Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid Norberg Kriterier och praktiska metoder för god kvalitet Göteborg stad Kerstin Hansson Britt-Marie Högberg Solna stad Elisabet Sundelin Sara Vigebo Karolinska Institutet Johan Fastbom Stockholms sjukhem Mary-Jane Windus Gränsregional omsorgsfilosofi Maria Hansson Strömstad kommun Birgitta Hansson VÄRDEGRUND från ord till handling! Silviahemmet Eva Jönsson WORKSHOP Lunds universitet Kajsa Thorsell Linda Asplund Förra årets succékonferens tillbaka nu med nya inspirerande talare och uppdaterade praktikfall!

2 Presentation Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Svenskar har idag ett bristande förtroende för äldreomsorgen. Endast 35 % av Sveriges befolkning tror att den offentliga vården kommer att ge dem den vård de behöver efter pensioneringen och knappt varannan nyrekryterad äldrevårdare uppfyller grundläggande kompetenskrav. Ska man verkligen behöva oroa sig för att åldras i Sverige? Alla äldre har rätt till en värdig äldreomsorg med trygghet, meningsfullhet, delaktighet och ett gott bemötande. Tyvärr ser verkligheten många gånger annorlunda ut. Var med och samarbeta för en värdigare och mer kvalitetssäkrad äldreomsorg du också! För andra året i rad har vi bjudit Sveriges främsta experter inom området blandat med goda exempel från verkligheten. Lyssna till deras framgångsrika arbete och få praktiska verktyg för förbättringsarbetet i din egen verksamhet! Lär dig mer om kvalitetssäkringsmetoder och om hur äldreomsorgen kan utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar. Konferensen är även en unik möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor som dagligen ställs inför samma utmaningar som du. Varmt välkommen på 2009 års viktigaste konferens inom äldreomsorg! Vänliga hälsningar Jennifer Hässler Projektledare Missa inte workshopen! SAGT OM FÖRRA ÅRETS KONFERENS Mycket nöjd! Välplanerad, lärorik, och proffsig! Toppenbra! God spridning på innehåll, intressanta ämnen och mycket kunskap och tankar att ta med sig hem Aktuellt och användbart - att få träffa kollegor från övriga landet och skapa kontakter är en stor vinst Hög nivå och inget bottennapp varken i innehåll eller i framföranden! Bra Conductive!

3 Program ONSDAG 2 SEPTEMBER Registrering, kaffe och smörgås Jennifer Hässler, Conductive, inleder konferensen Värdig vardag i äldreomsorgen Valfrihet och inflytande inom äldreomsorgen Personalens kompetens vilka krav ställs? Ledarskapets betydelse? God kvalitet för äldre och deras anhöriga Ewa Samuelsson Äldreborgarråd (kd) Stockholms stad Bensträckare Kriterier och metoder för god kvalitet Sociala innehållet inom äldreomsorgen hur kan det utvecklas? Möjligheter och svårigheter med jämförelsetal och kvalitetsindikatorer Hur kan omsorgen kring äldre med psykisk ohälsa, sjukdomar och funktionsnedsättningar kvalitetssäkras? s vägledningsuppdrag visioner och pågående arbete Christer Neleryd Enhetschef äldreenheten Lunch Framtidens demensvård hur kan den kvalitetssäkras? Vad innebär god kvalitet och värdegrund i demensvården? Vad innebär livskvalitet för den som är demenssjuk och närstående? Identitetsbefrämjande omvårdnad av personer med demenssjukdom hur hotas identiteten när man får demenssjuka och hur kan vårdare hjälpa och lindra? Hur kan vi tillsammans arbeta utifrån ett framtids- och helhetsperspektiv? Astrid Norberg Professor emeritus Umeå universitet, institutionen för omvårdnad Ersta Sköndahl Högskola Bensträckare Salutogent synsätt för bättre kvalitet öka den äldres väl befinnande genom hälsofrämjande insatser! Implementering av det salutogena synsättet hur går du till väga? Vad krävs för att bli Salutogendiplomerade? Ledarskapet som A och O så får du alla medarbetare med på tåget Långsiktiga insatser och förebyggande och hälsofrämjande åtgärder goda exempel från Göteborgs stad! Så stärker du den äldres delaktighet och meningsfullhet och skapar stimulerande mötesplatser och aktiviteter utifrån den äldres intressen Kerstin Hansson Britt-Marie Högberg Projektledare för projektet Chef inom hemtjänsten Salutogent perspektiv vid Göteborgs stad utvecklingsenheten Senior Göteborg Göteborg stad Eftermiddagskaffe Verktyg för implementering av kvalitets- och värdegrundsarbete samt kontinuerlig uppföljning Arbeta mot gemensamma mål och avtal genom god kommunikation och samverkan! Exempel på framgångsrika och strategiska resultat- och uppföljningsmodeller Metoder för att mäta kvalitetsarbete inom sociala dimensioner Kvalitetsgarantier för vård- och omsorgs boende och mat- och måltidspolicy värdegrundsarbete med brukaren i fokus! Elisabet Sundelin Sara Vigebo Chef för staben för Verksamhetsutvecklare och kvalitetsutveckling dietist Solna stad Solna Stad Bensträckare med frukt Hur kvalitetssäkrar du rätt medicinering inom äldreomsorgen? Läkemedelsbehandling av äldre människor mer skada än nytta? Vad vet vi om riskfaktorer? Nationella indikatorer för äldres läkemedelsbehandling Så kan du kvalitetssäkra rätt läkemedelsbehandling av äldre människor Johan Fastbom Läkare och docent i geriatrisk farmakologi Karolinska Institutet (ARC) Aging Reserach Center Utredare i läkemedelsfrågor Dagen avslutas TORSDAG 3 SEPTEMBER Palliativ vård inom äldreomsorgen verktyget som kvalitetssäkrar vård i livets slutskede Bakgrund, ursprung och syfte kring verktyget Liverpool-modellen (Liverpool Care of the Dying Pathway, LCP) Vad består verktyget av och hur används det i praktiken? Implementering och införande på arbetsplatsen Vad är viktigt i den palliativa vården? Strukturerad vårdplan med specifikt definierade mål Kunskapsbaserade standard utifrån 3 faser initial bedömning, kontinuerlig bedömning och omhändertagande efter dödsfall Mary-Jane Windus Sjuksköterska Stockholms sjukhem Förmiddagskaffe Värdegrund från ord till handling! Hur visioner blir arbetssätt - implementering av värdegrund i vardagen Palliativ vårdfilosofi som gemensam värdegrund så når du ut till alla Bemötande och förhållningssätt till medarbetare, vårdtagare och närstående Hur uppfyller du mål och arbetar med uppföljning inom värdegrundsarbetet? Strukturerat arbetssätt så blir vården och omsorgen professionell Samverkan som gynnar individen! Maria Hansson Sjuksköterska och projektledare EU projekt Gränsregional omsorgsfilosofi Birgitta Hansson Undersköterska och projektledare Palliativ vårdfilosofi Strömstad kommun Bensträckare Bemötande inom äldreomsorgen fokusera på etik och värdighet! Vad är viktigt i bemötandet med gamla personer? Så bör du bete dig rörande nutrition, hygien och integritet inom äldreomsorgen Betydelsen av att öka statusen i yrket som undersköterska Att alltid agera etiskt lika och erbjuda likvärdig vård till alla! Kan mjuka värden som t.ex. bemötande och förhållningssätt kvalitetssäkras? Så förmedlar du livskvalitet genom engagemang, tålamod och indiviuell vård Eva Jönsson Silviasyster Silviahemmet Lunch Separat bokningsbar Workshop Få praktiska metoder och verktyg för hur du kan kvalitetssäkra din egen verksamhet (se nästa sida) Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

4 TORSDAG 3 SEPTEMBER KL Workshop Separat bokningsbar Få praktiska metoder och verktyg för hur du kan kvalitetssäkra din egen verksamhet Går vård att mäta? Kvalitetssäkring inom vård- och omsorg av äldre är ett område som behöver prioriteras speciellt i den ekonomiska verklighet som råder! Inom den Svenska äldrevården pågår en livlig diskussion kring hur vården bäst skall kunna tillgodose den enskildes behov. Får medborgarna de insatser de blivit beviljade, vilka tjänster utförs, styrs verksamheten på ett bra sätt och använder personalen sin tid ändamålsenligt? Svaren på dessa frågor har stor betydelse för vilken produktivitet, effektivitet, kvalitetsutveckling och rättsäkerhet som uppnås och har grundläggande betydelse för hur vården bedrivs. För att säkerställa mått på vad god kvalitet innebär är det viktigt att de verktyg som används mäter det har för avsikt att mäta, dvs. de skall vara validitets- och reliabilitetstestade vara evidensbaserade och framförallt kunna användas som ett hjälpmedel i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Denna workshop fokuserar på följande frågeställningar och områden: Tydlig struktur och evidensbaserade metoder grunden för kvalitetssäkring Vårdbehov hur kvalitetssäkras dessa? Verktyg för att bedöma omvårdnadsbehov relaterat till resurser Verktyg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering hur används dessa och vad gör vi åt resultatet? Framgångfaktorer för en korrekt och rättvis dokumentation så gör vi i praktiken Kvalitetssäkring enligt SOL och HSL skiljer de sig åt? WHO:s kvalitetsindikatorer. Vad prioriteras internationellt? Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du både får inspiration till att konkretisera nya tankar samt ett stort utrymme för frågor och diskussion! Workshopen leds av: Kajsa Thorsell har en magisterexamen inom omvårdnad och har arbetet som distriktssköterska och administratör i 40 år och som medicinskt ansvarig i Hässleholms kommun sedan Kajsa är doktorand vid Lunds universitet och har erfarenhet från flera projekt som berör kvalitet inom vård och omsorg. Nu skriver hon avhandlingen Går vård att mäta. Kajsa är även med i ett nordiskt samarbetsprojekt som leds av Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN). Initialt var tanken att arbeta med kvalitetsindikatorer för smärta, sår, fall och nutrition men senare initierades även ytterligare en indikator om hur resurser skall fördelas utifrån ett kvalitativt synsätt vilket Kajsa arbetar med. I hela Norden pågår diskussioner kring hur framtida resurser utifrån ett kvalitetsperspektiv skall kunna kvalitetssäkras för att en god vård skall kunna erbjudas. Linda Asplund har arbetat som vårdbiträde, personlig assistent, biståndshandläggare, enhetschef och numera kvalitetsutvecklare i Hässleholms kommun. Linda har även erfarenhet från privat affärsverksamhet.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens 2-3 september 2009 Workshop 3 september 2009 Kungsholmen konferens Flemminggatan 18 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 29 maj Före 7 aug Efter 7 aug Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Här bokar du dig för konferensen! Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm Konferenskod Con213 I konferenspri set ingår kaffe, lunch, mingel och doku okumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringa r i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in pla nerat seminarium. Avbokning och Över verlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du allti ltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid Norberg Göteborg stad Kerstin Hansson Britt-Marie Högberg Solna stad Elisabet Sundelin Sara Vigebo Karolinska Institutet Johan Fastbom Stockholms sjukhem Mary-Jane Windus Gränsregional omsorgsfilosofi Maria Hansson UR PROGRAMMET Bemötande inom äldreomsorgen fokusera på etik och värdighet! Hur kvalitetssäkrar du rätt medicinering och läkemedelsbehandling? Värdegrund från ord till handling! Vad är god kvalitet i äldreomsorgen? Om kriterier och kvalitetssäkringsmetoder Hur kan vi tillsammans stärka och utveckla framtidens äldreomsorg? Workshop Få praktiska metoder och verktyg för hur du kan kvalitetssäkra din egen verksamhet Strömstad kommun Birgitta Hansson Silviahemmet Eva Jönsson WORKSHOP Lunds universitet Kajsa Thorsell Linda Asplund Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con213

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten! Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer