Förstärkt exponering mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt exponering mot"

Transkript

1 oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER AFRIKA Förstärkt exponering mot SGI Pan Africa Index Teckningsperiod: Till och med 25:e oktober 2013 Ger 2,6 gånger uppgången i SGI Pan Africa Index Maximal potentiell bruttoavkastning på 78% 5 års investeringshorisont Produkten Accelerated Tracker Afrika är riktad mot svenska privatinvesterare och professionella investerare som har en god förståelse för den underliggande marknaden och Produktens egenskaper. Det är viktigt att du förstår att du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet när du investerar i Produkten, även om du behåller den under hela Investeringsperioden.

2 INNEHÅLL 3. Introduktion till Accelerated Tracker Afrika 3. Viktiga datum 4. Viktiga termer 5. Hur fungerar Produkten? 6. Illustrativa utfall 8. Att tänka på innan du investerar 9. Passar Produkten dig? 10. Svar på dina frågor 12. Motpartsrisk 13. Andrahandsmarknaden 7. En titt på SGI Pan Africa Index VIKTIG INFORMATION Produkten är en långsiktig investering med en löptid på 5 år, och är avsedd att hållas fram till Lösendagen. Om du säljer produkten tidigare än så kan du få tillbaka mindre än din initiala investering. Informationen i denna marknadsföringsbroschyr utgör varken finansiell rådigivning, investeringsrådgivning, skattemässig rådgivning eller annan rådgivning. Investeraren måste själv bedöma lämpligheten i att investera i Produkten. Accelerated Tracker Afrika är en strukturerad produkt som avses noteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och utges av SG Issuer via ett utgivningsprogram som är godkänt av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg och passporterat till Sverige. Termer i detta dokument som börjar med en stor bokstav är definierade i tabellen Viktiga Termer som återfinns på sidan 4 i denna marknadsföringsbroschyr. Slutliga Villkor publiceras för Produkten, där dess egenskaper och avkastning beskrivs. Information om Produktens egenskaper som ges i de Slutliga Villkoren är föreskrivna i det godkända grundprospektet. Båda dokumenten går att ladda ned från www. listedproducts.societegenerale.se. Du riskerar att förlora hela ditt investerade kapital. Din investering i Produkten omfattas inte av insättningsgarantin eller någon annan liknande försäkring. Dessutom utsätter du dig för motpartsrisk gentemot SG Issuer och Societe Generale genom att investera i produkten. Ifall SG Issuer skulle hamna på obestånd, träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Se avsnittet Motpartsrisk på sidan 12 i denna marknadsföringsbroschyr för mer information. 2 16

3 INTRODUKTION TILL ACCELERATED TRACKER AFRIKA Målet med Produkten är att förse investerare med en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att erbjuda 2,6 gånger den faktiska procentuella ökningen av SGI Pan Africa Index över den 5-åriga investeringsperioden. Accelerated Tracker Afrika (Produkten) är en 5-årig investering som har målet att ge en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att multiplicera en uppgång i SGI Pan Africa Index (Indexet) med 2,6. Den potentiella maximala bruttoavkastningen är begränsad till 78%. Produkten har också målet att betala tillbaka ditt kapital så länge Indexet inte har fallit med mer än 40% vid löptidens slut. Utbetalning av bruttoavkastning samt återbetalning av ditt kapital vid löptidens slut är beroende av Societe Generales förmåga att fullfölja sina förpliktelser. Se sektionen Motpartsrisk på sidan 12 för mer information. För vem passar Produkten? Produkten passar för investerare som har en långsiktig investeringshorisont samt en relativt konservativ riskprofil. De vill ha exponering mot de afrikanska aktiemarknaderna och söker efter en bra tillväxt, men förväntar sig endast en måttlig tillväxt i SGI Pan Africa Index under de närmsta fem åren. Produkten är också lämplig för investerare som är oroliga för att de afrikanska börserna kan komma att falla med upp till 40% under investeringsperioden och som vill skydda sitt kapital mot en sådan nedgång. Hur kan du köpa Produkten? Du kan köpa enheter av Produkten genom din mäklare precis som med aktier. Produkten kan köpas för ett fast pris om kr per enhet under Teckningsperioden, vilken varar till den 25:e oktober Du kan även köpa Produkten efter detta datum, då den kommer att börsnoteras, men priset kan vara såväl högre som lägre än kr. Minsta investering: 1 enhet eller kr Maximal investering: Societe Generale förbehåller sig rätten att begränsa den totala storleken på investeringen som finns tillgänglig. Du kan handla Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå Investeringssparkonto (ISK) Kapitalförsäkring (KF) VIKTIGA DATUM Teckningsperiod Till och med 25:e oktober 2013 Slutlig Värderingsdag 29:e oktober 2018 Noteringsdag 30:e oktober 2013 Investeringsperiod 5 år Initial Värderingsdag 28:e oktober 2013 Lösendag 5:e november

4 VIKTIGA TERMER Term FÖRKLARING Produkten Accelerated Tracker Afrika ISIN-kod SE Börskod SG AT 0213 Indexet SGI Pan Africa Index (Reuterskod:.SGIXPAPE) Slutliga Villkor Produktens legala dokument. Bruttoavkastning På Lösendagen kommer Produkten betala en Bruttoavkastning baserat på 2,6 gånger uppgången i Indexet från Initiala Indexnivån till Slutliga Indexnivån. Bruttoavkastningen är begränsad till 78%. Om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån vid löptidens slut så erhålls ingen Bruttoavkastning. Maximal Bruttoavkastning Den Maximala Bruttoavkastningen är begränsad till 78%. Om Indexet har ökat med mer än 78% vid den Slutliga Värderingsdagen kommer Produkten att ge en lägre avkastning än Indexet. Skyddsnivå Skyddsnivån motsvarar 60% av den Initiala Indexnivån. Kapitalet är skyddat på Lösendagen så länge Indexets stängningsnivå är lika med eller överstiger Skyddsnivån vid den Slutliga Värderingsdagen. Teckningsperiod Till och med 25:e oktober Noteringsdag 30:e oktober 2013, den första dagen Produkten avses att börsnoteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Teckningskurs Priset per enhet för Produkten under Teckningsperioden. Teckningskursen kommer vara kr per enhet. Initial Indexnivå Stängningsnivån för Indexet på den Initiala Värderingsdagen. Initial Värderingsdag 28:e oktober 2013, det datum då stängningsnivån för Indexet observeras för att bestämma den Initiala Indexnivån. Slutlig Indexnivå Stängningsnivån för Indexet på den Initiala Värderingsdagen. Slutlig Värderingsdag 29:e oktober 2018, det datum då stängningsnivån för Indexet observeras för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Investeringsperiod Produkten har en Investeringsperiod (dvs. löptid) på 5 år. Lösendag 5:e november 2018, det datum då Produkten löper ut. 4 16

5 HUR FUNGERAR PRODUKTEN? Målet med Produkten är att förse investerare med en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att erbjuda 2,6 gånger den faktiska procentuella ökningen av SGI Pan Africa Index över den 5-åriga investeringsperioden. För att fastställa utvecklingen av Indexet under Investeringsperioden kommer Indexets stängningsnivå att observeras på den Initiala Värderingsdagen för att bestämma den Initiala Indexnivån. Indexet observeras återigen på den Slutliga Värderingsdagen för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Den Slutliga Indexnivån jämförs sedan mot den Initiala Indexnivån för att bestämma om Indexet har stigit eller fallit under Investeringsperioden. Hur beräknas Bruttoavkastningen? Indexets utveckling baseras på hur mycket det har stigit mellan den Initiala Indexnivån och den Slutliga Indexnivån. Till exempel, om den Slutliga Indexnivån vid den Slutliga Värderingsdagen är 12% högre än den Initiala Indexnivån, är utvecklingen för Indexet under löptiden 12%. Produktens Bruttoavkastning beräknas då som 2,6 gånger denna utveckling, dvs. 31,2% (12% x 2,6). Investerare får därför tillbaka sitt investerade kapital och en Bruttoavkastning på 31,2% på Lösendagen. 1. Om den Slutliga Indexnivån inte har fallit mer än 40% under den Initiala Indexnivån (Skyddsnivån har inte brutits), så får du på Lösendagen endast tillbaka Teckningskursen per enhet du äger, men erhåller ingen Bruttoavkastning. Återbetalning av kapitalet på Lösendagen är beroende av Societe Generales förmåga att fullfölja sina förpliktelser (dvs. inte hamnat på obestånd eller liknande). Se sektionen Motpartsrisk på sidan 12 för mer information. 2. Om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån med mer än 40% (Skyddsnivån har brutits), så erhåller du ingen Bruttoavkastning på din investering på Lösendagen, och hela eller delar av din initiala investering kan gå förlorad. Du kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje fall i Indexet på 1% resulterar i en förlust på 1% av Teckningskursen. Till exempel, om den Slutliga Indexnivån fallit med 60% under den Initiala Indexnivån på den Slutliga Värderingsdagen kommer du få tillbaka 400 kr per enhet du äger, vilket motsvarar en förlust på 60% av investerat kapital. Vad händer om Indexet har fallit? Om den Slutliga Indexnivån är lägre än den Initiala Indexnivån utbetalas ingen Bruttoavkastning på din investering. Beloppet du får tillbaka på Lösendagen beror på hur mycket den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån. Slutlig Värderingsdag Är den Slutliga Indexnivån högre än den Initiala Indexnivån? JA NEJ Är den Slutliga Indexnivån 30% eller högre än den Initiala Indexnivån? Är den Slutliga Indexnivån lägre än Skyddsnivån (60% av Initiala Indexnivån)? JA NEJ NEJ JA Maximal möjlig AVKASTNING På Lösendagen kommer du att få kr per enhet, vilket motsvarar Teckningskursen och den Maximala Bruttoavkastning på 78%. Positiv avkastning På Lösendagen kommer du att få tillbaka Teckningskursen och en Bruttoavkastning på 2,6 gånger Indexets utveckling. ENDAST KAPITALET TILLBAKA På Lösendagen kommer du att få tillbaka Teckningskursen om kr för varje enhet du äger. Kapitalet är i riskzonen Det belopp du får tillbaka på Lösendagen bestäms av den procentuella nedgången i Indexet. 5 16

6 ILLUSTRATIVA UTFALL Målet med Produkten är att generera en Bruttoavkastning samt returnera ditt investerade kapital på Lösendagen. Om detta blir utfallet eller ej bestäms av stängningsnivån på Indexet på den Slutliga Värderingsdagen. Illustrationerna nedan är utformade för att visa när en Bruttoavkastning betalas eller inte, samt när Teckningskursen betalas tillbaka eller inte. Följande exempel är baserat på en initial investering om kr som behålls under hela den 5-åriga Investeringsperioden och inbegriper inte att Societe Generale hamnar på obestånd. Syftet är att illustrera en potentiell avkastning som skulle kunna genereras baserat på Indexets utveckling. Det finns 4 möjliga utfall som kan inträffa på Lösendagen: Utfall 1: Indexet har stigit med 30% eller mer I det här fallet tillgodogör sig investerare inte hela uppgången i Indexet eftersom den Maximala Bruttoavkastningen är begränsad till 78%, dvs. en uppgång på 30% i SGI Pan Africa Index. Investerare kommer få kr. Detta motsvarar den Maximala Bruttoavkastningen på kr (78%) samt Teckningskursen ( kr). Illustrativa avkastningar Utfall 2: Indexet har stigit med mindre än 30% Här kommer investerare erhålla en Bruttoavkastning baserat på 2,6 gånger den positiva utvecklingen i Indexet samt den initiala investeringen. Om Indexets utveckling är 15% kommer investerare att få kr. Detta motsvarar en Bruttoavkastning på kr (2,6 x 15% = 39%) samt Teckningskursen ( kr). Utfall 3: Indexet har inte rört på sig eller har fallit med mindre än 40% I det här fallet behåller investerare den initiala investeringen om kr. Utfall 4: Indexet har fallit med mer än 40% Här har Skyddsnivån brutits och hela eller delar av din investering kommer gå förlorad. Investeraren kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje nedgång på 1% i Indexet resulterar i en förlust på 1% av det investerade beloppet. Till exempel, om SGI Pan Africa Index har fallit med 45% under den Initiala Indexnivån på den Slutliga Värderingsdagen, får investeraren tillbaka kr, vilket motsvarar en förlust på 45% på det initialt investerade kapitalet. UTFALL UTVECKLING HOS INDEXET INVESTERINGENS VÄRDE PÅ LÖSENDAGEN Utfall 1 +30% eller mer kr 78% Utfall 2 +15% kr 39% Utfall 3 Ingen indexförändring eller över 60% av Initiala Indexnivån kr 0% Utfall 4-45% kr -45% AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN OBSERVERA: DETTA PRESENTERAS ENDAST I ILLUSTRATIVT SYFTE. SIFFRORNA ÄR EXEMPEL SOM ILLUSTRERAR VAD SOM SKULLE KUNNA HÄNDA PÅ LÖSENDAGEN FÖR OLIKA STÄNGNINGSNIVÅER PÅ INDEXET PÅ DEN SLUTLIGA VÄRDERINGSDAGEN. 6 16

7 EN TITT PÅ SGI PAN AFRICA INDEX SGI Pan Africa Index (även kallat SGIXPAPE) representerar en unik möjlighet att få tillgång till en diversifierad korg av aktier som är noterade på Afrikanska börser eller har en övervägande del av verksamheten på den Afrikanska kontinenten. Till skillnad från de flesta befintliga jämförelseindex (som tenderar att övervikta länder som Sydafrika), ämnar SGI Pan Africa Index att fånga utvecklingen och dra nytta av den ekonomiska mångfalden som erbjuds av hela kontinenten. Indexet har en jämn fördelning i sin exponering till de tre kärnregionerna i Afrika: Sydafrika, Nordafrika (inklusive Marocko och Egypten) och Subsahariska länder (exklusive Sydafrika). Denna regionala uppdelning kan förändras, men ingen region får utgöra mer än 50% eller mindre än 25% av Indexet, räknat i börsvärde. Från dessa zoner har sedan en korg på 30 aktier valts (kan komma att ändras) där vikten av varje aktie justeras efter dess börsvärde, med en begränsning om 10% på de största bolagen. För att kontinuerlig säkerställa relevansen i urvalet av aktier, revideras indexkomponenterna kvartalsvis enligt förbestämda riktlinjer av SG Cross Asset Research. Dessutom upprätthålls och beräknas detta Index dagligen av Standard & Poor s, som agerar extern beräkningsagent, vilket garanterar transparensen i beräkningen av Indexet. Ytterligare information om SGI Pan Africa Index finns att tillgå via Informationen fås genom att söka på SGIXPAPE. Unik exponering mot en starkt växande kontinent Jämnt fördelat till de tre kärnregionerna i Afrika Möjlighet att få tillgång till en diversifierad korg av aktier Består av cirka 30 utvalda aktier Underhålls och beräknas dagligen av Standard & Poor s 5-ÅRS HISTORISK UTVECKLING AV SGI PAN AFRICA INDEX Indexnivå /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2013 KÄLLA: Societe Generale och Standard & Poor s, september HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN INDIKATION FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. Index Disclaimer The SGI Pan Africa (the Index ) is the property of SG, which has contracted with S&P Opco, LLC (a subsidiary of S&P Dow Jones Indices LLC) ( S&P Dow Jones Indices ) to maintain and calculate the Index. S&P is a registered trademarks of Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ); Dow Jones is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ( Dow Jones ); and these trademarks have been licensed to S&P Dow Jones Indices. Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom and its related stylized mark(s) are service marks of S&P Dow Jones Indices and have been sublicensed for certain purposes by SG. Neither S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones nor any of their affiliates shall be liable for any errors or omissions in calculating the Index. The Accelerated Tracker Afrika is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones or any of their affiliates (collectively, S&P Dow Jones Indices Entities ) or their third party licensor(s). 7 16

8 ATT TÄNKA PÅ INNAN DU INVESTERAR Nedan summeras viktiga fördelar och risker med Produkten. Du bör även läsa de Slutliga Villkoren för att få en god förståelse för produktens egenskaper, fördelar och risker. FÖRDELAR Potential att få en Bruttoavkastning på Lösendagen på upp till 78%. Din initiala investering kommer att återbetalas på Produktens Lösendag givet att den Slutliga Indexnivån inte har fallit med mer än 40% från dess Initiala Indexnivå. RISKER Den Maximala Bruttoavkastningen är 78%. Om Indexet vid Investeringsperiodens slut stigit mer än 78% kommer Produkten att ha utvecklats sämre än Indexet. Om den totala avkastningen som genereras av Produkten är mindre än inflationstakten kommer värdet på ditt kapital plus den totala avkastningen på Lösendagen att vara reducerat i reala termer. Om Indexet har fallit mer än 40% på den Slutliga Värderingsdagen kommer hela eller delar av din investering att gå förlorad. Du kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje nedgång på 1% resulterar i en förlust på 1% av Teckningskursen. Indexet kan vara volatilt och falla långt under den Initiala Indexnivån vid Slutliga Värderingsdagen. Produkten avses noteras på NDX och kan handlas närsomhelst under en handelsdag (förutsatt normala marknadsförhållanden) utan några extra avgifter för tidig lösen. Se sidan 13 för mer information om handel på andrahandsmarknaden. Du kan köpa Produkten i någon av följande olika kontotyper: Aktie-fond depå, Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF). Om du väljer att sälja Produkten innan löptidens slut sker detta till rådande marknadskurs på NDX, vilket innebär att du kan få tillbaka mindre än du investerat beroende på Indexets utveckling. Utbetalning av investerat belopp samt Bruttoavkastningen är beroende av emittentens, SG Issuer, förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Om SG issuer skulle hamna på obestånd träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Per september 2013 har Societe Generale följande kreditbetyg: A från Standard & Poor s och A2 från Moody s. Likväl, om emittenten är oförmögen att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor, är det mycket troligt, på grund av deras samröre, att garanten inte kommer kunna fullgöra sina förpliktelser som garant. För en förklaring vad dessa kreditbetyg innebär, vänligen se Motpartsrisk på sidan 12. Societe Generale eller en annan enhet inom Societe Generalekoncernen är den enda marknadsgaranten och därför den enda parten som tillhandahåller priser för Produkten. Priser kommer finnas tillgängliga under normala marknadsförhållanden och givet att det inte sker en begränsning till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekommunikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om Indexet. Vänligen se sidan 13 för information om andrahandsmarknaden. 8 16

9 PASSAR PRODUKTEN DIG? PRODUKTEN PASSAR DIG OM: PRODUKTEN PASSAR DIG INTE OM: Du är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Du vill ha exponering mot den afrikanska marknaden. Du är villig att behålla din investering under den 5-åriga Investeringsperioden. Du är medveten om att du riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Du är också villig att ta denna risk. Du har en positiv utsikt gällande utvecklingen av SGI Pan Africa Index. Du är bekväm med att din Bruttoavkastning är begränsad till 78%. Du är bekväm med att om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån så kommer du inte att få någon Bruttoavkastning. Du accepterar att köpkraften från din investering kan vara reducerad på Lösendagen. Du är införstådd med att Produkten kan komma att beskattas om du investerar direkt i Produkten.* Du vill ha möjligheten till en potentiellt högre avkastning än vad som kan erhållas genom att investera i ett konventionellt räntekonto, men samtidigt förstår du att din initiala investering inte är garanterad att bli återbetald vid lnvesteringsperiodens slut. Du är införstådd med att om Societe Generale hamnar på obestånd eller inte kan fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor så kan du förlora hela eller delar av din investering. Du har eller är beredd att genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig och att du har rätt förkunskaper för att handla med den. û û û û û û û Du är inte bosatt i Sverige eller är yngre än 18 år. Du vill inte riskera att förlora hela eller delar av din initiala investering vilket du kan göra även om du behåller Produkten under hela Investeringsperioden. Du kan komma att behöva ha tillgång till hela eller delar av din initiala investering innan slutet av Investeringsperioden samtidigt som du inte kan riskera att förlora kapital till följd av en försäljning av Produkten på andrahandsmarknaden. Du är inte beredd att ta risken att utgivaren SG Issuer eller garanten Societe Generale misslyckas att genomföra utbetalningar, vilket kan leda till att du får tillbaka en mindre summa än du ska, eller inget alls. Du vill inte riskera att inte få någon avkastning på din initiala investering eller en mindre avkastning än vad du kunde ha tjänat under samma tidsperiod om du istället investerat i ett räntekonto. Du vill inte ge upp utdelningar som du skulle kunnat få om du investerat i aktier eller liknande investeringar. Du har inte, eller är inte beredd att genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig. *Uttalanden gällande skatt, varhelst den görs, är generisk och icke-fullständig och är baserad på vår kunskap om de lagar och den praxis som gäller från och med datumet för detta dokument och är därför föremål för eventuella ändringar i lagstiftning och praxis samt tolkning och tillämpning. Sådana uttalanden får därför inte tolkas som rådgivning eller att förlita sig till. Investerare måste själv samråda med en professionell skatterådgivare för att avgöra de skattemässiga konsekvenserna av att förvärva, inneha och/eller avyttra investeringar som nämns i denna marknadsföringsbroschyr. 9 16

10 SVAR PÅ DINA FRÅGOR Hur investerar jag? Produkten kan köpas för ett fast pris om kr per enhet under Teckningsperioden. Du kan köpa Produkten genom din mäklare på samma sätt som du skulle köpa en aktie. Du kan ha Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå, Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF). Innan du kan investera i denna Produkt kommer din mäklare att be dig genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig och att du har rätt förkunskaper för att handla med den. Finns det en inbyggd avgift i Produkten? Ja, Societe Generale kommer betala deltagande mäklare cirka 2,0% av det totala nominella beloppet. Avgiften har inkluderats i Teckningskursen. Observera att även courtage kan tillkomma beroende på mäklare eller bank. Finns det ett sista datum för att investera i Produkten? Om du vill köpa produkten för ett fast pris om kr per enhet kan du göra detta fram till och med 25:e oktober Efter den 30:e oktober kan du köpa produkten på andrahandsmarknaden till ett pris som kan vara högre eller lägre än den fasta kursen. Kommer jag behöva betala några andra avgifter för Produkten? Alla kostnader för att skapa och ge ut Produkten är redan inbyggda i Produktens villkor. Om du köper eller säljer produkten tillkommer även courtage till din mäklare eller bank. Kan jag ångra en investering? Du kan inte ångra en investering. Däremot kan du sälja Produkten på andrahandsmarknaden (se sidan 13). Då bör du ta i beaktning att priset kan vara såväl högre som lägre än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Kan jag sälja Produkten innan den förfaller? Ja, du kan sälja Produkten på andrahandsmarknaden innan den Slutliga Värderingsdagen. Du bör ta i beaktning att priset på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Beloppet du får genom en försäljning kommer vara det aktuella marknadsvärdet, vilket kommer fastställas när din mäklare hanterar din orderinstruktion. Se sidan 13 för mer information om andrahandsmarknaden. Får jag en kupong? Nej, målet med Produkten är att ge dig en Bruttoavkastning på Lösendagen liksom att betala tillbaka ditt kapital. Vad gör jag ifall jag behöver mina pengar innan Produkten förfaller? Till skillnad från ett räntekonto från vilket du kan tillgå dina pengar när som helst, och utan några straffavgifter, måste du sälja Produkten på andrahandsmarknaden. När du gör detta riskerar du att få tillbaka mindre pengar än vad du initialt investerade eftersom Produktens marknadsvärde kan ha gått såväl upp som ned. Vad händer när min Produkt förfaller? Det slutliga utbetalningsvärdet för Produkten beräknas och sätts sedan in på ditt konto. Hur kan jag följa utvecklingen på min investering? Du kan hitta innevarande marknadsvärde hos din Produkt på vår hemsida, eller fråga din mäklare. Vad är den maximala avkastningen jag kan erhålla? Produkten erbjuder en Maximal Bruttoavkastning på 78% på Lösendagen. Vad är min maximala förlust? Om den Slutliga Indexnivån är lägre än Skyddsnivån på den Slutliga Värderingsdagen kommer ingen Bruttoavkastning att betalas ut och du kan förlora hela eller delar av din investering. Det belopp som du får tillbaka på förfallodagen kommer att bestämmas av den procentuella nedgången i Indexet. Om det t.ex. är 60% lägre än den Initiala Indexnivån kommer du att få tillbaka 400 kr per enhet. Hur bevakas nivån på Indexet? Den 28:e oktober 2013 (Initiala Värderingsdagen) kommer stängningsnivån hos Indexet att observeras för att bestämma den Initiala Indexnivån. Stängningsnivån hos Indexet kommer sedan återigen att observeras den 29:e oktober 2018 för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Den Slutliga Indexnivån jämförs sedan med den Initiala Indexnivån för att avgöra om Indexet har stigit eller fallit under Investeringsperioden. Detta kommer i sin tur att avgöra huruvida du på Lösendagen kommer få tillbaka din initiala investering samt om en Bruttoavkastning ska betalas ut. Har jag äganderätt till Indexet? Nej. Du köper en Strukturerad Produkt utgiven av SG Issuer vilken utlovar de ovan beskrivna utbetalningarna. Dessa utbetalningar är länkade till utvecklingen hos Indexet. Produkten ger däremot inga rättigheter till Indexet

11 Vad är en Strukturerad Produkt? En Strukturerad Produkt är ett värdepapper som utges av en bank och som avses noteras på NDX. För varje Strukturerad Produkt finns Slutliga Villkor som beskriver Produkten och dess utbetalning i detalj. Hur får jag en kopia av grundprospektet? Denna broschyr är ett marknadsföringsdokument och inte ett prospekt och är avsedd att förmedla de övergripande villkoren för Produkten. Fullständiga egenskaper hos Produkten ges i grundprospektet och i Produktens Slutliga Villkor som finns på vår hemsida: Vad gör jag ifall jag har en fråga eller ett klagomål? Om du har en fråga eller ett klagomål relaterad till Produkten får du gärna kontakta oss: E-post: Telefon: The Listed Products Team Societe Generale Exchange House 12 Primrose Street London EC2A 2EG I det osannolika fallet att Societe Generale inte kan lösa ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt har du rätt att ta upp ärendet med en finansiell ombudsman. Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall London, E14 9SR Tel:

12 MOTPARTSRISK Utgivaren av Produkten är SG Issuer, ett bolag i Societe Generalekoncernen, och Societe Generale är garant. Huruvida du återfår det investerade kapitalet eller ej samt Bruttoavkastning är således beroende på Societe Generales förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Risken som detta innebär kallas motpartsrisk eller kreditrisk. Om SG Issuer som utgivare eller Societe Generale som garant inte kan utföra utbetalningar i enlighet med Produktens villkor riskerar du att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet oavsett hur placeringen utvecklats under Investeringsperioden. Du skyddas inte heller av insättningsgarantin eller liknande skydd. Kreditbetyg ger dig möjligheten att utvärdera risken att en viss Produktutgivare såsom SG Issuer ska gå i konkurs. Kreditbetyg utdelas av oberoende kreditinstitut såsom Standard & Poor s och Moody s. Standard & Poor s betygsätter företag från AAA (säkraste/bästa betyget) till D (mest riskfyllda/sämsta betyget) och Moody s betygsätter företag från Aaa (säkraste/bästa betyget) till C (mest riskfyllda/sämsta betyget). Dessa kreditbetyg utvärderas regelbundet och kan komma att ändras. Kreditbetygen utgör inte rekommendationer att köpa, sälja eller behålla en finansiell tillgång eftersom de inte tar marknadspriset eller lämpligheten för en viss investerare i beaktning. Kreditbetyget är heller inte en garanti att en institution inte kan gå i konkurs. SOCIETE GENERALE KREDITBETYG Kreditinstitut Standard & Poor s Moody s Kreditbetyg A A2 Betygen ovan är aktuella per september

13 ANDRAHANDSMARKNADEN Från och med den 30:e oktober 2013 fram till den Slutliga Värderingsdagen kan du köpa eller sälja Produkten på Andrahandsmarknaden. Detta kan göras närsomhelst under dagar då Nordic Derivatives Exchange (NDX) är öppen, från kl. 09:00 till 17:30. Priset på Produkten kan variera under dagens gång och vara såväl högre som lägre än kr. Vänligen observera att alla procentsatser i detta avsnitt har avrundats till 2 decimaler. PRISET DU BETALAR PÅVERKAR AVKASTNINGEN Under Teckningsperioden kan du endast köpa Produkten för kr per enhet. Både den del av ditt initiala kapital samt avkastningen som genereras av Produkten och som returneras på Lösendagen fastställs av Teckningskursen samt den Maximala Bruttoavkastningen. Till exempel så motsvarar den Maximala Bruttoavkastningen på 78% en utbetalning på 780 kr per enhet vid slutet av Investeringsperioden. Den maximala delen av ditt initiala kapital som du kan få tillbaka på Lösendagen fastställs också via Teckningskursen på kr per enhet. Från och med 30:e oktober 2013 kommer priset att stiga och falla till följd av utvecklingen i Indexets nivå, återstående tid till Lösendagen samt den uppskattade sannolikheten att Bruttoavkastningen kommer betalas på Lösendagen. Detta belyser vikten av att veta hur det pris du betalar per enhet påverkar din Bruttoavkastning och hur mycket av ditt kapital som kommer återbetalas på Lösendagen. HUR PÅVERKAR PRISET DIN BRUTTOAVKASTNING? Som tabellen nedan visar så minskar Bruttoavkastningen om du köper Produkten för ett pris som är högre än Teckningskursen om kr per enhet. Anledningen till detta är att det maximala beloppet på 780 kr per enhet (78%) som du kan erhålla på Lösendagen är proportionellt mindre om du betalar mer per enhet för Produkten. Om du exempelvis betalar kr per enhet så reduceras den Maximala Bruttoavkastningen till 70,91% (780 kr / kr). Omvänt, om du betalar 900 kr per enhet så ökar din potentiella Bruttoavkastning som du kan få till 86,67% (780 kr / 900 kr). Hur köppriset påverkar Bruttoavkastningen PRIS OCH POTENTIELL AVKASTNING Betalat pris per enhet 900 kr kr kr Potentiell Maximal Bruttoavkastning per enhet på Lösendagen Potentiell Maximal Bruttoavkastning per enhet i procent 780 kr 780 kr 780 kr 86,67% 78% 70,91% HUR PÅVERKAR PRISET VAD DU KAN FÅ TILLBAKA PÅ LÖSENDAGEN? På Lösendagen kan Produkten ge en Bruttoavkastning samt betala tillbaka Teckningskursen om kr per investerad enhet. Som tabellen nedan visar, om du betalat mer än kr per enhet kan du komma att förlora delar av ditt initialt investerade kapital. Till exempel, om du betalat kr per enhet betyder detta att du förlorar 100 kr per enhet av ditt initialt investerade kapital eftersom du endast får tillbaka Teckningskursen på kr för varje enhet du äger. Således får du endast tillbaka 90,91% av din investering (1 000 kr / kr), dvs. du gör en förlust på 9,09% av ditt investerade kapital. Omvänt, om du köpt Produkten för mindre än kr per enhet så skulle det innebära att du gör en vinst på din initiala investering. Till exempel, om du köper Produkten för 900 kr per enhet så skulle det innebära att du får tillbaka 111,11% av ditt investerade kapital, dvs. du gör en vinst på ditt kapital motsvarande 11,11% (1 000 kr / 900 kr). Hur köppriset påverkar det kapital som återfås på Lösendagen PRIS OCH POTENTIELL AVKASTNING Betalat pris per enhet 900 kr kr kr Maximalt kapital som kan återfås på Lösendagen per enhet 1000 kr kr 1000 kr Vinst eller förlust på investerat kapital 11,11% 0% -9,09% Hur mycket av ditt investerade kapital som återfås på Lösendagen 111,11% 100 % 90,91% 13 16

14 HUR PÅVERKAR PRISET DIN TOTALA VINST? Som visats tidigare minskar den Maximala Bruttoavkastningen uttryckt i procent om du köper Produkten för mer än kr per enhet. Dessutom uppstår en förlust på ditt initialt investerade kapital vilket minskar den potentiella maximala totalavkastningen. Om du exempelvis köper en enhet av Produkten för kr erhåller du en maximal potentiell Bruttoavkastning på 70,91% istället för 78% som du potentiellt skulle kunna erhålla om du köper till Teckningskursen. Vidare förlorar du på det faktum att du på Lösendagen endast återfår som mest kr per enhet du äger, och således förlorar 100 kr eller 9,09% av ditt kapital (100 kr / kr). Du måste följaktligen subtrahera denna förlust från den maximala potentiella avkastningen, vilket ger dig en faktisk maximal avkastning på 61,82% (70,91% - 9,09%). Om du istället köper Produkten för 900 kr gäller det omvända och den maximala avkastningen blir då istället 97,78% (86,67% + 11,11%). PRIS OCH POTENTIELL AVKASTNING Betalat pris per enhet 900 kr 1000 kr kr Maximal Bruttoavkastning som betalas på Lösendagen 86,67% 78% 70,91% Hur mycket av mitt investerade kapital återbetalas när Produkten löper ut? 111,11% 100% 90,91% Maximal vinst du kan få på Lösendagen 97,78% 78% 61,82% HUR PÅVERKAR PRISET HUR MYCKET KAPITAL DU RISKERAR ATT FÖRLORA? Det är även viktigt att förstå hur priset du betalar per enhet för Produkten påverkar till vilken grad ditt kapital är i riskzonen. I tabellen nedan förutsätts det att den Slutliga Indexnivån är 45% lägre än den Initiala Indexnivån på den Slutliga Värderingsdagen. I det här fallet har Skyddsnivån brutits och ditt kapital är i riskzonen på grund av nedgången i Indexet. En nedgång på 45% i Indexet leder till en reducering i Teckningskursen på 45%, vilket innebär att du återfår 550 kr per enhet. Om du hade betalat kr per enhet skulle den totala förlusten bli 550 kr (1 100 kr 550 kr) eller 50% (550 kr / kr). Omvänt gäller att om du betalat 900 kr per enhet så skulle förlusten på ditt kapital reducerats till 38,89% (350 kr / 900 kr). PRIS OCH POTENTIELL AVKASTNING Betalat pris per enhet 900 kr 1000 kr kr Belopp som återfås om Indexet fallit med 45% på Lösendagen 550 kr 550 kr 550 kr Total förlust av kapital 350 kr 450 kr 550 kr Förlust av kapital uttryckt i procent 38,89% 45% 50% Societe Generale är den enda marknadsgaranten Societe Generale eller någon annan enhet inom Societe Generale-koncernen är den enda marknadsgaranten och således den enda parten som ställer ut priser för Societe Generales börshandlade produkter. Societe Generale uppdaterar priserna under dagens gång i enlighet med NDX:s regler. Priserna som ställs ut bevakas av NDX både gällande spread och storlek. Tillfällen när likviditet inte kan garanteras inkluderar: när Indexet inte har ett pris eller när den inte kan handlas; när det finns ett systemfel som uppstått hos NDX eller Societe Generale; när en onormal handelssituation uppstår, t ex vid plötsliga och skarpa ökningar i volatilitet eller vid bristfällig likviditet hos Indexet 14 16

15 MARKNADSFÖRING Denna marknadsföringsbroschyr riktar sig endast till professionella investerare och sofistikerade investerare bosatta i Sverige. Marknadsföringsbroschyren ges ut i Sverige av Societe Generales Londonfilial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut (bank) som godkänts av Autorité de Contrôle Prudentiel (den franska tillsynsmyndigheten) samt av United Kingdom Prudential Regulation Authority (den engelska tillsynsmyndigheten). Societe Generale regleras också till viss del av United Kingdom Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Detaljer om omfattningen av, liksom ytterligare information om relevanta tillstånd och tillsyn som Societe Generale står under tillhandahålls efter begäran. Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och Produkten. Angivna villkor är indikativa och kan bli såväl lägre som högre än vad som anges häri. Grundprospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten samt de bindande villkoren för Produkten. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga grundprospektet och Slutliga Villkor för Produkten. Informationen finns tillgänglig på societegenerale.se. Societe Generale reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. RÄKNEEXEMPEL OCH HISTORISK DATA Räkneexempel beskrivna i denna marknadsföringsbroschyr visar enbart Produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Investerare bör notera att faktisk historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning, samt att Produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr. RÅDGIVNING Den Produkt som beskrivs i detta dokument är inte lämplig för alla. Investerat kapital kan gå förlorat och investerare ska inte investera i Produkten såvida de inte förstår dess egenskaper samt omfattningen av den riskexponering deras investerade kapital utsätts för. Värdet på Produkten kan gå såväl ned som upp och kan bli föremål för volatilitet på grund av faktorer såsom prisförändringar i Indexet och räntor. Om den aktuella Produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna marknadsföringsbroschyr eller grundprospekt jämte Slutliga Villkor utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Produkten ur hans eller hennes eget perspektiv utan att enbart förlita sig på den information som tillhandahålls av oss, alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Produkten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella Produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investerare bör notera att innehav i Produkten inte kommer att omfattas av insättningsgarantin eller av någon annan liknande försäkring. Värdepappret (Produkten) som beskrivs i detta dokument kan varken erbjudas till försäljning eller överföras till USA. Uttalanden gällande skatt, varhelst den görs, är generisk och icke fullständig och är baserad på vår kunskap om de lagar och den praxis som gäller från och med datumet för detta dokument och är därför föremål för eventuella ändringar i lagstiftning och praxis samt tolkning och tillämpning. Sådana uttalanden får därför inte tolkas som rådgivning eller att förlita sig till. Investerare måste själv samråda med en professionell skatterådgivare för att avgöra de skattemässiga konsekvenserna av att förvärva, inneha och/eller avyttra investeringar som nämns i denna marknadsföringsbroshyr

16 Societe Generale BÖRSHANDLADE PRODUKTER Telefon: Hemsida:

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER SVERIGE Förstärkt exponering mot OMX Stockholm 30 Index Teckningsperiod: Fram till den 25:e oktober 2013 Ger 2 gånger uppgången i OMX Stockholm 30

Läs mer

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER MAY 2013 LISTED PRODUCTS AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER *AVKASTNINGEN ÄR BRUTTO (INGEN RÄNTA-PÅ-RÄNTA) VIKTIG

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Fonden Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR erbjuder en årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (S&P 500) utvecklas, samt en förtidainlösenfunktion

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER?

Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER? Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER? INNEHÅLL SAMMANFATTNING I FYRA ENKLA STEG INTRODUKTION TILL INTERVALLCERTIFIKAT UNDERCERTIFIKAT ÖVERCERTIFIKAT INLINECERTIFIKAT FÖRDELAR OCH RISKER VIKTIG

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Kupongobligation Svenska Företag

Kupongobligation Svenska Företag Kupongobligation Svenska Företag En fyraårig icke kapitalskyddad placering Teckningstid 12 oktober 23 oktober, 2009 Likviddag 30 oktober, 2009 Marknadsföringsmaterial - oktober 2009 - Strukturerade produkter,

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond

Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Ancoria 3-års EUR Autocall 6.5% Fond Fonden Ancoria 3-års EUR Autocall 6,5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, Euro Stoxx 50

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Oscar Fredriks kyrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 16 procent

Läs mer

Guldbolag. 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv. Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR. Risknivå 1 2 3 4 5 6 7. Parliament Hill, Ottawa

Guldbolag. 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv. Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR. Risknivå 1 2 3 4 5 6 7. Parliament Hill, Ottawa 1385 Autocall Guldbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR Råvarubolag Risknivå 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Risknivå vid normalt utfall 7 Högre risk Risknivå vid extremutfall 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 11 Indexbevis. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 11 Indexbevis 1 Innehåll 1. Grundpositionerna 1.1 Köpt köpoption 1.2 Såld köpoption 1.3 Köpt säljoption 1.4 Såld säljoption 2. Konstruktion av indexbevis 3. Avkastningsanalys 4. Knock-in optioner 5.

Läs mer

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal AUTO- CALL 0,5-5 ÅR GRUND- - UTBUD Optimalstart & slut RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

Aktieobligation Sverige Etik

Aktieobligation Sverige Etik Aktieobligation Sverige Etik - En treårig kapitalskyddad placering Marknadsföringsmaterial april 2009 - Strukturerade produkter, Sverige En etisk placering på den svenska aktiemarknaden Avkastningen styrs

Läs mer

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial

Unlimited Turbos. educatedtrading.bnpparibas.se. Broschyren utgör marknadsföringsmaterial Unlimited Turbos educatedtrading.bnpparibas.se En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Unlimited turbos är

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina AUTO- CALL 1-5 ÅR GRUND- UTBUD Livlina RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer