DIGITAL KORTKATALOG MED FRITEXTSÖKNING OCH ANVÄNDARMEDVERKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL KORTKATALOG MED FRITEXTSÖKNING OCH ANVÄNDARMEDVERKAN"

Transkript

1 DIGITL KORTKTLOG MED FRITEXTSÖKNING OCH NVÄNDRMEDVERKN Beställare: Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Umeå Universitetsbibliotek (och Göteborgs universitetsbibliotek).

2 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 2 1 OCR-TOLKNING NY SÖKMOTOR ELSTIC SERCH OPTIONELL FÄLT IPC KONFIGURTION NY FÄLT I IPC.PROPERTIES ELSTIC SERCH KONFIGURTION INSTLLTION KONFIGURTION FÖR INTEGRTION MED IPC ELSTIC SERCH MPPNING IMPORT FILFORMT FÖR INDTFIL EXEMPEL PÅ INDTFIL EXPORT SÖKNING I IPC TRÄFFLISTN KTLOGVISNING RÄTTNING V OCR TEXT (NVÄNDRMEDVERKN) CPTCH/DMINLOGIN RÄTTNINGSFORMULÄR RESULTT E-POSTMEDDELNDE TILL MODERTOR FÖR GODKÄNNDE MLL FÖR E-POSTMEDDELNDE MODERERINGSLIST MODERERINGS GODKÄNNDE/REFUSERING SLÄPP MODERTORLÅS FELRPPORT/MEDDELNDE FELRPPORTFORMULÄR MEDDELNDEKONFIRMERING EPOSTMEDDELNDE TILL DMINISTRTÖREN MLL FÖR E-POSTMEDDELNDET SYNKRONISERING MED IPCS INDEX KONVERTERING V UTF-8 TILL ISO SPRÅKTEXTER SITEMPS GENERERDE FILER SÖKMOTORPUBLICERING WEBDESIGN OCH W3C-VLIDERING STNDLONE-MODUL... 21

3 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 3 1 OCR-tolkning Projektet bygger på att de skannade bilderna från katalogen OCR-tolkas för att på så vis ge underlag för fritextsökning på hela katalogen. OCR-tolkningen görs externt från applikationen och resultatet av tolkningen laddas in via en importfunktion i ett webbaserat formulär. 2 Ny sökmotor Elastic Search Sökmotorn baseras på en Open Source-baserad produkt, Elastic Search: Elastic Searach i sig bygger på Lucene, en javabaerad sökprogramvarar som har funnits och vidareutvecklats i drygt 10 år. Lucene har ett antal underprojekt knutna till sig där Elastic Search bara är ett. tt det här projektet dock valde Elastic Search beror på att den uppfyller ett antal punkter: Open Source. Enkelt att ta ner källkod, modifiera och vidareutveckla (vilket har skett) Förberedd för klustring. För framtida större indexeringar så står den här tekniken redo för att sättas i drift Förberedd för att kunna köra i molnet (cloud computing) Körs som en egen servertjänst och fungerar i Windows, Linux m.fl. Javabaserad Fungerar som en webservice (RESTful) med protokollet JSON. Mycket enkelt att anropa och sätta upp nya söktjänster runt. Stödjer flera PI-er: o JSON o Java o Groovy Har fler klienter för o Phyton o PHP o Perl o Ruby o Erlang o.net client Mycket enkel att konfigurera och administrera Stödjer dynamisk indexering. Indexera vad som helst och sök i det. Ett mycket aktivt community, och bra support. Mer bakgrundsinfo om Lucene och Elastic Search finns här. Elastic Search kommer härefter i dokumentet att refereras till som ES. 2.1 Optionella fält IPC har traditionellt stöd för ett fält i sitt index, huvuduppslag. Med introduktionen av ES så ges möjlighet att utöka antalet fält efter behov, exempelvis författare, titel och ISBN. För att utöka fältantalet så behöver detta konfigureras på tre ställen: 1. EsDynamicFields i ipac.properties 2. ES mappningsfil 3. Indatafilen för import (om data ska importeras. Det går att manuellt indexera varje post i redigeringsformuläret inifrån IPC och där fylla i alla värden manuellt). lla dessa gås genom i mer detalj nedan. lla optionella fält som tillkommer blir automatiskt sökbara.

4 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 4

5 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 5 3 IPC konfiguration 3.1 Nya fält i ipac.properties Värde Beskrivning Normalvärde EnableFullSearch Kopplar på/av den nya false funktionaliteten EsIndex Namn på indexet ipac EsType Namn på typen (t.ex card katalognamn) EsModeratingIndex Namn på kön med poster att moderera EsDynamicFields Kommaseparerad lista på extra fält EsSortOrder Sorteringsordning i indextext.sorted träfflista (för alfabetisk sortering) EsResultFields Vilka fält som ska visas i indextext träflistan SitemapPingUrls Vilka urlar som anropas för sitemappublicering. Nedanstående sitemapindexfil appendas till urlen. g?sitemap=, ping.aspx?sitemap=, m/siteexplorerservice/v1/ping?sitemap=, /submissions.ask.com/ping?sitemap= SitemapIndexFile Filnamn på den sitemapindex.xml genererade sitemapfilen dminFrom E-postadress för avsändaren för modereringsmeddelandet dminRecipient E-postadress för mottagaren för modereringsmeddelandet

6 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 6 4 Elastic Search konfiguration 4.1 Installation ES laddas ner och installeras enligt instruktionerna här: Konfiguration för integration med IPC För att integreras med IPC så finns några inställningar som behöver göras i filen <ES_HOME>/config/elasticsearch.yml. Notera att denna fil måste redigeras i en editor som klarar UTF-8 (exempelvis EditPad Lite): # Cluster Settings cluster: name: escluster # Gateway Settings #gateway: # recover_after_nodes: 1 # recover_after_time: 5m # expected_nodes: 2 # index : analysis : analyzer : mycollation : type : custom tokenizer : keyword filter : [mycollator] entrynalyzer : type: custom tokenizer: standard filter: [standard, lowercase, asciifolding, replacechars] textnalyzer : type: custom tokenizer: standard filter: [standard, lowercase, mystop, snowball_stemming] filter : mycollator : type : icu_collation language : sv_se snowball_stemming: type: snowball language: Swedish asciifolding: type: se.devo.elasticsearch.filter.configurablesciifoldingtokenfilterfactory ignore_chars : åäöåäö replacechars: type: se.devo.elasticsearch.filter.replacechartokenfilterfactory

7 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 7 char_pairs : [i,j, v,w] mystop: type: stop stopwords: [och,det,att,i,en,jag,hon,som,han,på,den,med,var,sig,för,så,till,är,men,ett,om,hade,de,av,icke,mig,du,henne,då,sin,nu,har,inte,hans,honom,skulle,hennes,där,min,man,ej,vid,ku nde,något,från,ut,när,efter,upp,vi,dem,vara,vad,över,än,dig,kan,sina,här,ha,mot,alla,un der,någon,allt,mycket,sedan,ju,denna,själv,detta,åt,utan,varit,hur,ingen,mitt,ni,bli,blev, oss,din,dessa,några,deras,blir,mina,samma,vilken,er,sådan,vår,blivit,dess,inom,mellan, sådant,varför,varje,vilka,ditt,vem,vilket,sitta,sådana,vart,dina,vars,vårt,våra,ert,era,vilk as] Förklaringar Cluster name: Det namn som instanser av samma kluster ska ges (för IPCs del räcker normalt en instans, dvs inget kluster. nalyzers är den del som normaliserar indexet (och sökfrågan). För IPC:s konfigureras följande analyzers: mycollation för sortering enligt svensk standard i träfflistan (alfabetisk sortering) entryanalyzer analyzer för huvuduppslaget som förutom standardhantering och lowercasing gör asciifolding vilket är speciell normalisering som tar bort alla diakriter och specialtecken förutom de i åäöåäö. Normaliseringen kör också replacechars vilket kan konfigureras för kataloger där vissa tecken ska hanteras likvärdigt i sökningen. T.ex w=w, i=j etc. textnalyzer analyzern för ocr-texten. Gör en standardfiltrering och lowercasing samt tar bort stoppord, ord som inte har betydelse för sökningen, ex och, att, eller osv. nalyzern gör också en filtrering på stemming, vilket betyder att orden analyseras enligt svensk grammatik och bryts ner till sin grundform. Ex. jobbar indexeras som jobb och matchar jobb, jobbar, jobbade, jobbat etc. Med denna teknik behöver man inte skriva sökordet exakt utan det ger träff ändå.

8 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Elastic Search mappning För att ES ska hantera de olika fälten i indexet korrekt behöver den ha en mappningsfil för de fält som ingår. Mappningsfilen läggs i <ES_HOME>/config/mappings/<index>/<type>.json <index> motsvarar värdet EsIndex i ipac.properties (se ovan). <type> motsvarar värdet EsType i ipac.properties (se ovan). Om man har flera kataloger så delar man upp dessa i ES m.h.a. type-värdet. Exempel: <ES_HOME>/config/mappings/ipac/alfen.json: { "alfen" : { "properties" : { "imageid" : {"type" : "integer"}, "text" : {"type" : "string", "analyzer" : "textnalyzer"}, indextext" : { "type" : "multi_field", "fields" : { "indextext" : {"type" : "string", analyzer" : "entrynalyzer", "boost" : "2.0" }, "sorted" : {"type" : "string", "analyzer" : "mycollation"} } } } } } Fältens typ och analyzers definieras under properties imageid bildnummer text - ocr texten, speciell analyzer = textnalyzer indextext definieras som multi_field för att dels tolkas som indextext med analyzern entrynalyzer, dels kunna sorteras alfabetiskt med mycollation Genom att konfigurera boost så kan man ge olika fält olika ranking Extra mappningar för optionella fält Notera att ES har en default-mappning för fält som tillkommer i indexet baserat på en tolkning av dess innehåll. Dvs fält som ser ut som siffror tolkas som integer, datumfält som datum osv. Och om man definierar en default-analyzer i elasticsearch.yml kommer denna användas för dessa fält helt utan att mappning behövs. Om man dock vill ha lite kontroll på vad som händer och hur fälten ska hanteras i ES så rekommenderas att man skapar en explicit mappning för dom. Exempel för tillägg av några extrafält: { "alfen" : { "properties" : { (existerande fält) "author" : {"type" : "string", "no_analyze"}, "title" : {"type" : "string", "analyzer" : "textnalyzer"}, "isbn" : {"type" : "string, no_analyze } }

9 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 9 } } 5 Import Laddning av OCR-tolkat data görs via importfunktionen. Om det finns en existerande indexering i databasen (MySQL) så kommer de indexpunkterna att injiceras i ES-indexet och skriva över de eventuella huvudupslag som anges i indatafilen. Detta p.g.a att det kan antas att den manuella indexering som tidigare gjorts håller en högre kvalitet än vad en automatisk ocr-tolkning kan ge. Finns dock inget index i databasen så används det som angivits i indatafilen. Mapp med ocr-textfiler. Rotmappen där alla filer ligger. Måste vara åtkomligt från servern. Indatafilnamn. Semikolonseparerad fil med indexeringsinformation. Kan lämnas tom om ocrfilerna följer ipacs standardkatalogstruktur för bilddatat. Skriv över. Raderar gamla indexet och skriver om från nytt. Uppdatera. Om indatafilen beskriver en delmängd av indexet så kan man uppdatera denna del. Kan användas i kombination med kryssrutorna för val av indatafält att läsa (se nedan). Läs indextext, Läs OCR-fil + optionella fält. Här listas alla indatafält som kryssrutor och man kan filtrera bort data som man ev. inte vill läsa in i indexet. Encoding. Vilken encoding indatafilen har. UTF-8 eller ISO stöds. Internt i ES hanteras dock fullt UTF Filformat för indatafil Indatafilen är semikolonseparerad och har följande format: <bildnr>;<ocrtext-filnamn>;[<huvuduppslag>][;<opt-1>;<opt-2> <opt-n>] Bildnr är bildens nummer och motsvarar imageid i IPC Ocrtext-filnamn är filnamnet för ocrtexten t.ex txt. Filnamnet tolkas relativt rotmappen som anges i formuläret. Huvuduppslag är den extraherade del av texten som utgör huvuduppslag. Den här texten, om den anges används i indexlistan i IPC (vid visningsläget) och har en högre ranking i sökningen än övrig text och träffar på texten hamnar högre i träfflistan. Huvuduppslaget kan utelämnas.

10 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 10 Opt-1, opn-2...opt-n är optionella dynamiska fält för att utöka indexet med nya sökbara fält. Se mer ovan om optionella fält. 5.2 Exempel på indatafil ; txt;albeck Jensen, Erik ; txt;Jensen, Erik albaeck ; txt; ; txt; ; txt;anrud, Hans ; txt; ; txt; ; txt; ; txt; ; txt;arhus 6 Export Data exporteras till samma filstruktur som IPCs bilddata, dvs textfilerna namnges med 8-ställigt nollutfyllt nummer efter bildnummret. Varje bildfil läggs i en mapp med tre teckens nollutfyllt nummer. En mapp per tusental bilder. llt enligt IPCs konfiguration i ipac.properties. Utdatafil skapas i csv-format. llt läggs i en utpekad rotmapp. Encoding är alltid UTF-8. Ex: datafil.csv 000/ txt 000/ txt 001/ txt 001/ txt... Exporten kan användas för backup av katalogens indexering

11 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 11 7 Sökning i IPC Sökformuläret ser exakt likadant oavsett om man konfigurerat för fritextsökningen med Elastic Search eller ej. Här kan man söka på allt innehåll i alla indexet via sökrutan. Sökspråket som går att använda i ES bygger på Lucene och den fulla dokumentationen om alla möjligheter hittas här: Några exempel: strindberg - hittar allt om olika Strindberg strindberg august - hittar träffar Strindberg och eller ugust ingår. Träffar där både Strindberg och ugust ingår får dock en högre ranking och listas tidigare i listan +strindberg +august - hittar bara träffar där Strindberg och ugust båda är med i samma dokument strindberg +august -pjäs - Hittar träffar som nämner ugust Strindberg, men sorterar bort träffar som hadlar om. Wildcards stöds. "* " matchar noll eller flera tecken, "?" matchar 0 eller 1 tecken.

12 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 12 8 Träfflistan Träfflistan listar alla träffar som Elastic Search har hittat. Listan innehåller följande delar: Bildnr. Huvuduppslag. OCR text. Kataloglapp. Länk in i katalogvisningen på vald träff Huvuduppslaget för träffen Den highlightade delen av dokumentet som innehåller träffen Förhandsvisning av kataloglappen när man hovrar musen över länken. Optionella fält visas också i tabellen om fältet EsResultFields i ipac.properties inkluderar dessa. 9 Katalogvisning Då fritextsökningsfunktionaliteten aktiverats får IPC följande utseende. Det som tillkommer är ramen längst ner till vänster i fönstret. Där visas OCR-texten tillsammans med en länk till ett formulär för rättning. Vid bläddring mellan kataloglapparna uppdateras ocr-textfönstret löpande.

13 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Rättning av OCR text (användarmedverkan) 10.1 Captcha/dminlogin Vid klick på länken för rättning tas man först till ett formulär som beskriver vad som kommer att göras och användaren får en Captcha-fråga att fylla i. Detta är för att förhindra automatiserade spam-botar o.dyl att komma vidare. Som alternativ kan de adminstratörer som har dminkonto klicka på den länken och logga in. nvändare som redan en gång under sessionen svarat på Captchan eller är inloggade som administratörer går direkt till redigeringsformuläret och skippar alltså över denna sida.

14 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Rättningsformulär Här får användaren rätta texten och klicka Spara Resultat Denna sida visas för vanliga användare. Rättningen lagras i en speciell kö för godkännade (moderering) av administratör innan rättningen godkänns. För inloggade adminsitratörer så behövs ej godkännade utan ändringen aktiveras omedelbart E-postmeddelande till moderator för godkännade Ett e-postmeddelande skickas till dminRecipient (ipac.properties) med följande innehåll: OCR text för moderering

15 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 15 Följande text har senast rättats av en användare Bild Nr: IndexText: micis, Edmondo de Nr 2645 Inkom micis, Edmondo de Il Homanzo d'un Maestro. Milano Det finns nu 1 träff som kräver moderators godkännade för publicering 10.5 Mall för e-postmeddelande Mallen för e-postmeddelandet bygger på Velocity och definieras under <tomcat>/<katalog>/ ipac/web-inf/classes Filerna heter (en för englelska och en för svenska): moderator_en.vm moderator_sv_se.vm 10.6 Modereringslista Moderatorn får hämta den första i kön (fler kan ha tillkommit). Klicka på Hämta nästa så hämtas nästa post och låses för redigering kopplat till sessionen.

16 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Modererings godkännade/refusering dministratören kan här redigera och rätta vidare. När allt ser bra ut så klicka på ett av valen: Klicka godkänn (och hämta nästa i listan Refusera. Rättningen kastas bort. Så snart rättningen är godkänd aktiveras den i indexet och blir sökbar Släpp moderatorlås Om en adminsitratör har påbörjat men inte avslutat en moderering under en session så kommer det låset inte att släppas (förrän vid nästa IPC-omstart). För att omedelbart släppa alla lås och därmed göra kön tillgänglig igen så finn det en funktion under IPC s adminmeny. Klicka på länken Släpp moderatorlås. I nedanstående fall fanns inga lås:

17 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Felrapport/meddelande Ett formulär för att skicka en felrapport eller meddelande till administratören finns tillgängligt från katalogvisningsläget i övre högra hörnet:

18 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Felrapportformulär Meddelandetyp. En av: o Meddelande o Felrapport Epostadress. Valfri e-postadress om användaren vill bli kontaktad Meddelande. Texten som användaren skriver Meddelandekonfirmering

19 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM Epostmeddelande till administratören IPC meddelande vsändare: Meddelandetyp: message Jag vill testa meddelandefunktionen Om användaren angett en e-postadress så sätts denna automatiskt som reply-to i mailet och det är då bara att klicka på Svara-knappen i epostverktyget Mall för e-postmeddelandet Mallen för e-postmeddelandet bygger på Velocity och definieras under <tomcat>/<katalog>/ ipac/web-inf/classes Filerna heter (en för englelska och en för svenska): message_en.vm message_sv_se.vm 12 Synkronisering med IPCs index Då ES kommer att hålla ett index parallellt med det index som IPC (eventuellt) haft så hålls dessa synkroniserade m.a.p huvuduppslaget och indexlistan. Så snart ett huvuduppslag rättats så blir det också parallellt inlagt i IPC s databas Konvertering av UTF-8 till ISO Då ES index klarar fullt UTF-8 och IPC inte gör det (idag) så konverteras alla index från UTF-8 till ISO encoding via en SCII folding algorithm som försöker hitta motsvarigheter i ISOencodingen om möjligt. Om ingen match hittas kastas tecknet. 13 Språktexter lla texter i de nya gränsnitten i fritextsökningsfunktionen hämtas från två filer: fullsearch.properties fullsearch.sv_se.properties Den ena (sv_se) innehåller svenska tecken och den andra innehåller engelska. När man byter språkinställning i IPC så byts också aktuell localeinställning och därmed en av dessa två filer synkroniserat. 14 Sitemaps Funktionen skapar sitemapindex och sitemapfiler filer enligt Googles standard. Funktionen bygger tt värde från ipac.properties: SitemapIndexFile.

20 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 20 SitemapIndexFile är filnamnet för den fil som skapas i rotmappen under webapplikationen. Default filnamn är sitemapindex.xml. OBS! Funktionen är inte beroende av fritextsökningsfunktionen utan fungerar även i gamla IPC. lla kort som har en indexering, oavsett om det är i databasen eller ocr-tolkat tas med i den genererade sitemapfilen. Det är lämpligt att köra funktionen om nya indexeringar skett. Har man dock OCR-texter inläst för samtliga kort är detta onödigt. ktivera funktionen genom att klicka på länken Generera sitemaps i adminsidan för IPC Genererade filer Då en sitemapfil max får innehålla länkar så skapas en sitemapindex fil som i sin tur pekar ut underliggande filer med max länkar per styck. Robots.txt med länk till den sitemapindexfil som genererats Sitemapindex.xml med hänvisning till sitemap-1.xml sitemap-n.xml Sitemap-1.xml Sökmotorpublicering En automatisk sökmotorpublicering till de i SiteMapPingUrls (se ipac.properties ovan) angivna listan med URL:ar görs. För varje http-anrop listas responsen. För de länkar som gett felmedelande kan man klicka på länken för att närmare undersöka vad som sker. För att göra anrop till fler sökmotorer som stödjer sitemaps är det bara att konfigurera detta i SiteMapPingUrls värdet i ipac.properties. Det är en kolonseparerad lista.

21 DEVO IT B KRISTIN JÖRG DTUM 21 Man kan nämna att Yahoos tjänst för sitemaps inom en snar framtid kommer att integreras med Bing (Yahoo är uppköpta av Microsoft). 15 Webdesign och W3C-validering lla nya webbsidor enligt det här projektet är skapade med XHTML 1.0 och CSS. Sidorna använder en s.k decoratorfunktion som klär sidorna efter en mall som definieras i WEB-INF/decorators.xml Den filen väljer ut en mall från /decorators-mappen att klä sidan i. M.a.o ligger all styling i den decoratorfilen och vill man ändra hur layouten ser ut behöver man då bara göra det där. lla sidor som skapats i projektet uppfyller W3C-standard till fullo. 16 Standalone-modul Fritextsökningsfunktionen med sökformulär, träfflista, visning av dokumentet, användarmedverkansfunktioner och sitemapgenerering finns tillgängligt som en fristående webapplikation utan koppling till IPC. Dock för att den ska vara användbar behöver den anpassas och integreras med det material som den ska indexera och söka i.

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Nyhetsdokument version 3 5.1

Nyhetsdokument version 3 5.1 Nyhetsdokument version 3 5.1 Produkt Version Releasedatum Mikromarc 3 5.1 14. november 2011 Ny och förbättrad funktionalitet Nedanför finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Guide till New RefWorks

Guide till New RefWorks Guide till New RefWorks Version 4 2017-05-12 Innehåll Lägga in referenser i New RefWorks... 1 Importera dina referenser från RefWorks Legacy... 1 Direktexportera referenser från databaser (bl.a. från bibliotekets

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarhandledning för koppling av dokument

Användarhandledning för koppling av dokument nvändarhandledning Modul: lla vser: Koppla dokument i 3L 2006 1[11] nvändarhandledning för koppling av dokument Olika typer av dokument kan kopplas till poster i en 3L-databas. Exempelvis kan en eller

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Karusell med länkade omslagsbilder

Karusell med länkade omslagsbilder [Skriv text] Axiell Arena Karusell med länkade omslagsbilder Axiell har tagit fram en funktion som presenterar titlar/katalogposter i Arena i form av en interaktiv karusell som visar omslagsbilder. Funktionen

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5

Innehåll. Förändringar i v5 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Databasförändringar... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Översikt... 3 Ärendevyn... 3 Ärendefönster... 4 Ärendehändelser... 4 Utrustningar... 4 Användare...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v6.0

Innehåll. Förändringar i v6.0 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Systemförändringar... 3 Databasen... 3 Import... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärenden... 3 E-post... 3 Dokumenthantering... 3 Utrustningar... 3 Användare...

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2

Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2 Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2 Umefast AB 2009 www.umefast.se Innehåll 1. Analys & sök... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Förutsättningar för arbete med modulen... 2 1.3. Teknik...

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

SiteVision 2.0. Driftdokumentation

SiteVision 2.0. Driftdokumentation SiteVision 2.0 Driftdokumentation 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 2 Installation... 4 2.2 Katalogstruktur... 4 2.3 Tjänster... 4 3 Backup-hantering... 5 3.2 Backup av filer... 5 3.3 Återställning

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Verktyget Export -hur installera, behörighetsstyra och använda modulen Export med generella format

Verktyget Export -hur installera, behörighetsstyra och använda modulen Export med generella format LATHUND VITEC Verktyget Export -hur installera, behörighetsstyra och använda modulen Export med generella format VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Skapa fil som ska exporteras

Skapa fil som ska exporteras Funktionen Importera förälder används för att läsa in förälder för elever i Skola24. Importen sker genom att en fil innehållande elev och dess förälder läses in via Skola24 webbgränssnitt. De elever som

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. SMS-modulen Användardokumentation BizWizard 3.0 SMS-modulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett SMS-meddelande... 3 Redigering av en SMS-mall... 4 Skapa ett meddelande för SMS... 5 Redigering

Läs mer

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören

PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören PunchOut-kataloger i Ariba en guide för leverantören Innehåll Roller/ansvarsområden PunchOut-kataloger När, var, hur? PunchOut-processen Publicera en Punchout-katalog Referensmaterial och support Roller

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer