Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet... 5 Gården... 6 Lägenheten... 7 Trapphus... 8 Förråd... 9 Källare... 9 Fordon och transport Sopor Tvättstuga Parken Affärscentra ABK / Boservice Citat från hyresgäster Tvättstugan Trygghet/ Busliv Källare Lägenheten Trapphuset Bilaga 1 Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

3 Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamle ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, har de bestämt sig för att fråga de boende i området, vad de har för önskemål. Metod Arbetslaget So23 beslutade sig för att efter Bjäregatan och Vemmenhögsgatan föll det sig naturligt att fortsätta intervjuerna Bjäregatan 1-23 och Vemmenhögsgatan 2-24 Tillvägagångssättet på den här är fortsatt högt tempo med bara ett besök vid lägenheten då OU knackade på dörren och tre meddelanden till hyresgäst. Ett första medelande som talar om att intervjuerna startar på, det andra meddelande om hg inte är hemma när OU knackar på, om att OU har sökt hg för intervju och ett tredje med en sista chans för hg att kontakta OU för en intervju. Alla tre meddelanden innehåller kontaktuppgifter till OU via besök, mejl eller telefon. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara en liten del av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga Bjäregatan/Vemmenhögsgatan Antal intervjuer Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Summa kontakter Antal lägenheter Andel i procent 48% 52% 51% Uteblev från bokad tid/ mejl Oklart om alla frågor når fram Långresa Trots att vi endast gör ett besök vid lägenheten når vi trots allt en stor del av hyresgästerna. Sex hyresgäster har valt att delta via mejlfrågor. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på. En del hyresgäster nämner att de är mer försiktiga med att öppna för främlingar sedan de hört talas om ett överfall som ägde rum i en lägenhet på samma gård. Hyresgästerna på Bjäregatan upplever att de bor på en mycket lugn gård, den bästa. De flesta som bor på sköter sitt och har inte någon direkt kontakt med sina grannar. De respekterar varandra och menar på att de inte är ensamma i huset visst är det lite liv ibland, men inget som stör. Några märker av att omsorgsförvaltningen har lägenheter i fastigheten, de kan bli störda nattetid, men har överenseende då de känner till situationen. Några påtalar dock att de känner obehag och är rädda för en man på, som ibland visar ett våldsamt beteende. Många av hyresgästerna på Vemmenhögsgatan upplever att de har en god grannsämja, men det finns en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna förändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. Vissa hyresgäster på Vemmenhögsgatan känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på och buskör med mopeder. Hyresgäster med uteplats mot Bataljonsvägen, upplever att de har problem med busliv. Det förekommer att barn och ungdomar leker med vattnet vid odlingarna, går in på uteplatserna och trampar sönder planteringar. När de säger ifrån utsätts de för hot eller noncharlans. Önskemål om en bättre lösning för vattenposten uttalas och att äppleträden tas ner vid odlingslotterna. Kanske en vattenlekplats löser problemet. Gården upplevs som fin och välskött, många uppskattar den självförvaltare som dagligen plockar skräp och håller ordning i soprummet på. Det uttalas inte några större önskemål om de tycker att den är bra som den är, det är några som önskar fler sittplatser i den del av med låga nummer på både Bjäregatan och på Vemmenhögsgatan. Fler blommor på önskas och hyresgäster med barn önskar en gunga till, någon hopphage och lite fler bärbuskar. En del hyresgäster på Vemmenhögsgatan upplever att det är för mycket träd på, de ser inte ut och ner på, detta upplevs som otryggt, de önskar även bättre belysning. Sopsorteringens upplägg upplevs av majoriteten som bra. På Vemmenhögsgatan ställs det ofta skräp utanför molukerna och det förekommer även skadegörelse på molukerna. På Bjäregatan är det för det mesta rent och snyggt runt markbehållaren. Det råder en viss tveksamhet om att luckan bör vara låst eller inte, eftersom det inte skiljer så mycket mellan de som önskar att det ska vara låst och de som önskar att det ska vara olåst, lämnas frågan till ABK att bestämma vilket som är bäst. Hyresgäster påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra utifrån kasta skräp här, utan att vara noga med sorteringen. De känner även att ordningen i Återvinningsrummet kunde varit bättre och påtalar att många är nonchalanta och struntar i att sortera rätt. Önskemål om sortering av fler fraktioner så som pappersförpackningar efterfrågas. Källaren, förråden de hyresgäster som har källarförråd anser att det är lugnt i källaren och att de inte upplever någon oro över sitt förråd. De känner inte att de har något behov av låst källare nattetid, men att det kan vara tryggt med låst källare om ABK anser att det finns ett behov. Det är inte så många hyresgäster som har tillgång till källare på denna gård, de flesta har sitt förråd i lägenheten eller i trapphuset och upplevs av majoriteten som välfungerande AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

5 Cyklar och barnvagnar, de hg som bor i de delarna av fastigheten med källare känner behov av en bättre lösning för barnvagnar och cyklar i marknivå. De barnvagnsförråd som finns i trapphusen fungerar bra, men upplevs som små och trånga om det bor många barnfamiljer i trappan. Det enda stora problem som uttalas på är, att tvättstugan inte fungerar tillfredställande. De klagar på att det är ostädat, maskinerna inte är att lita på, andra tar deras tvättid alt. upplever att de inte får vara ifred, då andra vill vara med och dela på tvättiden. Önskemål om en förändring i tvättstugan uttalas starkt. De önskar nya tvättmaskiner som är hela när de kommer ner och ska tvätta, en genomgång och utvärdering av bokningstider, vissa anser att den sena tiden som börjar 17:00 borde flyttas fram till 18:00, då det många gånger kan vara svårt att hinna hem till 17:00. De önskar elektronisk bokning, doserande maskiner och tydliga regler över vad som gäller i tvättstugan. De önskar att få ha kvar tvättstugan i källaren. (Det finns de hyresgäster som känner att de vill använda sitt eget tvättmedel, då de har allergi mot vissa tvättmedel.) Många anser att själva Trapphuset är bra, att det städas bra i alla trapphus, tyvärr varar städningen inte så länge i vissa trapphus, då inte alla är lika noga med att inte skräpa ner. Det förekommer att hyresgäster förvarar skor barnvagnar och cyklar i trapphusen. Många är positiva till porttelefon och anser att det kommer att öka tryggheten. Lägenheten, de flesta är nöjda med sin lägenhet och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. Det som är negativt med lägenheten är att de störs av ljud både från trapphus och från grannar. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug eller att det luktar cigarettrök från andra lägenheter. Önskemål om nya spisar förekommer. Parkeringen på Bjäregatan upplevs som bra och inga direkta önskemål uttalas. Det enda som påtalas är att det kan vara svårt att hitta en parkering på vissa tider på dygnet. De hyresgäster som parkerar på Vemmenhögsgatan och de som hyr garage påtalar att belysningen är dålig. De önskar belysning med rörelsevakt på parkeringen och en lampa i varje garage för att det ska kännas tryggare. Önskemål om eluttag till motorvärmare i garagen finns också. Grönområdet upplevs som positivt. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på ICA eller Willys. Några handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Buslivet och rånrisken påtalas och många anser att caféet inger en negativ effekt på centrat. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

6 Trygghet Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre/ det går upp och ner Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Något osäker i lgh Otrygg i lgh Trygg på Viss otrygghet på dagtid* 5 5 Otrygg ute kväll Polis och grupplarm hjälper inte alltid 6 6 God grannsämja Hälsar på grannar inget mer Ingen kontakt med grannar Här bor alkoholister, otryggt 1 1 Här bor många invandrare Mycket omflyttningar Lugnt och fint/visst är det liv ibland, inget som stör Barn/ungdomar ute sent på kvällar Det kommer hit folk utifrån som ej bor här Har blivit hotad / utsatt när jag säger ifrån Små barn utan tillsyn på G/C väg ej bra 1 1 Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Hårdare tag ge böter till de som inte sköter sig Något för ungdomar Lugn och ro, Respekt! Engagemang från samhället samarbeta! Föräldrar, större ansvar för sina barn Respekt mellan folkgrupper AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

7 Gården , jättefin utformning Självförvaltare gör ett bra jobb Barnvänlig Vi umgås mycket på Rent och fint Lugn gård Tråkig, behöver fräschas upp Mycket skräp vid grillen när vissa grillar För lite lekutrustning Busliv 9 9 Använder ej Buskör med mopeder och MC 1 1 För mycket växtlighet, skapar otrygghet, ser ej 3 3 självförvaltare ger upp pga buslivet 2 2 Saknar inget Sopa med sopmaskinen på 1 gång/vecka 1 1 Lekutrustning, gungor, Rutschkana Fler sittplater små enheter Blommande träd, fler blommor Fler bärbuskar till barnen 1 1 Bilfritt 1 1 Hopphagar till barnen 1 1 Ta ner vissa träd 3 3 Bättre belysning Fontän 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

8 Lägenheten Lägenheten /planlösningen Balkongen/uteplatsen med tubsystem, känns tryggt 1 1 Kök läge inomhusklimat Fin standard hyra 1 1 Mycket förvaring, garderober och förråd 1 1 Kök dåligt Kylen dålig 2 2 Spisen dålig/gammal Köksfläkt dålig Lukt kommer in från grannar Flera grannar röker på balkongen, jag kan inte ha öppet 2 Får ej ha parabol 1 1 Småsaker ej bra efter renovering Kallt i lgh Elproblem Störs ofta av grannar Jag hör när grannen är på toaletten 1 1 Busliv på min uteplats/ vid odlingen Ej alltid varmvatten 6 6 Jag är rädd om mina saker, får därför inget nytt 2 2 Saknar inget i lägenheten Ta ner äppleträden vid min uteplats /odlingen En uppdatering av lgh, lite modernare Få möjlighet att ha parabol 1 1 Vill ha större frys gärna kyl och frysskåp 1 1 Barnsäkra fönster 1 1 Tvättmaskin i lgh Bättre planering vid renovering och inflyttning 1 1 Plats för diskmaskin Grannarna ej röker på balkongen 1 1 Persienner borde ingå 2 2 Lås på balkongdörren 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

9 Trapphus Fint Lugnt och fint inga problem Städas bra Ungdomar hänger i trappan, röker och skräpar ner 1 1 Städas tidvis dåligt/ snabbt smutsigt Barn kissar i trapphuset sommartid 1 1 Barnvagnar i trappan Luktar ofta rök /illa i trapphus Störs av ljud ifrån trapphuset Ytterdörren/ dörrar smäller Entrédörren dålig, låser inte alltid/ rycka upp/ ställs upp Smutsigt, mkt hundhår Mycket spring upp och ner Använder ej trappan går via uteplatsen Självförvaltning, bättre att ABK:s personal gjorde jobbet 1 1 Starka parfymdofter 2 2 Grannen ställer ut sopor i trapphuset 5 5 Kattförvaring 1 1 Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Städning 2 gånger /vecka 1 1 Brevlåda i entré 2 2 Hiss Storstädning ABK 1 / år 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

10 Förråd Förråd i lägenhet/trapphus Förråd i källare Hyr extra förråd /köpt fler garderober 1 1 Inga problem med förråd i lgh/trapphus med förråd i lägenheten/trapphus Källarförråd Källare Bor i hus med källare Bor i hus utan källare Källartrappan farligt brant 8 8 Inga problem Nya förråd med riktiga lås Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren 3 3 Opraktisk lösning för barnv och cyklar källare Låst källare natt Öppen källare Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? Otrygg, men vet ej vad som kan göra det säkrare Övervakning 1 1 Dörröppnare 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

11 Fordon och transport Bussförbindelser Åker buss mycket fungerar bra Bättre bussförbindelser ICA Kvantum 1 1 Barnvagnar och cyklar Har tillgång till barnvagnsförråd i trapphus Har tillgång till barnvagns- och cykelförråd i källare Trångt i bv. förrådet 2 2 Förvarar cykel i eget förråd Förvarar cykel på uteplatsen/ Balkongen Förvarar cykel i barnvagnsrummet, finns inget annat 1 1 Förvarar cykel på Förvarar cykel i garage 1 1 Förvarar cykel i lgh 1 1 Cykel stulen Skadegörelse cykel Annan lösning för cykel, tex hyr förråd 6 6 Bättre lösning barnvagn och cyklar/ moped Hylla i bv.förråd, till pulkor och små barnvagnar 1 1 Striktare regler för cykelförråden, bara för cyklar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

12 Fordon och transport forts Parkering och garage Använder parkering eller garage Använder ej parkeringen Folk parkerar dåligt, snett etc. 1 1 Försäljare har sina bilar här/många oanv. Bilar 1 1 Svårt att hitta parkering För hög hyra garage med tanke på vad man får 3 3 Skadegörelse på bil / garage Trånga parkeringar 2 2 Saknar inget Bättre belysning på parkering och i garage El till motorvärmare, garage/ ladda el cykel/ Mc Carportar längs Bataljonsvägen 1 1 Varje lgh har sin egen P/ hyra P-plats 2 2 Hyra garage Få ha min parkering i fred 1 1 Plåtväggar till garage 1 1 Några familjeparkeringar som är bredare 1 1 Ventilation allt rostar, fuktigt 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

13 Sopor Upplägget för sophantering fungerar bra Sorterar ofta vid Netto, där finns fler fraktioner med begränsade öppettider i återvinningsrummen Ej nöjd med upplägget med begränsade tider i återvinningsrum Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför 1 1 Sorterar på Nettos parkering katastrof Skadegörelse på molukerna 8 8 Folk förstår ej sorteringen/ är nonchalanta Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Fullt i moluker till storhelger Långt till återvinningsrum Dålig lukt i Återvinningsrum 1 1 Smutsigt på utsidan 1 1 Ej anpassat till stora förpackningar 1 1 Hjälper ej med begr. öppettider i Åv. dumpas ändå 1 1 Moluker låsta Moluker olåsta, men stängd lucka med fjäder Spelar ingen roll om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vill ha återvinningsrum närmare, allt på en plats Hårdare tag mot de som inte sköter sorteringen, böter 2 2 Fler sorteringsfraktioner, tex pappersförpackningar Längre öppettider i Återvinningsrum till Övervakning på återvinningsrum och Nettosorteringen Regler på fler språk 2 2 Fler öppettider på grovsop, fler vagnar att låna 1 1 Städfri vecka för att skapa debatt 1 1 Fläkt i Återvinningsrum 1 1 Fler vagnar att låna på grovsopstationen 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

14 Tvättstuga Fungerar bra Har egen tvättmaskin, går ej att anv. tvättstugan som det är Har ej använt tvättstugan än Katastrof Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Alla städar inte efter sig, jag börjar alltid med att städa Någon låser torkrummen Missförstånd och bråk pga att alla inte förstår reglerna Otrygg i tvättstugan/ går ej dit ensam 3 3 Svårt att komma till tvättstugan, brant trappa 1 1 Hinner inte tvätta klart på tvättiden Svårt att få tvättider som passar Det är svårt att hinna hem till 17 efter jobbet 18 är bättre Vissa torkrum/torktumlare ej effektiva 2 2 Maskiner ofta trasiga Folk ringer ej och rapporterar fel Långt till tvättstugan 2 2 Stjäl tvätt och tvättmedel 3 3 Aptusbokning i tvättstugan Aptusbokning negativt Aptusbokning osäker Fördosering av tvättmedel Fördosering negativt Fördosering osäker Tvättstuga på /markplan Tvättstuga i källaren Spelar ingen roll källare eller på tvättmaskiner / tvättdel svårt att hinna tvätta klart Vill kunna tvätta dygnet runt 1 1 Längre tvättid 4h, den sena borde börja 18: Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Torkskåp Nya maskiner Alla har egen tvättmaskin/ mindre enheter ABK Nollar tvättstugan 1 gång /år 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

15 Parken Fin, uppskattas Använder ej grönytan Dammen Promenader Badet Fotboll 4 4 Nära till fältet och naturen Otryggt Gäng med vapen etc finns i parken kvällar och nätter 4 4 Folk badar med kläder på/ smutsigt på badet Lampor ofta sönder 1 1 Mycket nedskräpning solrosfrön/ hundbajs 2 2 Inte för alla, känner inte att vi passar in Lösa hundar på området 1 1 Saknar inget Hundrastgård/hundlekplats på P Mer belysning finns otrygga platser 4 4 Krav på ordentliga badkläder Vattenlekplats utanför badet 5 5 Fler sittplatser/festplats ute vid dammen med grill Ta bort dammen, bygg fotbollsplan 1 1 Bygg en linbana igen, mer för barnen 1 1 Mer ombonat vid dammen, buskage som skärmar av 2 2 Fler träd 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

16 Affärscentra Vill ej svara på frågan 1 1 med butik nära Går bara dit i nödfall/går inte dit Fritids Medborgarkontoret 1 1 Biblioteket Här finns allt i närområdet Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla 4 4 Nettovagnar (flyttvagnar) överallt! 1 1 Mycket rån och misshandel Sunkigt 1 1 Saknar inget, det är nära till stan/här finns allt Gärna fler butiker, typ galleria Apotek 4 4 Köttdisk 1 1 Bättre bank/ ny minuten Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud Lekdel inomhus, lite mer aktiviter familjecafé 1 1 En riktig butik (typ ICA, lidl) Övervakning Gör något åt buslivet Pantautomaten ofta sönder 1 1 Fler mötesplatser/ sittplatser Pressbyrå, köpa biljetter 1 1 Lås på Nettos vagnar 1 1 Längre öppettider 1 1 Större bibliotek med läsdel 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

17 ABK / Boservice Felanmälan Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan än Fixar det mesta själv Felanmälan dålig, bättre innan Opersonligt, svårt med språket Trevlig personal Nöjd med ABK Saleh är bra, han har gjort stor skillnad Musikarrangemang på Gamle 1 1 Vaktmästarna skapar trygghet på 3 3 Tydliga regler/ bättre info om störningar Mixa nationaliteter mer i hela samhället ej samla alla här Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg 1 1 Hårdare mot störande grannar /regelbrott Inte bara fina ord HANDLA! 3 3 Hårdare tag mot buslivet på! Gå på föräldrarna Odlingsintresse Lägre hyra 1 1 Gör något åt alla "Kamphundar" jag är rädd! 1 1 Gratisnummer till felanmälan, dyrt från mobilen Mer delat boende AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

18 Citat från hyresgäster Tvättstugan Tvättstugan är nog det som fungerar sämst. Bokningstiderna är väldigt opraktiska. Om man kommer hem efter klockan 17 om vardagarna är man helt hänvisad till att tvätta om helgen, eftersom sista tvättid är vilket medför att det är väldigt hård konkurrens om de få helgtiderna och dessa måste bokas långt I förväg. Det är inte heller alltid så roligt att tvingas gå upp innan sju en lördagmorgon för att det är enda tvättid som finns. De obekväma tvättiderna och den hårda konkurrensen om tider är nog också en viktig anledning till att många struntar I att boka tid, och att maskinerna ofta redan är tagna även om man bokat dem, vilket förstås är frusterande, och riskerar att leda till konflikter. Ett förslag vore att ha någon tvättid exempelvis och varför inte också som går att boka - men kanske inte är praktiskt möjligt att ha tvättmaskinerna igång så sent? Svårt att få tid och tiderna respekteras inte. När man väl fått en tid, då är det ofta någon som tar den ändå och det är OFTA så att tvätten kastas ut ur torktumlaren innan tiden är över, för att folk tar maskinerna innan tvättiden är slut och då även torktumlare. Sådant gör mig fruktansvärt irriterad eftersom jag har tre barn i skolåldern och det blir en hel del tvätt och då är det INTE roligt när andra tar tiderna jag har satt upp. Maskinerna är inte att lita på. Väldigt ofta är det något som är trasigt, endera tvättmaskinen som stannar halvvägs i programmet eller torktumlaren som tumlar kallt. Dålig respekt med tiderna. Har kommit ner på min tvättid och någon har ganska nyligen lagt i ny tvätt i maskinerna. Har man 2 timmar tvättid och någon lånar av den tiden så hinner man inte särskilt mycket. Trygghet/ Busliv För mycket oroligheter, mycket gäng, tuffa ungdomar som går omkring på kvällarna och är tuffa och kaxiga och det får mig att känna mig väldigt otrygg. Jag vet inte vad ABK skulle kunna göra, mer än det ni redan gör. Men fler vakter och folk som går runt på kvällstid hade känts tryggare. Efter 16:00 oftast när det är fint väder, kommer det ett tiotal barn i åldrarana 6-10år och ibland små barn som 3-4 år och leker med vattnet, när de går här ifrån står vattnet och sprutar för fullt - de stänger inte av. De går hem vid 20- tiden och kommer ibland tillbaka omkring klockan 23. Barn ska ha roligt, men inte så här, var är deras föräldrar? När äpplena kommer på träden klättrar de upp i träden och plockar den innan de är mogna. De går även in på våra täppor och plockar äpplen. De får gärna äpplen av oss om de frågar, men nu går de in och trampar ner våra blommor och kastar äpplen på våra fönster och strör jord på möblerna. Det är ofta mycket skrik och gap. Vi känner inte att vi kan använda våra uteplatser fullt ut, när de kommer går vi in. Säger vi ifrån blir det bara värre. De som har odlingslotter säger inte heller ifrån, de vågar inte. Han som vågade säga ifrån har sagt upp sin lott. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

19 Källare Mina barn har cyklar, nya cyklar, som jag måste låsa in i källaren varje kväll. Det är mycket jobb men gör jag inte det så blir cyklarna förstörda direkt. Mina barn har fått sina cyklar luftade flera gånger och däcken sönderskurna ett antal ggr. Skulle vilja ha cykelgarage till deras cyklar där cyklarna får stå trygga och orörda och så jag hade sluppit asa ner dem i källaren varenda kväll och upp igen varenda morgon. Källaren är mycket bra. Gott om utrymme i förvaringsboxen. Enda problemet är att få ner sakerna I källaren - genom dörren som automatiskt stängs, medan man har nyckeln I ena handen och sakerna man ska ta ner I andra, i det trånga lilla utrymmet mellan dörren och den branta trappan ner. Det kan vara ganska bökigt. Lägenheten Den vackra utsikten ut över Näsby fält! Soluppgången och solnedgången borta över fälten I horisonten är underbara. Överhuvudtaget så tycker jag mycket om läget - ett kort promenadavstånd rakt ut I den vackra naturen på landet utanför, och ändå bara dryga tio minuters cykelväg ner till centrum! Och, själva lägenheten I sig är också väldigt ljus och hemtrevlig och inbjudande. Trapphuset Att trappstädningen är under all kritik. Eller rättare sagt: folk har ingen respekt utan skräpar ner och slänger sopor och solrosfrön och annat i trappuppgången. Det ser HEMSKT ut i vår trappa. Riktigt vidrigt för det mesta. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 AB Kristianstadsbyggen NN Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 Åse Båvmark 2011-08-30 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

HSB brf HILDA. Informationsslinga

HSB brf HILDA. Informationsslinga HSB brf HILDA Informationsslinga Hildas styrelse Ordförande Adis Julardzija, tfn o72 979 91 51 Vice ordförande Nancy Mashoun, tfn 070-752 82 30 Sekreterare Robin Cluley, tfn 073-805 62 05 studieorganisatör

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14.

Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Juli 2015 Trivselregler för boende i BRF Beckasinen 14. Det ligger i allas intresse att vi förvaltar vår fastighet på bästa sätt. Alla vill vi också ha en god grannsämja och ett kvalitativt boende. En

Läs mer

Gurkbladet NR 8 2010-12-10

Gurkbladet NR 8 2010-12-10 Gurkbladet NR 8 2010-12-10 VÄLKOMNA TILL GURKANS KVARTERSBLAD Vi vill passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna! Gurkbladet är en information från styrelsen för Visbyhus nr 13 i kvarteret Gurkan.

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Ljus 3:a. med solläge i Traneberg. Mössebergsvägen 16. Bostadsrätt: 3:a Area: 56 kvm Avgift: 3 104 kr/mån Pris: 1 750 tkr/bud

Ljus 3:a. med solläge i Traneberg. Mössebergsvägen 16. Bostadsrätt: 3:a Area: 56 kvm Avgift: 3 104 kr/mån Pris: 1 750 tkr/bud Ljus 3:a med solläge i Traneberg Mössebergsvägen 16 Ansvarig mäklare: Tomas Gniste Telefon: 08-26 86 00 Hemsida: www.fjelkners.se bromma traneberg Bostadsrätt: 3:a Area: 56 kvm Avgift: 3 104 kr/mån Pris:

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Välkommen till bostadsrättsföreningen Asplången 2. Hoppas du skall trivas i ditt nya boende. Förvaltare SBC är vår förvaltare. De har hand om den ekonomiska samt tekniska förvaltningen.

Läs mer

Frihetsboende med goda utsikter

Frihetsboende med goda utsikter Frihetsboende med goda utsikter NYTT LÄE? ör en intresseanmälan så får du kontinuerlig information om Frihetsboendet på Hågesta. www.vasallen.se Flytta till ditt nya frihetsboende! Beskrivning I en vacker

Läs mer

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta VÄLKOMMEN till BRF Svalan 32-38 32 Informationsbrev till dig som är ny i huset, eller som redan bor här. 2015-02-01 Sida 1 Boendeinformation för nyinflyttad För att du som nyinflyttad skall känna dig välkommen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress Medlemsblad i Brf Vingen nr 1/2008 Ordförande har ordet Vi har haft ett mycket lågt pris på el-energin sedan tre år tillbaka. Vi lyckades förhandla fram ett fast pris på 29,6 öre per kwh (exkl nätavgift,

Läs mer

Välkomstbrev Brf Ingermarshov

Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas! En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer