Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER?"

Transkript

1 Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER?

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING I FYRA ENKLA STEG INTRODUKTION TILL INTERVALLCERTIFIKAT UNDERCERTIFIKAT ÖVERCERTIFIKAT INLINECERTIFIKAT FÖRDELAR OCH RISKER VIKTIG INFORMATION SG FREQUENT OM SOCIETE GENERALE Anders tror att oljepriset kommer att stanna under 50 dollar den närmaste månaden. Undercertifikat RISKINFORMATION - VEM BÖR INVESTERA? Intervallcertifikat är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella och professionella investerare som har god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Denna broschyr utgör marknadsföring.

3 EN SAMMANFATTNING I FYRA ENKLA STEG Vilken underliggande tillgång är Vilket Intervallcertifikat är du Hur övertygad är du om din Hur långt sträcker sig din du intresserad av? intresserad av? marknadstro? marknadstro? Första steget är att välja den Beroende på din tro om hur den När du valt underliggande tillgång På motsvarande sätt som du har underliggande tillgång som du underliggande tillgången och certifikattyp, kommer du även ett utbud av olika barriärnivåer att tror kommer utvecklas i linje kommer att utvecklas, finns det att ha ett flertal olika barriärnivåer välja mellan, har du även möjlighet med din marknadstro. Om din tre certifikattyper att välja mellan. att välja mellan. Ju närmare den att välja en, för dig, passande marknadstro faller väl ut, kommer Om du exempelvis tror att priset underliggande tillgångens pris löptid. Risken för att den under- du att, på förfallodagen, erhålla en på den underliggande tillgången rör sig mot certifikatets barriär, liggande tillgången träffar barriären fast utbetalning om 100 SEK per kommer förbli relativt oförändrat, desto högre sannolikhet är det att stiger ju längre det är till förfallo- värdepapper. kan ett Intervallcertifikat vara ett barriären träffas. dagen. bra investeringsalternativ. Om du däremot tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på en fortsatt hög nivå, väljer du ett Övercertifikat. 4 5

4 INTRODUKTION TILL INTERVALLCERTIFIKAT Förenkla din syn på marknaderna Finansmarknaderna kan stiga eller falla både snabbt och till synes utan förklaring. Att förutspå utvecklingen är därför svårt även för den mest erfarna investeraren. Därför är nu Societe Generales Intervallcertifikat här för att underlätta dina investeringsbeslut. Med Societe Generales Intervallcertifikat behöver du endast en syn på huruvida den underliggande tillgångens pris kommer att stanna över, under eller mellan de på förhand faställda barriärerna under löptiden! Ett Intervallcertifikat för alla typer av marknadslägen Med hjälp av Societe Generales Intervallcertifikat kan du på ett enklare sätt maximera din marknadstro. Du behöver inte längre exakt förutspå nästa Bullmarknad eller den perfekta tiden för att köpa en aktie eller annat värdepapper. Med Intervallcertifikat behöver du endast ha en uppfattning om huruvida kursen på ett tillgångsslag (aktie, index, råvara m.fl.) kommer att röra sig framgent vara högre än; lägre än eller befinna sig inom ett på förhand fastställt intervall. Alla Societe Generales börslistade Intervallcertifikat är listade på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Precis som med aktier kan du handla våra Intervallcertifikat styckvis. Dessutom bestämmer du själv hur länge du vill behålla ditt värdepapper, du kan nämligen alltid sälja tillbaka ditt innehav när som helst under värdepapprets löptid och börsens ordinarie öppettider. Sofia tror att OMXS30 kommer att röra sig relativt lite under de närmaste veckorna. Inlinecertifikat 100 eller 0 kronor vid förfallodagen så enkelt är det! Intervallcertifikat har en fast löptid som varar från 1 till 6 månader. Certifikaten är listade på NDX och erbjuder exponering mot en rad underliggande tillgångar såsom index, aktier och råvaror. Ett intervallcertifikat ger en fast avkastning på 100 kronor så länge den underliggande tillgången inte träffar den på förhand fastställda barriärnivån. Om detta sker avbryts handeln direkt och hela investeringen går förlorad. 6 7

5 UNDERCERTIFIKAT Utfall Undercertifikat lämpar sig om du tror att den underliggande tillgången kommer att vara kvar på en låg nivå under hela löptiden. Ett illustrativt exempel är ett fotbollsmål, där bollen ju måste hamna under ribban för att räknas som ett mål. På motsvarande sätt förfaller också ett Undercertifikat om den underliggande tillgången träffar den på förhand fastställda övre barriärnivån. Om den underliggande tillgångens kurs däremot stannar under barriären, kommer du på förfallodagen att erhålla en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Exempel: Undercertifikat med OMXS30 som underliggande Beskrivning Förklaring Underliggande OMXS30 Övre barriärnivå 1400 Förfallodag Sex månader Pris per enhet 34,20 kr Maximal förlust 34,20 kr Betalning på förfallodagen 100 kr eller 0 kr Utfall 1 Löptid Figur 1: Undercertifikat med OMXS30 som underliggande Utfall 1: OMXS30 handlas under 1400 I detta scenario har den underliggande tillgången, OMXS30, handlats under barriärnivån (1400) under hela löptiden. På förfallodagen erhåller du därför 100 kronor per värdepapper som du äger. Om du t.ex har köpt 1 värdepapper för 34,20, skulle du göra en vinst om 192% eller 65,80kr. Utfall 2: OMXS30 når nivån om 1400 Om OMXS30 uppvisar en positiv trend och når eller bryter igenom barriärnivån (1400) under löptiden, kommer värdepappret att förfalla och hela investeringen går förlorad. 8 9

6 ÖVERCERTIFIKAT Utfall Om du däremot tror att den underliggande tillgången kommer att handlas på höga nivåer under hela löptider kommer ett Övercertifikat att lämpa sig bättre. Den övre barriärnivån kan i detta fall jämföras med ett rugbymål, där bollen alltså måste överstiga ribban för att räknas som ett mål. På motsvarande sätt förfaller alltså ett Övercertifikat om den underliggande tillgången träffar eller faller under den på förhand fastställda nedre barriärnivån. Exempel: Övercertifikat med OMXS30 som underliggande Beskrivning Förklaring Underliggande OMXS30 Nedre barriärnivå 1200 Förfallodag Tre månader Pris per enhet 55,30 kr Maximal förlust 55,30 kr Betalning på förfallodagen 100 kr eller 0 kr Utfall 2 Löptid Figur 2: Övercertifikat med OMXS30 som underliggande Utfall 1: OMXS30 handlas över 1200 I detta scenario har den underliggande tillgången, OMXS30, handlats över den nedre barriärnivån (1200) under hela löptiden. På förfallodagen kommer du därför att erhålla 100 kronor per värdepapper som du äger. Om du t. ex har köpt 1 certifikat för 55,30, skulle du göra en vinst om 81%, eller 44,70kr Utfall 2: OMXS30 faller till 1200 Om OMXS30 istället fortsätter att falla och därmed når barriärnivån, skulle värdepappret förfalla och investeringen gå förlorad

7 INLINECERTIFIKAT Utfall Utfall 1 Inlinecertifikat lämpar sig då du tror att den underliggande tillgången varken kommer att stiga eller falla signifikant under löptiden. Ett Inlinecertifikat har därför både en övre och en nedre barriärnivå och kan jämföras med en bowlingbana. Där måste som bekant klotet hålla sig inom de två rännorna för att kunna träffa bowlingkäglorna. Om den underliggande tillgångens kurs är emellan barriärnivåerna på förfallodagen kommer du alltså på motsvarande sätt erhålla en fast avkastning om 100 kr per värdepapper. Om den underliggande tillgången däremot stiger och bryter igenom den övre barriärnivån, eller faller och således bryter igenom den nedre barriärnivån, kommer värdepappret att förfalla och hela investeringen går förlorad. Exempel: Inlinecertifikat med OMXS30 som underliggande Beskrivning Förklaring Underliggande OMXS30 Övre barriärnivå 1400 Nedere barriärnivå 1200 Förfallodag Tre månader Pris per enhet 29,80 kr Maximal förlust 29,80 kr Betalning på förfallodagen 100 kr eller 0 kr Löptid Figur 3: Inlinecertifikat med OMXS30 som underliggande Utfall 1: OMXS30 handlas över 1200 och under 1400 I detta scenario når OMXS30 varken den övre- eller den nedre barriärnivån under löptiden. På förfallodagen erhåller du därför 100 kr. Detta innebär en avkastning om 70,20 kr, eller 236%. Utfall 2: OMXS30 når antingen den övre- eller den nedre barriärnivån Om den underliggande, när som helst under löptiden, antigen faller eller stiger och bryter igenom den nedre alternativt den övre barriärnivån, kommer värdepappret omedelbart att förfalla och hela investeringen går förlorad. 13

8 HUR HITTAR DU VÅRA PRODUKTER? Till höger presenterar vi hur produkternas namn är uppbyggda. OC OMX A OC = Övercertifikat OMX = Tillgång (Index) 1200 = Barriärnivå 6 = 2016 A = Januari IC DAX B IC = Inlinecertifikat DAX = Tillgång (Index) = Barriärnivå 6 = 2016 B = Februari UC SPX C UC = Undercertifikat SPX = Tillgång (S&P 500) 2100 = Barriärnivå 7 = 2017 C = Mars 15

9 FÖRDELAR OCH RISKER FÖRDELAR: Intervallcertifikat erbjuder en fast avkastning baserat på att den underliggande tillgången ej bryter igenom de på förhand fastställda barriärerna. Utbetalning på antingen 100 eller 0 kr på förfallodagen. Du kan aldrig förlora mer än det investerade kapitalet. Kan handlas styckvis, precis som aktier. Alla Societe Generales börslistade Intervallcertifikat är listade på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och kan handlas under börsens öppettider genom din bank eller mäklare. RISKER: Du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet. Produkterna är utgivna och noterade av SG Issuer, ett bolag i Societe Generale-koncernen. Insolvens eller annan händelse som leder till att relevant emittent i Societe Generale-koncernen inte kan utföra sina förpliktelser i tid kan resultera i att hela eller delar av investeringen går förlorad. Om en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till kapitalkraven har myndigheten rätt att skriva ned emittentens respektive garantens skulder, överföra dessa till ett annat företag eller konvertera dessa till aktier. Det kan leda till att investerare förlorar hela eller delar av sin investering Societe Generale är den enda marknadsgaranten för noterade Societe Generale-produkter. Under normala förhållanden kommer Societe Generale sträva efter att erbjuda marknadsgaranttjänster. Sådana arrangemang kan emellertid tillfälligt eller på obestämd tid begränsas till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekommunikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om underliggande bolag. En investering i ett Intervallcertifikat är inte att jämställa med en direkt investering i underliggande tillgång

10 VIKTIG INFORMATION Detta dokument är utgivet av Societe Generales Londonfilial och riktar sig till investerare med hemvist i Sverige. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut (bank) som godkänts av Autorité de contrôle Prudentiel (den franska tillsynsmyndigheten). Societe Generale omfattas av vissa begränsade föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority (den engelska tillsynsmyndigheten). Information om vilka föreskrifter utfärdade av Financial Services Authority som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran. Även om informationen som anges här är från källor som anses vara tillförlitliga, ger Societe Generale inte några garantier eller utfästelser om riktigheten i informationen. Återgivning, offentliggörande eller spridning av detta material är förbjuden. De produkter som beskrivs i detta dokument är inte lämpade för alla investerare. En investerares kapital är föremål för risk. Du bör inte handla med dessa produkter om du inte förstår produkternas karaktär och omfattningen av deras riskexponering. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du bör göra en finansiell, legal och skattemässig bedömning av riskerna hänförliga till en investering innan du genomför densamma. Denna bedömning bör inte baseras enbart på sådan information som tillhandahållits av oss. Vi rekommenderar att du inhämtar råd från oberoende professionell rådgivare innan investering sker. Investerare bör notera att innehav i dessa produkter inte åtnjuter skydd enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti, eller annan liknande svensk lagstiftning. Alla Societe Generales börslistade Intervallcertifikat är listade på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Handel med dessa värdepapper motsvarar aktiehandel, där investeraren betalar courtage till sin mäklare eller värdepappersförmedlare. Dessa produkter är avsedda för investerare vilka överväger att handla i produkter upptagna till handel i Sverige. Produkterna har inte tillhandahållits till personer med hemvist i annat land än Sverige och får inte heller erbjudas eller överlåtas inom USA eller till någon så kallad U.S. Person (såsom definierad i Regulation S i U.S. Securities Act). Syftet med denna informationsbroschyr är att ge en kort beskrivning av Societe Generales Intervallcertifikat. För varje enskild produkt upprättas Slutliga Villkor. Investerare som överväger att köpa ett Intervallcertifikat bör läsa de Slutliga Villkoren och Grundprospektet för att få en helhetsbild av en placering i produkterna. För att läsa mer om villkoren, vänligen besök vår hemsida:

11 SG FREQUENT SG Frequent är en kundklubb framtagen av Societe Generale och erbjuds exklusivt för dig som Avanzakund. Klubben har utformats av en enda anledning: att hjälpa dig som kund att få ut mer av din handel. Att samla poäng har aldrig varit enklare. Handla Societe Generales börshandlade produkter via din Avanzadepå och för varje köp och säljorder, belönas du automatiskt med poäng. Med ett omfattande urval av varor, upplevelser och resor blir den svåra delen att avgöra hur du ska spendera dina poäng. Läs mer och registrera dig på

12 OM SOCIETE GENERALE EN AV VÄRLDENS STÖRSTA EMITTENTER FÖR BÖRSHANDLADE VÄRDEPAPPER Societe Generale är en av världens största aktörer inom området för börshandlade värdepapper*. Med mer än 25 år på nacken, har banken levererat enastående service till investare världen över. Idag handlas Societe Generales värdepapper av såväl privatkunder som sofistikerade och institutionella investerare på börser i London, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Stockholm, Tokyo, Helsingfors, Paris, Milano, Bryssel och Madrid. Arvid tror att priset på H&M-aktien kommer att ligga över 250 kr det närmaste kvartalet. Övercertifikat EN GLOBAL BANK Med en historia som spänner över mer än 150 år, är Societe Generale en av Europas största finansiella koncerner. Baserad på en diversifierad universalbanksmodell, erbjuder Societe Generale rådgivning och tjänster till enskilda investerare, företag och institutioner inom tre kärnverksamheter; retail banking, internationell retail banking och investment banking. Fler än medarbetare inom Societe Generale betjänar varje dag över 32 miljoner kunder i 76 länder. Engagemang, ansvar, laganda och innovation är kärnvärden som delas av alla anställda i koncernen. Dessa värden är centrala i visioinen om att vara en ansvarsfull bank och måna om att se till alla kunder bästa. EN LEDANDE INVESTMENTBANK Societe Generale Corporate & Investment banking (SG CIB) är en av de viktigaste pelarna i Societe Generales koncern. Denna sysselsätter över personer i 34 länder*. Med närvaro på alla väsentliga finansmarknader, har SGCIB sedan 1989 varit en välkänd global ledare av aktiederivat. Det är denna expertis, erfarenhet och framstående handelssystem, som samlats under mer än 25 år, som gör det möjligt för oss att leverera förstklassiga investeringsprodukter till svenska investerare. * Källa: Societe Generale 22

13 LÄS MER För mer information om Intervallcertifikat och våra andra produkter samt nyheter, dagliga analyser, utbildning och unika verktyg som låter dig testa dina kunskaper och bevaka marknaden i realtid, vänligen besök vår hemsida: Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss: E-post: Telefon:

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG

UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG UnlimitedTurbos FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED HÖG, ELLER MYCKET HÖG HÄVSTÅNG Måndag 10.10 DAX + 0.7% INNEHÅLL UNLIMITED TURBOS 7 SÅ FUNKAR DET: LONG 9 SÅ FUNKAR DET: SHORT 11 STOP LOSS 12 ETT

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER?

Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER? Intervallcertifikat ÖVER, MELLAN ELLER UNDER? Anders tror att oljepriset kommer att stanna under 50 dollar den närmaste månaden. Undercertifikat INNEHÅLL SAMMANFATTNING I FYRA ENKLA STEG INTRODUKTION TILL

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG FÖR DIG SOM VILL HA EN INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG Måndag 09.17 OMXS30 +0,9% Måndag 16.17 Bull OMXS30 X15 +12% INNEHÅLL SAMMANFATTNING 4 BULL & BEAR 6 SÅ FUNGERAR BULL 8 SÅ FUNGERAR BEAR 10 SAMMA HÄVSTÅNG

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Bull & Bear. En placering med möjlighet till daglig hävstång

Marknadsföringsmaterial maj Bull & Bear. En placering med möjlighet till daglig hävstång Marknadsföringsmaterial maj 2017 Bull & Bear En placering med möjlighet till daglig hävstång 1 Bull & Bear En placering med möjlighet till daglig hävstång Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat x 12 tjäna pengar vid nedgång

Swedbanks Bear-certifikat x 12 tjäna pengar vid nedgång Swedbanks Bear-certifikat x 2 tjäna pengar vid nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Tjäna pengar ändå, med Swedbanks Bear-certifikat! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång

Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång Swedbanks Bull-certifikat x 8 tjäna pengar vid uppgång Tror du på uppgång? Med Swedbanks Bull-certifikat får du riktigt hög avkastning vid marknadsuppgång. Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER

AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER MAY 2013 LISTED PRODUCTS AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER *AVKASTNINGEN ÄR BRUTTO (INGEN RÄNTA-PÅ-RÄNTA) VIKTIG

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Faktablad. Syfte. Produktnamn: Sverige Europa Indexautocall. Vad innebär denna produkt? Mål. Målgrupp

Faktablad. Syfte. Produktnamn: Sverige Europa Indexautocall. Vad innebär denna produkt? Mål. Målgrupp Faktablad Syfte Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker,, möjliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear

Marknadsföringsmaterial mars - 2012. Bull & Bear Marknadsföringsmaterial mars - 2012 Bull & Bear 1 Bull & Bear En placering med klös Bull Om du tror på stigande marknad ska du välja Bull. Stiger marknaden får du minst dubbelt så mycket som uppgången.

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER SVERIGE Förstärkt exponering mot OMX Stockholm 30 Index Teckningsperiod: Fram till den 25:e oktober 2013 Ger 2 gånger uppgången i OMX Stockholm 30

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Certifikat OMXS30 Autocall

Certifikat OMXS30 Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat OMXS30 Autocall Avseende: OMXS30 Med likviddag: 1 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås

Läs mer

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER AFRIKA Förstärkt exponering mot SGI Pan Africa Index Teckningsperiod: Till och med 25:e oktober 2013 Ger 2,6 gånger uppgången i SGI Pan Africa Index

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short

Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Väsentlig Information Avseende Certifikat Turbo Short Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat Turbo

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Exempel på kostnader. Finansiella instrument : Omkostnader från tillbehörstjänster 0

Exempel på kostnader. Finansiella instrument : Omkostnader från tillbehörstjänster 0 Equity Call Option er Nedan kan ni se ett exempel på kostnader baserat på både procent och ett fastställt belopp Syftet med denna produkt är att ge investerare rätt (dvs. investeraren köper optionen) men

Läs mer

Aktieobligation Private Equity - SEB1110P Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Private Equity - SEB1110P Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112 Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1112 Aktieobligation Nya Tillväxtländer 1112 E & F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8 index (f

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR

Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR Fonden Ancoria USA Stability 3,25% Fond EUR erbjuder en årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (S&P 500) utvecklas, samt en förtidainlösenfunktion

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Meddelande om Esmas beslut om produktinterventionsåtgärder för CFD-kontrakt och binära optioner

Meddelande om Esmas beslut om produktinterventionsåtgärder för CFD-kontrakt och binära optioner ESMA35-43-1135 Meddelande från Esma Meddelande om Esmas beslut om produktinterventionsåtgärder för CFD-kontrakt och binära optioner Den 22 maj 2018 antog Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Läs mer

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012

Maxcertifikat. Avseende: OMXS30 index. Med noteringsdag: 19 september 2012 Maxcertifikat Avseende: OMXS30 index Med noteringsdag: 19 september 2012 Slutliga Villkor - Maxcertifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med

TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med TURBOWARRANTER och hur du blir tillräckligt snabb för att hänga med En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Aktieobligation Asien - SEB1506A Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Asien - SEB1506A Månadsrapport Värderingsdatum: Obligationen är kopplad till en korg bestående av tio asiatiska bolag. Utvecklingen i aktiekorgen beräknas utan hänsyn till utdelningar. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp på slutdagen. 1 (5)

Läs mer

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Aktieobligation Nya Tillväxtl xtländer 1111E och 1111F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Slutliga villkor WinWincertifikat

Slutliga villkor WinWincertifikat Slutliga villkor WinWincertifikat Avseende: OMXS30 index Med noteringsdag: 26 mars 2007 Slutliga Villkor del 1 WinWincertifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Aktieobligation Asiatiska fastighetsbolag - SEB1309B Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Asiatiska fastighetsbolag - SEB1309B Månadsrapport Värderingsdatum: Aktieobligation Asiatiska fastighetsbolag - SEB1309B Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Warranter. Avseende: OMXS30 Index. 4 april 2011

Warranter. Avseende: OMXS30 Index. 4 april 2011 Warranter Avseende: OMXS30 Index 4 april 2011 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 23 mars 2011 och dessa Slutliga

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Avseende: Norsk Hydro Med likviddag: 13 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer