GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA"

Transkript

1 K IAMBU NYTT GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Tio välsignade år År 2013 är det jämt tio år sedan samarbetet kring yrkesskolprojektet inleddes med församlingen Word of Faith Church i Kiambu, Kenya. De första kontakterna hade vi tagit redan år 1999, då Thomas Muthee bjöds in till missionskonferenser som hölls bl.a. i Kristinestad och Åbo. Under de här tio åren av samarbete har vi nått resultat. Yrkesskolan för unga från fattiga familjer står där i dalen och har nu verkat två år utan bidrag från Finland. På annan plats finns statistik över hur många unga som gått kortare och längre kurser på yrkesskolan och samtidigt berörts av evangeliet. För mej personligen har kontakten betytt otroligt mycket. Jag har lärt mej många andliga principer i Kiambu. Besöken där med tre gymnasiegrupper har gett ringar på vattnet och nu en första korttidsmissionär. Tack för förböner och gåvor under årens lopp! Bernt Klockars KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt i Kiambu, Kenya. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars Karlebybo volontär i Kiambu - Planerar att stanna åtta månader i landet Patrick Tiainen från Karleby åkte ut som volontär till Kiambu, Kenya, söndag Han var en av de gymnasiestuderande som deltog i projektet Bistånd i Afrika våren Efter det har han skrivit studenten och fullföljt sin armétjänstgöring. Tiainen planerar att stanna i Kiambu fram till oktober Patrick Tiainen, en av de gymnasiestuderande som var med på projektresa till Kiambu, Kenya, under sportlovet 2011 åkte söndag iväg för att jobba som volontär i Kiambu under ca 8 månader. Patrick skrev studenten i Karleby svenska gymnasium våren 2012, tillbringade hösten i armén och följde nu det som han uppfattade som Guds ledning genom att resa iväg till Kiambu, Kenya. - Jag fick i samband med resan frågan av rektor Bernt Klockars som ledde Kenyaprojektet ifall jag inte skulle återvända efter att jag skrivit studentexamen. Då skrattade jag åt förslaget. Men Gud ville annat, berättade Patrick Tiainen i Crosspoint-gudstjänsten i Karleby svenska församling en lördag i januari. Många olika uppgifter Under de första 1,5 månaderna har Tiainen småningom kommit in i en viss vardagsrutin. Han bor hemma hos Naomi och Joseph Mbeti, som är glada över att ha fått en son till deras tre barn är utflugna sedan länge. Under förmiddagarna går Tiainen i församlingens bibelskola tillsammans med en lång rad kenyaner. Eftermiddagarna går åt till evangelisation på gatorna, förberedelser för kampanjer och skolmission eller övningar med lovsångsteamen. Barnen på barnhemmet Mama Obed s Home besöker han också regelbundet, tillsammans med Joseph. Tiainen är

2 Följ äventyret via Tiainens blogg Bloggen finns på adressen blogspot.fi mycket barnkär och skall eventuellt stanna i barnhemmets gästhem under vissa tider. Under april har man ledigt från skolor och så också från bibelskolan. Under den tiden har Tiainen lovat delta i en stor evangelisationskampanj som ordnas av amerikanska predikanter i Kisumu samt predika i Narok, massajernas huvudstad. Den andliga verkligheten är betydligt mera närvarande i vardagen i Afrika och det har nog Tiainen känt av också under den första tiden i landet Mera om äventyren kan man läsa i hans blogg, adressen här intill. Patrick Tiainen har sedan unga år varit engagerad i frivilliga brandkåren hemma i Karleby. Innan avresa var det också tal om att eventuellt utföra en del arbete i samarbete med den lokala brandkåren i Kiambu eller Nairobi. Om detta förverkligas är tills vidare oklart. En av uppgifterna Tiainen troligen kommer att ha hänför sig till brandkåren i Kiambu eller Nairobi. Under tio års tid har han varit aktiv i frivilliga brandkåren i Karleby. Bilden är tagen veckan innan avfärd vid ett av flera uppdrag då. Psykologistudier hösten 2014 Enligt preliminära planer stannar Tiainen kvar i Kenya fram till oktober Om allt går bra anländer då nästa grupp gymnasiestuderande till Kiambu intresset för projektet var så stort redan förra Rinkan blev 27kg. Därtill handbagage. En stor del av innehållet är små gåvor till barnen i Mama Obed s Home. sommaren att bara hälften kunde delta i den resa som gjordes vid årsskiftet Efter oktober fortsätter Tiainen sin resa till Australien där hans storasyster bor sedan några år tillbaka. Hösten 2014 planerar Tiainen inleda sina studier i psykologi vid Åbo Akademi. Svårt avsked Avskedet i Karleby var inte lätt för Tiainen. Han har ett stort socialt nätverk och rör sig i många sammanhang. I metodistförsamlingen har han bl a sjungit med i lovsångsteam och varit aktivt med i bönemötena. Hans sista kväll i Finland hölls en avskedsfest med inbjudna vänner hemma hos pastorsparet Klockars. Patrick Tiainen är den andra volontären i Kiambu, Kenya, genom våra kontakter. Den första var en yrkesskolelev från Nykarleby som utförde sin inlärning i arbete -praktik under en månads tid under yrkesskolans byggskede. BK (foton Tiainen privat) Tredje gruppen gymnasiestuderande i Kenya kring årsskiftet Projekt Finland vs. Kenya Från till befann sig 19 gymnasiestuderande och 2 lärare från Karleby svenska gymnasium i Kenya där de genomförde resedelen i projektet Finland vs. Kenya. Förberedelserna för projektet inleddes redan i mars 2012, de studerande fick information och kunde anmäla sig preliminärt från april. När skolan inleddes i augusti kunde inte flera anmälningar tas emot och de som preliminärt anmält sig hade Gymnasiegruppen dricker eftermiddagsté hemma hos bishop Thomas Muthee söndag

3 bekräftat sitt deltagande. I september ordnades ett resenärs- och föräldramöte kring projektet. Det mötet var samtidigt startskottet för de studerandes distanskurs med förberedelseuppgifter. Uppgifterna omfattade historia, samhällslära, religion, kultur, språk, biologi och geografi. I december ordnades en närstudiedag inför resan. Gruppens information har gått via Facebook. Under resan bekantade sig de studerande med staden Kiambu med omgivning, yrkesskolan Word of Faith Community Center som byggts och startats med finländska biståndsmedel, barnhemmet Mama Obed s home, församlingen Word of Faith och dess verksamhet, finska ambassaden i Nairobi samt en rad mindre och större sevärdheter där safarin i Maasai Mara var den största. Efter resedelen vidtar redovisningsdelen i skolor i regionen. Projektet avslutades i slutet av februari med ett informellt tillfälle benämnt Kortskådantalko. Sofia Ylimäki matar giraffer på Giraffe Centre i stadsdelen Langata, Nariobi. Under resan blev det många upplevelser av afrikansk natur. Safarin hörde till höjdpunkterna. En hel lejonkoloni fick vi bl.a. bese på nära håll. Redovisning för unga Resan var en omvälvande upplevelse, intygar de 19 studerande som deltog i projekt Finland vs. Kenya. De har berättat om sina upplevelser gång efter annan i sina respektive familjer, men inte bara där. Redan i december gjorde gruppen upp ett program för hur man skulle kontakta och besöka skolor i regionen för att berätta om sina upplevelser. De flesta presentationerna skedde de sista dagarna i januari. Totalt fick kring skolelever och studerande höra om äventyren. Intresset var stort allt från åk 1 till abiturienter i gymnasiet. I samband med presentationerna visades bilder och en film som Saga Storbacka sammanställt. Gruppen är tacksam för de ekonomiska bidrag som den fick från bl.a. Utbildningsstyrelsen, Förbundet Hem och Skola rf samt Finlands svenska metodistkyrka/rådet för mission. Den ekonomiska slutredovisningen är inne på slutrakan i slutet av mars. Totalt gick budgeten på e. BK Fotografering mitt i téplantagen. Det är de översta bladen som plockas, skotten. För 10kg får plockarna en lön som motsvarar 1e. Närmast kameran Christian Nygård. Gymnasiegruppen besöker församlingen Word of Faith Church s barnhem Mama Obed s Home. På barnhemmet finns 20 barn i åldrarna 6 till 14 år. På sig har barnen t-skjortor som gruppen från Finland hade med sig. Gruppen hade också 60 fotbollar som delades ut till höger och vänster. Tisdag jobbade gymnasiegruppen en dag i barnhemmets trädgård med att ränsa i kållandet. Foto: Joseph Mbeti.

4 I augusti 2012 tillsattes en styrelse för yrkesskolan Word of Faith Community College. Från församlingens sida insåg man att det var omöjligt att driva och utveckla skolan som en del av församlingens verksamhet. Styrelsen består av mycket kom-petenta personer inom utbildningssektorn och de är dessutom varmt troende och vill föra visionen om att hjälpa unga från fattiga familjer vidare. En av de största frågorna just nu är hur man kan höja självförsörjningsgraden. Hittills är det församlingen som stått för en hel del av lönekostnaderna. Foto: yrkesskolans kanslipersonal. Aktuellt i yrkesskolan Word of Faith Community College: Nya linjer och höjd självförsörjningsgrad Yrkesskolan har hittills haft ett preliminärt tillstånd som utbildningsanstalt. Det har inneburit att man inte behövt följa varje regel för motsvarande utbildningsanstalter till punkt och pricka. Från augusti 2012 finns en tillsatt styrelse. I samband med att den tillsattes startade processen med att registrera det riktiga upprätthållartillståndet. Yrkesskolan Word of Faith Community College är ett finländskt biståndsprojekt genomfört under åren Initiativet kom ursprungligen från lokalbefolkningen i Kiambu, Kenya man ville nå en del av de ca ungdomar på nationell nivå som blir utan studieplats efter avslutad grundskola. Orsaken till att ungdomar slås ut i den här omfattningen är vanligtvis familjens oförmåga att betala avgifterna för andrastadieutbildningen, men dels handlar det också om bristen på studieplatser som i sista hand är regeringens ansvar. Förutsättningen för att kunna studera vid Word of Faith Community College är att man kan läsa och skriva. Man måste också kunna betala en studieavgift, som närmast är symbolisk men viktig för att de studerande skall värdesätta sina studier. Så länge som yrkesskolan saknar internat är rekryteringsområdet en radie om ca 10km. Längre än så kan man inte pendla, dels pga tidsåtgången och dels pga kostnaden. Yrkesskolan inledde sin verksamhet med sömnadslinjen i maj år 2008 i samband med invigningen. Ett trettiotal studerande inledde då sina studier. Sedan man öppnat tre linjer till har man i medeltal haft lite över 100 studerande inskrivna hela tiden. De utbildningslinjer man erbjudit fram till hösten 2012 har varit sömnad, skönhet, restaurang och IT. Den populäraste av dem var inte oväntat nog IT-linjen. Hösten 2012 kunde man starta en ny linje inom metallbranschen tack vare en donation av metallmaskiner från företag i Norge. Linjen har hittills lockat en handfull studerande, men man räknar med att antalet växer i takt med att den blir känd i regionen. Så småningom kommer ytterligare två linjer att öppnas, bilmekanik och rörmokeri installationen av dem blev kostsammare och krångligare än man trodde i och med att trefasström i Kenya inte är 220V utan 430V. Utrymmena för dessa är klara. Dessa tre sistnämnda förväntas bli pojkdominerade även om läraren i metall är en mycket skicklig kvinna!

5 Yrkesskolan har hittills haft ett preliminärt tillstånd som utbildningsanstalt. Det har inneburit att man inte behövt följa varje regel för motsvarande utbildningsanstalter till punkt och pricka. T.ex. har man inte haft en egen styrelse, utan ansvaret för verksamheten har vilat på församlingens ledarskap. Från augusti 2012 finns en tillsatt styrelse. I samband med att den tillsattes startade processen med att registrera det riktiga upprätthållartillståndet. Den nya styrelsen har stort mandat i yrkesskolan. Den leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor. En av de första åtgärderna man beslöt om var att se till att Geoffrey Muchiri som tidigare varit biträdande rektor fick posten rektor (som man hållit vakant). Biträdande rektor blev istället Sarah, lärare på restauranglinjen och mycket överlåten till skolan och dess vision. Den nytillsatta styrelsen utökad med lektor Anita Asplund och rektor Bernt Klockars från Karleby svenska gymnasium på besök i början av januari Under de fyra månader styrelsen funnits har den strukturerat många frågor i yrkesskolan, bla genom att förtydliga visionen och en strategiplan för de fem kommande åren. Den viktigaste frågan just nu är att jobba med att höja skolans självförsörjningsgrad. Församlingen Word of Faith har hittills starkt understött skolan. Senare under år 2013 beräknas man vara självförsörjande. Man har många intressanta projekt som man håller på och sjösätter. Bl.a. har man köpt en liten maskin för att göra flaskvatten av källvattnet i dalen. Medlemmarna i styrelsen är utvalda på basen av tre kriterier, det ena är att de förstått och omfattar visionen om att ge högklassig undervisning till unga från fattiga familjer, det andra är att de själva är professionella inom utbildning och undervisning samt det tredje att de är pånyttfödda kristna. I mitt möte med styrelsen to förstod jag att det är verkligt professionella människor som nu bär ansvar för yrkesskolan och det kändes mycket tryggt. BK Peter Macharia fanns med när yrkesskolan invigdes I augusti 2011 blev han klar. I sin hemby nära Kiambu får han en hel del uppdrag både att sy och reparera kläder. Hur gick det sedan? Möt Peter Macharia som utexaminerades i augusti Jag träffar Peter Macharia de första dagarna i januari Han är ett bekant ansikte för mig ända sedan yrkesskolan invigdes år 2008 och han fanns bland de första

6 I Kenya har man inte råd att köpa nya kläder, utan man reparerar de gamla. Mycket av de småjobb jag får handlar just om reparationer. December är årets livligaste månad med tanke på jul- och nyårshögtiderna studerandena som intog klassrummet i sömnad efter invigningstillfället. Han är unik också på det sättet att han var den enda pojke som började studera på en kvinnodominerad linje. Han blev klar med sina yrkesskolstudier i augusti 2011 och har sedan dess försörjt sig på att reparera och sy kläder i sin hemby Raibai nära Kiambu. Jag har tidigare märkt hur blyg Peter är. Den här gången är inget undantag. En av orsakerna till blygheten är att hans engelska är ganska svag. Med lite tålamod hittar han orden och uttrycker sig riktigt bra. Orsaken till den svaga engelskan är att han inte gått mera än 8 klasser i grundskola. Han växte upp med en ensamstående mamma och tre syskon. - När mamma blev troende övergav min pappa henne och tog en ny hustru. Vi levde på landsbygden och hade inga pengar. Det var verkligt tufft för min mamma som tidvis fick jobb på kaffeplantagen för att kunna ta hand om oss barn. Peter har två systrar födda 1985 och 1987 samt en yngre bror född Systrarna är nu gifta och har egna familjer, lillebror går fortfarande i grundskolan. Peter har bestämt att han tillsammans med systrarna skall försöka stå för de kostnader som gymnasiet medför så att lillebror får en bättre utgångspunkt än den han och systrarna haft. Själv är han född I yrkesskolan avlade han nationella examina inom dels dressmaking (damkläder) och dels tailoring (herrkläder). Men det räcker förstås inte med att ha ett intyg, det är Peter medveten om. I sin hemby har han fått ett gott rykte om sig att vara noggrann och göra ett bra arbete. - I Kenya har man inte råd att köpa nya kläder, utan man reparerar de gamla. Mycket av de småjobb jag får handlar just om reparationer. December är årets livligaste månad med tanke på jul- och nyårshögtiderna. Peters symaskin fick arbeta flitigt senaste december. - En mamma bad mig sköta reparationerna av nio plagg pojkkläder, därtill sydde jag två klänningar åt flickor. Mängden uppdrag ökade rejält från december Vid sidan om sömnadsuppdragen gör han andra småjobb, bl.a. har han under oktober och november varit involverad i praktiska uppdrag i yrkesskolan och i församlingen. Men sömnad är hans gebit. I samband med intervjun beställde jag en skjorta av Peter och väntar med spänning på hur den kommer att se ut. Modellen är klar, men tyget får han själv välja. Det skall dock vara afrikanskt. [Det blev mycket afrikanskt, red. anm.]. BK Några nya studerande våren 2013 George Munene Rutere är första dagen i yrkesskolan Han kommer från staden Kiambu och hörde om skolan via sina vänner. Han gick ut högstadiet ifjol. - Jag är intresserad av datorer och därför valde jag att söka till datalinjen. I framtiden vill George jobba med datorer, men hoppas få plats på universitetet och kunna slutföra sina studier där. Intresset för datorer tog fart under högstadietiden. - Vi hade en ganska enkel dataundervisning där. Men mitt intresse vaknade, avslutar George. Timothy Mwaura Muchiri är väldigt ung när han inleder sina studier som fjortonåring Han gick just ut klass 8 och tvingas vänta hela januari på att få veta hur han klarat sig i de nationella proven med tanke på följande skolstadium. Istället för att gå sysslolös valde han att påbörja studierna vid yrkesskolan. - Min plan är att i framtiden jobba med datorer. Därför valde jag programmeringssidan på datalinjen, säger Timothy. Timothy har lite erfarenhet av datorer, men har inte fått någon egentlig undervisning. Efter att resultaten från de nationella proven kommit klarnar

7 det om Timothy har möjlighet att fortsätta sina studier i gymnasiet. Han vet inte ännu hur han lyckas kombinera gymnasiet med studierna på datalinjen. Rahab Mjoki Thugi börjar sina studier och hörde om yrkesskolan via församlingen Word of Faith där hon är aktiv. Hon kommer att gå i bibelskola under förmiddagarna och på yrkesskolans datalinje på eftermiddagarna. - Jag har ingen erfarenhet av datorer från tidigare, men vet att jag i framtiden behöver kunskap om hur de fungerar. Rahab bor i närheten av KIST, Kiambu Institute of Science and Technology, med ungefär likadana utbildningar som yrkesskolans kurser. Skillnaden är dock enorm vad gäller skolavgifterna. Det är en viktig orsak till att Rahab valt yrkesskolan framom institutet i grannskapet. Inför framtiden har Rahab drömmen klar. - Jag vill fortsätta studera och småningom bli elingenjör, konstaterar hon. Alice Nyakio Mwichigi började studera på skönhetslinjen i april 2012 och tror att hon kan avsluta sina studier inkommande februari. Hon hörde om yrkesskolan via pastorn i sin församling. Hon är mycket nöjd över de gångna månaderna som yrkesskolstuderande. - Jag är nöjd över det jag lärt mig, min egen framgång i studierna, säger Alice. Hon skryter på undervisningen hon fått del av. - Läraren är bra på att undervisa. Relationen mellan läraren och de studerande är också utmärkt, konstaterar Alice. Alice drömmer om en egen skönhetssalong. Hon har dock fått rådet från sin lärare att först ge sig ut på arbetsmarknaden för att skaffa arbetserfarenhet. Därefter kan en egen salong bli aktuell. I huvudsak är det hår och naglar som hon lärt sig ta hand om. Varför har hon inflätat färgade hårförlängningar i sitt hår? Är det en trend eller hör det ihop med jul och nyår som just firats? - Färgade hårförlängningar hör ihop med julfirandet och jullovet. Under skolåret får man inte ha färgade förlängningar, säger Alice. Varje gymnasiegrupp har fått träffa och umgås med yrkesskolans studerande. I år blev träffen mindre än planerat, då resan inföll till största delen under yrkesskolans jullov. Här berättar Christian Nygård och Olivia Myllymäki om Finland, Österbotten och Karleby för yrkesskolans elever. Vi har just spelat fotboll (Finland vann!) och firat Christians 19-årsdag med tårta och läsk. I firandet ingick att hälla vatten över honom medan vi sjöng Happy birthday. Därav är golvet vått.

8 Fortsättning på projektet? Behov av ett internat vid yrkesskolan euro är kostnadsberäkningen för internatet på bilden Ett önskemål som yrkesskolan Word of Faith Community College s styrelse lyfte fram under styrelsemötet var behovet av ett internat. Internatet fanns upptecknat i den ursprungliga projektplanen, men medlen för yrkesskolprojektet räckte inte till att bygga också det. Infrastrukturen med vattentillgång och avlopp finns redan för internatet. Likaså tomtmarken som behövs (lite längre ner i dalen på yrkesskolans tomt). Internatet skulle tjäna två syften. 1. För det första skulle man då kunna rekrytera studerande längre ifrån än en radie på ca 10km som är möjligt idag. Transportkostnaderna och tiden som går åt för att komma längre ifrån gör det i praktiken omöjligt för de studerande att tillgodogöra sig studierna i yrkesskolan. 2. För det andra skulle ett internat ge en del inkomster som skulle hjälpa till att hålla yrkesskolan självförsörjande. I januari producerades ritningar på ett internat på vår förfrågan. Den ursprungliga tanken var ett internat i en våning. Den ritning som nu levererades består av ett fyravåningskomplex. Det goda i Afrika är att man kan bygga en våning i taget. Under våren utreder vi möjligheten att bygga internatet för yrkesskolans bruk. Internatet kunde också utnyttjas av gästande gymnasiegrupper vi betalar nu en rejäl summa för att bo på en lågstandardhotell mitt i centrala Kiambu. Hellre skulle vi ge de pengarna till yrkesskolans ekonomi. BK

9 Fokus på missbrukarna i fas II Att yrkesskolan förverkligades berodde på församlingen Word of Faiths önskan att visa Guds kärlek och omsorg till de människor som levde i lokalsamhället. Det andra problemområdet de gärna fokuserar på är missbrukarna. De är många och ofta unga. Staten står handfallen utan ens en strategi för hur man vill bemöta missbruket. Missbruket består av både alkohol och tyngre droger som säljs öppet trots hårda fängelsestraff. Under senare år har landet sköljts över av droger från Asien som transporteras över Indiska Oceanen och kommer in i landet via hamnarna. Liksom vid starten av yrkesskolprojektet finns alla planer klara. Man har också en vårdfilosofi som man delvis redan prövat på. En del blivande vårdpersonal har redan utbildats i ett rehabiliteringscenter i Norge. I Finland har vi redan fått grönt ljus för att kunna använda biståndsmedel för projektet. Flera skolor har redan samlat in medel i samband med dagsverksinsamlingen, så en grundplåt om ca e finns för byggandet och starten av rehabiliteringscentret. Vad hindrar att vi startar? Biståndsmedel får inte användas för inköp av tomten. Trots en flerårig satsning på insamlingen har vi inte nått längre än ca e. Under besöket i början av januari bestämde vi att söka tomtmark på annat ställe, längre bort från Kiambu. Bredvid yrkesskolan hade tomten kostat e. T.ex. där barnhemmet Mama Obed s Home är beläget är marken betydligt billigare (en stor tomt med odlingsyta och mark för t.ex. fiskdammar kostade e tack vare en godhjärtad markägare). Vi återkommer så fort vi får mera info. Nu ber vi om större och mindre gåvor för att kunna slutföra insamlingen och påbörja följande projekt. Betala in din gåva till Rådet för mission, Nordea FI , referensnummer 660. Tack! För Rådet för mission Kiambu Bernt Klockars Projektkoordinator Yrkesskolan Word of Faith Community College ligger i dalen bakom gamla torget i Kiambu. Tidigare var tanken att köpa in granntomten till höger om yrkesskolan, men nu överger man den tanken pga de höga kostnaderna. En summa om ca e finns ihopsamlad. Den behöver växa betydligt trots att man byter fokus för landinköpet.

10 Antalet utexaminerade AVDELNING KURS TOT per linje sen 2008 Sömmerskelinjen Herrekipering III* 4-14 Klädsömnad damer 4-14 III* Klädsömnad damer II* YRKESSKOL- PROJEKTET I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Kontonummer: Rådet för mission, Nordea FI , referens 660 Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2010 År 2011 År 2012 TOTALT (sedan 2008) Sömmerskelinjen p+108fl Frisörs- och skönhetslinjen p+45fl Datalinjen p+190fl Restauranglinjen p+100fl SUMMA Frisörs- och skönhetslinjen TOT per avd sen 2008 Broderi Frisör Skönhet Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Videoeditering Restauranglinjen Kakbak och 1-6 dekoration Kokning Hushållning Hoteladministration Mat o dryck Brödbak * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2012 AVDELNING KURS TOTALT per linje Datalinjen Dataprogram 74 Datareparationer 22 och underhåll Webdesign - 96 Restauranglinjen Certifikat för catering Frisörslinjen Frisör 6 Skönhet 6 12 SUMMA TOTALT per avdelning

11 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGEL- OREGELBUNDNA** TOTALT BUNDNA Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen Metallinjen* 1-1 SUMMA * Linjen öppnades hösten ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE Uppe till vänster: Joseph Mbeti förklarar pumpodlandets ABC för Saga Storbacka och Olivia Myllymäki. Uppe till höger: barnhemsbarnen lyssnar uppmärksamt på berättelserna om Finland. Nere till vänster: babyelefanterna tas om hand i ca två års tid innan de planteras ut i det vilda igen. Nere till höger: giraffövergångsställe i Langata, Nairobi.

12 Vänligen ge materialet vidare till andra intresserade när du läst det. Det är ett sätt att spara både på naturen och på resurserna. Din egen kopia kan du hämta på hemsidan Pojkarna i gymnasiegruppen som besökte Kiambu vid årsskiftet Hoppet sker ute på savannen i Maasai Mara.

Kiambuprojektet utvärderas

Kiambuprojektet utvärderas K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag 30.10.2011 50% av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten

Läs mer

Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare!

Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare! KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM Projektet Kenya is the Key [to Africa] läsåret 2014-2015 Målland Kenya Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare! Det är säkert av intresse att få lite närmare information om projektet

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning.

medmänsklighet. Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 03/2012 Sommarläger i Sverige Sidan 4 5 Skoluniformer Kvinnokooperativet i Tamuka i Zimbabwe syr skoluniformer för sin försörjning. Sidan

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola.

SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. SENEGALPROJEKT I APRIL VÅREN 2012. Gemensamt för gymnasierna i gymnasienätverket Team Nord i samarbete med Kronoby folkhögskola. BLOGG 1 Resan inleds Resan till Senegal inleddes kl 3.00 på söndag morgon

Läs mer

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning carmen sprider hopp i öknen 2013 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU kristen minoritet får hjälp Jouris skola bombades Sommar- KAMPANJ PMU stöder barns rätt till utbildning nu kommer boken om Denis Mukweges dramatiska

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12

Utblick. Fängelset där fångarna är fria. Världen. Kryssa och vinn! Dags för invigning av biblioteket sid 7. Söndagsmat med smak av sydostasien sid 12 Utblick Världen Kryssa och vinn! Sid 14 En tidning om tro och mission från ET V Tältmissionen nr 1-2009 årg 1 Fängelset där fångarna är fria Michael W Smith gör två unika Sverigenedslag sid 4-5 109-åring

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis, tor: 13.00-15.00.

Läs mer

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK

skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Nr. 3 2010 Fotograf: Emma Wieslander skola jobb pension 3situationer i livet som utlandssvensk Sommar Entreprenörer i UK Michelles rader Hej läsare till SVEN nummer 3! Våren är här och hoppet om sommar

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Ett år utomlands. Studerande jobbar vid sidan om. Biologi 3 åkte på utfärd till Hangö. Lever New York upp till ryktet att vara en fantastisk stad?

Ett år utomlands. Studerande jobbar vid sidan om. Biologi 3 åkte på utfärd till Hangö. Lever New York upp till ryktet att vara en fantastisk stad? Karis-Billnäs Gymnasium Nr. 18 Hösten 2013 Biologi 3 åkte på utfärd till Hangö Ett år utomlands Läs mera om när biologiklassen åkte på utfärd till Hangö på en utfärd för att studera naturen på s 10-12

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Yrkesutbildning för romer

Yrkesutbildning för romer Yrkesutbildning för romer Projektledare: Lena Loiske och Manuel Tan Marti Projektperiod: 2004-04-01 2006-12-31 (Projektrapporten avser perioden 2004-04-01 2006-08-31) Kulturförvaltningen Yrkesutbildning

Läs mer