Generationsväxlingens utmaningar och möjligheter. Ann Fagraeus, HR-akuten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generationsväxlingens utmaningar och möjligheter. Ann Fagraeus, HR-akuten"

Transkript

1 Generationsväxlingens utmaningar och möjligheter Ann Fagraeus, HR-akuten 1

2 Inom tio år kommer svenskar att gå i pension Detta motsvarar var femte förvärvsarbetande Källa: Mats Lindgren, Kairos Future,

3 Tillt rädande ungdomar och åldersav gångar till/från arbetskraften perioden Antal personer År Tillträdande ungdomar Åldersavgångar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB 3

4 60 år 55 år Kommun: 17 procent 38 procent Landstinget: 16 procent 38 procent Statliga myndigheter: 18 procent 36 procent Källa: SKL och Arbetsgivarverket 4

5 Sverige har högst arbetslöshet i Norden Källa: Nordiska ministerrådet, okt

6 Ungdomsarbetslösheten Sverige: 14,9 25,0 EU: 17,3 19,6 USA: 10,6 17,6 Källa: SCB 6

7 Vilken framtid lockar ungdomar? Följande fem yrken/karriärer står högst i kurs bland dagens ungdomar: 1. Egenföretagare 2. Fotograf/filmare/regissör 3. Designer/formgivare 4. Bartender 5. Journalist Källa: Ungdomsbarometern 2008/2009 7

8 Ett internationellt företag Ett litet svenskt företag Ett arbete inom social omsorg och skola Ett kommunalt jobb som tjänsteman eller politiker 29 procent 27 procent 10 procent 4 procent Källa: Ungdomsbarometern, 2008/2009 8

9 Andelen pensionärer av den totala befolkningen kommer att vara 25 % år 2020 Källa: SCB,

10 Så - vad gör vi nu? - Ingenting? Vi har full koll på läget! - Någonting? Det finns delar vi måste se över - Allting? Vi har ett stort generationsväxlingsproblem!! 10

11 Var befinner sig din organisation? Vad har ni för strategier och planer för generationsväxlingen? 11

12 1 procent är riktigt bra på generationsväxling Källa: Framgångsrik generationsväxling av Kairos Future, juni

13 Offentlig sektor attraktiv? 2 av 10 tycker att det finns en bra personalpolitik. 1 av 10 tycker att arbetsgivaren har bra löneförmåner. 1 av 5 associerar personlig utveckling med sin nuvarande arbetsgivare. Knappt var fjärde uppfattar att nuvarande arbetsgivare har en bra/förtroendeingivande ledning. Källa: Undersökning av SKTF på ekonomer i kommuner och landsting,

14 Framtida arbetskraftsresursen Personer med utländsk bakgrund Ungdomar Arbetslösa Äldre Arbetskraftsinvandring Arbeta längre än 65 år Förtidspensionerade Långtidssjukskrivningar 14

15 År 2020 kommer var tredje svensk ha utländsk bakgrund 15

16 Vad lockar chefer och medarbetare att arbeta inom den offentliga sektorn? 16

17 tydligare lansering som arbetsgivare erbjuder möjlighet att kombinera karriär med privatliv allt viktigare! Källa: Universums karriärbarometer,

18 Kommunanställda är generellt lika nöjda som privatanställda Källa: Svenskt kvalitetsindex 18

19 Välfärdsuppdraget gör kommunen unik! utmanande mångfacetterad meningsfull verksamhet Ofta nära och långvariga relationer som t ex mellan lärare och elev 19

20 Övning Vad lockar att arbeta på biblioteket? 20

21 Ännu attraktivare arbetsgivare 21

22 Hur kan Nordvästra Skånes kommuner bli mer attraktiva för unga framtida medarbetare? Rapport 22

23 17 åtgärder som gör kommunen till en attraktiv arbetsplats 1. Kommunicera mer 2. Delta på arbetsmarknadsdagar 3. Nätverka på Skåne Nordväst-nätet 4. Erbjuda ex-jobb! 5. Skapa trivsamma miljöer 6. Var tydlig 7. Börja med en ordentlig introduktion 8. Förebygga kompetensförluster Källa: Hur kan Nordvästra Skånes kommuner bli mer attraktiva för unga framtida medarbetare 23

24 17 åtgärder som gör kommunen till en attraktiv arbetsplats 9. Skapa fler former av erfarenhetsutbyte 10. Ge schyssta anställningsvillkor 11. Erbjud förvaltningsöverskridande projekt 12. Skapa kommunövergripande tjänster 13. Satsa på individuella utvecklingsplaner 14. Skapa en unga-talanger -lista Källa: Hur kan Nordvästra Skånes kommuner bli mer attraktiva för unga framtida medarbetare 24

25 17 åtgärder som gör kommunen till en attraktiv arbetsplats 15. Erbjud flexibel arbetstid 16. Var öppen för alternativa arbetsplatser 17. Erbjud skräddarsydda förmåner Källa: Hur kan Nordvästra Skånes kommuner bli mer attraktiva för unga framtida medarbetare 25

26 Attrahera och rekrytera Utveckla arbetsgivarmärket Ansiktet utåt (hemsidan, media, socialfaktorer, snacket ) Lobbyingarbete för vissa målgrupper Se över rekryteringskanalerna Ambassadörer Källa: Kompetensbron,

27 Introducera Individuellt utformat introduktionsprogram Tydlig arbetsbeskrivning Mentorskap Traineeprogram Skapa nätverk Källa: Kompetensbron,

28 Behålla och utveckla 1. Utvecklande arbete 2. Goda utvecklingsmöjligheter 3. Spännande arbetsuppgifter 4. Flexibel organisation 5. Tillåtande klimat 6. Hälsosam arbetsplats Källa: Kompetensbron,

29 Behålla och utveckla 7. Tydliga karriärvägar 8. Bra prestationer ska synas i lönekuvertet Källa: Kompetensbron,

30 Avveckla Planera för pensionsavgångar Individuellt utformat avvecklingsprogram Källa: Kompetensbron,

31 Vad som krävs för att äldre ska arbeta fram till pension Flexibilitet och kunna styra lite mer över sin tid. Arbeta deltid utan att det ska påverka framtida pension. Säsongsarbetstid, del av dag, slippa jour och storhelger. Successiv nedtrappning från en viss ålder. Byta arbetsuppgifter och få vara senior. Känsla av att man har något att ge och bli bekräftad. Ett bra arbetsklimat och gemenskap med arbetskamrater. 31

32 Viktiga förutsättningar för ett bra avslut: Öppen dialog mellan chef och medarbetare. Respektfullt bemötande från omgivningen. Gemensamt framtagen plan för avvecklingsperioden. Genomgång av arbetsuppgifterna och inventera kompetensförlusten. Dokumentation av nätverk och viktigaste kontaktpersoner. 32

33 Viktiga förutsättningar för ett bra avslut: Identifiera kritisk kompetens och hur den ska överföras och till vem. Centralt framtagen plan eller checklista, dokumentationsmall eller liknande. Chefen måste vara närvarande och leda processen, den kan inte överlåtas till den som slutar. 33

34 Prioriterade åtgärder utifrån ett medarbetarperspektiv: 1. Förbättra kompetensplaneringen (analysera personalläge, kompetensbehov, pensionsavgångar mm) och vidta åtgärder i god tid 2. Stärka kommunernas arbetsgivarvarumärke 3. Satsa på ledarskapet 4. Satsa på alternativa karriärvägar för duktiga specialister 5. Hitta former för kompetensförsörjning när medarbetarna slutar 34

35 Prioriterade åtgärder utifrån ett medarbetarperspektiv: 6. Se till att sätta igång ett projekt kring Attraktivare arbetsgivare 7. Satsa på strukturerade mentorprogram 8. Förbättra villkoren löneutvecklingen och andra mervärden. 35

36 Vad är kompetens? Ordet kompetens har vi fått från latinets Competere ett ord vars ursprungsbetydelse är att göra tillsammans. Kompetens kan därför sägas vara något som utvecklas tillsammans med andra ( förutsatt att vi går tillbaka till ursprungsbetydelsen ) 36

37 Ordet kompetens förekommer i olika sammanhang: Social kompetens Verbal kompetens Etisk kompetens Individen Kommunikativ kompetens Samarbetskompetens Språklig kompetens Initiativtagande kompetens Yrkeskompetens Facklig kompetens Strukturell kompetens Individen i organisationen Servicekompetens Kärnkompetens Crosskulturell kompetens Affärskompetens Organisationen Ekonomikompetens Genomförarkompetens Strategisk kompetens 37

38 Övning Vad är kärnkompetens? Vad är spetskompetens? 38

39 Vilken kompetens behöver din organisation idag? Vilken kompetens behöver din organisation i framtiden? och hur löser man glappet däremellan? 39

40 Hur identifierar man nyckelpersoner? 40

41 Divisions-chef Direktör Direktör/VV Divisions-chef Obefordrad Gruppchef Enhetschef Avdelningschef Avdelningschef Enhetschef Gruppchef Obefordrad 41

42 Outstanding GURU STAR SUPERSTAR J O B P E R F O R M A N C E Consistently achieves requirements Improvement needed SOLID Has reached potential within current job SOLID PERFORMER? SOLID, NEED MORE TECHN SKILLS Has potential beyond the current job STAR POTENTIAL STAR Has potential beyond the next job POTENTIAL 42

43 Hur behåller man nyckelpersoner? 43

44 Vårda stoltheten hos medarbetarna 44

45 Proud people perform Källa: Jörgen Oom 45

46 Vårda stoltheten hos medarbetarna Investera i dina medarbetares anställningsbarhet Låt nyckelmedarbetarna dela företagets framgångar Sätt rätt lönenivå Skapa en väl genomtänkt strategi för hantering av medarbetare 46

47 Generationsväxling - så här ser grunddragen ut i en modell som jag tror på: 1. Långsiktig projektplanering i 3 steg: - problemidentifiering - kartläggning/definiera behov - kompetensöverföring 2. Väl beprövade verktyg (IT-stöd) 3. Flera organisationer samverkar 47

48 Verktyg för - Kartläggning - Insamling - Utveckling 48

49 Ledarskap Ett gott ledarskap är en förutsättning för arbetsgivarens förmåga att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. 49

50 Medarbetarskap En förutsättning för att vara en ännu attraktivare arbetsgivare 50

51 Hur ska en bra chef/ledare vara? 51

52 Ledarskap - Medarbetarskap Alla chefer/ledare är också medarbetare men ses bara som chefer/ledare 52

53 Hur ska en bra medarbetare vara? 53

54 Medarbetarskap- Ledarskap Många medarbetare utövar ledarskap i sitt arbete t ex projektledare, handledare och samordnare 54

55 Vad är medarbetarskap? Medarbetarskap är att ta ansvar för sin relation till arbetet, arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor Källa: Christer Ackerman 55

56 Varför medarbetarskap? Komplexa organisationer Kommande generationsväxlingen Vara en attraktiv arbetsgivare 56

57 Olika situationer i medarbetarskapet OFFER JAG Rädsla styr Styr Trött Tappat lusten Gnäller Rättigheter Krav Rädsla Ann Fagraeus & Lotta Pahleteg, 2008 VI Rättigheter Skyldigheter Förutsättningar Möjligheter Insikt Del i varandras arbetsmiljö Känner ansvar för organisationens mål Medvetna och ansvarstagande Vågar Tillit och empati Medvetna val 57

58 Dialoginriktad, samarbetande (ledare - medarbetare) för utveckling och gott arbetsklimat Resultatinriktad, förverkligande av resurser i gruppen Bevakande av rättigheter och skyldigheter ( vi och dom ) Fokuserar på rättigheter och bortser från eget ansvar Betydelselös Maktlös - Motverkar 58

59 Ett gott arbetsklimat skapas och upprätthålls genom varje medarbetares sätt att vara och förhålla sig mot varandra, kollegor, chefer och kunder. 59

60 Vilka rättigheter har du som medarbetare? Vilka skyldigheter har du som medarbetare? 60

61 (O)medvetna fördomar i arbetslivet 61

62 Globaliseringen Åldersstrukturen Svenska självbilden Ungdomar väljer andra yrken Groupthink Verksamhetsnyttan Lagstiftning 62

63 Det finns sex miljarder människor i världen 99,85% av dem är inte svenskar 63

64 Av Sveriges 9 miljoner människor är: Hälften kvinnor (4,5 miljoner). Hälften är män (4,5 miljoner) En miljon människor i arbetsför ålder (16-64 år) uppger att de har någon form av funktionsnedsättning Andelen som har utländsk bakgrund är 17 procent av Sveriges befolkning (2 miljoner) I andra länder finns forskningsresultat som sammantaget menar att antalet homosexuella och bisexuella är någonstans mellan 5 och 10 procent (0,5-1 miljon ) 64

65 Groupthink När medlemmar av en grupp vill ha konsensus eller enhällighet till kostnaden av att överväga alternativa tillvägagångssätt eller åsikter. Groupthink sägs vara en av anledningarna till att intelligenta och kunniga människor kan fatta katastrofala beslut. 65

66 Hur lång tid tar det att bilda sig en uppfattning om en person? 66

67 Fem till sex sekunder 67

68 Hur lång tid tar det att ändra uppfattning om en person? 68

69 Den farligaste av våra fördomar är tron att vi inte har några Veikko A. Koskenniemi ( ) 69

70 Det går att testa sina omedvetna fördomar 70

71 Kön Ålder Vikt Etnicitet Sexuell läggning 71

72 Effekterna av omedvetna fördomar i arbetslivet: Bristfokus istället för fokus på styrka Missar talanger och kompetens Mindre bas att rekrytera från Svårare att behålla medarbetare Saknas fler perspektiv vilket ger minskat antal idéer och kreativitet Likhet föder likhet Missar kunder 72

73 Akademisk forskning visar ovanligt entydigt att kreativiteten krossas, om det saknas mångfald. Likhet föder bara mer likhet och sedan ännu mer. Johan Ridderstråle & Kjell A Nordström 73

74 Ann Fagraeus HR-akuten 74

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer