Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten."

Transkript

1 Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Dag och tid: Kronan, Luleå Tisdagen den 11 augusti, kl. 18:30 20:30 (lync) Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson Tore Hjort Åsa Karlsson Lars-Erik Andersson Anders Wanhatalo Stefan Morin Adjungerade Niklas Lundberg Förhinder Carina Lindmark Lennart Ölvebo Birgitta Isaksson SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande, Mikael Samuelsson, hälsade närvarande ur styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. FÖRHINDER Carina Lindmark, Lennart Ölvebo och Birgitta Isaksson har anmält förhinder. PROTOKOLLFÖRARE Styrelsen beslutade att utse Niklas L till protokollförare vid dagens sammanträde. JUSTERINGSMAN Styrelsen beslutade att utse Lars-Erik A jämte mötesordförande justera styrelseprotokollet. 1/7

2 DAGORDNING Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning. FÖREGÅENDE PROTOKOLL Protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att tills vidare lägga protokollet till handlingarna. INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN Ingen aktuell information från förbundsstyrelsen finns. Nästa förbundsstyrelsemöte genomförs den 19 augusti. JAKT OCH VILTFÖRVALTNING Thore H har haft kontakt med Landsbygdsministern i frågan om fjälljakten samt den kritik från EU angående den vargjakt som genomfördes vintern Budskapet från Landsbygdsministern var att han avser att stå upp för frågan och försvara vargjakten samt lät meddela att arbetet med justeringar av småviltsjakten är påbörjad.. INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET Ingen Information från rovdjursrådet. INFORMATION KUSTRÅD Ingen Information från kustrådet. Säljägare i Norrbotten rapporterar att jakten försvårats pga mkt högt vattenstånd. INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR Ingen Information från fjällrådet. 2/7

3 . INFORMATION VFD Björn S avrapporterade enligt bilaga 1. Styrelsen beslutar att: - lägga informationen till handlingarna. - godkännar kompletteringen avseende överklagan på björntilldelningen UTBILDNING Niklas L informerar kort om viltvårsdagen i Vojakkala samt Gåsjaktsutbildningen i Rosvik. Tyvärr så var det få deltagare (4 st) anmäld till Gåsjaktsutbildningen vilket i längden inte är ekonomiskt försvarbart. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. KOMMUNIKATION OCH OPINION Niklas L informerade om Svensk jakt och möjligheten att få eget material publicerat. Vi har fått möjlighet att uttala oss i nordnytt angående långa licenshandläggningstider samt förseningen av utskickade tilldelningar av älg till licenslag. NSD, Elisabeth Hedman, reporter NSD har ett önskemål om älgjakt att skriva om den 7 september. Detta är en bra möjlighet att få ut vårt budskap. Thore H erbjuder att höra sig för i sitt jaktlag. Styrelsen beslutar att: - lägga informationen till handlingarna. - Uppdra Thore H att höra sig för i sitt jaktlag och tillmötesgå NSD, Elisabeth Hedman. MÖTE MED NORRBOTTENSBÄNKEN, LANDSHÖVDINGEN OCH LANDSYGDSMINISTERN. 3/7

4 Styrelsen diskuterade två oberoende träffar med Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht samt Länshövdingen Sven-Erik Österberg. Utöver det planeras träffar med den s.k. Norrbottensbänken. Mikael S informerade: - att inbjudan till Sven-Erik Österberg går ut i närtid. - att inbjudan till den s.k. norrbottensbänken skall göras inom kort. - att Mikael S och Thore H skall försöka få till stånd en träff med Landsbygdministern. Styrelsen beslutade att: - Mikael S och Niklas L planerar kommande träffar med Norrbottensbänken förslagsvis 2 alt 9 oktober. Lämplig plats kan vara Kallax flygplats. - Thore H och Mikael S uppdras att kontakta Landsbygdsministern och önska ett möte med denne. MEDLEM OCH MARKNAD Roger L informerar enligt bilaga 2. Styrelsen diskuterade marknadsföringen avseende jaktarrangemang, JAQT samt medlemsjakt på den s.k. Klöverträskmarken. Styrelsen beslutade att: - lägga informationen till handlingarna. - att uppdra kansliet att marknadsföra jakterna på Klöverträskmarken. PER CAPSULAM, AU 5 Styrelsen informerades om AU-beslut, 28/6, REGIONAL ORGANISATION, STÄRKA KRETSARNA Arbetet med att stärka kretsarna initierat. En arbetsgrupp med bla Mikael S har genomlyst denna komplexa fråga samt utarbetet olika förslag eller idéer. Frågan tas upp på kommande Regionråd. 4/7

5 Önskvärt vore ett ökat samarbete mellan kretsarna för att skapa en kontinuerlig verksamhet samt minska beroendet av enstaka eldsjälar. Styrelsen diskuterade denna fråga men beslutade att den bordläggs till nästa möte. Styrelsen beslutade att för dagen bordlägga frågan om att stärka kretsarna samt lyfta frågan efter kommande regionråd. VERKSAMHETSPLAN FÖR JAKTVÅRDSKRETS 2016 Niklas L redogjorde kort om planerna att starta upp arbetet med verksamhetsplanering på kretsnivå. Tanken är att under hösten förmå kretsarna att formulera sin verksamhet i planer så att deras planering faller naturligt in under länsföreningens verksamhetsplan som skall formuleras under och presenteras vid ordförandekonferensen 20 november. Ett förslag är att ta delar av arbetsmetodiken från vårt grannlän, Västerbotten, som har i dagsläget kommit igång med detta arbete. Styrelsen beslutade att Niklas L fortsätter arbetet med kretsarnas verksamhetplanering. TÄNDSTIFTET, LÄGGESRAPPORT Uppgiften kavarstår till nästa möte. Bjud in Ingemar till styrelsemötet för jakt samt redovisning. Styrelsen beslutade att uppdra Niklas L att inbjuda Ingemar K till styrelsemötet den 4/9, 2015 för en återredovisning. d nästa styrelsemöte och för vidare beslut. EKONOMI Niklas L redogjorde kortfattat om länsföreningens ekonomi. Bilaga 4. REGIONRÅDET, 14-15/8, LYCKSELE Länsföreningen representeras av ordförande inklusive en ledamot. Frågor som kan komma att avhandlas är: - Medlemsfrågan - Stärka kompetensen i VF (Krets till VFD) - Marknadsföring och tillgängligöra utbildningar - Stärka kommunikation/lobby 5/7

6 - Jaktens dag riktas mot ungdomar - Fungerande medlemssystem - Utvärdera våra mål på väg mot Fråga som kan komma: fortsatt arbete med mässor - Thore och Mikael har mandat att besluta under regionrådet. Styrelsen beslutade att Mikael S och Thore H har mandat att besluta under regionrådet. REKDAGAR/ARBETSDAGAR SPIKBERGET Åsa K redogjorde kort om de arbetsdagar som genomförts på länsföreningens jaktmark, Spiken. Mikael S riktade ett stort tack till de som slöt upp på dessa dagar. MÖTESPLAN 2015 OCH 2016 Mötesplanen uppdaterades enligt bilaga 5. Styrelsen beslutade att jobba vidare med den ovan föreslagna mötesplanen. 6/7

7 ÖVRIGA FRÅGOR Irené hälsar/påminner om att äskande av arvoden från styrelseledamot måste inkomma inom skälig tid från aktuellt uppdrag (styrelsemöten etc). Mårdsels VVO vill ha hjälp med ordförandeskap på årsstämman. Förfrågan har gått till länsföreningen. En aktuell fråga blir därmed vem står för omkostnader (reseersättning etc). Styrelsen beslutar att VVO:t bör stå för eventuella omkostnader. Styrelsen beslutar att - ta till sig Irenés önskemål om ervoden. - att aktuell ledamot från länsföreningen gör anspråk på reseersättning/arvode till den part som önskar dennes tjänst. NÄSTA MÖTE Nästa möte blir den 4/9. kl 1330 i Harads. Styrelsen beslutar att Niklas L startar en maillista för anmälan till den planerade småviltsjakten och styrelsemötet. AVSLUT Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. Vid protokollet Niklas Lundberg Mikael Samuelsson Lars-Erik Andersson Protokollförare mötesordförande Justeringsman 7/7

Minnesanteckningar (nr 7/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar (nr 7/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar (nr 7/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Harads Dag och tid: Fredagen den 4 september, kl. 13:30 15:30 (Delar av mötet via Lync/telefon)

Läs mer

Minnesanteckningar (nr 8/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar (nr 8/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar (nr 8/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Lync Dag och tid: Måndagen den 5 oktober, kl. 18:30 20:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar (nr 5/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar (nr 5/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar (nr 5/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Dag och tid: Kronan, Luleå Tisdagen den 16 juni, kl. 18:30 20:30 (lync) Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kronan, Luleå Dag och tid: fredagen den 20 mars, kl. 15:00 18:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kronan, Luleå Dag och tid: måndagen den 10 november, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Minnesanteckningar från styrelsemöte Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar från styrelsemöte Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar från styrelsemöte Jägareförbundet Norrbotten. Måndagen den 2 maj 2011 Närvarande: Styrelseledamöter Robert Henriksson, ordf Tore Hjorth Kjell Holmbom Harald Holmqvist Åsa Karlsson Mikael

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kalix-Nyborg Dag och tid: måndagen den 22 september, kl. 13:30 17:30 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna

Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna Minnesanteckningar föra vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Kronan, Luleå Dag och tid: måndagen den 2 juni 2014, kl. 15:00 22:00 Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars 2018 på Örnvik hotell och konferens.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars 2018 på Örnvik hotell och konferens. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars 2018 på Örnvik hotell och konferens. 1. Inledning Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelsson hälsar

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar från sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Quality Hotel, Luleå Dag och tid: Fredagen den 25 november 2011, kl. 13:00 17:00 Närvarande: Styrelseledamöter Robert

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 21 februari 201, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 25 mars 2017 på Örnvik Hotell & Konferens

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 25 mars 2017 på Örnvik Hotell & Konferens Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 25 mars 2017 på Örnvik Hotell & Konferens 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael Samuelsson hälsar

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 5 april 2014 på Kronans filmsal och konferens kl. 13.00-15.15. 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014 Jägareförbundet Umeå 1 Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 19 Augusti 2014 Närvarande: Ulf Lundgren Nicklas Eriksson Anders Gustafsson Roger Lundström Alf Petersson Oskar Burström Adjungerade:

Läs mer

Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/

Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/ Minnesanteckningar vid kretsordförandekonferens i Luleå 26-27/11-2011 1. Inledning- Björn Sundgren hälsar välkommen till deltagarna vid årets kretsordförandekonferens, dagen inleds med visning av Norrbottensdelen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL I LULEÅ.

PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL I LULEÅ. PROTOKOLL FÖRT VID JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTENS ORDINARIE ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 21 mars 2015 KL 13.00 I LULEÅ. Inledning Ordföranden Mikael Samuelsson hälsade ombuden välkomna och förklarade stämman öppnad.

Läs mer

Protokoll från Filipstads Jaktvårdskrets årsstämma Gammelkroppa

Protokoll från Filipstads Jaktvårdskrets årsstämma Gammelkroppa Protokoll från Filipstads Jaktvårdskrets årsstämma 2005-02-10 Gammelkroppa 1. Öppnande: Ordförande Rolf Ericsson inledde mötet med allmän information. Medlemsantalet i Filipstads Jaktvårdskrets är oförändrat

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Polar Hotel, Älvsbyn Dag och tid: Fredagen den 29 november 2013, kl. 16:00 19:10 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte

Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2012 Fastställd på styrelsemöte 2011-11-25 Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan är dels att synliggöra Jägareförbundet Norrbottens mål och aktiviteter

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 6 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 1-19 Sören Swärdh Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger Westerman

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 7 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 109-129 Sören Swärdh Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman Adjungerad:

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015

JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN. Verksamhetsplan 2015 JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan för Jägareförbundet Norrbotten 2015 Fastställd genom beslut vid styrelsemöte den 3 mars 2015. Inledning Syftet med en denna verksamhetsplan

Läs mer

Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Stockholm 2013-12-09 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 9/13 Tid och plats Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på s kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Anna

Läs mer

Protokoll fört med Överkalix Jaktvårdskretsstyrelse torsdag 19/ kl 18.30

Protokoll fört med Överkalix Jaktvårdskretsstyrelse torsdag 19/ kl 18.30 Protokoll fört med Överkalix Jaktvårdskretsstyrelse torsdag 19/5 2016 kl 18.30 STYRELSEPROTOKOLL Närvarande: Göte Jönsson, David Enbom, Erika Nilsson, Monica Eliasson, Håkan Andersson, Håkan Nilsson, Christian

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Husby säteri, Söderköping 28 mars 2019 klockan 13.00 14.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Övriga närvarande Ruth Piatek Wallin, ordf. Helena Sjöholm, v. ordf. Krister Örnfjäder Michael Andersson

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid ÅRSMÖTE med Jägarförbundet Rättviks Jaktvårdskrets torsdagen den 12 februari 2016 i Backa bystuga

PROTOKOLL. fört vid ÅRSMÖTE med Jägarförbundet Rättviks Jaktvårdskrets torsdagen den 12 februari 2016 i Backa bystuga PROTOKOLL fört vid ÅRSMÖTE med Jägarförbundet Rättviks Jaktvårdskrets torsdagen den 12 februari 2016 i Backa bystuga Närvarande: 35 deltagare enligt närvarolista. Rättvikskretsens ordförande Inge Brorsson

Läs mer

Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 2 18 april 2016

Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 2 18 april 2016 Protokoll distriktsstyrelsemöte nr 2 18 april 2016 Vänsterpartiet Värmland Distriktsexpeditionen, kl. 18.00-20.45 Närvarande: Lennart Eriksson, Magnus Wallengren, Jenny Kumm, Anne-Marie Wallouch, Parvane

Läs mer

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum.

Jägareförbundet har genom åren ständigt försökt anpassa sig till rådande anda allt från vi erhöll det Allmänna Uppdraget till dagens datum. Verksamhetsplan 2015 15 Jägareförbundet Västmanland Intressenter Deltagare vid Länsföreningens styrelsemöten: Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter JAQT-ansvarig Ungdomsansvarig Jaktvårdskonsulent

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Retrieverjaktkommittén Nr

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Retrieverjaktkommittén Nr Plats: Beslutande: Telefonmöte 46-58 Sören Swärdh Berth Nilsson Roger Westerman Per-Anders Norling Sven Ludvigsson Adjungerad Anna-Lena Wendt 46-51 Anmält förhinder: Miriam Axnér Underskrifter Protokollförare:.

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH REGIONER FSV. PROTOKOLL från styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2017, telefonmöte

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH REGIONER FSV. PROTOKOLL från styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2017, telefonmöte 1 FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH REGIONER FSV PROTOKOLL från styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2017, telefonmöte Närvarande: Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande Kicki Fredriksson, Storuman,

Läs mer

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012

Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012 Umeå Jaktvårdskrets UJVK 1 Styrelsemöte Plats och tid: Jägarna, tisdag 23 oktober 2012 Närvarande: Curt Ekström Ethel Eriksson Hans Jonsson Gottne Lindgren Alf Pettersson Jens Andersson Roger Lundström

Läs mer

Hur skriver man ett protokoll?

Hur skriver man ett protokoll? Hur skriver man ett protokoll? Av protokollet skall kunna utläsas vad som avhandlades vid sammanträdet och vilka beslut som togs. Protokollets huvud skall/bör innehålla: Föreningens namn, datum för sammanträdet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE

Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE 2015-09-28 Möte i Halasjö Hembygdsgård. EXTRA ÅRSMÖTE HALASJÖBYGDENS ÄLG OCH KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt,

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 JÄGAREFÖRBUNDET SIGTUNA JAKTVÅRDSKRETS PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2014 1) Olov Söderman välkomnade medlemmarna öppnande årets årsmötet 2) Röstlängd justerades och 20st medlemmar räknades 3) Årsmötesfunktionärer

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Styrelsen Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm

Styrelsen Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm Styrelsen Tid kl. 10:00 17:30 Plats Närvarande ledamöter Kulturrådet, Långa Raden 4, Skeppsholmen, Stockholm Anna Hedborg, ordförande Nabila Alfakir Sture Carlsson (p. 1-16) Ljiljana Dufgran (p. 1-6, 8-24)

Läs mer

f:l«c tl(u ~11 Lena Sarheden Schultz

f:l«c tl(u ~11 Lena Sarheden Schultz Protokoll fört vid styrelsemötet onsdagen den 22 februari 2017 FINSAffe.._, SAMORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Plats: Tid : Medborgarhuset, Burlöv 09:00-1 I :00 Närvarande ledamöter Karin Palmqvist,

Läs mer

Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 11, 2018

Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 11, 2018 Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 11, 2018 Tid: Kl. 20.00 21.30 tisdagen den 20 november 2018 Plats: Närvarande: Telefonmöte Ordinarie styrelseledamöter, Carina Karlsson, Tord Hermansson,

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde

Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde FS Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde Närvarande: Förbundsstyrelsen: Anders Wahlberg (ordförande) Ulrika Sharifi (1:e vice ordförande) Elinor Schad (2:e vice ordförande) Magnus Rydén (ledamot)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2012-09-26 1 Ärendeförteckning 101 Sammanträdets öppnande...3 102 Val av protokollsjusterare...3 103 Godkännande av dagordning...3 104 Godkännande av föregående protokoll...3 105 Utvärdering av styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb 1(5) Protokoll fört vid styrelsemöte i Tomelilla Golfklubb Tomelilla Golfklubb 273 94 Ullstorp Tel. 0417-19430 Datum : 2017-10-09 kl 18:00 i konferensrummet Närvarande: Kenth Bergström (ordförande) Tommie

Läs mer

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2017

Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2017 15 AUGUSTI 2017 Protokoll från Svartbyns Viltvårdsområde Jaktstämma 2017 Tid och plats 15 augusti 2017, Bagarstugan, Norra Svartbyn Närvarande Ulla Hedlund Simon Vestin Jonas Backman Tomas Bertilsson Kent

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015 Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Lena Rollmar 187-210 vice ordförande, exteriöransvarig Torbjörn Håkansson

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Sid Justering... 3 24 Fastställande av ärendelistans... 4 25 Ekonomi... 5 26 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 27

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Ärendelista 1 2 3 Val av justeringsman Godkännande av dagordning Föregående protokoll Beslutsärenden 4 5 6 Fastställande av styrdokument Deltagande vid SABO:s förtroendemannakonferens 5-6 december 2018

Läs mer

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2005 Datum 7 december 2005 Plats Folkbildningshuset, Stockholm Närvarande Anders Ljunggren, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 1-12 Rigmor Breidemalm

Läs mer

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab. Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/2016 2016-02-09 Tid: Tisdag 9 februari kl 19.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Saffet Eraybar Susanne von Sydow Göran Karlsson Lena Tholse Klas Elm Ola

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse.

Årsmöte Sikfors VVO. Jens Renberg. Oskar Ögren. Erik Lundström, Staffan Renberg. Ja. Se bilaga. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse. 2011-05-24 Årsmöte Sikfors VVO 1. Val av ordförande för stämman. Jens Renberg 2. Anmälan om protokollförare. Oskar Ögren 3. Val av 2 justeringsmän, jämte rösträknare. Erik Lundström, Staffan Renberg 4.

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens utskott för Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 1/2018 Datum: 12-14 januari 2018 Tid: Fredag 12 januari kl 12.00 Söndag 14 januari kl 15.00 Plats: Närvarande: Ordförande:

Läs mer

Protokoll Årsmöte Osby Norra Älgskötselområde Osby Naturbruksskola

Protokoll Årsmöte Osby Norra Älgskötselområde Osby Naturbruksskola Osby Norra Älgskötselområde C/O Bengt Åke Svensson Gunnänga 283 91 Osby Protokoll Årsmöte Osby Norra Älgskötselområde Osby Naturbruksskola 2014-02-25 1 Mötets öppnande. Ordförande Bengt Åke Svensson förklarade

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.00 Plats Närvarande Övriga LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Kristina Kikki Ahlstedt Karlsson

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 4/13 Tid och plats Onsdagen den 6 maj klockan 09,35 till 15,35 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Stugbyn, Isaberg, Hestra, kl 11.00 12.00 Beslutande Övriga deltagare Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Ylva Samuelsson, Gislaveds kommun,

Läs mer

Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 juni Marholmen konferens, Norrtälje.

Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 juni Marholmen konferens, Norrtälje. Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2018. Marholmen konferens, Norrtälje. Närvarande: Per Lodenius Anders Karlsson Benny Jansson Kenneth Nilshem Anna Nordström Karin Olsson Magnus Danielsson

Läs mer

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION Protokoll styrelsemöte 2 (2016-12-12) Storgatan 28, Stockholm Anmält frånvaro: Anders Stark, Tommy Jakobsson och Jesper Zander Närvarande: Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael Hamrén,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(6) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2007-11-19 kl 09.00 Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Stokab, Tulegatan

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Jämtland-Härjedalens Älghundklubb 1 Jämtland-Härjedalens Älghundklubb Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte Dag: Lördagen den 23 februari 2008 Plats: Hotell Hammarstrand Hammarstrand 1 Årsmötets öppnande Ordföranden,

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2015 20-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2015-04-22 2015-04-22 Ärendeförteckning 16 Sammanträdets öppnande... 2 16a Val av protokollsjusterare... 2 16b Godkännande av dagordning... 2 17 Informationer, rapporter och diskussioner... 3 Beslutsärenden... 4

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll möte nr 5,

Protokoll möte nr 5, Protokoll möte nr 5, 2012-09-18 Styrelsemöte Plats: OSLO, NORDROCS Tid: 18 sep 2012, kl. 20 22 Närvarande MS Maria Sundesten, ordförande LA Lennart Andersson, sekreterare HH Helena Hinrichsen, kassör MN

Läs mer

Ärendeförteckning Allmänna ärenden

Ärendeförteckning Allmänna ärenden Överförmyndarnämnden 2009-02-17 Ärendeförteckning Allmänna ärenden Sid nr 1. Justeringsman 2 2. Information om utredningssituationen och diskussion Om användningen av arvodesprinciperna 3 3. Svar från

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Styrelsemöte. Datum: 8 oktober Tid: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund. Närvarande: Conny Olsson ordförande.

Styrelsemöte. Datum: 8 oktober Tid: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund. Närvarande: Conny Olsson ordförande. STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 8 oktober 2015 Tid: 18.00 19.10 Plats: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy B Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2014-02-27 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 3/14 Tid och plats Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt

för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Dagordning för styrelsemöte söndagen den 1 mars 2015 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Sporthallen, Bräkne-Hoby Klockan: 10.00. 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående

Läs mer

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 1 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 8 februari 2017, kl 14.00 17.45 Plats: Hotell S:T Jörgen, Malmö Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 20 mars i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 20 mars i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2017 2017-03-20 16 30 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 20 mars i Svenska Kennelklubbens museum, Spånga Närvarande: Ledamöter:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Arbetsordning för Cancerfondens styrelse

Arbetsordning för Cancerfondens styrelse Dokumenttyp: Arbetsordning Utfärdat av: Kicki Nordström Datum: 2018-05-07 Beslutad av: Styrelsen konstituerande Datum: 2019-05-22 Arbetsordning för Cancerfondens styrelse 1. Inledning 1.1. Val av ledamöter

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Älghundklubb

Jämtland-Härjedalens Älghundklubb 1(5) Jämtland-Härjedalens Älghundklubb Protokoll fört vid Jämtland-Härjedalens Älghundklubbs årsmöte Dag: Lördagen den 22 februari 2014 Plats: Nya Murklan, Frösö Park 1 Årsmötets öppnande Sven-Gunnar hälsade

Läs mer

Vojakkala vvo Jaktstämma

Vojakkala vvo Jaktstämma Vojakkala vvo Jaktstämma PROTOKOLL Datum: 2011-08-07 Tid: 17.00 Plats: Palogården 1. Öppnande Ordförande för Viltvårdsområdesföreningens styrelse Sven Forsberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Samediggi Scimedigge Saemiedigkie Sametinget

Samediggi Scimedigge Saemiedigkie Sametinget Samediggi Scimedigge Saemiedigkie Sametinget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:01 COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:01 131-138 N äringsnämnden Sammanträdesdatum Coahkkinbeaivemearri 2019-01-16 Plats och tid I Baiki ja

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten avger följande verksamhetsberättelse för 126:e verksamhets- och räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelse Ordinarie ledamöter Vald t.o.m årsstämman Mikael Samuelsson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer