I pärmen känner alla igen sig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I pärmen känner alla igen sig"

Transkript

1

2 I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla enkelheten med systemet. Här kan ni ta del av deras erfarenheter. Nils Holmberg NCC Inge Johansson Backgårdens Bygg Byggare Bob fast på riktigt Nils Holmberg är platschef på NCC i Göteborg där han till 99% arbetar med olika totalentreprenader. För tillfället är han sysselsatt med ett uppdrag från Volvo Lastvagnar. NCC uppför ett skaklaboratorium, där lastbilarnas hjulaxlar ska plågas och testas. Det är många delar som ska samsas i det här komplicerade projektet och NCC använder sig bland annat av Pärmens resurser för att hålla ihop det. Nils Holmberg har tre års daglig erfarenhet av Pärmen, han kan också jämföra med andra system. Pärmen vinner på dess enkelhet som också gör att systemet faktiskt används. Vissheten om att 30 till 50 personer var och en med sin viktiga pusselbit i projektet kan hållas uppdaterade innebär en stor avlastning för hans dagliga arbete. Det är enormt viktig för mig som är ansvarig att alla som arbetar med projektet har rätt dokument och rätt version, betonar Nils. Det jag uppskattar allra mest med Pärmen med sina ikoner, är att det är lika enkelt att använda som Byggare Bob och Mulle Meck som ungarna hade hemma på datorn. Fast vi hanterar förstås projekt i mångmiljonklassen, och det är på riktigt. Av byggare för byggare Backgårdens Bygg i Lidköping har arbetat med Pärmen sedan systemet lanserades för tre år sedan. Projektledaren Inge Johansson berättar att de för tillfället har ca 70 projekt i olika stadier i Pärmen. Det största projektet är en gymnasieskola, med en produktionskostnad på 175 miljoner, som företaget nu har byggt för Lidköpings kommuns räkning. För ett företag som Backgårdens Bygg är det många olika leverantörer, organisationer och instanser inblandade under den tid projektet löper. Inge Johansson säger att han mötte en hel del skeptiker till Pärmen under den första tiden. Men han anser också att de ändrade mening när de väl loggat in och mött Pärmens enkla användargränssnitt. Att Pärmen är gjord av byggare för byggare är något Inge Johansson gärna stryker under på: Det är väldigt sällan vi har problem med Pärmen, men när det hänt har CAD Specialisten varit mycket lyhörda och snabbt gjort nödvändiga korrigeringar. Den här direkta och snabba kontakten mellan oss som bygger hus och dem som bygger Pärmen innebär att vi har haft en hel del med systemets utveckling att göra, säger en på det hela taget nöjd byggare.

3 Marcus Bengtsson Tengbom Johanna Holm Bodin Erika Persson Basark Kommunikatören för alla Marcus Bengtsson är CAD-samordnare på Tengbomgruppens AB Stockholmskontor. De flesta projekten har korta ledtider med höga kvalitetskrav och då är centraliserad kommunikation avgörande för att uppnå hög effektivitet. Tengbom har flera års erfarenhet av att arbeta med Pärmen i olika typer av projekt, med allt från 20 till mer än 100 personer inblandade. Beställare, konsulter och entreprenörer ska effektivt dela information med varandra. Det är mycket tal om olika projektpooler i vår bransch, men de fungerar oftast som lagringsplatser med hundratals filmappar. Det är krångligt och ger inte något direkt mervärde för användarna eller projekten, menar Marcus Bengtsson. Med Pärmen får vi en central lagring, med en bekant struktur och tydlig märkning av filerna. Vi får dessutom en effektiv kommunikation, tack vare de inbyggda distributionsfunktionerna är det enkelt att dela information och lita på att alla får tillgång till den. Den är byggd på ett sätt att alla kan känna igen sig. I klartext innebär det att vem som helst kan hitta, förstå och ta till sig information. Med versionshanteringen är det lätt gå tillbaka och följa projektets historik och se vad filerna innehåller. Pärmens enkla gränssnitt gör att alla kan dela information oavsett datakompetens, menar Marcus allra sist. Allt blir så mycket enklare Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark är två typiska Pärmenanvändare. Som arkitekter i projektet Kv Gångjärnet 1 blev de anslutna till Pärmen av Kärnhem som är byggherre. Projektet är en nyproduktion av äldreboende i Norrköping där Basark arbetar med projektet från programskede fram till färdigt förvaltningsunderlag. Först tänkte vi -Vad har vi nu råkat ut för?, berättar Johanna. Som arkitekter har vi ställts inför olika system genom åren. Väldigt snabbt märkte vi att Pärmen fungerar. - Jag har arbetat med denna kategori av projekt i snart 20 år. Jag vill förstås och försöker hela tiden effektivisera vårt arbete, minska på administration i projekten för att kunna lägga mer tid på de roliga och utmanande momenten. Med Pärmen har vi fått en stor hjälp i detta. - Den information jag behöver finns alltid där. Tidigare fick jag jaga folk, ibland i dagar. Nu hittar jag allt direkt och sparar väldigt mycket tid! Bara en sådan sak som att adresslistan skapas automatiskt och hålls uppdaterad är verkligen bra. Johanna menar att en av fördelarna med Pärmen är dess fokus på byggprojektens behov. Det finns inte en massa funktioner som man ändå inte använder. - I kommande projekt kommer vi absolut rekommendera Pärmen, allt blir så mycket enklare avslutar Johanna och Erika!

4 Tillgänglighet, spårbarhet, transparens i alla dina byggprojekt Pärmen Byggprojekt är skräddarsytt för bygg- och fastighetsbranschen, där enkelheten satts i främsta rummet. Vi har kombinerat en kraftfull och intelligent systemkärna med ett enkel utseende på skärmen. Allt är sedan användarvänligt integrerat med CAD- och distributionsverktygen. Lösningen ska efterlikna och effektivisera för alla beställare, arkitekter, konsulter, entreprenörer m fl genom hela byggprocessen. Alla dokument, ritningar, protokoll, beskrivningar etc hanteras. Vi kan bara hålla med den kund som på en visning spontant ropade Äntligen enkelt!. Lika funktionellt som bokhyllan Pärmen Byggprojekts utseende efterliknar den traditionella bokhyllan med projektpärmar som du har på ditt kontor. I bokhyllan når du alla de projekt som du deltar i. På hyllan finns även den personliga pärmen som innehåller dina företags- och personuppgifter. Här kan du även lagra egna distributionslistor. Blocket på bokhyllan innehåller digitala rekvisitioner för beställning av utskrift. Här sparas de beställningar du gjort. I pärmen finns register och flikar för ritningar, protokoll, pm, tidsplaner, deltagare m m. Meddelandehantering Via den inbyggda meddelandehanteringen kan projektgruppen lätt hållas uppdaterad om förändringar i projektet.

5 Enkelt, men kraftfullt Via pärmens olika flikar väljer du vilket register som du vill arbeta under. Varje flik har sina unika egenskaper där protokoll, ritningar, förteckningar o.s.v. kommer att lagras. Fliken för CAD-projektering är anpassad för att på bästa sätt tillmötesgå cadanvändarnas krav på enkel filuppladdning samt automatisk metadataregistrering från ritningshuvudetögonblick. Handlingsförteckning Ritningsförteckningen är utformad på ett traditionellt sätt där behörig person kan upprätta och presentera sina underlag så som han/hon önskar. Här anges även vilken status ritningen har (t ex förfrågningsunderlag eller bygghandling.) Skapa urval Direkt från Pärmen Byggprojekt kan ett eller flera urval skapas. Urvalen symboliseras som halvryggspärmar och placeras bredvid vald projektpärm. Genom att märka handlingar i projektpärmen kan urvalspärmen skapas och hållas uppdaterad automatiskt. Det går sedan att bjuda in nya deltagare direkt till urvalspärmen. Beställa utskrifter Med det inbyggda distributionsblocket kan du enkelt beställa ritningskopiering och distribution på över 30 orter i Sverige. Distributionslistor och betalarinformation kan naturligtvis sparas för att kunna återanvändas. Inbyggd Viewer Via den inbyggda viewern kan du titta på och även skriva ut ritningar och andra handlingar som finns i pärmarna. Viewern hanterar över 250 olika filformat och öppnar ritningar på ett ögonblick.

6 Tillgänglighet, spårbarhet och kontroll i alla dina upphandlingar Pärmen Förfrågan är en tjänst för hantering av förfrågningsunderlag och dess utskick. Ofta är det en tidsödande manuell process att sammanställa och distribuera förfrågningsunderlag för privat och offentlig upphandling. Lägg därtill tiden det tar för kompletterande utskick eller att lägga till mottagare till en förfrågan som redan distribuerats. Samtliga dessa görs enkelt och smidigt i Pärmen Förfrågan. Upprätta förfrågningsunderlaget På samma sätt som en fysisk förfrågningspärm skapas, upprättas en digital motsvarighet med datorns alla fördelar. De handlingar som ska ingå i ett förfrågningsunderlag hämtas antingen från Pärmen Projekt eller Pärmen Förvaltning eller laddas upp från den egna datorn. Ni kan självklart bjuda in andra deltagare som kan förse förfrågningspärmen med relevant information som exempelvis AF-del, beskrivningar, ritningar m m. Mottagare Själva utskicket görs i några få enkla steg. Under fliken mottagare väljer man de leverantörer eller entreprenörer som ska ta del av förfrågningsunderlaget. Samtliga mottagare kan sparas i distributionslistor för att snabbare kunna hämtas vid en upphandling. Distributionslistan kan sparas i en personlig pärm för endast personlig åtkomst eller i en gemensam leverantörspärm där personer inom det egna företaget kan hämta de sparade mottagarna. Med en kryssmarkering väljer du sedan om förfrågningsunderlaget även skall skickas ut via papperskopior eller endast i digital form. Genom integration med OPIC:s annonseringsverktyg kan man även enkelt skapa annons för offentlig upphandling.

7 Publicera förfrågningen När samtliga handlingar är upprättade och mottagarna är valda väljer man sedan att publicera förfrågningsunderlaget. I samband med publiceringen aviseras samtliga mottagare via e-post. Från en länk i meddelandet loggar man sedan in på Pärmen och kan där hämta underlag och eventuella kompletteringar. Viewer + utskrifter Med hjälp av inbyggd Viewer kan mottagarna titta och skriva ut alla typer av handlingar direkt från skärmen. Med en knapptryckning kan man även beställa valfritt antal omgångar papperskopior på hela eller delar av underlaget. Komplettering När en eller flera handlingar laddas upp till en redan publicerad förfrågan skapas med automatik en komplettering. De nya handlingarna märks med en PM-not, exempelvis KF1, och markeras tydligt i huvudförfrågan. När kompletteringen publiceras skapas ytterligare en pärm som i detta fall innehåller de nya handlingarna. Denna pärm är utformad som en kvartspärm med den aktuella PM-noten på pärmryggen. I huvudförfrågan kan man nu se samtliga handlingar inklusive alla ingående kompletteringar. Under mottagarfliken kan man när som helst komplettera med nya mottagare. På detta sätt kan man under hela anbudstiden lägga till nya mottagare som garanterat får ta del av samma informations som övriga mottagare. Anbud Samtliga mottagare har möjlighet att digitalt lämna anbudet. På detta sätt har man hela förfrågan samlad på en och samma plats, samtliga handlingar, samtliga kompletteringar och även samtliga anbud. Frågor och svar Samtliga mottagare kan under hela anbudstiden ställa frågor i pärmen gällande upphandlingen. Alla frågor presenteras med anonym avsändare för samtliga mottagare av upphandlingen. Alla kan också läsa samtliga svar från upphandlaren. Dessutom loggar pärmen vilka som läser informationen med tid och datum. Allt för att kunna säkerställa att alla tar del av den publicerade informationen.

8 Tillgänglighet, spårbarhet och kontroll i hela din förvaltning Pärmen Förvaltning är en tjänst för den aktiva förvaltaren där samtliga dokument rörande en fastighet lagras. Dokument som relationshandlingar, taxeringsbevis, kontrakt, OVK protokoll, driftinstruktioner m m. Förvaltare, driftspersonal, projektörer m fl kan enkelt ges tillgång till den lagrade informationen. Till den aktuella pärmen bjuder man in de personer som ska ta del av den information som lagrats. Här kan förvaltare, driftspersonal, projektörer etc snabbt hitta och granska relevant information. Beroende på vilken roll man har, skapas även olika behörigheter till förvaltningspärmen så att endast rätt information blir åtkomlig. Lokal och central information Varje objekt förses med två förvaltningspärmar, en central och en lokal. Den lokala pärmen innehåller de dokument som är knutna mot det aktuella objektet. Här lagras t ex gravitationsbevis, köpehandlingar, relationshandlingar, driftinstruktioner. I den centrala pärmen lagras de dokument som är centralt knutna mot objektet, exempelvis städavtal och snöröjning. Naturligtvis kan ytterligare pärmar knytas till fastigheten där t ex en bostadsrättsförening kan lagra den information som genereras i form av protokoll m m. Objektsbeskrivning Till varje lokal objektspärm redogörs en noggrann objektsbeskrivning. Här anges alla typer av ytor, exempelvis bruttoareor, nettoareor och städytor. Resultatet kan sedan nyttjas för att enkelt beräkna olika uthyrningsgrader, städytor eller delar av ytor inom ett fastighetsbestånd.

9 Drift och underhåll När ett besiktningsprotokoll lagras anges status, nästkommande besiktning samt antal dagar som man vill att systemet ska påkalla uppmärksamhet för innan nästa kontroll. Det möjliggör att ha full kontroll på alla löpande besiktningsintervall som förekommer och veta besiktningarna ska ske i god tid. Statusen för dokumentet består av tre steg där dokumentet ges ett okej (om allt är under kontroll), bör kontrolleras (när något bör åtgärdas) åtgärda (datum för kontroll har överskridits). De olika statusen styrs enkelt med olika färger. Relationshandlingar Ritningar, CAD-filer, beskrivningar osv lagras för att man snabbt ska kunna titta och skriva ut aktuella handlingar. Här kan även projektörer och entreprenörer direkt få behörighet för att snabbt komma åt relevant information. Styrdokument Pärmen erbjuder styrdokument som består av enkla men konkreta rutiner för hur informationen som lagras i systemet ska hållas uppdaterad. IT-planer, CAD-manualer, ändrings-pm m m sammanställs och godkänns för att noga beskriva hur projektörer och entreprenörer levererar relationer till er förvaltning. Drift och sekretess Driften av systemet sker hos professionell leverantör. Anläggningen är bemannad dygnet runt. Den innehåller en rad avancerade säkerhetssystem såsom avbrottsfri elkraft, högpresterande klimatanläggning, laserdetekterande brand- och släckningssystem, skalskydd med tillgänglighetskontroll och fysisk säkerhet samt internetaccess via tre fysiskt separerade anslutningar. Samtliga anställda som hanterar systemet eller information som rör verksamheten är bundna med sekretessavtal.

10 Full kontroll på avtalen En mycket kraftfull avtalshantering för organisationer som vill ha full kontroll. Som i all hantering med Pärmen är det dokumentet som är grunden. När avtalet är klart lägger man in det i Pärmen och fyller i uppgifter om avtalet. Här väljer man vem som är handläggare av avtalet, vilka avtalsparterna är och avtalstider inklusive hur förlängning sker, och kanske det viktigaste när påminnelsen ska aktiveras. Påminnelser värda namnet När det är dags att titta på avtalet skickas ett mail med påminnelse ut till den registrerade handläggaren. Om den personen av någon anledning inte kvitterar påminnelsen skickas det vidare till nästa person i den definierade påminnelsekedjan. Om inte heller den personen kvitterar skickas det vidare till en tredje nivå. Alla avtal som ska behandlas byter status från OK (allt är under kontroll), till Bör kontrolleras (när något ska åtgärdas). Ett avtal som lämnas obehandlat får statusen Ska åtgärdas (datum för kontroll har överskridits). De olika statusen syns enkelt med olika färger. Hela organisationens avtal samlade Alla avtal som finns i respektive förvaltningspärm kan man enkelt titta på i en samlad bild i organisationspärmen. Här väljer man om man vill se avtalen per avtalstyp, fastighet, förfallodatum eller per handläggare. Det ger organisationen ett fullständig bild över t ex vilka avtal som ska omförhandlas närmaste tiden och hur arbetsbelastningen per medarbetare kommer att bli framöver. Man ser också direkt om något avtal har annan status än OK. I den personliga Pärmen ser varje användare på samma sätt de avtal man är handläggare för, per avtalstyp, fastighet eller förfallodatum.

11 Ett säkert arkiv Pärmen Arkivering är en tilläggstjänst för att arkivera Pärmen Byggprojekt och Pärmen Förfrågningar på ett säkert och billigt sätt. Med fullständig historik blir all dokumentation i de gamla pärmarna enkelt åtkomlig. Tillsammans med Pärmen Förvaltning går det dessutom att samla de arkiverade projekten under respektive förvaltningsobjekt. Vägen till ett användbart arkiv 1 Förstudie Vi upprättar tidsplan och går igenom allt analogt och digitalt material. 2 Inhämtning Vi hjälper till att inhämta handlingar dels från interna arkiv men även från externa projektörer och entreprenörer. 3 Scanning Ritningar och bildkort scannas och finjusteras för att erhålla högsta digitala kvalitet. 4 Inregistrering Samtliga handlingar kategoriseras och registreras i systemet. 5 Styrdokument IT-Plan, manualer och lathundar sammanställs och godkänns. 6 Implementering Berörd personal utbildas och arkivet sätts i drift. 7 Uppdatering Kontinuerlig support för att hålla samtliga relationer aktuella. Säkerhet Informationen i Pärmen Arkivering är låst så att inga förändringar kan göras efter arkivering. Endast de personer som väljs får behörighet till Pärmen Arkivering. Arkivets flikar Arkivet behåller samma flikar som den ursprungliga pärmen för att all information ska vara intakt. Fliken projektledare Under projektdeltagare visas de personer som tidigare var deltagare i det arkiverade projektet.

12 Enkelt, men mycket kraftfullt Med över användare, 6000 företag, 1500 projekt har Pärmen.se blivit en succé. I den här broschyren får du en överblick över de olika lösningarna. Önskas mer information, kontakta oss eller besök printeliten.se eller pärmen.se Läs också om några av våra kunders erfarenheter på sidan 2-3. Byggprojekt Pärmen Byggprojekt är en tjänst för bygg- och fastighetsbranschen. Ett utseende som liknar den analoga pärmen kombinerat med en kraftfull och intelligent systemkärna. Projektgruppens alla dokument, ritningar, protokoll, beskrivningar m m kan hanteras. Förfrågan Pärmen Förfrågan är en tjänst för att hantera den ofta tidsödande processen att sammanställa och distribuera förfrågningsunderlag för privat och offentlig upphandling. Hanteringen av kompletterande utskick, mottagare och anbud fungerar mycket smidigt. Förvaltning och avtal Pärmen Förvaltning är en tjänst för förvaltaren där samtliga dokument rörande en fastighet lagras, relationshandlingar, taxeringsbevis, kontrakt, OVK protokoll, driftinstruktioner m m. Förvaltare, driftspersonal, projektörer etc kan snabbt ges tillgång till den lagrade informationen. Arkiv Pärmen Arkivering är en tilläggstjänst för att arkivera Byggprojekt och Förfrågningar på ett säkert och billigt sätt. Informationen är låst så att inga förändringar kan göras efter arkivering. De personer som väljs har behörighet. Printeliten Printeliten är ett serviceföretag som erbjuder komplett service inom ritningshantering, trycksaker, utställning och stora bilder. Vår affärsidé är att serva våra kunder med högsta kvalitet, bästa pris och personliga service och naturligtvis i rätt tid. Butikerna finns i Borlänge, Falun och Örebro. Printeliten är återförsäljare för Pärmen.se i Dalarna och Närke. CAD Specialisten CAD Specialisten levererar koncept inom CAD och dokumenthantering till Bygg- och Fastighetsbranschen och till industriföretag. Vårt uppdrag är att spara tid och pengar åt våra kunder och skapa nya värden som ökar deras konkurrenskraft. Pärmensystemet grundar sig på de behov vi har uppfattat under mer än 20 år som leverantör till branschen. BORLÄNGE Hagavägen FALUN Trotzgatan ÖREBRO Engelbrektsgatan

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med mera. En oumbärlig

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Bygger på. All business is local. enkelhet

Bygger på. All business is local. enkelhet Bygger på All business is local enkelhet Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar,

Läs mer

Kom igång med Upphandling i ibinder.com

Kom igång med Upphandling i ibinder.com Kom igång med Upphandling i ibinder.com Skapa urval När man använder ibinder Bygg och ska skapa en offentlig upphandling, kan man på ett enkelt sätt skapa ett urval från ibinder Bygg till ibinder Upphandling.

Läs mer

Version Maj Utskriftsbeställning

Version Maj Utskriftsbeställning Version Maj 2017 Utskriftsbeställning Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur och behörighetsgrupper

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen.

Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. http://www.byggsamverkan.se/kort_om_programmet.html BYGGSAMORDNAREN Kraven ökar hela tiden på alla entreprenörer, såväl från samhällets sida som från den egna organisationen. Samhället ställer större krav

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Enkelhet Trygghet Effek.vitet

Enkelhet Trygghet Effek.vitet Enkelhet Trygghet Effek.vitet www.reduca.se STYRELSENS BÄSTA VÄN! VÄLKOMMEN TILL REDUCA! Vi har sedan starten hjälpt hundratals bostadsräesföreningar ae effekhvisera och underläea styrelsearbetet. Vår

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning 6 Bakgrund 7 FFi/Bo Johansson 1 Konceptet Konceptet i sin helhet bygger på att ställa krav på informationsleveranser genomföra dessa leveranser kontrollera leveransernas överensstämmelse

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på Presentation 3.0 Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda och en vilja av stål Marknadsledare på UPPHANDLINGSSYSTEM Nu ännu bättre stöd i ditt upphandlingsarbete! Nyheter våren

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

RFI Förmånsportal 1(5)

RFI Förmånsportal 1(5) 1.0 Inledning Skellefteå kommun efterfrågar synpunkter och information inför en eventuell upphandling av en Förmånsportal. Förmånsportalen kommer att upphandlas som en tjänst gentemot en avtalspart. En

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

AVTALS- HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon AVTALS- HANTERING Kungsholmsgatan 21 112 27 Stockholm Telefon 08 545 516 40 www.centuri.se En strukturerad avtalshantering skapar förutsättningar för att spara tid, pengar och öka intäkterna. Med Centuri

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

En guide till Sign On Blankettarkiv

En guide till Sign On Blankettarkiv En guide till Sign On Blankettarkiv www.signon.se/blankettarkiv Sign On Blankettarkiv Sign On Blankettarkiv förser dig med elektroniska blanketter via Internet. En tjänst som gör hela din administration

Läs mer

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive A Basware Presentation Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive Kent Westerlund och Roland Nilsson Basware AB 1 Innehåll enligt stora agendan - Optimera användandet - Matchning och

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Övergripande krav som gäller hela processen 1. Struktur att kunna bygga upp synliga processer i varje ärende. a.

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Det som anges

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering

Fastighets AB Förvaltaren. Riktlinjer CAD-hantering 1 Fastighets AB Förvaltaren Riktlinjer CAD-hantering 1 Förord Riktlinjer anger vilken gemensam teknisk standard som ska gälla inom Fastighet AB Förvaltarens fastigheter. De är även ett styrmedel för att

Läs mer

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare

Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Fraktjakt manual för registrering av Transportföretag och användare Version 1.5 2012-09-11 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen...3 Registrera användarkonto till fraktföretag...4 Mina

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5

Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Lathund till Elibs admingränssnitt 2.5 Ljudböcker Elin Ullman 1 Innehåll Detta dokument... 2 admin.elib.se... 2 Logga in... 2 Förlag... 2 Inställningar... 2 Förlagsprofil... 3 Hantera böcker... 4 Skapa

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer