Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan 26-46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Trygghet... 6 Gården... 7 Lägenheten... 8 Trapphus... 9 Förråd... 9 Källare Fordon och transport Sopor Tvättstuga Parken Affärscentra ABK / Boservice Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Busliv Hundar och katter Bilaga 1. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

3 Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, har de bestämt sig för att fråga de boende i området, vad de har för önskemål. Metod Arbetslaget So23 beslutade sig för att efter starten med Bataljonsvägen 4-58, skulle arbetet fortsätta på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Anledningen är att de boende på den här gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom en väl fungerande självförvaltning, precis som på Bataljonsvägen. Skillnaden med denna gård är att det har framförts en hel del klagomål om busliv på gården den senaste tiden. Hyresgästerna på Bjäregatan fick fyra möjligheter att kontakta OU, genom ett meddelande om att intervjuerna startade, två besök vid lägenheten, var de ej hemma fick de ett meddelande om att vi sökt dem och ett sista meddelande som förklarade att arbetet på gården snart avslutas, hyresgästen fick då en sista chans att ta kontakt för att boka en tid. Alla meddelanden innehöll kontaktuppgifter till OU. Tillvägagångssättet på Vemmenhögsgatan förändrades till bara ett besök och tre meddelanden. Nytt för båda gårdarna var att det gick att delta via mejlfrågor. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara en liten del av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bjäregatan/Vemmenhögsgatan Totalt hela gården Antal intervjuer Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Summa kontakter Antal lägenheter Andel i procent 83% 57% 69% En förklaring till det låga deltagandet på Vemmenhögsgatan jämfört med Bjäregatan är att det inte har gjorts lika många besök vid lägenheten som på Bjäregatan. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna förändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården på Bjäregatan. Vemmenhögsgatan upplevs som en lugnare gård. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning. En stor del av hyresgästerna umgås mycket med varandra på gården och önskar flera mindre sittplatser, som även går att göra långbord av. Grillos anses av en del hyresgäster på både Vemmenhögsgatan och Bjäregatan vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på att flytta grillplatserna till skogen på gårdarna där röken kan försvinna på ett annat sätt. Många av de boende önskar fler blommor och att kastanjeträden byts ut mot nya blommande träd. Flera av de boende på gårdarna är villiga att delta i förändringsarbetet. Lösa hundar och katter upplevs av en del som en olägenhet, då katter går in på balkonger och uteplatser och gör sina behov. Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det finns även de som är mindre lämpliga. Sopsorteringens upplägg upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Det råder en viss tveksamhet om att luckan bör vara låst eller inte, eftersom det är lika många som vill ha låst som öppet lämnas frågan till ABK att bestämma vilket som är bäst. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. De känner även att ordningen i Återvinningsrummet kunde varit bättre och påtalar att många är nonchalanta och struntar i att sortera rätt. Önskemål om att all sophantering fanns på en plats och lite närmre, finns också. Sortering av fler fraktioner så som pappersförpackningar efterfrågas av en del. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. De hyresgäster som bor i hus med källare önskar majoriteten att källaren är låst nattetid. Det är inte så många hyresgäster som har tillgång till källare på denna gård, de flesta har sitt förråd i lägenheten eller i trapphuset. De som har förråd i trapphuset anser att säkerheten inte är den bästa. Alla har tillgång till detta rum, då det även används som barnvagnsrum och i vissa fall även som cykelförråd. Det kan vara svårt att komma åt sitt förråd då det står vagnar och cyklar i vägen. Önskemål om bättre lösning för barnvagnar, cyklar och mopeder uttalas. Tvättstugan en del klagar på att andra tar deras tvättid, eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. Många klagar på att en del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del av ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

5 Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det städas bra i alla trapphus, tyvärr varar städningen inte så länge i vissa trapphus, då personer umgås i trapphuset och i källarnedgången kvällstid. De äter, röker, eldar papper, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus, många störs av detta och känner sig otrygga. När de ber personerna att lämna trapphuset, kan de utsättas för hot eller nonchalans. De upplever inte alltid att de får hjälp från Grupplarm. Detta förekommer främst på Bjäregatan. Många är positiva till porttelefon och anser att det kommer att öka tryggheten. Det förekommer även att hyresgäster förvarar skor barnvagnar och cyklar i trapphusen. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. Det som är negativt med lägenheten är att de störs av ljud både från trapphus och från grannar. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug eller att det luktar matos eller cigarettrök från andra lägenheter. Önskemål om nya spisar förekommer. Plastlisterna i lägenheten kommer också på tal, de är sköra och innebär en säkerhetsrisk. Parkeringen och garagen anses vara bra. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare eller laddning av elfordon. Det är få som använder garage eller parkering på denna gård. Många av hyresgästerna väljer att cykla eller ta bussen dit de ska. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Hyresgäster med hund har önskemål om hundrastgård på fältet. Hyresgäster är villiga att delta i skötseln av hundrastgården, typ självförvaltning. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på ICA eller Willys. Några handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Buslivet och rånrisken påtalas och många anser att caféet inger en negativ effekt på centrat. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses och att djurägare tar ett större ansvar för sina djur. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre/ det går upp och ner Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Något osäker i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Polis och grupplarm hjälper inte alltid God grannsämja Dålig grannsämja 2 2 Hälsar på grannar inget mer Ingen kontakt med grannar Här bor alkoholister, otryggt 4 4 Här bor många invandrare Mycket omflyttningar Lugnt och fint/visst är det liv ibland, inget som stör Busliv (Kiosken är en bidragande faktor) Barn/ungdomar ute sent på kvällar Det kommer hit folk utifrån som ej bor här Skolbarn är här på skoltid 6 6 Störs av liv i parken på kvällar och nätter sommartid Har blivit hotad / utsatt när jag säger ifrån Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar för sina barn Något för ungdomar Dela åldersgrupper mer Lugn och ro, Respekt! Engagemang från samhället samarbeta! En trygghetsgrupp med tuffa personer med olika nationaliteter som vågar säga ifrån!/ trygghetsvärdar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

7 Gården Totalt hela gården, jättefin utformning Alla självförvaltare Barnvänlig Vi umgås mycket på gården Rent och fint Lugn gård Tråkig, behöver fräschas upp Busliv/försäljning/ mopeder Kiosken drar hit ungdomar Mycket skräp, glas och fimpar För lite/farlig lekutrustning Använder ej gården Inte för alla hyresgäster 6 6 Kastanjeträden är problem frukt och markbel Lösa hundar på området olägenhet Lösa katter på området olägenhet Folk förstör gräsmattan 1 1 Störs av bollrinken, ta bort eller sätt nät över 1 1 Saknar inget Ge gården ett rejält lyft Lekutrustning, gungor, bara en Rutschkana Fler sittplatser små enheter/långbord med grill Flytta grillen till "skogen" så röken försvinner Blommande träd, fler blommor Bollfångare på rinken Saknar ej grillplatsen 5 5 Saknar grillplatsen Bättre belysning ut från gården, finns mörka platser Bilfritt 2 2 Cykelrensning, många trasiga cyklar drar ner området 1 1 Flaggstång 3 3 Hål till Julgran midsommarstång, el finns redan 3 3 Hårdare krav på hund och kattägare Gräsmattan lerig och kladdig 4 4 Hopphagar till barnen 1 1 Se över skyltarna på området 1 1 Belysning vid bollrinken 1 1 Askkopp, mycket fimpar på gården 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

8 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Balkongen/uteplatsen Attraktiv hyra Kök 3 3 läge inomhusklimat 3 3 Fin standard Kök dåligt Badrum dåligt Spisen dålig/gammal köksfläkt dålig / lukt kommer in från grannar Fönster dåliga/ skakar när det blåser Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband 1 1 Småsaker ej bra efter renovering/ snålat på kvalité Plastlister ej bra Kontakter i taket, konstig lösning Störs ofta av grannar Jag hör när grannen är på toaletten Fönster drar när det blåser 1 1 Hög hyra, höj inte varje år 2 2 Går ej att installera diskmaskin till rimligt pris 2 2 Persienner ingår inte i lgh 1 1 Saknar inget i lägenheten Ta ner trädet vid min uteplats Byt ut plastlisterna Kortare intervall renovering Ljudisolering mellan lgh Säkerhetsdörr/ bättre lgh dörr (tunn) Större balkong som på Österäng Eluttag på balkong 1 1 Tvättmaskin i lgh Bättre planering vid renovering och inflyttning 1 1 Duschstång 1 1 Vattenutkast till uteplats, räcker att vi delar på varje sida 1 1 Kakel i köken 1 1 Diskmaskin 1 1 Lås på balkongdörr uteplats 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

9 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Lugnare när porten var låst under påsken, stor skillnad Ungdomar hänger i trappan, röker och skräpar ner Städas dåligt Barnvagnar i trappan 4 4 Skor etc. i trapphuset Störs av ljud ifrån trapphuset Ytterdörren/ dörrar smäller Entrédörren dålig, låser inte alltid/ rycka upp Smutsigt, mkt hundhår 2 2 Mycket spring upp och ner Uteliggare kommer ibland, sover översta vån. 1 1 Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Låsta ytterdörrar u. porttelefon 1 1 Robust entrédörr/källardörr Brevlåda i entré 2 2 ndvarnare i trapphus 1 1 Hiss Storstädning ABK 1 gång/ år 2 2 Förråd Totalt hela gården Förråd i lägenhet/trapphus Förråd i källare Hyr extra förråd /köpt fler garderober Inga problem med förråd i lgh/trapphus med förråd i lägenheten Dålig ordning i trapphusförråd Inbrott i förrådet Källarförråd Tillgång till matkällare 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

10 Källare Totalt hela gården Bor i hus med källare Bor i hus utan källare Källartrappan farligt brant Inga problem Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Ofta inbrott dåliga förråd 9 9 Opraktisk lösning för barnv. och cyklar källare Dumpning av skräp 1 1 Ungdomar hänger i källaren ungdomar hänger i källaren, har blivit bättre 2 2 Kiss och fimpar i källaren 3 3 Klotter och skadegörelse 3 3 Låst källare natt Öppen källare Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? Otrygg, men vet ej vad som kan göra det säkrare 1 1 Dörröppnare öppet 30 sek 1 1 Övervakning 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

11 Fordon och transport Totalt hela gården Bussförbindelser Åker buss mycket fungerar bra Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Otryggt att gå hem från bussen 1 1 Barnvagnar och cyklar Har tillgång till barnvagnsförråd i trapphus Har tillgång till barnvagns- och cykelförråd i källare Förvarar cykel i eget förråd Förvarar cykel på uteplatsen/ Balkongen Förvarar cykel i barnvagnsrummet, finns inget annat Förvarar cykel på gården Förvarar cykel i garage Förvarar cykel i lgh 2 2 Cykel stulen Skadegörelse cykel 3 3 Annan lösning för cykel, tex hyr förråd Bättre lösning barnvagn och cyklar/ moped Cykelparkeringen ute behöver bli bättre Parkering och garage Använder parkering eller garage Använder ej parkeringen Inga problem Folk parkerar dåligt, snett etc. 1 1 Försäljare har sina bilar här/många oanv. Bilar Svårt att hitta parkering För hög hyra garage med tanke på vad man får Folk parkerar utanför mitt garage 3 3 Skadegörelse på bil 1 1 Trångt i garage 1 1 Saknar inget Bättre belysning El till motorvärmare, garage/ ladda el cykel Bättre kontroll av vad som finns i garagen Varje lgh har sin egen P/ hyra P-plats 2 2 Mc garage problem med dörren, blir inlåst 1 1 Bättre snöröjning garage 3 3 Täckta sidor i garage 1 1 Rensning på parkering AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

12 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Ej nöjd med upplägget Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Hushållsopor i papperskorgar på gården, ofta! 1 1 Skadegörelse på molukerna Folk förstår ej sorteringen/ är nonchalanta Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Ofta fullt i mulucker 1 1 Långt till återvinningsrum Moluker låsta Moluker olåsta, men stängda Spelar ingen roll om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vill ha återvinningsrum närmare, allt på en plats Vill ha tillgång till båda återvinningsrummen 1 1 Inte alltid anpassat för storförpackningar 1 1 Hårdare tag mot de som inte sköter sorteringen, böter Fler sorteringsfraktioner, t.ex. pappersförpackningar Självförvaltning på sophanteringen 1 1 Övervakning på återvinningsrum och Nettosorteringen Regler på fler språk 1 1 Fler öppettider på grovsop, fler vagnar att låna 1 1 Grovsopcontainer tillbaka på gården 2 2 Sortering elartiklar I återvinningsrum 1 1 Tagen fungerar inte alltid vid regn 1 1 Bättre lösning återvinningsrum 4 4 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

13 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra Har egen tvättmaskin, går ej att anv. tvättstugan Bättre nu med separata tvättrum som det är Har ej använt tvättstugan än 1 1 Katastrof Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Alla städar inte efter sig, jag börjar alltid med att städa Golvet städas dåligt 4 4 Missförstånd och bråk pga att alla inte förstår reglerna Folk som ej bor här tvättar i vår tvättstuga, säckvis 3 3 Ungdomar hänger i tvättstugan och röker, otrygg 3 3 Otrygg i tvättstugan/ går ej dit ensam/ hotad Belysningen tänder sent, otrygg 1 1 Svårt att få tvättider Folk ringer ej och rapporterar fel Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh, pga ofräscht 3 3 Maskiner ofta trasiga Tvättar sönder kläder 4 4 Långt till tvättstugan Aptusbokning i tvättstugan Aptusbokning negativt Fördosering av tvättmedel Fördosering negativt Fördosering osäker Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården tvättmaskiner / tvättdel svårt att hinna tvätta klart 1 1 Längre tvättid 4h, nya ej bra för kort tid Tvättstugevärd/ Övervakning Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Vill ha 2 taggar till tvättstugan 2 2 Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning 1 1 Nya maskiner Mattvätt närmare/ fler utspridda på området 1 1 Alla har egen tvättmaskin/ mindre enheter 2 2 Uppfräschning, ny färg, putsen släpper 1 1 ABK Nollar tvättstugan 1 gång /år 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Använder ej grönytan Dammen Promenader Badet Fotboll Tennis Nära till fältet och naturen Paviljongen var inte fin länge, skadegörelse Paviljongen skapar otrygghet För mycket folk på badet har egen pool 1 1 Stäng kiosken Gäng med vapen etc finns i parken kvällar och nätter 2 2 Folk badar med kläder på/ smutsigt på badet Lampor ofta sönder 2 2 Mycket liv från badet/kiosk kvällar och nätter sommartid Mycket nedskräpning och glassplitter/ hundbajs Inte för alla, känner inte att vi kan utöva sport här 1 1 Saknar inget Hundrastgård/hundlekplats på P Mer belysning finns otrygga platser Krav på ordentliga badkläder Vattenrutschbana 1 1 Fler sittplatser på badet 2 2 Fler sittplatser/festplats ute vid dammen med grill Finparksdel med blommor, rosor Sommarcafé 2 2 Skyltar med regler om hundbajs och koppeltvång 1 1 Bättre koll på hundar och förskola 3 3 Något nytt 1 1 Koloniområde 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

15 Affärscentra Totalt hela gården med butik nära Går bara dit i nödfall Fritidsgården 3 3 Medborgarkontoret 1 1 Biblioteket Här finns allt i närområdet Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Nettovagnar (flyttvagnar) överallt! 1 1 Mycket rån och misshandel Går inte dit Saknar inget, det är nära till stan/här finns allt Gärna fler butiker Apotek Fler gula postlådor på området 1 1 Bättre bank/ ny minuten Uteservering, bättre utemiljö Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud Lekdel inomhus, lite mer aktiviter familjecafé En riktig butik (typ ICA, Lidl) Övervakning Gör något åt buslivet Pantautomaten ofta sönder 3 3 Fler mötesplatser/ sittplatser Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Blomsteraffär 1 1 Afrikansk butik 1 1 Tillgång till bankomat efter 20: AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan än Fixar det mesta själv 1 1 Felanm Opersonligt, svårt med språket Gratisnummer till felanmälan, dyrt från mobilen 1 1 Trevlig personal Nöjd med ABK Saleh är bra, han har gjort stor skillnad Tydliga regler/ bättre info om störningar Bättre service i 1 mån uppsägning vid flytt inom ABK Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg 1 1 Hårdare mot störande grannar /regelbrott Bättre info vett och etikett i boendet alla vet inte Behandla alla lika inom ABK Inte bara fina ord HANDLA! 5 5 Hårdare tag mot buslivet på gården! Gå på föräldrarna Odlingsintresse Lyssna på oss boende Mer engagemang hg föreningen 1 1 dela hobbylokal med andra 1 1 Slagborrmaskin att låna 1 1 Odlingen på fältet ser illa ut 3 3 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

17 Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Vuxennärvaro, det bor många barn på gården, men det är få barn som är ute ensamma och leker, detta bidrar till en god grannsämja och en bra sammanhållning på gården. Många av de boende värnar om sin boendemiljö och vill vara med och påverka och göra förändringar. De är rädda om sin gård och tycker det är trist när andra kommer in och förstör för dem. De håller ihop och samarbetar, håller koll och säger ifrån när det behövs. Många av hyresgästerna umgås dagligen på gården, det är ofta fullt på de få sittplatserna på gården som finns där. Busliv Bollrinken på gaveln upplevs som stökig sommartid, det spelas och hängs där långt in på nätterna. Det kan samlas upp till ett 30-tal personer varje kväll och vistas där fram till 01:00-02:00. De sitter även i cykelstället utanför 37 och 39, röker, äter solrosfrön och pratar högt. De kastar fimpar och släpper fröskalen rakt ner, detta innebär att platsen inte ser tilltalande ut. Detta cykelställ går inte att använda som parkering av cyklar, då de snart blir förstörda, med skevahjul etc. Hg säger att de gärna får vara på gården om de inte stör och skräpar ner. De sitter även på bommarna vid skolan och tittar in i lägenheter, kan kännas olustigt för de som bor nära. Det sägs att personerna som vistas på detta viset på gården inte bor där, de kommer från bl.a. Göingegatan och höghusen. Det sägs att det är kiosken lockar hit dem med billiga varor, så som solrosfrön och cigaretter. Det vistas personer i trappuppgångar 31, 33, 35, 37, 39, de äter, röker, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus. Det förekommer även att de eldar papper i trapphusen 31 och 35, det finns en handskriven lapp som styrker detta. De kommer på eftermiddagen och stannar långt in på kvällen. När portarna stänger händer det att de rycker upp eller ställer upp dörren för att de ska komma in. En del hyresgäster säger ifrån och vaktar trapphuset, när de hör att någon vistas en längre tid i trapphuset går de ut och ber dem att lämna platsen. Detta kan bemötas med hot, ibland med noncharlans. När hyresgäster ringer Grupplarm dröjer det innan de kommer, Polisen gör inte mycket, personerna är oförskämda både mot Polis och mot Grupplarms väktare. Det har gått så långt att stenkastning mot balkonger har förekommit. Det förekommer även att personerna som vistas vid och omkring kiosken har hundar med sig, ibland är de lösa. Det händer att barn inte vågar gå hem från skolan pga. att det vistas hundar i området Hundar och katter Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det förekommer även en hel del olämpliga hundägare som inte tar ansvar för sin hund. De har ingen kontroll på hunden eller att den behandlas olämpligt. Det förekommer att hundägare misshandlar sin hund öppet för att härda huden. Inhägnader så som förskolor och badet används som hundrastgårdar, där hundar släpps lösa. Det finns ett tiotal lösa katter omkring gården, det sägs att de matas ute på området. Dessa katter hoppar in på balkonger och uteplatser och gör sina behov på dynor eller i rabatter. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44

Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 1-17... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Trygghet...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37

Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37 Åse Båvmark 2012-10-10 Innehåll Sammanställning intervjuer Vemmenhögsgatan 19-37... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24

Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan 1-23 Vemmenhögsgatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg. 1-23, Vemmenhögsg. 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44

Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43 Ingelstadsgatan 26-44 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Albogatan 25-43, Ingelstadsgatan 26-44... 2 Bakgrund... 2 Metod...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24

Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24 Åse Båvmark Innehåll Sammanställning intervjuer Göingegatan 2-24... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2 Sammanfattning... 3 Resultat intervjuer...

Läs mer

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41

Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 AB Kristianstadsbyggen NN Sammanställning intervjuer Göingegatan 23-41 Åse Båvmark 2011-08-30 Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen

Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Här ska vi trivas Om konsten att bo tillsammans i bostadsrättsföreningen Tillsammans är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. I den här broschyren har vi samlat några tips

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16

Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16 Bostadsrättsföreningen Nötskrikan 16 VÄLKOMMEN till vår förening Innehåll Kort om vår förening Kontakter och felanmälningar Taggar och nycklar Porttelefon Brandlarm/utrymning Tvättstugor Hushållssopor

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter

www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter www.hsb.se/malmo/norsen Brf. Norsen - ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna gäller från den 1 oktober 2008. De antogs av Norsens styrelse den 30 september 2008, efter att ha presenterats och diskuterats

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Trivselregler Balkonger Gräsmattorna och gården Miljöhus Parkeringsplatser

Trivselregler Balkonger Gräsmattorna och gården Miljöhus Parkeringsplatser Trivselregler Balkonger Balkonger kan vi använda och njuta mycket av, men det finns också några saker du bör tänka på. Att skaka mattor är ej tillåtet, det gör du på piskbalkongen. Grillning är ej tillåtet.

Läs mer

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21

Trivselregler. Gudmund 7 Vallingatan. Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B. Västerås 2014-10-21 Trivselregler Gudmund 7 Vallingatan Bostadsrättsföreningen Gudmund 7 Vallingatan 6A & 6B Västerås 2014-10-21 Du som medlem eller hyresgäst i lägenhet eller hyreslokal ansvarar för att ha kännedom om, förstå,

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen.

Välkommen. till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Sid. 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen NOVA Ett häfte till medlemmar med information och ordningsregler för boende i föreningen. Enligt beslut av styrelsen, 9 juni 2013. Ändring av tvättider enligt

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

TRIVSELREGLER. Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås.

TRIVSELREGLER. Låt balkongen och altanen bli en plats där vi kan njuta och umgås. GASELLEN Vi gör vår egen el TRIVSELREGLER FÖR VEM GÄLLER REGLERNA? Trivselreglerna gäller för alla! För dig som bostadsrättsinnehavare, för övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende -och även hantverkare

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ. 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä.

Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ. 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä. Adler ÖLLSJÖVÄGEN 2, VÄ 16 bostäder med generösa uteplatser eller balkonger mitt i Vä. 2 lats att umgås Kvarteret Adler ligger mitt i Vä bara sju kilometer från Kristianstads stadskärna. De 16 bostäderna

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3

ORDNINGSREGLER. Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Vipemöllan 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf. Bollstanäs September 2010 www.brf-bollstanas.se Nya styrelsen 2010-2011 På föreningsstämman (årsmötet) som avhölls i föreningslokalen Gläntan i maj valdes föreningens styrelse

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm

Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Loka Brunn. 153 lägenheter i hjärtat av Stockholm Tradition i ständig utveckling. sedan början av seklet, det förra, har vår verksamhet byggt på samma värderingar och kärnvärden. Det har tvingat oss att

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst!

Sta~eliusbladet. Nr2. En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51. Medan vi sover skapa spindlar konst! Sta~eliusbladet 2015 Nr2 Ansvarig ulgivare: KedaIdör.: ADita LjungsIrom,. Hg 47 Medan vi sover skapa spindlar konst! En tidig höstbild som Janene Brandt tagit utanror Hg 49-51 Öppet hus på expeditionen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.

Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås. Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras. Cultural Planning i Norrby stadsdel, Borås Britt-Inger Lindqvist, Kulturförvaltningen, Borås Stad britt-inger.lindqvist@boras.se, 033 35 76 18 Central periferi bra läge men dåligt rykte - i fysisk,

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN

Sommarmeddelande. Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Sommarmeddelande Från styrelsen RB Bostadsförening SKÄRAN Vi i styrelsen vill tacka för att vi fick Ert fortsatta förtroende. Vi vill passa på att önska alla en trevlig sommar och lämna lite information.

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för Brf Strandlycka

Trivselregler för Brf Strandlycka Trivselregler för Brf Strandlycka Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Skrivträning skriv olika sorters texter

Skrivträning skriv olika sorters texter Skrivträning skriv olika sorters texter form Regler för stor bokstav - namn - ny mening Skiljetecken - punkt - frågetecken - utropstecken - kommatecken Stycken - lämna en tom rad innehåll Det ska synas

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer