Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan 26-46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Trygghet... 6 Gården... 7 Lägenheten... 8 Trapphus... 9 Förråd... 9 Källare Fordon och transport Sopor Tvättstuga Parken Affärscentra ABK / Boservice Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Busliv Hundar och katter Bilaga 1. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

3 Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, har de bestämt sig för att fråga de boende i området, vad de har för önskemål. Metod Arbetslaget So23 beslutade sig för att efter starten med Bataljonsvägen 4-58, skulle arbetet fortsätta på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Anledningen är att de boende på den här gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom en väl fungerande självförvaltning, precis som på Bataljonsvägen. Skillnaden med denna gård är att det har framförts en hel del klagomål om busliv på gården den senaste tiden. Hyresgästerna på Bjäregatan fick fyra möjligheter att kontakta OU, genom ett meddelande om att intervjuerna startade, två besök vid lägenheten, var de ej hemma fick de ett meddelande om att vi sökt dem och ett sista meddelande som förklarade att arbetet på gården snart avslutas, hyresgästen fick då en sista chans att ta kontakt för att boka en tid. Alla meddelanden innehöll kontaktuppgifter till OU. Tillvägagångssättet på Vemmenhögsgatan förändrades till bara ett besök och tre meddelanden. Nytt för båda gårdarna var att det gick att delta via mejlfrågor. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara en liten del av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bjäregatan/Vemmenhögsgatan Totalt hela gården Antal intervjuer Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Summa kontakter Antal lägenheter Andel i procent 83% 57% 69% En förklaring till det låga deltagandet på Vemmenhögsgatan jämfört med Bjäregatan är att det inte har gjorts lika många besök vid lägenheten som på Bjäregatan. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna förändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården på Bjäregatan. Vemmenhögsgatan upplevs som en lugnare gård. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning. En stor del av hyresgästerna umgås mycket med varandra på gården och önskar flera mindre sittplatser, som även går att göra långbord av. Grillos anses av en del hyresgäster på både Vemmenhögsgatan och Bjäregatan vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på att flytta grillplatserna till skogen på gårdarna där röken kan försvinna på ett annat sätt. Många av de boende önskar fler blommor och att kastanjeträden byts ut mot nya blommande träd. Flera av de boende på gårdarna är villiga att delta i förändringsarbetet. Lösa hundar och katter upplevs av en del som en olägenhet, då katter går in på balkonger och uteplatser och gör sina behov. Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det finns även de som är mindre lämpliga. Sopsorteringens upplägg upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Det råder en viss tveksamhet om att luckan bör vara låst eller inte, eftersom det är lika många som vill ha låst som öppet lämnas frågan till ABK att bestämma vilket som är bäst. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. De känner även att ordningen i Återvinningsrummet kunde varit bättre och påtalar att många är nonchalanta och struntar i att sortera rätt. Önskemål om att all sophantering fanns på en plats och lite närmre, finns också. Sortering av fler fraktioner så som pappersförpackningar efterfrågas av en del. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. De hyresgäster som bor i hus med källare önskar majoriteten att källaren är låst nattetid. Det är inte så många hyresgäster som har tillgång till källare på denna gård, de flesta har sitt förråd i lägenheten eller i trapphuset. De som har förråd i trapphuset anser att säkerheten inte är den bästa. Alla har tillgång till detta rum, då det även används som barnvagnsrum och i vissa fall även som cykelförråd. Det kan vara svårt att komma åt sitt förråd då det står vagnar och cyklar i vägen. Önskemål om bättre lösning för barnvagnar, cyklar och mopeder uttalas. Tvättstugan en del klagar på att andra tar deras tvättid, eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. Många klagar på att en del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del av ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

5 Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det städas bra i alla trapphus, tyvärr varar städningen inte så länge i vissa trapphus, då personer umgås i trapphuset och i källarnedgången kvällstid. De äter, röker, eldar papper, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus, många störs av detta och känner sig otrygga. När de ber personerna att lämna trapphuset, kan de utsättas för hot eller nonchalans. De upplever inte alltid att de får hjälp från Grupplarm. Detta förekommer främst på Bjäregatan. Många är positiva till porttelefon och anser att det kommer att öka tryggheten. Det förekommer även att hyresgäster förvarar skor barnvagnar och cyklar i trapphusen. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. Det som är negativt med lägenheten är att de störs av ljud både från trapphus och från grannar. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug eller att det luktar matos eller cigarettrök från andra lägenheter. Önskemål om nya spisar förekommer. Plastlisterna i lägenheten kommer också på tal, de är sköra och innebär en säkerhetsrisk. Parkeringen och garagen anses vara bra. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare eller laddning av elfordon. Det är få som använder garage eller parkering på denna gård. Många av hyresgästerna väljer att cykla eller ta bussen dit de ska. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Hyresgäster med hund har önskemål om hundrastgård på fältet. Hyresgäster är villiga att delta i skötseln av hundrastgården, typ självförvaltning. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på ICA eller Willys. Några handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Buslivet och rånrisken påtalas och många anser att caféet inger en negativ effekt på centrat. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses och att djurägare tar ett större ansvar för sina djur. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre/ det går upp och ner Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Något osäker i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Polis och grupplarm hjälper inte alltid God grannsämja Dålig grannsämja 2 2 Hälsar på grannar inget mer Ingen kontakt med grannar Här bor alkoholister, otryggt 4 4 Här bor många invandrare Mycket omflyttningar Lugnt och fint/visst är det liv ibland, inget som stör Busliv (Kiosken är en bidragande faktor) Barn/ungdomar ute sent på kvällar Det kommer hit folk utifrån som ej bor här Skolbarn är här på skoltid 6 6 Störs av liv i parken på kvällar och nätter sommartid Har blivit hotad / utsatt när jag säger ifrån Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar för sina barn Något för ungdomar Dela åldersgrupper mer Lugn och ro, Respekt! Engagemang från samhället samarbeta! En trygghetsgrupp med tuffa personer med olika nationaliteter som vågar säga ifrån!/ trygghetsvärdar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

7 Gården Totalt hela gården, jättefin utformning Alla självförvaltare Barnvänlig Vi umgås mycket på gården Rent och fint Lugn gård Tråkig, behöver fräschas upp Busliv/försäljning/ mopeder Kiosken drar hit ungdomar Mycket skräp, glas och fimpar För lite/farlig lekutrustning Använder ej gården Inte för alla hyresgäster 6 6 Kastanjeträden är problem frukt och markbel Lösa hundar på området olägenhet Lösa katter på området olägenhet Folk förstör gräsmattan 1 1 Störs av bollrinken, ta bort eller sätt nät över 1 1 Saknar inget Ge gården ett rejält lyft Lekutrustning, gungor, bara en Rutschkana Fler sittplatser små enheter/långbord med grill Flytta grillen till "skogen" så röken försvinner Blommande träd, fler blommor Bollfångare på rinken Saknar ej grillplatsen 5 5 Saknar grillplatsen Bättre belysning ut från gården, finns mörka platser Bilfritt 2 2 Cykelrensning, många trasiga cyklar drar ner området 1 1 Flaggstång 3 3 Hål till Julgran midsommarstång, el finns redan 3 3 Hårdare krav på hund och kattägare Gräsmattan lerig och kladdig 4 4 Hopphagar till barnen 1 1 Se över skyltarna på området 1 1 Belysning vid bollrinken 1 1 Askkopp, mycket fimpar på gården 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

8 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Balkongen/uteplatsen Attraktiv hyra Kök 3 3 läge inomhusklimat 3 3 Fin standard Kök dåligt Badrum dåligt Spisen dålig/gammal köksfläkt dålig / lukt kommer in från grannar Fönster dåliga/ skakar när det blåser Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband 1 1 Småsaker ej bra efter renovering/ snålat på kvalité Plastlister ej bra Kontakter i taket, konstig lösning Störs ofta av grannar Jag hör när grannen är på toaletten Fönster drar när det blåser 1 1 Hög hyra, höj inte varje år 2 2 Går ej att installera diskmaskin till rimligt pris 2 2 Persienner ingår inte i lgh 1 1 Saknar inget i lägenheten Ta ner trädet vid min uteplats Byt ut plastlisterna Kortare intervall renovering Ljudisolering mellan lgh Säkerhetsdörr/ bättre lgh dörr (tunn) Större balkong som på Österäng Eluttag på balkong 1 1 Tvättmaskin i lgh Bättre planering vid renovering och inflyttning 1 1 Duschstång 1 1 Vattenutkast till uteplats, räcker att vi delar på varje sida 1 1 Kakel i köken 1 1 Diskmaskin 1 1 Lås på balkongdörr uteplats 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

9 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Lugnare när porten var låst under påsken, stor skillnad Ungdomar hänger i trappan, röker och skräpar ner Städas dåligt Barnvagnar i trappan 4 4 Skor etc. i trapphuset Störs av ljud ifrån trapphuset Ytterdörren/ dörrar smäller Entrédörren dålig, låser inte alltid/ rycka upp Smutsigt, mkt hundhår 2 2 Mycket spring upp och ner Uteliggare kommer ibland, sover översta vån. 1 1 Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Låsta ytterdörrar u. porttelefon 1 1 Robust entrédörr/källardörr Brevlåda i entré 2 2 ndvarnare i trapphus 1 1 Hiss Storstädning ABK 1 gång/ år 2 2 Förråd Totalt hela gården Förråd i lägenhet/trapphus Förråd i källare Hyr extra förråd /köpt fler garderober Inga problem med förråd i lgh/trapphus med förråd i lägenheten Dålig ordning i trapphusförråd Inbrott i förrådet Källarförråd Tillgång till matkällare 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

10 Källare Totalt hela gården Bor i hus med källare Bor i hus utan källare Källartrappan farligt brant Inga problem Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Ofta inbrott dåliga förråd 9 9 Opraktisk lösning för barnv. och cyklar källare Dumpning av skräp 1 1 Ungdomar hänger i källaren ungdomar hänger i källaren, har blivit bättre 2 2 Kiss och fimpar i källaren 3 3 Klotter och skadegörelse 3 3 Låst källare natt Öppen källare Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? Otrygg, men vet ej vad som kan göra det säkrare 1 1 Dörröppnare öppet 30 sek 1 1 Övervakning 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

11 Fordon och transport Totalt hela gården Bussförbindelser Åker buss mycket fungerar bra Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Otryggt att gå hem från bussen 1 1 Barnvagnar och cyklar Har tillgång till barnvagnsförråd i trapphus Har tillgång till barnvagns- och cykelförråd i källare Förvarar cykel i eget förråd Förvarar cykel på uteplatsen/ Balkongen Förvarar cykel i barnvagnsrummet, finns inget annat Förvarar cykel på gården Förvarar cykel i garage Förvarar cykel i lgh 2 2 Cykel stulen Skadegörelse cykel 3 3 Annan lösning för cykel, tex hyr förråd Bättre lösning barnvagn och cyklar/ moped Cykelparkeringen ute behöver bli bättre Parkering och garage Använder parkering eller garage Använder ej parkeringen Inga problem Folk parkerar dåligt, snett etc. 1 1 Försäljare har sina bilar här/många oanv. Bilar Svårt att hitta parkering För hög hyra garage med tanke på vad man får Folk parkerar utanför mitt garage 3 3 Skadegörelse på bil 1 1 Trångt i garage 1 1 Saknar inget Bättre belysning El till motorvärmare, garage/ ladda el cykel Bättre kontroll av vad som finns i garagen Varje lgh har sin egen P/ hyra P-plats 2 2 Mc garage problem med dörren, blir inlåst 1 1 Bättre snöröjning garage 3 3 Täckta sidor i garage 1 1 Rensning på parkering AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

12 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Ej nöjd med upplägget Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Hushållsopor i papperskorgar på gården, ofta! 1 1 Skadegörelse på molukerna Folk förstår ej sorteringen/ är nonchalanta Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Ofta fullt i mulucker 1 1 Långt till återvinningsrum Moluker låsta Moluker olåsta, men stängda Spelar ingen roll om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vill ha återvinningsrum närmare, allt på en plats Vill ha tillgång till båda återvinningsrummen 1 1 Inte alltid anpassat för storförpackningar 1 1 Hårdare tag mot de som inte sköter sorteringen, böter Fler sorteringsfraktioner, t.ex. pappersförpackningar Självförvaltning på sophanteringen 1 1 Övervakning på återvinningsrum och Nettosorteringen Regler på fler språk 1 1 Fler öppettider på grovsop, fler vagnar att låna 1 1 Grovsopcontainer tillbaka på gården 2 2 Sortering elartiklar I återvinningsrum 1 1 Tagen fungerar inte alltid vid regn 1 1 Bättre lösning återvinningsrum 4 4 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

13 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra Har egen tvättmaskin, går ej att anv. tvättstugan Bättre nu med separata tvättrum som det är Har ej använt tvättstugan än 1 1 Katastrof Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Alla städar inte efter sig, jag börjar alltid med att städa Golvet städas dåligt 4 4 Missförstånd och bråk pga att alla inte förstår reglerna Folk som ej bor här tvättar i vår tvättstuga, säckvis 3 3 Ungdomar hänger i tvättstugan och röker, otrygg 3 3 Otrygg i tvättstugan/ går ej dit ensam/ hotad Belysningen tänder sent, otrygg 1 1 Svårt att få tvättider Folk ringer ej och rapporterar fel Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh, pga ofräscht 3 3 Maskiner ofta trasiga Tvättar sönder kläder 4 4 Långt till tvättstugan Aptusbokning i tvättstugan Aptusbokning negativt Fördosering av tvättmedel Fördosering negativt Fördosering osäker Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården tvättmaskiner / tvättdel svårt att hinna tvätta klart 1 1 Längre tvättid 4h, nya ej bra för kort tid Tvättstugevärd/ Övervakning Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Vill ha 2 taggar till tvättstugan 2 2 Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning 1 1 Nya maskiner Mattvätt närmare/ fler utspridda på området 1 1 Alla har egen tvättmaskin/ mindre enheter 2 2 Uppfräschning, ny färg, putsen släpper 1 1 ABK Nollar tvättstugan 1 gång /år 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Använder ej grönytan Dammen Promenader Badet Fotboll Tennis Nära till fältet och naturen Paviljongen var inte fin länge, skadegörelse Paviljongen skapar otrygghet För mycket folk på badet har egen pool 1 1 Stäng kiosken Gäng med vapen etc finns i parken kvällar och nätter 2 2 Folk badar med kläder på/ smutsigt på badet Lampor ofta sönder 2 2 Mycket liv från badet/kiosk kvällar och nätter sommartid Mycket nedskräpning och glassplitter/ hundbajs Inte för alla, känner inte att vi kan utöva sport här 1 1 Saknar inget Hundrastgård/hundlekplats på P Mer belysning finns otrygga platser Krav på ordentliga badkläder Vattenrutschbana 1 1 Fler sittplatser på badet 2 2 Fler sittplatser/festplats ute vid dammen med grill Finparksdel med blommor, rosor Sommarcafé 2 2 Skyltar med regler om hundbajs och koppeltvång 1 1 Bättre koll på hundar och förskola 3 3 Något nytt 1 1 Koloniområde 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

15 Affärscentra Totalt hela gården med butik nära Går bara dit i nödfall Fritidsgården 3 3 Medborgarkontoret 1 1 Biblioteket Här finns allt i närområdet Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Nettovagnar (flyttvagnar) överallt! 1 1 Mycket rån och misshandel Går inte dit Saknar inget, det är nära till stan/här finns allt Gärna fler butiker Apotek Fler gula postlådor på området 1 1 Bättre bank/ ny minuten Uteservering, bättre utemiljö Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud Lekdel inomhus, lite mer aktiviter familjecafé En riktig butik (typ ICA, Lidl) Övervakning Gör något åt buslivet Pantautomaten ofta sönder 3 3 Fler mötesplatser/ sittplatser Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Blomsteraffär 1 1 Afrikansk butik 1 1 Tillgång till bankomat efter 20: AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan än Fixar det mesta själv 1 1 Felanm Opersonligt, svårt med språket Gratisnummer till felanmälan, dyrt från mobilen 1 1 Trevlig personal Nöjd med ABK Saleh är bra, han har gjort stor skillnad Tydliga regler/ bättre info om störningar Bättre service i 1 mån uppsägning vid flytt inom ABK Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg 1 1 Hårdare mot störande grannar /regelbrott Bättre info vett och etikett i boendet alla vet inte Behandla alla lika inom ABK Inte bara fina ord HANDLA! 5 5 Hårdare tag mot buslivet på gården! Gå på föräldrarna Odlingsintresse Lyssna på oss boende Mer engagemang hg föreningen 1 1 dela hobbylokal med andra 1 1 Slagborrmaskin att låna 1 1 Odlingen på fältet ser illa ut 3 3 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

17 Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Vuxennärvaro, det bor många barn på gården, men det är få barn som är ute ensamma och leker, detta bidrar till en god grannsämja och en bra sammanhållning på gården. Många av de boende värnar om sin boendemiljö och vill vara med och påverka och göra förändringar. De är rädda om sin gård och tycker det är trist när andra kommer in och förstör för dem. De håller ihop och samarbetar, håller koll och säger ifrån när det behövs. Många av hyresgästerna umgås dagligen på gården, det är ofta fullt på de få sittplatserna på gården som finns där. Busliv Bollrinken på gaveln upplevs som stökig sommartid, det spelas och hängs där långt in på nätterna. Det kan samlas upp till ett 30-tal personer varje kväll och vistas där fram till 01:00-02:00. De sitter även i cykelstället utanför 37 och 39, röker, äter solrosfrön och pratar högt. De kastar fimpar och släpper fröskalen rakt ner, detta innebär att platsen inte ser tilltalande ut. Detta cykelställ går inte att använda som parkering av cyklar, då de snart blir förstörda, med skevahjul etc. Hg säger att de gärna får vara på gården om de inte stör och skräpar ner. De sitter även på bommarna vid skolan och tittar in i lägenheter, kan kännas olustigt för de som bor nära. Det sägs att personerna som vistas på detta viset på gården inte bor där, de kommer från bl.a. Göingegatan och höghusen. Det sägs att det är kiosken lockar hit dem med billiga varor, så som solrosfrön och cigaretter. Det vistas personer i trappuppgångar 31, 33, 35, 37, 39, de äter, röker, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus. Det förekommer även att de eldar papper i trapphusen 31 och 35, det finns en handskriven lapp som styrker detta. De kommer på eftermiddagen och stannar långt in på kvällen. När portarna stänger händer det att de rycker upp eller ställer upp dörren för att de ska komma in. En del hyresgäster säger ifrån och vaktar trapphuset, när de hör att någon vistas en längre tid i trapphuset går de ut och ber dem att lämna platsen. Detta kan bemötas med hot, ibland med noncharlans. När hyresgäster ringer Grupplarm dröjer det innan de kommer, Polisen gör inte mycket, personerna är oförskämda både mot Polis och mot Grupplarms väktare. Det har gått så långt att stenkastning mot balkonger har förekommit. Det förekommer även att personerna som vistas vid och omkring kiosken har hundar med sig, ibland är de lösa. Det händer att barn inte vågar gå hem från skolan pga. att det vistas hundar i området Hundar och katter Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det förekommer även en hel del olämpliga hundägare som inte tar ansvar för sin hund. De har ingen kontroll på hunden eller att den behandlas olämpligt. Det förekommer att hundägare misshandlar sin hund öppet för att härda huden. Inhägnader så som förskolor och badet används som hundrastgårdar, där hundar släpps lösa. Det finns ett tiotal lösa katter omkring gården, det sägs att de matas ute på området. Dessa katter hoppar in på balkonger och uteplatser och gör sina behov på dynor eller i rabatter. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg. 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 AB Kristianstadsbyggen NN Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 Åse Båvmark 2011-08-30 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår i en gemenskap av människor som tillsammans äger, förvaltar och nyttjar husen där vi bor. Genom att följa några enkla trivselregler kan vi alla bidra till en

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Välkommen till bostadsrättsföreningen Asplången 2. Hoppas du skall trivas i ditt nya boende. Förvaltare SBC är vår förvaltare. De har hand om den ekonomiska samt tekniska förvaltningen.

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

HSB brf HILDA. Informationsslinga

HSB brf HILDA. Informationsslinga HSB brf HILDA Informationsslinga Hildas styrelse Ordförande Adis Julardzija, tfn o72 979 91 51 Vice ordförande Nancy Mashoun, tfn 070-752 82 30 Sekreterare Robin Cluley, tfn 073-805 62 05 studieorganisatör

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Välkomstbrev Brf Ingermarshov

Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkomstbrev Brf Ingermarshov Välkommen som nyinflyttad i föreningen, vi hoppas att ni ska trivas! En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening i vilken de boende är medlemmar i föreningen och ansvarar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Ordningsregler för allas vår trivsel! Samt lite annan matnyttig information

Ordningsregler för allas vår trivsel! Samt lite annan matnyttig information Ordningsregler för allas vår trivsel! Samt lite annan matnyttig information Andrahandsupplåtelse Med andrahandsupplåtelse menas att hyra ut sin bostad utan att själv bo kvar. För att göra så fordras det

Läs mer

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm

V ä l k o m m e n t i l l. BRF Marieberg. Hur vi tar hand om vårt boende. Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm V ä l k o m m e n t i l l BRF Marieberg Hur vi tar hand om vårt boende Denna broschyr kan med fördel finnas i din HSB-pärm 1 Välkommen till Brf Marieberg Information om hur vi tar hand om vårt boende Brf

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Polstjärnegatan 45. Län Västmanland Gatuadress Polstjärnegatan 45 Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 3.0 rum / 80.8 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En rymlig och nyrenoverad gaveltrea med mycket

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN TILL DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING TILLSAMMANS SKA VI GÖRA ALLT FÖR ATT TRIVAS Trivselreglerna ska efterföljas av medlem, medlems hela hushåll inklusive barnen,

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet 27:e årgången februari 2015 Viktig information! Ordföranden har ordet Hej medlemmar i Brf Nybygård! Nu är det dags att sammanfatta min första tid som ordförande i vår förening. Jag tackar alla medlemmar

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03 Utearbetsdagar hösten 2015 BRF JÄRNÅLDERN Tänk på att packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger vik eller riv. Småelektronik kan slängas i kärl placerade i A-,

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer