GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA"

Transkript

1 K IAMBU NYTT GLAD PÅSK! PÅSKEN 2013 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Tio välsignade år År 2013 är det jämt tio år sedan samarbetet kring yrkesskolprojektet inleddes med församlingen Word of Faith Church i Kiambu, Kenya. De första kontakterna hade vi tagit redan år 1999, då Thomas Muthee bjöds in till missionskonferenser som hölls bl.a. i Kristinestad och Åbo. Under de här tio åren av samarbete har vi nått resultat. Yrkesskolan för unga från fattiga familjer står där i dalen och har nu verkat två år utan bidrag från Finland. På annan plats finns statistik över hur många unga som gått kortare och längre kurser på yrkesskolan och samtidigt berörts av evangeliet. För mej personligen har kontakten betytt otroligt mycket. Jag har lärt mej många andliga principer i Kiambu. Besöken där med tre gymnasiegrupper har gett ringar på vattnet och nu en första korttidsmissionär. Tack för förböner och gåvor under årens lopp! Bernt Klockars KiambuNytt ger information om vad som är aktuellt i Kiambu, Kenya. Ansvarig utgivare: Bernt Klockars Karlebybo volontär i Kiambu - Planerar att stanna åtta månader i landet Patrick Tiainen från Karleby åkte ut som volontär till Kiambu, Kenya, söndag Han var en av de gymnasiestuderande som deltog i projektet Bistånd i Afrika våren Efter det har han skrivit studenten och fullföljt sin armétjänstgöring. Tiainen planerar att stanna i Kiambu fram till oktober Patrick Tiainen, en av de gymnasiestuderande som var med på projektresa till Kiambu, Kenya, under sportlovet 2011 åkte söndag iväg för att jobba som volontär i Kiambu under ca 8 månader. Patrick skrev studenten i Karleby svenska gymnasium våren 2012, tillbringade hösten i armén och följde nu det som han uppfattade som Guds ledning genom att resa iväg till Kiambu, Kenya. - Jag fick i samband med resan frågan av rektor Bernt Klockars som ledde Kenyaprojektet ifall jag inte skulle återvända efter att jag skrivit studentexamen. Då skrattade jag åt förslaget. Men Gud ville annat, berättade Patrick Tiainen i Crosspoint-gudstjänsten i Karleby svenska församling en lördag i januari. Många olika uppgifter Under de första 1,5 månaderna har Tiainen småningom kommit in i en viss vardagsrutin. Han bor hemma hos Naomi och Joseph Mbeti, som är glada över att ha fått en son till deras tre barn är utflugna sedan länge. Under förmiddagarna går Tiainen i församlingens bibelskola tillsammans med en lång rad kenyaner. Eftermiddagarna går åt till evangelisation på gatorna, förberedelser för kampanjer och skolmission eller övningar med lovsångsteamen. Barnen på barnhemmet Mama Obed s Home besöker han också regelbundet, tillsammans med Joseph. Tiainen är

2 Följ äventyret via Tiainens blogg Bloggen finns på adressen blogspot.fi mycket barnkär och skall eventuellt stanna i barnhemmets gästhem under vissa tider. Under april har man ledigt från skolor och så också från bibelskolan. Under den tiden har Tiainen lovat delta i en stor evangelisationskampanj som ordnas av amerikanska predikanter i Kisumu samt predika i Narok, massajernas huvudstad. Den andliga verkligheten är betydligt mera närvarande i vardagen i Afrika och det har nog Tiainen känt av också under den första tiden i landet Mera om äventyren kan man läsa i hans blogg, adressen här intill. Patrick Tiainen har sedan unga år varit engagerad i frivilliga brandkåren hemma i Karleby. Innan avresa var det också tal om att eventuellt utföra en del arbete i samarbete med den lokala brandkåren i Kiambu eller Nairobi. Om detta förverkligas är tills vidare oklart. En av uppgifterna Tiainen troligen kommer att ha hänför sig till brandkåren i Kiambu eller Nairobi. Under tio års tid har han varit aktiv i frivilliga brandkåren i Karleby. Bilden är tagen veckan innan avfärd vid ett av flera uppdrag då. Psykologistudier hösten 2014 Enligt preliminära planer stannar Tiainen kvar i Kenya fram till oktober Om allt går bra anländer då nästa grupp gymnasiestuderande till Kiambu intresset för projektet var så stort redan förra Rinkan blev 27kg. Därtill handbagage. En stor del av innehållet är små gåvor till barnen i Mama Obed s Home. sommaren att bara hälften kunde delta i den resa som gjordes vid årsskiftet Efter oktober fortsätter Tiainen sin resa till Australien där hans storasyster bor sedan några år tillbaka. Hösten 2014 planerar Tiainen inleda sina studier i psykologi vid Åbo Akademi. Svårt avsked Avskedet i Karleby var inte lätt för Tiainen. Han har ett stort socialt nätverk och rör sig i många sammanhang. I metodistförsamlingen har han bl a sjungit med i lovsångsteam och varit aktivt med i bönemötena. Hans sista kväll i Finland hölls en avskedsfest med inbjudna vänner hemma hos pastorsparet Klockars. Patrick Tiainen är den andra volontären i Kiambu, Kenya, genom våra kontakter. Den första var en yrkesskolelev från Nykarleby som utförde sin inlärning i arbete -praktik under en månads tid under yrkesskolans byggskede. BK (foton Tiainen privat) Tredje gruppen gymnasiestuderande i Kenya kring årsskiftet Projekt Finland vs. Kenya Från till befann sig 19 gymnasiestuderande och 2 lärare från Karleby svenska gymnasium i Kenya där de genomförde resedelen i projektet Finland vs. Kenya. Förberedelserna för projektet inleddes redan i mars 2012, de studerande fick information och kunde anmäla sig preliminärt från april. När skolan inleddes i augusti kunde inte flera anmälningar tas emot och de som preliminärt anmält sig hade Gymnasiegruppen dricker eftermiddagsté hemma hos bishop Thomas Muthee söndag

3 bekräftat sitt deltagande. I september ordnades ett resenärs- och föräldramöte kring projektet. Det mötet var samtidigt startskottet för de studerandes distanskurs med förberedelseuppgifter. Uppgifterna omfattade historia, samhällslära, religion, kultur, språk, biologi och geografi. I december ordnades en närstudiedag inför resan. Gruppens information har gått via Facebook. Under resan bekantade sig de studerande med staden Kiambu med omgivning, yrkesskolan Word of Faith Community Center som byggts och startats med finländska biståndsmedel, barnhemmet Mama Obed s home, församlingen Word of Faith och dess verksamhet, finska ambassaden i Nairobi samt en rad mindre och större sevärdheter där safarin i Maasai Mara var den största. Efter resedelen vidtar redovisningsdelen i skolor i regionen. Projektet avslutades i slutet av februari med ett informellt tillfälle benämnt Kortskådantalko. Sofia Ylimäki matar giraffer på Giraffe Centre i stadsdelen Langata, Nariobi. Under resan blev det många upplevelser av afrikansk natur. Safarin hörde till höjdpunkterna. En hel lejonkoloni fick vi bl.a. bese på nära håll. Redovisning för unga Resan var en omvälvande upplevelse, intygar de 19 studerande som deltog i projekt Finland vs. Kenya. De har berättat om sina upplevelser gång efter annan i sina respektive familjer, men inte bara där. Redan i december gjorde gruppen upp ett program för hur man skulle kontakta och besöka skolor i regionen för att berätta om sina upplevelser. De flesta presentationerna skedde de sista dagarna i januari. Totalt fick kring skolelever och studerande höra om äventyren. Intresset var stort allt från åk 1 till abiturienter i gymnasiet. I samband med presentationerna visades bilder och en film som Saga Storbacka sammanställt. Gruppen är tacksam för de ekonomiska bidrag som den fick från bl.a. Utbildningsstyrelsen, Förbundet Hem och Skola rf samt Finlands svenska metodistkyrka/rådet för mission. Den ekonomiska slutredovisningen är inne på slutrakan i slutet av mars. Totalt gick budgeten på e. BK Fotografering mitt i téplantagen. Det är de översta bladen som plockas, skotten. För 10kg får plockarna en lön som motsvarar 1e. Närmast kameran Christian Nygård. Gymnasiegruppen besöker församlingen Word of Faith Church s barnhem Mama Obed s Home. På barnhemmet finns 20 barn i åldrarna 6 till 14 år. På sig har barnen t-skjortor som gruppen från Finland hade med sig. Gruppen hade också 60 fotbollar som delades ut till höger och vänster. Tisdag jobbade gymnasiegruppen en dag i barnhemmets trädgård med att ränsa i kållandet. Foto: Joseph Mbeti.

4 I augusti 2012 tillsattes en styrelse för yrkesskolan Word of Faith Community College. Från församlingens sida insåg man att det var omöjligt att driva och utveckla skolan som en del av församlingens verksamhet. Styrelsen består av mycket kom-petenta personer inom utbildningssektorn och de är dessutom varmt troende och vill föra visionen om att hjälpa unga från fattiga familjer vidare. En av de största frågorna just nu är hur man kan höja självförsörjningsgraden. Hittills är det församlingen som stått för en hel del av lönekostnaderna. Foto: yrkesskolans kanslipersonal. Aktuellt i yrkesskolan Word of Faith Community College: Nya linjer och höjd självförsörjningsgrad Yrkesskolan har hittills haft ett preliminärt tillstånd som utbildningsanstalt. Det har inneburit att man inte behövt följa varje regel för motsvarande utbildningsanstalter till punkt och pricka. Från augusti 2012 finns en tillsatt styrelse. I samband med att den tillsattes startade processen med att registrera det riktiga upprätthållartillståndet. Yrkesskolan Word of Faith Community College är ett finländskt biståndsprojekt genomfört under åren Initiativet kom ursprungligen från lokalbefolkningen i Kiambu, Kenya man ville nå en del av de ca ungdomar på nationell nivå som blir utan studieplats efter avslutad grundskola. Orsaken till att ungdomar slås ut i den här omfattningen är vanligtvis familjens oförmåga att betala avgifterna för andrastadieutbildningen, men dels handlar det också om bristen på studieplatser som i sista hand är regeringens ansvar. Förutsättningen för att kunna studera vid Word of Faith Community College är att man kan läsa och skriva. Man måste också kunna betala en studieavgift, som närmast är symbolisk men viktig för att de studerande skall värdesätta sina studier. Så länge som yrkesskolan saknar internat är rekryteringsområdet en radie om ca 10km. Längre än så kan man inte pendla, dels pga tidsåtgången och dels pga kostnaden. Yrkesskolan inledde sin verksamhet med sömnadslinjen i maj år 2008 i samband med invigningen. Ett trettiotal studerande inledde då sina studier. Sedan man öppnat tre linjer till har man i medeltal haft lite över 100 studerande inskrivna hela tiden. De utbildningslinjer man erbjudit fram till hösten 2012 har varit sömnad, skönhet, restaurang och IT. Den populäraste av dem var inte oväntat nog IT-linjen. Hösten 2012 kunde man starta en ny linje inom metallbranschen tack vare en donation av metallmaskiner från företag i Norge. Linjen har hittills lockat en handfull studerande, men man räknar med att antalet växer i takt med att den blir känd i regionen. Så småningom kommer ytterligare två linjer att öppnas, bilmekanik och rörmokeri installationen av dem blev kostsammare och krångligare än man trodde i och med att trefasström i Kenya inte är 220V utan 430V. Utrymmena för dessa är klara. Dessa tre sistnämnda förväntas bli pojkdominerade även om läraren i metall är en mycket skicklig kvinna!

5 Yrkesskolan har hittills haft ett preliminärt tillstånd som utbildningsanstalt. Det har inneburit att man inte behövt följa varje regel för motsvarande utbildningsanstalter till punkt och pricka. T.ex. har man inte haft en egen styrelse, utan ansvaret för verksamheten har vilat på församlingens ledarskap. Från augusti 2012 finns en tillsatt styrelse. I samband med att den tillsattes startade processen med att registrera det riktiga upprätthållartillståndet. Den nya styrelsen har stort mandat i yrkesskolan. Den leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor. En av de första åtgärderna man beslöt om var att se till att Geoffrey Muchiri som tidigare varit biträdande rektor fick posten rektor (som man hållit vakant). Biträdande rektor blev istället Sarah, lärare på restauranglinjen och mycket överlåten till skolan och dess vision. Den nytillsatta styrelsen utökad med lektor Anita Asplund och rektor Bernt Klockars från Karleby svenska gymnasium på besök i början av januari Under de fyra månader styrelsen funnits har den strukturerat många frågor i yrkesskolan, bla genom att förtydliga visionen och en strategiplan för de fem kommande åren. Den viktigaste frågan just nu är att jobba med att höja skolans självförsörjningsgrad. Församlingen Word of Faith har hittills starkt understött skolan. Senare under år 2013 beräknas man vara självförsörjande. Man har många intressanta projekt som man håller på och sjösätter. Bl.a. har man köpt en liten maskin för att göra flaskvatten av källvattnet i dalen. Medlemmarna i styrelsen är utvalda på basen av tre kriterier, det ena är att de förstått och omfattar visionen om att ge högklassig undervisning till unga från fattiga familjer, det andra är att de själva är professionella inom utbildning och undervisning samt det tredje att de är pånyttfödda kristna. I mitt möte med styrelsen to förstod jag att det är verkligt professionella människor som nu bär ansvar för yrkesskolan och det kändes mycket tryggt. BK Peter Macharia fanns med när yrkesskolan invigdes I augusti 2011 blev han klar. I sin hemby nära Kiambu får han en hel del uppdrag både att sy och reparera kläder. Hur gick det sedan? Möt Peter Macharia som utexaminerades i augusti Jag träffar Peter Macharia de första dagarna i januari Han är ett bekant ansikte för mig ända sedan yrkesskolan invigdes år 2008 och han fanns bland de första

6 I Kenya har man inte råd att köpa nya kläder, utan man reparerar de gamla. Mycket av de småjobb jag får handlar just om reparationer. December är årets livligaste månad med tanke på jul- och nyårshögtiderna studerandena som intog klassrummet i sömnad efter invigningstillfället. Han är unik också på det sättet att han var den enda pojke som började studera på en kvinnodominerad linje. Han blev klar med sina yrkesskolstudier i augusti 2011 och har sedan dess försörjt sig på att reparera och sy kläder i sin hemby Raibai nära Kiambu. Jag har tidigare märkt hur blyg Peter är. Den här gången är inget undantag. En av orsakerna till blygheten är att hans engelska är ganska svag. Med lite tålamod hittar han orden och uttrycker sig riktigt bra. Orsaken till den svaga engelskan är att han inte gått mera än 8 klasser i grundskola. Han växte upp med en ensamstående mamma och tre syskon. - När mamma blev troende övergav min pappa henne och tog en ny hustru. Vi levde på landsbygden och hade inga pengar. Det var verkligt tufft för min mamma som tidvis fick jobb på kaffeplantagen för att kunna ta hand om oss barn. Peter har två systrar födda 1985 och 1987 samt en yngre bror född Systrarna är nu gifta och har egna familjer, lillebror går fortfarande i grundskolan. Peter har bestämt att han tillsammans med systrarna skall försöka stå för de kostnader som gymnasiet medför så att lillebror får en bättre utgångspunkt än den han och systrarna haft. Själv är han född I yrkesskolan avlade han nationella examina inom dels dressmaking (damkläder) och dels tailoring (herrkläder). Men det räcker förstås inte med att ha ett intyg, det är Peter medveten om. I sin hemby har han fått ett gott rykte om sig att vara noggrann och göra ett bra arbete. - I Kenya har man inte råd att köpa nya kläder, utan man reparerar de gamla. Mycket av de småjobb jag får handlar just om reparationer. December är årets livligaste månad med tanke på jul- och nyårshögtiderna. Peters symaskin fick arbeta flitigt senaste december. - En mamma bad mig sköta reparationerna av nio plagg pojkkläder, därtill sydde jag två klänningar åt flickor. Mängden uppdrag ökade rejält från december Vid sidan om sömnadsuppdragen gör han andra småjobb, bl.a. har han under oktober och november varit involverad i praktiska uppdrag i yrkesskolan och i församlingen. Men sömnad är hans gebit. I samband med intervjun beställde jag en skjorta av Peter och väntar med spänning på hur den kommer att se ut. Modellen är klar, men tyget får han själv välja. Det skall dock vara afrikanskt. [Det blev mycket afrikanskt, red. anm.]. BK Några nya studerande våren 2013 George Munene Rutere är första dagen i yrkesskolan Han kommer från staden Kiambu och hörde om skolan via sina vänner. Han gick ut högstadiet ifjol. - Jag är intresserad av datorer och därför valde jag att söka till datalinjen. I framtiden vill George jobba med datorer, men hoppas få plats på universitetet och kunna slutföra sina studier där. Intresset för datorer tog fart under högstadietiden. - Vi hade en ganska enkel dataundervisning där. Men mitt intresse vaknade, avslutar George. Timothy Mwaura Muchiri är väldigt ung när han inleder sina studier som fjortonåring Han gick just ut klass 8 och tvingas vänta hela januari på att få veta hur han klarat sig i de nationella proven med tanke på följande skolstadium. Istället för att gå sysslolös valde han att påbörja studierna vid yrkesskolan. - Min plan är att i framtiden jobba med datorer. Därför valde jag programmeringssidan på datalinjen, säger Timothy. Timothy har lite erfarenhet av datorer, men har inte fått någon egentlig undervisning. Efter att resultaten från de nationella proven kommit klarnar

7 det om Timothy har möjlighet att fortsätta sina studier i gymnasiet. Han vet inte ännu hur han lyckas kombinera gymnasiet med studierna på datalinjen. Rahab Mjoki Thugi börjar sina studier och hörde om yrkesskolan via församlingen Word of Faith där hon är aktiv. Hon kommer att gå i bibelskola under förmiddagarna och på yrkesskolans datalinje på eftermiddagarna. - Jag har ingen erfarenhet av datorer från tidigare, men vet att jag i framtiden behöver kunskap om hur de fungerar. Rahab bor i närheten av KIST, Kiambu Institute of Science and Technology, med ungefär likadana utbildningar som yrkesskolans kurser. Skillnaden är dock enorm vad gäller skolavgifterna. Det är en viktig orsak till att Rahab valt yrkesskolan framom institutet i grannskapet. Inför framtiden har Rahab drömmen klar. - Jag vill fortsätta studera och småningom bli elingenjör, konstaterar hon. Alice Nyakio Mwichigi började studera på skönhetslinjen i april 2012 och tror att hon kan avsluta sina studier inkommande februari. Hon hörde om yrkesskolan via pastorn i sin församling. Hon är mycket nöjd över de gångna månaderna som yrkesskolstuderande. - Jag är nöjd över det jag lärt mig, min egen framgång i studierna, säger Alice. Hon skryter på undervisningen hon fått del av. - Läraren är bra på att undervisa. Relationen mellan läraren och de studerande är också utmärkt, konstaterar Alice. Alice drömmer om en egen skönhetssalong. Hon har dock fått rådet från sin lärare att först ge sig ut på arbetsmarknaden för att skaffa arbetserfarenhet. Därefter kan en egen salong bli aktuell. I huvudsak är det hår och naglar som hon lärt sig ta hand om. Varför har hon inflätat färgade hårförlängningar i sitt hår? Är det en trend eller hör det ihop med jul och nyår som just firats? - Färgade hårförlängningar hör ihop med julfirandet och jullovet. Under skolåret får man inte ha färgade förlängningar, säger Alice. Varje gymnasiegrupp har fått träffa och umgås med yrkesskolans studerande. I år blev träffen mindre än planerat, då resan inföll till största delen under yrkesskolans jullov. Här berättar Christian Nygård och Olivia Myllymäki om Finland, Österbotten och Karleby för yrkesskolans elever. Vi har just spelat fotboll (Finland vann!) och firat Christians 19-årsdag med tårta och läsk. I firandet ingick att hälla vatten över honom medan vi sjöng Happy birthday. Därav är golvet vått.

8 Fortsättning på projektet? Behov av ett internat vid yrkesskolan euro är kostnadsberäkningen för internatet på bilden Ett önskemål som yrkesskolan Word of Faith Community College s styrelse lyfte fram under styrelsemötet var behovet av ett internat. Internatet fanns upptecknat i den ursprungliga projektplanen, men medlen för yrkesskolprojektet räckte inte till att bygga också det. Infrastrukturen med vattentillgång och avlopp finns redan för internatet. Likaså tomtmarken som behövs (lite längre ner i dalen på yrkesskolans tomt). Internatet skulle tjäna två syften. 1. För det första skulle man då kunna rekrytera studerande längre ifrån än en radie på ca 10km som är möjligt idag. Transportkostnaderna och tiden som går åt för att komma längre ifrån gör det i praktiken omöjligt för de studerande att tillgodogöra sig studierna i yrkesskolan. 2. För det andra skulle ett internat ge en del inkomster som skulle hjälpa till att hålla yrkesskolan självförsörjande. I januari producerades ritningar på ett internat på vår förfrågan. Den ursprungliga tanken var ett internat i en våning. Den ritning som nu levererades består av ett fyravåningskomplex. Det goda i Afrika är att man kan bygga en våning i taget. Under våren utreder vi möjligheten att bygga internatet för yrkesskolans bruk. Internatet kunde också utnyttjas av gästande gymnasiegrupper vi betalar nu en rejäl summa för att bo på en lågstandardhotell mitt i centrala Kiambu. Hellre skulle vi ge de pengarna till yrkesskolans ekonomi. BK

9 Fokus på missbrukarna i fas II Att yrkesskolan förverkligades berodde på församlingen Word of Faiths önskan att visa Guds kärlek och omsorg till de människor som levde i lokalsamhället. Det andra problemområdet de gärna fokuserar på är missbrukarna. De är många och ofta unga. Staten står handfallen utan ens en strategi för hur man vill bemöta missbruket. Missbruket består av både alkohol och tyngre droger som säljs öppet trots hårda fängelsestraff. Under senare år har landet sköljts över av droger från Asien som transporteras över Indiska Oceanen och kommer in i landet via hamnarna. Liksom vid starten av yrkesskolprojektet finns alla planer klara. Man har också en vårdfilosofi som man delvis redan prövat på. En del blivande vårdpersonal har redan utbildats i ett rehabiliteringscenter i Norge. I Finland har vi redan fått grönt ljus för att kunna använda biståndsmedel för projektet. Flera skolor har redan samlat in medel i samband med dagsverksinsamlingen, så en grundplåt om ca e finns för byggandet och starten av rehabiliteringscentret. Vad hindrar att vi startar? Biståndsmedel får inte användas för inköp av tomten. Trots en flerårig satsning på insamlingen har vi inte nått längre än ca e. Under besöket i början av januari bestämde vi att söka tomtmark på annat ställe, längre bort från Kiambu. Bredvid yrkesskolan hade tomten kostat e. T.ex. där barnhemmet Mama Obed s Home är beläget är marken betydligt billigare (en stor tomt med odlingsyta och mark för t.ex. fiskdammar kostade e tack vare en godhjärtad markägare). Vi återkommer så fort vi får mera info. Nu ber vi om större och mindre gåvor för att kunna slutföra insamlingen och påbörja följande projekt. Betala in din gåva till Rådet för mission, Nordea FI , referensnummer 660. Tack! För Rådet för mission Kiambu Bernt Klockars Projektkoordinator Yrkesskolan Word of Faith Community College ligger i dalen bakom gamla torget i Kiambu. Tidigare var tanken att köpa in granntomten till höger om yrkesskolan, men nu överger man den tanken pga de höga kostnaderna. En summa om ca e finns ihopsamlad. Den behöver växa betydligt trots att man byter fokus för landinköpet.

10 Antalet utexaminerade AVDELNING KURS TOT per linje sen 2008 Sömmerskelinjen Herrekipering III* 4-14 Klädsömnad damer 4-14 III* Klädsömnad damer II* YRKESSKOL- PROJEKTET I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta studierna ( school-dropouts ) pga höga terminsavgifter i andrastadiet Projekttid: Sidoeffekter: sysselsättning för ett trettiotal byggnadsarbetare under byggnadsskedet. Vattenprojekt där närsamhället får friskt källvatten till självkostnadspris Miljöaspekter: trädplantering för att förhindra erosion, ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall Totalbudget: ca e Finansiering: ca 82% med finska biståndsmedel, ca 18% självfinansieringsandel insamlad i Finland Projektägare i Finland: Finlands svenska metodistkyrka/ Rådet för mission Projektägare i Kenya: Trons Ords församling (Word of Faith Church, Kiambu) Projektkoordinator: Bernt Klockars Tel E-post: Kontonummer: Rådet för mission, Nordea FI , referens 660 Aktuell statistik Antal studerande (enligt studieregistret) AVDELNING År 2010 År 2011 År 2012 TOTALT (sedan 2008) Sömmerskelinjen p+108fl Frisörs- och skönhetslinjen p+45fl Datalinjen p+190fl Restauranglinjen p+100fl SUMMA Frisörs- och skönhetslinjen TOT per avd sen 2008 Broderi Frisör Skönhet Flätning Datalinjen Dataprogram Datareparationer och -underhåll Videoeditering Restauranglinjen Kakbak och 1-6 dekoration Kokning Hushållning Hoteladministration Mat o dryck Brödbak * Yrkesexamensprov enligt kenyanska statens krav Framgångsrikt avslutade kurser år 2012 AVDELNING KURS TOTALT per linje Datalinjen Dataprogram 74 Datareparationer 22 och underhåll Webdesign - 96 Restauranglinjen Certifikat för catering Frisörslinjen Frisör 6 Skönhet 6 12 SUMMA TOTALT per avdelning

11 Studerande i yrkesskolan just nu AVDELNING REGEL- OREGELBUNDNA** TOTALT BUNDNA Sömmerskelinjen Frisörs- och skönhetslinjen Datalinjen Restauranglinjen Metallinjen* 1-1 SUMMA * Linjen öppnades hösten ** Inskrivna, betalt avgiften. Av olika anledningar kortare och längre avbrott i studierna. KÄLLA: WORD OF FAITH COLLEGE Uppe till vänster: Joseph Mbeti förklarar pumpodlandets ABC för Saga Storbacka och Olivia Myllymäki. Uppe till höger: barnhemsbarnen lyssnar uppmärksamt på berättelserna om Finland. Nere till vänster: babyelefanterna tas om hand i ca två års tid innan de planteras ut i det vilda igen. Nere till höger: giraffövergångsställe i Langata, Nairobi.

12 Vänligen ge materialet vidare till andra intresserade när du läst det. Det är ett sätt att spara både på naturen och på resurserna. Din egen kopia kan du hämta på hemsidan Pojkarna i gymnasiegruppen som besökte Kiambu vid årsskiftet Hoppet sker ute på savannen i Maasai Mara.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus.

Revisions- firmans Duncan Waweru och Beth N. Mwisywa under fruktpaus. I KORTHET Projektmål: att bygga och starta en yrkesskola (Community College) med linjer inom restaurang-, hårfrisörs-, skräddar- samt metallbranscherna Målgrupp: de som är läskunniga men tvingats avsluta

Läs mer

Kiambuprojektet utvärderas

Kiambuprojektet utvärderas K IAMBU NYTT ~ Offerdag för missionen söndag 30.10.2011 50% av intäkterna till Kiambuprojektet ~ OKTOBER 2011 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Bakåt och framåt Projektet i Kiambu, Kenya, som innebär starten

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare!

Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare! KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM Projektet Kenya is the Key [to Africa] läsåret 2014-2015 Målland Kenya Bästa preliminärt anmälda/vårdnadshavare! Det är säkert av intresse att få lite närmare information om projektet

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia, September 2011 Den 18 september inträffade en kraftig

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4.

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4. Barns rätt till familj Artikel 5, 9, 18 Temahäfte Barnkonventionen Världen är full med nya kompisar! Grace har en jättefamilj Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne. Kläderna

Läs mer

FINLAND vs. KENYA. Ps. det var jag som satt brevid Crocodile Dundee. Alexander

FINLAND vs. KENYA. Ps. det var jag som satt brevid Crocodile Dundee. Alexander FINLAND vs. KENYA En grupp på 19 studerande och 2 lärare från Karleby svenska gymnasium besökte Kenya 29.12.2012 9.1.2013. Här några reflektioner i bloggstil författade under resans gång. DAG 1 29.12.2012

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Studieresa till Örebro

Studieresa till Örebro Studieresa till Örebro För att låta finlandssvenska hörselskadade skolelever med föräldrar bekanta sig med utbildningsmöjligheter i Sverige ordnade DHBS i samarbete med hörselpedagog Eivor Larpes ett studiebesök

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i

EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i EÖM härstammar från Svenska Mongolmissionen som arbetat bland mongoler sedan 1897. Sedan början av 1990-talet samarbetar vi med en församling i Erdenet som ligger i Republiken Mongoliet Missionsskolan

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april

barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april barnhemmet i muang mai söndagen den 27 mars - söndagen den 3 april Veckan som gått har bestått av lite rädsla och mycket glädje. Alla som är här är ju på något sätt drabbade av, eller påverkade av tsumamin

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte hade upplevt någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell

Lidingö Lotta Armijo Holmberg & Anja Norell Jacob Jacob har flera nära kompisar. De hänger mycket både i skolan och på fritiden, har många gemensamma intressen och har jättekul tillsammans. Jacobs familj tycker det är konstigt att de flesta av kompisarna

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

&bistånd. mission. Informationstidning inför verksamhetsåret 2014-2015 om

&bistånd. mission. Informationstidning inför verksamhetsåret 2014-2015 om Informationstidning inför verksamhetsåret 2014-2015 om mission &bistånd Vård Fattigdomsbekämpning Utbildning Hopp Hjälp till självhjälp Diakoni Praktisk kärlek Summary in English Finlands svenska metodistkyrka

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn.

I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn. JUNI - JULI 2015 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer I detta nummer: Barnhemmens tidigare och nuvarande barn. Se video: Lilla Aleksandra, som gått igenom smärtsamma erfarenheter,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte kan uppleva någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

En givande Rwandaresa!

En givande Rwandaresa! En givande Rwandaresa! Mellan den 28:e augusti och 8 september 2009 besökte Tony Kallay, Per-Arne Krantz och jag Anders Engström tillsammans med ledsagarna Annikki Kallay och Lena Krantz Kigali i Rwanda.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011

barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011 barnhemmet i muang mai måndag 12 september - söndag 16 oktober 2011 Nu har det gått fem veckor sen sist, man kan fråga sig hur tiden kan gå så fort och vart veckorna tar vägen. Ni kanske undrar vad vi

Läs mer

Annika Radlöv & Tuula Partanen

Annika Radlöv & Tuula Partanen ANDARNAS RIKE Copyright 2012, Annika Radlöv, Tuula Partanen Ansvarig utgivare: Tuula Partanen Omslagsbild: Maja Vanhanen Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1997-4 Andarnas Rike Annika Radlöv & Tuula

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer