Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman"

Transkript

1 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 7 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte Sören Swärdh Mirjam Axner Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman Adjungerad: ---- Anmält förhinder: Protokollförare: Wilma Steen Berth Nilsson 109 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 110 Val av justerare Att utse Berth Nilsson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet. 111 Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning. Att fastställa föreslagen dagordning för mötet.

2 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 2 av Föregående mötesprotokoll RJK-protokoll nummer 7/2018 från Att godkänna protokollet. 113 Anmälan av beslut per capsulam Per capsulam beslut 11, Inställande av kkl i Västra avdelningen Retrieverjaktkommittén beslutar 114 Rapporter Regelrevidering inför 2022 Remissen är utskickad i organisationen. Vi avvaktar svar per den sista januari Föredragande Sven Ludvigsson Praktiska prov Anmälan till det praktiska provet är nu stängt. Totalt har 31 hundar startat eller skall starta inom kort. Ytterligare 18 hundar finns på anmälningslistan. Några hundar är sjuka/skadade och några har sagt att de kan avvakta till nästa säsong. Önskvärt vore att få till 8-10 platser för prov denna säsongen. Föredragande Roger Westerman RM Mästerskapet avlöpte som det var tänkt. Organisationen fungerade bra och många medarbetare i Östra avdelningen har gjort ett jättejobb.

3 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 3 av Förfrågan angående WGC Svar har inkommit på SKKs förfrågan till Engelska kennelklubben. Arrangemanget var godkänt från England och bättre kommunikation skall ske i framtiden. 116 Förändring av domarauktorisation Förelåg underlag Anita Norrblom har i skrivelsen begärt att få förändrad domarkategori från A till B. Att rekommendera Huvudstyrelsen att besluta om att domarkategori för Anita Norrblom ändras från A till B och att omedelbart justera paragrafen. 117 Anmälan domare Förelåg underlag Brev har gått ut och svar har inkommit. Ärendet kommer att föredras av vice ordförande på kommande Hs-möte.

4 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 4 av Vallentunaprovet Förelåg underlag i form av skrivelse från medlem och svar från Östra avdelningen och kommissarien vid provet. RJK kan konstatera att brister har förekommit på provet. De två brister som är graverade är att provet dömts av utländsk domare utan att provet godkänts av en svensk domare eller att en svensk domare varit på plats samt att provledaren inte varit på plats under hela provet. Östra avdelningens svar visar att man tagit bristerna på allvar och att uppföljning kommer att ske på kommande provledarträff. Att rekommendera Huvudstyrelsen att besluta om att provet stryks och att anmälningsavgifterna skall återbetalas av Östra avdelningen. I beslutet deltog inte Roger Westerman. 119 Järvsöprovet Brev har gått ut och svar har inkommit. RJK kan konstatera att inget fel mot regelverket skett och att avdelningen tagit tills sig de brister som varit och att man kommer att styra upp bättre i framtiden. Att Sören Swärdh svarar avdelningen i Gävleborg samt att RJK kommer att följa upp avdelningens prov under kommande säsong. 120 Brev från Anders Carlsson Förelåg underlag Skrivelsen kommer att behandlas av Huvudstyrelsen på kommande möte.

5 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 5 av Anvisningar A- och B-prov Föredragande Berth Nilsson På uppdrag från senaste mötet har Anvisningarna uppdaterats avseende Funktionärsprov och lottningskriterier på dessa prov. Att fastställa de justeringar som gjorts i Anvisningarna för A- och B-prov och att Anvisningarna kommer att lyftas på Hs-mötet i februari. Att uppdra åt samtliga i kommittén att till kommande möte se över anvisningarna och se om det finns förändringar som behöver göras inför kommande säsong. 122 Regler RM A Föredragande Mirjam Axner På uppdrag från senaste mötet har reglerna kring RM uppdaterats. Att med redaktionella ändringar anta regelverket. Att rekommendera Huvudstyrelsen att fastställa det nya regelverket. 123 Händelserapportering Föredragande Per-Anders Norling och Sven Ludvigsson På uppdrag från senaste mötet har förslag till händelserapportering utarbetats. Att bordlägga ärendet till kommande möte

6 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 6 av Regelverk RM B Att anta regelverket inför 2019 och meddela Östra avdelningen. Att rekommendera Huvudstyrelsen fastställa regelverket. 125 Rasklubbsprov Golden Retrieverklubben hade till föregående möte ansökt om att få låsa ett B-prov, samtliga klasser, i Hjo Klubben ålades att samordna med Västra avdelningen, detta har nu skett och avdelningen har givit klartecken. Att godkänna att provet låses till rasen. 126 RM A 2018 Ekonomisk redovisning har inkommit från Östra avdelningen avseende RM Arrangemanget är en minuspost för avdelningen. Att tacka Östra avdelningen för ett väl genomfört arrangemang. Att uppdra åt Sören Swärdh att skicka redovisningen till kassören för utbetalning av budgeterat bidrag.

7 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 7 av Övriga frågor a) Skrivningar på sociala medier mm Diskussion kring om hur funktionärer med förtroendeuppdrag skriver på sociala medier och kommunicerar med medlemmar. Är man förtroendevald eller har ett förtroendeuppdrag inom SSRK är det väldigt viktigt att man tänker till mer än en gång innan man skriver på sociala medier eller hur man uttrycker sig till medlemmar ute i verksamheten. b) Statistik 2018 Den preliminära jaktprovsstatistiken för 2018 förutom 6 prov dagar där avrapportering ännu inte inkommit. Vi ligger i princip så samma nivå som Det största trycket där mest bortlottningar skett är under året i öppen klass. Statistiken samt önskemål om att få in ett preliminärt provprogram kommer att skickas ut till avdelningar och rasklubbar. 128 Nästa möte Att ordförande kallar till möte vid behov. 129 Mötet avslutas Ordförande Sören Swärdh tackar mötets deltagare och förklarar mötet avslutat. Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av SSRKs huvudstyrelse.

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 6 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 93-108 Sören Swärdh Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Adjungerad:

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 6 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 1-19 Sören Swärdh Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger Westerman

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 20-33 Sören Swärdh Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Roger Westerman Adjungerad: ---- Anmält

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger Westerman

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger Westerman Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Telefonmöte 45-59 Sören Swärdh Beslutande: Mirjam Axnèr 49-59 Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Roger Westerman Per-Anders Norling Sven Ludvigsson Miriam Axnér

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Roger Westerman Per-Anders Norling Sven Ludvigsson Miriam Axnér Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 73-87 Sören Swärdh Berth Nilsson Roger Westerman Per-Anders Norling Sven Ludvigsson Miriam Axnér Adjungerad:

Läs mer

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018

Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018 Retrieverjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 7 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 75-92 Sören Swärdh Mirjam Axnèr Sven Ludvigsson Berth Nilsson Per-Anders Norling Wilma Steen Roger Westerman

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Retrieverjaktkommittén Nr

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Retrieverjaktkommittén Nr Plats: Beslutande: Telefonmöte 46-58 Sören Swärdh Berth Nilsson Roger Westerman Per-Anders Norling Sven Ludvigsson Adjungerad Anna-Lena Wendt 46-51 Anmält förhinder: Miriam Axnér Underskrifter Protokollförare:.

Läs mer

Viltspårkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Caroline Hagström. Elisabet Nilsson Ewa-Lisa Hoel Karin Björck 8-19

Viltspårkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Caroline Hagström. Elisabet Nilsson Ewa-Lisa Hoel Karin Björck 8-19 Viltspårkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Adjungerad: Anmält förhinder: Protokollförare: Telefonmöte 1-19 Caroline Hagström Elisabet Nilsson Ewa-Lisa Hoel Karin Björck

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Elsebeth Bergqvist

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Elsebeth Bergqvist Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 38-53 Elsebeth Bergqvist Morgan Hallgren Bartek Brejski Petra Johansson Rolf Näslund Adjungerad: Anmält förhinder:

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr Spanieljaktkommittén

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr Spanieljaktkommittén Plats: Beslutande: Anmält förhinder: Utses att justera: Telefonmöte 13-29 Elsebeth Bergqvist Birgitta Elofsson Torbjörn Augustinsson Morgan Hallgren Torbjörn Augustinsson Underskrifter Protokollförare:

Läs mer

A - prov i Sverige. www.ssrk.se

A - prov i Sverige. www.ssrk.se A - prov i Sverige A prov A-provverksamheten 2011 Antal hundar KKL Godkända Södra 7 29 17 59% 3 prov över 4 hundar Småland / Östgöta 5 10 8 80% Västra 5 13 11 85% 1 prov på 4 hundar Östra 19 40 34 85%

Läs mer

Spanielkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Fysiskt möte Roma, Gotland Elsebeth Bergqvist

Spanielkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Fysiskt möte Roma, Gotland Elsebeth Bergqvist Spanielkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Fysiskt möte Roma, Gotland 30-45 Elsebeth Bergqvist Morgan Hallgren Torbjörn Augustinsson Birgitta Elofsson Adjungerad: Anmält

Läs mer

Utbildningskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018

Utbildningskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018 Utbildningskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 6 Plats: Ordförande: Beslutande: Hornö Torp, Enköping Utbildningskommittén, UK med inbjuden representant från DUG 1-22 Mats Lindmark Magnus Lindström Catharina

Läs mer

Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Elsebeth Bergqvist

Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Elsebeth Bergqvist Spanieljaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 1-13 Elsebeth Bergqvist Elsebeth Bergqvist Morgan Hallgren Petra Johansson Marcus Sjöborg Bartek Brejski Adjungerad:

Läs mer

FBR-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Gunilla Lefwerth. Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt från 7

FBR-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Gunilla Lefwerth. Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt från 7 FBR-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 1-20 Gunilla Lefwerth Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt från 7 Adjungerad: Anmält förhinder:

Läs mer

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Scandic hotell, Upplands Väsby. funktionsansvarig Torbjörn Håkansson

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av /2019. Scandic hotell, Upplands Väsby. funktionsansvarig Torbjörn Håkansson Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 11 2019-05-19 5/2019 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Caroline Hagström vice ordförande, viltspårsansvarig

Läs mer

FB-R-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Gunilla Lefwerth. Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt

FB-R-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2017. Gunilla Lefwerth. Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt FB-R-kommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Ordförande: Beslutande: Telefonmöte 129-144 Gunilla Lefwerth Robert Bohman Carin Mortensen Lotta Wennersten Cilla Hamfelt Adjungerad: Anmält förhinder:

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningskommittén Nr Inger Johansson Helena Närling Susanna Hultman

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningskommittén Nr Inger Johansson Helena Närling Susanna Hultman Plats: Beslutande: Adjungerad Utses att justera: Stubbdalen 1-15 Inger Johansson Helena Närling Patricia Nordbäck Underskrifter Protokollförare:. Ordförande:. Justerare:. 1 Mötets öppnande. Föredragande

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Konstituerande sammanträde 2015-05-24 7/2015 Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sid 1(8 ) Plats: Scandic hotell, Upplands-Väsby Ledamöter: Beslutande: Lars Ramberg ordförande Lena Rollmar 187-210 vice ordförande, exteriöransvarig Torbjörn Håkansson

Läs mer

Avelskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Eva von Celsing. Anita Norrblom Lena Widebeck Annika Åkerman.

Avelskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Eva von Celsing. Anita Norrblom Lena Widebeck Annika Åkerman. Avelskommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 5 Plats: Telefonmöte 2018-12-30 20-31 Ordförande: Beslutande: Protokollförare: Eva von Celsing Anita Norrblom Lena Widebeck Annika Åkerman Eva von Celsing 20

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 03 08, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Kjell Svensson Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Annika Hjälm Terese

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 26.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2009-03-23 Närvaro: Lars Ödlund, Barbro Collin, Olle Carlson, Hans-Gunnar Leytman, Kerstin Nilsson, Anita

Läs mer

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK)

7. delta i samråd inom och utom SKKorganisationen STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) STADGAR FÖR AVDELNING INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte, att gälla fr o m 2004-07-01. Revidering av 13, 2010-05-22 23 Inledning

Läs mer

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet.

157 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Åsa Westström att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 157-185 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Åsa Westström Ulla Erdeberg Louise Carlsson Frånvarande: Sven Ludvigsson Kristina Kindstrand Jonas Mjärling

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN KFM (Kommittén för Funktion & Mentalitet) Cilla Hamfelt Anna Bergwall Agneta Joonas

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN KFM (Kommittén för Funktion & Mentalitet) Cilla Hamfelt Anna Bergwall Agneta Joonas ARBETSGRUPPEN FÖR UTBILDNING Plats: Beslutande: Telefonmöte Anna Bergwall Agneta Joonas Utses att justera: Underskrifter: Protokollförare:. Ordförande:. Justerare:. 18 Mötet öppnas. hälsar alla välkomna

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Tollingjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Abboten, Malmö Sverker Haraldsson

Tollingjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av /2018. Abboten, Malmö Sverker Haraldsson Tollingjaktkommittén Sammanträdesdatum Sida 1 av 6 Plats: Ordförande: Beslutande: Anmält förhinder: Abboten, Malmö 1-15 Sverker Haraldsson Marie Kinder Emma Nilbrink Lars Bengtsson Mats Gunnarsson Torbjörn

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen.

Avdelningen har två ordinarie revisorer samt två suppleanter, som väljs vid avdelningens årsmöte. Dessa ska granska avdelningen. EKONOMI Avdelningens kassör ansvarar för att: Avdelningens bokföring sker enligt god redovisningsed. Inför varje styrelsemöte skriftligt presentera aktuell resultatrapport. Att snarast efter prov och utställningar

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte , kl

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte , kl Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte 170316, kl. 18.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin (BLS) Eva Fabiansson-

Läs mer

81 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. att utse Sven Ludvigsson att jämte ordförande justera protokollet.

81 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. att utse Sven Ludvigsson att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 81-111 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Kristina Kindstrand Sven Ludvigsson Ulla Erdeberg Louise Carlsson suppleant Frånvarande: Åsa Westström

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 10.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro:

Läs mer

Utbildningsplan. för jaktprovsdomare inom SSRK. Ver. 5.14, Anmäld HS och 22, 442, rev HS

Utbildningsplan. för jaktprovsdomare inom SSRK. Ver. 5.14, Anmäld HS och 22, 442, rev HS Utbildningsplan för jaktprovsdomare inom SSRK Ver. 5.14, 2016-05-13 Anmäld HS 2015-11-21 och 22, 442, rev HS 2016-05-13 1 Innehållsförteckning Utbildningsplan för Jaktprovsdomare inom SSRK Inledning...

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2008-03-01 2008-03-02 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd , reviderad , reviderad , reviderad , sid 3

2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd , reviderad , reviderad , reviderad , sid 3 Samlingsdokument över fastställda DELEGERINGSORDNINGAR 1. DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER Sid 2 2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd 2008-08- 11, reviderad 2012-06- 17, reviderad 2012-09-

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Bo

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande:

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande: Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte, 2002 05 25-26, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande Susanne Björkman Cilla Hamfelt Agnetha Hammarstedt Helena Hellström Helena Jansson

Läs mer

Motion nr 1, Dnr

Motion nr 1, Dnr Motion nr 1, Dnr 2014-010-076 Labrador Retrieverklubben yrkar att SSRK:s fullmäktige beslutar att upplösa Svenska Spaniel- och Retrieverklubben Motivering: Svenska Spaniel- och Retrieverklubben har utvecklats

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5) Plats: Telefonmöte 233-253 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Anna-Lena Wendt Lars Söderström Marie Carlsson Britt-Marie Nordgren 236-253 Suppleanter: Lena Karlsson Meddelat förhinder:

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011 SKK/KHM nr 6 2011 2011-10-19 167-183 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars mentalitet (KHM) den 19 oktober 2011 Närvarande: Ledamöter: Ionie Oskarson, Cilla Hamfelt,

Läs mer

2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd , reviderad , , , /19

2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd , reviderad , , , /19 Samlingsdokument över fastställda DELEGERINGSORDNINGAR 1. DELEGERING AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER Fastställd 2012-09-01, reviderad 2014-04-12 2. DELEGERINGSORDNING SSRKs AVELSKOMMITTÉ Fastställd 2008-09-06,

Läs mer

112 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. att utse Sven Ludvigsson att jämte ordförande justera protokollet.

112 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. att utse Sven Ludvigsson att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Växjö 112-144 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist (från 134) Jonas Mjärling Sven Ludvigsson Ulla Erdeberg Louise Carlsson suppleant Frånvarande: Åsa Westström

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/ Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 1-24 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 10 februari 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Kerstin

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2016 03 19 Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 1. Fastställande av röstlängden Röstlängden fastställdes.

Läs mer

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet.

125 Mötets öppnande. Ordförande Janne Wiberg förklarar mötet öppnat. Att utse Kristina Kindstrand att jämte ordförande justera protokollet. Plats: Studiefrämjandet, Huskvarna 125-155 Beslutande: Janne Wiberg ordförande Katarina Ljungquist Kristina Kindstrand Ulla Erdeberg Sven Ludvigsson Frånvarande: Louise Carlsson Åsa Hallström Jonas Mjärling

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby

Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid årsmöte för SSRK:s södra avdelning, i Hörby 2013 03 02 1 Mötets öppnande Ordförande Jan Alenfall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse

Protokoll vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse Protokoll vid telefonmöte Springerklubbens huvudstyrelse 20190416 Närvaro: Lena Lind Carlsson, Karin Wigstand, Lotta Claeson, AnnMarie Skansen, Camilla Lundholm, Brita Sjöström, Maria Ljungmark, Helene

Läs mer

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben

Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben Stadgar för Östra lokalavdelningen (SBaK Öst) inom Svenska Bassetklubben i enlighet med SKK:s Typstadgar Tagna av SBaK:s fullmäktige 2013 och av Öst:s årsmöte 2013-03-10 Inledning Svenska Bassetklubbens

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar

Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Stadgar för Svenska Vinthundklubbens Avdelningar Versionshistoria Version Ändringar/Kommentarer Referens Datum 1.0 2.1 Fastställda av Svenska Vinthundklubbens fullmäktige Redaktionella ändringar 7.1 Mandattid

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 62. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 62.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 62.2. Val av protokolljusterare utsågs att jämte

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 2-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 7b samt 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150126 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Anne Blomster Gunnarsson ABG Lena

Läs mer

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75

SKK/FK nr 4-2015 2015-08-11 59-75 Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2015 59-75 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Per-Inge Johansson, Göran Hallberger,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166

Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Labrador Retrieverklubben 7/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-15 Plats: Scandic, Upplands Väsby 133-166 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson

Läs mer

Styrelsemöte Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Sammanträdesdatum Telefonmöte 124-160 Beslutande: Thomas Persson, ordförande Helena Gustafsson Lena Lundmark Tomas Persson Ingrid Andrén Tom Rölander Maritha Forss Suppleant: Annika Egertz, 1:a suppleant Adjungerade: Inga

Läs mer

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av

Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av Huvudstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 16 2018-08-18 08-19 Plats: Scandic Hotels Elmia, Jönköping Ledamöter Beslutande: Sören Swärdh Vice ordförande, retrieverjaktansvarig Caroline Hagström Viltspåransvarig

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna

22 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL Beslut: Styrelsen godkänner föregående protokoll och därmed läggs det till handlingarna Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 7-8 maj 2011 Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Janet Johansson från 29 Ingrid Grundström Annika Andersson

Läs mer

SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN

SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN SSRK GÄVLEBORGSAVDELNINGEN Protokoll från styrelsemöte Datum: 2018-01- 12 Tid: 18.00 Plats: Hakkegård, Hamrånge Närvarande: Från sektionen: Förhinder: Adjungerad: Lajla Rydberg, Lisen Karlsson, Tom Lauritzsen,

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte 2016-04-23 på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag 15.45 17.30 Söndag 09.00 13.30 Närvarande: Frånvarande: Ledamöter: Jörgen Oinonen Kicki Sandell

Läs mer

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning

3 Mötet beslutade godkänna föreslagen dagordning. Fastställande av dagordning UR 4/2015 Mötesprotokoll fört vid Sveriges Hundungdoms Ungdomsråd möte den 20150509 10 i Kärrtorp Närvarande: Malin Broman, ordförande Matilda Svensson, vice ordförande Sara Svanberg Anna Letfors Elisabeth

Läs mer

Dagordning för konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte , kl

Dagordning för konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte , kl Dagordning för konstituerande styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte 170325, kl. 14.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Lilian Jonsson (LJ) Torbjörn Håkansson (TH) Birgitta Limnefelt Sundin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping /9 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Vallby Prästgård, Enköping 2008-11-8/9 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt

Läs mer

vidarebefordrad till Mayvor.

vidarebefordrad till Mayvor. Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-12-02 Närvarande: Britt- Marie Dornell, Jan- Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Per Henriksson och Marita Andersson. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte. Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte. Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie Fullmäktigemöte Mötets öppnande Gunnar Petersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 1. Fastställande av röstlängden Röstlängden fastställdes. 12 delegater

Läs mer

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället.

81 Föregående mötesprotokoll Avvaktar protokoll fr fg möte. Påminnelse till Jocke! Vi går igenom protokollet på nästa möte istället. Styrelsemöte för SRRS Västra Datum: 2010-09-08 Plats: Drottninggatan, Göteborg Närvarande: Caroline Jensen, Sofia Orvelind, Jazmine Ohgami, John S. Berg Frånvarande anmälda förhinder: Louise Rosengren,

Läs mer

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Lotta Fornås för minnesanteckningar i sekreterarens frånvaro.

Owe hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Lotta Fornås för minnesanteckningar i sekreterarens frånvaro. Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2007-01-13--14, Nova Park, Knivsta Närvarande: Beslutande: Owe Rindstrand Lotta Fornås Inger Karlsson Ingela Stake Tommy Zetterman fr o m 212 Tomas

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Elisabeth Eek vid mötet ersattes av suppleant. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande:

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben , Nova Park hotell, Knivsta. Närvarande: Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2006-05-06--07, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Sigvard Eriksson Tomas Ellström Inger Karlsson Owe Rindstrand Pia Andersson Ingela

Läs mer

SKK/FK nr

SKK/FK nr Sida 1/7 SKK/FK nr 3-2017 35-50 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tisdag på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Thomas Uneholt, Roffa Asplund, Göran

Läs mer

SKK/FK nr

SKK/FK nr Sida 1/6 86-101 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdag på Stallmästaregården i Stockholm. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ove Johansson (fr.o.m. 92 samt 91

Läs mer

Styrelsemöte Sammanträdesdatum

Styrelsemöte Sammanträdesdatum Telefonmöte 66 92 Beslutande: Thomas Persson, ordförande Christel Aronsson Annika Egertz Maritha Forss Lena Lundmark Tomas Persson Tom Rölander Suppleant: Monica Olofsson, 2:a suppleant Adjungerade: Inga

Läs mer

SKK/FK nr

SKK/FK nr Sida 1/7 SKK/FK nr 4-2018 54-69 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté torsdag på SKKs kansli i Rotebro. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ove Johansson, Roffa Asplund,

Läs mer