Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen Åse Båvmark

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet... 5 Gården... 6 Sopor... 7 Källare/ Förråd... 8 Tvättstuga... 9 Trapphus Lägenheten Parkering/Garage Parken Affärscentra ABK / Boservice Citat från hyresgästerna Positivt Negativt Ungdomar/Busliv ABK Övrigt Bilaga. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

3 Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, bestämde de sig för att fråga de boende i området, vad de hade för önskemål. Metod Efter Kickoffen och intervjuerna på Ingelstadsgatan och Göingegatan där Linda och Åse utarbetade en gemensam metod för hur intervjuerna ska gå till, delade Linda och Åse på sig och ansvarar nu för vars ett område. Linda ansvarar för Röda sidan och Åse för den Gula, där de intervjuar på egen hand. Arbetslaget SO23 beslutade sig för att starta med Bataljonsvägen Anledningen var att de boende på den gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom bra fungerande självförvaltning. De har många önskemål som berör boendemiljön, de har redan genomfört en hel del förändringar. Starten på Bataljonsvägen var i form av ett skriftligt meddelande till varje hyresgäst, meddelandet sattes även upp i trapphuset med information om att intervjuerna startar. När OU inte har lyckats nå en hyresgäst har OU lagt ett meddelande med kontaktuppgifter till hyresgästen. De har då fått möjlighet att kontakta OU och boka en tid som passar dem eller genomföra intervjun per telefon. OU har besökt lägenheten vid minst två tillfällen och lämnat tre meddelanden. OU har även varit delaktig i självförvaltarmöten, detta för att ta del av deras önskemål, skapa förtroende och för att bli känd ibland hyresgästerna. OU har även planerat en rabatt på gården som anlades tillsammans med självförvaltarna. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara 14 % av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bataljonsvägen Totalt hela gården Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Vakanta Oklart om alla frågor når fram Uteblev från bokad tid Antal intervjuer Antal lägenheter En förklaring till det låga deltagarantalet kan vara att NBI enkäten skickades ut samtidigt som intervjuerna startade på Bataljonsvägen. Flertalet hyresgäster kopplade NBI enkäten till Nya Gamlegården och var inte intresserade av ytterligare frågor. Efter en förklaring om vad Nya Gamlegården innebär, så gick de med på en intervju. Detta kan vara en förklaring till varför hyresgäster ej tagit kontakt med OU. NBI enkäten har 132 svarande på samma fastighet. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna för ändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning, andra önskar fler sitt/grillplatser, gärna med tak. Grill- och cigarettrök anses av en del hyresgäster vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på grillplatser på utsidan av gården där röken kan försvinna på ett annat sätt. Sopsorteringen upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Några tycker att luckan bör vara låst, men flertalet av hyresgästerna tycker att det är bättre om den är öppen. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. Sorteringsstationen på Köpcentrat parkering upplevs som en katastrof. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. En del hyresgäster nämner branden som inträffade för drygt ett år sedan och känner oro för att det kan hända igen. De önskemål som dyker upp är brandvarnare i källare och rörelsevakt på belysning i källare, det känns mer otryggt med timer. Tvättstugan upplevs som ren och fräsch. En del klagar på att andra tar deras tvättid, flyttar deras tvättkloss eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. En del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det är fint och välstädat i nästan alla trapphus. Många av de som bor i entréplan störs av oljud från trapphuset. Några få tycker att det är skräpigt, ofräscht och att det luktar illa i trapphuset. De påtalar problem med att det händer att någon kissar och bajsar i källare och genomgångarna. Ett annat problem som påtalas är att barnvagnar parkeras i trapphusen, som det är idag fungerar inte lösningen för barnvagnar så bra. Många är positiva till porttelefon och anser att det ökar tryggheten. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. På andra plats kom badrum och kök, där efter uteplats och balkong. Det som var negativt med lägenheten var för många problem med köket, att det inte var bra eller förlitet. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

5 Merparten önskar låst källare nattetid, men flera är tveksamma till att det är en bra lösning och ville inte ta ett beslut om källaren skulle vara låst eller ej. Parkeringen och garagen anses vara bra, men de anser även att garagen har dyr hyra jämfört med vad man får. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på väg hem från jobbet och kompletterar på Netto om de glömt något. Några få handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Mycket av det hyresgästerna påtalar är inte direkt fysiska problem på fastighet eller omkringliggande miljöer, utan det handlar om de andra hyresgästernas mentalitet gentemot varandra och sin egen boendemiljö. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Orolig för brand God grannsämja Ingen kontakt med grannar Här bor många alkoholister Här bor för många invandrare Lugt och fint Busliv Barn/ungdomar ute sent på kvällar Störs av bilar som kör på gården natt Lösa hundar pitbull Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar Något för ungdomar Tydliga regler Bilar enbart tillåtna på gården vid flytt, nyckel kvitteras då ut hos ABK Ta ner höga buskage Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Trygghetsvandring AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

7 Gården Totalt hela gården, jättefin Alla självförvaltare Barnvänlig Använder inte gården trygghetsarbete på gården Dåligt Mycket skräp och fimpar För lite/farlig lekutrustning Grillar inte, vill ej störa grannar med röken Grillar med egen grill Ofta glassplitter Hundar bajsar /rastas på gården Snöröjning vid entréer på helger För mycket träd Trångt vid cykelparkering pga buskage Hushållssopor i papperskorgar Sittplats med tak/långbord med grill Sittplats vid entré Grillplats på utsidan av huset Bättre lösning för barnvagn och cykel i markplan Spara träden vi behöver skuggan/ljuddämpning Lekutrustning Bättre belysning genomgångarna Bättre belysning på gården Mer aktiviteter för vuxna och barn Saknar inget Uppfräschning av rabatten utanför vår entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

8 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Dåligt Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Skadegörelse på molukerna Dålig lukt moluckerna Folk förstår ej sorteringen Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Köken är ej byggda för sopsortering Otrygg i återvinningsrum, tänder sent, mörkt Moluker låsta Moluker öppna men stängda Osäker på om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vi källsorterar vid netto, där är katastrof Tv övervakning köpcentrets sortering Visa hela familjen vid inflyttning, ej bara mannen Tvätta av moluckerna oftare Bättre ventilation återvinningsrum Grovsopsorteringen öppen mer Bytesplats för prylar Bättre belysning i återvinningsrum, tända direkt AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

9 Källare/ Förråd Totalt hela gården Förråd Inga problem Förvarar cykel i eget förråd källare Förvarar cykel på gården /uteplatsen Förvarar cykel i lgh Cykel stulen ca 3 gånger Skadegörelse cykel Dåligt Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Mörkt i förråden Fuktigt Opraktisk lösning för barnv och cyklar Dumpning av skräp Större förråd Låst källare natt Öppen källare Jag jobbar skift en del av källaren öppen Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Städa källargången oftare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? ndvarnare i källare Grupplarm bevaka källare AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

10 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra och fräsch Har egen tvättmaskin Dåligt Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Bestulen på tvätt/ vakta min tvätt Svårt att få tvättid Alla städar inte efter sig/ djurhår i maskiner Maskinerna för höga svårt att nå Folk ringer ej och rapporterar fel Problem med tvättklossen Missförstånd pga språk Tung dörr källare Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh Långt till tvättstugan Kommer inte dit, ej handikappanpassad Linorna sitter för högt i torkrum Ungdomar hänger i pausrum Någon kör tom maskin 15min in på mitt pass Aptusbokning i tvättstugan Fördosering av tvättmedel Kommer hg att förstå fördos. och aptusbokn? Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården Lekmöjlighet VS tvättstuga på gården Tvättstugevärd Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Övervakningskamera i tvättstugan Öppna läsrummet och toalett i tvättstugan Service av tvättmaskiner ofta, mögel etc. i 1 tvättmedelsfacket 7 8 Längre tvättid 4h Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning Bevara öppen tvättstuga gemenskapen är viktig AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

11 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Porttelefon nöjd Dåligt Kiss och bajs i genomgång/trapphus Barnvagnar i trappan Folk ställer upp dörren nattetid Störs av ljud ifrån trapphuset Störs av at ljud går ut i trapphus från lgh Ungdomar hänger i trappan Städas dåligt Busringer i porttelefon Dålig lukt Hundhår på golvet Barnen når ej upp till porttelefonen Nödnummer till P.telefonen sitter inne i trapphus Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Robust entrédörr/källardörr Dörröppnare Städa 2 gånger/vecka där det behövs Hiss Brevlåda i entré AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

12 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Saknar inget i lägenheten Balkongen/uteplatsen Matvrån Kök Badrum läge 1 1 Dåligt Kök dåligt/litet Köksfläkt dålig Kylen liten Spisen dålig/gammal Inte alltid varmvatten Tv utbud dåligt Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband Alla ljud från gården hörs mycket Kallt på vinter, varmt sommartid Lgh dörrarna låter mycket när man stänger Cigarettrök går in i lgh Grilloset kommer in i lgh Småsaker ej bra efter renovering Diskmaskin/ Tvättmaskin Dörr till köket Större frys Något att förvara trädgårdsverktyg i Bättre lås på balkongdörr 1: vån Parabol Fler strömbrytare hall och matvrå Klädkammare/ fler garderober (med hyllor) Byte till dusch eller bad, för dyrt Rörelsevakt på uteplats Persienner bör ingå på 1 vån Möjlighet till fixar hjälp AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

13 Parkering/Garage Järrestad. Bjäreg. Totalt parkering Parkeringen bra/ garage Inga problem Dålig Använder ej parkeringen Belysning Skadegörelse på bilar/ busliv För hög hyra garage med tanke på vad man får För lång uppsägningstid garage Trång parkering, trångt i garage Belysning som på L och U Bättre belysning i garage tänder sent El till motorvärmare, garage Grupplarm/övervakningskamera Vattenslang till att spola av bilen AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Dammen Promenader Badet Fotboll Dåligt Använder ej grönytan Dåligt underhåll Hundrastgård/hundlekplats på P Belysning fotbollsplan Mer belysning finns otrygga platser Stor lekplats som på Österäng Sittplatser/ med tak Saknar inget AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

15 Affärscentra Totalt hela gården Handlar på netto varje dag Handlar lite på Netto, mest på andra ställen Går bara dit i nödfall Fritidsgården Dåligt Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Renoveringsbehov, slitet Köttdisk Apotek Bättre bank/ ny minuten Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud En riktig butik (typ ICA) Ljuddämpning i KC Övervakning Billig restaurang Muslimsk restaurang som i Malmö Fler småbutiker typ Härlanda, Möllan, Rosengård Laktosfri mat Skärmvägg mot café Öppet till Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Saknar inget, det är nära till stan AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan Trevlig personal Fixar det mesta själv Dåligt Felanm. dåligt om man ej har pengar på mobilen Opersonligt och kladdigt Vad är felanmälan? Lång väntetid i tfn felanmälan, 30 min Boservice öppettider Dåligt bemötande från ABK personal (ej 1 vaktmästare) 7 8 Boservice kvällsöppet en dag i veckan Bättre service Tålamod i telefon, när vi talar dålig svenska Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg Hårdare mot störande grannar Festlokal att hyra på området Kvarterspolis/någon att rådfråga vid problem AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

17 Citat från hyresgästerna Positivt Vi är nöjda med ABK, bra hyra, det är nära till allt. Hela vår familj bor här på gården, eller nästa gård, det är mysigt och tryggt. Här hjälps vi åt grannar emellan, ursprung spelar ingen roll. Självförvaltarna och fastighetsskötarna är flitiga och noggranna, området är välskött Vi bor på den finaste gården på hela Gamlegården!! Här är lugnt och tyst på kvällarna Vi känner oss mer hemma här nu, än vad vi gör i vårt hemland Jag hade inte tänkt bo på Gamlegården, bara tillfälligt tills jag hittade något bättre i stan, men nu när inser jag att det är nära till naturen, fin lgh, och underbara grannar. Jag kommer inte att flytta här ifrån! Det har varit mycket busliv på parkeringen, men sedan Nya Gamlegården startade, har det blivit mycket lugnare. Det kör fler poliser här nu, det känns tryggt. Vi har grannsamverkan här i trappan. Hör vi något misstänkt går vi grannar ut på balkongen och pratar med varandra, då brukar de försvinna. Hör det något i trapphuset kollar vi av med varandra så att allt är ok, senast dagen efter. Negativt Det har blivit sämre, värre i år. Det är mycket liv på AC, hög volym, cyklister och hundar inne. På helgen är det öronbedövande liv där, går ej att sitta i lugn och ro och ta en kopp kaffe med vänner. Det är tråkigt, men vi har ingen nytta av Grupplarm. De kommer för sent, när allt är över Vi ser, men vågar ej säga något, vi är rädda för hämndaktioner. Jag vill ha porttelefon, men vill inte att ni höjer min hyra! AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

18 Ungdomar/Busliv Min dotter(9år) är inte trygg/säker ute Hundar hetsas mot barnen Barn gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar Här leker alla barn med varandra, barnen är Colorblind Många barn är ute utan passning, de är för små att vara ute själva. De som inte sköter sig ska få böter, det är det enda som stoppar dem! att kommunen satsade mer här ute, tillgång till musikskola här ute. Det är så långa köer. Här är mycket busliv nattetid på gården och på parkeringen, men det är alltid någon som ringer grupplarm, det hjälper! Ungdomarna har inget att göra, de är ute på nätterna och slår sönder rutor för att det ska hända något Deras föräldrar håller hårt i flickorna, men killarna får göra som de vill. Föräldrarna behöver ta ett större ansvar! Mopeder och ungdomar hänger här ibland, olika dagar i veckan, de bor inte här Föräldrarna borde ta hand om sina barn bättre och umgås med dem. Då lär de sig respektera andra. Hjärtebacken har mycket problem med spring och tillhåll. Jag säger till när jag blir störd eller om folk inte följer regler, då är jag rasist Har inte bil längre, den blev sönderslagen, ingen mening att köpa en ny. Garagen är för dyra. Det är väl allmänt känt att de dealar här nere på parkeringen, de gör det öppet. Det kommer bilar och de byter vara mot pengar. Det är inte lönt att ringa polisen när det händer, de är ju borta innan polisen hinner hit. Jag känner att jag behöver skydda min hund från att bli attackerad av folk och andra hundar, jag känner att jag snart ska behöva bära vapen för att skydda min hund gör utfall mot min hund, för att se hur den reagerar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

19 ABK Ni måste bli mer strikta men störningar! Om det var så noga med att få bort parabolerna, så borde ni vara mer noggranna med de problem som det verkligen behöver tas i tu med!!! Vi är flera som skiter i att sopsortera, som en markering till ABK. Om ni inte lyssnar på oss, så lyssnar vi inte på er Det handlar bl.a. om att vi inte får ha våra paraboler uppe. Det har blivit för mycket! Ni kan inte bara förbjuda och stänga när det inte fungerar, det löser inga problem. Ibland måste man erbjuda något alternativ Det luktar illa från moluckerna, de behöver vara stängda, men kanske inte låsta. Det blir så mycket flugor. Kanske stängda med en magnet så luckan hålls stängd Pengar är det enda instrumentet, lägg straffavgift på de som inte sköter sig. Täpporna bord skötas bättre! Om jag hade kunnat koppla in Disk och tvättmaskin här i lgh, hade jag stannat, vi letar nytt boende. Övrigt När man kommer till ett nytt land som vi gjort, måste man vara extra noga med de regler som finns där. Det är vår skyldighet, för att visa respekt för de som redan bor där. Invandrare är för sig och svenska är för sig, vi brukar inte prata med varandra Busslinjen var bättre förr, nu måste man åka in till stan och byta buss för att komma till ICA. Kiosken vid badet bör stänga tidigare, då det blir en samlingspunkt för ungdomarna. Gången bakom Boservice bort mot Affärscentra är mörk och otrygg, extra mörkt vid sittgruppen, utanför Hjärtebacken. Varför låsa källare och portar överallt, det är onödigt. Detta är inget fängelse. Låsa löser inga problem, bara flyttar det. Ta tag i problemet istället. Barnvagnsrummet är opraktiskt, det är svårt att bära ett barn ner i källaren, två ska till dagis, öppna tung dörr med barnet i famnen, mörkt hitta ljusknappen, öppna nästa tunga dörr, ut med vagnen, mörkt hitta ljusknappen igen. När det sen är snö är det svårt att komma upp ur genomgången. Det luktar illa i barnvagnsrummet avlopp. Det är ett litet barn som ska sitta i vagnen, jag vill gärna att ni ordnar något uppe i markplan. Jag har blivit hotad med kniv här på gården... Folk här ute äter hus, så fort vi får något nytt, blir det förstört AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården Bataljonsvägen

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Välkommen till ditt nya hem Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Din Bofolder 2014. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Din Bofolder 2014 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Vår Boservice Sidan 5 Vart vänder jag mig? Sidan 6 Felanmälan/Jourtjänst Sidan

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Rum för livet Innehåll Vad är EHB 3 Vårda lägenheten väl 4 Service 4 Lägenhetsunderhåll 4 Måla och tapetsera själv 4 Hyresgästens ansvar 4 Installationer 4 Ohyra

Läs mer

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information:

Brf. Tre Källor. (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende. Index: Allmän Information: Boendeinformation Brf. Tre Källor (Styrelsen Brf.Tre Källor) Botkyrkas bästa boende Index: Allmän Information: 1 2 -kontaktinformation 3 -kontakt med styrelsen 3 Andrahandsuthyrning 3 Balkonger & uteplatser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer