Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus."

Transkript

1 I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet (ett år i gymnasiet kostar ca 7.000USD) Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Kontonummer: Rådet för mission, , referensnummer 660 Revisorerna imponerade av projektet Rådet för missions kassör Annina Rosenqvist, biståndskoordinator Catarina Ekman-Niemi-Kaija samt projektkoordinator Bernt Klockars träffade revisor Beth N. Mwisywa och hennes assistent Duncan Waweru som jobbar på revisionsbyrån Carr Stanyer Gitau & co torsdag Avsikten med mötet var att gå igenom revisionsrapporten för år 2009 och tala allmänt om projektet utan att någon ur den lokala projektledningen fanns på plats. Revisionsfirmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus. Samtalet fördes i god anda. Revisionsrapporten är uppgjord utgående från internationella standarder. Revisor Beth upplevdes som mycket kompetent. Hon uppskattade de frågor som hon hela tiden får från Finland, eftersom en kontinuerlig utvärdering är enklare att sköta än en som kommer sent och kräver åtgärder flera år tillbaka. Carr Stanyer Gitau & co är en revisionsfirma som grundades av troende för att revidera internationella och lokala projekt för församlingar och kristna organisationer. Revisor Beth är själv personligt troende. Av den anledningen håller man lägre avgifter för kristna organisationer likt Word of Faith Church, Kiambu. Revisorns personliga synpunkter på projektet var mycket positiva. Med tanke på vad man åstadkommit ifråga om omfattning har revisorn tvingats fråga om det faktiskt inte finns andra pengar involverade än de som kommer fram i de ekonomiska rapporterna. Likaså har revisorn frågat hur projektet kan ha en rejält bättre växelkurs än den normala. Det sistnämnda beror på att man kontaktat Kenyan Central Bank och fått genom att visa att projektet är för kenyanernas bästa möjlighet till en kurs som ger 4-5 KSH mera per euro än det normala. Ifråga om kvalitet var också revisorn mycket imponerad. Hon har bett sin egen pastor besöka projektet för att se hur man också kan jobba. En annan sak Beth gärna framhöll var att den interna kontrollen och arbetsprinciperna i Word of Faith, Kiambu, är sällsynt klara. Många församlingar är inte så angelägna om att sköta redovisning och finansiering prickfritt som Word of Faith Church, Kiambu. Revisionsberättelsen innehöll i övrigt normaltext. Vi behöver e för att kunna köpa in yrkesskolans granntomt! Målet är att samla in summan under och därefter påbörja byggandet av ett drogmissbrukarcenter som bildar en helhet med yrkesskolan. Stora och små gåvor välkomna. Med 85e i månaden under 12 månaders tid bidrar du med 1.000e. Använd kontonumret i faktarutan!

2 Mera än e insamlat för missionsprojekt i Kenya! K IAMBU NYTT JULI 2010 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Emily Katim Emily Katim har inga föräldrar i livet som kan stödja henne. Däremot har hon fått stöd av sin pastor, bl.a. till att hitta yrkesskolan. - Vid Word of Faith College får jag kunskap så att jag kan klara mig själv, säger hon. Sedan januari 2009 studerar hon på sömnadslinjen. Hon blir klar i november. - Jag räknar med att Gud har en plan för mitt liv. Den vill jag leva enligt. Gärna startar jag eget företag efter avslutade studier, konstaterar Emily. Kiamburesa i juli 2010 Under tiden besökte en grupp från Finland Kiambu, Kenya. Arrangör var Finlands svenska metodistkyrkas råd för mission. Med på resan var Catharina och Marius Myhre (Kronoby), biståndskoordinator Catarina Ekman-Niemi-Kaija och Sylvia Niemi- Kaija (Esbo), projektkoordinator Bernt Klockars och Venla Klockars (Karleby) samt Annina Rosenqvist (Åbo). Morgonsamling. Denna morgon är det dessa damer som leder lovsången under morgonsamlingen. Med en utbildning i fickan hoppas de få jobb eller kunna starta eget företag. Utbildning ger förändrade liv Målet med det s.k. Kiambuprojektet är att ge unga från fattiga familjer en möjlighet att få utbildning för att kunna försörja sig och sina familjer. Yrkesskolan har nu verkat från maj 2008 då den invigdes. Tre nya linjer har inlett sin verksamhet sedan dess och nya kurspaket startas med jämna mellanrum inom de enskilda linjerna. Idag kan vi konstatera att resultatet av yrkesskolans verksamhet är högst påtagligt. De studerande tycks placera sig väl i arbetslivet. En del blir anställda hos företag och en del väljer att direkt öppna eget. Den som väljer att öppna eget kan få den utrustning den behöver i form av sy- och overlockmaskiner (ca 130e) eller hand- och golvhårtorkar (ca 200e) på avbetalning från yrkesskolan. Avbetalningsplanen är långsiktig (minimi 2e i månaden), men redan har en av de unga företagarna lyckats betala bort hela skulden samt investera i en ny symaskin och anställt en person till i sitt lilla företag. En verklig framgångshistoria för en ung mänska från en fattig familj dömd att fortsätta leva i fattigdom. Tack till alla er som offrat för projektet sedan starten med insamlingen för tomten år Investeringen bär frukt i förändrade liv. Pro gradu om projektet? Finns det någon som vill skriva en pro gradu om hur de studerande i Word of Faith College klarar sig efter avslutade studier? Ett sådant tema tangerar t.ex. studier i pedagogik, biståndspolitik och missionshistoria. En förutsättning är en vistelse i Kiambu, Kenya, på ca 1 månad. Vänd dig till projektkoordinatorn om du är intresserad!

3 Kevin Gakuo Wahome Kevin är hemma på en ort som ligger ca 90 km från Kiambu men bor pga studierna i Kiambu. Han inledde sin kurs på IT-linjen i januari 2010 och är inne på slutrakan. - Jag gick i högstadiet när min pappa som är pastor fick höra om Word of Faith College. Min pappa tyckte att det vore en bra utbildning för mig. När kursen tar slut kommer kunskapen att testas genom en intern examen. Kevin har tankar på att starta ett eget företag inom IT-branschen när han är klar. Han har lärt sig plocka isär och sätta ihop en dator, installera programvara och en massa annat. Han tycker att andan på yrkesskolan är god. Bland de studerande på ITlinjen finns en viss tävlingsanda alla vill vara bäst på sin sak. Byggprojektet på slutrakan Projektet med att bygga yrkesskola i Kiambu, Kenya, är snart slutfört. Ett knappt halvår återstår av projekttiden. Många förändringar har skett sedan planeringen år Priset på stål och byggnadsmaterial har flerfaldigats. Också eurokursen gentemot Kenyashillingen (KSH) har försämrats rejält. Dessa förändringar kunde naturligtvis inte beaktas i planeringen. Projektet skulle nu behöva tilläggsanslag om e för att kunna slutföra bygget av tre verkstäder för tre nya utbildningar: metallarbete, rörmokeri och bilmekanik. Många inbesparingar Under årens lopp har många inbesparingar kunnat göras. Ett praktexempel på detta är transformatorn som behövs för jämn strömtillförsel till bl.a. metallverkstadens svetsaggregat och andra maskiner. Enligt den första offerten från Kenya Lighting and Power skulle transformatorn inklusive nya elledningar och stolpar samt arbete kosta 1,5 miljoner KSH (15.000e). Priset var för högt, ansåg projektledningen. Tillsammans med församlingens och yrkesskolans grannar skrev man ett brev och påpekade att strömförsörjningen på just detta område är bristfällig med ofta förekommande elavbrott och snabba spänningsfall. Resultatet blev att det nationella elbolaget kom emot och gjorde projektet till ett samhällsprojekt. Slutkostnaden blev en bråkdel, ca KSH (500e). De pengar som därmed frigjordes kunde användas till byggnation. Projektledningen har alltid köpt allt byggmaterial på offert från flera olika firmor, för att pressa priserna. Bland återförsäljarna i stan har man gott rykte och kan vid behov köpa på kredit. men också dyrare lösningar Vissa ändringar i byggprojektet har också inneburit ökade kostnader. De ursprungliga planerna var hus i enplansstil. Dessa hade kunnat byggas utan stål i konstruktionen. Om yrkesskolan i framtiden vill växa hade detta inneburit ett problem. Tomtmarken är väldigt dyr. Istället valde projektledningen att göra grunden och stommen till alla byggnader så att de i framtiden kan växa uppåt med tre till fem våningar per hus. På så sätt garanterar man att yrkesskolan i framtiden kan betjäna fler studerande enligt samma principer som nu. Yrkesskolan är byggd i en sluttning mot en dal. Enligt de ursprungliga planerna skulle alltså husen enbart bestå av en våning. Det hade inneburit många jordfyllda källare under byggnaderna. Istället valde man att göra utrymmen som inte fanns i de ursprungliga planerna. På så sätt fick man rum för ett café där restauranglinjens produkter i framtiden kan säljas, för ett showroom där skräddarlinjens produkter kan säljas och andra utrymmen. Detta gjorde projektet lite dyrare, men det var förnuftigt att utnyttja det faktum att jorden var färdigt bortgrävd. Kvalitet Istället för att anlita en byggnadsentreprenör har man skött all planering, all övervakning och all anställning själv. Den som gjort ett halvbra jobb har

4 tvingats börja om från början. Också entreprenader (t.ex. stålbågarna till fönstren) har hållit hög kvalitet. Ur finländsk synvinkel finns det saker vi skulle göra på annat sätt. Man bygger ofta så att man såttar det man tidigare målat. Med tanke på effektivitet kunde man också använda mera maskiner, t.ex. cementblandare istället för att med spade blanda cementen i en hög på marken, men också här har man valt mänsklig arbetskraft framom maskiner. Ur samhällets synvinkel är detta goda beslut, eftersom det ger mat på bordet åt många familjer redan under byggnadsskedet. En lärarlön är ca 100e i månaden, arbetarnas löner rejält lägre, så man skall blanda en hel del cement för att täcka kostnaderna för maskinen! Det bör nu utredas hur finansieringen av de tre halvfärdiga verkstäderna skall skötas. Dumt vore om de förblev i det skick som de nu är: endast grunden är gjord. Tre nya utbildningar kan starta såvida verkstäderna färdigställs. Förtroende Att projektet genomförts med så stor framgång beror, enligt projektledningen själv, på att de upplevt ett personligt förtroende som de inte velat missbruka. Med tanke på framtiden har man genom organisationsmässiga åtgärder säkerställt att yrkesskolan skall betjäna de som har det sämst ställt i samhället och inte förvandlas till en elitskola såsom andra yrkesskolor som startat med samma uppdrag. Trots att projektet inte ännu är avslutat riktar vi ett tack till projektledningen bestående av biskop Thomas Muthee, pastor Joseph Mbeti och pastor Patrick Chege. Faith Wanjiru Wachuka Faith kommer från Kiambuområdet och studerar på sömnadslinjen. Hon inledde sina studier i september 2009 och avslutar kursen i augusti Efter det är det dags att göra den tredje graden av nationella sömnadsexamina. - Den går till så att läraren får instruktioner om vilken typ av klänning examinanderna skall sy. På skolan får vi klippa till tyget. Sedan beger man sig till Nairobi och syr ihop klänningen under övervakning. Nästa examenstillfälle är i december. Efter att Faith gjort tredje graden vill hon fortsätta med sina studier med syfte att kunna göra andra gradens nationella examen. - Jag drömmer om att kunna jobba med inredning i ett eget litet företag, berättar Faith. Hon trivs bra bland sina medstuderande och uppskattar sin lärare väldigt mycket. Margret Paih Yiampoi - Jag trivs bra i skolan. Här får man både andlig och akademisk kunskap. Jag vill gärna starta eget företag och här får jag det jag behöver, säger Margret. Margret kommer från Masaiiland. Där får flickor ingen utbildning. De gifts bort i års ålder. - Jag vägrade gifta mig med en äldre man, jag ville utbilda mig. Min farbror stödde mig och tack vare pastorn på hemorten fick jag veta om Word of Faith College. Hennes far dog när hon var ung. Farbrodern stöttade modern och barnen. Han såg till att Margret fick gå i skola, men kunde inte stå för kostnaderna för skolgången efter högstadiet. Margret inledde sina studier på frisörslinjen i september Hon utexamineras i juli, men vill gärna fortsätta om möjlighet ges. I framtiden vill hon starta ett eget företag för att försörja sig själv och sin yngre bror och syster. KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt inom Kiambuprojektet. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars

5 Karoline Wambui Kangethe Karoline studerar på restauranglinjen sedan februari Hennes kurs avslutas i november, om hon inte väljer vidare studier. - Jag hörde om Word of Faith College via min bror som regelbundet besöker församlingen Word of Faith Church. Karolines hem ligger 1,5 timmars resa från Kiambu. Hon bor tillfälligt i Kiambu under studietiden. - Vi har god gemenskap bland de studerande på restauranglinjen. Och vi har en riktigt duktig lärare. Inför framtiden hoppas och ber hon om ett jobb för att få lite erfarenhet inom branschen. Efter ett par år kan hon tänka sig att starta sitt eget företag. - Hälsa dem i Finland, säger Karoline. Vi är mycket tacksamma för den här möjligheten. Finska ambassadens representant på besök Biståndsansvariga Emma Pajunen (officiell titel Programme Officer) från finska ambassaden besökte Kiambu och projektet måndag Hon visade stort intresse för projektet och var också nöjd med vad hon såg. - Här har man gett tid för byggandet och gjort stadiga konstruktioner som inte är till fara för dem som skall använda utrymmena, konstaterade hon. Emma Pajunen var imponerad av att höra om resultatet med små egna företag. Det utbyte som utvecklats under årens lopp genom praktikanter som jobbat på yrkesskolan samt gymnasiegruppens besök var också ett plus i marginalen för projektet. Den enda tvekan som Emma Pajunen uttryckte gällde finansieringen av framtida planer. Hon hade då bl.a. fått höra att byggnaderna kan bli 3-6 våningar höga. Från projektets sida informerade vi henne om att dessa planer ligger långt i framtiden men är en förutsättning för att skolan skall kunna expandera utan att behöva lägga ut enorma summor på ny tomtmark. - Otroligt god, var Emma Pajunens kommentar om den nybakade kakan från restauranglinjen som hon bjöds på. Emma Pajunen tyckte att projektet är så framgångsrikt att det förtjänar uppmärksamhet på den hemsida som Utrikesministeriet upprätthåller kring biståndet (global.finland.fi). Text och bilder om projektet kommer att produceras i samarbete mellan projektkoordinatorn och Emma Pajunen. Resa till Kiambu Simning i Village Market. Krokodil i Snake Park. God gemenskap kring matbordet.

6 Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2008 År 2009 Till TOTALT Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA Antalet utexaminerade AVDELNING KURS SEPT 2009 NOV 2009 TOT per linje TOT per avd Sömmerskelinjen Tailoring grade 6-6 III* Dress-making 4-4 grade III* Dress-making grade II* Frisörs- och Frisör skönhetslinjen Skönhet 2-2 Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Restauranglinjen Kakbak och 3-3 dekoration Kokning SUMMA * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2010 fram till AVDELNING KURS TOTALT per linje TOTALT per avdelning Datalinjen Dataprogram 15 Datareparationer och 10 underhåll Videoeditering 1 26 Restauranglinjen Certifikat för catering 5 Kakbak och dekoration 1 6 SUMMA 32 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGELBUNDNA OREGELBUNDNA** TOTALT Sömmerskelinjen Frisörs- och 6 6 skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen SUMMA ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE

Kiambuprojektet utvärderas

Kiambuprojektet utvärderas K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag 30.10.2011 50% av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten

Läs mer

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA K IAMBU NYTT GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Tio välsignade år År 2013 är det jämt tio år sedan samarbetet kring yrkesskolprojektet inleddes med församlingen Word of Faith Church

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Våren 2011 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående i tidningen. Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

KENSWED ACADEMY KENSWED ACADEMY. Hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma. Tack vare din hjälp har vi kunnat fullfölja vårt

KENSWED ACADEMY KENSWED ACADEMY. Hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma. Tack vare din hjälp har vi kunnat fullfölja vårt KENSWED ACADEMY Kenswed Academy är en gymnasieskola för 166 ungdomar från tuffa sociala och ekonomiska förhållanden i Nairobis slumområden. Trots att dessa ungdomar lever under fattigdomsgränsen, har de

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer