Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan 26-46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning intervjuer Bjäregatan 25-45 Vemmenhögsgatan 26-46"

Transkript

1 AB Kristianstadsbyggen Sammanställning intervjuer Bjäregatan Vemmenhögsgatan [Ange dokumentets underrubrik] Åse Båvmark AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

2 Innehåll Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Trygghet... 6 Gården... 7 Lägenheten... 8 Trapphus... 9 Förråd... 9 Källare Fordon och transport Sopor Tvättstuga Parken Affärscentra ABK / Boservice Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Busliv Hundar och katter Bilaga 1. Fastighetsskötarnas förslag till åtgärder AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

3 Sammanställning intervjuer Bjäreg , Vemmenhögsg Bakgrund ABK har bestämt sig för att ge Gamlegården ett lyft vad gäller boendemiljön. För att ABK ska kunna förbättra området för de boende, har de bestämt sig för att fråga de boende i området, vad de har för önskemål. Metod Arbetslaget So23 beslutade sig för att efter starten med Bataljonsvägen 4-58, skulle arbetet fortsätta på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Anledningen är att de boende på den här gården är aktiva och engagerade i sitt boende genom en väl fungerande självförvaltning, precis som på Bataljonsvägen. Skillnaden med denna gård är att det har framförts en hel del klagomål om busliv på gården den senaste tiden. Hyresgästerna på Bjäregatan fick fyra möjligheter att kontakta OU, genom ett meddelande om att intervjuerna startade, två besök vid lägenheten, var de ej hemma fick de ett meddelande om att vi sökt dem och ett sista meddelande som förklarade att arbetet på gården snart avslutas, hyresgästen fick då en sista chans att ta kontakt för att boka en tid. Alla meddelanden innehöll kontaktuppgifter till OU. Tillvägagångssättet på Vemmenhögsgatan förändrades till bara ett besök och tre meddelanden. Nytt för båda gårdarna var att det gick att delta via mejlfrågor. Vår stora utmaning i denna undersökning, då bara en liten del av de boende har svenska som modersmål, är att vara objektiva och inte ställa ledande frågor. Många talar bra svenska, men det föreligger ändå ett hinder för en objektiv undersökning. Intervjupärmen med bilder har fungerat bra, ligger till grund för intervjuerna, då hyresgästen har svårt att uttrycka sig. Det är även viktigt att hyresgästen känner att vi tar oss den tid de behöver och lyssnar på vad de har att säga. Bjäregatan/Vemmenhögsgatan Totalt hela gården Antal intervjuer Jag är nöjd som det är och har inget att tillägga Summa kontakter Antal lägenheter Andel i procent 83% 57% 69% En förklaring till det låga deltagandet på Vemmenhögsgatan jämfört med Bjäregatan är att det inte har gjorts lika många besök vid lägenheten som på Bjäregatan. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

4 Sammanfattning Det som har kommit fram i intervjuerna är att en stor del av hyresgästerna är nöjda och känner att de har det de behöver. De trivs, tycker om sin lägenhet, känner sig Trygga i sin lägenhet och på gården. Vissa känner oro över att gå ut kvällstid, ungdomar väsnas på gården och buskör med mopeder. En stor del av hyresgästerna upplever att de har en god grannsämja, men det är också en del som inte känner sina grannar, detta på grund av en stor omflyttning i området. Många av de som bott i området en längre tid, anser att kontakten med grannarna förändrats, de hade mer kontakt med grannarna förr. En del hyresgäster upplever Gården fin och välskött, medan andra påtalar att de störs av buslivet på gården på Bjäregatan. Vemmenhögsgatan upplevs som en lugnare gård. Många värdesätter självförvaltarnas arbete. Hyresgäster med barn önskar mer lekutrustning. En stor del av hyresgästerna umgås mycket med varandra på gården och önskar flera mindre sittplatser, som även går att göra långbord av. Grillos anses av en del hyresgäster på både Vemmenhögsgatan och Bjäregatan vara en olägenhet, då röken går in i trapphus och lägenheter. Några ger förslag på att flytta grillplatserna till skogen på gårdarna där röken kan försvinna på ett annat sätt. Många av de boende önskar fler blommor och att kastanjeträden byts ut mot nya blommande träd. Flera av de boende på gårdarna är villiga att delta i förändringsarbetet. Lösa hundar och katter upplevs av en del som en olägenhet, då katter går in på balkonger och uteplatser och gör sina behov. Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det finns även de som är mindre lämpliga. Sopsorteringens upplägg upplevs av majoriteten som bra, men det händer att det är skräp utanför moluckerna och att det förekommer skadegörelse på dem. Det råder en viss tveksamhet om att luckan bör vara låst eller inte, eftersom det är lika många som vill ha låst som öppet lämnas frågan till ABK att bestämma vilket som är bäst. Hyresgästerna påtalar även sin oro över att om luckorna är olåsta, kan andra kasta skräp här utan att vara noga med sorteringen. De känner även att ordningen i Återvinningsrummet kunde varit bättre och påtalar att många är nonchalanta och struntar i att sortera rätt. Önskemål om att all sophantering fanns på en plats och lite närmre, finns också. Sortering av fler fraktioner så som pappersförpackningar efterfrågas av en del. Källaren, förråden tycker många fungerar bra. Men de känner även en viss otrygghet när de vistas i källaren, detta beror på att de inte vet om det är någon utomstående som vistas där nere. De hyresgäster som bor i hus med källare önskar majoriteten att källaren är låst nattetid. Det är inte så många hyresgäster som har tillgång till källare på denna gård, de flesta har sitt förråd i lägenheten eller i trapphuset. De som har förråd i trapphuset anser att säkerheten inte är den bästa. Alla har tillgång till detta rum, då det även används som barnvagnsrum och i vissa fall även som cykelförråd. Det kan vara svårt att komma åt sitt förråd då det står vagnar och cyklar i vägen. Önskemål om bättre lösning för barnvagnar, cyklar och mopeder uttalas. Tvättstugan en del klagar på att andra tar deras tvättid, eller vill tvätta och torka på deras tid, det uppstår ibland missförstånd i tvättstugan. Många klagar på att en del hyresgäster struntar i att städa efter sig och lämnar ludd i torktumlaren, djurhår i tvättmaskinen osv. Flera av de tillfrågade anser att Aptusbokning i tvättstugan skulle lösa en stor del av ovanstående problem, de är även positiva till fördosering av tvättmedel. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

5 Många tycker att själva Trapphuset är bra, att det städas bra i alla trapphus, tyvärr varar städningen inte så länge i vissa trapphus, då personer umgås i trapphuset och i källarnedgången kvällstid. De äter, röker, eldar papper, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus, många störs av detta och känner sig otrygga. När de ber personerna att lämna trapphuset, kan de utsättas för hot eller nonchalans. De upplever inte alltid att de får hjälp från Grupplarm. Detta förekommer främst på Bjäregatan. Många är positiva till porttelefon och anser att det kommer att öka tryggheten. Det förekommer även att hyresgäster förvarar skor barnvagnar och cyklar i trapphusen. Lägenheten, många är nöjda med lägenheten och på frågan vad som är det bästa med lägenheten svarade många planlösningen. Det som är negativt med lägenheten är att de störs av ljud både från trapphus och från grannar. Köksfläkten nämns också som ett problem, dåligt sug eller att det luktar matos eller cigarettrök från andra lägenheter. Önskemål om nya spisar förekommer. Plastlisterna i lägenheten kommer också på tal, de är sköra och innebär en säkerhetsrisk. Parkeringen och garagen anses vara bra. Det finns önskemål om bättre belysning i garaget och tillgång till uttag för motorvärmare eller laddning av elfordon. Det är få som använder garage eller parkering på denna gård. Många av hyresgästerna väljer att cykla eller ta bussen dit de ska. Grönområdet upplevs som positivt, de tycker att badet är viktigt. Hyresgäster med hund har önskemål om hundrastgård på fältet. Hyresgäster är villiga att delta i skötseln av hundrastgården, typ självförvaltning. Affärscentra, när det gäller inköp anser en stor del av hyresgästerna att de hittar allt de behöver i närområdet, det är nära till centrum, här finns allt. Flertalet av hyresgästerna handlar på ICA eller Willys. Några handlar på Netto varje dag och önskar att fler butiker etablerade sig i området. Buslivet och rånrisken påtalas och många anser att caféet inger en negativ effekt på centrat. Vissa problem kan vi avhjälpa med genom tekniska lösningar, men den största förändringen måste komma från de boende själva. Att föräldrarna ska ta mer ansvar och engagera sig för sina barn och ungdomar efterlyses och att djurägare tar ett större ansvar för sina djur. Många av hyresgästerna är mycket nöjda med ABKs service, de tycker att personalen är trevlig och att de får den hjälp de behöver. Några tycker att ABK ska vara hårdare mot störande grannar. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

6 Trygghet Totalt hela gården Trivs Trivs, sådär Trivs inte Det börjar bli sämre/ det går upp och ner Inga problem vi har det bra Trygg i lgh Något osäker i lgh Trygg på gården Otrygg ute kväll Polis och grupplarm hjälper inte alltid God grannsämja Dålig grannsämja 2 2 Hälsar på grannar inget mer Ingen kontakt med grannar Här bor alkoholister, otryggt 4 4 Här bor många invandrare Mycket omflyttningar Lugnt och fint/visst är det liv ibland, inget som stör Busliv (Kiosken är en bidragande faktor) Barn/ungdomar ute sent på kvällar Det kommer hit folk utifrån som ej bor här Skolbarn är här på skoltid 6 6 Störs av liv i parken på kvällar och nätter sommartid Har blivit hotad / utsatt när jag säger ifrån Övervakning/fler vakter/poliser/ kamera Föräldrarna behöver ta mer ansvar för sina barn Något för ungdomar Dela åldersgrupper mer Lugn och ro, Respekt! Engagemang från samhället samarbeta! En trygghetsgrupp med tuffa personer med olika nationaliteter som vågar säga ifrån!/ trygghetsvärdar AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

7 Gården Totalt hela gården, jättefin utformning Alla självförvaltare Barnvänlig Vi umgås mycket på gården Rent och fint Lugn gård Tråkig, behöver fräschas upp Busliv/försäljning/ mopeder Kiosken drar hit ungdomar Mycket skräp, glas och fimpar För lite/farlig lekutrustning Använder ej gården Inte för alla hyresgäster 6 6 Kastanjeträden är problem frukt och markbel Lösa hundar på området olägenhet Lösa katter på området olägenhet Folk förstör gräsmattan 1 1 Störs av bollrinken, ta bort eller sätt nät över 1 1 Saknar inget Ge gården ett rejält lyft Lekutrustning, gungor, bara en Rutschkana Fler sittplatser små enheter/långbord med grill Flytta grillen till "skogen" så röken försvinner Blommande träd, fler blommor Bollfångare på rinken Saknar ej grillplatsen 5 5 Saknar grillplatsen Bättre belysning ut från gården, finns mörka platser Bilfritt 2 2 Cykelrensning, många trasiga cyklar drar ner området 1 1 Flaggstång 3 3 Hål till Julgran midsommarstång, el finns redan 3 3 Hårdare krav på hund och kattägare Gräsmattan lerig och kladdig 4 4 Hopphagar till barnen 1 1 Se över skyltarna på området 1 1 Belysning vid bollrinken 1 1 Askkopp, mycket fimpar på gården 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

8 Lägenheten Totalt hela gården Lägenheten /planlösningen Balkongen/uteplatsen Attraktiv hyra Kök 3 3 läge inomhusklimat 3 3 Fin standard Kök dåligt Badrum dåligt Spisen dålig/gammal köksfläkt dålig / lukt kommer in från grannar Fönster dåliga/ skakar när det blåser Dålig täckning mobiltelefoni/ bredband 1 1 Småsaker ej bra efter renovering/ snålat på kvalité Plastlister ej bra Kontakter i taket, konstig lösning Störs ofta av grannar Jag hör när grannen är på toaletten Fönster drar när det blåser 1 1 Hög hyra, höj inte varje år 2 2 Går ej att installera diskmaskin till rimligt pris 2 2 Persienner ingår inte i lgh 1 1 Saknar inget i lägenheten Ta ner trädet vid min uteplats Byt ut plastlisterna Kortare intervall renovering Ljudisolering mellan lgh Säkerhetsdörr/ bättre lgh dörr (tunn) Större balkong som på Österäng Eluttag på balkong 1 1 Tvättmaskin i lgh Bättre planering vid renovering och inflyttning 1 1 Duschstång 1 1 Vattenutkast till uteplats, räcker att vi delar på varje sida 1 1 Kakel i köken 1 1 Diskmaskin 1 1 Lås på balkongdörr uteplats 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

9 Trapphus Totalt hela gården Fint Lugnt och fint inga problem Lugnare när porten var låst under påsken, stor skillnad Ungdomar hänger i trappan, röker och skräpar ner Städas dåligt Barnvagnar i trappan 4 4 Skor etc. i trapphuset Störs av ljud ifrån trapphuset Ytterdörren/ dörrar smäller Entrédörren dålig, låser inte alltid/ rycka upp Smutsigt, mkt hundhår 2 2 Mycket spring upp och ner Uteliggare kommer ibland, sover översta vån. 1 1 Porttelefon Porttelefon Osäker porttelefon Låsta ytterdörrar u. porttelefon 1 1 Robust entrédörr/källardörr Brevlåda i entré 2 2 ndvarnare i trapphus 1 1 Hiss Storstädning ABK 1 gång/ år 2 2 Förråd Totalt hela gården Förråd i lägenhet/trapphus Förråd i källare Hyr extra förråd /köpt fler garderober Inga problem med förråd i lgh/trapphus med förråd i lägenheten Dålig ordning i trapphusförråd Inbrott i förrådet Källarförråd Tillgång till matkällare 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

10 Källare Totalt hela gården Bor i hus med källare Bor i hus utan källare Källartrappan farligt brant Inga problem Otrygg i källare Trygg men går ej ner kvällstid Vem som helst kan gå in i källaren Ofta inbrott dåliga förråd 9 9 Opraktisk lösning för barnv. och cyklar källare Dumpning av skräp 1 1 Ungdomar hänger i källaren ungdomar hänger i källaren, har blivit bättre 2 2 Kiss och fimpar i källaren 3 3 Klotter och skadegörelse 3 3 Låst källare natt Öppen källare Vill ej ta ställning till låst eller öppen källare Bättre lösning, belysning i källare rörelsevakt? Otrygg, men vet ej vad som kan göra det säkrare 1 1 Dörröppnare öppet 30 sek 1 1 Övervakning 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

11 Fordon och transport Totalt hela gården Bussförbindelser Åker buss mycket fungerar bra Bättre bussförbindelser ICA Kvantum Otryggt att gå hem från bussen 1 1 Barnvagnar och cyklar Har tillgång till barnvagnsförråd i trapphus Har tillgång till barnvagns- och cykelförråd i källare Förvarar cykel i eget förråd Förvarar cykel på uteplatsen/ Balkongen Förvarar cykel i barnvagnsrummet, finns inget annat Förvarar cykel på gården Förvarar cykel i garage Förvarar cykel i lgh 2 2 Cykel stulen Skadegörelse cykel 3 3 Annan lösning för cykel, tex hyr förråd Bättre lösning barnvagn och cyklar/ moped Cykelparkeringen ute behöver bli bättre Parkering och garage Använder parkering eller garage Använder ej parkeringen Inga problem Folk parkerar dåligt, snett etc. 1 1 Försäljare har sina bilar här/många oanv. Bilar Svårt att hitta parkering För hög hyra garage med tanke på vad man får Folk parkerar utanför mitt garage 3 3 Skadegörelse på bil 1 1 Trångt i garage 1 1 Saknar inget Bättre belysning El till motorvärmare, garage/ ladda el cykel Bättre kontroll av vad som finns i garagen Varje lgh har sin egen P/ hyra P-plats 2 2 Mc garage problem med dörren, blir inlåst 1 1 Bättre snöröjning garage 3 3 Täckta sidor i garage 1 1 Rensning på parkering AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

12 Sopor Totalt hela gården Upplägget för sophantering fungerar bra Ej nöjd med upplägget Skräp utanför molukerna Jag brukar slänga i de sopor som ligger utanför Hushållsopor i papperskorgar på gården, ofta! 1 1 Skadegörelse på molukerna Folk förstår ej sorteringen/ är nonchalanta Barn går ut med sopor Dumpning i återvinningsrum Ofta fullt i mulucker 1 1 Långt till återvinningsrum Moluker låsta Moluker olåsta, men stängda Spelar ingen roll om öppet eller låst Rädd att andra utifrån slänger sopor här om öppet Vill ha återvinningsrum närmare, allt på en plats Vill ha tillgång till båda återvinningsrummen 1 1 Inte alltid anpassat för storförpackningar 1 1 Hårdare tag mot de som inte sköter sorteringen, böter Fler sorteringsfraktioner, t.ex. pappersförpackningar Självförvaltning på sophanteringen 1 1 Övervakning på återvinningsrum och Nettosorteringen Regler på fler språk 1 1 Fler öppettider på grovsop, fler vagnar att låna 1 1 Grovsopcontainer tillbaka på gården 2 2 Sortering elartiklar I återvinningsrum 1 1 Tagen fungerar inte alltid vid regn 1 1 Bättre lösning återvinningsrum 4 4 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

13 Tvättstuga Totalt hela gården Fungerar bra Har egen tvättmaskin, går ej att anv. tvättstugan Bättre nu med separata tvättrum som det är Har ej använt tvättstugan än 1 1 Katastrof Stjäl tvättid/respekterar ej tvättiderna Alla städar inte efter sig, jag börjar alltid med att städa Golvet städas dåligt 4 4 Missförstånd och bråk pga att alla inte förstår reglerna Folk som ej bor här tvättar i vår tvättstuga, säckvis 3 3 Ungdomar hänger i tvättstugan och röker, otrygg 3 3 Otrygg i tvättstugan/ går ej dit ensam/ hotad Belysningen tänder sent, otrygg 1 1 Svårt att få tvättider Folk ringer ej och rapporterar fel Vissa torkrum ej effektiva Torkar ofta min tvätt i lgh, pga ofräscht 3 3 Maskiner ofta trasiga Tvättar sönder kläder 4 4 Långt till tvättstugan Aptusbokning i tvättstugan Aptusbokning negativt Fördosering av tvättmedel Fördosering negativt Fördosering osäker Tvättstuga på gården/markplan Tvättstuga i källaren Vet ej källare eller på gården tvättmaskiner / tvättdel svårt att hinna tvätta klart 1 1 Längre tvättid 4h, nya ej bra för kort tid Tvättstugevärd/ Övervakning Visa reglerna i tvättstugan, alla förstår inte Vill ha 2 taggar till tvättstugan 2 2 Bevara torkrummen, rörelsevakt belysning 1 1 Nya maskiner Mattvätt närmare/ fler utspridda på området 1 1 Alla har egen tvättmaskin/ mindre enheter 2 2 Uppfräschning, ny färg, putsen släpper 1 1 ABK Nollar tvättstugan 1 gång /år 2 2 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

14 Parken Totalt hela gården Fin, uppskattas Använder ej grönytan Dammen Promenader Badet Fotboll Tennis Nära till fältet och naturen Paviljongen var inte fin länge, skadegörelse Paviljongen skapar otrygghet För mycket folk på badet har egen pool 1 1 Stäng kiosken Gäng med vapen etc finns i parken kvällar och nätter 2 2 Folk badar med kläder på/ smutsigt på badet Lampor ofta sönder 2 2 Mycket liv från badet/kiosk kvällar och nätter sommartid Mycket nedskräpning och glassplitter/ hundbajs Inte för alla, känner inte att vi kan utöva sport här 1 1 Saknar inget Hundrastgård/hundlekplats på P Mer belysning finns otrygga platser Krav på ordentliga badkläder Vattenrutschbana 1 1 Fler sittplatser på badet 2 2 Fler sittplatser/festplats ute vid dammen med grill Finparksdel med blommor, rosor Sommarcafé 2 2 Skyltar med regler om hundbajs och koppeltvång 1 1 Bättre koll på hundar och förskola 3 3 Något nytt 1 1 Koloniområde 1 1 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

15 Affärscentra Totalt hela gården med butik nära Går bara dit i nödfall Fritidsgården 3 3 Medborgarkontoret 1 1 Biblioteket Här finns allt i närområdet Dålig ordning/dåligt utbud Netto Busliv, går ej dit efter 17: Café negativ känsla Nettovagnar (flyttvagnar) överallt! 1 1 Mycket rån och misshandel Går inte dit Saknar inget, det är nära till stan/här finns allt Gärna fler butiker Apotek Fler gula postlådor på området 1 1 Bättre bank/ ny minuten Uteservering, bättre utemiljö Förbutik med spel, bake off, toalett, Postombud Lekdel inomhus, lite mer aktiviter familjecafé En riktig butik (typ ICA, Lidl) Övervakning Gör något åt buslivet Pantautomaten ofta sönder 3 3 Fler mötesplatser/ sittplatser Träffpunkt för vuxna/unga(dyrt att åka in till stan) Blomsteraffär 1 1 Afrikansk butik 1 1 Tillgång till bankomat efter 20: AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

16 ABK / Boservice Totalt hela gården Felanmälan Felanmälan, snabba, bra service Lätt via internet Har ej använt felanmälan än Fixar det mesta själv 1 1 Felanm Opersonligt, svårt med språket Gratisnummer till felanmälan, dyrt från mobilen 1 1 Trevlig personal Nöjd med ABK Saleh är bra, han har gjort stor skillnad Tydliga regler/ bättre info om störningar Bättre service i 1 mån uppsägning vid flytt inom ABK Annat kösystem för uteplatser, intresserade hg 1 1 Hårdare mot störande grannar /regelbrott Bättre info vett och etikett i boendet alla vet inte Behandla alla lika inom ABK Inte bara fina ord HANDLA! 5 5 Hårdare tag mot buslivet på gården! Gå på föräldrarna Odlingsintresse Lyssna på oss boende Mer engagemang hg föreningen 1 1 dela hobbylokal med andra 1 1 Slagborrmaskin att låna 1 1 Odlingen på fältet ser illa ut 3 3 AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

17 Hyresgästernas upplevda boendemiljö på Bjäregatan och Vemmenhögsgatan Positivit Vuxennärvaro, det bor många barn på gården, men det är få barn som är ute ensamma och leker, detta bidrar till en god grannsämja och en bra sammanhållning på gården. Många av de boende värnar om sin boendemiljö och vill vara med och påverka och göra förändringar. De är rädda om sin gård och tycker det är trist när andra kommer in och förstör för dem. De håller ihop och samarbetar, håller koll och säger ifrån när det behövs. Många av hyresgästerna umgås dagligen på gården, det är ofta fullt på de få sittplatserna på gården som finns där. Busliv Bollrinken på gaveln upplevs som stökig sommartid, det spelas och hängs där långt in på nätterna. Det kan samlas upp till ett 30-tal personer varje kväll och vistas där fram till 01:00-02:00. De sitter även i cykelstället utanför 37 och 39, röker, äter solrosfrön och pratar högt. De kastar fimpar och släpper fröskalen rakt ner, detta innebär att platsen inte ser tilltalande ut. Detta cykelställ går inte att använda som parkering av cyklar, då de snart blir förstörda, med skevahjul etc. Hg säger att de gärna får vara på gården om de inte stör och skräpar ner. De sitter även på bommarna vid skolan och tittar in i lägenheter, kan kännas olustigt för de som bor nära. Det sägs att personerna som vistas på detta viset på gården inte bor där, de kommer från bl.a. Göingegatan och höghusen. Det sägs att det är kiosken lockar hit dem med billiga varor, så som solrosfrön och cigaretter. Det vistas personer i trappuppgångar 31, 33, 35, 37, 39, de äter, röker, kissar, pratar högt och skräpar ner inomhus. Det förekommer även att de eldar papper i trapphusen 31 och 35, det finns en handskriven lapp som styrker detta. De kommer på eftermiddagen och stannar långt in på kvällen. När portarna stänger händer det att de rycker upp eller ställer upp dörren för att de ska komma in. En del hyresgäster säger ifrån och vaktar trapphuset, när de hör att någon vistas en längre tid i trapphuset går de ut och ber dem att lämna platsen. Detta kan bemötas med hot, ibland med noncharlans. När hyresgäster ringer Grupplarm dröjer det innan de kommer, Polisen gör inte mycket, personerna är oförskämda både mot Polis och mot Grupplarms väktare. Det har gått så långt att stenkastning mot balkonger har förekommit. Det förekommer även att personerna som vistas vid och omkring kiosken har hundar med sig, ibland är de lösa. Det händer att barn inte vågar gå hem från skolan pga. att det vistas hundar i området Hundar och katter Det finns många bra hundägare på Gamlegården, men det förekommer även en hel del olämpliga hundägare som inte tar ansvar för sin hund. De har ingen kontroll på hunden eller att den behandlas olämpligt. Det förekommer att hundägare misshandlar sin hund öppet för att härda huden. Inhägnader så som förskolor och badet används som hundrastgårdar, där hundar släpps lösa. Det finns ett tiotal lösa katter omkring gården, det sägs att de matas ute på området. Dessa katter hoppar in på balkonger och uteplatser och gör sina behov på dynor eller i rabatter. AB Kristianstadsbyggen Nya Gamlegården-Bjäregatan 25-45, Vemmenhögsgatan

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58

Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 AB Kristianstadsbyggen k Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-30 Bataljonsvägen 32-58 Åse Båvmark 2012-01-31 Innehåll Sammanställning intervjuer Bataljonsvägen 4-58... 2 Bakgrund... 2 Metod... 2

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss.

Svängrum för alla. Viktig information till dig som bor hos oss. Svängrum för alla Viktig information till dig som bor hos oss. Du som flyttar in Hos oss kan du styra och ställa en hel del Svängrum för alla är devisen vi jobbar efter. Vi vill att du ska ha stora möjligheter

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Sammanfattning En intervjustudie med genusperspektiv över Botkyrka kommuns invånare mellan 12-16 år och deras fritidsvanor och intressen.

Läs mer

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun

Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN BILAGOR Stadsbyggnadskontoret Enkät 090416.pdf Påminnelse 090427.pdf Statistik.xls Boendetillfredställelse på Kronan i Luleå kommun Juni 2009 Sara Karlsson Innehållsförteckning INLEDNING...3

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05

1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen, Kungsfågeln 1-3. 2013-02-05 A Att bo i bostadsrätt Andra hands uthyrning Altaner Avlopp B Balkonger Besiktning av bostad Brandvarnare, Brandföreskrifter Barnvagnar

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt

Resultat av enkät om renovering skriv-svar. Allmänt Resultat av enkät om renovering skriv-svar Allmänt 6. Tycker du att det finns andra renoveringsbehov som är ännu viktigare? Vilka?... ( Annat Fick 4,6 av 6 i snitt) Fortlöpande / underhåll - Underhåll

Läs mer