Checklista vid mottagande av utländsk personal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista vid mottagande av utländsk personal"

Transkript

1 Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar med internationella gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig inresande internationell personal. Listan är uppdelad i tre avdelningar; inför ankomst, vid ankomst och installerande i Kalmar/Växjö samt före avresa. Du finner webbversionen av Checklistan vid mottagande av utländsk personal på fakultetens hemsida under rubriken Personaladministration, Nyanställning. Checklista version: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Kalmar Kontaktperson: Ulrika Petersson Telefon: E-post:

2 Sida 2 (15) CHECKLISTA inför ankomst av utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Giltigt pass eller nationellt ID-kort Visum Inbjudan från Linnéuniversitetet Uppehållstillstånd Mottagningsavtal (gästforskare) Arbetstillstånd (lärare, adm personal etc) Sjukförsäkring Hemförsäkring Planera introduktion Checklistan genomgången av: Datum:

3 Sida 3 (15) EU/EES-medborgaren Giltigt pass eller nationellt ID-kort Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste man kunna legitimera sig under vistelsen. Pass eller nationellt id-kort är de enda dokument som styrker identitet och medborgarskap. Vistelse i Sverige högst tre månader Om Linnéuniversitetet anställer t ex en gästforskare, gästlärare eller gästföreläsare från ett EU/EES-land, som inte redan är bosatt i Sverige, kan han eller hon börja arbeta direkt. Vistelse i Sverige längre än tre månader EU-medborgare vars vistelse i Sverige ska vara längre än tre månader ska registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. Blankett Registration of right of residence (MIGR ). Registreringsbeviset gäller tills vidare och behöver inte förnyas. För registreringen behöver EU/EES-medborgaren ett anställningsintyg från Linnéuniversitetet. Blankett från Migrationsverket kan användas, Anställningsintyg (MIGR ). Finns på Nordiska medborgare kan vistas och bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare Giltigt pass eller nationellt ID-kort Kommer man från länder utanför EU/EES är pass den enda giltiga legitimationen. Vistelse i Sverige högst tre månader Visum Medborgare i ett flertal länder utanför EU behöver visum för inresa till Sverige. Vissa länder är dock undantagna bl.a. Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Nya Zeeland och USA. Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst tre månader per halvår. Den som vill stanna längre tid i Sverige kan söka uppehållstillstånd för besök. Läs mer om visum på; och information om viseringar (visum) på; En inbjudan från Linnéuniversitetet måste bifogas ansökan om visum.

4 Sida 4 (15) Inbjudan från Linnéuniversitetet Vi de tillfällen då gästforskaren måste ansöka om visum, ska en inbjudan från Linnéuniversitetet bifogas ansökan. Inbjudan från Linnéuniversitetet kan innehålla följande uppgifter: den sökandes namn och födelsedatum varför den sökande ska besöka Sverige inbjudan gäller fr.o.m. - t o m försörjning information om försäkring kontaktperson vid institutionen Uppehållstillstånd Den som på förhand vet att han eller hon vill vara i Sverige längre tid än tre månader ska söka uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan man ansöka om vid ambassad eller utlandsmyndighet i hemlandet. Ansökan behandlas av Migrationsverket och beslut skickas till ambassad/utlandsmyndighet. Det finns även en elektronisk ansökan att fylla i på Migrationsverkets hemsida för vissa målgrupper t ex gästforskare och doktorander. Ansökan går elektroniskt direkt till Migrationsverket och man behöver bara gå till ambassaden för att hämta ut beslutet. Tillståndet ska vara klart innan avresa från hemlandet. Från och med fredag 20 maj 2011 får den som beviljas uppehållstillstånd ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för sitt tillstånd. UT-kortet innehåller foto och fingeravtryck som lagras digitalt. Den som inte redan har lämnat fingeravtryck eller fotograferats kommer att få tillfälle att göra det innan kortet tillverkas. Läs mer i Migrationsverkets faktablad om UT-kortet. För att få tillståndet krävs för gästforskare att Linnéuniversitetet har upprättat ett mottagningsavtal för gästforskare och för doktorander ett intyg om försörjning i Sverige. Läs mer på migrationsverkets hemsida; Om uppehållstillstånd för gästforskare; Blankett Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare (MIGR ) på engelska Application for a residence permit for a visiting researcher (MIGR ) Om uppehållstillstånd för studerande och doktorander;

5 Sida 5 (15) Blankett Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander (MIGR ) engelska Application for residence permit for students and doctoral students (MIGR ). Övriga kategorier ansöker om Uppehållstillstånd för besök eller bosättning. (MIGR. På svenska eller engelska ). Angående medföljande till gästforskare eller annan arbetstagare Make, maka eller sambo och minderåriga barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för samma tid som gästforskaren. Make, maka eller sambo kan också få arbetstillstånd om gästforskaren fått tillstånd för minst sex månader. Angående medföljande till doktorand Eftersom doktorander med utbildningsbidrag räknas som studerande, så gäller andra regler än för anhöriga till gästforskare. Familjemedlem till en student med uppehållstillstånd för studier kan också få uppehållstillstånd för samma tid, om han/hon uppfyller villkoren för detta. Han/hon får dock inte arbeta under tillståndstiden. Mottagningsavtal Ett särskilt mottagningsavtal ska användas då forskare från länder utanför EU eller EES bjudits in av Linnéuniversitetet för att bedriva forskning i Sverige längre tid än tre månader. Mottagningsavtalet är en förutsättning för att universitetet ska få ta emot gästforskaren och för att forskaren ska kunna få uppehållstillstånd. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Avtalet måste skrivas under av både universitetet och gästforskaren. Blankett finns på Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige (MIGR ) eller engelska Form Hosting Agreement (MIGR ). Avtalet ska bl. a innehålla uppgifter om: syfte, längd och finansiering av forskningsprojektet gästforskarens kvalifikationer för att genomföra uppdraget gästforskarens arbetsvillkor en heltäckande sjukförsäkring om gästforskaren ska vistas kortare tid i Sverige än ett år tillräckliga medel för uppehälle för gästforskaren under vistelsen i Sverige och för återresan (gällande från 1 april 2010, 2

6 Sida 6 (15) Högskoleverkets föreskrifter: En gästforskare ska minst ha tillgång till kr för sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige) Arbetstillstånd Nordiska medborgare Nordiska medborgare kan arbeta och bo i Sverige utan några krav på arbetstillstånd, registrering eller uppehållstillstånd. EU/EES-medborgare Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår. Icke EU-medborgare Medborgare från ett land utanför EU, som ska arbeta i Sverige, måste ha ett arbetstillstånd. Gäller arbetet mer än tre månader behövs även ett uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller bl. a gästforskare och studenter vid universitet och högskola. Gästforskare behöver ett mottagningsavtal, se ovan. Läs mera om arbetstillstånd och vad som krävs på Annat engagemang än gästforskare Anställer universitetet t ex en gästlärare eller administrativ personal från ett tredje land, krävs en ifylld blankett; Anställningserbjudande/Offer of Employment används (MIGR232011) som finns på Blanketten ska användas vid första ansökan och vid förlängning. Mer information finns på blanketten. Sjukförsäkring Det är viktigt att gästforskaren och ev. medföljande har en sjukförsäkring under vistelsen i Sverige. Om man omfattas av den svenska sjukförsäkringen eller ej beror på många olika faktorer; dels om det gäller doktorander med utbildningsbidrag eller forskare efter doktorsexamen, dels hur forskningen finansieras, forskarens medborgarskap, vilket land forskaren kommer ifrån, tiden för vistelsen i Sverige, tiden för eventuellt uppehållstillstånd samt grunden för tillståndet. Gästforskaren bör innan avresa kontakta sin försäkringskassa i hemlandet för att tala om att de ska bo/arbeta i Sverige. De kan då få svar på vad som gäller och var de ska vara försäkrade. Ny EUlagstiftning gäller från 1 maj 2010 som jämställer doktorander och studerande med förvärvsarbetare. Sverige har också konventioner med vissa länder utanför EU. Kontakta alltid Försäkringskassa i Sverige om något är oklart inför ankomst av utländska gästforskare.

7 Sida 7 (15) Hemförsäkring För att skydda personliga tillhörigheter, rekommenderas gästen att ta en hemförsäkring i hemlandet innan avresa. Möjlighet finns också att kontakta ett svenskt försäkringsbolag om gästen stannar en längre tid. Familj Kommer familjen med? Tänk då på att de också kan behöva visum, uppehållstillstånd mm, beroende på medborgarskap och längd för vistelsen. De behöver också se till att det finns en heltäckande sjukförsäkring. Bostad Linnéuniversitetet har inte några egna lägenheter att tillgå och har inte någon skyldighet att ordna med boende till gäster men den som tar hit en gäst bör hjälpa till och informera vart gästen kan vända sig för att söka efter ett boende. Planera introduktion Planera vilken introduktion som ska ges på institutionen och undersök vad som sker på universitetet den aktuella perioden. Förbered arbetsplats, dator, nycklar och passerkort. Ska en fadder utses? Vilka på universitetet ska gästforskaren träffa under introduktionen? Anordnas någon mottagning? Anmälan till svenskakurs?

8 Sida 8 (15) CHECKLISTA vid ankomst och installerande av utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal. Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Praktisk introduktion Registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket vid vistelse längre än 3 månader. Skatteverket. Folkbokföring eller samordningsnummer. Skatt Sjukvård och Sjukförsäkring Bankkonto ID-kort Checklistan genomgången av: Datum:

9 Sida 9 (15) Praktisk introduktion Det är viktigt att den nyanlända forskaren blir väl introducerad vid Linnéuniversitetet och institutionen. Framför allt är det viktigt att känna till rättigheter och skyldigheter man har som exempelvis doktorand. Olika regler kan gälla för anställda respektive för dem som har stipendium. Foldern Guide för anställda kan överlämnas till den nyanställde, vilken innehåller information kring anställningen, så som löneutbetalning, arbetstider, personalaktiviteter mm. Se även personalavdelningens Checklista för introduktion vid Linnéuniversitetet. Registrera uppehållsrätt EU-medborgare vars vistelse i Sverige ska vara längre än tre månader ska registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. Blankett Registration of right of residence (MIGR ) finns på Registreringsbeviset gäller tills vidare och behöver inte förnyas. Gäller det en anställning så ska EU/EES-medborgaren bifoga ett anställningsintyg från Linnéuniversitetet. Läs mer på Blankett från Migrationsverket kan användas, Anställningsintyg (MIGR ). Gäller det en doktorand med annan finansiering än lön, så räknas man som student. Mer information om t ex vilka dokument som ska bifogas finns på OBS! Nordiska medborgare kan vistas och bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Skatteverket Folkbokföring. Gästforskaren ska omedelbart folkbokföra sig hos Skatteverket, om vistelsen i Sverige planeras bli ett år eller längre, för att få svenskt personnummer. Personligt besök underlättar handläggningen. Om vistelsen är kortare tid än ett år, kan personen få ett samordningsnummer av Skatteverket. Detta nummer används bl. a vid betalning av SINK-skatt, vid kontakt med olika myndigheter och vid ansökan om att öppna bankkonto. Läs mer om samordningsnummer på 2010/skvm f91f abe html Blankett Rekvisition av samordningsnummer ( pdf). Finns på Skatt SINK-skatt, preliminärskatt eller forskarskatt? Vilket som är fördelaktigast för gästforskaren kan bero på många olika faktorer. Kontakta alltid en handläggare om du är osäker.

10 Sida 10 (15) Obegränsat eller begränsat skattskyldig Obegränsat skattskyldig gäller bosatt, person med stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige. Begränsat skattskyldiga är övriga. Som regel gäller följande när man anlitar utländsk personal: Kortare tid än 6 mån Begränsad skattskyldighet SINK-lagens regler Inkomstskattelagen möjlighet att välja Längre tid än 6 månader Obegränsat skattskyldig i Sverige Inkomstskattelagens regler Skatteavtal Skatteavtal finns med nästan 90 länder. Kontrollera om Sverige har skatteavtal med aktuellt land. Skatteavtalet är till för att undvika beskattning i två länder. Det kan bara begränsa ett lands rätt att beskatta, inte utöka. De flesta skatteavtalen finns på Skatteverkets hemsida se A-Ö och klicka på Skatteavtal. Stipendier och bidrag är oftast skattefria. I vissa avtal har Sverige avstått sin rätt att beskatta inkomster för professorer/lärare eller forskare. Mera information och en handledning för beskattning finns på Skatteverkets hemsida, se A-Ö och klicka på Obegränsat eller begränsat skattskyldig. SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) om personen anställs för max 6 månader. Läs mer om SINK-skatt på Tillfälligt anställda i Sverige, Snabbfakta (31511_02.pdf). Preliminärskatt om personen anställs för 6 månader eller mer. Detta görs på blanketten SKV 4402, som man beställer direkt från Ansökan om skattelättnad (forskarskatt) till Forskarskattenämnden senast tre månader efter påbörjat arbete. eliefforforeignkeypersonnel.4.383cc9f31134f01c98a html Sjukvård och Sjukförsäkring Forskare som stannar i Sverige kortare tid än ett år Forskare från Norden, EU/EES och Schweiz

11 Sida 11 (15) Forskare från dessa länder som är anställda vid Linnéuniversitetet för kortare tid än ett år erhåller vård på samma villkor som personer bosatta i Sverige, dvs. de betalar endast patientavgift. För vårdgivaren ska denna grupp kunna visa upp sitt pass eller nationella ID-kortet samt Anställningsintyg (MIGR ) som visar att han/hon är anställd vid Linnéuniversitetet. Blanketten finns på Om personen inte har en anställning ska han/hon istället ha med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) från hemlandet. Observera att personer som inte har en anställning endast har tillgång till nödvändig vård, medan anställda har tillgång till både nödvändig och planerad vård. Forskare från länder utanför Norden, EU och EES För forskare som är medborgare i länder utanför Norden, EU/EES och som har en anställning vid Linnéuniversitetet för kortare tid än ett år/vistas i Sverige kortare tid än ett år, kan Linnéuniversitetet teckna en GIF-försäkring med Kammarkollegiet. GIF-försäkringen ersätter bl. a nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbas av sjukdom eller olycksfall. Inskrivning och registrering hos Försäkringskassan En person som bosätter sig i Sverige utan att bli folkbokförd, måste anmäla sig till Försäkringskassan. En person som kommer till Sverige för att arbeta kan anmäla detta till Försäkringskassan. Försäkringen aktualiseras annars vid ansökan om förmån. Se faktablad Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige (FK4068_Fa). Vad krävs för att registrera sig? Se blanketten Uppgifter för registrering (Blankett 5456) (eng. Registration Information (Blankett 5456) där det också står vilka bilagor som ska bifogas. Blanketten finns på sök Privatpersoner, Faktablad, Arbetsgivare. Medföljande personer (familj) Olika villkor gäller för medföljande beroende på vilken typ av arbets- /uppehållstillstånd som gäller samt finansieringen av uppehället. Observera att medföljande personer inte omfattas av forskarens GIFförsäkring. I fall då de medföljande inte blir folkbokförda, blir kostnaderna för läkarbesök de faktiska, vilka är avsevärt högre än den patientavgift man som folkbokförd betalar för läkarbesök. En försäkring tecknad innan avresan från hemlandet är därför nödvändig. Om en försäkring för den medföljande inte finns, ber vi dem kontakta Linnéuniversitetet och meddela detta. En GIFförsäkring kan då tecknas även för den medföljande men som denne får bekosta själv. För nordiska medborgare, se även följande webbsidor;

12 Sida 12 (15) Forskare som stannar mer än ett år Forskare som har en anställning för mer än ett år eller vistas i Sverige i mer än ett år ska registrera sig som bosatta i Sverige (folkbokföras hos Skatteverket) och får då vård på samma villkor som övriga personer bosatta i landstinget. När du är folkbokförd i Sverige behöver du inte anmäla dig till Försäkringskassan förrän du begär en förmån. Fyll i blanketten Uppgifter för registrering(5456) och skicka till Försäkringskassan. Den finns på under fliken Blanketter, Ladda ner blanketter, Register och registrering. Medföljande personer (familj) På vilket sätt medföljande omfattas av Socialförsäkringslagen beror på om de har anställning, studerar eller enbart bor i Sverige. När det gäller rätten till sjukvård regleras denna rätt inte i reglerna om socialförsäkring, utan av hälso- och sjukvårdslagen och är kopplad till folkbokföringen. Däremot omfattas rätten till sjukvård av EU-lagstiftningen. Därför har det betydelse i vilken situation personen befinner sig. OBS! Kontakta alltid Försäkringskassan om något är oklart. Det finns en särskild kontaktsida för Myndigheter och samarbetspartners. Vi behöver alltså inte ringa till Kundcenter för privatpersoner. Gå till och fliken Myndighet och samarbetspartner. Där finns kontaktuppgifter för telefon till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Bankkonto Internationella gäster och internationella studenter vid Linnéuniversitetet hänvisas till Nordea. Gäst som vill öppna bankkonto ska ha med sig: ett intyg att de är gästforskare/stipendiat på Linnéuniversitetet. passet Det finns olika typer av konton som gästen kan få, men som regel bör man stanna i Sverige minst 6 månader för att få öppna ett lönekonto. Om man stannar kortare tid, så finns det andra typer av konton som man kan öppna, men då är det inte kopplat betalkort eller betaltjänster till kontot. Vill institutionen överföra lön till gästen, så finns blankett för transferering av lön till utländsk bank.

13 Sida 13 (15) ID-kort Man ansöker om ett ID-kort hos Skatteverket. Sökanden måste besöka Skattemyndigheten personligen för att bli fotograferad, styrka sin identitet*, bevisa att han/hon har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer samt uppvisa kvitto på att avgiften på SEK 400 är inbetald till Skatteverkets konto. *Styrka sin identitet, innebär att om gästen är EU-medborgare och har ett giltigt s.k. EU-pass (eller ett pass från Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från eller senare, så räcker det med att passet visas upp). För alla andra utländska gäster krävs det att en intygsgivare följer med. Detta kan vara t ex en institutionsföreståndare eller internationell handledare vid universitetet. Se Skatteverkets sida om ID-kort för mer information. ml

14 Sida 14 (15) CHECKLISTA före avresa För utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal. Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Bostad Bank Pensionsmyndigheten Folkbokföring och adress Returnera lånematerial Forskningsmaterial Checklistan genomgången av: Datum:

15 Sida 15 (15) Bostad Säg upp hyresavtal i god tid innan avresa. Se till att gästen lämnar nyckel/nycklar och tar med personliga tillhörigheter. Bank Gästen bör avsluta eventuella bankkonton. Pension Som anställd vid Linnéuniversitet omfattas man av tjänstepensionsavtalet PA03. När gästen slutar sin anställning vid Linnéuniversitetet, kan han/hon behöva kontakta Pensionsmyndigheten. Den som har arbetat och betalat skatt i Sverige har tjänat in till svensk pension. Den har man alltid rätt till även om man bor i ett annat land. Pensionsmyndigheten kan sätta in pensionen på ett utländskt bankkonto. Läs mera på Pensionsmyndighetens hemsida under Bosatt utomlands. Folkbokföring och adress När gästen flyttar från Sverige ska han/hon senast en vecka före utresan anmäla detta till skattekontoret. Gästen avregistreras då från folkbokföringen. Observera att man inte nödvändigtvis upphör att vara skattskyldig i Sverige när man avregistreras från folkbokföringen. De uppgifter som lämnas i utflyttningsanmälan kan komma att användas vid bedömningen av eventuell skattskyldighet. Se Skatteverkets blankett Anmälan flyttning till utlandet (SKV 7665) eller den engelska blanketten Notification, Moving Abroad (SKV 7665b). OBS! Se till att gästen lämnar uppgift om den nya adressen, även om han/hon bara flyttar inom Sverige. Lånematerial Meddela gästen att allt lånat material ska återlämnas. Nycklar och passerkort mm lämnas tillbaka och eventuella kvittenser skrivs på. Forskningsmaterial Se till att forskningsmaterialet är arkiverat på institutionen. Be gästen städa tjänsterummet från personliga saker.

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring

Information info r din utlandstja nstgo ring Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012 Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer