Personalhandbok Skanol AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok Skanol AB www.skanol.com"

Transkript

1 Personalhandbok Skanol AB Side 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Om Skanol AB... 4 Värden och motton... 6 Vad kan du förvänta av Skanol... 6 Vad förväntar Skanol av dig... 7 Trafikkultur... 7 Trafikljuset... 7 Lön- & gagereglering... 8 Lön- & gageutbetalning... 8 Personalregistrering... 8 Anställningsvillkor... 9 Påklädning... 9 ID-kort... 9 Tystnadsplikt Rekryteringspolicy - chaufförer Politik för säkert beteende hos chaufförer Träningspolitik - chaufförer IT-politik Frånvaro i förbindelse med sjukdom Märkesdagar Tjänstledighet Information och kommunikation Upsägelse från företagets sida Uppsägningsvarsel Rekommendationer och uttalanden Seniorpolitik Körning i företagets tjänst Medarbetarutvecklingssamtal Sammankomster Hälsoundersökningar Side 2

3 Förord Denna personalhandbok gäller för alla anställda inom SKANOL AB. Personalhandboken innehåller många praktiska upplysningar som du ska vara uppmärksam på i vardagen. Handboken kommer att revideras i takt med företagets utveckling. I tillfälle av avvikelser mellan personalhandboken och ditt anställningsavtal eller överenskommelsen är det altid anställningsavtalet eller överenskommelsen som gäller. Om du har frågor till innehållet i personalhandboken eller om du på annat sätt är i tvivel om något angående din anställning är du alltid välkommen att kontakta din närmsta chef eller undertecknad. Göteborg, Maj 2010 Thomas Corneliussen VD Side 3

4 Om Skanol AB SKANOL AB är ett 100 % ägt dotterbolag till SKANOL A/S i Danmark SKANOL A/S i Danmark etablerades 2001 och ägs 50% av energibolaget Uno-X Energi A/S och 50% av logistikföretaget Frode Laursen A/S. SKANOL sysselsätter ca. 140 medarbetare i Danmark och Sverige. Företaget äger ca 100 tankbilar samt ett antal släp och trailers. Dessutom har vi cirka 35 åkerier som är fast anknutna. Mission (varför finns vi?) Skanol erbjuder distributions- och logistiklösningar inom ADR-gods transporterat på tankbil i Norden. Lösningarna tar utgångspunkt i våra distributionskoncept samt våra medarbetares kompetenser inom ADR och distributionslogistik. Vision (vad vill vi uppnå?) Skanol vill vara bland de 3 största leverantörerna av distributions- och logistiktjänster i Norden inom farligt gods transporterat på tankbil. Styrelse Skanol ABs styrelse består av följande personer: Ebbe Merrild Loiborg (ordförande) Bo Christiansen, Uno-X Energi A/S Annie S. Thomsen, Frode Laursen A/S Elo Andersen, Uno-X Energi A/S Side 4

5 Organisationsplan VD Thomas Corneliussen Teknisk Ansvarig Finn Petersen Controller, IT Jan Grouleff Adm. Chef Claus Bang Kate Hvas Anna Knudsen Bente Friis Morten Pedersen Charlotte Sørensen Områdeschef DK-Väst Karen Rasmussen Områdeschef DK-Öst Herluf Hansen Områdeschef Sverige Torbjörn Mattson Martin Uhrskov Wolfgang Schlüter Martin Ahlgreen Kasper V. Christensen Søren Stokholm Jacob Sejr Poulsen Casper B. Jacobsen Ca. 75 chaufförer + 14 åkerier Kim Madsen Anders Petersen Mette Bøgild Ca. 35 chaufförer + 12 åkerier Ca. 20 chaufförer Side 5

6 Värden och motton Syftet med Skanols motton är att berätta vad som kännetecknar vårt sätt att arbeta på. Dessa motton ska användas till att hålla fast i de positiva sakerna med Skanol. Vi ska påminna varandra om dem i vardagen och vi ska använda dem när vi berättar för nya kollegor vad vi förväntar av dem. Dessa motton ska användas aktivt i det dagliga arbetet, vid medarbetarmöten på orterna och i SkanolNytt. 1. Vi är rädda om oss själva, varandra, kunderna och miljön: avgör alltid risken (är det grönt, gult eller rött?) 2. Vi gör allting på rätt sätt från början! 3. Vi vill utveckla oss och vi erkänner att vi kan bli bättre! 4. Vi tilltalar varandra ordentligt och vi använder humor med respekt! 5. Vi är villiga till förändring! 6. Vi har respekt för varandras arbete! 7. Vi håller vad vi lovar! 8. Vi använder pengar med omtanke! 9. Vi vill arbeta för att göra Skanol till kundens bästa val! Vad kan du förvänta av Skanol Som anställd hos Skanol kan du bl.a. förvänta: - Ordentligt ledarskap - Trygghet i anställningen - Ordnade förhållanden - Jobbrotation, om så önskas - Social samvaro - Att det visas respekt för den enskilde - Att avtal hålls - Utbildningsmöjligheter - Bra arbetsmiljö - Svar på de frågor som du ställer Side 6

7 Vad förväntar Skanol av dig Som anställd hos Skanol förväntar vi bl.a. att du: - Har en positiv inställning - Är beredd på omställningar (t.ex. IT, nya uppgifter, ändrade rutiner) - Är flitig och noga med ditt arbete - Är flexibel (stannar tills man är färdig) - Är ansvarstagande - Är lojal mot Skanol - Är ärlig - Inte deltar i mobbning Trafikkultur Som chaufför hos Skanol förväntar vi att du håller dig till följande enkla riktlinjer: - Håll kör-/vilotidsreglerna och hastighetsbegränsingarna - visa hänsyn i trafiken - Rena lastbilar, släp och trailers - Akta cyklister och fotgängare speciellt vid högersvängar - Håll avstånd - Kom ihåg inställning av speglar - Kom ihåg att löpande kolla upp den lagpliktiga säkerhetsutrustningen och fordonets bok. - och sist men inte minst: inga onödiga och dumma omkörningar! Trafikljuset Trafikljuset har till föremål att sätta fokus på säkerheten i det dagliga arbetet. Budskapet är enkelt: Utvärdera alltid risken innan du börjar ditt uppdrag är det grönt, rött eller gult? Side 7

8 Jag har tänkt mig för och ser ingen risk. Arbetet kan fortsätta. Jag har tänkt mig för och jag ser en liten risk. Nu skall jag vara vaksam men arbetet kan fortsätta när jag bedömt och värderat risken Till exempel: Innan jag kör in på en mindre väg, grusväg. Bär vägen? Går det att möta ett annat stort fordon? Går det att vända? Lokaltrafik, barn och djur? Jag blir störd under lossning. - Avbryt och gör om från början. Kontrollera allt en gång till. Jag har tänkt mig för och ser en stor risk. Arbetet stoppas och jag meddelar kund, arbetsledning samt skriver en rapport: Till exempel: Trasigt överfyllnadskydd. Måste klättra på stegar för att utföra arbetet. Mycket dåliga väg- och väderförhållanden. Risk för personlig säkerhet. Lön- & gagereglering Som överenskommelseanställd regleras din lön i förhållande till gällande överenskommelse mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Lön- & gageutbetalning Som överenskommelseanställd är du avlönad jmf. överenskommelsen och får utbetalt din lön en gång i månaden. Lönnen är till rådighet på ditt lönekonto den 25:e varje månad. Personalregistrering Du har plikt att hålla företaget orienterad om följande: - adress - bankkontonummer - telefonnummer (mobil/privat) - hemmaboende barn (förutsättning för att kunna ta ut VAB) - kontaktperson i förbindelse med olycka Upplysningarna gives till områdeschefen Side 8

9 Anställningsvillkor Alla chaufförer anställs i enlighet med chaufförsöverenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Områdeschefen är ansvarig för anställning av chaufförer. Avskedande av chaufförer sker i samråd med den verkställande direktören. Raster Raster utgör automatiskt. 45 minuter varje dag och betalas av medarbetaren. Raster dras Generellt Väsentliga ändringar i anställningsvillkoren sker alltid skriftligt, med mindre de är omfattat av en hänvisning till överenskommelsen i anställningsavtalet. Du får inte ha ett annat avlönat arbete bredvid din anställning hos Skanol med mindre detta är skriftligt godkänt av områdeschefen. Diskrimination All diskrimination som följd av kön, ålder, tro, hudfärg, handikapp, religion, sexuell läggning eller socialt eller etniskt ursprung är ovälkommet inom företaget. Känner sig en medarbetare trakasserad eller diskriminerad är det ledningens ansvar att gripa in. Alla tjänster inom företaget tillsätts alltid med den bästa kvalificerade ansökningen. Företaget går därför inte in för könskvotering. Män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Påklädning Det ges arbetskläder efter behov till alla chaufförer som är anställda inom företaget. Chaufförerna ska änvända de av företaget givda kläderna. Bara arbetskläder med gällande SKANOL-logga får användas och chauffören har ansvaret för att kläderna hålls rena och representabla. Kläder och försvarsmedel tillhör företaget och får bara användas under arbetstiden. Kläder och försvarsmedel ska återlämnas i förbindelse med eventuellt frånträdande. I övrigt hänvisas till gällande procedur för utlämning av arbetskläder. ID-kort När du tillträder din tjänst inom företaget får du ett personligt identifikationskort. Du ska bära kortet på dig när du är på arbetet så att du kan visa det på begäran. ID-kortet ska lämnas tillbaka i förbindelse med eventuellt frånträdande. Side 9

10 Tystnadsplikt Du har tystnadsplikt omkring de förhållanden som du bekantas med under din anställning angående företaget. Detta gäller i det omfånget då hemlighållande enligt sakens natur krävs. Din tystnadsplikt slutar inte gälla efter ett frånträdande från en tjänst. Konfidentiella papper får inte tas bort från företaget eller kastas bort utan att makuleras först. Rekryteringspolicy - chaufförer Ett bärande motto i Skanol är att ha kvalificerade och kompetenta medarbetare. Innan anställning av en ny chaufför ska han/hon vara orienterad om de arbetsuppgifter och plikter som ska utföras, liksom att ansökaren ska orienteras om företagets politik. Dessutom ska relevanta kompetenser klarläggas. Alla ansökningar ska vara skriftliga eller inskickade via det elektroniska formuläret på Skanols hemsida. Ansökningen bildar härefter utgångspunkt för jobbsamtalet var efter det tas ställning till en ev. anställning. Jobbsamtalet baseras på en grundlig genomgång av de arbetsvillkor den nya medarbetaren ska ingå i samt klarläggande av nödvändiga kompetenser. Jobbsamtalet hålls av områdeschefen och kommer att innehålla följande huvudpunkter: Företaget och jobbet o Information om Skanol o Orientering om uppgifter, lönevillkor och överenskommelse, arbetstid, skift m.m. Personliga upplysningar och kvalifikationer o Kartläggning av körkort, ålder, erfarenhet, referenser, hälsa, medicinkonsumtion m.m. Förväntningar och motivation o Karläggning av anledning till att jobbet har sökts, ömsesidiga förväntningar m.m. Skanol använder Intervjuschema till förare för att få följande minimumkrav som diskuteras vid jobbsamtalet. Körkort Ansökaren ska ha ett giltigt körkort till relevanta fordonskategorier. Dessutom ska ansökaren på uppmaning kunna visa ett stort kunnande om trafikreglerna. ADR-bevis Ansökaren ska ha giltigt ADR-bevis. Alternativt ska en eventuell anställning ske under förutsättning att en ADR-kursen genomförs och att den blir godkänd. Side 10

11 Straffattest Ansökaren ska som utgångspunkt kunna dokumentera att han/hon inte är straffad. I vissa tillfällen och utifrån en individuell värdering kan det givas undantag. I dessa tillfällen ska anställning godkännas av verkställande direktör. Läs- och räknekunskaper Ansökarna ska genomföra ett läs- och räknetest med tillfredsställande resultat. Detta test görs genom att använda Förartest allmänna kunskaper Referenser Det ska alltid klargöras huruvida det kan fås referenser från tidigare arbetsgivare. Om detta är möjligt, insamlas och värderas referenserna härunder om möjligt en dokumentation av chaufförens historik med skador. Är det inte möjligt att få referenser angives orsaken på samtalsschemat. Ålder Skanol har inte fastslagit ett ålderskriterium för chaufförer men ansökaren ska ha minimum 3 års erfarenhet av körning med släp och trailer. Hälsa Chauffören ska generellt sett ha en hälsa som gör att han/hon på fullt försvarligt vis kan föra tankbilen och lösa de uppgifter som är förbundna med detta (lassning, avlastning, lyfta av slangar m.m.). Det genomförs regelbundna hälsoundersökningar. Medicin Ansökaren får inte vara beroende av/ta medicin som kan ha negativt inflytande på jobbet som chaufför. Generellt ang. inställning och beteende Ansökaren ska under samtalet överbevisa områdeschefen om att han/hon har en tillfredsställande framtoning och beteende att han/hon är höflig, lugn och kan både samarbeta och arbeta självständigt, är stabil och har den uthållighet och självdisciplin. Förmågan till att kunna värdera risker är alltavgörande för en anställning. Om det ingås ett avtal om anställning registreras alla relevanta upplysningar om chauffören i den elektroniska medarbetardatabasen. Alla chaufförer ska genomföra relevant utbildning med tillfredsställande resultat innan han/hon börjar självständigt arbete. Side 11

12 Politik för säkert beteende hos chaufförer Alkohol, medicin & rusmedel Medarbetare får inte komma på jobbet i ett tillstånd där de är påverkade av alkohol eller rusmedel liksom de inte får lukta alkohol eller på annat sätt bidra till att skapa oklarhet om Skanols restriktiva politik på detta område. Det är inte tillåtet att intaga alkohol på arbetsplatsen. Enda undantaget är vid officiella receptioner där det undantagsvis kan ges dispens om det i förväg avtalas med den verkställande direktören. Det får inte förekomma alkohol i fordonen. Medarbetarna får inte intaga medicin som kan ha negativt inflytande på utförandet av jobbet som chaufför. Alla medarbetare har plikt att upplysa om de använder/intar medicin som är märkt med varningstriangel och d.y.l. Skanol har en nolltolerans-politik på ovanstående områden. Överträdelse kan få konsekvenser för medarbetarens anställningsvillkor i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Det finns alkolås i alla fordon. Därutöver görs tillfälliga stickprover och rusmedelstest bland chaufförerna, således att alla chaufförer kontrolleras 2 gånger om året. Resultaten registreras i databasen för chaufförsuppföljning Kör-/vilotidsregler Chaufförer ska hålla gällande kör-/vilotidsregler ovillkorligt. Bryts ovanstående kan det få konsekvenser för medarbetarens anställningsvillkor i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Det görs 100% kontroll av data på de fordon som är utrustade med digital tachograf samt stickprovskontroll på fordon som är utrustade med analog fartskrivare. Trafik Gällande trafikregler ska alltid hållas. Skanols fordon är utrustad med fartbegränsare som är satt till max 80 km/h. All körning ska vara defensiv och det ska köras efter hur förhållandena ser ut. Härunder väder och före samt den övriga trafiken. Det får inte göras onödiga och dumma omkörningar. Side 12

13 Alla bilar ska hållas rena och i vinterhalvåret hållas fria från is och snö i det omfång som är nödvändigt. Alla raster efter mörkrets inbrott ska ske på dygnsbemannade platser och det ska visas särskild försiktighet vid black spots jmf. Varningar från bilens IVMS-system. Chaufförer är förpliktade till att löpande bidra till uppdatering av black spots. Mobiltelefoner Det får inte användas mobiltelefon under körning, lassning samt avlastning. Privata mobiltelefoner ska alltid vara avstängda under arbetstiden. Mobiltelefoner i fordon får bara i mycket begränsat omfång användas till privat bruk, d.v.s. avgivande och mottagande av korta meddelanden på max 2 minuter. Ett eventuellt överdrivet förbruk i förbindelse med privat samtal dras av på lönen. Skadeförebyggande Chaufförer förväntas att arbeta på att förebygga skador med hänsyn till att reducera risken för personskada, materielskada samt skada på miljön. Skanol understödjer detta arbete genom inledande och fortlöpande träning (se Träningspolitik för chaufförer) Chaufförerna är förpliktade till att i C2-systemet rapportera händelser som kunde föra till skador (near miss), därefter utvärderas och vidareförmedlas detta och därmed ingår i det förebyggande arbetet. Det ges point (+/-) för positivt säkerhets- och miljöbeteende i form av bl.a. - perioder utan skador, olyckor och anmärkningar - kontroll av fordon - antalet av rapporter omkring osäkra förhållanden Score registreras individuellt för varje chaufför i Chaufförens professionella system. För alla chaufförer gäller det att avsaknad av förebyggande insats i form av för många skador kan få konsekvenser för medarbetarens anställning i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Lagpliktig dokumentation Chaufförer har plikt att meddela områdeschefen om det ges ett straff som antingen medför ingrepp i förhållande till att kunna göra sitt arbeta lagligt eller som ger en anmärkning på straffattesten. Bryts ovanstående kan det få konsekvenser för medarbetarens anställning i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Side 13

14 För att säkra och kunna dokumentera att alla chauffører har ett giltigt körkort samt förarkort till tachograf genomförs rutinmässig kontroll minst 2 gånger om året för alla chaufförer. Resultaten registreras i databasen för chaufförsuppföljning Mötestruktur Det hålls tool-box-möten varje vecka med alla chaufförer. Tool-box-mötena har till syfte att sätta fokus på förebyggande säkerhet och kan hållas som gemensamt möte, personligt samtal, telefoniskt eller via bilens IVMS-system. Alla tool-box-möten dokumenteras i form av loggbok. En gång i månaden hålls ett kort chaufförsmöte med syftet att ta upp förebyggande säkerhet, arbetsförhållanden samt andra aktuella ämnen. Det skrivs referat från chaufförsmötena. Säkerhetsrutvärderingar Säkerhetsutvärderingar används som en viktig insats i arbetet med att förebygga alla former för skador och olyckor. Säkerhetsutvärderingar genomförs av en representant från ledningen oftast områdeschefen eller eventuellt av den lokala säkerhetsrepresentanten. Säkerhetsutvärderingar kan omfatta alla eller delar av chaufförens arbete: Korrekt användning av säkerhetsutrustning (PPE) Korrekt lassning på ramp Vägkontroll bl.a. bälte, hastighet, rutter, rastplatser, teckengivning, mobiltelefon m.m. Korrekt avlastning hos kund eller anläggning Resultatet av säkerhetsutvärderingar dokumenteras i bilagan Säkerhetsutvärderingar. IVMS (in vehicle monitoring system) Alla fasta bilar är utrustade med IVMS-system. IVMS systemet har syftet att förebygga olyckor och säkra chauffören. Systemet registrerar och övervakar bl.a. Arbetstid Den körda rutten Hastighet Farliga platser (black spots) Användande av bilbälte IVMS-systemet används i den dagliga dialogen mellan områdeschefen och chauffören. Årlig beredskapsövning En gång om året genomförs en beredskapsövning där Skanols beredskap testas under så realistiska former som möjligt. Side 14

15 Beredskapsövningen tar utgångspunkt i erfarenheterna från tidigare övningar som faktiska olyckor. Årlig HSSE-plan Den samlade insatsen för förebyggande av skador och olyckor kan på bakgrund av politik för säkerhet hos chaufförer sammanfattas som följer: Kontroll av körkort: Kontroll av ADR-bevis Drug test Coaching-tur Säkerhetsutvärderingar Beredskapsövning Chaufförsmöten Tool-box-möten IVMS-uppföljning 2 gånger årligt per chaufför 2 gånger årligt per chaufför 2 gånger årligt per chaufför 1 gånger årligt per chaufför Minst 12 gånger årligt 1 gång årligt 12 gånger årligt Varje vecka Dagligen Träningspolitik - chaufförer Ett bärande motto i Skanol är att ha kvalificerade och kompetenta medarbetare som kan värdera den risk som är förbunden med arbetet. Inledande träning Den inledande träningen består av 3 obligatoriska element: 1. Upplärning under körning med senior driver, varaktighet minimum 10 dagar 2. Upplärning i rapportering, dokumentation, kvalitetsstyrning, produkter m.m., varaktighet 1 dag 3. Sign-off godkännande av en speciellt utbildad master driver Upplärning under körning med senior driver, varaktighet minimum 9 dagar - Efter den inledande träningsfasen i form av minimum 9 dagars upplärning av senior driver ska chauffören ha en solid kunskap om de områden som beskrivs i upplärningsschema för chaufförer. Efter genomfört förlopp utvärderas chaufförens kompetenser av senior driver innan chauffören får tillstånd att arbeta självständigt av master driver. Så väl chaufför som senior driver ska skriva under på att upplärningen är genomförd med tillfredsställande resultat (se bilaga Introduktionsschema samt Upplärningsschema) Upplärning i rapportering, dokumentation, kvalitetsstyrning, produkter m.m., varaktighet 1 dag Områdeschefen är ansvarig för denna träning. Efter genomförandet ska chauffören ha stor kunskap om följande områden: - Organisationen, härunder dagliga kontakter, fleet management m.m. - Rapportering när det gäller förebyggande och behandling av skador Side 15

16 - Riktlinjer för timrapportering och utbetalning av lön - Skanols politiker/policer och värden Fortlöpande träning Den fortlöpande chaufförträningen består, utöver lagpliktiga kurser som ADR och liknande av följande element: 1. Systematisk information om och utvärdering av skador och nära-vid-skador på chaufförsmötena 2. Tool-box-möten 3. Individuella coachingförlopp för chaufförer 4. Regelbundna kurser i defensiv körning, brandbekämpning, första hjälpen och skadeförebyggande 5. Särskild träning i ny teknologi eller ny utrustning Tool-box-möten Tool-box-möten är all kontakt mellan områdeschef, masterdriver eller daglig säkerhetsledare och den enskilda chauffören. Tool-box-möten har till föremål att rikta fokus på alla förhållanden som kan förbättra säkerheten för den enskilda medarbetaren och förebygga skador. Det hålls tool-box-moten löpande med samtliga chaufförer. Individuella coaching-förlopp för chaufförer En gång om året eller om en chaufför haft mer än 3 skador på 6 månader, genomförs ett coachingförlopp där en master driver kör med den som det gäller i 1-2 dagar allt efter områdeschefens värdering. Coachingförloppet tar utgångspunkt i upplärningsschema men har särskilt fokus på förebyggandet av skador på bakgrund av de konkreta skadorna som har lett till coachingförloppet. Regelbundna kurser i defensiv körning, brandbekämpning, första hjälpen och skadeförebyggande Defensiv driving Kurs vart annat år Brandbekämpning Kurs varje år Första hjälpen Kurs varje år På bakgrund av områdeschefens individuella värdering kan ett eller flera av dessa element prioriteras extra. Särskild träning i ny teknologi eller ny utrustning Vid införande av ny teknologi eller ny utrustning genomförs efter ledningens värdering den träning och utbildning som behövs. All inledande och förebyggande träning registreras i utbildningsdatabasen under den enskilda chauffören. Side 16

17 IT-politik Företaget ger tillgång till internet på kontoret. Detta ges med syftet att kunna knappa in C2-rapporter samt öka kommunikationsmöjligheterna i det dagliga arbetet för företaget. Användande av internet får bara ske i det omfång det är förenligt med medarbetarens skötsel av det dagliga arbetet på företaget och under iakttagelse av riktlinjerna som beskrivs nedan. Internet får inte användas privat till chat och till besök på hemsidor vars innehåll är av pornografisk, politisk extremistisk eller diskriminerande karaktär, som angår ras, kön, etniskt eller socialt ursprung eller religion. Vid användande av mejl är du inte heller berättigad att skicka iväg dokument av denna karaktär. Användande av särskilda internetfaciliteter, såsom anmälan till abonnementsordningar och downloading är inte tillåtet. Spel över internet får inte användas. Information, som inte är relevant för företaget får inte spridas via Internet, mejl eller liknande. Det får inte installeras program av användarna. Vid tekniska problem med IT-utrustningen eller mistanke om säkerhetsbrister ska man vända sig till områdeschefen. Företaget är om ledningen finner det nödvändigt av drifts- och/eller säkerhetsmässiga orsaker berättigade att övervaka medarbetarnas användande av internet och e-post, härunder att läsa dina mejl jmf. gällande lagstiftning. Brott på ovannämnda beskrivna riktlinjer kommer betraktas som att bryta anställningsavtalet och kan få konsekvenser på anställningsvillkoren. Frånvaro i förbindelse med sjukdom Skanol vill skapa en sund och trygg arbetsplats samt främja en god arbetsmiljö med trivsel i vardagen. Vi har fastlagt klara riktlinjer för när det ska inkallas till sjuksamtal, nämligen om man inom de senaste 6 månaderna har haft: 3 sjukskrivningar, eller 10 sjukdagar Om det känns nödvändigt hålls sjuksamtal efter behov. Under samtalen fokuserar vi på att få klarläggt vad som kan göras för att dra ned på sjukfrånvaron, både från medarbetarens och från arbetsplatsens sida. En hög sjukfrånvaro kan få konsekvenser för anställningen, men sjukfrånvaron kommer alltid värderas individuellt. I tillfälle av sjukdom ska du så snabbt som möjligt och senast vid skiftets/arbetstidens start underrätta områdeschefen om förväntad frånvaro. Läkarintyg ska kunna visas fram på begäran och senast efter 7 kalenderdagar. Side 17

18 Om du under sjukdom inte vistas på din hemadress är du förpliktad att ge företaget besked var de kan få tag i dig. VAB (Vård av sjukt barn) Har medarbetaren VAB får medarbetaren inte lön för den pågällande dagen. Medarbetaren ska själv ansöka om kompensation från Försäkringskassan om kompensation för den lön man går miste om när det vabbas. Märkesdagar Företaget markerar en rad olika märkesdagar för medarbetarna. Märkesdagen omtalas i SkanolNytt, med mindre medarbetaren ber om att detta undviks. Jubiléer 10 års-jubileum markeras med present samt blommor 25 års-jubileum markeras med 1 månadslön, present samt blommor 40 års-jubileum markeras med 1 månadslön, present samt blommor 15, 20, 30 och 35 års anställning markeras med blommor Vid 25 och 40 års-jubiléer samt vid pensionering håller företaget en reception efter avtal mellan medarbetare och dess närmsta chef. Vid en månadslön ska det förstås som överenskommelseanställds grundlön som vedkommande har på tidpunkten for begivenheten omräknat till månadsbasbelopp. Pension Slutar du din tjänst i förbindelse med pension eller sjukpension markeras detta med en present och blommor. Födelsedagar 50 års-födelsedag markeras med present och blommor 60 års-födelsedag markeras med present samt blommor Bröllop Bröllop markeras med present Föräldraledighet Föräldraledighet markeras med blommor Utnämning Utnämning markeras med blommor Utlärda elever Utlärda elever får en present samt blommor Side 18

19 Tjänstledighet Medarbetaren har rätt att ta tjänstledigt jämför överenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Information och kommunikation Eftersom Skanols medarbetare är spridda över flera länder och orter är det viktigt att vi har fokus på information och kommunikation. Företaget vill ha en öppen, ärlig och ohögtidlig dialog. Vi har följande informationskanaler: - SkanolNytt (utkommer 4-6 gånger om året) - Årsmöten i både Danmark och Sverige - Nyhetsbrev (skickas ut efter behov till anslagstavlorna eller personligt till hemadressen) - Informationsmöten, t.ex. chaufförsmöten - Medarbetarportal på Vi har alla ett ansvar Du har själv plikt till att söka information och informera andra i det omfång det verkar nödvändigt. Du har också plikt att läsa den information som skickas ut. Upsägelse från företagets sida Om en ändring i företagets drift, organisering eller den vanliga ekonomiska situationen skulle kräva en nedskärning av det samlade personalantalet kan avskedningar bli nödvändiga. Om en enskild medarbetares insats inte lever upp till kraven kan avskedning komma på tal. En avskedning ska alltid godkännas av verkställande direktör och det kommer inte avskedas utan noga individuell värdering. Uppsägningsvarsel Överenskommelseanställda: Uppsägningsvarsler från både företagets och den överenkommelseanställda följer överenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgiverförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Den generella pensionsåldern på företaget är 67 år. Rekommendationer och uttalanden Vid frånträdande har du rätt att få ett uttalande från företaget som innehåller upplysningar om anställningens längd, arbetets art och den aktuella gage. Uttalelsen utfärdas av närmaste överordnad på uppmaning. Side 19

20 Seniorpolitik Den generella pensionsåldern på företaget är 67 år. Om inte annat är avtalat frånträder du din tjänst senast vid utgången av den månad du fyller 67 år. Senast när du fyller 60, erbjuds du ett samtal med din närmsta chef, med det syftet att diskutera dina sista år på arbetsmarknaden. Körning i företagets tjänst Körning i egen bil Medarbetaren kan efter avtal med områdeschefen använda egen bil till körning i företagets tjänst. Gottgörelse utbetalas efter den svenska statens taxor. Blankett för uppgörelse av körning i egen bil fås om du vänder dig till områdeschefen. Medarbetarutvecklingssamtal Överenskommelseanställda För chaufförer genomförs individuella medarbetarsamtal om medarbetaren uttrycker en önskan om det, eller om din chef anser att det är behov för det. Konklusionerna från samtalet antecknas och underskrivs av chef och medarbetare. Sammankomster Företaget ger varje år 350 SEK per deltagande medarbetare till en sommarfest samt 350 SEK till ett jularrangemang. Den enskilda orten står själv för arrangemangen. Om man på några orter väljer att slå ihop de två arrangemangen ska detta godkännas av verkställande direktör. De år när det hålls gemensamma arrangemang för hela företaget bortfaller de lokala sommarfesterna. Besked om detta ges av verkställande direktör innan 1 april det pågällande året. Hälsoundersökningar Företaget erbjuder obligatoriska regelbundna hälsoundersökningar till alla överenskommelseanställda. Hälsoundersökning vid anställning: I särskilda tillällen kan företaget kräva en hälsoundersökning innan anställningen äger rum. I så fall betalas hälsoundersökningen av Skanol och görs av en av medarbetaren vald läkare. Side 20

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Vi på LeXman skänker 1 krona per arbetad timme till Rädda Barnen i katastrofhjälp för utsatta barn.

Vi på LeXman skänker 1 krona per arbetad timme till Rädda Barnen i katastrofhjälp för utsatta barn. Välkommen till oss! Kontorstider Vardagar 06:00-17:00 Helger 06:00-15:00 Under dessa tider kan du nå oss för frågor gällande sjukskrivning, löner, arbetspass kläder, osv. Detta är ett växelnummer så det

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Bergstena 2013-03-07 Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Arbetstider Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s medarbetare följer de arbetstider som beställaren fastställer. Maskiner

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Ann-Catrine Rehn, förskolechef Katja Persson,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer