Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid Stiftelsen Silviahemmet Kajsa Båkman Bodil Evertsson Susanne Isaxon Kristina Alexandersson Maria Green Gadelius Osby kommun Johnny Kvarnhammar Hylte kommun Cecilia Harley Kalmar kommun Camilla Arvidsson Gagnefs kommun Ann-Louise Custerson DU FÅR PRAKTIKFALL INOM bl.a.: Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan Karolinska Institutet Johan Fastbom FÖRDJUPNING Institutet för medicinsk rätt Timothy Hallgren Demens Patientsäkerhet s amverkan

2 Stockholm den 6-7 november 2013 Framtidens MAS/MAR Vad kommer att hända i framtiden för dig som arbetar som MAS och MAR? I många kommuner har man nu tagit över ansvaret för hemsjukvården och i andra står man precis inför detta. Övertagandet kräver bättre samverkansformer mellan hemsjukvård, primärvården och sjukhusen. Detta är lättare sagt än gjort. På konferensen har vi flera exempel på hur du kan lyckas med detta. Även frågor om demens och samtycken är högt prioriterade i många kommuner och självklart kommer vi att lyfta den frågan på konferensen. Som avslutning har du möjlighet att vara med på en fördjupning kring de lagar och regler som styr ditt arbete. 3 ANLEDNINGAR TILL ATT GÅ PÅ KONFERENSEN: En unik konferens med både praktikfall och experter Du är inte ensam nätverka och dela erfarenheter med kollegor från hela landet Massor av kompetens samlat på ett ställe ta chansen att ge dig själv en ordentlig uppdatering kring det senaste inom ditt område! DU FÅR bl.a. LySSNA TILL: Så säkrar vi samtycke från personer med allvarlig kognitiv störning genom ett strukturerat dokumenteringsarbete Bodil Evertsson, MAR och Susanne Isaxon, MAS, Så har vi lyckats skapa gemensamma rutiner vad gäller exempelvis kost, läkemedel, vårdplanering och rehabilitering Johnny Kvarnhammar, MAS, Osby kommun Så genomför du dina läkemedelsgenomgångar med högre kvalité och säkerhet Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi, Karolinska Institutet Varmt välkommen på en konferens som prioriterar dig och din yrkesroll! Lina Bylund Projektledare

3 ONSDAG 6 NOVEMbER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Lina Bylund, Conductive, hälsar välkommen KEyNOTE SPEAKER 09:35 Framtiden som MAS och MAR hur ser den ut och vilka utmaningar kommer vi att ställas inför? Framtidens kunskapskrav Rollen som MAS/MAR hur har den sett ut historiskt och hur kommer det se ut i fortsättningen? Ulla Olsson, ordförande Riksföreningen för MAS 10:15 Bensträckare med frukt 10:30 Multi7 sammanhållen vård och omsorg i Västerbotten En standardiserad arbetsprocess för primärvård, omsorg och slutenvård Vår modell för trygg och säker vård och omsorg i hemmet med fokus på samarbete mellan primärvård och äldreomsorg Trygg och säker inskrivnings- och utskrivningsprocess från sjukhus Sara Lundberg, projektledare Multi7 Petra Henriksson, projektledare Multi7 Västerbottens läns landsting Umeå kommun 11:15 Om demens utifrån Silviahemmets palliativa vårdfilosofi Vad är demens? Vanliga demenssjukdomar Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Symtom i tidig, medelsvår och svår demensfas Anhörigas situation och bemötande av personer med demenssjukdom Kajsa Båkman, silviasjuksköterska, vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet 12:00 Lunch 12:50 Östersunds modell för att säkra samtycken från beslutsoförmögna En tydlig behovsutredning vid användning av skyddsåtgärder skapar trygghet för både personal och patient Så säkrar vi samtycken från personer med allvarlig kognitiv störning genom ett strukturerat dokumenteringsarbete Framgångsfaktorn stavas teamarbete! Bodil Evertsson, MAR Susanne Isaxon, MAS 13:30 Bensträckare 13:40 MAS hos en privat vårdgivare, vad innebär det? Är det skillnad att vara kommunal eller privat MAS? Så styrs vi av lagen Vad innebär egentligen uppdraget som MAS hos en privat vårdgivare? Kristina Alexandersson, MAS Maria Green Gadelius, MAS 14:15 Eftermiddagskaffe 14:40 Nätverksbyggande som skapar fungerande samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunen Slutenvård, primärvård, kommun och högskolans FoU-plattform skapar ett nätverk som bygger på ett helhetsgrepp i hela vårdkedjan Verksamhetsföreträdare från alla vårdgivare finns med och skapar fungerade rutiner som bygger på praktiska erfarenheter på golvet Så har vi lyckats skapa gemensamma rutiner vad gäller exempelvis kost, läkemedel, vårdplanering och rehabilitering Johnny Kvarnhammar, MAS Osby kommun 15:20 Bensträckare 15:30 Vad gör en medicinskt ansvarig sjuksköterska (egentligen)? Är det verkligen så att ensam är stark? Ansvar? Jo visst, men för vadå? Får vi förutsättningarna som krävs för att utföra uppdraget? Cecilia Harley, MAS Hylte kommun 16:30 Konferensens första dag avslutas

4 TORSDAG 7 NOVEMbER :00 Så visar vi för politikerna att rehabilitering av äldre är lönsamt! ADL-trappan är vårt verktyg för att utvärdera och mäta resultat Omsorgsfull mätning av vårdtyngden visade snabbt stora vinster Camilla Arvidsson, MAR Kalmar kommun 09:50 Förmiddagskaffe 10:10 Framgångsrikt övertagande av hemsjukvården kräver bra samarbete med primärvården Möten som leder till förändring i positiv anda Vikten av att ha en närvarande chef vid förändring Ann-Louise Custerson, MAS Gagnefs kommun 11:00 Bensträckare 11:15 Så genomför du dina läkemedelsgenomgångar med högre kvalité och säkerhet Vad är polyfarmaci och varför är äldre mer känsliga för läkemedel? Vilka är de vanligaste biverkningarna hos äldre och vilka varningssignaler bör du vara uppmärksam på? Konkreta exempel på hur kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelshantering och läkemedelsterapi kan användas Johan Fastbom, professor i geriatrisk farmakologi Karolinska Institutet 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:00 Lunch för fördjupningens deltagare 13:00-16:30 Separat bokningsbar fördjupning Juridiken som styr ditt arbete en fördjupning kring de regler som styr ditt arbete som MAS/MAR Under ledning av Timothy Hallgren, jurist, Institutet för medicinsk rätt Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 6-7 november 2013 Fördjupning 7 november 2013 Piperska Muren Scheelegatan 14, Stockholm PRIS Före 30 aug Före 4 okt Efter 4 okt Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con569 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

5 Separat bokningsbar TORSDAG 7 NOVEMbER 2013 I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du under denna fördjupning kunskap om hur du bedriver ditt arbete på ett juridiskt korrekt sätt. Fördjupningen är riktad till dig som vill fördjupa dina kunskaper om de författningsreglerade kraven och hur du på bästa sätt efterlever dem. Under fördjupningen går vi bl.a. igenom de rättsliga förutsättningarna för delegering, ansvarsfördelningar och vad som gäller angående sekretess och patientuppgifter. Fördjupningen sker i föreläsningsform med möjlighet att ställa frågor samt diskussion. Du får lära dig: TORSDAG 7 NOVEMbER :00-16:30 Juridiken som styr ditt arbete En fördjupning kring de regler som styr ditt arbete som MAS/MAR De rättsliga krav som ställs på den befattning som du innehar som MAS enligt HSL 24 De rättsliga krav som gäller för möjligheten att delegera bl.a. läkemedel (SOSFS 1997:14) De rättsliga ansvarsfördelningar som gäller mellan dig, vårdgivaren och yrkesutövarna Det rättsliga gränssnittet mellan befattningen verksamhetschef och MAS De rättsliga kraven för utlämnande av sekretesskyddade uppgifter om patienter Möjlighet att skicka in frågor i förväg Föreläsaren kommer under fördjupningen kunna ta emot och besvara frågor, men det går också bra att senast två veckor innan konferensen skicka in dina frågor så ser föreläsaren till att dessa besvaras under dagen, samt får en uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella för just dig och kan anpassa programmet därefter. Skicka dina frågor till: FÖrdJUPninG FÖRDJUPNINGEN LEDS AV Fördjupningen leds av Timothy Hallgren, jurist, Institutet för medicinsk rätt Jur. kand. Timothy Hallgren är en av få jurister i Sverige som jobbar heltid med, det sedan 2003 självständiga rättsområdet, medicinsk rätt. Timothy Hallgren har i rollen som konsult flera års erfarenhet av att arbeta praktiskt med de medicinrättsliga frågor inom offentlig samt privat hälso- och sjukvård och socialtjänst m.m. Timothy Hallgren arbetar både som konsult och föreläsare inom ramen för Institutet för medicinsk rätts verksamhet.

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. Framtidens mas/mar inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 VÅRA TALARE Riksföreningen för MAS Ulla Olsson Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Stiftelsen Silviahemmet Kajsa Båkman Bodil Evertsson Susanne Isaxon Kristina Alexandersson Maria Green Gadelius Osby kommun Johnny Kvarnhammar Hylte kommun Cecilia Harley Kalmar kommun Camilla Arvidsson Gagnefs kommun Ann-Louise Custerson Karolinska Institutet Johan Fastbom PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Framgångsrik samverkan för säker hemsjukvård Läkemedel och äldre, vad ska jag tänka på? Rehabilitering är lönsamt! FÖRDJUPNING Juridiken som styr ditt arbete en fördjupning kring de regler som styr ditt arbete som MAS/MAR Under ledning av Timothy Hallgren, Institutet för medicinsk rätt FÖRDJUPNING Institutet för medicinsk rätt Timothy Hallgren Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con569

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm Key Note Speakers Åsa Torstensson, Mikko Puhakka Talare från: Sveriges Kommuner och Landsting OSL, Open Source Suppliers

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer