DIGITAL KORTKATALOG MED FRITEXTSÖKNING OCH ANVÄNDARMEDVERKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL KORTKATALOG MED FRITEXTSÖKNING OCH ANVÄNDARMEDVERKAN"

Transkript

1 DIGITL KORTKTLOG MED FRITEXTSÖKNING OCH NVÄNDRMEDVERKN Beställare: Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Umeå Universitetsbibliotek (och Göteborgs universitetsbibliotek).

2 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 2 1 OCR-TOLKNING NY SÖKMOTOR ELSTIC SERCH OPTIONELL FÄLT IPC KONFIGURTION NY FÄLT I IPC.PROPERTIES ELSTIC SERCH KONFIGURTION INSTLLTION KONFIGURTION FÖR INTEGRTION MED IPC ELSTIC SERCH MPPNING IMPORT FILFORMT FÖR INDTFIL EXEMPEL PÅ INDTFIL EXPORT SÖKNING I IPC TRÄFFLISTN KTLOGVISNING RÄTTNING V OCR TEXT (NVÄNDRMEDVERKN) CPTCH/DMINLOGIN RÄTTNINGSFORMULÄR RESULTT E-POSTMEDDELNDE TILL MODERTOR FÖR GODKÄNNDE MLL FÖR E-POSTMEDDELNDE MODERERINGSLIST MODERERINGS GODKÄNNDE/REFUSERING SLÄPP MODERTORLÅS FELRPPORT/MEDDELNDE FELRPPORTFORMULÄR MEDDELNDEKONFIRMERING EPOSTMEDDELNDE TILL DMINISTRTÖREN MLL FÖR E-POSTMEDDELNDET SYNKRONISERING MED IPCS INDEX KONVERTERING V UTF-8 TILL ISO SPRÅKTEXTER SITEMPS GENERERDE FILER SÖKMOTORPUBLICERING WEBDESIGN OCH W3C-VLIDERING STNDLONE-MODUL... 21

3 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 3 1 OCR-tolkning Projektet bygger på att de skannade bilderna från katalogen OCR-tolkas för att på så vis ge underlag för fritextsökning på hela katalogen. OCR-tolkningen görs externt från applikationen och resultatet av tolkningen laddas in via en importfunktion i ett webbaserat formulär. 2 Ny sökmotor Elastic Search Sökmotorn baseras på en Open Source-baserad produkt, Elastic Search: Elastic Searach i sig bygger på Lucene, en javabaerad sökprogramvarar som har funnits och vidareutvecklats i drygt 10 år. Lucene har ett antal underprojekt knutna till sig där Elastic Search bara är ett. tt det här projektet dock valde Elastic Search beror på att den uppfyller ett antal punkter: Open Source. Enkelt att ta ner källkod, modifiera och vidareutveckla (vilket har skett) Förberedd för klustring. För framtida större indexeringar så står den här tekniken redo för att sättas i drift Förberedd för att kunna köra i molnet (cloud computing) Körs som en egen servertjänst och fungerar i Windows, Linux m.fl. Javabaserad Fungerar som en webservice (RESTful) med protokollet JSON. Mycket enkelt att anropa och sätta upp nya söktjänster runt. Stödjer flera PI-er: o JSON o Java o Groovy Har fler klienter för o Phyton o PHP o Perl o Ruby o Erlang o.net client Mycket enkel att konfigurera och administrera Stödjer dynamisk indexering. Indexera vad som helst och sök i det. Ett mycket aktivt community, och bra support. Mer bakgrundsinfo om Lucene och Elastic Search finns här. Elastic Search kommer härefter i dokumentet att refereras till som ES. 2.1 Optionella fält IPC har traditionellt stöd för ett fält i sitt index, huvuduppslag. Med introduktionen av ES så ges möjlighet att utöka antalet fält efter behov, exempelvis författare, titel och ISBN. För att utöka fältantalet så behöver detta konfigureras på tre ställen: 1. EsDynamicFields i ipac.properties 2. ES mappningsfil 3. Indatafilen för import (om data ska importeras. Det går att manuellt indexera varje post i redigeringsformuläret inifrån IPC och där fylla i alla värden manuellt). lla dessa gås genom i mer detalj nedan. lla optionella fält som tillkommer blir automatiskt sökbara.

4 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 4

5 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 5 3 IPC konfiguration 3.1 Nya fält i ipac.properties Värde Beskrivning Normalvärde EnableFullSearch Kopplar på/av den nya false funktionaliteten EsIndex Namn på indexet ipac EsType Namn på typen (t.ex card katalognamn) EsModeratingIndex Namn på kön med poster att moderera EsDynamicFields Kommaseparerad lista på extra fält EsSortOrder Sorteringsordning i indextext.sorted träfflista (för alfabetisk sortering) EsResultFields Vilka fält som ska visas i indextext träflistan SitemapPingUrls Vilka urlar som anropas för sitemappublicering. Nedanstående sitemapindexfil appendas till urlen. g?sitemap=,http://www.bing.com/webmaster/ ping.aspx?sitemap=,http://search.yahooapis.co m/siteexplorerservice/v1/ping?sitemap=,http:/ /submissions.ask.com/ping?sitemap= SitemapIndexFile Filnamn på den sitemapindex.xml genererade sitemapfilen dminFrom E-postadress för avsändaren för modereringsmeddelandet dminRecipient E-postadress för mottagaren för modereringsmeddelandet

6 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 6 4 Elastic Search konfiguration 4.1 Installation ES laddas ner och installeras enligt instruktionerna här: 4.2 Konfiguration för integration med IPC För att integreras med IPC så finns några inställningar som behöver göras i filen <ES_HOME>/config/elasticsearch.yml. Notera att denna fil måste redigeras i en editor som klarar UTF-8 (exempelvis EditPad Lite): # Cluster Settings cluster: name: escluster # Gateway Settings #gateway: # recover_after_nodes: 1 # recover_after_time: 5m # expected_nodes: 2 # index : analysis : analyzer : mycollation : type : custom tokenizer : keyword filter : [mycollator] entrynalyzer : type: custom tokenizer: standard filter: [standard, lowercase, asciifolding, replacechars] textnalyzer : type: custom tokenizer: standard filter: [standard, lowercase, mystop, snowball_stemming] filter : mycollator : type : icu_collation language : sv_se snowball_stemming: type: snowball language: Swedish asciifolding: type: se.devo.elasticsearch.filter.configurablesciifoldingtokenfilterfactory ignore_chars : åäöåäö replacechars: type: se.devo.elasticsearch.filter.replacechartokenfilterfactory

7 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 7 char_pairs : [i,j, v,w] mystop: type: stop stopwords: [och,det,att,i,en,jag,hon,som,han,på,den,med,var,sig,för,så,till,är,men,ett,om,hade,de,av,icke,mig,du,henne,då,sin,nu,har,inte,hans,honom,skulle,hennes,där,min,man,ej,vid,ku nde,något,från,ut,när,efter,upp,vi,dem,vara,vad,över,än,dig,kan,sina,här,ha,mot,alla,un der,någon,allt,mycket,sedan,ju,denna,själv,detta,åt,utan,varit,hur,ingen,mitt,ni,bli,blev, oss,din,dessa,några,deras,blir,mina,samma,vilken,er,sådan,vår,blivit,dess,inom,mellan, sådant,varför,varje,vilka,ditt,vem,vilket,sitta,sådana,vart,dina,vars,vårt,våra,ert,era,vilk as] Förklaringar Cluster name: Det namn som instanser av samma kluster ska ges (för IPCs del räcker normalt en instans, dvs inget kluster. nalyzers är den del som normaliserar indexet (och sökfrågan). För IPC:s konfigureras följande analyzers: mycollation för sortering enligt svensk standard i träfflistan (alfabetisk sortering) entryanalyzer analyzer för huvuduppslaget som förutom standardhantering och lowercasing gör asciifolding vilket är speciell normalisering som tar bort alla diakriter och specialtecken förutom de i åäöåäö. Normaliseringen kör också replacechars vilket kan konfigureras för kataloger där vissa tecken ska hanteras likvärdigt i sökningen. T.ex w=w, i=j etc. textnalyzer analyzern för ocr-texten. Gör en standardfiltrering och lowercasing samt tar bort stoppord, ord som inte har betydelse för sökningen, ex och, att, eller osv. nalyzern gör också en filtrering på stemming, vilket betyder att orden analyseras enligt svensk grammatik och bryts ner till sin grundform. Ex. jobbar indexeras som jobb och matchar jobb, jobbar, jobbade, jobbat etc. Med denna teknik behöver man inte skriva sökordet exakt utan det ger träff ändå.

8 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Elastic Search mappning För att ES ska hantera de olika fälten i indexet korrekt behöver den ha en mappningsfil för de fält som ingår. Mappningsfilen läggs i <ES_HOME>/config/mappings/<index>/<type>.json <index> motsvarar värdet EsIndex i ipac.properties (se ovan). <type> motsvarar värdet EsType i ipac.properties (se ovan). Om man har flera kataloger så delar man upp dessa i ES m.h.a. type-värdet. Exempel: <ES_HOME>/config/mappings/ipac/alfen.json: { "alfen" : { "properties" : { "imageid" : {"type" : "integer"}, "text" : {"type" : "string", "analyzer" : "textnalyzer"}, indextext" : { "type" : "multi_field", "fields" : { "indextext" : {"type" : "string", analyzer" : "entrynalyzer", "boost" : "2.0" }, "sorted" : {"type" : "string", "analyzer" : "mycollation"} } } } } } Fältens typ och analyzers definieras under properties imageid bildnummer text - ocr texten, speciell analyzer = textnalyzer indextext definieras som multi_field för att dels tolkas som indextext med analyzern entrynalyzer, dels kunna sorteras alfabetiskt med mycollation Genom att konfigurera boost så kan man ge olika fält olika ranking Extra mappningar för optionella fält Notera att ES har en default-mappning för fält som tillkommer i indexet baserat på en tolkning av dess innehåll. Dvs fält som ser ut som siffror tolkas som integer, datumfält som datum osv. Och om man definierar en default-analyzer i elasticsearch.yml kommer denna användas för dessa fält helt utan att mappning behövs. Om man dock vill ha lite kontroll på vad som händer och hur fälten ska hanteras i ES så rekommenderas att man skapar en explicit mappning för dom. Exempel för tillägg av några extrafält: { "alfen" : { "properties" : { (existerande fält) "author" : {"type" : "string", "no_analyze"}, "title" : {"type" : "string", "analyzer" : "textnalyzer"}, "isbn" : {"type" : "string, no_analyze } }

9 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 9 } } 5 Import Laddning av OCR-tolkat data görs via importfunktionen. Om det finns en existerande indexering i databasen (MySQL) så kommer de indexpunkterna att injiceras i ES-indexet och skriva över de eventuella huvudupslag som anges i indatafilen. Detta p.g.a att det kan antas att den manuella indexering som tidigare gjorts håller en högre kvalitet än vad en automatisk ocr-tolkning kan ge. Finns dock inget index i databasen så används det som angivits i indatafilen. Mapp med ocr-textfiler. Rotmappen där alla filer ligger. Måste vara åtkomligt från servern. Indatafilnamn. Semikolonseparerad fil med indexeringsinformation. Kan lämnas tom om ocrfilerna följer ipacs standardkatalogstruktur för bilddatat. Skriv över. Raderar gamla indexet och skriver om från nytt. Uppdatera. Om indatafilen beskriver en delmängd av indexet så kan man uppdatera denna del. Kan användas i kombination med kryssrutorna för val av indatafält att läsa (se nedan). Läs indextext, Läs OCR-fil + optionella fält. Här listas alla indatafält som kryssrutor och man kan filtrera bort data som man ev. inte vill läsa in i indexet. Encoding. Vilken encoding indatafilen har. UTF-8 eller ISO stöds. Internt i ES hanteras dock fullt UTF Filformat för indatafil Indatafilen är semikolonseparerad och har följande format: <bildnr>;<ocrtext-filnamn>;[<huvuduppslag>][;<opt-1>;<opt-2> <opt-n>] Bildnr är bildens nummer och motsvarar imageid i IPC Ocrtext-filnamn är filnamnet för ocrtexten t.ex txt. Filnamnet tolkas relativt rotmappen som anges i formuläret. Huvuduppslag är den extraherade del av texten som utgör huvuduppslag. Den här texten, om den anges används i indexlistan i IPC (vid visningsläget) och har en högre ranking i sökningen än övrig text och träffar på texten hamnar högre i träfflistan. Huvuduppslaget kan utelämnas.

10 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 10 Opt-1, opn-2...opt-n är optionella dynamiska fält för att utöka indexet med nya sökbara fält. Se mer ovan om optionella fält. 5.2 Exempel på indatafil ; txt;albeck Jensen, Erik ; txt;Jensen, Erik albaeck ; txt; ; txt; ; txt;anrud, Hans ; txt; ; txt; ; txt; ; txt; ; txt;arhus 6 Export Data exporteras till samma filstruktur som IPCs bilddata, dvs textfilerna namnges med 8-ställigt nollutfyllt nummer efter bildnummret. Varje bildfil läggs i en mapp med tre teckens nollutfyllt nummer. En mapp per tusental bilder. llt enligt IPCs konfiguration i ipac.properties. Utdatafil skapas i csv-format. llt läggs i en utpekad rotmapp. Encoding är alltid UTF-8. Ex: datafil.csv 000/ txt 000/ txt 001/ txt 001/ txt... Exporten kan användas för backup av katalogens indexering

11 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 11 7 Sökning i IPC Sökformuläret ser exakt likadant oavsett om man konfigurerat för fritextsökningen med Elastic Search eller ej. Här kan man söka på allt innehåll i alla indexet via sökrutan. Sökspråket som går att använda i ES bygger på Lucene och den fulla dokumentationen om alla möjligheter hittas här: Några exempel: strindberg - hittar allt om olika Strindberg strindberg august - hittar träffar Strindberg och eller ugust ingår. Träffar där både Strindberg och ugust ingår får dock en högre ranking och listas tidigare i listan +strindberg +august - hittar bara träffar där Strindberg och ugust båda är med i samma dokument strindberg +august -pjäs - Hittar träffar som nämner ugust Strindberg, men sorterar bort träffar som hadlar om. Wildcards stöds. "* " matchar noll eller flera tecken, "?" matchar 0 eller 1 tecken.

12 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 12 8 Träfflistan Träfflistan listar alla träffar som Elastic Search har hittat. Listan innehåller följande delar: Bildnr. Huvuduppslag. OCR text. Kataloglapp. Länk in i katalogvisningen på vald träff Huvuduppslaget för träffen Den highlightade delen av dokumentet som innehåller träffen Förhandsvisning av kataloglappen när man hovrar musen över länken. Optionella fält visas också i tabellen om fältet EsResultFields i ipac.properties inkluderar dessa. 9 Katalogvisning Då fritextsökningsfunktionaliteten aktiverats får IPC följande utseende. Det som tillkommer är ramen längst ner till vänster i fönstret. Där visas OCR-texten tillsammans med en länk till ett formulär för rättning. Vid bläddring mellan kataloglapparna uppdateras ocr-textfönstret löpande.

13 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Rättning av OCR text (användarmedverkan) 10.1 Captcha/dminlogin Vid klick på länken för rättning tas man först till ett formulär som beskriver vad som kommer att göras och användaren får en Captcha-fråga att fylla i. Detta är för att förhindra automatiserade spam-botar o.dyl att komma vidare. Som alternativ kan de adminstratörer som har dminkonto klicka på den länken och logga in. nvändare som redan en gång under sessionen svarat på Captchan eller är inloggade som administratörer går direkt till redigeringsformuläret och skippar alltså över denna sida.

14 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Rättningsformulär Här får användaren rätta texten och klicka Spara Resultat Denna sida visas för vanliga användare. Rättningen lagras i en speciell kö för godkännade (moderering) av administratör innan rättningen godkänns. För inloggade adminsitratörer så behövs ej godkännade utan ändringen aktiveras omedelbart E-postmeddelande till moderator för godkännade Ett e-postmeddelande skickas till dminRecipient (ipac.properties) med följande innehåll: OCR text för moderering

15 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 15 Följande text har senast rättats av en användare Bild Nr: IndexText: micis, Edmondo de Nr 2645 Inkom micis, Edmondo de Il Homanzo d'un Maestro. Milano Det finns nu 1 träff som kräver moderators godkännade för publicering 10.5 Mall för e-postmeddelande Mallen för e-postmeddelandet bygger på Velocity och definieras under <tomcat>/<katalog>/ ipac/web-inf/classes Filerna heter (en för englelska och en för svenska): moderator_en.vm moderator_sv_se.vm 10.6 Modereringslista Moderatorn får hämta den första i kön (fler kan ha tillkommit). Klicka på Hämta nästa så hämtas nästa post och låses för redigering kopplat till sessionen.

16 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Modererings godkännade/refusering dministratören kan här redigera och rätta vidare. När allt ser bra ut så klicka på ett av valen: Klicka godkänn (och hämta nästa i listan Refusera. Rättningen kastas bort. Så snart rättningen är godkänd aktiveras den i indexet och blir sökbar Släpp moderatorlås Om en adminsitratör har påbörjat men inte avslutat en moderering under en session så kommer det låset inte att släppas (förrän vid nästa IPC-omstart). För att omedelbart släppa alla lås och därmed göra kön tillgänglig igen så finn det en funktion under IPC s adminmeny. Klicka på länken Släpp moderatorlås. I nedanstående fall fanns inga lås:

17 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Felrapport/meddelande Ett formulär för att skicka en felrapport eller meddelande till administratören finns tillgängligt från katalogvisningsläget i övre högra hörnet:

18 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Felrapportformulär Meddelandetyp. En av: o Meddelande o Felrapport Epostadress. Valfri e-postadress om användaren vill bli kontaktad Meddelande. Texten som användaren skriver Meddelandekonfirmering

19 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Epostmeddelande till administratören IPC meddelande vsändare: Meddelandetyp: message Jag vill testa meddelandefunktionen Om användaren angett en e-postadress så sätts denna automatiskt som reply-to i mailet och det är då bara att klicka på Svara-knappen i epostverktyget Mall för e-postmeddelandet Mallen för e-postmeddelandet bygger på Velocity och definieras under <tomcat>/<katalog>/ ipac/web-inf/classes Filerna heter (en för englelska och en för svenska): message_en.vm message_sv_se.vm 12 Synkronisering med IPCs index Då ES kommer att hålla ett index parallellt med det index som IPC (eventuellt) haft så hålls dessa synkroniserade m.a.p huvuduppslaget och indexlistan. Så snart ett huvuduppslag rättats så blir det också parallellt inlagt i IPC s databas Konvertering av UTF-8 till ISO Då ES index klarar fullt UTF-8 och IPC inte gör det (idag) så konverteras alla index från UTF-8 till ISO encoding via en SCII folding algorithm som försöker hitta motsvarigheter i ISOencodingen om möjligt. Om ingen match hittas kastas tecknet. 13 Språktexter lla texter i de nya gränsnitten i fritextsökningsfunktionen hämtas från två filer: fullsearch.properties fullsearch.sv_se.properties Den ena (sv_se) innehåller svenska tecken och den andra innehåller engelska. När man byter språkinställning i IPC så byts också aktuell localeinställning och därmed en av dessa två filer synkroniserat. 14 Sitemaps Funktionen skapar sitemapindex och sitemapfiler filer enligt Googles standard. Funktionen bygger tt värde från ipac.properties: SitemapIndexFile.

20 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 20 SitemapIndexFile är filnamnet för den fil som skapas i rotmappen under webapplikationen. Default filnamn är sitemapindex.xml. OBS! Funktionen är inte beroende av fritextsökningsfunktionen utan fungerar även i gamla IPC. lla kort som har en indexering, oavsett om det är i databasen eller ocr-tolkat tas med i den genererade sitemapfilen. Det är lämpligt att köra funktionen om nya indexeringar skett. Har man dock OCR-texter inläst för samtliga kort är detta onödigt. ktivera funktionen genom att klicka på länken Generera sitemaps i adminsidan för IPC Genererade filer Då en sitemapfil max får innehålla länkar så skapas en sitemapindex fil som i sin tur pekar ut underliggande filer med max länkar per styck. Robots.txt med länk till den sitemapindexfil som genererats Sitemapindex.xml med hänvisning till sitemap-1.xml sitemap-n.xml Sitemap-1.xml Sökmotorpublicering En automatisk sökmotorpublicering till de i SiteMapPingUrls (se ipac.properties ovan) angivna listan med URL:ar görs. För varje http-anrop listas responsen. För de länkar som gett felmedelande kan man klicka på länken för att närmare undersöka vad som sker. För att göra anrop till fler sökmotorer som stödjer sitemaps är det bara att konfigurera detta i SiteMapPingUrls värdet i ipac.properties. Det är en kolonseparerad lista.

21 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 21 Man kan nämna att Yahoos tjänst för sitemaps inom en snar framtid kommer att integreras med Bing (Yahoo är uppköpta av Microsoft). 15 Webdesign och W3C-validering lla nya webbsidor enligt det här projektet är skapade med XHTML 1.0 och CSS. Sidorna använder en s.k decoratorfunktion som klär sidorna efter en mall som definieras i WEB-INF/decorators.xml Den filen väljer ut en mall från /decorators-mappen att klä sidan i. M.a.o ligger all styling i den decoratorfilen och vill man ändra hur layouten ser ut behöver man då bara göra det där. lla sidor som skapats i projektet uppfyller W3C-standard till fullo. 16 Standalone-modul Fritextsökningsfunktionen med sökformulär, träfflista, visning av dokumentet, användarmedverkansfunktioner och sitemapgenerering finns tillgängligt som en fristående webapplikation utan koppling till IPC. Dock för att den ska vara användbar behöver den anpassas och integreras med det material som den ska indexera och söka i.

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

SiteVision 2.0. Driftdokumentation

SiteVision 2.0. Driftdokumentation SiteVision 2.0 Driftdokumentation 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 2 Installation... 4 2.2 Katalogstruktur... 4 2.3 Tjänster... 4 3 Backup-hantering... 5 3.2 Backup av filer... 5 3.3 Återställning

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation BizWizard 3.0 SMS-modulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett SMS-meddelande... 3 Redigering av en SMS-mall... 4 Skapa ett meddelande för SMS... 5 Redigering

Läs mer

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik Kort bekrivning av webbplatsens grundfunktioner Webbshoppen består av en Internetapplikation som körs på Windows Internet Information Server. Hela webbshopen jobbar online mot excellence PRO butiks databas.

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02

Webforum. Nya funktioner i version 14.4. Senast uppdaterad: 2014-12-02 Webforum Nya funktioner i version 14.4 Senast uppdaterad: 2014-12-02 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Generellt och administration... 5 Dokument... 5 Seriell gransknings- och godkännandeflöde...

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare.

För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. För att logga in och få tillgång till Bildarkivet krävs att man är registrerad som Behörig Användare. Alla betalande medlemmar i Klippans Hembygdsförening eller Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har rätt

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer