Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen Åse Båvmark

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet... 5 Gården... 6 Sopor... 7 Källare/ Förråd... 8 Tvättstuga... 9 Trapphus Lägenheten Parkering/Garage Parken Affärscentra ABK / Boservice Citat från hyresgästerna Positivt Negativt Ungdomar/Busliv ABK Övrigt Bilaga. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

3 Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, bestämde de sig för att fråga de boende i området, vad de hade för önskemål. Metod Efter Kickoffen och intervjuerna på Ingelstadsgatan och Göingegatan där Linda och Åse utarbetade en gemensam metod för hur intervjuerna ska gå till, delade Linda och Åse på sig och ansvarar nu för vars ett område. Linda ansvarar för Röda sidan och Åse för den Gula, där de intervjuar på egen hand. Arbetslaget SO23 beslutade sig för att starta med Bataljonsvägen Anledningen var att de boende på den gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom bra fungerande självförvaltning. De har många önskemål som berör boendemiljön, de har redan genomfört en hel del förändringar. Starten på Bataljonsvägen var i form av ett skriftligt meddelande till varje hyresgäst, meddelandet sattes även upp i trapphuset med information om att intervjuerna startar. När OU inte har lyckats nå en hyresgäst har OU lagt ett meddelande med kontaktuppgifter till hyresgästen. De har då fått möjlighet att kontakta OU och boka en tid som passar dem eller genomföra intervjun per telefon. OU har besökt lägenheten vid minst två tillfällen och lämnat tre meddelanden. OU har även varit delaktig i självförvaltarmöten, detta för att ta del av deras önskemål, skapa förtroende och för att bli känd ibland hyresgästerna. OU har även planerat en rabatt på gården som anlades tillsammans med självförvaltarna. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara 14 % av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bataljonsvägen Totalt hela gården Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Vakanta Oklart om alla frågor når fram Uteblev från bokad tid Antal intervjuer Antal lägenheter En förklaring till det låga deltagarantalet kan vara att NBI enkäten skickades ut samtidigt som intervjuerna startade på Bataljonsvägen. Flertalet hyresgäster kopplade NBI enkäten till Nya Gamlegården och var inte intresserade av ytterligare frågor. Efter en förklaring om vad Nya Gamlegården innebär, så gick de med på en intervju. Detta kan vara en förklaring till varför hyresgäster ej tagit kontakt med OU. NBI enkäten har 132 svarande på samma fastighet. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna för ändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning, andra önskar fler sitt/grillplatser, gärna med tak. Grill- och cigarettrök anses av en del hyresgäster vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på grillplatser på utsidan av gården där röken kan försvinna på ett annat sätt. Sopsorteringen upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Några tycker att luckan bör vara låst, men flertalet av hyresgästerna tycker att det är bättre om den är öppen. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. Sorteringsstationen på Köpcentrat parkering upplevs som en katastrof. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. En del hyresgäster nämner branden som inträffade för drygt ett år sedan och känner oro för att det kan hända igen. De önskemål som dyker upp är brandvarnare i källare och rörelsevakt på belysning i källare, det känns mer otryggt med timer. Tvättstugan upplevs som ren och fräsch. En del klagar på att andra tar deras tvättid, flyttar deras tvättkloss eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. En del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det är fint och välstädat i nästan alla trapphus. Många av de som bor i entréplan störs av oljud från trapphuset. Några få tycker att det är skräpigt, ofräscht och att det luktar illa i trapphuset. De påtalar problem med att det händer att någon kissar och bajsar i källare och genomgångarna. Ett annat problem som påtalas är att barnvagnar parkeras i trapphusen, som det är idag fungerar inte lösningen för barnvagnar så bra. Många är positiva till porttelefon och anser att det ökar tryggheten. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. På andra plats kom badrum och kök, där efter uteplats och balkong. Det som var negativt med lägenheten var för många problem med köket, att det inte var bra eller förlitet. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

5 Merparten önskar låst källare nattetid, men flera är tveksamma till att det är en bra lösning och ville inte ta ett beslut om källaren skulle vara låst eller ej. Parkeringen och garagen anses vara bra, men de anser även att garagen har dyr hyra jämfört med vad man får. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på väg hem från jobbet och kompletterar på Netto om de glömt något. Några få handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Mycket av det hyresgästerna påtalar är inte direkt fysiska problem på fastighet eller omkringliggande miljöer, utan det handlar om de andra hyresgästernas mentalitet gentemot varandra och sin egen boendemiljö. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Orolig för brand God grannsämja Ingen kontakt med grannar Här bor många alkoholister Här bor för många invandrare Lugt och fint Busliv Barn/ungdomar ute sent på kvällar Störs av bilar som kör på gården natt Lösa hundar pitbull Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar Något för ungdomar Tydliga regler Bilar enbart tillåtna på gården vid flytt, nyckel kvitteras då ut hos ABK Ta ner höga buskage Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Trygghetsvandring AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

7 Gården Totalt hela gården, jättefin Alla självförvaltare Barnvänlig Använder inte gården trygghetsarbete på gården Dåligt Mycket skräp och fimpar För lite/farlig lekutrustning Grillar inte, vill ej störa grannar med röken Grillar med egen grill Ofta glassplitter Hundar bajsar /rastas på gården Snöröjning vid entréer på helger För mycket träd Trångt vid cykelparkering pga buskage Hushållssopor i papperskorgar Sittplats med tak/långbord med grill Sittplats vid entré Grillplats på utsidan av huset Bättre lösning för barnvagn och cykel i markplan Spara träden vi behöver skuggan/ljuddämpning Lekutrustning Bättre belysning genomgångarna Bättre belysning på gården Mer aktiviteter för vuxna och barn Saknar inget Uppfräschning av rabatten utanför vår entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

8 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Dåligt Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Skadegörelse på molukerna Dålig lukt moluckerna Folk förstår ej sorteringen Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Köken är ej byggda för sopsortering Otrygg i återvinningsrum, tänder sent, mörkt Moluker låsta Moluker öppna men stängda Osäker på om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vi källsorterar vid netto, där är katastrof Tv övervakning köpcentrets sortering Visa hela familjen vid inflyttning, ej bara mannen Tvätta av moluckerna oftare Bättre ventilation återvinningsrum Grovsopsorteringen öppen mer Bytesplats för prylar Bättre belysning i återvinningsrum, tända direkt AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

9 Källare/ Förråd Totalt hela gården Förråd Inga problem Förvarar cykel i eget förråd källare Förvarar cykel på gården /uteplatsen Förvarar cykel i lgh Cykel stulen ca 3 gånger Skadegörelse cykel Dåligt Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Mörkt i förråden Fuktigt Opraktisk lösning för barnv och cyklar Dumpning av skräp Större förråd Låst källare natt Öppen källare Jag jobbar skift en del av källaren öppen Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Städa källargången oftare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? ndvarnare i källare Grupplarm bevaka källare AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

10 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra och fräsch Har egen tvättmaskin Dåligt Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Bestulen på tvätt/ vakta min tvätt Svårt att få tvättid Alla städar inte efter sig/ djurhår i maskiner Maskinerna för höga svårt att nå Folk ringer ej och rapporterar fel Problem med tvättklossen Missförstånd pga språk Tung dörr källare Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh Långt till tvättstugan Kommer inte dit, ej handikappanpassad Linorna sitter för högt i torkrum Ungdomar hänger i pausrum Någon kör tom maskin 15min in på mitt pass Aptusbokning i tvättstugan Fördosering av tvättmedel Kommer hg att förstå fördos. och aptusbokn? Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården Lekmöjlighet VS tvättstuga på gården Tvättstugevärd Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Övervakningskamera i tvättstugan Öppna läsrummet och toalett i tvättstugan Service av tvättmaskiner ofta, mögel etc. i 1 tvättmedelsfacket 7 8 Längre tvättid 4h Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning Bevara öppen tvättstuga gemenskapen är viktig AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

11 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Porttelefon nöjd Dåligt Kiss och bajs i genomgång/trapphus Barnvagnar i trappan Folk ställer upp dörren nattetid Störs av ljud ifrån trapphuset Störs av at ljud går ut i trapphus från lgh Ungdomar hänger i trappan Städas dåligt Busringer i porttelefon Dålig lukt Hundhår på golvet Barnen når ej upp till porttelefonen Nödnummer till P.telefonen sitter inne i trapphus Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Robust entrédörr/källardörr Dörröppnare Städa 2 gånger/vecka där det behövs Hiss Brevlåda i entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

12 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Saknar inget i lägenheten Balkongen/uteplatsen Matvrån Kök Badrum läge 1 1 Dåligt Kök dåligt/litet Köksfläkt dålig Kylen liten Spisen dålig/gammal Inte alltid varmvatten Tv utbud dåligt Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband Alla ljud från gården hörs mycket Kallt på vinter, varmt sommartid Lgh dörrarna låter mycket när man stänger Cigarettrök går in i lgh Grilloset kommer in i lgh Småsaker ej bra efter renovering Diskmaskin/ Tvättmaskin Dörr till köket Större frys Något att förvara trädgårdsverktyg i Bättre lås på balkongdörr 1: vån Parabol Fler strömbrytare hall och matvrå Klädkammare/ fler garderober (med hyllor) Byte till dusch eller bad, för dyrt Rörelsevakt på uteplats Persienner bör ingå på 1 vån Möjlighet till fixar hjälp AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

13 Parkering/Garage Järrestad. Bjäreg. Totalt parkering Parkeringen bra/ garage Inga problem Dålig Använder ej parkeringen Belysning Skadegörelse på bilar/ busliv För hög hyra garage med tanke på vad man får För lång uppsägningstid garage Trång parkering, trångt i garage Belysning som på L och U Bättre belysning i garage tänder sent El till motorvärmare, garage Grupplarm/övervakningskamera Vattenslang till att spola av bilen AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Dammen Promenader Badet Fotboll Dåligt Använder ej grönytan Dåligt underhåll Hundrastgård/hundlekplats på P Belysning fotbollsplan Mer belysning finns otrygga platser Stor lekplats som på Österäng Sittplatser/ med tak Saknar inget AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

15 Affärscentra Totalt hela gården Handlar på netto varje dag Handlar lite på Netto, mest på andra ställen Går bara dit i nödfall Fritidsgården Dåligt Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Renoveringsbehov, slitet Köttdisk Apotek Bättre bank/ ny minuten Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud En riktig butik (typ ICA) Ljuddämpning i KC Övervakning Billig restaurang Muslimsk restaurang som i Malmö Fler småbutiker typ Härlanda, Möllan, Rosengård Laktosfri mat Skärmvägg mot café Öppet till Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Saknar inget, det är nära till stan AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan Trevlig personal Fixar det mesta själv Dåligt Felanm. dåligt om man ej har pengar på mobilen Opersonligt och kladdigt Vad är felanmälan? Lång väntetid i tfn felanmälan, 30 min Boservice öppettider Dåligt bemötande från ABK personal (ej 1 vaktmästare) 7 8 Boservice kvällsöppet en dag i veckan Bättre service Tålamod i telefon, när vi talar dålig svenska Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg Hårdare mot störande grannar Festlokal att hyra på området Kvarterspolis/någon att rådfråga vid problem AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

17 Citat från hyresgästerna Positivt Vi är nöjda med ABK, bra hyra, det är nära till allt. Hela vår familj bor här på gården, eller nästa gård, det är mysigt och tryggt. Här hjälps vi åt grannar emellan, ursprung spelar ingen roll. Självförvaltarna och fastighetsskötarna är flitiga och noggranna, området är välskött Vi bor på den finaste gården på hela Gamlegården!! Här är lugnt och tyst på kvällarna Vi känner oss mer hemma här nu, än vad vi gör i vårt hemland Jag hade inte tänkt bo på Gamlegården, bara tillfälligt tills jag hittade något bättre i stan, men nu när inser jag att det är nära till naturen, fin lgh, och underbara grannar. Jag kommer inte att flytta här ifrån! Det har varit mycket busliv på parkeringen, men sedan Nya Gamlegården startade, har det blivit mycket lugnare. Det kör fler poliser här nu, det känns tryggt. Vi har grannsamverkan här i trappan. Hör vi något misstänkt går vi grannar ut på balkongen och pratar med varandra, då brukar de försvinna. Hör det något i trapphuset kollar vi av med varandra så att allt är ok, senast dagen efter. Negativt Det har blivit sämre, värre i år. Det är mycket liv på AC, hög volym, cyklister och hundar inne. På helgen är det öronbedövande liv där, går ej att sitta i lugn och ro och ta en kopp kaffe med vänner. Det är tråkigt, men vi har ingen nytta av Grupplarm. De kommer för sent, när allt är över Vi ser, men vågar ej säga något, vi är rädda för hämndaktioner. Jag vill ha porttelefon, men vill inte att ni höjer min hyra! AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

18 Ungdomar/Busliv Min dotter(9år) är inte trygg/säker ute Hundar hetsas mot barnen Barn gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar Här leker alla barn med varandra, barnen är Colorblind Många barn är ute utan passning, de är för små att vara ute själva. De som inte sköter sig ska få böter, det är det enda som stoppar dem! att kommunen satsade mer här ute, tillgång till musikskola här ute. Det är så långa köer. Här är mycket busliv nattetid på gården och på parkeringen, men det är alltid någon som ringer grupplarm, det hjälper! Ungdomarna har inget att göra, de är ute på nätterna och slår sönder rutor för att det ska hända något Deras föräldrar håller hårt i flickorna, men killarna får göra som de vill. Föräldrarna behöver ta ett större ansvar! Mopeder och ungdomar hänger här ibland, olika dagar i veckan, de bor inte här Föräldrarna borde ta hand om sina barn bättre och umgås med dem. Då lär de sig respektera andra. Hjärtebacken har mycket problem med spring och tillhåll. Jag säger till när jag blir störd eller om folk inte följer regler, då är jag rasist Har inte bil längre, den blev sönderslagen, ingen mening att köpa en ny. Garagen är för dyra. Det är väl allmänt känt att de dealar här nere på parkeringen, de gör det öppet. Det kommer bilar och de byter vara mot pengar. Det är inte lönt att ringa polisen när det händer, de är ju borta innan polisen hinner hit. Jag känner att jag behöver skydda min hund från att bli attackerad av folk och andra hundar, jag känner att jag snart ska behöva bära vapen för att skydda min hund gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

19 ABK Ni måste bli mer strikta men störningar! Om det var så noga med att få bort parabolerna, så borde ni vara mer noggranna med de problem som det verkligen behöver tas i tu med!!! Vi är flera som skiter i att sopsortera, som en markering till ABK. Om ni inte lyssnar på oss, så lyssnar vi inte på er Det handlar bl.a. om att vi inte får ha våra paraboler uppe. Det har blivit för mycket! Ni kan inte bara förbjuda och stänga när det inte fungerar, det löser inga problem. Ibland måste man erbjuda något alternativ Det luktar illa från moluckerna, de behöver vara stängda, men kanske inte låsta. Det blir så mycket flugor. Kanske stängda med en magnet så luckan hålls stängd Pengar är det enda instrumentet, lägg straffavgift på de som inte sköter sig. Täpporna bord skötas bättre! Om jag hade kunnat koppla in Disk och tvättmaskin här i lgh, hade jag stannat, vi letar nytt boende. Övrigt När man kommer till ett nytt land som vi gjort, måste man vara extra noga med de regler som finns där. Det är vår skyldighet, för att visa respekt för de som redan bor där. Invandrare är för sig och svenska är för sig, vi brukar inte prata med varandra Busslinjen var bättre förr, nu måste man åka in till stan och byta buss för att komma till ICA. Kiosken vid badet bör stänga tidigare, då det blir en samlingspunkt för ungdomarna. Gången bakom Boservice bort mot Affärscentra är mörk och otrygg, extra mörkt vid sittgruppen, utanför Hjärtebacken. Varför låsa källare och portar överallt, det är onödigt. Detta är inget fängelse. Låsa löser inga problem, bara flyttar det. Ta tag i problemet istället. Barnvagnsrummet är opraktiskt, det är svårt att bära ett barn ner i källaren, två ska till dagis, öppna tung dörr med barnet i famnen, mörkt hitta ljusknappen, öppna nästa tunga dörr, ut med vagnen, mörkt hitta ljusknappen igen. När det sen är snö är det svårt att komma upp ur genomgången. Det luktar illa i barnvagnsrummet avlopp. Det är ett litet barn som ska sitta i vagnen, jag vill gärna att ni ordnar något uppe i markplan. Jag har blivit hotad med kniv här på gården... Folk här ute äter hus, så fort vi får något nytt, blir det förstört AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 AB Kristianstadsbyggen NN Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 Åse Båvmark 2011-08-30 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg. 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Krukmakaren, Enköping

Krukmakaren, Enköping OMBYAD TILL UDOMSBOÄDER EMESAMMA FÖRUTSÄTTIAR FÖR SAMTLIA LÄEHETER! emensam tvättstuga i plan 1! Lägenhetsförråd på plan 1! Alla lägenheter har bredbandsanslutning för data, tele och tv! Cykelparkering

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår i en gemenskap av människor som tillsammans äger, förvaltar och nyttjar husen där vi bor. Genom att följa några enkla trivselregler kan vi alla bidra till en

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Välkommen till bostadsrättsföreningen Asplången 2. Hoppas du skall trivas i ditt nya boende. Förvaltare SBC är vår förvaltare. De har hand om den ekonomiska samt tekniska förvaltningen.

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till Tredalagatan 17C

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Solfångaren 5 Brunnshög Lund

Solfångaren 5 Brunnshög Lund Solfångaren 5 Brunnshög Lund N - Hörnlägenhet med fönster i tre väderstreck 5 6 - Balkong mot väster BUSSATA H 3 4 P 8 7 - Skjutdörrsgarderob i rum - Entréhall med skjutdörrsgarderob - Separat klädkammare

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Välkommen till kv Gippen

Välkommen till kv Gippen Välkommen till kv Gippen Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17 91 04. Inpassering

Läs mer

Välkomstbrev Brf Ingermarshov

Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas! En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta VÄLKOMMEN till BRF Svalan 32-38 32 Informationsbrev till dig som är ny i huset, eller som redan bor här. 2015-02-01 Sida 1 Boendeinformation för nyinflyttad För att du som nyinflyttad skall känna dig välkommen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Ställets Bygata 769617-0120

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Ställets Bygata 769617-0120 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Ställets Bygata 769617-0120 Trivsel- och ordningsreglerna antagna av föreningens styrelse 2012-05-19 Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer