AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER"

Transkript

1 MAY 2013 LISTED PRODUCTS AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% ELECTROLUX, ERICSSON & SWEDBANK EN POTENTIELL AVKASTNING PÅ 15%* PER ÅR ÄVEN OM MARKNADEN FALLER *AVKASTNINGEN ÄR BRUTTO (INGEN RÄNTA-PÅ-RÄNTA)

2 VIKTIG INFORMATION Autocall Svenska Bolag 15% är en strukturerad produkt som avses noteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och utges av en bank via ett utgivningsprogram som är godkänt av UK Listing Authority. Slutliga villkor avses publicerade och ge detaljerna för varje enskild produkt, inklusive den slutliga utbetalningen vid Lösendagen. Fullständig information om Produktens egenskaper och villkor kommer återfinnas i Grundprospektet och i de Slutliga Villkoren. Autocall Svenska Bolag 15% är riktade mot svenska privatinvesterare och professionella investerare som har en god förståelse för den underliggande marknaden och Produktens egenskaper. Det är viktigt att du förstår att du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet när du investerar i Produkten, även om du behåller den under hela Investeringsperioden. Produkten är en långsiktig investering med en maximal löptid på 5 år. Societe Generale är den enda marknadsgaranten och således den enda aktören som ställer köp- och säljkurser och garanterar Produktens likviditet.. Likviditet är endast tillgänglig under normala marknadsförhållanden (se sidan 20). Du bör ta dig tid att läsa igenom hela marknadsföringsbroschyren innan du fattar ett investeringsbeslut; läs den noga och spara den så att du kan använda den som en referens i framtiden. Du kan köpa den här produkten genom din vanliga mäklare. Innan du investerar kommer din mäklare be dig genomföra ett lämplighetstest för att avgöra huruvida Produkten är lämplig för dig. Informationen i denna marknadsföringsbroschyr utgör varken finansiell rådigivning, investeringsrådgivning, skattemässig rådgivning eller annan rådgivning. Investeraren måste själv bedöma lämpligheten i att investera i Produkten. Detta dokument får endast distribueras och användas i Sverige. Informationen i dokumentet är inte riktat till potentiella investerare i något annat land. Termer i detta dokument som börjar med en stor bokstav är definierade i tabellen Viktiga Termer som återfinns på sidan 5 i denna marknadsföringsbroschyr. Din investering i Produkten omfattas inte av insättningsgarantin eller någon annan liknande försäkring. Dessutom utsätter du dig för motpartsrisk gentemot Societe Generale Effekten GmbH och Societe Generale genom att investera i produkten. Ifall Societe Generale Effekten GmbH skulle hamna på obestånd, träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd, riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Societe Generale har kreditbetyg A från Standard & Poor s och kreditbetyg A2 från Moody s (den 22:a mars 2013). Se avsnittet Motpartsrisk på sidan 19 i denna marknadsföringsbroschyr för mer information. Denna marknadsföringsbroschyr är upprättad och godkänd i Storbritannien genom Societe Generale Londonfilial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut (bank) som godkänts av Autorité de Contrôle Prudentiel (den franska tillsynsmyndigheten) samt av the United Kingdom Prudential Regulation Authority (den engelska tillsynsmyndigheten). Societe Generale regleras också till viss del av the United Kingdom Financial Conduct Authority och the Prudential Regulation Authority. Ytterligare information om relevanta tillstånd och tillsyn som Societe Generale står under tillhandahålls efter begäran. Prudental Regulation Authority och Financial Conduct Authority är två oberoende myndigheter som reglerar finansiella aktiviteter. De kräver att vi, Societe Generale, tillhandahåller denna information för att hjälpa dig att avgöra huruvida Produkten är lämplig och passande för dig. 2 20

3 VIKTIGA DATUM Teckningsperioden 17:e maj :e juni 2013 Noteringsdatum 11:e juni 2013 Observationsdatum 7:e juni 2013 Startdag 11:e juni 2013 Värderingsdagar 1:a värderingsdagen: 9:e juni :a värderingsdagen: 8:e juni :e värderingsdagen: 7:e juni :e värderingsdagen: 7:e juni 2017 Tidiga lösendagar 1:a tidiga lösendagen: 26:e juni :a tidiga lösendagen: 25:e juni :e tidiga lösendagen: 27:e juni :e tidiga lösendagen: 26:e juni 2017 Slutlig värderingsdag 7:e juni 2018 Investeringsperiod 5 år, givet att priserna på de Underliggande Tillgångarna inte överstiger deras Kick Out-nivåer vid någon av värderingsdagarna från år 1 till 4. Lösendag 26:e juni 2018 HUR DU KAN INVESTERA Produkten handlas till ett pris om kr per post under Teckningsperioden. Du kan köpa Produkten genom din mäklare på samma sätt som du skulle köpa en aktie. Du kan ha Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå Investeringssparkonto (ISK) Kapitalförsäkring (KF) 3 20

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5. Viktiga termer 6. Introduktion till Autocall Svenska Bolag 15% 7. En detaljerad titt på produkten 8. Hur bestämmer vi Kick Outnivåerna? 9. En titt på de Underliggande Tillgångarna 11. Vad händer ifall produkten inte har förfallit tidigt? 13. Att tänka på innan du investerar 14. Passar produkten dig? 15. Svar på dina frågor 17. Motpartsrisk 18. Andrahandsmarknaden 10. Hur en utbetalning kan ske innan Lösendagen 4 20

5 VIKTIGA TERMER Term Avstämningskurs Börskod Bruttoavkastning Investeringsperiod ISIN-kod Kick Out Kick Out-nivå Lösendag Noteringsdatum Observationsdatum Förklaring Stängningskursen för varje Underliggande Tillgång vid den Initiala Värderingsdagen. Avstämningskursen används för att bestämma Kick Out-nivåerna för varje Underliggande Tillgång vid varje Värderingsdag. SGAC0113 Ett unikt namn som används för att din mäklare ska kunna identifiera produkten. Motsvarande indikativ15% per år (ingen ränta-på-ränta). Produkten har en maximal Investeringsperiod på 5 år. Du kan bestämma Investeringsperioden genom att titta på Lösendagen vilken bestämmer dagen då Produkten kommer löpa ut om den inte redan gjort det. DE000SG3YSY7. Om en Kick Out inträffar så förfaller Produkten vid det tillfället. Investeraren återfår Startkursen och Bruttoavkastningen. Priset som varje Underliggande Tillgång måste uppnå för att utlösa en Kick Out vid någon av Värderingsdagarna mellan år 1 och 4 eller den Slutliga Värderingsdagen. 26:e juni 2018, datumet när produkten löper ut, givet att den inte har löpt ut tidigare vid en av Värderingsdagarna under år 1 till 4. 11:e juni 2013, den första dagen Produkten avses att börsnoteras på Nordic Derivatives Exchange ( NDX ). 7:e juni 2013, dagen då stängningskursen hos den Underliggande Tillgången observeras för att bestämma Avstämningskursen för varje Underliggande Tillgång. Produkten Autocall Svenska Bolag 15%. Slutlig Värderingsdag Slutliga Villkor Slutpris Startdag Startkurs 7:e juni 2018, datumet när stängningskursen för varje Underliggande Tillgången noteras för att bestämma Slutpriserna. Produktens legala dokument. Stängningskursen för varje Underliggande Tillgång vid den Slutliga Värderingsdagen. Om Produkten inte har löpt ut vid en av Värderingsdagarna under år 1 till 4, då jämförs Slutpriset med Avstämningskursen för att avgöra hur mycket av den initiala investeringen du får tillbaks vid Lösendagen och om Bruttoavkastningen ska betalas ut. 11:e juni 2013, när Produkten är tillgänglig för handel vid ett pris som kan vara såväl högre som lägre än Startkursen beroende på rörelser i aktiepriset hos de Underliggande Tillgångarna. Priset per post för Produkten vid Noteringsdatumet. Startkursen kommer vara kr. Tidig Lösendag Dagen då Produkten förfaller tidigt till följd av att en Kick Out skett under år 1 till 4. Underliggande Tillgångar Värderingsdag Aktierna Electrolux B, Ericsson B, Swedbank A. Det datum varje år då stängningskursen på de Underliggande Tillgångarna observeras för att bestämma huruvida en Kick Out inträffar och om produkten kommer fortsätta löpa till nästa Värderingdag. 5 20

6 INTRODUKTION TILL AUTOCALL SVENSKA BOLAG 15% Vad är målet med Autocall Svenska Bolag 15%? Autocall Svenska Bolag (Produkten) har en maximal Investeringsperiod på 5 år. Målet med Produkten är att erbjuda investerare en Bruttoavkastning som motsvarar 15% per år (ingen ränta-på-ränta). Den är länkad till utvecklingen i tre populära svenska aktier från OMXS30 indexet: Electrolux B, Ericsson B och Swedbank A (de Underliggande Tillgångarna). Den här Produkten är annorlunda från många andra investeringsprodukter på så sätt att den potentiellt kan förfalla redan efter slutet av första året av Investeringsperioden. Vid ett sådant tidigt förfall utbetalas Bruttoavkastningen samt hela den initiala investeringen. Vi kallar detta en Kick Out. För att en Kick Out ska ske så måste samtliga Underliggande Tillgångar ha en stängningskurs som uppgår till eller överstiger en förutbestämd nivå (Kick Out-nivån) vid ett förutbestämt datum (Värderingsdagen). Om detta inträffar får du en utbetalning på den närmast efterföljande Tidiga Lösendagen. Utbetalning av Bruttoavkastningen samt den initiala investeringen vid Lösendagen är beroende av Societe Generale förmåga att fullfölja sina förpliktelser. Se sektionen Motpartsrisk på sidan 17 för mer information. Produktens Kick Out-nivåer minskar med tiden? En viktig egenskap som särskiljer Produkten från en vanlig Autocall är att Kick Out-nivån för Produkten avtar från och med år 2. Detta innebär att aktiekursen som varje Underliggande Tillgång måste uppnå vid varje Värderingsdag minskar varje år från år 2 till år 5. Detta leder till en ökad sannolikhet att en Kick-Out sker under den senare delen av Investeringsperioden. Vid den Slutliga Värderingsdagen kan exempelvis priset hos de Underliggande Tillgångarna vara så mycket som 35% under deras Avstämningskurser och du får fortfarande den maximala Bruttoavkastningen på 75% vid Lösendagen. Hur kan du köpa Produkten? Du kan köpa enheter av Produkten genom din mäklare precis som med aktier. Produkten kan köpas för ett pris av kr per enhet under Teckningsperioden, vilken varar från 17:e maj 2013 till 7:e juni Från och med Startdagen 11:e juni 2013 kommer värdet hos varje enhet av Produkten att öka och falla i värde under Investeringsperioden beroende på kursrörelserna hos de Underliggande Tillgångarna samt sannolikheten för att en utbetalning ska ske vid nästa Värderingsdag. Vänligen se sektionen Andrahandsmarknaden på sidan 18 för mer information. 6 20

7 EN DETALJERAD TITT PÅ PRODUKTEN Produkten kan betala en maximal Bruttoavkastning på 75% i slutet av Investeringsperioden eller motsvarande 15% brutto (ingen ränta-på-ränta) per år efter någon av de fyra Värderingsdagarna. För att generera en utbetalning så måste kurserna hos samtliga av de Underliggande Tillgångarna vara uppgå till eller överstiga Kick Out-nivån vid den årliga Värderingsdagen. Vi kallar denna händelse för en Kick Out. Om en Kick Out inträffar förfaller produkten vid nästföljande Tidiga Lösendagen och ger då upphov till en utbetalning av Bruttoavkastningen samt den initiala investeringen. Om en Kick Out inte inträffar fortsätter produkten helt enkelt löpa under det efterföljande året och processen upprepas igen vid nästa Värderingsdag. Potentiell % Bruttoavkastning Potentiell Bruttoavkastning varje år (%) År1 År2 År3 År4 År5 Investeringsperiod Avkastningarna är baserade på att produkten köps för Startkursen om kr per enhet 7 20

8 HUR BESTÄMMER VI KICK OUT-NIVÅERNA? Vid Observationsdatumet noteras stängningskurserna för varje Underliggande Tillgång för att bestämma deras Avstämningskurser. Dessa Avstämningskurser är viktiga då de utgör grunden för att fastställa Kick Out-nivåerna. Som beskrivits ovan så minskar Kick Out-nivåerna varje år från och med år 2. Bilden nedan illustrerar hur Kick Outnivåerna minskar med 5% år 2 och 10% under år 3 till 5. Om exempelvis en Kick Out inte redan skett så sätts under år 4 Kick Out-nivån till 75% av den Initiala Nivån. Detta innebär att Produkten kan löpa ut under år 4 och betala ut en Bruttoavkastning på 60% samt din initiala investering, även om kursen för de Underliggande Tillgångarna har fallit med upp till 25%. Procent av avstämningskurs Kick Out-nivåer År1 År2 År3 År4 År5 Investeringsperiod Kick Out-nivåerna visas som procent av Avstämningskurserna som observerats för varje Underliggande Tillgång Ett exempel på potentiella Kick Out-nivåer För att förklara hur Kick Out-nivåerna bestäms så visar vi här ett exempel där vi använder stängningskurserna för varje Underliggande Tillgång den 19 april 2013 och utifrån dessa beräknar de Initiala Nivåerna. Det är viktigt att notera att exemplet endast presenteras i illustrativt syfte och att de verkliga Avstämningskurserna kommer vara kända först vid den Observationsdatumet när stängningskurserna för varje Underliggande Tillgång noteras. Tabellen nedan visar effekten av minskande Kick Out-nivåer. Vi kan exempelvis se att för år 3 sker en Kick Out om ingen av kurserna för de Underliggande Tillgångarna har sjunkit mer än 15% jämfört med Avstämningskurser vid den 3:e Värderingsdagen; med andra ord, om Electrolux B är värd minst 145,10 kr, Ericsson B är värd minst 64,52 kr och Swedbank A är värd minst 125,04 kr. Illustrativa Kick Out-nivåer Kick Out-nivåer Underliggande Tillgång VALUTA Illustrativa Avstämnin gskurser År 1 (100% av Avstämnin gskurs) År 2 (95% av Avstämnin gskurs) År 3 (85% av Avstämnin gskurs) År 4 (75% av Avstämnin gskurs) År 5 (65% av Avstämnin gskurs) Electrolux B SEK 170,70 170,70 162,17 145,10 128,03 110,96 Ericsson B SEK 75,90 75,90 72,11 64,52 56,93 49,34 Swedbank A SEK 147,10 147,10 139,75 125,04 110,33 95,

9 EN TITT PÅ DE UNDERLIGGANDE TILLGÅNGARNA Produktens utveckling är beroende av utvecklingen för de tre Underliggande Tillgångarna: Electrolux B, Ericsson B och Swedbank A. De Underliggande Tillgångarna har valts ut baserat på ett antal olika kriterier: Diversifiering över olika branscher Inga företag från alkohol- eller tobaksindustrin Företag med ett börsvärde överstigande 43 miljarder kr Företag med en köp -rekommendation enligt Societe Generale forskning Utveckling Electrolux B senaste 5 åren /04/08 02/04/09 02/04/10 02/04/11 02/04/12 02/04/13 Electrolux är en global ledare inom hushållsutrustning och utrustning för professionellt användande. Varje år säljer företaget mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 marknader. Electrolux fokuserar på innovationer med genomtänkt design som baserats på en djup förståelse för kunder för att möta behoven hos privata och professionella kunder. Företaget strävar efter att snabbare och mer effektivt utveckla produkter som fler kunder vill ha. Ansträngningar görs inom samtliga delar av koncernen för att förbättra arbetande kapital och för att frigöra resurser för ytterligare investeringar i tillväxtskapande aktiviteter¹. 1 Source: Utveckling Ericsson B senaste 5 åren /04/08 02/04/09 02/04/10 02/04/11 02/04/12 02/04/13 Ericsson är en världsledande leverantör av telekommunikationsutrustning och service till operatörer av fasta och mobila nätverk. Över nätverk i mer än 180 länder använder deras nätverksutrustning och över 40 procent av all världens mobiltrafik passerar genom Ericssons nätverk. Ericsson är ett av få företag i världen som kan erbjuda ett komplett utbud av lösningar för alla stora mobilkommunikationsstandarder. Deras nätverks-, telekommunikations- och multimedialösningar gör det lättare för människor i hela världen att kommunicera med varandra 2. 2 Source: Utveckling Swedbank A senaste 5 åren /04/08 02/04/09 02/04/10 02/04/11 02/04/12 02/04/13 Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Företaget är en inkluderande bank med 7,8 miljoner privatkunder och drygt företags och organisationskunder. Swedbank är således Sveriges största bank till antalet kunder med en ledande ställning även i övriga hemmamarknader såsom Estland, Lettland och Litauen. Banken är en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där den verkar. Swedbank har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för bankens kunder, dess ägare och för samhället i stort 3. 3 Source: 9 20

10 HUR EN UTBETALNING KAN SKE INNAN LÖSENDAGEN 1:a värderingsdagen 9:e juni :a värderingsdagen 8:e juni :a värderingsdagen 7:e juni :a värderingsdagen 7:e juni 2017 Slutliga värderingsdagen 7:e juni 2018 autocall svenska bolag noteras är priset hos alla Underiggande Tillgängar större än eller lika med sina Kick Out-niväer (100% av Avstäminingskurserna)? Nej Produkten fortsätter Ingen utbetaining Ja Produkten förfaller Utbetaining: kr är priset hos alla Underiggande Tillgängar större än eller lika med sina Kick Out-niväer (95% av Avstäminingskurserna)? Nej Produkten fortsätter Ingen utbetaining Ja Produkten förfaller Utbetaining: kr är priset hos alla Underiggande Tillgängar större än eller lika med sina Kick Out-niväer (85% av Avstäminingskurserna)? Nej Produkten fortsätter Ingen utbetaining Ja Produkten förfaller Utbetaining: kr är priset hos alla Underiggande Tillgängar större än eller lika med sina Kick Out-niväer (75% av Avstäminingskurserna)? Nej Produkten fortsätter Ingen utbetaining Ja Produkten förfaller Utbetaining: kr är priset hos alla Underiggande Tillgängar större än eller lika med sina Kick Out-niväer (65% av Avstäminingskurserna)? Nej Produkten forfaller Utbetalning: 100% minus procentuell nedgäng hos sämst presterande Underliggande Tillgäng sedan Observationsdatumet Ja Produkten förfaller Utbetaining: kr Vid Värderingsdagen varje år jämförs stängningskurserna hos de Underliggande Tillgångarna med de motsvarande Kick Out-nivåerna. För att Bruttoavkastningen samt den initiala investeringen ska utbetalas måste stängningskursen hos varje Underliggande Tillgång överstiga sina Kick Out-nivåer. Om de överstiger Kick Outnivåerna sker en Kick Out, utbetalningen genomförs och Produkten kommer förfalla vid den nästkommande Tidiga Lösendagen. Om däremot stängningskursen för någon av de Underliggande Tillgångarna är lägre än motsvarande Kick Out-nivå vid Värderingsdagen, sker ingen utbetalning. I sådant fall ackumuleras Bruttoavkastningen och Produkten fortsätter löpa till nästa Värderingsdag vid vilken processen upprepas. Om Produkten fortfarande inte har förfallit vid den 5:e och Slutliga Värderingsdagen finns en sista möjlighet att få en utbetalning, vilken även innebär den största möjliga Bruttoavkastningen. Om stängningskursen hos de Underliggande Tillgångarna är högre än sina Kick Out-nivåer (65% av Avstämningskurserna), då betalas en Bruttoavkastning på 75% samt den initiala investeringen. Detta innebär att de Underliggande Tillgångarna kan ha minskat i värde med upp till 35% och du kan fortfarande erhålla den maximala avkastningen på Lösendagen. Om däremot någon av de Underliggande Tillgångarna har en stängningskurs på den Slutliga Värderingsdagen som är lägre än den motsvarande Kick Out-nivån, kommer hela eller delar av din investering att gå förlorad. Du kommer då vara exponerad mot utvecklingen hos den sämst presterande av de Underliggande Tillgångarna i relation till Avstämningskursen för den tillgången: Varje nedgång på 1% i den Underliggande Tillgången leder till en förlust om 1 % av Startkursen

11 POTENTIELL AVKASTNING VID VARJE VÄRDERINGSDAG Tabellen nedan visar den teoretiska utbetalningen som erhålls om kurserna för de Underliggande Tillgångarna uppgår till eller överstiger sina Kick Out-nivåer vid Värderingsdagarna under år 1 till 4. Om kurserna för de Underliggande Tillgångarna uppgår till eller överstiger sina Kick Out-nivåer vid någon Värderingsdag förfaller Produkten. Tabellen nedan är baserad på en initial investering på kr och ett indikativt enhetspris på kr. Vid handel i den sekundära marknaden kan priserna på Produkten gå såväl upp som ned på en daglig basis beroende på priserna hos de Underliggande Tillgångarna, volatilitet, räntenivåer och andra faktorer (Se sektionen Andrahandsmarknaden på sidan 18). Värderingsdag Är priserna för de Underliggande Tillgångarna större än eller lika med sina Kick Out-nivåer? Avkastning per enhet ( kr) Återbetalning av initial investering per enhet Slutlig utbetalning för en enhet 1:a värderingsdagen: 9:e juni 2014 Ja kr kr kr 2:a värderingsdagen: 8:e juni 2015 Ja kr kr kr 3:e värderingsdagen: 7:e juni 2016 Ja kr kr kr 4:e värderingsdagen: 7:e juni 2017 Ja kr kr kr Observera: Detta presenteras endast i illustrativt syfte. Siffrorna är exempel som illustrerar vad som skulle kunna hända vid varje värderingsdag om priserna hos de Underliggande Tillgångarna har en stängningskurs som är större än eller lika med sina Kick Out-nivåer vid de angivna datumen. VAD HÄNDER OM PRODUKTEN INTE HAR FÖRFALLIT TIDIGT? Om en Kick Out inte redan skett kommer produkten förfalla efter 5 år. Förfall vid år 5 kan resultera i två olika utfall beroende på kurserna för de Underliggande Tillgångarna vid den Slutliga Värderingsdagen: 1. Om kurserna för samtliga Underliggande Tillgångar uppgår till eller överstiger sina Kick Out-nivåer får du den maximala Bruttoavkastningen på 75% plus den initiala investeringen. 2. Om kurserna för någon av de Underliggande Tillgångarna är lägre än sin Kick Out-nivå förlorar du hela eller delar av ditt investerade belopp. Förlusten blir samma som om hela investeringen skett i den Underliggande Tillgång som utvecklats sämst. Om exempelvis den sämst presterande aktien faller 50% får du tillbaks kr per enhet du köpt

12 Potentiell utbetalning vid Lösendagen ifall Produkten inte redan förfallit Tabellen nedan är baserad på en investering om kr och visar hur mycket du får tillbaka vid Lösendagen i olika scenarier. Detta är inte en indikation på framtida utveckling eller avkastning eller hur stora kursrörelserna hos de Underliggande Tillgångarna kan tänkas vara. Förändring i aktiekursen hos den sämst presterande underliggande tillgången under perioden från den första till den sista värderingsdagen Ingen förändring eller positiv -10% -20% -30% -35% -40% -50% -60% -70% -80% Utbetalningsscenario Investerat kapital återbetalas plus maximal Bruttoavkastning på 75% betalas. Investerat kapital återbetalas plus maximal Bruttoavkastning på 75% betalas. Investerat kapital återbetalas plus maximal Bruttoavkastning på 75% betalas. Investerat kapital återbetalas plus maximal Bruttoavkastning på 75% betalas. Investerat kapital återbetalas plus maximal Bruttoavkastning på 75% betalas. Underliggande Tillgång är under Kick Out-nivå. 40% av investerat kapital förloras och ingen avkastning betalas. Underliggande Tillgång är under Kick Out-nivå. 50% av investerat kapital förloras och ingen avkastning betalas. Underliggande Tillgång är under Kick Out-nivå. 60% av investerat kapital förloras och ingen avkastning betalas. Underliggande Tillgång är under Kick Out-nivå. 70% av investerat kapital förloras och ingen avkastning betalas. Underliggande Tillgång är under Kick Out-nivå. 80% av investerat kapital förloras och ingen avkastning betalas. Utbetalning vid Lösendagen för en investering om kr (1 enhet) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Observera: Siffrorna ovan är endast exempel som visar hur förändringar i den Underliggande Tillgången påverkar hur stor andel AV det investerade kapitalet som återbetalas samt hur stor avkastning som erhålls. Om Produkten förfaller tidigare kommer du få tillbaka 100% av det investerade kapitalet. Om du säljer produkten innan lösendagen är det inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet

13 ATT TÄNKA PÅ INNAN DU INVESTERAR Nedan summeras viktiga fördelar och risker med Produkten. Du bör även läsa de Slutliga Villkoren, och om du är osäker på om Produkten passar dig bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar ett beslut att investera. Fördelar Potentiell fast avkastning på 15% per år om kursen för samtliga Underliggande Tillgångar är uppgår till eller överstiger Kick Out-nivåerna vid någon av Värderingsdagarna under år 1 till 5. Avkastningen ger inte ränta-på-ränta. Produkten kan potentiellt förfalla efter bara 1 år, då utbetalas Bruttoavkastningen och den initiala investeringen. Din initiala investering plus Bruttoavkastningen kommer återbetalas vid Produktens Lösendag givet att ingen av de Underliggande Tillgångarna fallit mer än 35% och att produkten inte förfallit tidigare. Produkten avses noteras på NDX och kan handlas närsomhelst under en handelsdag utan några extra avgifter för tidig lösen. Se sidan 18 för mer information om handel på andrahandsmarknaden. Risker Din maximala avkastning är begränsad till 15% per år (ingen ränta-på-ränta). Om en eller flera av de Underliggande Tillgångarna utvecklas i ännu mer förmånlig riktning, tar du alltså inte del av den överskjutande uppgången. Produkten är inte kapitalskyddad. Om kursen för någon av de Underliggande Tillgångarna vid den Slutliga Värderingsdagen skulle ha fallit mer än 35% kan hela eller delar av din investering gå förlorad. I sådant fall kommer den relativa värdeminskningen hos din initiala investering vara lika med den relativa värdeminskningen hos den sämst presterande Underliggande Tillgången. De Underliggande Tillgångarna kan vara volatila och kan falla långt under deras Avstämningskurs vid Lösendagen. Hur de Underliggande Tillgångarna kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker och ränterisker. Om du väljer att sälja Produkten innan den förfallit sker detta till rådande marknadskurs på NDX, där Societe Generale ställer dagliga köpkurser, och i vissa fall även säljkurser. Marknadskursen kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Produkten. Utbetalning av investerat belopp samt Bruttoavkastning är beroende av att emittentens, Societe Generale Effekten GmbH, förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Om Societe Generale Effekten GmbH skulle hamna på obestånd träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under Investeringsperioden. Även andra händelser som leder till att Societe Generale inte kan utföra sina förpliktelser i tid kan resultera i att hela eller delar av investeringen får förlorad. Societe Generale är den enda marknadsgaranten för noterade Societe Generale-produkter. Under normala förhållanden kommer Societe Generale sträva efter att erbjuda marknadsgarant-tjänster. Sådana arrangemang kan emellertid tillfälligt eller på obestämd tid begränsas till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekommunikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om underliggande bolag

14 PASSAR PRODUKTEN DIG? Produkten passar dig om Produkten passar dig inte om ü ü ü ü ü ü Du vill ha exponering mot Electrolux B, Ericsson B och Swedbank A. Du är medveten om att du riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Du är också villig att ta denna risk. Du är villig att behålla din investering under den 5-åriga Investeringsperioden och är medveten om att produkten kan komma att förfalla tidigare. Du är införstådd med att det första potentiella tillfället för en tidig utbetalning är den första.värderingsdagen. Du kommer antagligen inte behöva ha tillgång till ditt investerade kapital under den kommande 5-årsperioden och är medveten om att köpkraften hos din investering kan komma att ha minskat vid Lösendagen. Du vill ha möjligheten till en högre avkastning än vad som kan erhållas genom att investera i ett konventionellt räntekonto, men samtidigt förstår du att din initiala investering inte är garanterad att bli återbetald. û û û û û û Du inte vill riskera att förlora hela eller delar av din initiala investering vilket du kan göra även om du behåller produkten under hela Investeringsperioden. Du kan komma att behöva ha tillgång till hela eller delar av din initiala investering innan slutet av Investeringsperioden samtidigt som du inte kan riskera att förlora kapital till följd av en försäljning av Produkten på andrahandsmarknaden. Du inte är beredd att ta risken att utgivaren Societe Generale Effekten GmbH eller garanten Societe Generale misslyckas att genomföra utbetalningar, vilket kan leda till att du får tillbaks en mindre summa än du ska, eller inget alls. Du inte vill riskera att inte få någon avkastning på din initiala investering eller en mindre avkastning är vad du kunde ha tjänat under samma tidsperiod om du istället investerat i ett räntekonto. Du inte vill ge upp utdelningarna som du skulle kunnat få om du investerat direkt i de underliggande aktierna eller en annan liknande investering. Du inte vill att din investering ska löpa ut innan slutet på den 5-åriga Investeringsperioden

15 SVAR PÅ DINA FRÅGOR Hur investerar jag? Produkten kan köpas för ett fast pris om kr under Teckningsperioden. Du kan köpa Produkten genom din mäklare på samma sätt som du skulle köpa en aktie. Du kan ha Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå, Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF). Innan du kan investera i dessa produkten kommer din mäklare att be dig genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig och att du har rätt förkunskaper för att handla med den. Finns det en inbyggd avgift i Produkten? Ja, Societe Generale kommer betala deltagande mäklare cirka 2,0% av det totala värdet för orders. Avgiften har inkluderats i Startkursen. Observera att även courtage kan tillkomma beroende på mäklare eller bank. Finns det ett sista datum för att investera i produkten? Om du vill köpa produkten för ett fast pris om kr per enhet kan du göra detta fram till och med 7:e juni Efter detta datum kan du köpa produkten på andrahandsmarknaden till ett pris som kan vara högre eller läger än det fasta priset. Kommer jag behöva betala några andra avgifter för Produkten? Alla kostnader för att skapa och ge ut Produkten är redan inbyggda i Produktens villkor. Om du köper eller säljer produkten tillkommer även din bank eller mäklares courtage. Kan jag ångra en investering? Du kan inte ångra en investering. Däremot kan du sälja Produkten på andrahandsmarknaden. Då bör du ta i beaktning att priset kan vara såväl högre som läger än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Kan jag sälja produkten innan den förfaller? Ja, du kan sälja Produkten på andrahandsmarknaden innan den löper ut. Du bör ta i beaktning att priset på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Vad gör jag ifall jag behöver mina pengar innan Produkten förfaller? Till skillnad från ett räntekonto från vilket du kan tillgå dina pengar när som helst, och utan några straffavgifter, så måste du sälja Produkten på andrahandsmarknaden. När du gör detta riskerar du att få tillbaks mindre pengar än vad du initialt investerade eftersom Produktens marknadsvärde kan ha gått såväl upp som ned. Vad händer när min Produkt förfaller? Det slutliga utbetalningsvärdet beräknas vid Produktens förfall och sätts sedan in på ditt konto. Hur kan jag följa utvecklingen på min investering? Du kan hitta innevarande marknadsvärde hos din Produkt på vår hemsida, eller fråga din mäklare. Vad är den maximala avkastningen jag kan erhålla? Produkten ger en avkastning på 15% brutto (ingen räntapå-ränta) per år. Den maximala Bruttoavkastningen om 75% betalas vid Lösendagen om produkten inte redan löpt ut vid någon av de fyra föregående Värderingsdagarna från år 1 till 4, och om stängningskurserna hos samtliga Underliggande Tillgångar är större än eller lika med sina Kick Out-nivåer vid den Slutliga Värderingsdagen. Om kurserna för de Underliggande Tillgångarna har stigit mer än 75% i värde när Produkten förfaller den 7:e juni 2018 kommer Produkten att ha presterat sämre än de Underliggande Tillgångarna. Vad är min maximala förlust? Om kursen för någon av de Underliggande Tillgångarna är lägre än sin Kick Out-nivå på den Slutliga Värderingsdagen riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Det belopp du får tillbaks beror på utvecklingen hos den sämst presterande Underliggande Tillgången. Om exempelvis denna aktie minskar 50% i värde så innebär detta att du får tillbaks 50% av den initiala investeringen. Det är således möjligt att förlora hela investeringen ifall någon av de Underliggande Tillgångarna är värdelösa vid Lösendagen. Får jag en kupong? Nej. Målet med Produkten är att generera en avkastning på 15% brutto per år (utan ränta-på-ränta) och att sedan betala ut detta efter någon av Värderingsdagarna. Att investera i Produkten är inte samma sak som att investera i ett bankkonto där ditt kapital är skyddat och där du kan ta ut pengar när som helst utan straffavgifter. Hur bevakas de Underliggande Tillgångarna? Den 7:e juni 2013 observeras stängningskurserna Avstämningskurserna för de Underliggande Tillgångarna. Avstämningskurserna används sedan för att bestämma Kick Out-nivåerna vid varje Värderingsdag. Kick Out-nivåerna minskar varje år under år 2 till 5; 100% av Avstämningskurserna år 1, 95% år 2, 85% år 3, 75% år 4 och 65% år

16 Har jag äganderätt till de Underliggande Tillgångarna? Nej. Du köper en Strukturerad Produkt utgiven av Societe Generale Effekten GmbH vilken utlovar de ovan beskrivna utbetalningarna. Dessa utbetalningar är länkade till utvecklingen hos de Underliggande Tillgångarna. Produkten ger däremot inga rättigheter till de Underliggande Tillgångarna. Vad är en Strukturerad Produkt? En Strukturerad Produkt är ett värdepapper som noterats på NDX och utgivits av en bank. För varje Strukturerad Produkt finns Slutliga Villkor som beskriver Produkten och dess utbetalning i detalj. Hur får jag en kopia av grundprospektet? Grundprospekt och Slutliga Villkor finns på vår hemsidas: Vad gör jag ifall jag har en fråga eller ett klagomål? Om du har en fråga eller ett klagomål relaterad till Produkten får du gärna kontakta oss: E-post: Telefon:

17 MOTPARTSRISK Utgivaren av Produkten är Societe Generale Effekten GmbH, ett bolag i Societe Generale-koncernen, och Societe Generale är garant. Huruvida du återfår det investerade kapitalet eller ej är således beroende på Societe Generale förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Risken som detta innebär kallas motpartsrisk eller kreditrisk. Om Societe Generale Effekten GmbH som utgivare eller Societe Generale som garant inte kan utföra utbetalningar i enlighet med Produktens villkor riskerar du att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet oavsett hur placeringen utvecklats under Investeringsperioden. Du skyddas inte heller av insättningsgarantin eller liknande skydd. Kreditbetyg ger dig möjligheten att utvärdera risken att en viss Produktutgivare såsom Societe Generale Effekten GmbH ska gå i konkurs. Kreditbetyg utdelas av oberoende kreditinstitut såsom Standard & Poor s och Moody s. Standard & Poor s betygsätter företag från AAA (säkraste/bästa betyget) till D (mest riskfyllda/sämsta betyget) och Moody s betygsätter företag från Aaa (säkraste/bästa betyget) till C (mest riskfyllda/sämsta betyget). Dessa kreditbetyg utvärderas regelbundet och kan komma att ändras. Kreditbetygen utgör inte rekommendationer att köpa, sälja eller hålla en finansiell tillgång eftersom de inte tar marknadspriset eller hållbarheten för en viss investerare i beaktning. Kreditbetyget är heller inte en garanti att en institution inte kan gå i konkurs. Societe Generale Kreditbetyg Utgivare Moody s, från oktober 2012 Standard & Poor s, från oktober 2012 Societe Generale A2 A Siffrorna ovan är aktuella per mars

18 ANDRAHANDSMARKNADEN Efter 11:e juni 2013 kan du fram till den Slutliga Värderingsdagen köpa eller sälja Produkten på andrahandsmarknaden. Detta kan göras närsomhelst under dagar då Stockholmsbörsen är öppen, från kl. 09:00 till 17:30. Priset på produkten kan variera under dagens gång och kan vara såväl högre som lägre än kr. Priset påverkar avkastningen Under erbjudandeperioden kan du endast köpa Produkten för kr per enhet. Den årliga bruttoavkastningen på 15% motsvarar exempelvis en potentiell utbetalning om kr kr efter investeringens första år. Så snart Produkten noterats på NDX kan priset stiga och falla i enlighet med förändringar i priserna i de Underliggande Tillgångarna och sannolikheten att ett Kick Out ska ske vid den nästkommande Värderingsdagen. Det är således viktigt att förstå hur priset du betalar påverkar Bruttoavkastningen samt hur stor del av ditt kapital du får tillbaks vid produktens förfall. Hur påverkar priset din Bruttoavkastning? Som tabellen nedan visar så minskar Bruttoavkastningen i procent om du köper Produkten för ett pris högre än Startkursen om kr. Anledningen till detta är att den potentiella avkastningen om kr är relativt mindre om du betalar mer för Produkten. Om du exempelvis betalar kr per enhet så reduceras den potentiella avkastningen till 13,64% (1 500 kr / kr) och den maximala utbetalningen vid Lösendagen reduceras till 68,18% (5 x 13,64%). Omvänt, om du betalar kr ökar din potentiella Bruttoavkastning till 16,67% (1 500 kr / kr) per år och din maximala avkastningen vid Lösendagen ökar till 83,33% (5 x 16,67%). Hur köppriset påverkar Bruttoavkastningen Pris och potentiell avkastning Betalat pris per enhet kr kr kr Förutbestämd utbetalning per enhet för varje år av Investeringsperioden kr kr kr Potentiell Bruttoavkastning (ingen ränta-på-ränta) i procent 16,67% 15,00% 13,64% Maximal 5-årig Bruttoavkastning som betalas vid Lösendagen 83,33% 75,00% 68,18% Alla procentsatser har avrundats till 2 decimaler. Hur påverkar priset vad du kan få tillbaks vid Lösendagen? Om en Kick Out inträffar under Investeringsperioden eller vid Lösendagen kommer utbetalas Bruttoavkastningen samt Startkursen för Produkten.. Tabellen nedan visar att om du köper produkten för mer än kr kommer du förlora delar av din investering. Om du exempelvis betalar kr för en enhet innebär detta att du förlorar kr av din investering eftersom du endast får tillbaks kr per enhet. Således får du endast tillbaks 90,91% av din investering ( kr / kr). Omvänt, om du istället köper produkten för kr så skulle det innebära att du tjänar kr eller 11,11% ( kr / kr 1). Hur köppriset påverkar det kapital som återfås efter en Kick Out Pris och potentiell avkastning Betalat pris per enhet kr kr kr Maximalt kapital som kan återfås vid lösen per enhet kr kr kr Vinst eller förlust på investerat kapital (Noteringspris / Betalat pris - 1) 11,11% 0,00% -9,09% Alla procentsatser har avrundats till 2 decimaler

19 Hur påverkar priset din totala vinst? Som visats ovan minskar Bruttoavkastningen uttryckt i procent om du köper Produkten för mer än kr per enhet. Dessutom uppstår en förlust av det initiala investerade kapitalet eftersom endast kr av kapitalet återfås. Om du exempelvis köper en enhet av Produkten för kr erhåller potentiellt en maximal avkastning om 68,18% istället för 75,00% som du potentiellt skulle kunna erhålla om du köpte Produkten för Startkursen. Vidare förlorar du också på det faktum att du vid Lösendagen endast återfår som mest kr av det investerade kapitalet, och således upplever en förlust av kr, eller 9,09% (1000 kr / kr), per enhet. Du måste således subtrahera denna förlust från den maximala potentiella avkastningen, vilket ger dig en faktisk maximal vinst om 72,73% (81,82% - 9,09%). Om istället du köper Produkten för kr gäller det omvända och den maximala avkastningen blir då istället 94,44% (83,33% + 11,11%). Pris och potentiell avkastning Betalat pris per enhet kr kr kr Maximal Bruttoavkastning som betalas vid Lösendagen 83,33% 75,00% 68,18% Hur mycket av mitt investerade kapitalet återbetalas när produkten löper ut? 111,11% 100,00% 90,91% Maximal vinst du kan få vid Lösendagen 94,44% 75,00% 68,18% Alla procentsatser har avrundats till 2 decimaler. Hur påverkar priset hur mycket kapital du riskerar att förlora? Det är även viktigt att förstå hur priset på den Underliggande Tillgången påverkar hur mycket kapital du kan förlora. I tabellen nedan antas att Produkten inte förfallit tidigt och att priset hos den Underliggande Tillgångaren som utvecklats sämst har minskat med 50% från Avstämningskursen. I det här fallet beror hur mycket du kan förlora på utvecklingen hos den sämst presterande Underliggande Tillgången. En prisminskning om 50% innebär att Startkursen reduceras med 50%, vilket innebär att du återfår kr per enhet. Om du hade betalat kr per enhet skulle detta innebära en förlust per enhet om kr ( kr kr) eller 54,55% (6 000 kr / kr). Om du istället hade köpt Produkten för kr skulle förlusten istället bli 44,44%. Pris och potentiell avkastning Betalat pris per enhet kr kr kr Summar som återfås om priset hos den sämst presterande Underliggande Tillgången kr kr kr minskar i värde med 50% Total förlust av kapital kr kr kr Förlust i procent 44,44% 50,00% 54,55% Alla procentsatser har avrundats till 2 decimaler. Att köpa och sälja Produkten under Investeringsperioden Typ och frekvens av handel Minsta transaktionsstorlek Intradag med tvåvägspriser i linje med NDX regler och market making krav 1 enhet Societe Generale är den enda marknadsgaranten Societe Generale är den enda marknadsgaranten och således den enda parten som ställer ut priser för Societe Generale börshandlade produkter. Societe Generale uppdaterar priserna under dagens gång i enlighet med NDX regler. Priserna som ställs ut bevakas av NDX både gällande spread och storlek. Tillfällen när likviditet inte kan garanteras inkluderar när: den Underliggande Tillgången inte har ett pris eller när den inte kan handlas; det ett systemfel uppstått hos NDX eller Societe Generale; en onormal handelssituation uppstår, t ex vid plötsliga och skarpa ökningar i volatilitet eller vid bristfällig likviditet hos en Underliggande Tillgång

20 Marknadsföring Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och Produkten. Grundprospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten samt de bindande villkoren för Produkten. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga Grundprospektet och i förekommande fall, Slutliga Villkor. Informationen finns tillgänglig på Societe Generale reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Rådgivning Om den aktuella Produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna marknadsföringsbroschyr eller Grundprospekt jämte Slutliga Villkor utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Produkten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Produkten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella Produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Räkneexempel och historisk data Räkneexempel beskrivna i denna marknadsföringsbroschyr visar enbart Produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Investerare bör notera att faktisk historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning, samt att Produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Societe Generale listed Products Call: Website:

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER AFRIKA Förstärkt exponering mot SGI Pan Africa Index Teckningsperiod: Till och med 25:e oktober 2013 Ger 2,6 gånger uppgången i SGI Pan Africa Index

Läs mer

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER SVERIGE Förstärkt exponering mot OMX Stockholm 30 Index Teckningsperiod: Fram till den 25:e oktober 2013 Ger 2 gånger uppgången i OMX Stockholm 30

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Autocall Globala Förvaltare Combo 3 Defensiv. Brooklyn Bridge, New York

Autocall Globala Förvaltare Combo 3 Defensiv. Brooklyn Bridge, New York MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Brooklyn Bridge, New York Globala Förvaltare Placeringen ger exponering mot fyra globala förvaltare med möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 15 procent

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji

Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji HÖG RISK INDEX- BEVIS 3,5 ÅR Lotustempelet, Bahapur, Kalkaji BRIC Placeringen ger exponering mot aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Placeringen tecknas till 76 procent av nominellt

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag )

Certifikat ( Svenska Bolag ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag ) Avseende: Alfa Laval AB, AstraZeneca PLC, Telefonaktiebolaget LM Ericson, Getinge AB, Hennes & Mauritz AB, Investor AB, Kinnevik Investment

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

Svenska Bolag. 1235 Aktiebevis. Svenska Bolag 1235 AKTIEBEVIS SVENSKA BOLAG GRUND- UTBUD AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1235 Aktiebevis Svenska Bolag Marknadsföringsmaterial AKTIE- BEVIS 1,5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 6 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

1242 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv 1242 AUTOCALL AMERIKANSKA TEKNIKBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV GRUND- UTBUD 9 MÅN -5 ÅR

1242 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv 1242 AUTOCALL AMERIKANSKA TEKNIKBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV GRUND- UTBUD 9 MÅN -5 ÅR 1242 Autocall Amerikanska Teknikbolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 9 MÅN -5 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån

Läs mer

1221 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv 1221 AUTOCALL GULDBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV AUTO- CALL 1-5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

1221 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv 1221 AUTOCALL GULDBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV AUTO- CALL 1-5 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1221 Autocall Guldbolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors

AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Indikativ Ack. kupong 2,5 % / kvartal (Lägst 2,0 %) Mangold Fondkommission AB. Peugeot, General Motors AUTOCALL FORDONSINDUSTrI AcKUMULERANDE +/- Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent SG Issuer Garant Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Inlösenbarriär

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK Emitteras av Sverige Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden 1200 1000 800 600 400 200 0 HISTORISK INDEXUTVECKLING 20 ÅR* Källa: Bloomberg.

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Emittent: UBS AG, London Branch. Distributör: Acta Asset Management AS (Acta).

Emittent: UBS AG, London Branch. Distributör: Acta Asset Management AS (Acta). Autocall Svenska Bolag 3 Exponering mot svenska multinationella bolag med möjlighet till årlig ackumulerande kupong samt möjlighet till snabb återbetalning. Emittent: UBS AG, London Branch. Distributör:

Läs mer

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING BNP PARIBAS TURBOWARRANTER EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Turbowarranter är högriskplaceringar

Läs mer

Autocall Europeiska Banker max 1011. Bank och Finans. HÖG risk. Autocall. 1-3 år. Commerzbank Tower, Frankfurt. Emittent

Autocall Europeiska Banker max 1011. Bank och Finans. HÖG risk. Autocall. 1-3 år. Commerzbank Tower, Frankfurt. Emittent Autocall Europeiska Banker MAX 1011 HÖG risk Autocall 1-3 år Bank och Finans Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot europeiska bankaktier och betalar vid förfall

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Autocall Stora Banker Combo 6

Autocall Stora Banker Combo 6 a b Autocall Stora Banker Combo 6 Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till både utbetalande och ackumulerande kuponger Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Utbetalande kupong Ackumulerande

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent.

Guld. Placeringen följer utvecklingen i guldpriset genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Index har en maxavkastning om 30 procent. 1226 Marknadswarrant Guld MARKNADS- WARRANT 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala 1 7) visar

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Hedge. 1227 Fondobligation. Hedge 1227 FONDOBLIGATION HEDGE FOND- OBLIGA- TION 6 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 ALTERNATIV EXPONERING

Hedge. 1227 Fondobligation. Hedge 1227 FONDOBLIGATION HEDGE FOND- OBLIGA- TION 6 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 ALTERNATIV EXPONERING 1227 Fondobligation Hedge FOND- OBLIGA- TION 6 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 3 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 2 Den extrema risknivån (skala 1 7) visar

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER NORDISKA BANKER AUTOCALL Möjlighet till 15 % 2 i Kupong Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Kursfallsskydd: Kupong: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Notering: Sista

Läs mer

Autocall Svenska Banker Duo Combo Max Tecknas till och med den 5 december 2014

Autocall Svenska Banker Duo Combo Max Tecknas till och med den 5 december 2014 Autocall Svenska Banker Duo Combo Max är en placering med inriktning mot två svenska bolags aktier och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer

HISTORISK UTVECKLING* Källa: Bloomberg. Period: 19 januari 1993 18 januari 2013. Underliggande NOKJPY.

HISTORISK UTVECKLING* Källa: Bloomberg. Period: 19 januari 1993 18 januari 2013. Underliggande NOKJPY. Valuta 40 30 HISTORISK UTVECKLING* Emitteras av B.V. 20 100 procent kapitalskyddad placering med 10 möjlighet till positiv avkastning om den norska kronan stärker sig mot den japanska yenen 0 Källa: Bloomberg.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD 2

AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD 2 AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD 2 Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad

Indexbevis Norden 3. Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden 3 är en placering som följer utvecklingen i ett nordiskt aktieindex. Placeringen är avsedd för dig som tror att de nordiska aktiemarknaderna kommer att utvecklas väl under de kommande

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

MARKNADSWARRANT AMERIKANSKA BOLAG FIXED BEST. Capitolium, Washington DC. Emittent UBS AG, London Branch (S&P A) ERBJUDS AV

MARKNADSWARRANT AMERIKANSKA BOLAG FIXED BEST. Capitolium, Washington DC. Emittent UBS AG, London Branch (S&P A) ERBJUDS AV HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 4 ÅR Capitolium, Washington DC Amerikanska Bolag Placeringen ger exponering mot en korg av nio amerikanska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De fyra aktier

Läs mer

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7

1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best 1236 MARKNADSWARRANT SVENSK VERKSTAD FIXED BEST GRUND- UTBUD 3 ÅR RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 1236 Marknadswarrant Svensk Verkstad Fixed Best MARKNADS- WARRANT 3 ÅR GRUND- UTBUD RISKNIVÅ 1 2 3 4 5 6 7 LÄGRE RISK RISKNIVÅ VID NORMALT UTFALL 7 RISKNIVÅ VID EXTREMUTFALL 7 Den extrema risknivån (skala

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Strukturerade placeringsprodukter Nordiska Banker autocall Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 40 % nedgång från Startkurs Kupong: 15 %,

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

SVENSKA BOLAG AUTOCALL

SVENSKA BOLAG AUTOCALL SVENSKA BOLAG AUTOCALL Möjlighet till 50 % 2 i årlig Kupong Svenska Bolag Autocall Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 % av Startkurs¹ Kupong: 50 % indikativt² Deltagandegrad:

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

AutoSprinter Sverige 4

AutoSprinter Sverige 4 ab Sista teckningsdag 3 april 2015 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB AutoSprinter Sverige 4 Exponering mot den svenska börsen med möjlighet till förtida inlösen Teckningskurs

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer