Personalhandbok Skanol AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok Skanol AB www.skanol.com"

Transkript

1 Personalhandbok Skanol AB Side 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Om Skanol AB... 4 Värden och motton... 6 Vad kan du förvänta av Skanol... 6 Vad förväntar Skanol av dig... 7 Trafikkultur... 7 Trafikljuset... 7 Lön- & gagereglering... 8 Lön- & gageutbetalning... 8 Personalregistrering... 8 Anställningsvillkor... 9 Påklädning... 9 ID-kort... 9 Tystnadsplikt Rekryteringspolicy - chaufförer Politik för säkert beteende hos chaufförer Träningspolitik - chaufförer IT-politik Frånvaro i förbindelse med sjukdom Märkesdagar Tjänstledighet Information och kommunikation Upsägelse från företagets sida Uppsägningsvarsel Rekommendationer och uttalanden Seniorpolitik Körning i företagets tjänst Medarbetarutvecklingssamtal Sammankomster Hälsoundersökningar Side 2

3 Förord Denna personalhandbok gäller för alla anställda inom SKANOL AB. Personalhandboken innehåller många praktiska upplysningar som du ska vara uppmärksam på i vardagen. Handboken kommer att revideras i takt med företagets utveckling. I tillfälle av avvikelser mellan personalhandboken och ditt anställningsavtal eller överenskommelsen är det altid anställningsavtalet eller överenskommelsen som gäller. Om du har frågor till innehållet i personalhandboken eller om du på annat sätt är i tvivel om något angående din anställning är du alltid välkommen att kontakta din närmsta chef eller undertecknad. Göteborg, Maj 2010 Thomas Corneliussen VD Side 3

4 Om Skanol AB SKANOL AB är ett 100 % ägt dotterbolag till SKANOL A/S i Danmark SKANOL A/S i Danmark etablerades 2001 och ägs 50% av energibolaget Uno-X Energi A/S och 50% av logistikföretaget Frode Laursen A/S. SKANOL sysselsätter ca. 140 medarbetare i Danmark och Sverige. Företaget äger ca 100 tankbilar samt ett antal släp och trailers. Dessutom har vi cirka 35 åkerier som är fast anknutna. Mission (varför finns vi?) Skanol erbjuder distributions- och logistiklösningar inom ADR-gods transporterat på tankbil i Norden. Lösningarna tar utgångspunkt i våra distributionskoncept samt våra medarbetares kompetenser inom ADR och distributionslogistik. Vision (vad vill vi uppnå?) Skanol vill vara bland de 3 största leverantörerna av distributions- och logistiktjänster i Norden inom farligt gods transporterat på tankbil. Styrelse Skanol ABs styrelse består av följande personer: Ebbe Merrild Loiborg (ordförande) Bo Christiansen, Uno-X Energi A/S Annie S. Thomsen, Frode Laursen A/S Elo Andersen, Uno-X Energi A/S Side 4

5 Organisationsplan VD Thomas Corneliussen Teknisk Ansvarig Finn Petersen Controller, IT Jan Grouleff Adm. Chef Claus Bang Kate Hvas Anna Knudsen Bente Friis Morten Pedersen Charlotte Sørensen Områdeschef DK-Väst Karen Rasmussen Områdeschef DK-Öst Herluf Hansen Områdeschef Sverige Torbjörn Mattson Martin Uhrskov Wolfgang Schlüter Martin Ahlgreen Kasper V. Christensen Søren Stokholm Jacob Sejr Poulsen Casper B. Jacobsen Ca. 75 chaufförer + 14 åkerier Kim Madsen Anders Petersen Mette Bøgild Ca. 35 chaufförer + 12 åkerier Ca. 20 chaufförer Side 5

6 Värden och motton Syftet med Skanols motton är att berätta vad som kännetecknar vårt sätt att arbeta på. Dessa motton ska användas till att hålla fast i de positiva sakerna med Skanol. Vi ska påminna varandra om dem i vardagen och vi ska använda dem när vi berättar för nya kollegor vad vi förväntar av dem. Dessa motton ska användas aktivt i det dagliga arbetet, vid medarbetarmöten på orterna och i SkanolNytt. 1. Vi är rädda om oss själva, varandra, kunderna och miljön: avgör alltid risken (är det grönt, gult eller rött?) 2. Vi gör allting på rätt sätt från början! 3. Vi vill utveckla oss och vi erkänner att vi kan bli bättre! 4. Vi tilltalar varandra ordentligt och vi använder humor med respekt! 5. Vi är villiga till förändring! 6. Vi har respekt för varandras arbete! 7. Vi håller vad vi lovar! 8. Vi använder pengar med omtanke! 9. Vi vill arbeta för att göra Skanol till kundens bästa val! Vad kan du förvänta av Skanol Som anställd hos Skanol kan du bl.a. förvänta: - Ordentligt ledarskap - Trygghet i anställningen - Ordnade förhållanden - Jobbrotation, om så önskas - Social samvaro - Att det visas respekt för den enskilde - Att avtal hålls - Utbildningsmöjligheter - Bra arbetsmiljö - Svar på de frågor som du ställer Side 6

7 Vad förväntar Skanol av dig Som anställd hos Skanol förväntar vi bl.a. att du: - Har en positiv inställning - Är beredd på omställningar (t.ex. IT, nya uppgifter, ändrade rutiner) - Är flitig och noga med ditt arbete - Är flexibel (stannar tills man är färdig) - Är ansvarstagande - Är lojal mot Skanol - Är ärlig - Inte deltar i mobbning Trafikkultur Som chaufför hos Skanol förväntar vi att du håller dig till följande enkla riktlinjer: - Håll kör-/vilotidsreglerna och hastighetsbegränsingarna - visa hänsyn i trafiken - Rena lastbilar, släp och trailers - Akta cyklister och fotgängare speciellt vid högersvängar - Håll avstånd - Kom ihåg inställning av speglar - Kom ihåg att löpande kolla upp den lagpliktiga säkerhetsutrustningen och fordonets bok. - och sist men inte minst: inga onödiga och dumma omkörningar! Trafikljuset Trafikljuset har till föremål att sätta fokus på säkerheten i det dagliga arbetet. Budskapet är enkelt: Utvärdera alltid risken innan du börjar ditt uppdrag är det grönt, rött eller gult? Side 7

8 Jag har tänkt mig för och ser ingen risk. Arbetet kan fortsätta. Jag har tänkt mig för och jag ser en liten risk. Nu skall jag vara vaksam men arbetet kan fortsätta när jag bedömt och värderat risken Till exempel: Innan jag kör in på en mindre väg, grusväg. Bär vägen? Går det att möta ett annat stort fordon? Går det att vända? Lokaltrafik, barn och djur? Jag blir störd under lossning. - Avbryt och gör om från början. Kontrollera allt en gång till. Jag har tänkt mig för och ser en stor risk. Arbetet stoppas och jag meddelar kund, arbetsledning samt skriver en rapport: Till exempel: Trasigt överfyllnadskydd. Måste klättra på stegar för att utföra arbetet. Mycket dåliga väg- och väderförhållanden. Risk för personlig säkerhet. Lön- & gagereglering Som överenskommelseanställd regleras din lön i förhållande till gällande överenskommelse mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Lön- & gageutbetalning Som överenskommelseanställd är du avlönad jmf. överenskommelsen och får utbetalt din lön en gång i månaden. Lönnen är till rådighet på ditt lönekonto den 25:e varje månad. Personalregistrering Du har plikt att hålla företaget orienterad om följande: - adress - bankkontonummer - telefonnummer (mobil/privat) - hemmaboende barn (förutsättning för att kunna ta ut VAB) - kontaktperson i förbindelse med olycka Upplysningarna gives till områdeschefen Side 8

9 Anställningsvillkor Alla chaufförer anställs i enlighet med chaufförsöverenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Områdeschefen är ansvarig för anställning av chaufförer. Avskedande av chaufförer sker i samråd med den verkställande direktören. Raster Raster utgör automatiskt. 45 minuter varje dag och betalas av medarbetaren. Raster dras Generellt Väsentliga ändringar i anställningsvillkoren sker alltid skriftligt, med mindre de är omfattat av en hänvisning till överenskommelsen i anställningsavtalet. Du får inte ha ett annat avlönat arbete bredvid din anställning hos Skanol med mindre detta är skriftligt godkänt av områdeschefen. Diskrimination All diskrimination som följd av kön, ålder, tro, hudfärg, handikapp, religion, sexuell läggning eller socialt eller etniskt ursprung är ovälkommet inom företaget. Känner sig en medarbetare trakasserad eller diskriminerad är det ledningens ansvar att gripa in. Alla tjänster inom företaget tillsätts alltid med den bästa kvalificerade ansökningen. Företaget går därför inte in för könskvotering. Män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Påklädning Det ges arbetskläder efter behov till alla chaufförer som är anställda inom företaget. Chaufförerna ska änvända de av företaget givda kläderna. Bara arbetskläder med gällande SKANOL-logga får användas och chauffören har ansvaret för att kläderna hålls rena och representabla. Kläder och försvarsmedel tillhör företaget och får bara användas under arbetstiden. Kläder och försvarsmedel ska återlämnas i förbindelse med eventuellt frånträdande. I övrigt hänvisas till gällande procedur för utlämning av arbetskläder. ID-kort När du tillträder din tjänst inom företaget får du ett personligt identifikationskort. Du ska bära kortet på dig när du är på arbetet så att du kan visa det på begäran. ID-kortet ska lämnas tillbaka i förbindelse med eventuellt frånträdande. Side 9

10 Tystnadsplikt Du har tystnadsplikt omkring de förhållanden som du bekantas med under din anställning angående företaget. Detta gäller i det omfånget då hemlighållande enligt sakens natur krävs. Din tystnadsplikt slutar inte gälla efter ett frånträdande från en tjänst. Konfidentiella papper får inte tas bort från företaget eller kastas bort utan att makuleras först. Rekryteringspolicy - chaufförer Ett bärande motto i Skanol är att ha kvalificerade och kompetenta medarbetare. Innan anställning av en ny chaufför ska han/hon vara orienterad om de arbetsuppgifter och plikter som ska utföras, liksom att ansökaren ska orienteras om företagets politik. Dessutom ska relevanta kompetenser klarläggas. Alla ansökningar ska vara skriftliga eller inskickade via det elektroniska formuläret på Skanols hemsida. Ansökningen bildar härefter utgångspunkt för jobbsamtalet var efter det tas ställning till en ev. anställning. Jobbsamtalet baseras på en grundlig genomgång av de arbetsvillkor den nya medarbetaren ska ingå i samt klarläggande av nödvändiga kompetenser. Jobbsamtalet hålls av områdeschefen och kommer att innehålla följande huvudpunkter: Företaget och jobbet o Information om Skanol o Orientering om uppgifter, lönevillkor och överenskommelse, arbetstid, skift m.m. Personliga upplysningar och kvalifikationer o Kartläggning av körkort, ålder, erfarenhet, referenser, hälsa, medicinkonsumtion m.m. Förväntningar och motivation o Karläggning av anledning till att jobbet har sökts, ömsesidiga förväntningar m.m. Skanol använder Intervjuschema till förare för att få följande minimumkrav som diskuteras vid jobbsamtalet. Körkort Ansökaren ska ha ett giltigt körkort till relevanta fordonskategorier. Dessutom ska ansökaren på uppmaning kunna visa ett stort kunnande om trafikreglerna. ADR-bevis Ansökaren ska ha giltigt ADR-bevis. Alternativt ska en eventuell anställning ske under förutsättning att en ADR-kursen genomförs och att den blir godkänd. Side 10

11 Straffattest Ansökaren ska som utgångspunkt kunna dokumentera att han/hon inte är straffad. I vissa tillfällen och utifrån en individuell värdering kan det givas undantag. I dessa tillfällen ska anställning godkännas av verkställande direktör. Läs- och räknekunskaper Ansökarna ska genomföra ett läs- och räknetest med tillfredsställande resultat. Detta test görs genom att använda Förartest allmänna kunskaper Referenser Det ska alltid klargöras huruvida det kan fås referenser från tidigare arbetsgivare. Om detta är möjligt, insamlas och värderas referenserna härunder om möjligt en dokumentation av chaufförens historik med skador. Är det inte möjligt att få referenser angives orsaken på samtalsschemat. Ålder Skanol har inte fastslagit ett ålderskriterium för chaufförer men ansökaren ska ha minimum 3 års erfarenhet av körning med släp och trailer. Hälsa Chauffören ska generellt sett ha en hälsa som gör att han/hon på fullt försvarligt vis kan föra tankbilen och lösa de uppgifter som är förbundna med detta (lassning, avlastning, lyfta av slangar m.m.). Det genomförs regelbundna hälsoundersökningar. Medicin Ansökaren får inte vara beroende av/ta medicin som kan ha negativt inflytande på jobbet som chaufför. Generellt ang. inställning och beteende Ansökaren ska under samtalet överbevisa områdeschefen om att han/hon har en tillfredsställande framtoning och beteende att han/hon är höflig, lugn och kan både samarbeta och arbeta självständigt, är stabil och har den uthållighet och självdisciplin. Förmågan till att kunna värdera risker är alltavgörande för en anställning. Om det ingås ett avtal om anställning registreras alla relevanta upplysningar om chauffören i den elektroniska medarbetardatabasen. Alla chaufförer ska genomföra relevant utbildning med tillfredsställande resultat innan han/hon börjar självständigt arbete. Side 11

12 Politik för säkert beteende hos chaufförer Alkohol, medicin & rusmedel Medarbetare får inte komma på jobbet i ett tillstånd där de är påverkade av alkohol eller rusmedel liksom de inte får lukta alkohol eller på annat sätt bidra till att skapa oklarhet om Skanols restriktiva politik på detta område. Det är inte tillåtet att intaga alkohol på arbetsplatsen. Enda undantaget är vid officiella receptioner där det undantagsvis kan ges dispens om det i förväg avtalas med den verkställande direktören. Det får inte förekomma alkohol i fordonen. Medarbetarna får inte intaga medicin som kan ha negativt inflytande på utförandet av jobbet som chaufför. Alla medarbetare har plikt att upplysa om de använder/intar medicin som är märkt med varningstriangel och d.y.l. Skanol har en nolltolerans-politik på ovanstående områden. Överträdelse kan få konsekvenser för medarbetarens anställningsvillkor i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Det finns alkolås i alla fordon. Därutöver görs tillfälliga stickprover och rusmedelstest bland chaufförerna, således att alla chaufförer kontrolleras 2 gånger om året. Resultaten registreras i databasen för chaufförsuppföljning Kör-/vilotidsregler Chaufförer ska hålla gällande kör-/vilotidsregler ovillkorligt. Bryts ovanstående kan det få konsekvenser för medarbetarens anställningsvillkor i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Det görs 100% kontroll av data på de fordon som är utrustade med digital tachograf samt stickprovskontroll på fordon som är utrustade med analog fartskrivare. Trafik Gällande trafikregler ska alltid hållas. Skanols fordon är utrustad med fartbegränsare som är satt till max 80 km/h. All körning ska vara defensiv och det ska köras efter hur förhållandena ser ut. Härunder väder och före samt den övriga trafiken. Det får inte göras onödiga och dumma omkörningar. Side 12

13 Alla bilar ska hållas rena och i vinterhalvåret hållas fria från is och snö i det omfång som är nödvändigt. Alla raster efter mörkrets inbrott ska ske på dygnsbemannade platser och det ska visas särskild försiktighet vid black spots jmf. Varningar från bilens IVMS-system. Chaufförer är förpliktade till att löpande bidra till uppdatering av black spots. Mobiltelefoner Det får inte användas mobiltelefon under körning, lassning samt avlastning. Privata mobiltelefoner ska alltid vara avstängda under arbetstiden. Mobiltelefoner i fordon får bara i mycket begränsat omfång användas till privat bruk, d.v.s. avgivande och mottagande av korta meddelanden på max 2 minuter. Ett eventuellt överdrivet förbruk i förbindelse med privat samtal dras av på lönen. Skadeförebyggande Chaufförer förväntas att arbeta på att förebygga skador med hänsyn till att reducera risken för personskada, materielskada samt skada på miljön. Skanol understödjer detta arbete genom inledande och fortlöpande träning (se Träningspolitik för chaufförer) Chaufförerna är förpliktade till att i C2-systemet rapportera händelser som kunde föra till skador (near miss), därefter utvärderas och vidareförmedlas detta och därmed ingår i det förebyggande arbetet. Det ges point (+/-) för positivt säkerhets- och miljöbeteende i form av bl.a. - perioder utan skador, olyckor och anmärkningar - kontroll av fordon - antalet av rapporter omkring osäkra förhållanden Score registreras individuellt för varje chaufför i Chaufförens professionella system. För alla chaufförer gäller det att avsaknad av förebyggande insats i form av för många skador kan få konsekvenser för medarbetarens anställning i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Lagpliktig dokumentation Chaufförer har plikt att meddela områdeschefen om det ges ett straff som antingen medför ingrepp i förhållande till att kunna göra sitt arbeta lagligt eller som ger en anmärkning på straffattesten. Bryts ovanstående kan det få konsekvenser för medarbetarens anställning i form av avskedande eller bortvisning. Detta kommer alltid att ske på bakgrund av en individuell värdering gjord av områdeschef och verkställande direktör. Side 13

14 För att säkra och kunna dokumentera att alla chauffører har ett giltigt körkort samt förarkort till tachograf genomförs rutinmässig kontroll minst 2 gånger om året för alla chaufförer. Resultaten registreras i databasen för chaufförsuppföljning Mötestruktur Det hålls tool-box-möten varje vecka med alla chaufförer. Tool-box-mötena har till syfte att sätta fokus på förebyggande säkerhet och kan hållas som gemensamt möte, personligt samtal, telefoniskt eller via bilens IVMS-system. Alla tool-box-möten dokumenteras i form av loggbok. En gång i månaden hålls ett kort chaufförsmöte med syftet att ta upp förebyggande säkerhet, arbetsförhållanden samt andra aktuella ämnen. Det skrivs referat från chaufförsmötena. Säkerhetsrutvärderingar Säkerhetsutvärderingar används som en viktig insats i arbetet med att förebygga alla former för skador och olyckor. Säkerhetsutvärderingar genomförs av en representant från ledningen oftast områdeschefen eller eventuellt av den lokala säkerhetsrepresentanten. Säkerhetsutvärderingar kan omfatta alla eller delar av chaufförens arbete: Korrekt användning av säkerhetsutrustning (PPE) Korrekt lassning på ramp Vägkontroll bl.a. bälte, hastighet, rutter, rastplatser, teckengivning, mobiltelefon m.m. Korrekt avlastning hos kund eller anläggning Resultatet av säkerhetsutvärderingar dokumenteras i bilagan Säkerhetsutvärderingar. IVMS (in vehicle monitoring system) Alla fasta bilar är utrustade med IVMS-system. IVMS systemet har syftet att förebygga olyckor och säkra chauffören. Systemet registrerar och övervakar bl.a. Arbetstid Den körda rutten Hastighet Farliga platser (black spots) Användande av bilbälte IVMS-systemet används i den dagliga dialogen mellan områdeschefen och chauffören. Årlig beredskapsövning En gång om året genomförs en beredskapsövning där Skanols beredskap testas under så realistiska former som möjligt. Side 14

15 Beredskapsövningen tar utgångspunkt i erfarenheterna från tidigare övningar som faktiska olyckor. Årlig HSSE-plan Den samlade insatsen för förebyggande av skador och olyckor kan på bakgrund av politik för säkerhet hos chaufförer sammanfattas som följer: Kontroll av körkort: Kontroll av ADR-bevis Drug test Coaching-tur Säkerhetsutvärderingar Beredskapsövning Chaufförsmöten Tool-box-möten IVMS-uppföljning 2 gånger årligt per chaufför 2 gånger årligt per chaufför 2 gånger årligt per chaufför 1 gånger årligt per chaufför Minst 12 gånger årligt 1 gång årligt 12 gånger årligt Varje vecka Dagligen Träningspolitik - chaufförer Ett bärande motto i Skanol är att ha kvalificerade och kompetenta medarbetare som kan värdera den risk som är förbunden med arbetet. Inledande träning Den inledande träningen består av 3 obligatoriska element: 1. Upplärning under körning med senior driver, varaktighet minimum 10 dagar 2. Upplärning i rapportering, dokumentation, kvalitetsstyrning, produkter m.m., varaktighet 1 dag 3. Sign-off godkännande av en speciellt utbildad master driver Upplärning under körning med senior driver, varaktighet minimum 9 dagar - Efter den inledande träningsfasen i form av minimum 9 dagars upplärning av senior driver ska chauffören ha en solid kunskap om de områden som beskrivs i upplärningsschema för chaufförer. Efter genomfört förlopp utvärderas chaufförens kompetenser av senior driver innan chauffören får tillstånd att arbeta självständigt av master driver. Så väl chaufför som senior driver ska skriva under på att upplärningen är genomförd med tillfredsställande resultat (se bilaga Introduktionsschema samt Upplärningsschema) Upplärning i rapportering, dokumentation, kvalitetsstyrning, produkter m.m., varaktighet 1 dag Områdeschefen är ansvarig för denna träning. Efter genomförandet ska chauffören ha stor kunskap om följande områden: - Organisationen, härunder dagliga kontakter, fleet management m.m. - Rapportering när det gäller förebyggande och behandling av skador Side 15

16 - Riktlinjer för timrapportering och utbetalning av lön - Skanols politiker/policer och värden Fortlöpande träning Den fortlöpande chaufförträningen består, utöver lagpliktiga kurser som ADR och liknande av följande element: 1. Systematisk information om och utvärdering av skador och nära-vid-skador på chaufförsmötena 2. Tool-box-möten 3. Individuella coachingförlopp för chaufförer 4. Regelbundna kurser i defensiv körning, brandbekämpning, första hjälpen och skadeförebyggande 5. Särskild träning i ny teknologi eller ny utrustning Tool-box-möten Tool-box-möten är all kontakt mellan områdeschef, masterdriver eller daglig säkerhetsledare och den enskilda chauffören. Tool-box-möten har till föremål att rikta fokus på alla förhållanden som kan förbättra säkerheten för den enskilda medarbetaren och förebygga skador. Det hålls tool-box-moten löpande med samtliga chaufförer. Individuella coaching-förlopp för chaufförer En gång om året eller om en chaufför haft mer än 3 skador på 6 månader, genomförs ett coachingförlopp där en master driver kör med den som det gäller i 1-2 dagar allt efter områdeschefens värdering. Coachingförloppet tar utgångspunkt i upplärningsschema men har särskilt fokus på förebyggandet av skador på bakgrund av de konkreta skadorna som har lett till coachingförloppet. Regelbundna kurser i defensiv körning, brandbekämpning, första hjälpen och skadeförebyggande Defensiv driving Kurs vart annat år Brandbekämpning Kurs varje år Första hjälpen Kurs varje år På bakgrund av områdeschefens individuella värdering kan ett eller flera av dessa element prioriteras extra. Särskild träning i ny teknologi eller ny utrustning Vid införande av ny teknologi eller ny utrustning genomförs efter ledningens värdering den träning och utbildning som behövs. All inledande och förebyggande träning registreras i utbildningsdatabasen under den enskilda chauffören. Side 16

17 IT-politik Företaget ger tillgång till internet på kontoret. Detta ges med syftet att kunna knappa in C2-rapporter samt öka kommunikationsmöjligheterna i det dagliga arbetet för företaget. Användande av internet får bara ske i det omfång det är förenligt med medarbetarens skötsel av det dagliga arbetet på företaget och under iakttagelse av riktlinjerna som beskrivs nedan. Internet får inte användas privat till chat och till besök på hemsidor vars innehåll är av pornografisk, politisk extremistisk eller diskriminerande karaktär, som angår ras, kön, etniskt eller socialt ursprung eller religion. Vid användande av mejl är du inte heller berättigad att skicka iväg dokument av denna karaktär. Användande av särskilda internetfaciliteter, såsom anmälan till abonnementsordningar och downloading är inte tillåtet. Spel över internet får inte användas. Information, som inte är relevant för företaget får inte spridas via Internet, mejl eller liknande. Det får inte installeras program av användarna. Vid tekniska problem med IT-utrustningen eller mistanke om säkerhetsbrister ska man vända sig till områdeschefen. Företaget är om ledningen finner det nödvändigt av drifts- och/eller säkerhetsmässiga orsaker berättigade att övervaka medarbetarnas användande av internet och e-post, härunder att läsa dina mejl jmf. gällande lagstiftning. Brott på ovannämnda beskrivna riktlinjer kommer betraktas som att bryta anställningsavtalet och kan få konsekvenser på anställningsvillkoren. Frånvaro i förbindelse med sjukdom Skanol vill skapa en sund och trygg arbetsplats samt främja en god arbetsmiljö med trivsel i vardagen. Vi har fastlagt klara riktlinjer för när det ska inkallas till sjuksamtal, nämligen om man inom de senaste 6 månaderna har haft: 3 sjukskrivningar, eller 10 sjukdagar Om det känns nödvändigt hålls sjuksamtal efter behov. Under samtalen fokuserar vi på att få klarläggt vad som kan göras för att dra ned på sjukfrånvaron, både från medarbetarens och från arbetsplatsens sida. En hög sjukfrånvaro kan få konsekvenser för anställningen, men sjukfrånvaron kommer alltid värderas individuellt. I tillfälle av sjukdom ska du så snabbt som möjligt och senast vid skiftets/arbetstidens start underrätta områdeschefen om förväntad frånvaro. Läkarintyg ska kunna visas fram på begäran och senast efter 7 kalenderdagar. Side 17

18 Om du under sjukdom inte vistas på din hemadress är du förpliktad att ge företaget besked var de kan få tag i dig. VAB (Vård av sjukt barn) Har medarbetaren VAB får medarbetaren inte lön för den pågällande dagen. Medarbetaren ska själv ansöka om kompensation från Försäkringskassan om kompensation för den lön man går miste om när det vabbas. Märkesdagar Företaget markerar en rad olika märkesdagar för medarbetarna. Märkesdagen omtalas i SkanolNytt, med mindre medarbetaren ber om att detta undviks. Jubiléer 10 års-jubileum markeras med present samt blommor 25 års-jubileum markeras med 1 månadslön, present samt blommor 40 års-jubileum markeras med 1 månadslön, present samt blommor 15, 20, 30 och 35 års anställning markeras med blommor Vid 25 och 40 års-jubiléer samt vid pensionering håller företaget en reception efter avtal mellan medarbetare och dess närmsta chef. Vid en månadslön ska det förstås som överenskommelseanställds grundlön som vedkommande har på tidpunkten for begivenheten omräknat till månadsbasbelopp. Pension Slutar du din tjänst i förbindelse med pension eller sjukpension markeras detta med en present och blommor. Födelsedagar 50 års-födelsedag markeras med present och blommor 60 års-födelsedag markeras med present samt blommor Bröllop Bröllop markeras med present Föräldraledighet Föräldraledighet markeras med blommor Utnämning Utnämning markeras med blommor Utlärda elever Utlärda elever får en present samt blommor Side 18

19 Tjänstledighet Medarbetaren har rätt att ta tjänstledigt jämför överenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Information och kommunikation Eftersom Skanols medarbetare är spridda över flera länder och orter är det viktigt att vi har fokus på information och kommunikation. Företaget vill ha en öppen, ärlig och ohögtidlig dialog. Vi har följande informationskanaler: - SkanolNytt (utkommer 4-6 gånger om året) - Årsmöten i både Danmark och Sverige - Nyhetsbrev (skickas ut efter behov till anslagstavlorna eller personligt till hemadressen) - Informationsmöten, t.ex. chaufförsmöten - Medarbetarportal på Vi har alla ett ansvar Du har själv plikt till att söka information och informera andra i det omfång det verkar nödvändigt. Du har också plikt att läsa den information som skickas ut. Upsägelse från företagets sida Om en ändring i företagets drift, organisering eller den vanliga ekonomiska situationen skulle kräva en nedskärning av det samlade personalantalet kan avskedningar bli nödvändiga. Om en enskild medarbetares insats inte lever upp till kraven kan avskedning komma på tal. En avskedning ska alltid godkännas av verkställande direktör och det kommer inte avskedas utan noga individuell värdering. Uppsägningsvarsel Överenskommelseanställda: Uppsägningsvarsler från både företagets och den överenkommelseanställda följer överenskommelsen mellan Biltrafikens Arbetsgiverförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Den generella pensionsåldern på företaget är 67 år. Rekommendationer och uttalanden Vid frånträdande har du rätt att få ett uttalande från företaget som innehåller upplysningar om anställningens längd, arbetets art och den aktuella gage. Uttalelsen utfärdas av närmaste överordnad på uppmaning. Side 19

20 Seniorpolitik Den generella pensionsåldern på företaget är 67 år. Om inte annat är avtalat frånträder du din tjänst senast vid utgången av den månad du fyller 67 år. Senast när du fyller 60, erbjuds du ett samtal med din närmsta chef, med det syftet att diskutera dina sista år på arbetsmarknaden. Körning i företagets tjänst Körning i egen bil Medarbetaren kan efter avtal med områdeschefen använda egen bil till körning i företagets tjänst. Gottgörelse utbetalas efter den svenska statens taxor. Blankett för uppgörelse av körning i egen bil fås om du vänder dig till områdeschefen. Medarbetarutvecklingssamtal Överenskommelseanställda För chaufförer genomförs individuella medarbetarsamtal om medarbetaren uttrycker en önskan om det, eller om din chef anser att det är behov för det. Konklusionerna från samtalet antecknas och underskrivs av chef och medarbetare. Sammankomster Företaget ger varje år 350 SEK per deltagande medarbetare till en sommarfest samt 350 SEK till ett jularrangemang. Den enskilda orten står själv för arrangemangen. Om man på några orter väljer att slå ihop de två arrangemangen ska detta godkännas av verkställande direktör. De år när det hålls gemensamma arrangemang för hela företaget bortfaller de lokala sommarfesterna. Besked om detta ges av verkställande direktör innan 1 april det pågällande året. Hälsoundersökningar Företaget erbjuder obligatoriska regelbundna hälsoundersökningar till alla överenskommelseanställda. Hälsoundersökning vid anställning: I särskilda tillällen kan företaget kräva en hälsoundersökning innan anställningen äger rum. I så fall betalas hälsoundersökningen av Skanol och görs av en av medarbetaren vald läkare. Side 20

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer