Sammanfattning. Bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Bakgrund"

Transkript

1 Lakritsroten Anna Björklund Läkemedelsutveckling från naturprodukter, 3p Apotekarprogrammet, termin 7, 2003 Göteborgs Universitet, Institution för Fysiologi och Farmakologi, Avdelningen för farmakologi Uppsala Universitet, Institutionen för Läkemedelskemi, Avdelningen för Farmakognosi. Handledare: Anders Backlund

2 Sammanfattning Anledningen till att jag valde att skriva om lakrits är att jag är ganska förtjust i lakrits och därmed äter det ibland. Det cirkulerar en massa rykten om vad lakritsen kan göra med din kropp och jag kände att det skulle vara intressant att få veta vad som är skrönor och vad som är fakta. Lakritsroten, Liquiritiae radix, har traditionellt använts vid olika sjukdomstillstånd i många länder runt Medelhavet och i Kina. Indikationen för lakritsroten är sjukdomar såsom förkylning, magbesvär, astma och njursjukdomar. Idag är dess farmaceutiska användning begränsad och det mesta av den odlade lakritsroten går till livsmedelsindustrin och tobaksindustrin Där används den som smaksättning och sötningsmedel (Davis och Morris, 1991). När man talar om lakritsroten menar man egentligen både jordstammen och roten från lakritsplantan som tillhör släktet Glycyrrhiza. Det mesta av lakritsroten, som vi kommer i kontakt med, kommer från arten Glycyrrhiza glabra L. Därför kommer jag främst att ta upp denna art. G. glabra växer vilt i södra och mellersta Europa, södra Ryssland, Iran och Irak. Växten blir en till två meter hög och kan få blålila blommor. Efter tre till fyra år skördas roten och jordstammen och ett pulver eller extrakt kan beredas (Evans, 1996). Den substansen i lakritsroten som står för det mesta av lakritsrotens farmakologiska aktivitet är glycyrrhizin. Denna förening är en glykosid av ett triterpenderivat. Glycyrrhizin höjer halten kortisol i njurarna och lakrits kan därför vid långvarigt intag ge högt blodtryck och lågt kalium (Samuelsson, 1999). Glycyrrhizin har dessutom antiviral effekt och är leverskyddande (Shibata, 2000; Lin, 2003). Bakgrund Liquiritiae radix eller lakritsroten, har traditionellt används mot en mängd åkommor. Ett av de första bevisen för lakritsens användande är de förråd som hittats i faraonernas gravar från omkring 1000 före Kristus. Enligt sägen skulle faraonernas ande bereda en dryck av lakritsroten efter döden. I Assyrien har tavlor hittats, som kan vara upp till 4000 år gamla, där lakrits dessutom förekommit (Davis och Morris, 1991). I antika Grekland och Rom användes lakrits som läkemedel vid bland annat förkylning. Den grekiske botanikern, Theophrastus ( före Kristus), skrev om olika medicinalväxters bruk och odling. En av de växter som omskrevs var lakritsplantan, som han menade bland annat kunde användas för att hålla borta törst, för behandling av astma och till sårförband då det blandas med honung (Davis och Morris, 1991). I Dioskorides (40-90 efter Kristus) berömda verk, De Materia Medica, anges lakritsroten vara bra mot sjukdomar som drabbar mage, lever och njurar (Fukai et al., 2002). I östra Asien och Indien har lakritsroten traditionellt använts vid behandling av diverse sjukdomar och indikationerna är ungefär de samma som i Europa. Än i dag används lakrits i Kina som naturläkemedel och det används bland annat vid hosta och halsont, smärta, förgiftning, astma och magsmärta (Davis och Morris, 1991). 2

3 Till en början användes bara lakritsrötter från vilt växande plantor, men eftersom dess efterfråga ökade började plantan odlas. Lakritsroten verkar ha odlats i Italien först på talet och på 1500-talet började man även odla den i England (Evans, 1996). På 1960-talet togs ett derivat till glykyrrhetinsyra fram som fram till 80-talet, då H 2 - antagonisten cimetidin lanserades, var ett preparat som användes mycket vid behandling av magsår (Davis och Morris, 1991). Studier har dessutom visat att lakrits utan glykyrrhetinsyra och antacida har nästan lika stor effekt som cimetidin (Pharm. Martindale, 1993). Moderorganismen Lakritsväxten kommer från Fabaceae, som är en familj som innehåller 18 växter. Lakritsroten kan plockas från ett flertal av dessa arter, som alla tillhör släktet Glycyrrhiza. I USA växer Glycyrrhiza lepidopa L. och denna art blir 0,3 till 1,1 meter hög (Manfredi et al., 2001). I Kina används ett flertal olika arter av växten som lakrits såsom Glycyrrhiza uralensis L., G. inflata L. och G. glabra L. Glycyrrhiza glabra är den art som lakritsen som används i Europa kommer ifrån. G. glabra som kan ses i figur 1 är en perenn som blir en till två meter hög och får blålila blommor som blommar i juni till augusti. Den del av växten som man utvinner lakritsen ifrån är både roten och jordstammen, så egentligen är lakritsrot ett lite felaktigt namn. Roten är gråbrun till brun och har longitudinella linjer (Samuelsson, 1999). Jordstammen blir en till två centimeter i diameter och liknar roten till det yttre. Floemet och xylemet har en gul färg och innehåller fibrer (Pharm. Eur., 2002). Det som skiljer roten från jordstammen är att den saknar märg. Dessutom kan jordstammen ha utbuktningar, vilket stammen saknar (Evans, 1996). Figur 1. Bilden föreställer Glycyrrhiza glabra. (Thomé, 1885) 3

4 Det finns olika varieteter av Glycyrrhiza glabra som växer vilt på skilda håll i världen. I England, Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland växer Glycyrrhiza glabra var. typica. Växten blir ungefär en och en halv meter hög och får blålila blommor. Jordstammarna kan bli upp till två meter långa och löper ytligt. Rötterna förgrenas och kan bli upp till en meter långa. I södra Ryssland växer G. glabra var. glandulifera. Denna skiljer sig från var. typica genom att den saknar jordstam. G. glabra var. β-violacea växer i Iran och Irak i dalen mellan Eufrat och Tigris. Denna varietet har lila blommor. I västra Europa odlas lakritsplantan, medan man i Ryssland, Iran och Irak använder sig av den naturligt förekommande växten. Plantan kan odlas från frön eller genom att en bit av jordstammen planteras. Lakritsroten kan sedan skördas efter tre till fyra år (Evans, 1996). Lakritsroten och dess substanser Av lakritsroten kan ett pulver eller extrakt bildas. Pulvret är ljust gult till lätt grått. Extraktet bildas från roten genom vätskeextraktion (Pharm. Eur., 2002). Det lakritsextrakt som bildas är brunsvart och smakar sött (Samuelsson, 1999). Lakritsrotens pulver och extrakt innehåller en mängd olika klasser av föreningar. Klasser som finns representerade i roten är alkaloider, aminosyror, kumariner, dihydrostilbener, fettsyror, flavonoider, polysackarider och saponiner (Fukai et al., 2002). En av de föreningarna i lakritsroten som ger de flesta av dess fysiologiska effekter är glycyrrhizin som är en blandning av natrium- och kaliumsalten av glycyrrhizinic acid. I litteraturen kan ett flertal föreningar med liknande namn hittas, såsom glycyrrhizin, glycyrrhizinic acid, glycyrrhetic acid (glykyrrhetinsyra), glycyrrhizic acid, glycyrrhezic acid och glycyrrhetinic acid (synonym för glycyrrhetic acid). De verkar alla ge ungefär samma fysiologiska effekter, men strukturformler saknas i artiklarna vilket gör det svårt att veta om de är synonym. Glycyrrhizinic acid, som kan ses i figur 2, är i alla fall en glykosid av en triterpen, vilket även kallas för saponin (Evans, 1996). Saponiner är en grupp glykosider som alla är ytaktiva föreningar och därmed sänker ytspänningen. Saponiner är även hemolytiska, men hos saponiner av triterpentyp är inte denna effekt så stor. Då glycyrrhizin är ytaktiv skulle man kunna tänka sig att den påverkar membraner och på så sätt skulle föreningen kunna vara ett skydd mot angrepp. Hur syntesen av glycyrrhizin går till i växten är enligt äldre litteratur okänt. Terpener bildas från isopentyldifosfatvägen, vilket innebär att den är uppbyggd av fem-kolselement av isoprentyp. Då triterpener skall syntetiseras bildas först en linjär förening som innehåller 30 kolatomer. Denna förening kommer att genom ett flertal steg att bilda den typiska cykliska strukturen. För glycyrrhizin innebär detta att en pentacykel har bildats. Aglykonen kommer slutligen att glykosyleras med glukuronsyra (Samuelsson, 1999). 4

5 CO CO O H O H O CO O HO glycyrrhizinic acid glykyrrhetinsyra Figur 2. Figuren visar strukturen på glycyrrhizinic acid och glykyrrhetinsyra (Samuelsson, 1999). Glycyrrhizin är en mycket söt förening och kan vara upp till 50 gånger sötare än sackaros (Samuelsson,1999). Halten av glycyrrhizin i växten varierar kraftigt, men ligger normalt mellan 6 och 13 procent i roten. Extraktet kan å andra sidan bestå av 20 till 25 procent av glycyrrhizin om extraktionen sker med sänkt tryck. Det finns även okoncentrerade extrakt som innehåller mindre mängd (Evans, 1996). Då lakritsroten intas peroralt, vilket är vanligast, kommer glycyrrhizinic acid att brytas ned till sin aktiva substans, glykyrrhetinsyra, i magtarmkanalen (Stormer et al., 1993). Flavonoider är en annan viktig grupp av föreningar i lakritsroten. De ger roten den gula färgen och är ansvariga för vissa av rotens farmakologiska egenskaper. Exempel på sådana föreningar är liquiritin och isoliquiritin (Evans, 1996). Glykyrrhetinsyrans effekter Glycyrrhetinsyra har en mängd olika farmakologiska egenskaper och kan därför bland annat användas mot inflammation, magsår, allergi, tumörer, virus och som antidot (Baltina, 2003). Exakt hur substansen utövar sin effekt är inte känt, men några av dess målstrukturer är ändå kända. Studier har bland annat visat att glykyrrhetinsyra är en inhibitor till lipooxigenas och cyklooxigenas, hämmar proteinkinas C och nedreglerar epidermal growth factor. Hur den åstadkommer dessa effekter var då litteraturen skrevs ännu inte känt (Wang och Nixon, 2001). Då glykyrrhetinsyra har så många skilda effekter blir det svårt att ta fram ett läkemedel som inte har många biverkningar. Exempel på biverkningar ett glycyrrhizapreparat skulle ge är hypokalemi, hypertension, huvudvärk, muskelsvaghet, myopati, hyperprolaktinemi och amenorrhoea (Pharm. Martindale, 1993). Steoridhormonlika effekter Glykyrrhetinsyra har en effekt som liknar aldosteronets, som är ett steroidhormon som påverkar njurarnas funktion. Glykyrrhetinsyran utövar denna effekt genom att inhibera enzymet som omvandlar kortisol till kortison, som är inaktivt (Heikens et al., 1995). Enzymet som glykyrrhetinsyra kompetitivt inhiberar heter 11β-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2 och finns i hög halt i njurarna (Samuelsson, 1999). Kortisol, som också är en steroid, binder med samma affinitet som alodosteron till mineralkortikoidreceptorn och aktiverar den. Då 5

6 aldosteronets binder denna receptor på njurarna ökar resorption av vatten och natrium medan kaliumresorption minskar. Då lakrits intas kan därför kortisolhalten i njurarna öka och därmed påverka resorptionen av de nämnda föreningarna. Då lakritsroten intas under en längre tid kan därför personen få högt blodtryck och kaliumbrist (Heikens et al., 1995). Hos de mest känsliga individerna är 100 mg av glykyrrhetinsyra tillräckligt för att få denna effekt. Detta motsvarar ungefär 50 g lakritskonfektyr (Stormer et al., 1993). Glykyrrhetinsyran är även en potent inhibitor av två andra enzymer som påverkar metabolismen av steroider. Dessa två enzymer heter 5β-reduktas och 3βhydroxisteroiddehydrogenas. Lakrits kan alltså påverka metabolismen av olika kortisoner och aldosteron på ett flertal sätt (Samuelsson,1999). Levereffekter Glycyrrhizin eller kanske främst glykyrrhetinsyra kan minska aspartat aminotransferas (ASAT) och alanin aminotransferas (ALAT) halterna i blodet. Nivåerna av ASAT och ALAT blir höga då hepatocyter släpper ut dessa föreningar, vilket bland annat sker vid leverskada. Lakrits har visat sig ha goda effekter på levern då den av någon anledning är skadad, som till exempel vid hepatit. Den goda effekten av lakritsrotens substanser anses bero på att de minskar den immunförsvarsmedierade cytotoxiciteten och uttryck av NF-κB, som i sin tur ökar uttrycket av cytokiner (Shibata, 2000). Cytokiner är immunförsvarsmediatorer, som kan aktivera immunförsvaret. Inverkan på cancerceller Studier har visat att lakrits även kan användas vid behandling av olika former av cancer. Forskarna har lyckats visa att polyfenolerna i lakritsroten kan inducera apoptos i cancerceller. De har dessutom visat att lakrits kan motverka DNA-skada som orsakats av karcinogener (Wang och Nixon, 2001). Antiviral kapacitet Studier har visat att glycyrrhizinic acid har en bred antiviral effekt. Det har visat sig att den har en hämmande effekt på herpes simplex typ 1, varicella-zostervirus, humant cytomegalovirus, hepatit A, B och C, Epstein-Barrvirus, HIV och influensavirus. Exakt hur glycyrrhizic acid utövar sin effekt är lite osäkert. För Epstein-Barrviruset verkar den dock påverka penetreringen av viruset och därmed replikeringen (Lin, 2003). För inte så länge sedan bröt SARS, severe acute respiratory syndrome, ut i ett flertal länder. Då glycyrrhizin hämmar tillväxten mot ett flertal virus, undersöktes om den skulle kunna användas som behandling vid sjukdomen. Resultatet visade att glycyrrhizin var effektivast av de föreningar som testades och forskargruppen tycker att det bör undersökas om den ska användas som behandling. Den hämmande tillväxten på SARS-virusen tror man beror på att glycyrrhizin och glykyrrhetinsyra påverkar signalkaskaden i cellerna och uttrycket av det inducerbara kväveoxidsyntetaset (inos) (Cinatl et al., 2003). Användningsområden Det mesta av lakritsroten som produceras idag används till smaksättning och sötningsmedel till olika livsmedel. Lakrits går att hitta i godis, läsk, mediciner och tobak (Wang och Nixon, 2001). I Sverige finns idag inga läkemedel på marknaden som innehåller glycyrrhizin som aktiv 6

7 substans. Det finns däremot några preparat som innehåller lakrits som smaksättning. I många läkemedel har dock lakritsen ersatts med anis, som ger en liknande smak men är billigare. Några exempel på preparat med lakrits är Rennie R Lakrits, Quilla Simplex R och Mollipect R. Dessa används vid hosta eller sur mage (FASS, 2001). I Kina finns idag ett flertal naturläkemedel som innehåller lakrits. Det finns till exempel produkter som är antipyretiska, antidoter mot svampförgiftning, hostmedicin, analgetika, astmaläkemedel och mot magsmärtor (Davis och Morris, 1991). 7

8 Referenser Baltina, L. A. Chemical Modifications of Glycyrrhizic acid as a route to new bioactive compounds for medicine. Current Medicinal Chemistry 2003,10, Cinatl, J., Morgenstern, B., Bauer, G., Chandra, P., Rabenau, H. och Doerr, H. W. Glychyrrizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated Coronavirus. Lancet 2003,361, Davis, E. A. och Morris, D. J. Medicinal uses of licorice through the millennia: the good and plenty of it. Molecular and Cellular Endocrinology 1991,78,1-6 European Pharmacopoeia; Edqm, Druckerei C. H. Beck: Nördingen, Germany 2002; 4:e uppl. Evans, W. C. Trease & Evans pharmacognosy; WB Saunders Company Ltd, Bath Press: Avon, Great Britain 1996; 14:e uppl. FASS; LINFO, Elanders, Kungsbacka 2001 Fukai, T., Marumo, A., Kaitou, K. Kanda, T., Terada, S. och Nomura, T. Antimicrobial activity of licorice flavonoids against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Fitoterapia 2002,73, Heikens, J., Fliers, E., Endert, E., Ackermans, M. och van Montfrans, G. Liquorice-induced hypertension a new understanding of an old disease: case report and brief review Netherlands Journal of Medicin 1995,47, Manfredi, K. P., Vallurupalli, V., Demidova, M., Kindscher, K. och Pannell, L K. Isolation of an anti-hiv diprenylated bibensyl from Glycyrrhiza lepidopa. Phytochemistry 2001,58, Martindale the Extra Pharmacopoeia; Reynolds, J. E. F., The Pharmaceutical Press: London 1993; 30:e uppl. Lin, J. Mechanism of action of glycyrrhizic acid in inhibition of Epstein-Barr virus replication in vitro Antiviral Research 2003,59,41-47 Samuelsson, G. Drugs of Natural Origin: A textbook of farmacognocy; Swedish Pharmaceutical Society, Swedish Pharmaceutical Press: Stockholm 1999; 4:e uppl. Shibata, S. A drug over the millennia: pharmacognosy, chemistry, and pharmacology of licorice. Yakugaku Zasshi 2000,120, Stormer, F. C., Reistad, R. och Alexander, J. Glycyrrhizic acid in liquorice evaluation of health hazards. Food and Chemical Toxicology 1993,31, Thomé, O. W. Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; Gera, Germany, 1885 Wang Z. Y. och Nixon, D. W. Licorice and cancer. Nutrition and Cancer 2001,39,1-11 8

9 Bilden på framsidan är hämtad från: Köhler, F. E. Medizinal Planzen; Gustaf Pabst: Gera, Germany

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider.

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Lakrits 1 Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Botaniska namnet för lakrits är Glycyrrhiza (Fabaceae).

Läs mer

Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd. Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885

Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd. Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885 Ceratonia siliqua L. -ett litet stort träd Bild från Flora von Deutchland, Österreich und der Schweiz, 1885 Gustaf Christoffersson och Klas Petersson, A5 Handledare Anders Backlund Avdelningen för Farmakognosi,

Läs mer

Oxtunga (Anchusa officinalis L.)

Oxtunga (Anchusa officinalis L.) Oxtunga (Anchusa officinalis L.) Emma Rofors Farmakognosi, termin 5, Apotekarprogrammet, VT-06 Anders Backlund, Avdelning för farmakognosi Instutionen för läkemedelskemi Uppsala universitet 1 Sammanfattning

Läs mer

BIOLOGISKA TESTMETODER

BIOLOGISKA TESTMETODER Emma Larsson 831230 6221 Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 5p, HT 2007 Inst. F. Läkemedelskemi, avd. f. Farmakognosi Uppsala Universitet BIOLOGISKA TESTMETODER In vivo vs. in vitro

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg

Baljväxter. Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Baljväxter Divya Jagasia kostvetare och ordförande av Baljväxtakademin 2 september Ekocentrum Göteborg Divya Jagasia Från Indien och uppväxt i USA Baljväxter stor del av kosten i Indien Vegetarian i 18

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Om örtmedicin/fytomedicin

Om örtmedicin/fytomedicin Om örtmedicin/fytomedicin Fyto (från Phyton som betyder "planta" på grekiska) står för allt som växer. Ört är också en benämning på allt som växer. I vardagligt tal används begreppet ört endast om kryddor

Läs mer

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor Juni 2015 Ärlinghem Blommor Pelargonia Pelargonier är ett släkte i familjen näveväxter med över 250 kända arter. Släktet består av örter, halvbuskar och buskar. Blommorna har fem kronblad, de två övre

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Utvinning av THC från Fiberhampa

Utvinning av THC från Fiberhampa Utvinning av THC från Fiberhampa Intern rapport droganalysenheten, 2006:1 MariAnne von Wachenfelt Lena Johansson INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 1 2 BAKGRUND... 1 2.1 Lagstiftningen... 1 2.2 Vanliga uppfattningar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Silybum marianum. 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av Annika R-Burgwall Farmakognosi 7,5 hp. - vt 2009 Handledare: Anders Backlund Avd. f. Farmakognosi Inst. f. Läkemedelskemi Uppsala Universitet Silybum marianum 1. Mariatistel (Silybum marianum), ritad av

Läs mer

Bild 1. Gloriosa superba L., använd med tillstånd av konstnärinnan Denise Hart.

Bild 1. Gloriosa superba L., använd med tillstånd av konstnärinnan Denise Hart. Karl Franklin, Gustav Johansson, A5 Namn Gloriosa superba L. Det svenska namnet på Gloriosa superba är klänglilja. Andra vanliga engelska namn som återfinns i litteraturen är climbing lily, flame lily

Läs mer

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005)

TENTAMEN: Tentamensdatum 2011-05-11. Naturläkemedel och kosttillskott 6,5 hp (3FA005) UMEÅ UNIVERSITET Kemiska institutionen Studentexpeditionen TENTAMEN Tentamensdatum 2011-05-11 KOD STUDIEKURS: TENTAMEN: SKRIVTID: 9.00-13.00 HJÄLPMEDEL: Receptarieutbildningen Naturläkemedel och kosttillskott

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Föreläsare & forskningsområden

Föreläsare & forskningsområden PsychoN euroimmunology Research Society Föreläsare & forskningsområden PNIRS 20th annual scientific meeting June 5-8 2013 Stockholm Sweden FÖRELÄSARE IRVING KIRSCH Irving Kirsch är en amerikansk forskare

Läs mer

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv

Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv 4 th Nordic Conference on Abuse of Anabolic Androgenic Steroids, and Anti-Doping Work (Stockholm, 26-27 September 2013) Preparat ur ett populärvetenskapligt perspektiv Mathias Hallberg, docent Farmaceutiska

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2)

Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) Ylva Sjöström 1) och Anna Lennquist 2) 1) Leg veterinär, specialist inom sjukdomar hos hund och katt, Blå Stjärnans Djursjukhus, Gjutjärnsgatan 4, 417 07 Göteborg, Sverige 2) Fil dr i zoofysiologi, Zoologiska

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson

Epirubicin. Ett av naturens under för behandling av cancer. Författare: Sara Andersson Epirubicin Ett av naturens under för behandling av cancer Författare: Sara Andersson Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp A8 HT2012 Avdelningen för Farmakognosi Institutionen

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13

Insulin. Sammanfattning. Student: Vida Basti. Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp. Termin: VT-13 VT 13 Student:VidaBasti VT 13 Biologisktaktivanaturprodukteriläkemedelsutveckling Insulin Figur 1 Strukturen för en hexamer insulin (Smith G.D., 2012) Student: Vida Basti Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras

Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras Så fungerar SUTENT 2 Du har fått SUTENT förskrivet av din läkare. Denna broschyr kommer att förklara de vanligaste biverkningarna och ge förslag på hur dessa kan mildras alternativt behandlas. 3 4 SUTENT

Läs mer

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender

Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Viktkontroll med Svetol /klorogensyra/ i CoffeeSlender Produkten och dess innehåll CoffeeSlender är ett snabbkaffe som saluförs dels i lösvikt, dels i doskuvert vardera innehållande 2 200 mg pulver. Varje

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11

Vätskebalansen och syra-basbalansen. Vätske- och syra-basbalansen. Innehåll 2014-05-07. Människan: biologi och hälsa SJSE11 Vätskebalansen och syra-basbalansen Människan: biologi och hälsa SJSE11 Annelie Augustinsson Vätske- och syra-basbalansen Vätskebalansen = balansen mellan mängden vatten och mängden av joner och andra

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Coffea arabica L. Figur 1.Coffea arabica (bild använd med tillstånd av David Henley)

Coffea arabica L. Figur 1.Coffea arabica (bild använd med tillstånd av David Henley) Coffea arabica L. Figur 1.Coffea arabica (bild använd med tillstånd av David Henley) Uppsala Universitet Institutionen för Läkemedelskemi Avdelningen för Farmakognosi Farmakognosi 5p. Apotekarprogrammet

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Mat, fasta och Addison.

Mat, fasta och Addison. Mat, fasta och Addison. 5:2 dieten? Jag intervjuade professor Kerstin Brismar, endokrinolog, om fasta och 5:2 dieten. Hon är ansvarig för en studie på KS i Solna. Längre livslängd?...en diet baserad på

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

Om Aloe Vera - superväxten

Om Aloe Vera - superväxten www.econordica.se Om Aloe Vera - superväxten Econordica.se säljer Aloe-Vera i tablettform. Aloe Vera är en av världens äldsta och mest väldokumenterade läkeväxt. Växten har används i flera tusen år över

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler

Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler Urdjur mm. Läs sidorna: 14-17 (cell) 24 (livets utveckling) 37 (urdjur) 28-32 (bakterier) 196-197 (virus, vaccin etc) Anteckningar och stenciler 1. När vi pratar om biologi, vad pratar vi om då? Ge förslag

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Mattram (Chrysanthemum parthenium Bernh.)

Mattram (Chrysanthemum parthenium Bernh.) Mattram (Chrysanthemum parthenium Bernh.) Bild av mattram. Illustration ur Saint-Hilaire (1828-1833) Mary Hagelin Emilsson Farmakognosi 5 p, A5 Ht 2006 Handledare: Anders Backlund Avdelningen för Farmakognosi

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA III MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 4 A. MÄRKNING 5 CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel YTTERFÖRPACKNING Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147.24 mg motsvarande

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv

POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv POLYCYSTISKT OVARIALSYNDROM inflammatoriska markörer i fettväv Åsa Lindholm Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, Uppsala Marie Bixo, Mats Eliasson, Tommy Olsson, Jonas Buren,

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson

Medicinsk marijuana. - en väg till legalisering. Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Medicinsk marijuana - en väg till legalisering Föreläsning 2015 (2 x 45 min) Pelle Olsson Först lite cannabishistoria För länge, länge sen: folkmedicin 1950-talet: försvinner som läkemedel 1970-talet:

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

ginkgo biloba förbättrar minnet och blodcirkulationen Naturlig egenvård information från

ginkgo biloba förbättrar minnet och blodcirkulationen Naturlig egenvård information från ginkgo biloba förbättrar minnet och blodcirkulationen Naturlig egenvård information från Bromsa besvären med ginkgo biloba hjärnan slukar syre Hjärnan svarar bara för två procent av kroppsvikten, men behöver

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap

Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Smaker och upplevelser av exklusivt, ekologiskt ursprung från Kretas böljande, vackra landskap Samtliga produkter från är omsorgsfullt utvalda efter personliga möten med Kretas producenter. Vi har valt

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga

Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande farliga Åke Truedsson Sjukvårdskostnaderna var 1970 ca 3 % av BNP. Nu är kostnaderna ca 8 % av BNP. Hur mycket ekonomiska k resurser lägger staten förebyggande så att folk inte ska bli sjuka? Varför tillåts sjukdomsframkallande

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

TENTAMEN Mikrobiologi

TENTAMEN Mikrobiologi TENTAMEN Mikrobiologi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad A Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Termin 1, Sjuksköterskeprogrammet Datum: 2013-04-25 Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Inget

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem.

Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor. Dos. Dosering 1. Vikt. Lever. Konc. Ålder. Njure. Andra läkem. Dos effekt Om grundläggande farmakologiska principer för sjuksköterskor Staffan Rosenborg Specialist i njurmedicin och klinisk farmakologi Klinisk farmakologi Karolinska Universitetssjukhuset Dos effekt

Läs mer

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg...

Resultat:... (Cellbiologi:... Immunologi...) Betyg... Cellbiologi del tentamen augusti 2005 1 Tentamen i Cellbiologi med Immunologi KTH 23 aug 2005 kl 9-13 Skriv svaren direkt i tentan. Vid behov använd extra blad Namn:... Årskurs/årgång... (typ I02, bio99,

Läs mer

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Pravastatin Arjutha Asmar Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Uppsala Universitet, VT 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Historisk bakgrund...3 Pravastatin upptäcks...3

Läs mer