Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter"

Transkript

1 mars 2014 Gemensamma CSR-satsningar i leverantörsleden - Tre kinesiska företag beskriver sina erfarenheter Av Yang Hua Det är stödet och de stränga kraven från H&M som har hjälpt vårt företag att successivt ta till sig idén om företags sociala ansvar och bli bättre och bättre på det, säger Zhang Yifeng, Social Compliance Manager. Foto: Zhang Yifeng Genom Corporate Social Responsibility (CSR)-revisioner, som syftat till att förbättra den interna styrningen, har kinesiska exportföretag under den senaste tioårsperioden uppnått mål långt bortom att få en order från internationella kunder. Att få en order från ett internationellt företag är i många fall fortfarande den främsta motivationsfaktorn, men en del kinesiska företag ser vikten av CSR utifrån policyutvecklingen i Kina, alltmer medvetna kunder och en ny generation arbetstagare. Postadress: Telefon: E-post: 3 Dongzhimenwai Dajie (amb BEIJING (visum) P.R. China Besöksadress: Telefax: 3 Dongzhimenwai Dajie (amb Sanlitun (visum)

2 Sveriges Ambassad 2(8) Somliga företag drivs av kunders CSR-krav Zhang Yifeng är Social Compliance Manager på ett företag i Ningbo, som tillverkar kläder som T-shirts och pyjamasar. Det svenska klädföretaget H&M är en viktig kund. Det är stödet och de stränga kraven från H&M som har hjälpt vårt företag att successivt ta till sig idén om företags sociala ansvar och bli bättre och bättre på det, säger Zhang Yifeng. Enligt henne organiserar H&M varje år regelbundna utbildningar för sina leverantörer i Kina på olika teman såsom CSRrevision, energieffektivitet, avloppsrening, m.m. Utbildningarna riktar sig inte endast till klädindustrin, utan även till andra leverantörer som t.ex. fabriker för textilfärgning, tvätt och tryck, som kan ha ännu större miljöpåverkan. Vi studerar trender i nationell och lokal regeringspolicy om miljöskydd och försöker att vara framsynta när vi utformar vår produktionsprocess, säger Wang Bo. H&M är en stor kund och deras krav är viktiga för företagets högsta ledning. Exempelvis har H&M bett företaget att lösa problem med övertid som orsakas av lönesystem baserat på betalning per producerad enhet. Ledningen för Zhangs företag undersöker hur systemet kan ändras till tidsrelaterad lön i kombination med olika former av prestationsbaserad bonus, för att göra det mer rimligt. Zhang Yifeng säger: H&M har en kultur som går ut på att de växer tillsammans med sina leverantörer. De berättar öppet för oss om sina försäljningspriser, vinstmarginaler, utvecklings- och framtidsplaner. Därför är vi redo att se saker från deras perspektiv och samarbeta med dem, istället för att bara ta vårt eget företag i beaktande. En leverantör åt svenska OneMed, som förser sjukvården med förbrukningsmateriel, har också tagit till sig CSR genom sina kunder. Lv Bingxian, fabrikschef på företaget, som är baserat i Kinas Zhejiang-

3 Sveriges Ambassad 3(8) provins, säger: Genom utveckling av handel och affärer med Europa och USA ökar antalet kinesiska företag som anammar CSR-konceptet. OneMeds leverantör, som producerar medicinska textilier, har etablerat en CSR-grupp som består av alla sektionschefer för att driva förändringen av företagets interna styrning. CSR-gruppen följer utvecklingen av regeringspolicies, lagar, föreskrifter och annan extern information, den utvärderar det befintliga ledningssystemet och försöker att förbättra det utifrån kundernas krav. Jag hoppas att våra fabriker håller samma mått varje dag, så att kunderna kan komma när som helst, säger Zhang Yifeng. Somliga företag gör CSR till en integrerad del av verksamheten Vinda Paper i Guangdong-provinsen har haft en annorlunda infallsvinkel till CSR än de båda ovan omnämnda företagen. Vinda Paper har blivit det ledande varumärket för hushållspapper, toalettpapper och pappersnäsdukar i Kina, pga sin inställning till hållbarhetsfrågor. Det har lockat SCA:s uppmärksamhet, ett svenskt företag som är globalt ledande inom hygien- och skogsindustriprodukter. SCA har varit delägare i Vinda sedan 2007 och har blivit en betydande delägare sedan november Vindas betoning på hållbarhet återspeglas i företagets investeringar i energieffektivitet och minskning av förorenande utsläpp, liksom i noggrant genomtänkt intern ledning. Energieffektivitet är viktigt för Vinda för att minska produktionskostnaden. Därigenom kan företaget vidmakthålla de lägsta kostnaderna i branschen för samma produkter. En annan fördel är att Vindas fabrik i kunde fortsätta sin verksamhet under de olympiska spelen i 2008, då utsläppsgränserna var särskilt hårda, eftersom företaget levde upp till regeringens krav på minskning av förorenande utsläpp. Vi studerar trender i nationell och lokal regeringspolicy om miljöskydd och försöker att vara framsynta när vi utformar vår produktionsprocess. Om vi sitter och väntar tills policies är formellt antagna, skulle vår teknik

4 Sveriges Ambassad 4(8) halka efter avseende tillförlitlighet och mognad, säger Wang Bo, Executive Vice President of Production på Vinda. Vinda arbetar med CSR i syfte att ta hand om de anställda. Utgångspunkten för vårt sociala ansvar är vårt eget företag, säger Wang Bo, Executive Vice President of Production på Vinda. Foto: Vinda Nöjda medarbetare är effektiva och stabila medarbetare Kundkrav, lagar och förordningar är endast externa drivkrafter. Ännu viktigare är att företaget kan förbättra sin interna ledning och därigenom stärka sin konkurrenskraft. Det handlar inte bara om hårda värden som finansiering och teknik, utan också om mjuka värden som medvetenhet och ledningsmetoder. En stabil personalstyrka kan hjälpa företaget att upprätthålla produktkvalitet, kostnads- och arbetseffektivitet på optimala nivåer. Med anledning av detta överväger Vinda noga frågor om löner, välfärd och arbetsledning. Exempelvis kan en repetitiv rörelse under längre tid orsaka arbetsrelaterade skador hos medarbetare. För att undvika detta har Vinda utformat arbetsscheman med hänsyn till placering, arbetsintensitet och andra faktorer rörande arbetsställning, som gör att medarbetarna byter position regelbundet under produktionsprocessen. Det bidrar till arbetseffektivitet och minskar risken för arbetsrelaterade skador. Vinda arbetar med CSR i syfte att ta hand om den egna personalen. Utgångspunkten för vårt sociala ansvar är vårt eget företag,

5 Sveriges Ambassad 5(8) säger Wang Bo. För närvarande ligger personalomsättningen på Vindas fabriker runt 2-3% varje månad. Om en fabrik har en personalomsättning över 3% blir det en fråga för ledningen. Övertid är en svår fråga som många fabriker i Kina ställs inför. Wang Bo anser att det är nödvändigt att analysera olika faktorer, såsom arbetsintensitet, medarbetarnas preferenser och arbetsvillkor för att finna en lösning. Många unga medarbetare vill inte arbeta långa pass, utan föredrar mer fritid. Denna förändring i inställning hos medarbetarna besvarar Vinda genom ökad automatisering och kompetensutveckling, så att personalen kan utföra olika sorters arbete, vilket ger ökad flexibilitet i fördelningen av personalresurser. Om övertid inte kan undvikas pga en brådskande order så tillfrågas medarbetarna. Vill de inte arbeta övertid kan fabriken inte tvinga dem. I vilket fall som helst undviker Vinda övertid så långt det går, eftersom det minskar arbetseffektiviteten. Revision är ett effektivt sätt att förbättra CSR-villkor Zhang Yifeng anser att CSR-revision kan hjälpa fabriker att förbättra sin styrning och göra arbetet lättare. Under 2013 har vi genomgått CSR-revisioner ungefär 130 gånger i våra fyra fabriker. Jag som ansvarar för dem hoppas att våra fabriker håller samma mått varje dag, så att kunderna kan komma när som helst, säger Zhang Yifeng. Chefen för hennes företag lägger stor vikt vid CSR och relaterade frågor har blivit ett återkommande ämne på agendan för ledningsgruppsmötet varje månad. Sedan 2013 har företaget en CSR-ansvarig på varje fabrik, som inte endast tar hand om CSR-revisioner, utan också kontrollerar fabriken varje dag i enlighet med kundernas krav. Om det föreligger problem ska de kommuniceras omgående till ledningen och personalen. Zhang Yifeng upplever att den ordinarie personalen har blivit mer samarbetsvillig än tidigare. Nästa steg är revision av underleverantörer Under 2014 kommer Zhang Yifeng att genomföra interna CSRrevisioner i alla företagets fabriker. Varje fabrik kommer att kontrolleras ad hoc. Problem som upptäcks kommer att diskuteras vid

6 Sveriges Ambassad 6(8) ledningsmöten och CSR-resultat kommer att vara en av indikatorerna för chefernas årliga resultatmätning. Att stärka styrningen av leverantörskedjan är också ett av hennes mål för Zhang Yifeng har sedan 2008 börjat besöka flera leverantörer inom textiltryck, tvättning och broderi. Hon kommer att utvidga denna krets till leverantörer av garn, textiltillverkning, färgning m.m., vilka är strategiskt viktiga för hennes företag. Syftet är att optimera leverantörskedjan i enlighet med kundens krav och kraven från hennes eget företag. Vi vill börja med grundläggande frågor och successivt öka våra krav i framtiden, säger hon. Enligt Lv Bingxian, som är fabrikschef, spelar regeringspolicy, särskilt från lokala regeringar, en viktig roll för att öka medvetenheten om företags sociala ansvar i hela industrin och marknaden. Foto: Lv Bingxian Lv Bingxian förklarar att hans företag har delat in sina CSR-mål i tre faser. Under första fasen är målet att kontrollera att företaget lever upp till den lokala regeringens policy, lagar och förordningar avseende miljö, säkerhet, arbete m.m. Målet har redan uppnåtts när det gäller efterlevnad av gällande lagar och förordningar i Kina och andra asiatiska länder. Under den andra fasen kommer företaget att gradvis försöka möta högre standarder i Europa och Amerika. Under den tredje fasen kommer de att kräva av sina leverantörer att de tar socialt ansvar och stödja leverantörerna att leva upp till kraven, så att hela kedjan arbetar åt samma håll. Lv Bingxian säger: Vi kommunicerar CSR-konceptet till våra leverantörer redan nu. Vi brukar prioritera de leverantörer som

7 Sveriges Ambassad 7(8) vidtar åtgärder för förbättring med en gång, så länge kostnaden ligger inom ramen för vad vi kan acceptera. Vinda planerar att publicera en hållbarhetsrapport 2014, liksom att ta fram en CSR-strategi, etablera en grupp som ansvarar för implementering och utveckla relaterade resultatindikatorer. CSR-relaterade kostnader måste återspeglas och accepteras i priset Alla tre företagsföreträdare som vi intervjuat anser att kostnad, styrning av leverantörskedjan och medvetenheten hos konsumenter är stora utmaningar för att vidareutveckla det sociala ansvaret. Lv Bingxian säger: Vi hoppas att kunderna också tar den CSR-relaterade kostnaden i beaktande när de utvärderar leverantörer. Om leverantören själv måste bära den extra kostnaden blir konkurrenskraften lidande. Wang Bo lyfter också fram att företagen möter utmaningar som kostnad, tekniska flaskhalsar och instabilitet i leverantörskedjan. Företagen måste hitta en balanspunkt bland frågor om hållbarhet, marknaden och sin egen företagsstrategi, säger Wang Bo. Enligt Zhang Yifengs åsikt är kontroll av leverantörskedjan den största utmaningen. Styrning av leverantörskedjan är en mycket bred fråga. Det finns mycket att göra och det kommer att ta tid. Vissa leverantörer som gör ett bra jobb i år kan ha förändrats nästa år, säger Zhang Yifeng. Om fler klädfabriker engagerar sig i socialt ansvar blir det lättare för oss. Vi måste utvecklas tillsammans. Om tröskeln höjs kommer de oansvariga företagen att behöva förändra sina strategier och de som tar sitt sociala ansvar kommer att vinna konkurrensfördelar. Ökad medvetenhet om CSR blir avgörande för förbättringar Det kommer att ta tid för vanliga kinesiska konsumenter att öka sin medvetenhet om företagens sociala ansvar. Även om produktkvalitet och -säkerhet har blivit viktiga frågor för allmänheten, är de flesta konsumenter mer känsliga för prisökningar. Under tiden har vissa

8 Sveriges Ambassad 8(8) företagskunder börjat beakta CSR i sin upphandling. Många av våra kunder, såsom högklassiga hotell, IKEA, KFC och McDonald s, undersöker noga frågor om vår pappersmassa, kemikalieinnehåll och säkerhet. De kräver att all vår pappersmassa ska levereras av fabriker som är certifierade enligt FSC eller PEFC, säger Wang Bo. Lv Bingxian anser att regeringspolicy, särskilt från lokala regeringar, spelar en viktig roll i att öka medvetenheten om företagens sociala ansvar i hela industrin och marknaden. Om tröskeln höjs kommer de oansvariga företagen att behöva förändra sina strategier och de som tar sitt sociala ansvar kommer att vinna konkurrensfördelar. Skicka till artikelförfattaren. Sveriges Ambassad CSR Centre Nyhetsbrevet Corporate Responsibility News Sveriges Ambassad i

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer