Sammanfattning. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Bakgrund"

Transkript

1 Lakritsroten Anna Björklund Läkemedelsutveckling från naturprodukter, 3p Apotekarprogrammet, termin 7, 2003 Göteborgs Universitet, Institution för Fysiologi och Farmakologi, Avdelningen för farmakologi Uppsala Universitet, Institutionen för Läkemedelskemi, Avdelningen för Farmakognosi. Handledare: Anders Backlund

2 Sammanfattning Anledningen till att jag valde att skriva om lakrits är att jag är ganska förtjust i lakrits och därmed äter det ibland. Det cirkulerar en massa rykten om vad lakritsen kan göra med din kropp och jag kände att det skulle vara intressant att få veta vad som är skrönor och vad som är fakta. Lakritsroten, Liquiritiae radix, har traditionellt använts vid olika sjukdomstillstånd i många länder runt Medelhavet och i Kina. Indikationen för lakritsroten är sjukdomar såsom förkylning, magbesvär, astma och njursjukdomar. Idag är dess farmaceutiska användning begränsad och det mesta av den odlade lakritsroten går till livsmedelsindustrin och tobaksindustrin Där används den som smaksättning och sötningsmedel (Davis och Morris, 1991). När man talar om lakritsroten menar man egentligen både jordstammen och roten från lakritsplantan som tillhör släktet Glycyrrhiza. Det mesta av lakritsroten, som vi kommer i kontakt med, kommer från arten Glycyrrhiza glabra L. Därför kommer jag främst att ta upp denna art. G. glabra växer vilt i södra och mellersta Europa, södra Ryssland, Iran och Irak. Växten blir en till två meter hög och kan få blålila blommor. Efter tre till fyra år skördas roten och jordstammen och ett pulver eller extrakt kan beredas (Evans, 1996). Den substansen i lakritsroten som står för det mesta av lakritsrotens farmakologiska aktivitet är glycyrrhizin. Denna förening är en glykosid av ett triterpenderivat. Glycyrrhizin höjer halten kortisol i njurarna och lakrits kan därför vid långvarigt intag ge högt blodtryck och lågt kalium (Samuelsson, 1999). Glycyrrhizin har dessutom antiviral effekt och är leverskyddande (Shibata, 2000; Lin, 2003). Bakgrund Liquiritiae radix eller lakritsroten, har traditionellt används mot en mängd åkommor. Ett av de första bevisen för lakritsens användande är de förråd som hittats i faraonernas gravar från omkring 1000 före Kristus. Enligt sägen skulle faraonernas ande bereda en dryck av lakritsroten efter döden. I Assyrien har tavlor hittats, som kan vara upp till 4000 år gamla, där lakrits dessutom förekommit (Davis och Morris, 1991). I antika Grekland och Rom användes lakrits som läkemedel vid bland annat förkylning. Den grekiske botanikern, Theophrastus ( före Kristus), skrev om olika medicinalväxters bruk och odling. En av de växter som omskrevs var lakritsplantan, som han menade bland annat kunde användas för att hålla borta törst, för behandling av astma och till sårförband då det blandas med honung (Davis och Morris, 1991). I Dioskorides (40-90 efter Kristus) berömda verk, De Materia Medica, anges lakritsroten vara bra mot sjukdomar som drabbar mage, lever och njurar (Fukai et al., 2002). I östra Asien och Indien har lakritsroten traditionellt använts vid behandling av diverse sjukdomar och indikationerna är ungefär de samma som i Europa. Än i dag används lakrits i Kina som naturläkemedel och det används bland annat vid hosta och halsont, smärta, förgiftning, astma och magsmärta (Davis och Morris, 1991). 2

3 Till en början användes bara lakritsrötter från vilt växande plantor, men eftersom dess efterfråga ökade började plantan odlas. Lakritsroten verkar ha odlats i Italien först på talet och på 1500-talet började man även odla den i England (Evans, 1996). På 1960-talet togs ett derivat till glykyrrhetinsyra fram som fram till 80-talet, då H 2 - antagonisten cimetidin lanserades, var ett preparat som användes mycket vid behandling av magsår (Davis och Morris, 1991). Studier har dessutom visat att lakrits utan glykyrrhetinsyra och antacida har nästan lika stor effekt som cimetidin (Pharm. Martindale, 1993). Moderorganismen Lakritsväxten kommer från Fabaceae, som är en familj som innehåller 18 växter. Lakritsroten kan plockas från ett flertal av dessa arter, som alla tillhör släktet Glycyrrhiza. I USA växer Glycyrrhiza lepidopa L. och denna art blir 0,3 till 1,1 meter hög (Manfredi et al., 2001). I Kina används ett flertal olika arter av växten som lakrits såsom Glycyrrhiza uralensis L., G. inflata L. och G. glabra L. Glycyrrhiza glabra är den art som lakritsen som används i Europa kommer ifrån. G. glabra som kan ses i figur 1 är en perenn som blir en till två meter hög och får blålila blommor som blommar i juni till augusti. Den del av växten som man utvinner lakritsen ifrån är både roten och jordstammen, så egentligen är lakritsrot ett lite felaktigt namn. Roten är gråbrun till brun och har longitudinella linjer (Samuelsson, 1999). Jordstammen blir en till två centimeter i diameter och liknar roten till det yttre. Floemet och xylemet har en gul färg och innehåller fibrer (Pharm. Eur., 2002). Det som skiljer roten från jordstammen är att den saknar märg. Dessutom kan jordstammen ha utbuktningar, vilket stammen saknar (Evans, 1996). Figur 1. Bilden föreställer Glycyrrhiza glabra. (Thomé, 1885) 3

4 Det finns olika varieteter av Glycyrrhiza glabra som växer vilt på skilda håll i världen. I England, Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland växer Glycyrrhiza glabra var. typica. Växten blir ungefär en och en halv meter hög och får blålila blommor. Jordstammarna kan bli upp till två meter långa och löper ytligt. Rötterna förgrenas och kan bli upp till en meter långa. I södra Ryssland växer G. glabra var. glandulifera. Denna skiljer sig från var. typica genom att den saknar jordstam. G. glabra var. β-violacea växer i Iran och Irak i dalen mellan Eufrat och Tigris. Denna varietet har lila blommor. I västra Europa odlas lakritsplantan, medan man i Ryssland, Iran och Irak använder sig av den naturligt förekommande växten. Plantan kan odlas från frön eller genom att en bit av jordstammen planteras. Lakritsroten kan sedan skördas efter tre till fyra år (Evans, 1996). Lakritsroten och dess substanser Av lakritsroten kan ett pulver eller extrakt bildas. Pulvret är ljust gult till lätt grått. Extraktet bildas från roten genom vätskeextraktion (Pharm. Eur., 2002). Det lakritsextrakt som bildas är brunsvart och smakar sött (Samuelsson, 1999). Lakritsrotens pulver och extrakt innehåller en mängd olika klasser av föreningar. Klasser som finns representerade i roten är alkaloider, aminosyror, kumariner, dihydrostilbener, fettsyror, flavonoider, polysackarider och saponiner (Fukai et al., 2002). En av de föreningarna i lakritsroten som ger de flesta av dess fysiologiska effekter är glycyrrhizin som är en blandning av natrium- och kaliumsalten av glycyrrhizinic acid. I litteraturen kan ett flertal föreningar med liknande namn hittas, såsom glycyrrhizin, glycyrrhizinic acid, glycyrrhetic acid (glykyrrhetinsyra), glycyrrhizic acid, glycyrrhezic acid och glycyrrhetinic acid (synonym för glycyrrhetic acid). De verkar alla ge ungefär samma fysiologiska effekter, men strukturformler saknas i artiklarna vilket gör det svårt att veta om de är synonym. Glycyrrhizinic acid, som kan ses i figur 2, är i alla fall en glykosid av en triterpen, vilket även kallas för saponin (Evans, 1996). Saponiner är en grupp glykosider som alla är ytaktiva föreningar och därmed sänker ytspänningen. Saponiner är även hemolytiska, men hos saponiner av triterpentyp är inte denna effekt så stor. Då glycyrrhizin är ytaktiv skulle man kunna tänka sig att den påverkar membraner och på så sätt skulle föreningen kunna vara ett skydd mot angrepp. Hur syntesen av glycyrrhizin går till i växten är enligt äldre litteratur okänt. Terpener bildas från isopentyldifosfatvägen, vilket innebär att den är uppbyggd av fem-kolselement av isoprentyp. Då triterpener skall syntetiseras bildas först en linjär förening som innehåller 30 kolatomer. Denna förening kommer att genom ett flertal steg att bilda den typiska cykliska strukturen. För glycyrrhizin innebär detta att en pentacykel har bildats. Aglykonen kommer slutligen att glykosyleras med glukuronsyra (Samuelsson, 1999). 4

5 CO CO O H O H O CO O HO glycyrrhizinic acid glykyrrhetinsyra Figur 2. Figuren visar strukturen på glycyrrhizinic acid och glykyrrhetinsyra (Samuelsson, 1999). Glycyrrhizin är en mycket söt förening och kan vara upp till 50 gånger sötare än sackaros (Samuelsson,1999). Halten av glycyrrhizin i växten varierar kraftigt, men ligger normalt mellan 6 och 13 procent i roten. Extraktet kan å andra sidan bestå av 20 till 25 procent av glycyrrhizin om extraktionen sker med sänkt tryck. Det finns även okoncentrerade extrakt som innehåller mindre mängd (Evans, 1996). Då lakritsroten intas peroralt, vilket är vanligast, kommer glycyrrhizinic acid att brytas ned till sin aktiva substans, glykyrrhetinsyra, i magtarmkanalen (Stormer et al., 1993). Flavonoider är en annan viktig grupp av föreningar i lakritsroten. De ger roten den gula färgen och är ansvariga för vissa av rotens farmakologiska egenskaper. Exempel på sådana föreningar är liquiritin och isoliquiritin (Evans, 1996). Glykyrrhetinsyrans effekter Glycyrrhetinsyra har en mängd olika farmakologiska egenskaper och kan därför bland annat användas mot inflammation, magsår, allergi, tumörer, virus och som antidot (Baltina, 2003). Exakt hur substansen utövar sin effekt är inte känt, men några av dess målstrukturer är ändå kända. Studier har bland annat visat att glykyrrhetinsyra är en inhibitor till lipooxigenas och cyklooxigenas, hämmar proteinkinas C och nedreglerar epidermal growth factor. Hur den åstadkommer dessa effekter var då litteraturen skrevs ännu inte känt (Wang och Nixon, 2001). Då glykyrrhetinsyra har så många skilda effekter blir det svårt att ta fram ett läkemedel som inte har många biverkningar. Exempel på biverkningar ett glycyrrhizapreparat skulle ge är hypokalemi, hypertension, huvudvärk, muskelsvaghet, myopati, hyperprolaktinemi och amenorrhoea (Pharm. Martindale, 1993). Steoridhormonlika effekter Glykyrrhetinsyra har en effekt som liknar aldosteronets, som är ett steroidhormon som påverkar njurarnas funktion. Glykyrrhetinsyran utövar denna effekt genom att inhibera enzymet som omvandlar kortisol till kortison, som är inaktivt (Heikens et al., 1995). Enzymet som glykyrrhetinsyra kompetitivt inhiberar heter 11β-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2 och finns i hög halt i njurarna (Samuelsson, 1999). Kortisol, som också är en steroid, binder med samma affinitet som alodosteron till mineralkortikoidreceptorn och aktiverar den. Då 5

6 aldosteronets binder denna receptor på njurarna ökar resorption av vatten och natrium medan kaliumresorption minskar. Då lakrits intas kan därför kortisolhalten i njurarna öka och därmed påverka resorptionen av de nämnda föreningarna. Då lakritsroten intas under en längre tid kan därför personen få högt blodtryck och kaliumbrist (Heikens et al., 1995). Hos de mest känsliga individerna är 100 mg av glykyrrhetinsyra tillräckligt för att få denna effekt. Detta motsvarar ungefär 50 g lakritskonfektyr (Stormer et al., 1993). Glykyrrhetinsyran är även en potent inhibitor av två andra enzymer som påverkar metabolismen av steroider. Dessa två enzymer heter 5β-reduktas och 3βhydroxisteroiddehydrogenas. Lakrits kan alltså påverka metabolismen av olika kortisoner och aldosteron på ett flertal sätt (Samuelsson,1999). Levereffekter Glycyrrhizin eller kanske främst glykyrrhetinsyra kan minska aspartat aminotransferas (ASAT) och alanin aminotransferas (ALAT) halterna i blodet. Nivåerna av ASAT och ALAT blir höga då hepatocyter släpper ut dessa föreningar, vilket bland annat sker vid leverskada. Lakrits har visat sig ha goda effekter på levern då den av någon anledning är skadad, som till exempel vid hepatit. Den goda effekten av lakritsrotens substanser anses bero på att de minskar den immunförsvarsmedierade cytotoxiciteten och uttryck av NF-κB, som i sin tur ökar uttrycket av cytokiner (Shibata, 2000). Cytokiner är immunförsvarsmediatorer, som kan aktivera immunförsvaret. Inverkan på cancerceller Studier har visat att lakrits även kan användas vid behandling av olika former av cancer. Forskarna har lyckats visa att polyfenolerna i lakritsroten kan inducera apoptos i cancerceller. De har dessutom visat att lakrits kan motverka DNA-skada som orsakats av karcinogener (Wang och Nixon, 2001). Antiviral kapacitet Studier har visat att glycyrrhizinic acid har en bred antiviral effekt. Det har visat sig att den har en hämmande effekt på herpes simplex typ 1, varicella-zostervirus, humant cytomegalovirus, hepatit A, B och C, Epstein-Barrvirus, HIV och influensavirus. Exakt hur glycyrrhizic acid utövar sin effekt är lite osäkert. För Epstein-Barrviruset verkar den dock påverka penetreringen av viruset och därmed replikeringen (Lin, 2003). För inte så länge sedan bröt SARS, severe acute respiratory syndrome, ut i ett flertal länder. Då glycyrrhizin hämmar tillväxten mot ett flertal virus, undersöktes om den skulle kunna användas som behandling vid sjukdomen. Resultatet visade att glycyrrhizin var effektivast av de föreningar som testades och forskargruppen tycker att det bör undersökas om den ska användas som behandling. Den hämmande tillväxten på SARS-virusen tror man beror på att glycyrrhizin och glykyrrhetinsyra påverkar signalkaskaden i cellerna och uttrycket av det inducerbara kväveoxidsyntetaset (inos) (Cinatl et al., 2003). Användningsområden Det mesta av lakritsroten som produceras idag används till smaksättning och sötningsmedel till olika livsmedel. Lakrits går att hitta i godis, läsk, mediciner och tobak (Wang och Nixon, 2001). I Sverige finns idag inga läkemedel på marknaden som innehåller glycyrrhizin som aktiv 6

7 substans. Det finns däremot några preparat som innehåller lakrits som smaksättning. I många läkemedel har dock lakritsen ersatts med anis, som ger en liknande smak men är billigare. Några exempel på preparat med lakrits är Rennie R Lakrits, Quilla Simplex R och Mollipect R. Dessa används vid hosta eller sur mage (FASS, 2001). I Kina finns idag ett flertal naturläkemedel som innehåller lakrits. Det finns till exempel produkter som är antipyretiska, antidoter mot svampförgiftning, hostmedicin, analgetika, astmaläkemedel och mot magsmärtor (Davis och Morris, 1991). 7

8 Referenser Baltina, L. A. Chemical Modifications of Glycyrrhizic acid as a route to new bioactive compounds for medicine. Current Medicinal Chemistry 2003,10, Cinatl, J., Morgenstern, B., Bauer, G., Chandra, P., Rabenau, H. och Doerr, H. W. Glychyrrizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated Coronavirus. Lancet 2003,361, Davis, E. A. och Morris, D. J. Medicinal uses of licorice through the millennia: the good and plenty of it. Molecular and Cellular Endocrinology 1991,78,1-6 European Pharmacopoeia; Edqm, Druckerei C. H. Beck: Nördingen, Germany 2002; 4:e uppl. Evans, W. C. Trease & Evans pharmacognosy; WB Saunders Company Ltd, Bath Press: Avon, Great Britain 1996; 14:e uppl. FASS; LINFO, Elanders, Kungsbacka 2001 Fukai, T., Marumo, A., Kaitou, K. Kanda, T., Terada, S. och Nomura, T. Antimicrobial activity of licorice flavonoids against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Fitoterapia 2002,73, Heikens, J., Fliers, E., Endert, E., Ackermans, M. och van Montfrans, G. Liquorice-induced hypertension a new understanding of an old disease: case report and brief review Netherlands Journal of Medicin 1995,47, Manfredi, K. P., Vallurupalli, V., Demidova, M., Kindscher, K. och Pannell, L K. Isolation of an anti-hiv diprenylated bibensyl from Glycyrrhiza lepidopa. Phytochemistry 2001,58, Martindale the Extra Pharmacopoeia; Reynolds, J. E. F., The Pharmaceutical Press: London 1993; 30:e uppl. Lin, J. Mechanism of action of glycyrrhizic acid in inhibition of Epstein-Barr virus replication in vitro Antiviral Research 2003,59,41-47 Samuelsson, G. Drugs of Natural Origin: A textbook of farmacognocy; Swedish Pharmaceutical Society, Swedish Pharmaceutical Press: Stockholm 1999; 4:e uppl. Shibata, S. A drug over the millennia: pharmacognosy, chemistry, and pharmacology of licorice. Yakugaku Zasshi 2000,120, Stormer, F. C., Reistad, R. och Alexander, J. Glycyrrhizic acid in liquorice evaluation of health hazards. Food and Chemical Toxicology 1993,31, Thomé, O. W. Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; Gera, Germany, 1885 Wang Z. Y. och Nixon, D. W. Licorice and cancer. Nutrition and Cancer 2001,39,1-11 8

9 Bilden på framsidan är hämtad från: Köhler, F. E. Medizinal Planzen; Gustaf Pabst: Gera, Germany

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider.

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Lakrits 1 Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Botaniska namnet för lakrits är Glycyrrhiza (Fabaceae).

Läs mer

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens

Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Aescin, ett hästkastanjsextrakt mot främst kronisk venös insufficiens Martina Sjöström Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala

Läs mer

Stickmyrten (Ruscus aculeatus)

Stickmyrten (Ruscus aculeatus) Stickmyrten (Ruscus aculeatus) Anders Hällzon Farmakognosi 5p, HT 2005 Institutionen För Läkemedelskemi Avdelningen för Farmakognosi Uppsala Universitet Namn Moderorganismen stickmyrtens vetenskapliga

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Acacia catechu. Sammanfattning. Inledning. Namn: Acacia catechu (L. f.) Willd (Hanson, 1982).

Acacia catechu. Sammanfattning. Inledning. Namn: Acacia catechu (L. f.) Willd (Hanson, 1982). Acacia catechu Uppsats i Farmakognosi Uppsala Universitet Avdelning för Farmakognosi, Institution för Läkemedelskemi Skriven av: Munir Shah-Hussein Malek och Abdu Adam Handledare: Anders Backlund VT-05

Läs mer

Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd. Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885

Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd. Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885 Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885 Gustaf Christoffersson och Klas Petersson, A5 Handledare Anders Backlund Avdelningen för Farmakognosi,

Läs mer

Isopentenyldifosfatvägarna. IPP-vägen. Isopentenyldifosfatvägen består egentligen av två vägar: Vart syntetiseras de? apotekar- & receptarieprogrammen

Isopentenyldifosfatvägarna. IPP-vägen. Isopentenyldifosfatvägen består egentligen av två vägar: Vart syntetiseras de? apotekar- & receptarieprogrammen Isopentenyldifosfatvägarna Avdelningen f. Farmakognosi Institutionen f. Läkemedelskemi IPP-vägen apotekar- & receptarieprogrammen Isopentenyldifosfatvägen består egentligen av två vägar: mevalonsyravägen

Läs mer

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007

Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Cathinone Elvira Santic Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p Uppsala Universitet, VT 2007 Innehåll Introduktion sid. 3 Historisk bakgrund Metodbeskrivning Beskrivning av biologisk

Läs mer

Vad är PMS? Typiska kännetecken för PMS är aggressivitet, grälsjuka, kort stubin, irritation, depression

Vad är PMS? Typiska kännetecken för PMS är aggressivitet, grälsjuka, kort stubin, irritation, depression Har du PMS eller? Vad är PMS? PMS påverkar både humöret och kroppen. PMS, eller premenstruellt syndrom, kallas de symptom som många tjejer och kvinnor har före och ibland under sin menstruation. Symptomen

Läs mer

Bild 1. Akleja. 1) Grentopp med frukter och blommor. 2) Rosettblad. 3) Pistill. 4) Ståndare. 5) Kronblad med sporre. (Lindman, 1905).

Bild 1. Akleja. 1) Grentopp med frukter och blommor. 2) Rosettblad. 3) Pistill. 4) Ståndare. 5) Kronblad med sporre. (Lindman, 1905). Aquilegia vulgaris Tre arter från släktet Aquilegia:a) Aquilegia vulgaris. b) Aquilegia hortensis flore cæruleo. c)aquilegia flore rubro. (Weinmann, 1737-1745) Charlotta Alvarmo & Marcus Andersson Farmakognosi

Läs mer

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet.

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet. Sandra Hamadi Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, VT2011, Avd. f. Farmakognosi, Inst. f. Läkemedelskemi, Uppsala Universitet Inlämnat:09022011 Akonitin -Kinesiskt naturläkemedel sedan

Läs mer

Aesculus hippocastanum L.

Aesculus hippocastanum L. Aesculus hippocastanum L. Hästkastanj i Uppsala Science park. Fotografi av författaren, Magdalena Burström Copyright 2008. Magdalena Burström Farmakognosi 7,5 hp Apotekarprogrammet Termin 5, Handledare:

Läs mer

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel

Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebeccamycin grunden för ett nytt cancerläkemedel Rebecca Englund Biologiskt aktiva naturprodukter, 7.5 hp VT- 12 Sammanfattning Rebeccamycin är en sekundär metabolit med antitumöraktivitet och som isolerades

Läs mer

Arum maculatum L. (Munkhätta)

Arum maculatum L. (Munkhätta) Arum maculatum L. (Munkhätta) Figur 1. Arum maculatum (Thomé, 1885). Författare: Liza Luis Handledare: Anders Backlund Apotekarprogram 7,5 hp, termin 5, ht 2011 Institutionen för läkemedelskemi Avdelning

Läs mer

Oxtunga (Anchusa officinalis L.)

Oxtunga (Anchusa officinalis L.) Oxtunga (Anchusa officinalis L.) Emma Rofors Farmakognosi, termin 5, Apotekarprogrammet, VT-06 Anders Backlund, Avdelning för farmakognosi Instutionen för läkemedelskemi Uppsala universitet 1 Sammanfattning

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Grundnivå/First Cycle. Ges endast inom apotekarprogrammet, termin 5 och fortsättning i termin 6

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Grundnivå/First Cycle. Ges endast inom apotekarprogrammet, termin 5 och fortsättning i termin 6 SAHLGRENSKA AKADEMIN FSL561, Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, 37,5 högskolepoäng Pharmacology, Biology of Disease and Medicinal Chemistry, 37.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.)

Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.) Alkaloider i skelört (Chelidonium majus L.) (Bild: Lardy J.) Erika Persson Kurs: Läkemedelsutveckling från naturprodukter, 3p Apotekarprogrammet, T7 Handledare: Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi,

Läs mer

Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer?

Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer? Withania somnifera: Framtidens Läkemedel Mot Cancer? Susanne Kunda Farmakognosi termin 5 Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedels kemi Uppsala Universitet Namn: växtens

Läs mer

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi

Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel. Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakokinetik och Farmakodynamik: traditionella, nya och framtida läkemedel Magnus Grenegård Professor i Fysiologi Docent i Farmakologi Farmakologi - Grundläggande principer Farmakokinetik - Farmakodynamik

Läs mer

Biokemin bakom HD. Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin

Biokemin bakom HD. Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin Biokemin bakom HD Biokemin bakom HD Studier på HD-1 Dihydromyricetin Dihydromyricetin Detta är den aktiva substansen i HD-1, ett ämne förädlat ur quercitin som hör till gruppen flavonoider Påverkar flera

Läs mer

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015. Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Immun- och inflammationsfarmakologi Tandläkarprogrammet HT 2015 Ernst Brodin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet Viktiga inflammatoriska mediatorer Prostaglandiner och leukotriener

Läs mer

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.

Diklofenak. Traditionell Kinesisk Medicin. tolkad enligt. Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail. Diklofenak tolkad enligt Traditionell Kinesisk Medicin Linda Limar Examensarbete www.akupunkturakademin.se linda.s.limar@gmail.com 1. Bakgrund I mitt jobb som massageterapeut och akupunktör möter jag ofta

Läs mer

Indisk lotus. (Nelumbo nucifera)

Indisk lotus. (Nelumbo nucifera) Indisk lotus (Nelumbo nucifera) Av Therese Hansson, Farmakognosi 5p, Apotekarprogrammet A5, Höstterminen 2005 Handledare: Anders Backlund Avdelning för Farmakognosi, Institutionen för läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Stress Positiva stresseffekter

Stress Positiva stresseffekter Ork & Energi Stress Positiva stresseffekter Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft

Läs mer

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526

Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Laboration: Isolering av kinin Namn: student x & student y Kurs: FAGBH0 Utförd: 090526 Handledare: Patrik Holm 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Utförande...

Läs mer

Artemisia abrotanum. Åbrodd

Artemisia abrotanum. Åbrodd Artemisia abrotanum Åbrodd Figur 1. Artemisia abrotanum (Woodville, 1792) Rawand Namik Farmakognosi 7,5 hp, A5, Apotekarprogrammet VT 2010 Handledare: Anders Backlund Avdelningen för farmakognosi, institutionen

Läs mer

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20257 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Fredriksson, Lisa Emilia Title: TNFalpha-signaling in drug-induced liver injury

Läs mer

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor Juni 2015 Ärlinghem Blommor Pelargonia Pelargonier är ett släkte i familjen näveväxter med över 250 kända arter. Släktet består av örter, halvbuskar och buskar. Blommorna har fem kronblad, de två övre

Läs mer

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium

VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN. EQ Anti Age. kollagen- Premium 2/24 VARFÖR VÄLJA EQ ANTI AGE COLLAGEN 3/24 01 Naturligt kollagen från fisk Låg molekylvikt Berikat med Matcha grönt te, havtorn och vitaminer EQ Anti Age Collagen Premium Utan smaktillsatser eller sötningsmedel

Läs mer

01 Allmänt. 02 Näringsvärde. Pepparrot. Armoracia rusticana - (Brassicaceae)

01 Allmänt. 02 Näringsvärde. Pepparrot. <style type=text/css></style> Armoracia rusticana - (Brassicaceae) Armoracia rusticana - (Brassicaceae) 01 Allmänt Pepparroten är en kålväxt och kommer från sydöstra Europa. Under loppet av flera hundra år har växten också gjort sig hemmastadd

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Presentation vid svensk-etiopiska föreningens höstmöte 2014 Höjd: upp till 10 m Vad är

Läs mer

Gentamicin. Av: Rebecka Rääf. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen. 5p, Nätkurs distans. Gentamicin

Gentamicin. Av: Rebecka Rääf. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen. 5p, Nätkurs distans. Gentamicin Gentamicin Gentamicin Av: Rebecka Rääf Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutvecklingen. 5p, Nätkurs distans HT 2007 Innehållsförteckning 1. Historisk bakgrund 2 3. Biologisk aktivitet 3-4. Klinisk

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson

Tentamen. Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1. Kurskod: MC2014. Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, del 1 Kurskod: MC2014 Prov: Allmän farmakologi (0100) Kursansvarig: Olle Henriksson Datum: 111129 Totalpoäng: 59p Poängfördelning: Skrivtid:

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Hemtentamen i Farmakognosi för A5.

Hemtentamen i Farmakognosi för A5. Hemtentamen i Farmakognosi för A5. Terminens hemtentamen består i att besvara fyra frågor. Vetenskapliga referenser kan och bör användas när så anses påkallat för att stödja resonemang men inte enbart

Läs mer

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp

Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Institutionen för omvårdnad Ansvarig lärare: Stig Jacobsson Avdelningen för farmakologi TENTAMEN KOD NR Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Om örtmedicin/fytomedicin

Om örtmedicin/fytomedicin Om örtmedicin/fytomedicin Fyto (från Phyton som betyder "planta" på grekiska) står för allt som växer. Ört är också en benämning på allt som växer. I vardagligt tal används begreppet ört endast om kryddor

Läs mer

ORDLISTA HEPATIT C (HCV)

ORDLISTA HEPATIT C (HCV) ORDLISTA HEPATIT C (HCV) Blodsmitta (blodburen sjukdom) Hepatit C är en blodburen sjukdom, det vill säga en sjukdom som överförs via blodsmitta. Vid andra virala sjukdomar, så som hepatit B eller HIV,

Läs mer

Utvinning av THC från Fiberhampa

Utvinning av THC från Fiberhampa Utvinning av THC från Fiberhampa Intern rapport droganalysenheten, 2006:1 MariAnne von Wachenfelt Lena Johansson INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 1 2 BAKGRUND... 1 2.1 Lagstiftningen... 1 2.2 Vanliga uppfattningar

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3)

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 12 15 Tid: 9.30-12.30

Läs mer

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen

Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM mars 2012, kl Polacksbacken, skrivsalen UPPSALA UNIVERSITET Inst för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi Sid l (16) KODAD TENTA Kurs: Mikrobiologi Program: Apotekarprogrammet, termin 3 Kurskod: 3FM007 Tid: Plats: 30 mars 2012, kl 08.00-13.00

Läs mer

Cymarin. Anna Sjösten

Cymarin. Anna Sjösten Cymarin Anna Sjösten Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, HT-2011 Institutionen för läkemedelskemi, avd för farmakognosi Uppsala universitet 1 Cymarin är en substans som man finner

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Plantago major L. Figur 1. Plantago major (Gera, 1885). Saida Mehonic. Institutionen för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi Farmakognosi 5 p

Plantago major L. Figur 1. Plantago major (Gera, 1885). Saida Mehonic. Institutionen för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi Farmakognosi 5 p Plantago major L. Figur 1. Plantago major (Gera, 1885). Saida Mehonic Institutionen för läkemedelskemi Avdelning för Farmakognosi Farmakognosi 5 p Apotekarprogrammet Termin 5, VT 07 Handledare: Anders

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015

RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015 1 RENNIE ORANGE (kalciumkarbonat + magnesiumsubkarbonat) Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen Versio 1.4, 24.7.2015 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

Inhemska proteingrödor med fokus på soja

Inhemska proteingrödor med fokus på soja Inhemska proteingrödor med fokus på soja AgrD Fredrik Fogelberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor är intressanta? Brun böna Lupin

Läs mer

Kancera AB 8 November 2011

Kancera AB 8 November 2011 Ursprung i Pharmacia & Karolinska Noterat på NASDAQ OMX First North februari 2011 20 läkemedelsutvecklare, 900 m2 laboratorier inom KI Science Park Kancera AB 8 November 2011 Kancera Fokuserar på elakartad

Läs mer

Boswellia. Bild.1 fotograf av författare 2009

Boswellia. Bild.1 fotograf av författare 2009 Boswellia Bild.1 fotograf av författare 2009 Abdullah Al Ramahi Avdelningen för farmakognosi, Institutionen för läkemedelskemi Apotekarprogrammet termin5, vt 2009 Uppsala Universitet Farmakognosi 5 p Handledare:

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04. Solanum nigrum.

Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04. Solanum nigrum. Ulrica Johansson Farmakognosi, 5 P Avdelningen för farmakognosi Institutionen för läkemedelskemi Uppsala Universitet VT-04 Solanum nigrum. L Namn Solanum nigrum L. tillhör familjen Solanaceae (potatisväxter)

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ETORICOXIB RATIOPHARM FILMDRAGERADE TABLETTER Datum: 4.8.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

RÖLLEKA. Achillea millefolium. Yang she cao

RÖLLEKA. Achillea millefolium. Yang she cao RÖLLEKA Achillea millefolium Yang she cao Av Annica Ericsson annicaericsson@hotmail.com Akupunkturakademin HT 2014 www.akupunkturakademin.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Rölleka... 3 2.1 Historia... 3

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Bild 1. Gloriosa superba L., använd med tillstånd av konstnärinnan Denise Hart.

Bild 1. Gloriosa superba L., använd med tillstånd av konstnärinnan Denise Hart. Karl Franklin, Gustav Johansson, A5 Namn Gloriosa superba L. Det svenska namnet på Gloriosa superba är klänglilja. Andra vanliga engelska namn som återfinns i litteraturen är climbing lily, flame lily

Läs mer

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr

Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr Kosttillskott eller läkemedel? Tomas Nilsson, apotekare/farm dr tomas.nilsson@mpa.se Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop Labbrapport åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas Den virtuella katten dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

Läs mer

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå

Virusinfektioner. Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Virusinfektioner Stephan Stenmark Infektionskliniken NUS Umeå Disposition Allmänt om virus Herpesvirusgruppen Behandlingsindikationer Aktuella läkemedel Allmänt Virus är mycket små och vanliga Alla virus

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av Annika R-Burgwall Farmakognosi 7,5 hp. - vt 2009 Handledare: Anders Backlund Avd. f. Farmakognosi Inst. f. Läkemedelskemi Uppsala Universitet Silybum marianum 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Läs mer

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Stockholm den 8 december, 2011 Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2 positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider Patienter som fick tillägg med en ny målinriktad behandling, pertuzumab,

Läs mer

Forskning om naturkontaktens koppling till barn och ungas hälsa. Mare Lõhmus

Forskning om naturkontaktens koppling till barn och ungas hälsa. Mare Lõhmus Forskning om naturkontaktens koppling till barn och ungas hälsa Mare Lõhmus Mare.lohmus.sundstrom@ki.se Varför behöver staden grönska? Filtrerar luft? Dämpar buller? Sänker temperaturen och motverkar urbana

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Totalt 10 uppgifter, vardera värd 10p (totalt 100p). För godkänt fordras minst 50p, för 4:a minst 66p och för 5:a minst 83p.

Totalt 10 uppgifter, vardera värd 10p (totalt 100p). För godkänt fordras minst 50p, för 4:a minst 66p och för 5:a minst 83p. Tentamen i rganisk Kemi 2 (3B1760) måndagen den 29 maj 2006, kl. 08.00-14.00 Tillåtet hjälpmedel: molekylmodeller Periodiskt system och tabeller med bindingsstyrkor och pka-värden är bifogade efter frågorna

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

XIVSvenska. Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Sjukdomsrelaterad undernäring- kakexi vid kronisk hjärtsvikt Christina Andreae Leg ssk, doktorand Linköpings universitet Ingen intressekon,likt

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p

GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående. Allmän farmakologi 27 p Speciell farmakologi 28 p Allmänmedicin innefattande allmän- och speciell farmakologi 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Allmän farmakologi Speciell farmakologi 62DA01 GDIST 15h + VDIST 14h samt fristående

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Opiumvallmo (Papaver Somniferum)

Opiumvallmo (Papaver Somniferum) Opiumvallmo (Papaver Somniferum) Blommande opiumvallmo. Fotograferat av Arne Anderberg. - till nytta och fördärv Anna Rydström och Jenny Rasmusson Biovetenskapligt läkemedelsprogram T7 Läkemedelsutveckling

Läs mer

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi

s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi s uperhjälte njuren GÅR TILL KAMP! Skydda den för fiender www.supersankarimunuainen.fi INNEHÅLL: 3. Superhjältenjurens superkrafter 4. Superhjältenjuren 5. Fiende nummer 1: ÖVERVIKT 6. Superhjältenjuren

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros.

ZOSTAVAX kan inte användas för att behandla befintlig bältros eller smärtan som associeras med befintlig bältros. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZOSTAVAX Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta. Vaccin mot bältros ( herpes zoster), levande Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005)

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005) UMEÅ UNIVERSITET Kemiska institutionen Studentexpeditionen TENTAMEN Tentamensdatum 2011-05-11 KOD STUDIEKURS: TENTAMEN: SKRIVTID: 9.00-13.00 HJÄLPMEDEL: Receptarieutbildningen Naturläkemedel och kosttillskott

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer