Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten."

Transkript

1 Protokoll (nr 6/2015) fört vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Dag och tid: Kronan, Luleå Tisdagen den 11 augusti, kl. 18:30 20:30 (lync) Närvarande: Styrelseledamöter Mikael Samuelsson Tore Hjort Åsa Karlsson Lars-Erik Andersson Anders Wanhatalo Stefan Morin Adjungerade Niklas Lundberg Förhinder Carina Lindmark Lennart Ölvebo Birgitta Isaksson SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande, Mikael Samuelsson, hälsade närvarande ur styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. FÖRHINDER Carina Lindmark, Lennart Ölvebo och Birgitta Isaksson har anmält förhinder. PROTOKOLLFÖRARE Styrelsen beslutade att utse Niklas L till protokollförare vid dagens sammanträde. JUSTERINGSMAN Styrelsen beslutade att utse Lars-Erik A jämte mötesordförande justera styrelseprotokollet. 1/7

2 DAGORDNING Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning. FÖREGÅENDE PROTOKOLL Protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att tills vidare lägga protokollet till handlingarna. INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN Ingen aktuell information från förbundsstyrelsen finns. Nästa förbundsstyrelsemöte genomförs den 19 augusti. JAKT OCH VILTFÖRVALTNING Thore H har haft kontakt med Landsbygdsministern i frågan om fjälljakten samt den kritik från EU angående den vargjakt som genomfördes vintern Budskapet från Landsbygdsministern var att han avser att stå upp för frågan och försvara vargjakten samt lät meddela att arbetet med justeringar av småviltsjakten är påbörjad.. INFORMATION FRÅN ROVDJURSRÅDET Ingen Information från rovdjursrådet. INFORMATION KUSTRÅD Ingen Information från kustrådet. Säljägare i Norrbotten rapporterar att jakten försvårats pga mkt högt vattenstånd. INFORMATION FJÄLLRÅD/FJÄLLFRÅGOR Ingen Information från fjällrådet. 2/7

3 . INFORMATION VFD Björn S avrapporterade enligt bilaga 1. Styrelsen beslutar att: - lägga informationen till handlingarna. - godkännar kompletteringen avseende överklagan på björntilldelningen UTBILDNING Niklas L informerar kort om viltvårsdagen i Vojakkala samt Gåsjaktsutbildningen i Rosvik. Tyvärr så var det få deltagare (4 st) anmäld till Gåsjaktsutbildningen vilket i längden inte är ekonomiskt försvarbart. Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. KOMMUNIKATION OCH OPINION Niklas L informerade om Svensk jakt och möjligheten att få eget material publicerat. Vi har fått möjlighet att uttala oss i nordnytt angående långa licenshandläggningstider samt förseningen av utskickade tilldelningar av älg till licenslag. NSD, Elisabeth Hedman, reporter NSD har ett önskemål om älgjakt att skriva om den 7 september. Detta är en bra möjlighet att få ut vårt budskap. Thore H erbjuder att höra sig för i sitt jaktlag. Styrelsen beslutar att: - lägga informationen till handlingarna. - Uppdra Thore H att höra sig för i sitt jaktlag och tillmötesgå NSD, Elisabeth Hedman. MÖTE MED NORRBOTTENSBÄNKEN, LANDSHÖVDINGEN OCH LANDSYGDSMINISTERN. 3/7

4 Styrelsen diskuterade två oberoende träffar med Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht samt Länshövdingen Sven-Erik Österberg. Utöver det planeras träffar med den s.k. Norrbottensbänken. Mikael S informerade: - att inbjudan till Sven-Erik Österberg går ut i närtid. - att inbjudan till den s.k. norrbottensbänken skall göras inom kort. - att Mikael S och Thore H skall försöka få till stånd en träff med Landsbygdministern. Styrelsen beslutade att: - Mikael S och Niklas L planerar kommande träffar med Norrbottensbänken förslagsvis 2 alt 9 oktober. Lämplig plats kan vara Kallax flygplats. - Thore H och Mikael S uppdras att kontakta Landsbygdsministern och önska ett möte med denne. MEDLEM OCH MARKNAD Roger L informerar enligt bilaga 2. Styrelsen diskuterade marknadsföringen avseende jaktarrangemang, JAQT samt medlemsjakt på den s.k. Klöverträskmarken. Styrelsen beslutade att: - lägga informationen till handlingarna. - att uppdra kansliet att marknadsföra jakterna på Klöverträskmarken. PER CAPSULAM, AU 5 Styrelsen informerades om AU-beslut, 28/6, REGIONAL ORGANISATION, STÄRKA KRETSARNA Arbetet med att stärka kretsarna initierat. En arbetsgrupp med bla Mikael S har genomlyst denna komplexa fråga samt utarbetet olika förslag eller idéer. Frågan tas upp på kommande Regionråd. 4/7

5 Önskvärt vore ett ökat samarbete mellan kretsarna för att skapa en kontinuerlig verksamhet samt minska beroendet av enstaka eldsjälar. Styrelsen diskuterade denna fråga men beslutade att den bordläggs till nästa möte. Styrelsen beslutade att för dagen bordlägga frågan om att stärka kretsarna samt lyfta frågan efter kommande regionråd. VERKSAMHETSPLAN FÖR JAKTVÅRDSKRETS 2016 Niklas L redogjorde kort om planerna att starta upp arbetet med verksamhetsplanering på kretsnivå. Tanken är att under hösten förmå kretsarna att formulera sin verksamhet i planer så att deras planering faller naturligt in under länsföreningens verksamhetsplan som skall formuleras under och presenteras vid ordförandekonferensen 20 november. Ett förslag är att ta delar av arbetsmetodiken från vårt grannlän, Västerbotten, som har i dagsläget kommit igång med detta arbete. Styrelsen beslutade att Niklas L fortsätter arbetet med kretsarnas verksamhetplanering. TÄNDSTIFTET, LÄGGESRAPPORT Uppgiften kavarstår till nästa möte. Bjud in Ingemar till styrelsemötet för jakt samt redovisning. Styrelsen beslutade att uppdra Niklas L att inbjuda Ingemar K till styrelsemötet den 4/9, 2015 för en återredovisning. d nästa styrelsemöte och för vidare beslut. EKONOMI Niklas L redogjorde kortfattat om länsföreningens ekonomi. Bilaga 4. REGIONRÅDET, 14-15/8, LYCKSELE Länsföreningen representeras av ordförande inklusive en ledamot. Frågor som kan komma att avhandlas är: - Medlemsfrågan - Stärka kompetensen i VF (Krets till VFD) - Marknadsföring och tillgängligöra utbildningar - Stärka kommunikation/lobby 5/7

6 - Jaktens dag riktas mot ungdomar - Fungerande medlemssystem - Utvärdera våra mål på väg mot Fråga som kan komma: fortsatt arbete med mässor - Thore och Mikael har mandat att besluta under regionrådet. Styrelsen beslutade att Mikael S och Thore H har mandat att besluta under regionrådet. REKDAGAR/ARBETSDAGAR SPIKBERGET Åsa K redogjorde kort om de arbetsdagar som genomförts på länsföreningens jaktmark, Spiken. Mikael S riktade ett stort tack till de som slöt upp på dessa dagar. MÖTESPLAN 2015 OCH 2016 Mötesplanen uppdaterades enligt bilaga 5. Styrelsen beslutade att jobba vidare med den ovan föreslagna mötesplanen. 6/7

7 ÖVRIGA FRÅGOR Irené hälsar/påminner om att äskande av arvoden från styrelseledamot måste inkomma inom skälig tid från aktuellt uppdrag (styrelsemöten etc). Mårdsels VVO vill ha hjälp med ordförandeskap på årsstämman. Förfrågan har gått till länsföreningen. En aktuell fråga blir därmed vem står för omkostnader (reseersättning etc). Styrelsen beslutar att VVO:t bör stå för eventuella omkostnader. Styrelsen beslutar att - ta till sig Irenés önskemål om ervoden. - att aktuell ledamot från länsföreningen gör anspråk på reseersättning/arvode till den part som önskar dennes tjänst. NÄSTA MÖTE Nästa möte blir den 4/9. kl 1330 i Harads. Styrelsen beslutar att Niklas L startar en maillista för anmälan till den planerade småviltsjakten och styrelsemötet. AVSLUT Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet. Vid protokollet Niklas Lundberg Mikael Samuelsson Lars-Erik Andersson Protokollförare mötesordförande Justeringsman 7/7