Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen Åse Båvmark

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet... 5 Gården... 6 Sopor... 7 Källare/ Förråd... 8 Tvättstuga... 9 Trapphus Lägenheten Parkering/Garage Parken Affärscentra ABK / Boservice Citat från hyresgästerna Positivt Negativt Ungdomar/Busliv ABK Övrigt Bilaga. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

3 Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, bestämde de sig för att fråga de boende i området, vad de hade för önskemål. Metod Efter Kickoffen och intervjuerna på Ingelstadsgatan och Göingegatan där Linda och Åse utarbetade en gemensam metod för hur intervjuerna ska gå till, delade Linda och Åse på sig och ansvarar nu för vars ett område. Linda ansvarar för Röda sidan och Åse för den Gula, där de intervjuar på egen hand. Arbetslaget SO23 beslutade sig för att starta med Bataljonsvägen Anledningen var att de boende på den gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom bra fungerande självförvaltning. De har många önskemål som berör boendemiljön, de har redan genomfört en hel del förändringar. Starten på Bataljonsvägen var i form av ett skriftligt meddelande till varje hyresgäst, meddelandet sattes även upp i trapphuset med information om att intervjuerna startar. När OU inte har lyckats nå en hyresgäst har OU lagt ett meddelande med kontaktuppgifter till hyresgästen. De har då fått möjlighet att kontakta OU och boka en tid som passar dem eller genomföra intervjun per telefon. OU har besökt lägenheten vid minst två tillfällen och lämnat tre meddelanden. OU har även varit delaktig i självförvaltarmöten, detta för att ta del av deras önskemål, skapa förtroende och för att bli känd ibland hyresgästerna. OU har även planerat en rabatt på gården som anlades tillsammans med självförvaltarna. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara 14 % av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bataljonsvägen Totalt hela gården Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Vakanta Oklart om alla frågor når fram Uteblev från bokad tid Antal intervjuer Antal lägenheter En förklaring till det låga deltagarantalet kan vara att NBI enkäten skickades ut samtidigt som intervjuerna startade på Bataljonsvägen. Flertalet hyresgäster kopplade NBI enkäten till Nya Gamlegården och var inte intresserade av ytterligare frågor. Efter en förklaring om vad Nya Gamlegården innebär, så gick de med på en intervju. Detta kan vara en förklaring till varför hyresgäster ej tagit kontakt med OU. NBI enkäten har 132 svarande på samma fastighet. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna för ändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning, andra önskar fler sitt/grillplatser, gärna med tak. Grill- och cigarettrök anses av en del hyresgäster vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på grillplatser på utsidan av gården där röken kan försvinna på ett annat sätt. Sopsorteringen upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Några tycker att luckan bör vara låst, men flertalet av hyresgästerna tycker att det är bättre om den är öppen. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. Sorteringsstationen på Köpcentrat parkering upplevs som en katastrof. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. En del hyresgäster nämner branden som inträffade för drygt ett år sedan och känner oro för att det kan hända igen. De önskemål som dyker upp är brandvarnare i källare och rörelsevakt på belysning i källare, det känns mer otryggt med timer. Tvättstugan upplevs som ren och fräsch. En del klagar på att andra tar deras tvättid, flyttar deras tvättkloss eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. En del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det är fint och välstädat i nästan alla trapphus. Många av de som bor i entréplan störs av oljud från trapphuset. Några få tycker att det är skräpigt, ofräscht och att det luktar illa i trapphuset. De påtalar problem med att det händer att någon kissar och bajsar i källare och genomgångarna. Ett annat problem som påtalas är att barnvagnar parkeras i trapphusen, som det är idag fungerar inte lösningen för barnvagnar så bra. Många är positiva till porttelefon och anser att det ökar tryggheten. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. På andra plats kom badrum och kök, där efter uteplats och balkong. Det som var negativt med lägenheten var för många problem med köket, att det inte var bra eller förlitet. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

5 Merparten önskar låst källare nattetid, men flera är tveksamma till att det är en bra lösning och ville inte ta ett beslut om källaren skulle vara låst eller ej. Parkeringen och garagen anses vara bra, men de anser även att garagen har dyr hyra jämfört med vad man får. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på väg hem från jobbet och kompletterar på Netto om de glömt något. Några få handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Mycket av det hyresgästerna påtalar är inte direkt fysiska problem på fastighet eller omkringliggande miljöer, utan det handlar om de andra hyresgästernas mentalitet gentemot varandra och sin egen boendemiljö. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Orolig för brand God grannsämja Ingen kontakt med grannar Här bor många alkoholister Här bor för många invandrare Lugt och fint Busliv Barn/ungdomar ute sent på kvällar Störs av bilar som kör på gården natt Lösa hundar pitbull Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar Något för ungdomar Tydliga regler Bilar enbart tillåtna på gården vid flytt, nyckel kvitteras då ut hos ABK Ta ner höga buskage Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Trygghetsvandring AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

7 Gården Totalt hela gården, jättefin Alla självförvaltare Barnvänlig Använder inte gården trygghetsarbete på gården Dåligt Mycket skräp och fimpar För lite/farlig lekutrustning Grillar inte, vill ej störa grannar med röken Grillar med egen grill Ofta glassplitter Hundar bajsar /rastas på gården Snöröjning vid entréer på helger För mycket träd Trångt vid cykelparkering pga buskage Hushållssopor i papperskorgar Sittplats med tak/långbord med grill Sittplats vid entré Grillplats på utsidan av huset Bättre lösning för barnvagn och cykel i markplan Spara träden vi behöver skuggan/ljuddämpning Lekutrustning Bättre belysning genomgångarna Bättre belysning på gården Mer aktiviteter för vuxna och barn Saknar inget Uppfräschning av rabatten utanför vår entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

8 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Dåligt Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Skadegörelse på molukerna Dålig lukt moluckerna Folk förstår ej sorteringen Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Köken är ej byggda för sopsortering Otrygg i återvinningsrum, tänder sent, mörkt Moluker låsta Moluker öppna men stängda Osäker på om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vi källsorterar vid netto, där är katastrof Tv övervakning köpcentrets sortering Visa hela familjen vid inflyttning, ej bara mannen Tvätta av moluckerna oftare Bättre ventilation återvinningsrum Grovsopsorteringen öppen mer Bytesplats för prylar Bättre belysning i återvinningsrum, tända direkt AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

9 Källare/ Förråd Totalt hela gården Förråd Inga problem Förvarar cykel i eget förråd källare Förvarar cykel på gården /uteplatsen Förvarar cykel i lgh Cykel stulen ca 3 gånger Skadegörelse cykel Dåligt Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Mörkt i förråden Fuktigt Opraktisk lösning för barnv och cyklar Dumpning av skräp Större förråd Låst källare natt Öppen källare Jag jobbar skift en del av källaren öppen Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Städa källargången oftare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? ndvarnare i källare Grupplarm bevaka källare AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

10 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra och fräsch Har egen tvättmaskin Dåligt Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Bestulen på tvätt/ vakta min tvätt Svårt att få tvättid Alla städar inte efter sig/ djurhår i maskiner Maskinerna för höga svårt att nå Folk ringer ej och rapporterar fel Problem med tvättklossen Missförstånd pga språk Tung dörr källare Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh Långt till tvättstugan Kommer inte dit, ej handikappanpassad Linorna sitter för högt i torkrum Ungdomar hänger i pausrum Någon kör tom maskin 15min in på mitt pass Aptusbokning i tvättstugan Fördosering av tvättmedel Kommer hg att förstå fördos. och aptusbokn? Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården Lekmöjlighet VS tvättstuga på gården Tvättstugevärd Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Övervakningskamera i tvättstugan Öppna läsrummet och toalett i tvättstugan Service av tvättmaskiner ofta, mögel etc. i 1 tvättmedelsfacket 7 8 Längre tvättid 4h Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning Bevara öppen tvättstuga gemenskapen är viktig AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

11 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Porttelefon nöjd Dåligt Kiss och bajs i genomgång/trapphus Barnvagnar i trappan Folk ställer upp dörren nattetid Störs av ljud ifrån trapphuset Störs av at ljud går ut i trapphus från lgh Ungdomar hänger i trappan Städas dåligt Busringer i porttelefon Dålig lukt Hundhår på golvet Barnen når ej upp till porttelefonen Nödnummer till P.telefonen sitter inne i trapphus Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Robust entrédörr/källardörr Dörröppnare Städa 2 gånger/vecka där det behövs Hiss Brevlåda i entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

12 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Saknar inget i lägenheten Balkongen/uteplatsen Matvrån Kök Badrum läge 1 1 Dåligt Kök dåligt/litet Köksfläkt dålig Kylen liten Spisen dålig/gammal Inte alltid varmvatten Tv utbud dåligt Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband Alla ljud från gården hörs mycket Kallt på vinter, varmt sommartid Lgh dörrarna låter mycket när man stänger Cigarettrök går in i lgh Grilloset kommer in i lgh Småsaker ej bra efter renovering Diskmaskin/ Tvättmaskin Dörr till köket Större frys Något att förvara trädgårdsverktyg i Bättre lås på balkongdörr 1: vån Parabol Fler strömbrytare hall och matvrå Klädkammare/ fler garderober (med hyllor) Byte till dusch eller bad, för dyrt Rörelsevakt på uteplats Persienner bör ingå på 1 vån Möjlighet till fixar hjälp AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

13 Parkering/Garage Järrestad. Bjäreg. Totalt parkering Parkeringen bra/ garage Inga problem Dålig Använder ej parkeringen Belysning Skadegörelse på bilar/ busliv För hög hyra garage med tanke på vad man får För lång uppsägningstid garage Trång parkering, trångt i garage Belysning som på L och U Bättre belysning i garage tänder sent El till motorvärmare, garage Grupplarm/övervakningskamera Vattenslang till att spola av bilen AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Dammen Promenader Badet Fotboll Dåligt Använder ej grönytan Dåligt underhåll Hundrastgård/hundlekplats på P Belysning fotbollsplan Mer belysning finns otrygga platser Stor lekplats som på Österäng Sittplatser/ med tak Saknar inget AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

15 Affärscentra Totalt hela gården Handlar på netto varje dag Handlar lite på Netto, mest på andra ställen Går bara dit i nödfall Fritidsgården Dåligt Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Renoveringsbehov, slitet Köttdisk Apotek Bättre bank/ ny minuten Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud En riktig butik (typ ICA) Ljuddämpning i KC Övervakning Billig restaurang Muslimsk restaurang som i Malmö Fler småbutiker typ Härlanda, Möllan, Rosengård Laktosfri mat Skärmvägg mot café Öppet till Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Saknar inget, det är nära till stan AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan Trevlig personal Fixar det mesta själv Dåligt Felanm. dåligt om man ej har pengar på mobilen Opersonligt och kladdigt Vad är felanmälan? Lång väntetid i tfn felanmälan, 30 min Boservice öppettider Dåligt bemötande från ABK personal (ej 1 vaktmästare) 7 8 Boservice kvällsöppet en dag i veckan Bättre service Tålamod i telefon, när vi talar dålig svenska Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg Hårdare mot störande grannar Festlokal att hyra på området Kvarterspolis/någon att rådfråga vid problem AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

17 Citat från hyresgästerna Positivt Vi är nöjda med ABK, bra hyra, det är nära till allt. Hela vår familj bor här på gården, eller nästa gård, det är mysigt och tryggt. Här hjälps vi åt grannar emellan, ursprung spelar ingen roll. Självförvaltarna och fastighetsskötarna är flitiga och noggranna, området är välskött Vi bor på den finaste gården på hela Gamlegården!! Här är lugnt och tyst på kvällarna Vi känner oss mer hemma här nu, än vad vi gör i vårt hemland Jag hade inte tänkt bo på Gamlegården, bara tillfälligt tills jag hittade något bättre i stan, men nu när inser jag att det är nära till naturen, fin lgh, och underbara grannar. Jag kommer inte att flytta här ifrån! Det har varit mycket busliv på parkeringen, men sedan Nya Gamlegården startade, har det blivit mycket lugnare. Det kör fler poliser här nu, det känns tryggt. Vi har grannsamverkan här i trappan. Hör vi något misstänkt går vi grannar ut på balkongen och pratar med varandra, då brukar de försvinna. Hör det något i trapphuset kollar vi av med varandra så att allt är ok, senast dagen efter. Negativt Det har blivit sämre, värre i år. Det är mycket liv på AC, hög volym, cyklister och hundar inne. På helgen är det öronbedövande liv där, går ej att sitta i lugn och ro och ta en kopp kaffe med vänner. Det är tråkigt, men vi har ingen nytta av Grupplarm. De kommer för sent, när allt är över Vi ser, men vågar ej säga något, vi är rädda för hämndaktioner. Jag vill ha porttelefon, men vill inte att ni höjer min hyra! AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

18 Ungdomar/Busliv Min dotter(9år) är inte trygg/säker ute Hundar hetsas mot barnen Barn gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar Här leker alla barn med varandra, barnen är Colorblind Många barn är ute utan passning, de är för små att vara ute själva. De som inte sköter sig ska få böter, det är det enda som stoppar dem! att kommunen satsade mer här ute, tillgång till musikskola här ute. Det är så långa köer. Här är mycket busliv nattetid på gården och på parkeringen, men det är alltid någon som ringer grupplarm, det hjälper! Ungdomarna har inget att göra, de är ute på nätterna och slår sönder rutor för att det ska hända något Deras föräldrar håller hårt i flickorna, men killarna får göra som de vill. Föräldrarna behöver ta ett större ansvar! Mopeder och ungdomar hänger här ibland, olika dagar i veckan, de bor inte här Föräldrarna borde ta hand om sina barn bättre och umgås med dem. Då lär de sig respektera andra. Hjärtebacken har mycket problem med spring och tillhåll. Jag säger till när jag blir störd eller om folk inte följer regler, då är jag rasist Har inte bil längre, den blev sönderslagen, ingen mening att köpa en ny. Garagen är för dyra. Det är väl allmänt känt att de dealar här nere på parkeringen, de gör det öppet. Det kommer bilar och de byter vara mot pengar. Det är inte lönt att ringa polisen när det händer, de är ju borta innan polisen hinner hit. Jag känner att jag behöver skydda min hund från att bli attackerad av folk och andra hundar, jag känner att jag snart ska behöva bära vapen för att skydda min hund gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

19 ABK Ni måste bli mer strikta men störningar! Om det var så noga med att få bort parabolerna, så borde ni vara mer noggranna med de problem som det verkligen behöver tas i tu med!!! Vi är flera som skiter i att sopsortera, som en markering till ABK. Om ni inte lyssnar på oss, så lyssnar vi inte på er Det handlar bl.a. om att vi inte får ha våra paraboler uppe. Det har blivit för mycket! Ni kan inte bara förbjuda och stänga när det inte fungerar, det löser inga problem. Ibland måste man erbjuda något alternativ Det luktar illa från moluckerna, de behöver vara stängda, men kanske inte låsta. Det blir så mycket flugor. Kanske stängda med en magnet så luckan hålls stängd Pengar är det enda instrumentet, lägg straffavgift på de som inte sköter sig. Täpporna bord skötas bättre! Om jag hade kunnat koppla in Disk och tvättmaskin här i lgh, hade jag stannat, vi letar nytt boende. Övrigt När man kommer till ett nytt land som vi gjort, måste man vara extra noga med de regler som finns där. Det är vår skyldighet, för att visa respekt för de som redan bor där. Invandrare är för sig och svenska är för sig, vi brukar inte prata med varandra Busslinjen var bättre förr, nu måste man åka in till stan och byta buss för att komma till ICA. Kiosken vid badet bör stänga tidigare, då det blir en samlingspunkt för ungdomarna. Gången bakom Boservice bort mot Affärscentra är mörk och otrygg, extra mörkt vid sittgruppen, utanför Hjärtebacken. Varför låsa källare och portar överallt, det är onödigt. Detta är inget fängelse. Låsa löser inga problem, bara flyttar det. Ta tag i problemet istället. Barnvagnsrummet är opraktiskt, det är svårt att bära ett barn ner i källaren, två ska till dagis, öppna tung dörr med barnet i famnen, mörkt hitta ljusknappen, öppna nästa tunga dörr, ut med vagnen, mörkt hitta ljusknappen igen. När det sen är snö är det svårt att komma upp ur genomgången. Det luktar illa i barnvagnsrummet avlopp. Det är ett litet barn som ska sitta i vagnen, jag vill gärna att ni ordnar något uppe i markplan. Jag har blivit hotad med kniv här på gården... Folk här ute äter hus, så fort vi får något nytt, blir det förstört AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg. 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 AB Kristianstadsbyggen NN Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 Åse Båvmark 2011-08-30 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna

Läs mer

Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44

Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43, Ingelstadsgatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod...

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16

Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16 Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16 VÄLKOMMEN till vår förening Innehåll Kort om vår förening Kontakter och felanmälningar Taggar och nycklar Porttelefon Brandlarm/utrymning Tvättstugor Hushållssopor

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen?

Boendeenkät Allmänt Vad tycker du om servicen från föreningen? Boendeenkät 2016 Det här är en sammanfattning av svaren på boendeenkäten som genomfördes i början av 2016. Totalt svarade ungefär en femtedel av de som bor i föreningen på enkäten, så det kan vara svårt

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21 Trivselregler Gudmund 7 Vallingatan Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B Västerås 2014-10-21 Du som medlem eller hyresgäst i lägenhet eller hyreslokal ansvarar för att ha kännedom om, förstå,

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna gäller från den 1 oktober 2008. De antogs av Norsens styrelse den 30 september 2008, efter att ha presenterats och diskuterats

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03 Fasad mot väster PLATSEN Fornminnesvägens trygghetsboende ligger i ett lugnt beläget bostadsområde i utkanten av Vallentuna centrum, med närhet till grönska, service och kommunikationer. HUSET OCH TOMTEN

Läs mer

Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ. 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä.

Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ. 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä. Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä. 2 lats att umgås Kvarteret Adler ligger mitt i Vä bara sju kilometer från Kristianstads stadskärna. De 16 bostäderna

Läs mer

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du onödiga kostnader. Vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler HSB 38 Domar

Trivselregler HSB 38 Domar 1 Trivselregler HSB 38 Domar För att alla ska trivas i vår förening och för att hålla ner kostnaderna följer här lite sammanfattad information och trivselregler: Ansvarsfördelning: Vem sköter vad? Broschyren

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen.

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Sid. 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Enligt beslut av styrelsen, 9 juni 2013. Ändring av tvättider enligt

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN GALAMIDDAGEN & BANKETTEN THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE VÄLKOMMEN HEM TILL SKÖNDAL! 2 STORA SKÖNDAL KOMMUNIKATIONER OCH NÄROMRÅDE Stora Sköndal har ett mycket bra kommunikationsläge oavsett om du väljer

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer