Checklista vid mottagande av utländsk personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista vid mottagande av utländsk personal"

Transkript

1 Sida 1 (15) Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap som arbetar med internationella gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig inresande internationell personal. Listan är uppdelad i tre avdelningar; inför ankomst, vid ankomst och installerande i Kalmar/Växjö samt före avresa. Du finner webbversionen av Checklistan vid mottagande av utländsk personal på fakultetens hemsida under rubriken Personaladministration, Nyanställning. Checklista version: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Kalmar Kontaktperson: Ulrika Petersson Telefon: E-post:

2 Sida 2 (15) CHECKLISTA inför ankomst av utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Giltigt pass eller nationellt ID-kort Visum Inbjudan från Linnéuniversitetet Uppehållstillstånd Mottagningsavtal (gästforskare) Arbetstillstånd (lärare, adm personal etc) Sjukförsäkring Hemförsäkring Planera introduktion Checklistan genomgången av: Datum:

3 Sida 3 (15) EU/EES-medborgaren Giltigt pass eller nationellt ID-kort Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste man kunna legitimera sig under vistelsen. Pass eller nationellt id-kort är de enda dokument som styrker identitet och medborgarskap. Vistelse i Sverige högst tre månader Om Linnéuniversitetet anställer t ex en gästforskare, gästlärare eller gästföreläsare från ett EU/EES-land, som inte redan är bosatt i Sverige, kan han eller hon börja arbeta direkt. Vistelse i Sverige längre än tre månader EU-medborgare vars vistelse i Sverige ska vara längre än tre månader ska registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. Blankett Registration of right of residence (MIGR ). Registreringsbeviset gäller tills vidare och behöver inte förnyas. För registreringen behöver EU/EES-medborgaren ett anställningsintyg från Linnéuniversitetet. Blankett från Migrationsverket kan användas, Anställningsintyg (MIGR ). Finns på Nordiska medborgare kan vistas och bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare Giltigt pass eller nationellt ID-kort Kommer man från länder utanför EU/EES är pass den enda giltiga legitimationen. Vistelse i Sverige högst tre månader Visum Medborgare i ett flertal länder utanför EU behöver visum för inresa till Sverige. Vissa länder är dock undantagna bl.a. Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Nya Zeeland och USA. Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst tre månader per halvår. Den som vill stanna längre tid i Sverige kan söka uppehållstillstånd för besök. Läs mer om visum på; och information om viseringar (visum) på; En inbjudan från Linnéuniversitetet måste bifogas ansökan om visum.

4 Sida 4 (15) Inbjudan från Linnéuniversitetet Vi de tillfällen då gästforskaren måste ansöka om visum, ska en inbjudan från Linnéuniversitetet bifogas ansökan. Inbjudan från Linnéuniversitetet kan innehålla följande uppgifter: den sökandes namn och födelsedatum varför den sökande ska besöka Sverige inbjudan gäller fr.o.m. - t o m försörjning information om försäkring kontaktperson vid institutionen Uppehållstillstånd Den som på förhand vet att han eller hon vill vara i Sverige längre tid än tre månader ska söka uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan man ansöka om vid ambassad eller utlandsmyndighet i hemlandet. Ansökan behandlas av Migrationsverket och beslut skickas till ambassad/utlandsmyndighet. Det finns även en elektronisk ansökan att fylla i på Migrationsverkets hemsida för vissa målgrupper t ex gästforskare och doktorander. Ansökan går elektroniskt direkt till Migrationsverket och man behöver bara gå till ambassaden för att hämta ut beslutet. Tillståndet ska vara klart innan avresa från hemlandet. Från och med fredag 20 maj 2011 får den som beviljas uppehållstillstånd ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som bevis för sitt tillstånd. UT-kortet innehåller foto och fingeravtryck som lagras digitalt. Den som inte redan har lämnat fingeravtryck eller fotograferats kommer att få tillfälle att göra det innan kortet tillverkas. Läs mer i Migrationsverkets faktablad om UT-kortet. För att få tillståndet krävs för gästforskare att Linnéuniversitetet har upprättat ett mottagningsavtal för gästforskare och för doktorander ett intyg om försörjning i Sverige. Läs mer på migrationsverkets hemsida; Om uppehållstillstånd för gästforskare; Blankett Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare (MIGR ) på engelska Application for a residence permit for a visiting researcher (MIGR ) Om uppehållstillstånd för studerande och doktorander;

5 Sida 5 (15) Blankett Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander (MIGR ) engelska Application for residence permit for students and doctoral students (MIGR ). Övriga kategorier ansöker om Uppehållstillstånd för besök eller bosättning. (MIGR. På svenska eller engelska ). Angående medföljande till gästforskare eller annan arbetstagare Make, maka eller sambo och minderåriga barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för samma tid som gästforskaren. Make, maka eller sambo kan också få arbetstillstånd om gästforskaren fått tillstånd för minst sex månader. Angående medföljande till doktorand Eftersom doktorander med utbildningsbidrag räknas som studerande, så gäller andra regler än för anhöriga till gästforskare. Familjemedlem till en student med uppehållstillstånd för studier kan också få uppehållstillstånd för samma tid, om han/hon uppfyller villkoren för detta. Han/hon får dock inte arbeta under tillståndstiden. Mottagningsavtal Ett särskilt mottagningsavtal ska användas då forskare från länder utanför EU eller EES bjudits in av Linnéuniversitetet för att bedriva forskning i Sverige längre tid än tre månader. Mottagningsavtalet är en förutsättning för att universitetet ska få ta emot gästforskaren och för att forskaren ska kunna få uppehållstillstånd. Avtalet är en del av gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd. Avtalet måste skrivas under av både universitetet och gästforskaren. Blankett finns på Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige (MIGR ) eller engelska Form Hosting Agreement (MIGR ). Avtalet ska bl. a innehålla uppgifter om: syfte, längd och finansiering av forskningsprojektet gästforskarens kvalifikationer för att genomföra uppdraget gästforskarens arbetsvillkor en heltäckande sjukförsäkring om gästforskaren ska vistas kortare tid i Sverige än ett år tillräckliga medel för uppehälle för gästforskaren under vistelsen i Sverige och för återresan (gällande från 1 april 2010, 2

6 Sida 6 (15) Högskoleverkets föreskrifter: En gästforskare ska minst ha tillgång till kr för sitt uppehälle under varje månad av sin vistelse i Sverige) Arbetstillstånd Nordiska medborgare Nordiska medborgare kan arbeta och bo i Sverige utan några krav på arbetstillstånd, registrering eller uppehållstillstånd. EU/EES-medborgare Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd. Vill du stanna längre än tre månader måste du registrera dig hos Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår. Icke EU-medborgare Medborgare från ett land utanför EU, som ska arbeta i Sverige, måste ha ett arbetstillstånd. Gäller arbetet mer än tre månader behövs även ett uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller bl. a gästforskare och studenter vid universitet och högskola. Gästforskare behöver ett mottagningsavtal, se ovan. Läs mera om arbetstillstånd och vad som krävs på Annat engagemang än gästforskare Anställer universitetet t ex en gästlärare eller administrativ personal från ett tredje land, krävs en ifylld blankett; Anställningserbjudande/Offer of Employment används (MIGR232011) som finns på Blanketten ska användas vid första ansökan och vid förlängning. Mer information finns på blanketten. Sjukförsäkring Det är viktigt att gästforskaren och ev. medföljande har en sjukförsäkring under vistelsen i Sverige. Om man omfattas av den svenska sjukförsäkringen eller ej beror på många olika faktorer; dels om det gäller doktorander med utbildningsbidrag eller forskare efter doktorsexamen, dels hur forskningen finansieras, forskarens medborgarskap, vilket land forskaren kommer ifrån, tiden för vistelsen i Sverige, tiden för eventuellt uppehållstillstånd samt grunden för tillståndet. Gästforskaren bör innan avresa kontakta sin försäkringskassa i hemlandet för att tala om att de ska bo/arbeta i Sverige. De kan då få svar på vad som gäller och var de ska vara försäkrade. Ny EUlagstiftning gäller från 1 maj 2010 som jämställer doktorander och studerande med förvärvsarbetare. Sverige har också konventioner med vissa länder utanför EU. Kontakta alltid Försäkringskassa i Sverige om något är oklart inför ankomst av utländska gästforskare.

7 Sida 7 (15) Hemförsäkring För att skydda personliga tillhörigheter, rekommenderas gästen att ta en hemförsäkring i hemlandet innan avresa. Möjlighet finns också att kontakta ett svenskt försäkringsbolag om gästen stannar en längre tid. Familj Kommer familjen med? Tänk då på att de också kan behöva visum, uppehållstillstånd mm, beroende på medborgarskap och längd för vistelsen. De behöver också se till att det finns en heltäckande sjukförsäkring. Bostad Linnéuniversitetet har inte några egna lägenheter att tillgå och har inte någon skyldighet att ordna med boende till gäster men den som tar hit en gäst bör hjälpa till och informera vart gästen kan vända sig för att söka efter ett boende. Planera introduktion Planera vilken introduktion som ska ges på institutionen och undersök vad som sker på universitetet den aktuella perioden. Förbered arbetsplats, dator, nycklar och passerkort. Ska en fadder utses? Vilka på universitetet ska gästforskaren träffa under introduktionen? Anordnas någon mottagning? Anmälan till svenskakurs?

8 Sida 8 (15) CHECKLISTA vid ankomst och installerande av utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal. Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Praktisk introduktion Registrera uppehållsrätt hos Migrationsverket vid vistelse längre än 3 månader. Skatteverket. Folkbokföring eller samordningsnummer. Skatt Sjukvård och Sjukförsäkring Bankkonto ID-kort Checklistan genomgången av: Datum:

9 Sida 9 (15) Praktisk introduktion Det är viktigt att den nyanlända forskaren blir väl introducerad vid Linnéuniversitetet och institutionen. Framför allt är det viktigt att känna till rättigheter och skyldigheter man har som exempelvis doktorand. Olika regler kan gälla för anställda respektive för dem som har stipendium. Foldern Guide för anställda kan överlämnas till den nyanställde, vilken innehåller information kring anställningen, så som löneutbetalning, arbetstider, personalaktiviteter mm. Se även personalavdelningens Checklista för introduktion vid Linnéuniversitetet. Registrera uppehållsrätt EU-medborgare vars vistelse i Sverige ska vara längre än tre månader ska registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan. Blankett Registration of right of residence (MIGR ) finns på Registreringsbeviset gäller tills vidare och behöver inte förnyas. Gäller det en anställning så ska EU/EES-medborgaren bifoga ett anställningsintyg från Linnéuniversitetet. Läs mer på Blankett från Migrationsverket kan användas, Anställningsintyg (MIGR ). Gäller det en doktorand med annan finansiering än lön, så räknas man som student. Mer information om t ex vilka dokument som ska bifogas finns på OBS! Nordiska medborgare kan vistas och bo i Sverige utan några krav på registrering eller uppehållstillstånd. Skatteverket Folkbokföring. Gästforskaren ska omedelbart folkbokföra sig hos Skatteverket, om vistelsen i Sverige planeras bli ett år eller längre, för att få svenskt personnummer. Personligt besök underlättar handläggningen. Om vistelsen är kortare tid än ett år, kan personen få ett samordningsnummer av Skatteverket. Detta nummer används bl. a vid betalning av SINK-skatt, vid kontakt med olika myndigheter och vid ansökan om att öppna bankkonto. Läs mer om samordningsnummer på 2010/skvm f91f abe html Blankett Rekvisition av samordningsnummer ( pdf). Finns på Skatt SINK-skatt, preliminärskatt eller forskarskatt? Vilket som är fördelaktigast för gästforskaren kan bero på många olika faktorer. Kontakta alltid en handläggare om du är osäker.

10 Sida 10 (15) Obegränsat eller begränsat skattskyldig Obegränsat skattskyldig gäller bosatt, person med stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige. Begränsat skattskyldiga är övriga. Som regel gäller följande när man anlitar utländsk personal: Kortare tid än 6 mån Begränsad skattskyldighet SINK-lagens regler Inkomstskattelagen möjlighet att välja Längre tid än 6 månader Obegränsat skattskyldig i Sverige Inkomstskattelagens regler Skatteavtal Skatteavtal finns med nästan 90 länder. Kontrollera om Sverige har skatteavtal med aktuellt land. Skatteavtalet är till för att undvika beskattning i två länder. Det kan bara begränsa ett lands rätt att beskatta, inte utöka. De flesta skatteavtalen finns på Skatteverkets hemsida se A-Ö och klicka på Skatteavtal. Stipendier och bidrag är oftast skattefria. I vissa avtal har Sverige avstått sin rätt att beskatta inkomster för professorer/lärare eller forskare. Mera information och en handledning för beskattning finns på Skatteverkets hemsida, se A-Ö och klicka på Obegränsat eller begränsat skattskyldig. SINK-skatt (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) om personen anställs för max 6 månader. Läs mer om SINK-skatt på Tillfälligt anställda i Sverige, Snabbfakta (31511_02.pdf). Preliminärskatt om personen anställs för 6 månader eller mer. Detta görs på blanketten SKV 4402, som man beställer direkt från Ansökan om skattelättnad (forskarskatt) till Forskarskattenämnden senast tre månader efter påbörjat arbete. eliefforforeignkeypersonnel.4.383cc9f31134f01c98a html Sjukvård och Sjukförsäkring Forskare som stannar i Sverige kortare tid än ett år Forskare från Norden, EU/EES och Schweiz

11 Sida 11 (15) Forskare från dessa länder som är anställda vid Linnéuniversitetet för kortare tid än ett år erhåller vård på samma villkor som personer bosatta i Sverige, dvs. de betalar endast patientavgift. För vårdgivaren ska denna grupp kunna visa upp sitt pass eller nationella ID-kortet samt Anställningsintyg (MIGR ) som visar att han/hon är anställd vid Linnéuniversitetet. Blanketten finns på Om personen inte har en anställning ska han/hon istället ha med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) från hemlandet. Observera att personer som inte har en anställning endast har tillgång till nödvändig vård, medan anställda har tillgång till både nödvändig och planerad vård. Forskare från länder utanför Norden, EU och EES För forskare som är medborgare i länder utanför Norden, EU/EES och som har en anställning vid Linnéuniversitetet för kortare tid än ett år/vistas i Sverige kortare tid än ett år, kan Linnéuniversitetet teckna en GIF-försäkring med Kammarkollegiet. GIF-försäkringen ersätter bl. a nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbas av sjukdom eller olycksfall. Inskrivning och registrering hos Försäkringskassan En person som bosätter sig i Sverige utan att bli folkbokförd, måste anmäla sig till Försäkringskassan. En person som kommer till Sverige för att arbeta kan anmäla detta till Försäkringskassan. Försäkringen aktualiseras annars vid ansökan om förmån. Se faktablad Försäkrad när du bor eller arbetar i Sverige (FK4068_Fa). Vad krävs för att registrera sig? Se blanketten Uppgifter för registrering (Blankett 5456) (eng. Registration Information (Blankett 5456) där det också står vilka bilagor som ska bifogas. Blanketten finns på sök Privatpersoner, Faktablad, Arbetsgivare. Medföljande personer (familj) Olika villkor gäller för medföljande beroende på vilken typ av arbets- /uppehållstillstånd som gäller samt finansieringen av uppehället. Observera att medföljande personer inte omfattas av forskarens GIFförsäkring. I fall då de medföljande inte blir folkbokförda, blir kostnaderna för läkarbesök de faktiska, vilka är avsevärt högre än den patientavgift man som folkbokförd betalar för läkarbesök. En försäkring tecknad innan avresan från hemlandet är därför nödvändig. Om en försäkring för den medföljande inte finns, ber vi dem kontakta Linnéuniversitetet och meddela detta. En GIFförsäkring kan då tecknas även för den medföljande men som denne får bekosta själv. För nordiska medborgare, se även följande webbsidor;

12 Sida 12 (15) Forskare som stannar mer än ett år Forskare som har en anställning för mer än ett år eller vistas i Sverige i mer än ett år ska registrera sig som bosatta i Sverige (folkbokföras hos Skatteverket) och får då vård på samma villkor som övriga personer bosatta i landstinget. När du är folkbokförd i Sverige behöver du inte anmäla dig till Försäkringskassan förrän du begär en förmån. Fyll i blanketten Uppgifter för registrering(5456) och skicka till Försäkringskassan. Den finns på under fliken Blanketter, Ladda ner blanketter, Register och registrering. Medföljande personer (familj) På vilket sätt medföljande omfattas av Socialförsäkringslagen beror på om de har anställning, studerar eller enbart bor i Sverige. När det gäller rätten till sjukvård regleras denna rätt inte i reglerna om socialförsäkring, utan av hälso- och sjukvårdslagen och är kopplad till folkbokföringen. Däremot omfattas rätten till sjukvård av EU-lagstiftningen. Därför har det betydelse i vilken situation personen befinner sig. OBS! Kontakta alltid Försäkringskassan om något är oklart. Det finns en särskild kontaktsida för Myndigheter och samarbetspartners. Vi behöver alltså inte ringa till Kundcenter för privatpersoner. Gå till och fliken Myndighet och samarbetspartner. Där finns kontaktuppgifter för telefon till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Bankkonto Internationella gäster och internationella studenter vid Linnéuniversitetet hänvisas till Nordea. Gäst som vill öppna bankkonto ska ha med sig: ett intyg att de är gästforskare/stipendiat på Linnéuniversitetet. passet Det finns olika typer av konton som gästen kan få, men som regel bör man stanna i Sverige minst 6 månader för att få öppna ett lönekonto. Om man stannar kortare tid, så finns det andra typer av konton som man kan öppna, men då är det inte kopplat betalkort eller betaltjänster till kontot. Vill institutionen överföra lön till gästen, så finns blankett för transferering av lön till utländsk bank.

13 Sida 13 (15) ID-kort Man ansöker om ett ID-kort hos Skatteverket. Sökanden måste besöka Skattemyndigheten personligen för att bli fotograferad, styrka sin identitet*, bevisa att han/hon har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer samt uppvisa kvitto på att avgiften på SEK 400 är inbetald till Skatteverkets konto. *Styrka sin identitet, innebär att om gästen är EU-medborgare och har ett giltigt s.k. EU-pass (eller ett pass från Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från eller senare, så räcker det med att passet visas upp). För alla andra utländska gäster krävs det att en intygsgivare följer med. Detta kan vara t ex en institutionsföreståndare eller internationell handledare vid universitetet. Se Skatteverkets sida om ID-kort för mer information. ml

14 Sida 14 (15) CHECKLISTA före avresa För utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk personal. Gäst/namn Titel Ankomst/ Avresa Födelsedatum Land/ hemuniversitetet E-post Institution Värd Gästens hemland: Norden EU/EES Icke EUland Bostad Bank Pensionsmyndigheten Folkbokföring och adress Returnera lånematerial Forskningsmaterial Checklistan genomgången av: Datum:

15 Sida 15 (15) Bostad Säg upp hyresavtal i god tid innan avresa. Se till att gästen lämnar nyckel/nycklar och tar med personliga tillhörigheter. Bank Gästen bör avsluta eventuella bankkonton. Pension Som anställd vid Linnéuniversitet omfattas man av tjänstepensionsavtalet PA03. När gästen slutar sin anställning vid Linnéuniversitetet, kan han/hon behöva kontakta Pensionsmyndigheten. Den som har arbetat och betalat skatt i Sverige har tjänat in till svensk pension. Den har man alltid rätt till även om man bor i ett annat land. Pensionsmyndigheten kan sätta in pensionen på ett utländskt bankkonto. Läs mera på Pensionsmyndighetens hemsida under Bosatt utomlands. Folkbokföring och adress När gästen flyttar från Sverige ska han/hon senast en vecka före utresan anmäla detta till skattekontoret. Gästen avregistreras då från folkbokföringen. Observera att man inte nödvändigtvis upphör att vara skattskyldig i Sverige när man avregistreras från folkbokföringen. De uppgifter som lämnas i utflyttningsanmälan kan komma att användas vid bedömningen av eventuell skattskyldighet. Se Skatteverkets blankett Anmälan flyttning till utlandet (SKV 7665) eller den engelska blanketten Notification, Moving Abroad (SKV 7665b). OBS! Se till att gästen lämnar uppgift om den nya adressen, även om han/hon bara flyttar inom Sverige. Lånematerial Meddela gästen att allt lånat material ska återlämnas. Nycklar och passerkort mm lämnas tillbaka och eventuella kvittenser skrivs på. Forskningsmaterial Se till att forskningsmaterialet är arkiverat på institutionen. Be gästen städa tjänsterummet från personliga saker.

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid naturvetenskapliga fakulteten som arbetar med utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig

Läs mer

Checklista vid mottagande av utländsk personal

Checklista vid mottagande av utländsk personal Checklista vid mottagande av utländsk personal Här finns en checklista med information för personal vid Göteborgs universitet som arbetar med utländska gästforskare, gästföreläsare, PhD och övrig utländsk

Läs mer

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande Innan ankomst Inför ankomst 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande 1. Bostad Bostadssituationen är mycket svår i Lund och universitetet har begränsade möjligheter

Läs mer

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE

Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd GÄSTFORSKARE Uppehållstillstånd gästforskare 1. Hosting agreement (mottagningsavtal) 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar 6. Förlängning

Läs mer

Uppehållstillstånd gästforskare

Uppehållstillstånd gästforskare Uppehållstillstånd gästforskare Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Hosting agreement (mottagningsavtal) Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Hosting agreement

Läs mer

Uppehållstillstånd DOKTORANDER

Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd DOKTORANDER Uppehållstillstånd doktorander 1. Antagningsbeslut, studie- och anställningsintyg 2. Ansökan om uppehållstillstånd 3. Beslut och anställning 4. UT-kort 5. Familjemedlemmar

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Uppehållstillstånd doktorander

Uppehållstillstånd doktorander Uppehållstillstånd doktorander Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Antagningsbesked/Letter of acceptance Ansökan om uppehållstillstånd Beslut UT-kort Familjemedlemmar Förlängning Steg 1 Antagningsbesked/Letter

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Vid ankomst till Sverige

Vid ankomst till Sverige Vid ankomst Vid ankomst till Sverige 1. Resa och mottagande 2. Planera arbetsplatsintroduktion 3. Personnummer/samordningsnummer 4. Meddela skatteverket 5. Bankkonto 6. Pension 7. Språkkurs 8. LICH 1.

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan 112011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige SKV 720 utgåva 5 Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan 114011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förlängningsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2017 Arbetsgivaravgifter Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk person åt ett svenskt företag

Läs mer

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer Signatur Denna blankett

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige 148011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige för dig som befinner dig utanför Sverige Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som

Läs mer

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014

Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter. 9 april 2014 Folkbokföring Personnummer och samordningsnummer för utländska studenter 9 april 2014 Folkbokföring Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige Fortlöpande registreras

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Ansökan för arbetstagare om:

Ansökan för arbetstagare om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för arbetstagare om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd Information om vad som

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier Vid förslag om ändringar i detta dokument kontakta Migrationsverket via e-post markus.filipsson@migrationsverket.se Innehåll i detta

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Utländsk arbetskraft en handledning för medlemsföretag i SLA

Utländsk arbetskraft en handledning för medlemsföretag i SLA Utländsk arbetskraft en handledning för medlemsföretag i SLA 1 Innehållsförteckning I Anställning av utländsk arbetskraft 3 I: 1 EU/EES medborgare 3 I: 2 M edborgare från land utanför EU/EES 7 2 Utländsk

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om:

Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för professionell idrottsutövare och tränare (CI) om: Visering Dossiernummer Sign Ärendenummer Uppehållstillstånd Arbetstillstånd

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Ansökan för au pair (CH) om:

Ansökan för au pair (CH) om: Plats för foto Inkom Migrationsverket Inkom utlandsmyndighet År, månad, dag Ansökan för au pair (CH) om: Uppehållstillstånd Dossiernummer Sign Ärendenummer Arbetstillstånd Information om vad som krävs

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadsförfattare Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Välkommen till Kramfors!

Välkommen till Kramfors! Välkommen till Kramfors! VÄLKOMMEN TILL KRAMFORS! Uppehållsrätt För att vistas i Sverige längre än tre månader måste du söka uppehållsrätt. Detta gör du genom att skicka inblanketten Registrering av uppehållsrätt

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler och anvisningar för anknytning. Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med Regler och anvisningar för anknytning Gäller från och med 2017-07-01 Regler och anvisningar för anknytning Dnr 1-556/2017 Innehåll Regler... 4 Tillämpningsområde... 4 Allmänna förutsättningar... 4 Förutsättningar

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning

INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER. EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER EU:s regier Socialforsakringskonventioner Svensk lagstiftning INKOMSTGRUNDAD ALDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER Sid. Forord 1 Forkortningslista 9 Forordning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56 Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare har i uppdrag

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige.

INTERNATIONELLA TRANSFERKORT. Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. INTERNATIONELLA TRANSFERKORT Här nedan finns nyttig information kring hur Ni registrerar en utländsk spelare för spel i Sverige. Spelare som behöver internationellt transferkort när de ska spela ishockey

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010)

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) DNR Exempel på skrivningar för redan anställd vid GU som är folkbokförd och betalar skatt i Sverige. Viktigt att observera att skrivningarna

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual

Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual Kassaregistrera olika patienttyper i Cosmic- Användarmanual INSTRUKTION 2 (11) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 TURIST... 3 2.1 EU/EES...3 2.2 Utland med konvention...4 2.3 Utland utan konvention...4 3 ASYLSÖKANDE...

Läs mer

2 (5) 2. Gällande rätt m.m.

2 (5) 2. Gällande rätt m.m. 2 (5) International Cities of Refuge Network (ICORN)är fristädernas nätverk. ICORN är en medlemsorganisation som utgörs av fristäderna själva. Organisationen har sitt säte i Norge. Fristaden och ICORN

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare

Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare 124011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för egna företagare Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar att

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer * SKV M Skatteverket kan tilldela samordningsnummer på begäran av en statlig myndighet

Läs mer

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG OM FERIEARBETE

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG OM FERIEARBETE AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG OM FERIEARBETE KONUNGARIKET SVERIGES REGERING (Sverige) och REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad )

FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM. (Version 4, upprättad ) izave FYSISKA PERSONER OBLIGATORISKA FRÅGOR AVSEENDE PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM (Version 4, upprättad2017-08-16) Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007

Kommittédirektiv. Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap. Dir. 2007:56. Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Kommittédirektiv Identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap Dir. 2007:56 Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utreda

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring

Information info r din utlandstja nstgo ring Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012 Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer