Kiambuprojektet utvärderas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiambuprojektet utvärderas"

Transkript

1 K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag % av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten av en yrkesskola för unga från fattiga familjer, har nått det skede då biståndsmedlen från Finland tagit slut och skolan skall vara självbärande. Byggandet har pågått från 2005 till Invigningen skedde 2008 och sedan dess har verksamheten varit i gång, efter hand har utbildningslinjerna vuxit till fyra. Under min resa till Kiambu var det tid både att titta bakåt och framåt. De första studerandena är nu ute på arbetsmarknaden, flera har grundat små företag. Målet är uppnått! Snart kan tre nya linjer välkomna studerande. Då kommer ca 200 studerande att dagligen röra sig på yrkesskolans område. Tittar man framåt är missbrukarna den följande gruppen vår samarbetspartner vill nå. Tack för gott samarbete! Hoppas du fortsätter att be för och ge till projektet i Kiambu! Bernt Klockars KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt inom Kiambuprojektet. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars We are proud of Finland, dvs. Vi är stolta över Finland, står det på tårtan de studerande på restauranglinjen bakade och dekorerade inför samlingen tisdag då tidigare studerande berättade om hur de lyckats i sina nygrundade små företag. Kiambuprojektet utvärderas Många hälsningar från Kiambu, Kenya, som jag besökte under höstlovsveckan för att tillsammans med utomstående utvärderare arbeta igenom projektet med yrkesskolbygget i Kiambu från de första planerna till det som i slutändan blev resultatet. Huvudutvärderare är Tomi Järvinen från World Vision, medan det mesta av arbetet på ort och ställe sköts av Wilfred Amaleba, som har lång projekterfarenhet och numera fungerar som konsult. Tomi besökte projektet i början av oktober och under höstlovsveckan förde Wilfred samtal med administrationen och studerande. Min roll var att från sidan följa med arbetet och ge input från projektets finländska sida. De utomstående granskarnas rapport skall vara klar inom november. Redan nu vet vi att den kommer att skrivas i en mycket positiv anda. Tidigare studerande självförsörjande Tisdag ordnade vi ett tillfälle på yrkesskolan för nuvarande studerande, lärare och tidigare studerande. Wilfred och undertecknad var utomstående deltagare, vi fick bägge varsin (oförberedd) taltur. Tillfället

2 God förvaltning Här följer tre små exempel på hur man prioriterat ifråga om pengarna från Finland: 1. I projektplanen ingick möjligheten att köpa bilar för projektet. Pastor Joseph Mbeti kör fortfarande med sin kring 30 år gamla, skruttiga bil. Man valde att avstå från bilköpen för att använda pengarna till det som direkt hade med projektet att göra. Så länge bilen för mig från punkt A till punkt B, varför skulle jag byta? frågar Joseph sig. 2. I projektplanen fanns 1,7 miljoner Kenyashilling (17.000e) upptaget för en ny transformator och nya matarledningar för att yrkesskolan skulle få den nivå på strömmen som behövs för stora och dyra maskiner. Man vägrade dock betala den summan och sökte andra möjligheter och de upptäcktes! Genom att samla grannarna till projektet, få deras underskrifter och ta kontakt med det nationella elbolaget kunde projektet genomföras som ett elektrifieringsprojekt med statsstöd. Man kunde visa att spänningen ofta föll och att detta skadade utrustningen. Istället för summan ovan betalade man Kenyashilling (540e) för kabeldragningar och transformator. En stor inbesparing! 3. Med Kenya Central Bank förhandlade man fram en egen växelkurs som alltid gett mellan 4,5 och 5 KSH mera per euro än vid normal valutaväxling. Revisorerna har haft svårt att förstå detta. We like to stretch the shilling, säger Joseph och ler brett. slutade med att en tårta som restauranglinjen bakat och dekorerat skars och åts. Texten på tårtan var We are proud of Finland och We love u ( Vi är stolta över Finland och Vi älskar er ). Det mest intressanta under eftermiddagen var tre tidigare studerande som berättade om sina erfarenheter av livet efter utbildningen. Utvärdering. Wilfred Amaleba möter en grupp studerande och ett par lärare. Utvärdering. Thomas Muthee, Patrick Chege och granskare Wilfred Amaleba samtalar. Åhörarna ställde många frågor och tillfället upplevdes långt intressantare och nyttigare än någon vågat ana. Man beslöt omgående att liknande tillställningar kommer att återkomma. Besök på Finlands ambassad Också denna gång hade jag inbjudit Finlands ambassads biståndsansvariga Emma Pajunen. Hon hade lovat komma, men fick lov att ändra sina planer i sista stund pga ett besök av ministern. Istället besökte jag ambassaden tillsammans med administratören Joseph Mbeti onsdag Vi hade ett gott samtal. Emma var mycket intresserad. Hon gav också några tips på liknande projekt i landet som man eventuellt kunde samarbeta med. Finlands ambassad ordnar en kurs för biståndsmottagare senare i oktober. Inbjudan hade nått Kiambu och två personer hade anmält sig. Detta är andra gången någon från Kiambu inbjuds och deltar. I samband med mötet på ambassaden överräcktes finskt rågbröd och salmiak. Goda samarbetspartners framgångsfaktor Min korta analys till varför projektet blivit så framgångsrikt bygger helt och hållet på vår samarbetspartner. Visionen om att hjälpa lokalsamhället föddes lokalt och har burits upp hela tiden lokalt. Detta i kombination med väldigt klara och strikta principer för förvaltning av både vision och resurser har skapat en ypperlig grund för projektet. De pengar man anförtrotts har man velat förvalta minst lika bra som man skulle ha förvaltat sina egna. Med så goda samarbetspartners fortsätter man gärna samarbetet. Tidigare har nämnts att det andra lokala problemet man önskar ta itu med är det utbredda missbruket. En detaljerad projektplan finns klar. Processen med att samla ihop medel för tomtinköp intill yrkesskolan pågår. Ge ditt bidrag! Ett rehabiliteringscenter passar som hand i handske ihop med filosofin att hjälpa lokalsamhället dessutom som komplement till det barnhem församlingen driver och yrkesskolan vi medverkat till. Tomtens pris befaras blir så hög som e. Mindre och större gåvor är välkomna. Vi har redan en del pengar för att inleda själva projektet bara vi först får ihop till tomten. Kolla konto- och referensnummer med Rådet för mission. Bernt Klockars Projektkoordinator för Kiambu-projektet

3 Glada nattvakter. Bernard Parmwala, rektor Geoffrey Muchiri och Daniel Lemoru. Nattvakterna är masajer. Daniel studerar också dagtid i skolan på restauranglinjen. Nästan hela yrkesskolans nuvarande personal samlad. Fr. v. rektor Geoffrey Muchiri, restauranglinjens lärare Sarah Njeri, sömnadslärare Joseph Kariuki, vikarierande hårfrisörslärare Margaret Wairimu, sekreterare Peninnah Wambui, kassör Pauline Nyakio, hårfrisörslärare Edith Nyakio och IT-lärare Anthony Mwangi. På bilden saknas assistent Lydia Wanjiru och nattvakterna (se annan bild). Hög kvalitet ett måste i hård konkurrens Joseph Mwaniki Kariuki var den första läraren som anställdes vid yrkesskolan Word of Faith Community College. Han inledde sitt arbete med yrkesskolans första grupp någonsin i samband med invigningen i maj Bland de studerande är han mycket uppskattad för sin yrkesskicklighet och sitt trevliga sätt. När man följer med Josephs arbete i klassen noterar man snabbt hur skicklig han är på att differentiera undervisningen så att var och en av de studerande möts just där de har behov, en massa aktiviteter pågår parallellt i klassrummet. - Förutom yrkesskolan Word of Faith Community College finns det i Kiambu både en anglikansk och en katolsk yrkesskola som erbjuder utbildningar inom skräddarbranschen, berättar Joseph. Sömnadslärare Joseph Kariuki är skicklig på att differentiera undervisningen. Olika grupper sysslar med olika saker i klassrummet hela tiden. NEDAN: Hårfixning på gång. Den lilla flickan är redan klar. Likheter och olikheter De tre yrkesskolorna har ungefär samma läroplan och till vissa delar samarbetar Joseph med de andra institutionerna t.ex. anmäler de gemensamt sina studerande till nationella examensprov och har ibland samlat de studerande från alla tre skolorna till speciella övningstillfällen inför dessa examina. - Avgifterna för studierna i de andra skolorna är däremot mycket högre, vilket gör att unga från fattiga familjer inte har råd att gå i dem, berättar Joseph vidare. Skillnaderna är flera. Enligt Joseph kan man i WOFCC studera längre dagar, på de andra skolorna är vissa dagar så korta som 2 timmar. Också ifråga om innehållet i undervisningen finns det skillnader. - Förutom den gemensamma läroplanen, som förutsätts av regeringens utbildningsansvariga, har vi flera lokala tillägg som gör undervisningen bredare. FORTS.

4 Fixad! I en handvändning hade studerande Robinson Kamau diagnostiserat och reparerat felet på datorns centralenhet. NEDAN: Sarah Njeri informerar om hur kakätandet skall gå till. Hedersgästerna blir först matade med varsin bit. Därefter distribueras tårtbitar till alla deltagare. Fr. v. Bernt Klockars, Joseph Mbeti, Sarah Njeri och Geoffrey Muchiri. Konkurrensen hård På marknaden i Kiambu finns det många som dumpar billiga kläder tillverkade utomlands, t.ex. i Kina. Vad är det som säger att skräddare du utbildar kommer att klara sig i konkurrensen? - Konkurrensen är hård, ja, men många väljer ändå att sy upp och ibland också reparera egna kläder. Det som vi märkt är att det inte längre räcker med de färdigheter som man har när man uppnått Grade III av den nationella examen. Om man skall klara sig numera måste man ha Grade II som gör att man ganska fritt behärskar vilken design som helst enligt kundens önskemål. Efter några år ute i jobb kan man komma tillbaka och avlägga Grade I, den högsta nivån. Joseph konstaterar samtidigt att det hänt sig flera gånger att olika företag hört sig för och värvat studerande bland de som just håller på att bli klara från skräddarlinjen något som är otroligt glädjande. En linje med tre olika innehåll Under de år som Joseph fungerat som lärare på skräddarlinjen har han endast haft en pojke som studerande. Vad beror det på? - Alla är välkomna till alla linjer på yrkesskolan. Det är bara så att pojkarna inom kikuyustammen, som de flesta tillhör här i Central Province, hellre gör något mera manligt än att bli skräddare. Egentligen består sömnadslinjen av tre olika delar Dressmaking där man syr kläder för damer, Tailoring där man syr kläder för män och dessutom Fashion Design där man lär de studerande rita mönster och själv vara kreativa. Inom biståndsverksamheten i Finland är miljöpåverkan och hållbar utveckling viktiga värden. Hur hanterar ni överlopps material på sömnadslinjen? - Normalt har vi inget som blir överlopps. T.o.m. de ark som används för mönster återanvänds, de sparas, ritas om och klipps i nya former. De tygbitar som blir över används till hårband och sittdynor, som också fylls med överlopps material, avslutar Joseph Kariuki. Restauranger, skolkök, sjukhuskök Bredd i undervisningen ger många möjliga arbetsplatser Sarah Njeri Ndungu är lärare för restauranglinjen vid yrkesskolan Word of Faith Community College i Kiambu. Från att ha haft en ganska blygsam mängd studerande har hon nu 22 studerande. - På vår linje undervisar vi ganska brett i allt inom restaurangbranschen. Meningen är att den som genomgått vår utbildning skall kunna starta eget företag, jobba i restaurangkök eller i skolkök eller på sjukhus, berättar Sarah. Den bredd som då behövs är t.ex. en del näringslära. - Det lönar sig att fråga vem som skall äta vilken mat. Den som är sjuk och kanske sängliggande behöver inte samma mat som den som är ung och växer. I utbildningen ingår 3 månader praktik. Praktiken ordnas vanligtvis i Nairobi. Vilka studerar på linjen? - De allra flesta som gått utbildningen är damer. Den äldsta var kring 45 år och gift men hon ville lära sig mera och har nu startat ett eget företag inom restaurangbranschen, berättar Sarah. I Kenya favoriseras ofta män när det gäller arbete i restaurangkök. Därför vore det attraktivt att locka unga män till linjen. Sarah betonar jämlikhet i undervisningen. - Studierna är också upplagda så att man kan studera och jobba lite vid sidan om ifall man behöver tjäna ihop till kursavgiften, avslutar Sarah.

5 Margaret Waithera Njuguna Studerande på restauranglinjen Margaret hörde om yrkesskolan Word of Faith Community College via en bekant. Skolan har bra rykte i förhållande till andra skolor, enligt henne. - Motivationen för studier är viktig. Jag trodde att restauranglinjen innebar nästan enbart kokande, men hade fel. Jag får betydligt bredare kunskap i mina studier än det, säger Margaret. - Ett bra jobb får man efter studierna genom att man är beslutsam, funderar Margaret. Margaret känner en tidigare studerande som just nu jobbar som kassörska. Är det en arbetsplats som motsvarar utbildningen? - Beräkningar av ingredienser och kostnader ingår i studierna så hon är inte helt felplacerad, resonerar Margaret. John Muuo Studerande på IT-linjen - Jag hörde om skolan via en bekant och har märkt att det är ett gott institut. Speciellt gillar jag morgonsamlingarna, då skolans grundläggande värderingar kommer fram, säger John. Själv valde han aldrig IT i högstadiet, men pga eget intresse kunde han ändå mera än de flesta om datorer efter avslutad skolgång. - Jag har en passion för datorer! Min förebild är Bill Gates som kommit väldigt långt på området. Hans pappa marknadsför ivrigt skolan till andra föräldrar som söker studieplats för sina barn. Han är imponerad över vad John lärt sig under en kort tid i skolan. - Lärarna här är vänliga och har bra kunskap. Utrymmet är rent och snyggt, säger John. Han vet om att en del av skolans tidigare studerande fått låna pengar till utrustning när de fått ut sitt certifikat. Han skulle gärna ta emot en dator och en skrivare. Han är inriktad på att starta eget när han är färdigt utbildad. Christine Mwihaki Nginyo Studerande på hårfrisörslinjen Christine studerade tidigare på sömnadslinjen på den anglikanska St. James Academy i Kiambu. Hon följde med en vän som hade ärende till yrkesskolan Word of Faith Community College och blev genast förtjust. - Här får man nya, kreativa idéer, undervisningen är praktisk och läraren är alltid på plats. Christine var inte intresserad av en skola i Nairobi, som hade varit alternativet, pga dyra transporter och rusningstrafik. Hon upplever sin nuvarande skola som välutrustad. - Jag upplever att man hela tiden försöker höja standarden, målsättningarna för undervisningen är höga, säger Christine. Hennes mamma bor numera i Mombasa och hon har för avsikt att efter avslutade studier återvända dit för att öppna egen salong inom skönhetsbranschen. - Skönhet handlar mycket om att höja folks självförtroende. Många har problem med ekonomin och har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet från sina föräldrar. Därför är det viktigt att först lära känna sig själv och sedan satsa också på sitt utseende för att må bra. En del av sin inspiration får Christine från TV-serier, en annan del från tidskrifter. Hon skulle önska ett bibliotek med olika modetidskrifter i skolan. Christine har ganska klara åsikter i olika frågor och uttrycker dem gärna. - Kvinnor tar över världen, allt från fastigheter till affärslivet. Samtidigt sköter de hemmen. Tyvärr binder avundsjuka gentemot andra kvinnor en del kvinnor.

6 Margaret Kiambui Eunice Studerande på restauranglinjen - Vår utbildning håller hög kvalitet, trots låga avgifter, anser Margaret som är den yngsta någonsin på restauranglinjen. Margaret inledde studierna i mars Speciellt gillar hon den praktiska inriktningen och också morgonsamlingarna. - Ämnen som behandlas under morgonsamlingarna har ofta att göra med hur man ser på sig själv och hur man kan motivera sig för studier och senare jobb. Margaret har betraktat läraren som är upptagen med många olika arbetsuppgifter samtidigt. Hon tycker att en lärare till vore önskvärt, eftersom vissa uppgifter är krävande. - Du är vad du äter är en slogan som vi använder. Det handlar då mycket om näringslära, restauranglinjen har en bra bredd på undervisningen. Caroline Njeri Mungora Studerande på frisörslinjen Caroline är övertygad om att hon skulle fortsätta utbildningen på hårfrisörslinjen även om studieinriktningen inte skulle ge något slutbetyg (vilket den gör). Hon anser att hon lär sig väldigt många praktiska saker. - Med de färdigheter jag får kunde jag bra söka jobb. Pengar behövs för att överleva, säger Caroline. Också Caroline nämner morgonsamlingarna som viktiga. - De är också undervisande. Något som jag verkligen funderat på är att hålla fast vid sin vision och undvika frestelserna att avvika från den. De är nästan alltid praktiskt inriktade. Caroline hittade skolan genom en vän. Den vännen har nu egen salong. Caroline har en idé om hur man kunde marknadsföra skolan ytterligare: - Genom att ge varje studerande en t-skjorta, kanske olika färg för olika linjer, med skolans namn på, kunde man marknadsföra skolan var man än rör sig, avslutar Caroline. Robinson Kamau Studerar på IT-linjen men har gjort kortkurs inom restauranglinjen tidigare - Teknik intresserar mig mycket. Därför valde jag den här linjen framom t.ex. sömnadslinjen. Kläder intresserar inte, konstaterar Robinson. Robinson är övertygad om att man måste välja utbildning med sitt hjärta. Annars orkar man inte jobba inom det området i framtiden. Robinson har alltid skruvat itu saker och försökt reparera dem hemma. T.ex. radioapparater lyckas han bra med, men inte med mobiltelefoner (ännu). Han mötte rektor Muchiri som berättade för honom om skolan och ITlinjen. Då väcktes intresset. - Om man fick lära sig lite främmande språk här vore det bra med tanke på dem som önskar göra en global karriär, säger Robinson. På IT-linjen studerar både flickor och pojkar. På frågan om varför flickor tenderar välja vissa områden och pojkar andra medan marknaden gärna anställer t.ex. manliga hårfrisörer och kockar (som det nu inte finns många studerande av på skolan): - Det är kanske en fördel att inte höra till den grupp som normalt jobbar inom en viss bransch. Det ökar säkert kreativiteten man har inga stereotypa föreställningar om hurudana arbetarna inom området bör vara.

7 Tidigare studerande. Tabitha Wangari Kiiru, Peter Macharia Wairimu och Juliana Njeri Wanjuhi har alla tre tidigare avslutat sina studier och avlagt examina. Tisdag berättade de om livet efter studierna för dagens studerande. De fick många och intressanta frågor. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar Tisdag berättade tre av skolans tidigare studerande om vad som hände sen. Tabitha Wangari Kiiru: Startade egen firma, har upplevt många utmaningar. En solskenshistoria på så sätt att hon snabbt kunde betala bort skulden för symaskinen, köpa en till på lån och dessutom anställa en sömmerska till. Tabitha öppnar kl 8 på morgonen och stänger tiden. Kvällen innan planerar hon följande dags arbete. Hennes största upplevelse har varit att kunna stå på egna ben. Hon anser också att det är jätteviktigt att man tycker om det man gör. Tabitha vill lägga Gud först i allt, också i sitt arbete. Peter Macharia Wairimu: Klarade sig inte så bra i högstadiet, levde en tid i Nairobi (underförstått i slummen med drogproblem). Glad över att hans mor betalade anmälningsavgiften, som han kom med i tron att kansliet var öppet en söndag. Modern köpte symaskin när han blev klar. Har inte startat egen firma, men uppmuntras av omgivningen genom att han får reparera andras kläder. Juliana Njeri Wanjuhi: Startade egen firma som franchise genast efter avslutade studier. På så sätt fick hon använda en känd sömmerskas logo och har inte behövt marknadsföra sig. Juliana tävlar med kvalitet och design. Att kunden alltid har rätt har hon upplevt t.ex. när en kund påstått att hon valt ett annat mönster än vad de kommit överens om. Idag kan jag förtjäna mina egna pengar säger Juliana. FOTNOT: Församlingen Word of Faith stödjer de utexaminerade studerandena genom att låna pengar till utrustning t.ex. symaskin (ca 120e), overlockmaskin (ca 200e), hårfrisörsgrejer (ca 200e). Äganderätten till symaskinen övergår när hela lånet är betalt. Allt finns dokumenterat på papper. Om församlingen inspekterar, skall utrustningen vara i användning, inte stå undanställd. Låneamorteringen är 2e i månaden. Sammanlagt 23 maskinpaket har man hittills lånat ut.

8 Fokus på missbrukarna i fas II Att yrkesskolan förverkligades berodde på församlingen Word of Faiths önskan att visa Guds kärlek och omsorg till de människor som levde i lokalsamhället. Det andra problemet de gärna fokuserar på är missbrukarna. De är många och ofta unga. Staten står handfallen utan ens en strategi för hur man vill bemöta missbruket. Missbruket består av både alkohol och tyngre droger som säljs öppet trots hårda fängelsestraff. Under senare år har landet sköljts över av droger från Asien som transporteras över Indiska Oceanen och kommer in i landet via hamnarna. Liksom vid starten av yrkesskolprojektet finns alla planer klara. Man har också en vårdfilosofi som man delvis redan prövat på. En del blivande vårdpersonal har redan utbildats i ett rehabiliteringscenter i Norge. I Finland har vi redan fått grönt ljus för att kunna använda biståndsmedel för projektet. Flera skolor har redan samlat in medel i samband med dagsverksinsamlingen, så en grundplåt finns för byggandet och starten av rehabiliteringscentret. Vad hindrar att vi startar? Biståndsmedel får inte användas för inköp av tomten. Trots en flerårig satsning på insamlingen har vi inte nått särskilt långt. Markinköp så här i närheten av Nairobi och dessutom som man tror med somaliska piraters pengar på marknaden är otroligt svårt och dyrt. Man räknar med kostnader på omkring e. Så fort församlingen Word of Faith får grönt ljus av oss inleder de förhandlingar med familjerna som äger marken intill yrkesskolan Word of Faith Community College. Men den dag förhandlingarna ros i land måste man ha pengar att slå i bordet. Nu ber vi om större och mindre gåvor för att kunna slutföra insamlingen och påbörja följande projekt. Betala in din gåva till Rådet för mission, Nordea , referensnummer 660. Tack! För Rådet för mission Kiambu Bernt Klockars Projektkoordinator Rehabiliteringscentret Word of Faith Care Center planeras resas på landområdet till höger om yrkesskolan. Många fördelar finns med att placera centret just här; vattenförsörjning, administration och säkerhet för att nämna några. Vi har långt kvar innan målet på e är uppnått. Ge ditt bidrag idag! Be för insamlingen och projektstarten!

9 Antalet utexaminerade AVDELNING KURS SEPT, NOV 2009 Sömmerskelinjen Dress-making grade III* Dress-making grade II* YRKESSKOL- PROJEKTET I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2009 År 2010 Till Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA Frisörs- och skönhetslinjen DEC 2010 TOTALT (inkl. 2008) TOT per linje Tailoring grade III* TOT per avd Embroidery Frisör Skönhet Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Videoeditering Restauranglinjen Kakbak och dekoration Kokning Hushållning Hoteladministration Mat o dryck Brödbak * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2011 fram till AVDELNING KURS TOTALT per linje Datalinjen Dataprogram 39 Datareparationer 4 och underhåll Webdesign 1 45 Restauranglinjen Certifikat för 1 1 catering SUMMA 46 TOTALT per avdelning Kontonummer: Rådet för mission, , referensnummer 660

10 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGEL- OREGELBUNDNA** TOTALT BUNDNA Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE Vänligen ge materialet vidare till andra intresserade när du läst det. Det är ett sätt att spara både på naturen och på resurserna. Din egen kopia kan du hämta på hemsidan Barnhemsbarn. Efter politiska oroligheter startade församlingen Word of Faith ett barnhem för att ta hand om föräldralösa barn. I framtiden kan de få utbildning genom yrkesskolan. Här är några av de tjugo barnen.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus. I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta

Läs mer

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA K IAMBU NYTT GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Tio välsignade år År 2013 är det jämt tio år sedan samarbetet kring yrkesskolprojektet inleddes med församlingen Word of Faith Church

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej

ja ja nej Ja 11 st NEJ / 13 st VET EJ Nej nej nej Nej Nej PROCESSUTVÄRDERING 1 FEB 2010 Har det hänt att någon kollega inte kunnat delta i en viss kompetensutvecklingsinsats eller inte kunnat delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet (obs, inte enbart

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 1 innehåll 1. Bakgrund 2. om De hemliga barnen 3. Om Våga Börja Prata 4. året som gått 2011 5. året som kommer 2012 6. finansiärer 7. Resultaträkning

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats Senaste nytt från skolan Information om anordnade och kommande event

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015! Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet.

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane)

Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Utvärdering: ergonomi (Power Ergonomics med Tim Finucane) Hej! Det har gått snart fyra veckor efter ergonomilektionen. Jag skulle nu vilja veta hur du som elev har upplevt avsnittet samt effekterna. Hur

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ Kära Läsare Enkelt och Kul att vara kreativ Det här Scrap Lovers-häftet vill ge dig inspiration och tips om hur du kan använda dina bilder på ett roligt och kreativt sätt. Vi visar dig bland annat hur

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Happy Valentine s day

Happy Valentine s day SC-0014 Happy Valentine s day Let love bloom! Snart är det Alla Hjärtans Dag! Passa på att skicka ett kort eller ge bort en liten gåva till dina nära och kära! Av materialet du fått kan du bland annat

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill

Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill Värvarmanual 2012 Att fråga är att våga Hur gör man när man värvar? Argument till din hjälp när du vill övertyga Material att använda när du värvar Vem är det du vill värva och vem möter du? Så här får

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer