Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens MAS/MAR. Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på MAS och MAR. Förbättra patientsäkerheten!"

Transkript

1 Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg Östersund kommun Maritha Månsson Hässleholm kommun Kajsa Thorsell Värmdö kommun Erland Bridell Förändringar och utmaningar som ställer nya krav på och MAR Förbättra patientsäkerheten! Gnesta kommun Helena Gustafsson Marianne Lidbrink 2009 års viktigaste konferens för och MAR! WORKSHOP Juristfirma Dina Jacobsson Dina Jacobsson Tack till: Riksföreningen Sveriges Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

2 Presentation /MAR en roll i förändring? och MAR har en mycket specifik roll som måste synliggöras och tydliggöras. Alltför ofta förevisar lagen en sak men verkligenheten något helt annat. /MAR-funktionen är svårtolkad vilket ökar kraven på en tydligare rollfördelning och struktur utifrån uppdraget. Vad är egentligen /MAR:s roll i en föränderlig värld? Alla och MAR arbetar utifrån skilda förutsättningar vilket försvårar rollen och det ökade politiska trycket ställer nya krav på kvalitetsuppföljningar och nationella jämförelser. Kvalitetssäkring väger tungt samtidigt som stramare ekonomiska ramar är ett faktum det är inte längre krav på vad du gör utan också hur du gör det! Vad behöver du för att kunna utvecklas i din yrkesroll? Hur kan patientsäkerheten stärkas? Hur gör du en effektiv risk- och händelseanalys? Hur följer du upp och ser resultat? Vad innebär den nya författningen om egenvård och hur påverkas du av LOV? På konferensen Framtidens /MAR får du de senaste uppdateringarna som berör dig i ditt arbete idag och imorgon. Du får lyssna till experter och specialister samt ta del av goda praktiska exempel från verkligheten. Inspireras av nya arbetssätt och framgångsfaktorer och var med och blicka framåt. Varmt välkommen på 2009 års viktigaste konferens för och MAR! Jennifer Hässler Projektledare Ny tid nya möjligheter! UR PROGRAMMET Framtidens /MAR nya utmaningar ger /MAR ny roll Praktiska metoder för en effektiv risk- och händelseanalys Verksamhetschefens roll kontra /MAR:s om samarbete och styrningsansvar Praktiskt arbete med ledningssystem för kvalitet och säkerhet FRAMTIDENS /MAR

3 Program ONSDAG 18 NOVEMBER Registrering, kaffe och smörgås Projektledare Jennifer Hässler, Conductive, inleder konferensen Metoder för säkrare bedömningar inom egenvård Hälso- och sjukvård eller egenvård var går ansvarsgränserna? Läkemedelshantering för en stärkt patientsäkerhet Vad innebär den nya föreskriften om egenvård för /MAR? Så samråder du kring bedömning, dokumentering och information Hur ska du följa upp, utvärdera och agera när en situation förändras? Bitte Fritzon Jurist Bensträckare med frukt Praktiska metoder för en effektiv risk- och händelseanalys Framgångsrik händelse och riskanalys i kommunal hälso- och sjukvård Exempel på nyttan med strukturerade analyser på olika nivåer Orsaker och samband förebygg risker och lär av händelser Gå från en åtgärdande till lärande organisation så får du personalen delaktig i analysarbetet och integrerar nya arbetssätt i hela organisationen Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt Sektionschef Lunch Framtidens /MAR nya utmaningar och förändringar ger /MAR ny roll och funktion Kundvalsmodeller och externa utförare så förändras och MAR:s roll /MAR som informationssäkerhetsansvarig så påverkas du av patientdatalagen /MAR ansvar för ledningssystem rutiner och delegation Verksamhetschefernas roll kontra /MAR:s roll hur bör samarbetet och styrningsansvaret se ut? Så kan du öka effektiviteten och säkerheten i kommunerna och bidra till en mer kvalitetssäker vård ur ett framtidsperspektiv Susanne Wallin Pettersson Verksamhetsutvecklare och utbildare 2learn Bensträckare Utvärderingsinstrument rörande LOV och upphandling av vård i enskild regi /MAR:s roll rörande LOV och upphandling av vård i enskild regi Ansvar, rollfördelning och samverkan när vården läggs ut på entreprenad Modeller för avtalsuppföljning och individuppföljning Tydliggörande av förpliktelser och befogenheter i upphandlingsskedet framgångsfaktorer från Carina Yngvesson Berit Forsberg Eftermiddagskaffe Belönades med värdegrundspriset 2007! år med hemrehabilitering framgångsfaktorer för ett långsiktigt utvecklingsarbete Hemrehabilitering vad, hur och för vem? Tydligt uppdrag, prioriteringsordning Det viktiga teamarbetet Delaktighet en ständig utmaning! Utvärdering och uppföljning ger svar på lönsamhet och förbättringsbehov Maritha Månsson MAR Östersund kommun Dag 1 slut TORSDAG 19 NOVEMBER Metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning Exempel på effektiv tillsynsgranskning och avvikelsehantering Evidensbaserade metoder och utvecklade mätinstrument i praktiken Verktyg för att bedöma omvårdnadsbehov relaterat till resurser Verktyg för kontinuerlig uppföljning och utvärdering hur används dessa och vad gör vi åt resultatet? Framgångsfaktorer för en korrekt och rättvis dokumentation Kajsa Thorsell Hässleholm kommun Förmiddagskaffe Hur kan vi förbättra patientsäkerheten? Tydlig delegering och nära samarbete för en säkrare vård och omsorg i kommunen Utvecklingsprojekt som blickar framåt mellan Värmdö kommun och landstinget Praktiskt arbete med ledningssystem för kvalitet och säkerhet Vem står för kostnader i samband med delegering? Nya föreskrifter kring hur skulle de kunna se ut? Spekulationer och framtidsutsikter kring framtidens /MAR roll och funktion Erland Bridell Helena Gustafsson Värmdö kommun Gnesta kommun & sekreterare & ordförande Riksföreningen för Medicinskt Riksföreningen för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor ansvariga sjuksköterskor Bensträckare Kvalitetsindikatorer för öppna jämförelser inom äldreomsorgen vilka är s planer? Indikatorernas struktur och innehåll Datakällor och betydelsen av enhetliga, entydiga och jämförbara uppgifter från dokumentationen Vad kan indikatorerna innebära på kort och på lång sikt? Hur kan kommunerna lämna uppgifter om indikatorerna? Resultat av enkätundersökning presenteras Nationell redovisning av mätning med indikatorerna, när och hur? Marianne Lidbrink Utredare äldreenheten Lunch Separat bokningsbar workshop Se nästa sida Vi reserverar oss för eventuella ändringar. FRAMTIDENS /MAR

4 Separat bokningsbar Workshop TORSDAG 19 NOVEMBER KL Aktuella författningar och lagar Hur får du verkligheten och lagstiftningen att stämma överens? Att ha en understödjande och granskande roll men inga egentliga maktmedel innebär ofta många svårigheter. Lagar och förordningar ligger som grund i det dagliga arbetet men alltför ofta är det svårt att få ihop det enligt ett /MAR-perspektiv. Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du praktiskt får arbeta med att bryta ner juridiska ramar till det dagliga arbetet. Diskussioner och föreläsningar varvas med praktiskt inriktade gruppövningar och du får möjlighet att konkretisera nya tankar och idéer. Du får ökad kunskap om juridiska spörsmål gällande /MAR:s roll och arbete och du får konkreta verktyg för hur du kan hitta förbättringspotential i din egen kommun. Punkter som kommer att tas upp: Svåra juridiska frågor och gränsdragningar mellan SOL och HSL Vad innebär patientdatalagen och sekretesslagen för och MAR? Nya föreskrifter om egenvård Kommunens framtida hälso- och sjukvård Yrkesansvar kontra egenansvar LOV vad innebär den? Delegering, läkemedelshantering och styrning enligt lagar och förordningar Trender i juridiken ur ett framtidsperspektiv Kursledare: Dina Jacobson har en lång och gedigen erfarenhet som jurist och har tidigare arbetat bland annat inom domstol, Socialdepartementet och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA). Numera arbetar Dina som konsult i egen firma (Juristfirma Dina Jacobson) och utbildar hälso- och sjukvårdspersonal om deras ansvar och skyldigheter. FRAMTIDENS /MAR

5 Anmälan TID & PLATS Konferens november 2009 Workshop 19 november 2009 Garnisonen konferens Karlavägen 100 Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 21 aug Före 16 okt Efter 16 okt Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr ANMÄLAN Här bokar du dig för konferensen! Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Adress Karlavägen 104, Stockholm Konferenskod Con231 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet,,prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Avb okning ochö Över verlåt else Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du all ltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida GA tillsammans med II berord verksamhetschef och fa 500 kr i rabatt i I o o FRAMTIDENS /MAR

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Framtidens /MAR Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2009 TALARE FRÅN Bitte Fritzon Ann-Kristin Olsson Åke Härstedt 2learn Susanne Wallin Pettersson Carina Yngvesson Berit Forsberg UR PROGRAMMET Metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning Hur kan vi förbättra patientsäkerheten? Kvalitetsindikatorer för öppna jämförelser vad är s planer? Metoder för säkrare bedömningar inom egenvård Nya föreskrifter kring hur skulle de kunna se ut? Östersund kommun Maritha Månsson Hässleholm kommun Kajsa Thorsell Värmdö kommun Erland Bridell Gnesta kommun Helena Gustafsson Marianne Lidbrink WORKSHOP Aktuella författningar och lagar Hur får du verkligheten och lagstiftningen att stämma överens? Under ledning av Dina Jacobsson Svåra juridiska frågor och gränsdragningar mellan SOL och HSL LOV vad innebär den? Vad innebär patientdatalagen och sekretesslagen för och MAR? Kommunens framtida hälso- och sjukvård WORKSHOP Juristfirma Dina Jacobsson Dina Jacobsson Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con231

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer