I pärmen känner alla igen sig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I pärmen känner alla igen sig"

Transkript

1

2 I pärmen känner alla igen sig Marcus Bengtsson på Tengbom, Nils Holmberg på NCC, Inge Johansson på Backgårdens Bygg, Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark använder Pärmen.se. De uppskattar alla enkelheten med systemet. Här kan ni ta del av deras erfarenheter. Nils Holmberg NCC Inge Johansson Backgårdens Bygg Byggare Bob fast på riktigt Nils Holmberg är platschef på NCC i Göteborg där han till 99% arbetar med olika totalentreprenader. För tillfället är han sysselsatt med ett uppdrag från Volvo Lastvagnar. NCC uppför ett skaklaboratorium, där lastbilarnas hjulaxlar ska plågas och testas. Det är många delar som ska samsas i det här komplicerade projektet och NCC använder sig bland annat av Pärmens resurser för att hålla ihop det. Nils Holmberg har tre års daglig erfarenhet av Pärmen, han kan också jämföra med andra system. Pärmen vinner på dess enkelhet som också gör att systemet faktiskt används. Vissheten om att 30 till 50 personer var och en med sin viktiga pusselbit i projektet kan hållas uppdaterade innebär en stor avlastning för hans dagliga arbete. Det är enormt viktig för mig som är ansvarig att alla som arbetar med projektet har rätt dokument och rätt version, betonar Nils. Det jag uppskattar allra mest med Pärmen med sina ikoner, är att det är lika enkelt att använda som Byggare Bob och Mulle Meck som ungarna hade hemma på datorn. Fast vi hanterar förstås projekt i mångmiljonklassen, och det är på riktigt. Av byggare för byggare Backgårdens Bygg i Lidköping har arbetat med Pärmen sedan systemet lanserades för tre år sedan. Projektledaren Inge Johansson berättar att de för tillfället har ca 70 projekt i olika stadier i Pärmen. Det största projektet är en gymnasieskola, med en produktionskostnad på 175 miljoner, som företaget nu har byggt för Lidköpings kommuns räkning. För ett företag som Backgårdens Bygg är det många olika leverantörer, organisationer och instanser inblandade under den tid projektet löper. Inge Johansson säger att han mötte en hel del skeptiker till Pärmen under den första tiden. Men han anser också att de ändrade mening när de väl loggat in och mött Pärmens enkla användargränssnitt. Att Pärmen är gjord av byggare för byggare är något Inge Johansson gärna stryker under på: Det är väldigt sällan vi har problem med Pärmen, men när det hänt har CAD Specialisten varit mycket lyhörda och snabbt gjort nödvändiga korrigeringar. Den här direkta och snabba kontakten mellan oss som bygger hus och dem som bygger Pärmen innebär att vi har haft en hel del med systemets utveckling att göra, säger en på det hela taget nöjd byggare.

3 Marcus Bengtsson Tengbom Johanna Holm Bodin Erika Persson Basark Kommunikatören för alla Marcus Bengtsson är CAD-samordnare på Tengbomgruppens AB Stockholmskontor. De flesta projekten har korta ledtider med höga kvalitetskrav och då är centraliserad kommunikation avgörande för att uppnå hög effektivitet. Tengbom har flera års erfarenhet av att arbeta med Pärmen i olika typer av projekt, med allt från 20 till mer än 100 personer inblandade. Beställare, konsulter och entreprenörer ska effektivt dela information med varandra. Det är mycket tal om olika projektpooler i vår bransch, men de fungerar oftast som lagringsplatser med hundratals filmappar. Det är krångligt och ger inte något direkt mervärde för användarna eller projekten, menar Marcus Bengtsson. Med Pärmen får vi en central lagring, med en bekant struktur och tydlig märkning av filerna. Vi får dessutom en effektiv kommunikation, tack vare de inbyggda distributionsfunktionerna är det enkelt att dela information och lita på att alla får tillgång till den. Den är byggd på ett sätt att alla kan känna igen sig. I klartext innebär det att vem som helst kan hitta, förstå och ta till sig information. Med versionshanteringen är det lätt gå tillbaka och följa projektets historik och se vad filerna innehåller. Pärmens enkla gränssnitt gör att alla kan dela information oavsett datakompetens, menar Marcus allra sist. Allt blir så mycket enklare Johanna Holm Bodin och Erika Persson på Basark är två typiska Pärmenanvändare. Som arkitekter i projektet Kv Gångjärnet 1 blev de anslutna till Pärmen av Kärnhem som är byggherre. Projektet är en nyproduktion av äldreboende i Norrköping där Basark arbetar med projektet från programskede fram till färdigt förvaltningsunderlag. Först tänkte vi -Vad har vi nu råkat ut för?, berättar Johanna. Som arkitekter har vi ställts inför olika system genom åren. Väldigt snabbt märkte vi att Pärmen fungerar. - Jag har arbetat med denna kategori av projekt i snart 20 år. Jag vill förstås och försöker hela tiden effektivisera vårt arbete, minska på administration i projekten för att kunna lägga mer tid på de roliga och utmanande momenten. Med Pärmen har vi fått en stor hjälp i detta. - Den information jag behöver finns alltid där. Tidigare fick jag jaga folk, ibland i dagar. Nu hittar jag allt direkt och sparar väldigt mycket tid! Bara en sådan sak som att adresslistan skapas automatiskt och hålls uppdaterad är verkligen bra. Johanna menar att en av fördelarna med Pärmen är dess fokus på byggprojektens behov. Det finns inte en massa funktioner som man ändå inte använder. - I kommande projekt kommer vi absolut rekommendera Pärmen, allt blir så mycket enklare avslutar Johanna och Erika!

4 Tillgänglighet, spårbarhet, transparens i alla dina byggprojekt Pärmen Byggprojekt är skräddarsytt för bygg- och fastighetsbranschen, där enkelheten satts i främsta rummet. Vi har kombinerat en kraftfull och intelligent systemkärna med ett enkel utseende på skärmen. Allt är sedan användarvänligt integrerat med CAD- och distributionsverktygen. Lösningen ska efterlikna och effektivisera för alla beställare, arkitekter, konsulter, entreprenörer m fl genom hela byggprocessen. Alla dokument, ritningar, protokoll, beskrivningar etc hanteras. Vi kan bara hålla med den kund som på en visning spontant ropade Äntligen enkelt!. Lika funktionellt som bokhyllan Pärmen Byggprojekts utseende efterliknar den traditionella bokhyllan med projektpärmar som du har på ditt kontor. I bokhyllan når du alla de projekt som du deltar i. På hyllan finns även den personliga pärmen som innehåller dina företags- och personuppgifter. Här kan du även lagra egna distributionslistor. Blocket på bokhyllan innehåller digitala rekvisitioner för beställning av utskrift. Här sparas de beställningar du gjort. I pärmen finns register och flikar för ritningar, protokoll, pm, tidsplaner, deltagare m m. Meddelandehantering Via den inbyggda meddelandehanteringen kan projektgruppen lätt hållas uppdaterad om förändringar i projektet.

5 Enkelt, men kraftfullt Via pärmens olika flikar väljer du vilket register som du vill arbeta under. Varje flik har sina unika egenskaper där protokoll, ritningar, förteckningar o.s.v. kommer att lagras. Fliken för CAD-projektering är anpassad för att på bästa sätt tillmötesgå cadanvändarnas krav på enkel filuppladdning samt automatisk metadataregistrering från ritningshuvudetögonblick. Handlingsförteckning Ritningsförteckningen är utformad på ett traditionellt sätt där behörig person kan upprätta och presentera sina underlag så som han/hon önskar. Här anges även vilken status ritningen har (t ex förfrågningsunderlag eller bygghandling.) Skapa urval Direkt från Pärmen Byggprojekt kan ett eller flera urval skapas. Urvalen symboliseras som halvryggspärmar och placeras bredvid vald projektpärm. Genom att märka handlingar i projektpärmen kan urvalspärmen skapas och hållas uppdaterad automatiskt. Det går sedan att bjuda in nya deltagare direkt till urvalspärmen. Beställa utskrifter Med det inbyggda distributionsblocket kan du enkelt beställa ritningskopiering och distribution på över 30 orter i Sverige. Distributionslistor och betalarinformation kan naturligtvis sparas för att kunna återanvändas. Inbyggd Viewer Via den inbyggda viewern kan du titta på och även skriva ut ritningar och andra handlingar som finns i pärmarna. Viewern hanterar över 250 olika filformat och öppnar ritningar på ett ögonblick.

6 Tillgänglighet, spårbarhet och kontroll i alla dina upphandlingar Pärmen Förfrågan är en tjänst för hantering av förfrågningsunderlag och dess utskick. Ofta är det en tidsödande manuell process att sammanställa och distribuera förfrågningsunderlag för privat och offentlig upphandling. Lägg därtill tiden det tar för kompletterande utskick eller att lägga till mottagare till en förfrågan som redan distribuerats. Samtliga dessa görs enkelt och smidigt i Pärmen Förfrågan. Upprätta förfrågningsunderlaget På samma sätt som en fysisk förfrågningspärm skapas, upprättas en digital motsvarighet med datorns alla fördelar. De handlingar som ska ingå i ett förfrågningsunderlag hämtas antingen från Pärmen Projekt eller Pärmen Förvaltning eller laddas upp från den egna datorn. Ni kan självklart bjuda in andra deltagare som kan förse förfrågningspärmen med relevant information som exempelvis AF-del, beskrivningar, ritningar m m. Mottagare Själva utskicket görs i några få enkla steg. Under fliken mottagare väljer man de leverantörer eller entreprenörer som ska ta del av förfrågningsunderlaget. Samtliga mottagare kan sparas i distributionslistor för att snabbare kunna hämtas vid en upphandling. Distributionslistan kan sparas i en personlig pärm för endast personlig åtkomst eller i en gemensam leverantörspärm där personer inom det egna företaget kan hämta de sparade mottagarna. Med en kryssmarkering väljer du sedan om förfrågningsunderlaget även skall skickas ut via papperskopior eller endast i digital form. Genom integration med OPIC:s annonseringsverktyg kan man även enkelt skapa annons för offentlig upphandling.

7 Publicera förfrågningen När samtliga handlingar är upprättade och mottagarna är valda väljer man sedan att publicera förfrågningsunderlaget. I samband med publiceringen aviseras samtliga mottagare via e-post. Från en länk i meddelandet loggar man sedan in på Pärmen och kan där hämta underlag och eventuella kompletteringar. Viewer + utskrifter Med hjälp av inbyggd Viewer kan mottagarna titta och skriva ut alla typer av handlingar direkt från skärmen. Med en knapptryckning kan man även beställa valfritt antal omgångar papperskopior på hela eller delar av underlaget. Komplettering När en eller flera handlingar laddas upp till en redan publicerad förfrågan skapas med automatik en komplettering. De nya handlingarna märks med en PM-not, exempelvis KF1, och markeras tydligt i huvudförfrågan. När kompletteringen publiceras skapas ytterligare en pärm som i detta fall innehåller de nya handlingarna. Denna pärm är utformad som en kvartspärm med den aktuella PM-noten på pärmryggen. I huvudförfrågan kan man nu se samtliga handlingar inklusive alla ingående kompletteringar. Under mottagarfliken kan man när som helst komplettera med nya mottagare. På detta sätt kan man under hela anbudstiden lägga till nya mottagare som garanterat får ta del av samma informations som övriga mottagare. Anbud Samtliga mottagare har möjlighet att digitalt lämna anbudet. På detta sätt har man hela förfrågan samlad på en och samma plats, samtliga handlingar, samtliga kompletteringar och även samtliga anbud. Frågor och svar Samtliga mottagare kan under hela anbudstiden ställa frågor i pärmen gällande upphandlingen. Alla frågor presenteras med anonym avsändare för samtliga mottagare av upphandlingen. Alla kan också läsa samtliga svar från upphandlaren. Dessutom loggar pärmen vilka som läser informationen med tid och datum. Allt för att kunna säkerställa att alla tar del av den publicerade informationen.

8 Tillgänglighet, spårbarhet och kontroll i hela din förvaltning Pärmen Förvaltning är en tjänst för den aktiva förvaltaren där samtliga dokument rörande en fastighet lagras. Dokument som relationshandlingar, taxeringsbevis, kontrakt, OVK protokoll, driftinstruktioner m m. Förvaltare, driftspersonal, projektörer m fl kan enkelt ges tillgång till den lagrade informationen. Till den aktuella pärmen bjuder man in de personer som ska ta del av den information som lagrats. Här kan förvaltare, driftspersonal, projektörer etc snabbt hitta och granska relevant information. Beroende på vilken roll man har, skapas även olika behörigheter till förvaltningspärmen så att endast rätt information blir åtkomlig. Lokal och central information Varje objekt förses med två förvaltningspärmar, en central och en lokal. Den lokala pärmen innehåller de dokument som är knutna mot det aktuella objektet. Här lagras t ex gravitationsbevis, köpehandlingar, relationshandlingar, driftinstruktioner. I den centrala pärmen lagras de dokument som är centralt knutna mot objektet, exempelvis städavtal och snöröjning. Naturligtvis kan ytterligare pärmar knytas till fastigheten där t ex en bostadsrättsförening kan lagra den information som genereras i form av protokoll m m. Objektsbeskrivning Till varje lokal objektspärm redogörs en noggrann objektsbeskrivning. Här anges alla typer av ytor, exempelvis bruttoareor, nettoareor och städytor. Resultatet kan sedan nyttjas för att enkelt beräkna olika uthyrningsgrader, städytor eller delar av ytor inom ett fastighetsbestånd.

9 Drift och underhåll När ett besiktningsprotokoll lagras anges status, nästkommande besiktning samt antal dagar som man vill att systemet ska påkalla uppmärksamhet för innan nästa kontroll. Det möjliggör att ha full kontroll på alla löpande besiktningsintervall som förekommer och veta besiktningarna ska ske i god tid. Statusen för dokumentet består av tre steg där dokumentet ges ett okej (om allt är under kontroll), bör kontrolleras (när något bör åtgärdas) åtgärda (datum för kontroll har överskridits). De olika statusen styrs enkelt med olika färger. Relationshandlingar Ritningar, CAD-filer, beskrivningar osv lagras för att man snabbt ska kunna titta och skriva ut aktuella handlingar. Här kan även projektörer och entreprenörer direkt få behörighet för att snabbt komma åt relevant information. Styrdokument Pärmen erbjuder styrdokument som består av enkla men konkreta rutiner för hur informationen som lagras i systemet ska hållas uppdaterad. IT-planer, CAD-manualer, ändrings-pm m m sammanställs och godkänns för att noga beskriva hur projektörer och entreprenörer levererar relationer till er förvaltning. Drift och sekretess Driften av systemet sker hos professionell leverantör. Anläggningen är bemannad dygnet runt. Den innehåller en rad avancerade säkerhetssystem såsom avbrottsfri elkraft, högpresterande klimatanläggning, laserdetekterande brand- och släckningssystem, skalskydd med tillgänglighetskontroll och fysisk säkerhet samt internetaccess via tre fysiskt separerade anslutningar. Samtliga anställda som hanterar systemet eller information som rör verksamheten är bundna med sekretessavtal.

10 Full kontroll på avtalen En mycket kraftfull avtalshantering för organisationer som vill ha full kontroll. Som i all hantering med Pärmen är det dokumentet som är grunden. När avtalet är klart lägger man in det i Pärmen och fyller i uppgifter om avtalet. Här väljer man vem som är handläggare av avtalet, vilka avtalsparterna är och avtalstider inklusive hur förlängning sker, och kanske det viktigaste när påminnelsen ska aktiveras. Påminnelser värda namnet När det är dags att titta på avtalet skickas ett mail med påminnelse ut till den registrerade handläggaren. Om den personen av någon anledning inte kvitterar påminnelsen skickas det vidare till nästa person i den definierade påminnelsekedjan. Om inte heller den personen kvitterar skickas det vidare till en tredje nivå. Alla avtal som ska behandlas byter status från OK (allt är under kontroll), till Bör kontrolleras (när något ska åtgärdas). Ett avtal som lämnas obehandlat får statusen Ska åtgärdas (datum för kontroll har överskridits). De olika statusen syns enkelt med olika färger. Hela organisationens avtal samlade Alla avtal som finns i respektive förvaltningspärm kan man enkelt titta på i en samlad bild i organisationspärmen. Här väljer man om man vill se avtalen per avtalstyp, fastighet, förfallodatum eller per handläggare. Det ger organisationen ett fullständig bild över t ex vilka avtal som ska omförhandlas närmaste tiden och hur arbetsbelastningen per medarbetare kommer att bli framöver. Man ser också direkt om något avtal har annan status än OK. I den personliga Pärmen ser varje användare på samma sätt de avtal man är handläggare för, per avtalstyp, fastighet eller förfallodatum.

11 Ett säkert arkiv Pärmen Arkivering är en tilläggstjänst för att arkivera Pärmen Byggprojekt och Pärmen Förfrågningar på ett säkert och billigt sätt. Med fullständig historik blir all dokumentation i de gamla pärmarna enkelt åtkomlig. Tillsammans med Pärmen Förvaltning går det dessutom att samla de arkiverade projekten under respektive förvaltningsobjekt. Vägen till ett användbart arkiv 1 Förstudie Vi upprättar tidsplan och går igenom allt analogt och digitalt material. 2 Inhämtning Vi hjälper till att inhämta handlingar dels från interna arkiv men även från externa projektörer och entreprenörer. 3 Scanning Ritningar och bildkort scannas och finjusteras för att erhålla högsta digitala kvalitet. 4 Inregistrering Samtliga handlingar kategoriseras och registreras i systemet. 5 Styrdokument IT-Plan, manualer och lathundar sammanställs och godkänns. 6 Implementering Berörd personal utbildas och arkivet sätts i drift. 7 Uppdatering Kontinuerlig support för att hålla samtliga relationer aktuella. Säkerhet Informationen i Pärmen Arkivering är låst så att inga förändringar kan göras efter arkivering. Endast de personer som väljs får behörighet till Pärmen Arkivering. Arkivets flikar Arkivet behåller samma flikar som den ursprungliga pärmen för att all information ska vara intakt. Fliken projektledare Under projektdeltagare visas de personer som tidigare var deltagare i det arkiverade projektet.

12 Enkelt, men mycket kraftfullt Med över användare, 6000 företag, 1500 projekt har Pärmen.se blivit en succé. I den här broschyren får du en överblick över de olika lösningarna. Önskas mer information, kontakta oss eller besök printeliten.se eller pärmen.se Läs också om några av våra kunders erfarenheter på sidan 2-3. Byggprojekt Pärmen Byggprojekt är en tjänst för bygg- och fastighetsbranschen. Ett utseende som liknar den analoga pärmen kombinerat med en kraftfull och intelligent systemkärna. Projektgruppens alla dokument, ritningar, protokoll, beskrivningar m m kan hanteras. Förfrågan Pärmen Förfrågan är en tjänst för att hantera den ofta tidsödande processen att sammanställa och distribuera förfrågningsunderlag för privat och offentlig upphandling. Hanteringen av kompletterande utskick, mottagare och anbud fungerar mycket smidigt. Förvaltning och avtal Pärmen Förvaltning är en tjänst för förvaltaren där samtliga dokument rörande en fastighet lagras, relationshandlingar, taxeringsbevis, kontrakt, OVK protokoll, driftinstruktioner m m. Förvaltare, driftspersonal, projektörer etc kan snabbt ges tillgång till den lagrade informationen. Arkiv Pärmen Arkivering är en tilläggstjänst för att arkivera Byggprojekt och Förfrågningar på ett säkert och billigt sätt. Informationen är låst så att inga förändringar kan göras efter arkivering. De personer som väljs har behörighet. Printeliten Printeliten är ett serviceföretag som erbjuder komplett service inom ritningshantering, trycksaker, utställning och stora bilder. Vår affärsidé är att serva våra kunder med högsta kvalitet, bästa pris och personliga service och naturligtvis i rätt tid. Butikerna finns i Borlänge, Falun och Örebro. Printeliten är återförsäljare för Pärmen.se i Dalarna och Närke. CAD Specialisten CAD Specialisten levererar koncept inom CAD och dokumenthantering till Bygg- och Fastighetsbranschen och till industriföretag. Vårt uppdrag är att spara tid och pengar åt våra kunder och skapa nya värden som ökar deras konkurrenskraft. Pärmensystemet grundar sig på de behov vi har uppfattat under mer än 20 år som leverantör till branschen. BORLÄNGE Hagavägen FALUN Trotzgatan ÖREBRO Engelbrektsgatan

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder

Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder Kan du bläddra i en pärm kan du använda ibinder I begynnelsen var pärmen. Detta utomordentliga, praktiska redskap för samlande av fakta, anvisningar, planer, ritningar, kostnader med mera. En oumbärlig

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

Enkelhet Trygghet Effek.vitet

Enkelhet Trygghet Effek.vitet Enkelhet Trygghet Effek.vitet www.reduca.se STYRELSENS BÄSTA VÄN! VÄLKOMMEN TILL REDUCA! Vi har sedan starten hjälpt hundratals bostadsräesföreningar ae effekhvisera och underläea styrelsearbetet. Vår

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på

Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda UPPHANDLINGSSYSTEM. vilja av stål. Marknadsledare på Presentation 3.0 Avantra den jordnära utmanaren som arbetar med delaktighet,framåtanda och en vilja av stål Marknadsledare på UPPHANDLINGSSYSTEM Nu ännu bättre stöd i ditt upphandlingsarbete! Nyheter våren

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive A Basware Presentation Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive Kent Westerlund och Roland Nilsson Basware AB 1 Innehåll enligt stora agendan - Optimera användandet - Matchning och

Läs mer

Exempel på pdf med bokmärken.

Exempel på pdf med bokmärken. Exempel på pdf med bokmärken. 1. Scanning 2. Vektorisering/Objektifiering 3. icad Arkiv 4. Planritningar i 2D/3D 5. Fastighetsuppmätning 6. Drift och underhållspärmar 7. Hur kommer man igång? Klicka på

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder!

En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! En biobiljett är den perfekta presenten för att visa din uppskattning till dina anställda eller kunder! Vi har nu tagit fram en lösning som gör det enklare och smidigare än tidigare att på egen hand köpa

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder.

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Ta kontrollen över allt papper Har du ett arkiv på jobbet som är platskrävande, svåröverskådligt och med dokument, ritningar eller bilder som folk vill

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc REALgood 2012 Brf Portal... 2 För medlemmar... 3 När man har loggat in som medlem... 4... 4 Styrelsen... 7 Inloggad som Styrelse... 7... 7

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd Maj 2010 Innehållsförteckning Fel marginal på rapporter som skrivs ut från Kbok2003... 2 Var ligger felet?... 2 Tillfällig lösning... 2 Hur rättas felet?... 2 Vad menas med rapporter?...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är en webbaserad lösning för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När avtalen

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

av betyg och ingsplaner med och omdömen.

av betyg och ingsplaner med och omdömen. Handläggare Åke Gustafsson 0480-45 30 17 Datum 2012-01-09 Begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen skyddade personuppgifter Med anledning av Datainspektionens tillsyn av hur personuppgifterr

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING

Rätt självklart. K AMPANJHANTERING Rätt självklart. Rätt erbjudande. Rätt kanal. Rätt mottagare. Rätt tid. IT-SYSTEM AUTOMATISER AD KOMMUNIK ATION Rätt självklart. K AMPANJHANTERING LOGISTIKOP TIMERING Det spelar ingen roll hur bra din

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer