Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet... 5 Gården... 6 Lägenheten... 7 Trapphus... 8 Förråd... 9 Källare... 9 Fordon och transport Sopor Tvättstuga Parken Affärscentra ABK / Boservice Citat från hyresgäster Tvättstugan Trygghet/ Busliv Källare Lägenheten Trapphuset Bilaga 1 Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

3 Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamle ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, har de bestämt sig för att fråga de boende i området, vad de har för önskemål. Metod Arbetslaget So23 beslutade sig för att efter Bjäregatan och Vemmenhögsgatan föll det sig naturligt att fortsätta intervjuerna Bjäregatan 1-23 och Vemmenhögsgatan 2-24 Tillvägagångssättet på den här är fortsatt högt tempo med bara ett besök vid lägenheten då OU knackade på dörren och tre meddelanden till hyresgäst. Ett första medelande som talar om att intervjuerna startar på, det andra meddelande om hg inte är hemma när OU knackar på, om att OU har sökt hg för intervju och ett tredje med en sista chans för hg att kontakta OU för en intervju. Alla tre meddelanden innehåller kontaktuppgifter till OU via besök, mejl eller telefon. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara en liten del av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga Bjäregatan/Vemmenhögsgatan Antal intervjuer Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Summa kontakter Antal lägenheter Andel i procent 48% 52% 51% Uteblev från bokad tid/ mejl Oklart om alla frågor når fram Långresa Trots att vi endast gör ett besök vid lägenheten når vi trots allt en stor del av hyresgästerna. Sex hyresgäster har valt att delta via mejlfrågor. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på. En del hyresgäster nämner att de är mer försiktiga med att öppna för främlingar sedan de hört talas om ett överfall som ägde rum i en lägenhet på samma gård. Hyresgästerna på Bjäregatan upplever att de bor på en mycket lugn gård, den bästa. De flesta som bor på sköter sitt och har inte någon direkt kontakt med sina grannar. De respekterar varandra och menar på att de inte är ensamma i huset visst är det lite liv ibland, men inget som stör. Några märker av att omsorgsförvaltningen har lägenheter i fastigheten, de kan bli störda nattetid, men har överenseende då de känner till situationen. Några påtalar dock att de känner obehag och är rädda för en man på, som ibland visar ett våldsamt beteende. Många av hyresgästerna på Vemmenhögsgatan upplever att de har en god grannsämja, men det finns en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna förändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. Vissa hyresgäster på Vemmenhögsgatan känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på och buskör med mopeder. Hyresgäster med uteplats mot Bataljonsvägen, upplever att de har problem med busliv. Det förekommer att barn och ungdomar leker med vattnet vid odlingarna, går in på uteplatserna och trampar sönder planteringar. När de säger ifrån utsätts de för hot eller noncharlans. Önskemål om en bättre lösning för vattenposten uttalas och att äppleträden tas ner vid odlingslotterna. Kanske en vattenlekplats löser problemet. Gården upplevs som fin och välskött, många uppskattar den självförvaltare som dagligen plockar skräp och håller ordning i soprummet på. Det uttalas inte några större önskemål om de tycker att den är bra som den är, det är några som önskar fler sittplatser i den del av med låga nummer på både Bjäregatan och på Vemmenhögsgatan. Fler blommor på önskas och hyresgäster med barn önskar en gunga till, någon hopphage och lite fler bärbuskar. En del hyresgäster på Vemmenhögsgatan upplever att det är för mycket träd på, de ser inte ut och ner på, detta upplevs som otryggt, de önskar även bättre belysning. Sopsorteringens upplägg upplevs av majoriteten som bra. På Vemmenhögsgatan ställs det ofta skräp utanför molukerna och det förekommer även skadegörelse på molukerna. På Bjäregatan är det för det mesta rent och snyggt runt markbehållaren. Det råder en viss tveksamhet om att luckan bör vara låst eller inte, eftersom det inte skiljer så mycket mellan de som önskar att det ska vara låst och de som önskar att det ska vara olåst, lämnas frågan till ABK att bestämma vilket som är bäst. Hyresgäster påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra utifrån kasta skräp här, utan att vara noga med sorteringen. De känner även att ordningen i Återvinningsrummet kunde varit bättre och påtalar att många är nonchalanta och struntar i att sortera rätt. Önskemål om sortering av fler fraktioner så som pappersförpackningar efterfrågas. Källaren, förråden de hyresgäster som har källarförråd anser att det är lugnt i källaren och att de inte upplever någon oro över sitt förråd. De känner inte att de har något behov av låst källare nattetid, men att det kan vara tryggt med låst källare om ABK anser att det finns ett behov. Det är inte så många hyresgäster som har tillgång till källare på denna gård, de flesta har sitt förråd i lägenheten eller i trapphuset och upplevs av majoriteten som välfungerande AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

5 Cyklar och barnvagnar, de hg som bor i de delarna av fastigheten med källare känner behov av en bättre lösning för barnvagnar och cyklar i marknivå. De barnvagnsförråd som finns i trapphusen fungerar bra, men upplevs som små och trånga om det bor många barnfamiljer i trappan. Det enda stora problem som uttalas på är, att tvättstugan inte fungerar tillfredställande. De klagar på att det är ostädat, maskinerna inte är att lita på, andra tar deras tvättid alt. upplever att de inte får vara ifred, då andra vill vara med och dela på tvättiden. Önskemål om en förändring i tvättstugan uttalas starkt. De önskar nya tvättmaskiner som är hela när de kommer ner och ska tvätta, en genomgång och utvärdering av bokningstider, vissa anser att den sena tiden som börjar 17:00 borde flyttas fram till 18:00, då det många gånger kan vara svårt att hinna hem till 17:00. De önskar elektronisk bokning, doserande maskiner och tydliga regler över vad som gäller i tvättstugan. De önskar att få ha kvar tvättstugan i källaren. (Det finns de hyresgäster som känner att de vill använda sitt eget tvättmedel, då de har allergi mot vissa tvättmedel.) Många anser att själva Trapphuset är bra, att det städas bra i alla trapphus, tyvärr varar städningen inte så länge i vissa trapphus, då inte alla är lika noga med att inte skräpa ner. Det förekommer att hyresgäster förvarar skor barnvagnar och cyklar i trapphusen. Många är positiva till porttelefon och anser att det kommer att öka tryggheten. Lägenheten, de flesta är nöjda med sin lägenhet och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. Det som är negativt med lägenheten är att de störs av ljud både från trapphus och från grannar. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug eller att det luktar cigarettrök från andra lägenheter. Önskemål om nya spisar förekommer. Parkeringen på Bjäregatan upplevs som bra och inga direkta önskemål uttalas. Det enda som påtalas är att det kan vara svårt att hitta en parkering på vissa tider på dygnet. De hyresgäster som parkerar på Vemmenhögsgatan och de som hyr garage påtalar att belysningen är dålig. De önskar belysning med rörelsevakt på parkeringen och en lampa i varje garage för att det ska kännas tryggare. Önskemål om eluttag till motorvärmare i garagen finns också. Grönområdet upplevs som positivt. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på ICA eller Willys. Några handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Buslivet och rånrisken påtalas och många anser att caféet inger en negativ effekt på centrat. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

6 Trygghet Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre/ det går upp och ner Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Något osäker i lgh Otrygg i lgh Trygg på Viss otrygghet på dagtid* 5 5 Otrygg ute kväll Polis och grupplarm hjälper inte alltid 6 6 God grannsämja Hälsar på grannar inget mer Ingen kontakt med grannar Här bor alkoholister, otryggt 1 1 Här bor många invandrare Mycket omflyttningar Lugnt och fint/visst är det liv ibland, inget som stör Barn/ungdomar ute sent på kvällar Det kommer hit folk utifrån som ej bor här Har blivit hotad / utsatt när jag säger ifrån Små barn utan tillsyn på G/C väg ej bra 1 1 Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Hårdare tag ge böter till de som inte sköter sig Något för ungdomar Lugn och ro, Respekt! Engagemang från samhället samarbeta! Föräldrar, större ansvar för sina barn Respekt mellan folkgrupper AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

7 Gården , jättefin utformning Självförvaltare gör ett bra jobb Barnvänlig Vi umgås mycket på Rent och fint Lugn gård Tråkig, behöver fräschas upp Mycket skräp vid grillen när vissa grillar För lite lekutrustning Busliv 9 9 Använder ej Buskör med mopeder och MC 1 1 För mycket växtlighet, skapar otrygghet, ser ej 3 3 självförvaltare ger upp pga buslivet 2 2 Saknar inget Sopa med sopmaskinen på 1 gång/vecka 1 1 Lekutrustning, gungor, Rutschkana Fler sittplater små enheter Blommande träd, fler blommor Fler bärbuskar till barnen 1 1 Bilfritt 1 1 Hopphagar till barnen 1 1 Ta ner vissa träd 3 3 Bättre belysning Fontän 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

8 Lägenheten Lägenheten /planlösningen Balkongen/uteplatsen med tubsystem, känns tryggt 1 1 Kök läge inomhusklimat Fin standard hyra 1 1 Mycket förvaring, garderober och förråd 1 1 Kök dåligt Kylen dålig 2 2 Spisen dålig/gammal Köksfläkt dålig Lukt kommer in från grannar Flera grannar röker på balkongen, jag kan inte ha öppet 2 Får ej ha parabol 1 1 Småsaker ej bra efter renovering Kallt i lgh Elproblem Störs ofta av grannar Jag hör när grannen är på toaletten 1 1 Busliv på min uteplats/ vid odlingen Ej alltid varmvatten 6 6 Jag är rädd om mina saker, får därför inget nytt 2 2 Saknar inget i lägenheten Ta ner äppleträden vid min uteplats /odlingen En uppdatering av lgh, lite modernare Få möjlighet att ha parabol 1 1 Vill ha större frys gärna kyl och frysskåp 1 1 Barnsäkra fönster 1 1 Tvättmaskin i lgh Bättre planering vid renovering och inflyttning 1 1 Plats för diskmaskin Grannarna ej röker på balkongen 1 1 Persienner borde ingå 2 2 Lås på balkongdörren 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

9 Trapphus Fint Lugnt och fint inga problem Städas bra Ungdomar hänger i trappan, röker och skräpar ner 1 1 Städas tidvis dåligt/ snabbt smutsigt Barn kissar i trapphuset sommartid 1 1 Barnvagnar i trappan Luktar ofta rök /illa i trapphus Störs av ljud ifrån trapphuset Ytterdörren/ dörrar smäller Entrédörren dålig, låser inte alltid/ rycka upp/ ställs upp Smutsigt, mkt hundhår Mycket spring upp och ner Använder ej trappan går via uteplatsen Självförvaltning, bättre att ABK:s personal gjorde jobbet 1 1 Starka parfymdofter 2 2 Grannen ställer ut sopor i trapphuset 5 5 Kattförvaring 1 1 Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Städning 2 gånger /vecka 1 1 Brevlåda i entré 2 2 Hiss Storstädning ABK 1 / år 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

10 Förråd Förråd i lägenhet/trapphus Förråd i källare Hyr extra förråd /köpt fler garderober 1 1 Inga problem med förråd i lgh/trapphus med förråd i lägenheten/trapphus Källarförråd Källare Bor i hus med källare Bor i hus utan källare Källartrappan farligt brant 8 8 Inga problem Nya förråd med riktiga lås Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren 3 3 Opraktisk lösning för barnv och cyklar källare Låst källare natt Öppen källare Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? Otrygg, men vet ej vad som kan göra det säkrare Övervakning 1 1 Dörröppnare 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

11 Fordon och transport Bussförbindelser Åker buss mycket fungerar bra Bättre bussförbindelser ICA Kvantum 1 1 Barnvagnar och cyklar Har tillgång till barnvagnsförråd i trapphus Har tillgång till barnvagns- och cykelförråd i källare Trångt i bv. förrådet 2 2 Förvarar cykel i eget förråd Förvarar cykel på uteplatsen/ Balkongen Förvarar cykel i barnvagnsrummet, finns inget annat 1 1 Förvarar cykel på Förvarar cykel i garage 1 1 Förvarar cykel i lgh 1 1 Cykel stulen Skadegörelse cykel Annan lösning för cykel, tex hyr förråd 6 6 Bättre lösning barnvagn och cyklar/ moped Hylla i bv.förråd, till pulkor och små barnvagnar 1 1 Striktare regler för cykelförråden, bara för cyklar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

12 Fordon och transport forts Parkering och garage Använder parkering eller garage Använder ej parkeringen Folk parkerar dåligt, snett etc. 1 1 Försäljare har sina bilar här/många oanv. Bilar 1 1 Svårt att hitta parkering För hög hyra garage med tanke på vad man får 3 3 Skadegörelse på bil / garage Trånga parkeringar 2 2 Saknar inget Bättre belysning på parkering och i garage El till motorvärmare, garage/ ladda el cykel/ Mc Carportar längs Bataljonsvägen 1 1 Varje lgh har sin egen P/ hyra P-plats 2 2 Hyra garage Få ha min parkering i fred 1 1 Plåtväggar till garage 1 1 Några familjeparkeringar som är bredare 1 1 Ventilation allt rostar, fuktigt 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

13 Sopor Upplägget för sophantering fungerar bra Sorterar ofta vid Netto, där finns fler fraktioner med begränsade öppettider i återvinningsrummen Ej nöjd med upplägget med begränsade tider i återvinningsrum Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför 1 1 Sorterar på Nettos parkering katastrof Skadegörelse på molukerna 8 8 Folk förstår ej sorteringen/ är nonchalanta Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Fullt i moluker till storhelger Långt till återvinningsrum Dålig lukt i Återvinningsrum 1 1 Smutsigt på utsidan 1 1 Ej anpassat till stora förpackningar 1 1 Hjälper ej med begr. öppettider i Åv. dumpas ändå 1 1 Moluker låsta Moluker olåsta, men stängd lucka med fjäder Spelar ingen roll om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vill ha återvinningsrum närmare, allt på en plats Hårdare tag mot de som inte sköter sorteringen, böter 2 2 Fler sorteringsfraktioner, tex pappersförpackningar Längre öppettider i Återvinningsrum till Övervakning på återvinningsrum och Nettosorteringen Regler på fler språk 2 2 Fler öppettider på grovsop, fler vagnar att låna 1 1 Städfri vecka för att skapa debatt 1 1 Fläkt i Återvinningsrum 1 1 Fler vagnar att låna på grovsopstationen 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

14 Tvättstuga Fungerar bra Har egen tvättmaskin, går ej att anv. tvättstugan som det är Har ej använt tvättstugan än Katastrof Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Alla städar inte efter sig, jag börjar alltid med att städa Någon låser torkrummen Missförstånd och bråk pga att alla inte förstår reglerna Otrygg i tvättstugan/ går ej dit ensam 3 3 Svårt att komma till tvättstugan, brant trappa 1 1 Hinner inte tvätta klart på tvättiden Svårt att få tvättider som passar Det är svårt att hinna hem till 17 efter jobbet 18 är bättre Vissa torkrum/torktumlare ej effektiva 2 2 Maskiner ofta trasiga Folk ringer ej och rapporterar fel Långt till tvättstugan 2 2 Stjäl tvätt och tvättmedel 3 3 Aptusbokning i tvättstugan Aptusbokning negativt Aptusbokning osäker Fördosering av tvättmedel Fördosering negativt Fördosering osäker Tvättstuga på /markplan Tvättstuga i källaren Spelar ingen roll källare eller på tvättmaskiner / tvättdel svårt att hinna tvätta klart Vill kunna tvätta dygnet runt 1 1 Längre tvättid 4h, den sena borde börja 18: Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Torkskåp Nya maskiner Alla har egen tvättmaskin/ mindre enheter ABK Nollar tvättstugan 1 gång /år 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

15 Parken Fin, uppskattas Använder ej grönytan Dammen Promenader Badet Fotboll 4 4 Nära till fältet och naturen Otryggt Gäng med vapen etc finns i parken kvällar och nätter 4 4 Folk badar med kläder på/ smutsigt på badet Lampor ofta sönder 1 1 Mycket nedskräpning solrosfrön/ hundbajs 2 2 Inte för alla, känner inte att vi passar in Lösa hundar på området 1 1 Saknar inget Hundrastgård/hundlekplats på P Mer belysning finns otrygga platser 4 4 Krav på ordentliga badkläder Vattenlekplats utanför badet 5 5 Fler sittplatser/festplats ute vid dammen med grill Ta bort dammen, bygg fotbollsplan 1 1 Bygg en linbana igen, mer för barnen 1 1 Mer ombonat vid dammen, buskage som skärmar av 2 2 Fler träd 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

16 Affärscentra Vill ej svara på frågan 1 1 med butik nära Går bara dit i nödfall/går inte dit Fritids Medborgarkontoret 1 1 Biblioteket Här finns allt i närområdet Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla 4 4 Nettovagnar (flyttvagnar) överallt! 1 1 Mycket rån och misshandel Sunkigt 1 1 Saknar inget, det är nära till stan/här finns allt Gärna fler butiker, typ galleria Apotek 4 4 Köttdisk 1 1 Bättre bank/ ny minuten Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud Lekdel inomhus, lite mer aktiviter familjecafé 1 1 En riktig butik (typ ICA, lidl) Övervakning Gör något åt buslivet Pantautomaten ofta sönder 1 1 Fler mötesplatser/ sittplatser Pressbyrå, köpa biljetter 1 1 Lås på Nettos vagnar 1 1 Längre öppettider 1 1 Större bibliotek med läsdel 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

17 ABK / Boservice Felanmälan Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan än Fixar det mesta själv Felanmälan dålig, bättre innan Opersonligt, svårt med språket Trevlig personal Nöjd med ABK Saleh är bra, han har gjort stor skillnad Musikarrangemang på Gamle 1 1 Vaktmästarna skapar trygghet på 3 3 Tydliga regler/ bättre info om störningar Mixa nationaliteter mer i hela samhället ej samla alla här Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg 1 1 Hårdare mot störande grannar /regelbrott Inte bara fina ord HANDLA! 3 3 Hårdare tag mot buslivet på! Gå på föräldrarna Odlingsintresse Lägre hyra 1 1 Gör något åt alla "Kamphundar" jag är rädd! 1 1 Gratisnummer till felanmälan, dyrt från mobilen Mer delat boende AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

18 Citat från hyresgäster Tvättstugan Tvättstugan är nog det som fungerar sämst. Bokningstiderna är väldigt opraktiska. Om man kommer hem efter klockan 17 om vardagarna är man helt hänvisad till att tvätta om helgen, eftersom sista tvättid är vilket medför att det är väldigt hård konkurrens om de få helgtiderna och dessa måste bokas långt I förväg. Det är inte heller alltid så roligt att tvingas gå upp innan sju en lördagmorgon för att det är enda tvättid som finns. De obekväma tvättiderna och den hårda konkurrensen om tider är nog också en viktig anledning till att många struntar I att boka tid, och att maskinerna ofta redan är tagna även om man bokat dem, vilket förstås är frusterande, och riskerar att leda till konflikter. Ett förslag vore att ha någon tvättid exempelvis och varför inte också som går att boka - men kanske inte är praktiskt möjligt att ha tvättmaskinerna igång så sent? Svårt att få tid och tiderna respekteras inte. När man väl fått en tid, då är det ofta någon som tar den ändå och det är OFTA så att tvätten kastas ut ur torktumlaren innan tiden är över, för att folk tar maskinerna innan tvättiden är slut och då även torktumlare. Sådant gör mig fruktansvärt irriterad eftersom jag har tre barn i skolåldern och det blir en hel del tvätt och då är det INTE roligt när andra tar tiderna jag har satt upp. Maskinerna är inte att lita på. Väldigt ofta är det något som är trasigt, endera tvättmaskinen som stannar halvvägs i programmet eller torktumlaren som tumlar kallt. Dålig respekt med tiderna. Har kommit ner på min tvättid och någon har ganska nyligen lagt i ny tvätt i maskinerna. Har man 2 timmar tvättid och någon lånar av den tiden så hinner man inte särskilt mycket. Trygghet/ Busliv För mycket oroligheter, mycket gäng, tuffa ungdomar som går omkring på kvällarna och är tuffa och kaxiga och det får mig att känna mig väldigt otrygg. Jag vet inte vad ABK skulle kunna göra, mer än det ni redan gör. Men fler vakter och folk som går runt på kvällstid hade känts tryggare. Efter 16:00 oftast när det är fint väder, kommer det ett tiotal barn i åldrarana 6-10år och ibland små barn som 3-4 år och leker med vattnet, när de går här ifrån står vattnet och sprutar för fullt - de stänger inte av. De går hem vid 20- tiden och kommer ibland tillbaka omkring klockan 23. Barn ska ha roligt, men inte så här, var är deras föräldrar? När äpplena kommer på träden klättrar de upp i träden och plockar den innan de är mogna. De går även in på våra täppor och plockar äpplen. De får gärna äpplen av oss om de frågar, men nu går de in och trampar ner våra blommor och kastar äpplen på våra fönster och strör jord på möblerna. Det är ofta mycket skrik och gap. Vi känner inte att vi kan använda våra uteplatser fullt ut, när de kommer går vi in. Säger vi ifrån blir det bara värre. De som har odlingslotter säger inte heller ifrån, de vågar inte. Han som vågade säga ifrån har sagt upp sin lott. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

19 Källare Mina barn har cyklar, nya cyklar, som jag måste låsa in i källaren varje kväll. Det är mycket jobb men gör jag inte det så blir cyklarna förstörda direkt. Mina barn har fått sina cyklar luftade flera gånger och däcken sönderskurna ett antal ggr. Skulle vilja ha cykelgarage till deras cyklar där cyklarna får stå trygga och orörda och så jag hade sluppit asa ner dem i källaren varenda kväll och upp igen varenda morgon. Källaren är mycket bra. Gott om utrymme i förvaringsboxen. Enda problemet är att få ner sakerna I källaren - genom dörren som automatiskt stängs, medan man har nyckeln I ena handen och sakerna man ska ta ner I andra, i det trånga lilla utrymmet mellan dörren och den branta trappan ner. Det kan vara ganska bökigt. Lägenheten Den vackra utsikten ut över Näsby fält! Soluppgången och solnedgången borta över fälten I horisonten är underbara. Överhuvudtaget så tycker jag mycket om läget - ett kort promenadavstånd rakt ut I den vackra naturen på landet utanför, och ändå bara dryga tio minuters cykelväg ner till centrum! Och, själva lägenheten I sig är också väldigt ljus och hemtrevlig och inbjudande. Trapphuset Att trappstädningen är under all kritik. Eller rättare sagt: folk har ingen respekt utan skräpar ner och slänger sopor och solrosfrön och annat i trappuppgången. Det ser HEMSKT ut i vår trappa. Riktigt vidrigt för det mesta. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamle-Bjäregatan 1-23, Vemmenhögsgatan

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46 [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 95 36,3 B. Kvinna 152 58 C. Annan 15 5,7 Min ålder A. yngre än 25 år 56 21,4 B. 26 45 år 97 37 C. 46 65 år 57 21,8 D. äldre än 65 52 19,8 Tid för mitt besök

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN BILAGOR Stadsbyggnadskontoret Enkät 090416.pdf Påminnelse 090427.pdf Statistik.xls Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun Juni 2009 Sara Karlsson Innehållsförteckning INLEDNING...3

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss.

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss. Svängrum för alla Viktig information till dig som bor hos oss. Du som flyttar in Hos oss kan du styra och ställa en hel del Svängrum för alla är devisen vi jobbar efter. Vi vill att du ska ha stora möjligheter

Läs mer

Brukarrevisionsrapport

Brukarrevisionsrapport Brukarrevisionsrapport Exempel på Brukarrevisionsrapport avseende boendestödsverksamhet i en kommun i Uppsala län utförd av tre brukarrevisorer med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Våren 2013 Förord

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

INFLYTANDE I BOENDET BRANDEN I KORTEDALA SIMSKOLA FÖR FLYKTINGAR

INFLYTANDE I BOENDET BRANDEN I KORTEDALA SIMSKOLA FÖR FLYKTINGAR I VÅRA kvarter VINN BRANDFILT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON OKTOBER 2015 En god granne DITT INFLYTANDE I BOENDET BRANDEN I KORTEDALA SIMSKOLA FÖR FLYKTINGAR Välkommen till Poseidon Huvudkontor

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva Upprusta miljonprogrammet för de äldre En studie av tillgängligheten i Järva Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Fotograf/illustratör: UUS Urban Utveckling

Läs mer

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Sammanfattning En intervjustudie med genusperspektiv över Botkyrka kommuns invånare mellan 12-16 år och deras fritidsvanor och intressen.

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer