sömmerskelinjen Dress-making grade III* Dress-making grade II* YRKESSKOL- PROJEKTET I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2009 År 2010 Till Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA Frisörs- och skönhetslinjen DEC 2010 TOTALT (inkl. 2008) TOT per linje Tailoring grade III* TOT per avd Embroidery Frisör Skönhet Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Videoeditering Restauranglinjen Kakbak och dekoration Kokning Hushållning Hoteladministration Mat o dryck Brödbak * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2011 fram till AVDELNING KURS TOTALT per linje Datalinjen Dataprogram 39 Datareparationer 4 och underhåll Webdesign 1 45 Restauranglinjen Certifikat för 1 1 catering SUMMA 46 TOTALT per avdelning Kontonummer: Rådet för mission, , referensnummer 660

10 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGEL- OREGELBUNDNA** TOTALT BUNDNA Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE Vänligen ge materialet vidare till andra intresserade när du läst det. Det är ett sätt att spara både på naturen och på resurserna. Din egen kopia kan du hämta på hemsidan Barnhemsbarn. Efter politiska oroligheter startade församlingen Word of Faith ett barnhem för att ta hand om föräldralösa barn. I framtiden kan de få utbildning genom yrkesskolan. Här är några av de tjugo barnen.

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer