Förstärkt exponering mot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstärkt exponering mot"

Transkript

1 oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER SVERIGE Förstärkt exponering mot OMX Stockholm 30 Index Teckningsperiod: Fram till den 25:e oktober 2013 Ger 2 gånger uppgången i OMX Stockholm 30 index Maximal potentiell bruttoavkastning på 60% 5 års investeringshorisont Produkten Accelerated Tracker Sverige är riktad mot svenska privatinvesterare och professionella investerare som har en god förståelse för den underliggande marknaden och Produktens egenskaper. Det är viktigt att du förstår att du riskerar att förlora hela det investerade kapitalet när du investerar i Produkten, även om du behåller den under hela Investeringsperioden.

2 INNEHÅLL 3. Introduktion till Accelerated Tracker Sverige 3. Viktiga datum 4. Viktiga termer 5. Hur fungerar Produkten? 6. Illustrativa utfall 7. Simulerad historisk avkastning 8. En titt på OMX Stockholm 30 Index 9. Att tänka på innan du investerar 10. Passar Produkten dig? 11. Svar på dina frågor 13. Motpartsrisk 14. Andrahandsmarknaden VIKTIG INFORMATION Produkten är en långsiktig investering med en löptid på 5 år, och är avsedd att hållas fram till Lösendagen. Om du säljer produkten tidigare än så kan du få tillbaka mindre än din initiala investering. Informationen i denna marknadsföringsbroschyr utgör varken finansiell rådigivning, investeringsrådgivning, skattemässig rådgivning eller annan rådgivning. Investeraren måste själv bedöma lämpligheten i att investera i Produkten. Accelerated Tracker Sverige är en strukturerad produkt som avses noteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och utges av SG Issuer via ett utgivningsprogram som är godkänt av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg och passporterat till Sverige. Termer i detta dokument som börjar med en stor bokstav är definierade i tabellen Viktiga Termer som återfinns på sidan 4 i denna marknadsföringsbroschyr. Slutliga Villkor publiceras för Produkten, där dess egenskaper och avkastning beskrivs. Information om Produktens egenskaper som ges i de Slutliga Villkoren är föreskrivna i det godkända grundprospektet. Båda dokumenten går att ladda ned från www. listedproducts.societegenerale.se. Du riskerar att förlora hela ditt investerade kapital. Din investering i Produkten omfattas inte av insättningsgarantin eller någon annan liknande försäkring. Dessutom utsätter du dig för motpartsrisk gentemot SG Issuer och Societe Generale genom att investera i produkten. Ifall SG Issuer skulle hamna på obestånd, träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Se avsnittet Motpartsrisk på sidan 13 i denna marknadsföringsbroschyr för mer information. 2 16

3 INTRODUKTION TILL ACCELERATED TRACKER SVERIGE Målet med Produkten är att förse investerare med en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att erbjuda dubbla den faktiska procentuella ökningen av OMX Stockholm 30 Index över den 5-åriga investeringsperioden. Accelerated Tracker Sverige (Produkten) är en 5-årig investering som har målet att ge en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att multiplicera en uppgång i OMX Stockholm 30 Index (Indexet) med 2. Den potentiella maximala bruttoavkastningen är begränsad till 60%. Produkten har också målet att betala tillbaka ditt kapital så länge OMXS30 inte har fallit med mer än 40% vid löptidens slut. Utbetalning av bruttoavkastning samt återbetalning av ditt kapital vid löptidens slut är beroende av Societe Generales förmåga att fullfölja sina förpliktelser. Se sektionen Motpartsrisk på sidan 13 för mer information. För vem passar Produkten? Produkten passar för investerare som har en långsiktig investeringshorisont samt en relativt konservativ riskprofil. De vill ha exponering mot den svenska aktiemarknaden och söker efter en bra tillväxt, men förväntar sig endast en måttlig tillväxt i OMXS30 under de närmsta fem åren. Produkten är också lämplig för investerare som är oroliga för att den svenska börsen kan komma att falla med upp till 40% under investeringsperioden och som vill skydda sitt kapital mot en sådan nedgång. Hur kan du köpa Produkten? Du kan köpa enheter av Produkten genom din mäklare precis som med aktier. Produkten kan köpas för ett fast pris om kr per enhet under Teckningsperioden, vilken varar till den 25:e oktober Du kan även köpa Produkten efter detta datum, då den kommer att börsnoteras, men priset kan vara såväl högre som lägre än kr. Minsta investering: 1 enhet eller kr Maximal investering: Societe Generale förbehåller sig rätten att begränsa den totala storleken på investeringen som finns tillgänglig. Du kan handla Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå Investeringssparkonto (ISK) Kapitalförsäkring (KF) VIKTIGA DATUM Teckningsperiod Fram till den 25:e oktober 2013 Slutlig Värderingsdag 29:e oktober 2018 Noteringsdag 30:e oktober 2013 Investeringsperiod 5 år Initial Värderingsdag 28:e oktober 2013 Lösendag 5:e november

4 VIKTIGA TERMER Term FÖRKLARING Produkten Accelerated Tracker Sverige ISIN-kod SE Börskod SG AT 0113 Indexet OMX Stockholm 30 Index (Reuterskod:.OMXS30) Slutliga Villkor Produktens legala dokument. Bruttoavkastning På Lösendagen kommer Produkten betala en Bruttoavkastning baserat på 2 gånger uppgången i Indexet från Initiala Indexnivån till Slutliga Indexnivån. Bruttoavkastningen är begränsad till 60%. Om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån vid löptidens slut så erhålls ingen Bruttoavkastning. Maximal Bruttoavkastning Den Maximala Bruttoavkastningen är begränsad till 60%. Om Indexet har ökat med mer än 60% vid den Slutliga Värderingsdagen kommer Produkten att ge en lägre avkastning än Indexet. Skyddsnivå Skyddsnivån motsvarar 60% av den Initiala Indexnivån. Kapitalet är skyddat på Lösendagen så länge Indexets stängningsnivå är lika med eller överstiger Skyddsnivån vid den Slutliga Värderingsdagen. Teckningsperiod Till och med 25:e oktober Noteringsdag 30:e oktober 2013, den första dagen Produkten avses att börsnoteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX). Teckningskurs Priset per enhet för Produkten under Teckningsperioden. Teckningskursen kommer vara kr per enhet. Initial Indexnivå Stängningsnivån för Indexet på den Initiala Värderingsdagen. Initial Värderingsdag 28:e oktober 2013, det datum då stängningsnivån för Indexet observeras för att bestämma den Initiala Indexnivån. Slutlig Indexnivå Stäningsnivån för Indexet på den Slutliga Värderingsdagen. Slutlig Värderingsdag 29:e oktober 2018, det datum då stängningsnivån för Indexet observeras för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Investeringsperiod Produkten har en Investeringsperiod (dvs. löptid) på 5 år. Lösendag 5:e november 2018, det datum då Produkten löper ut. 4 16

5 HUR FUNGERAR PRODUKTEN? Målet med Produkten är att förse investerare med en förbättrad avkastning vid löptidens slut genom att erbjuda dubbla den faktiska procentuella ökningen av OMX Stockholm 30 Index över den 5-åriga investeringsperioden. För att fastställa utvecklingen av Indexet under Investeringsperioden kommer Indexets stängningsnivå att observeras på den Initiala Värderingsdagen för att bestämma den Initiala Indexnivån. Indexet observeras återigen på den Slutliga Värderingsdagen för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Den Slutliga Indexnivån jämförs sedan mot den Initiala Indexnivån för att bestämma om Indexet har stigit eller fallit under Investeringsperioden. Hur beräknas Bruttoavkastningen? Indexets utveckling baseras på hur mycket det har stigit mellan den Initiala Indexnivån och den Slutliga Indexnivån. Till exempel, om den Slutliga Indexnivån vid den Slutliga Värderingsdagen är 12% högre än den Initiala Indexnivån, är utvecklingen för Indexet under löptiden 12%. Produktens Bruttoavkastning beräknas då som 2 gånger denna utveckling, dvs. 24% (12% x 2). Investerare får därför tillbaka sitt investerade kapital och en Bruttoavkastning på 24% på Lösendagen. 1. Om den Slutliga Indexnivån inte har fallit mer än 40% under den Initiala Indexnivån (Skyddsnivån har inte brutits), så får du på Lösendagen endast tillbaka Teckningskursen per enhet du äger, men erhåller ingen Bruttoavkastning. Återbetalning av kapitalet på Lösendagen är beroende av Societe Generales förmåga att fullfölja sina förpliktelser (dvs. inte hamnat på obestånd eller liknande). Se sektionen Motpartsrisk på sidan 13 för mer information. 2. Om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån med mer än 40% (Skyddsnivån har brutits), så erhåller du ingen Bruttoavkastning på din investering på Lösendagen, och hela eller delar av din initiala investering kan gå förlorad. Du kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje fall i Indexet på 1% resulterar i en förlust på 1% av Teckningskursen. Till exempel, om den Slutliga Indexnivån fallit med 60% under den Initiala Indexnivån på den Slutliga Värderingsdagen kommer du få tillbaka 400 kr per enhet du äger, vilket motsvarar en förlust på 60% av investerat kapital. Vad händer om Indexet har fallit? Om den Slutliga Indexnivån är lägre än den Initiala Indexnivån utbetalas ingen Bruttoavkastning på din investering. Beloppet du får tillbaka på Lösendagen beror på hur mycket den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån. Slutlig Värderingsdag Är den Slutliga Indexnivån högre än den Initiala Indexnivån? JA NEJ Är den Slutliga Indexnivån 30% eller högre än den Initiala Indexnivån? Är den Slutliga Indexnivån lägre än Skyddsnivån (60% av Initiala Indexnivån)? JA NEJ NEJ JA Maximal möjlig AVKASTNING På Lösendagen kommer du att få kr per enhet, vilket motsvarar Teckningskursen och den Maximala Bruttoavkastning på 60%. Positiv avkastning På Lösendagen kommer du att få tillbaka Teckningskursen och en Bruttoavkastning på 2 gånger Indexets utveckling. ENDAST KAPITALET TILLBAKA På Lösendagen kommer du att få tillbaka Teckningskursen om kr för varje enhet du äger. Kapitalet är i riskzonen Det belopp du får tillbaka på Lösendagen bestäms av den procentuella nedgången i Indexet. 5 16

6 ILLUSTRATIVA UTFALL Målet med Produkten är att generera en Bruttoavkastning samt returnera ditt investerade kapital på Lösendagen. Om detta blir utfallet eller ej bestäms av stängningsnivån på Indexet på den Slutliga Värderingsdagen. Illustrationerna nedan är utformade för att visa när en Bruttoavkastning betalas eller inte, samt när Teckningskursen betalas tillbaka eller inte. Följande exempel är baserat på en initial investering om kr som behålls under hela den 5-åriga Investeringsperioden och inbegriper inte att Societe Generale hamnar på obestånd. Syftet är att illustrera en potentiell avkastning som skulle kunna genereras baserat på Indexets utveckling. Det finns 4 möjliga utfall som kan inträffa på Lösendagen: Utfall 1: Indexet har stigit med 30% eller mer I det här fallet tillgodogör sig investerare inte hela uppgången i Indexet eftersom den Maximala Bruttoavkastningen är begränsad till 60%, dvs. en uppgång på 30% i OMXS30. Investerare kommer få kr. Detta motsvarar den Maximala Bruttoavkastningen på kr (60%) samt Teckningskursen ( kr). Utfall 2: Indexet har stigit med mindre än 30% Här kommer investerare erhålla en Bruttoavkastning baserat på 2 gånger den positiva utvecklingen i Indexet samt den initiala investering. Om Indexets utveckling är 15% kommer investerare att få kr. Detta motsvarar en Bruttoavkastning på kr (2 x 15% = 30%) samt Teckningskursen ( kr). Utfall 3: Indexet har inte rört på sig eller har fallit med mindre än 40% I det här fallet behåller investerare den initiala investeringen om kr. Utfall 4: Indexet har fallit med mer än 40% Här har Skyddsnivån brutits och hela eller delar av din investering kommer gå förlorad. Investeraren kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje nedgång på 1% i Indexet resulterar i en förlust på 1% av det investerade beloppet. Till exempel, om OMXS30 har fallit med 45% under den Initiala Indexnivån på den Slutliga Värderingsdagen, får investeraren tillbaka kr, vilket motsvarar en förlust på 45% på det initiala investerade kapitalet. Illustrativa avkastningar Utfall UTVECKLING HOS INDEXET INVESTERINGENS VÄRDE PÅ LÖSENDAGEN Utfall 1 +30% eller mer kr 60% Utfall 2 +15% kr 30% Utfall 3 Ingen indexförändring eller över 60% av Initiala Indexnivån kr 0% Utfall 4-45% kr -45% AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN OBSERVERA: DETTA PRESENTERAS ENDAST I ILLUSTRATIVT SYFTE. SIFFRORNA ÄR EXEMPEL SOM ILLUSTRERAR VAD SOM SKULLE KUNNA HÄNDA PÅ LÖSENDAGEN FÖR OLIKA STÄNGNINGSNIVÅER PÅ INDEXET PÅ DEN SLUTLIGA VÄRDERINGSDAGEN. 6 16

7 SIMULERAD HISTORISK AVKASTNING För att visa vad Produktens avkastning skulle ha varit om den hade köpts längre tillbaka i tiden, har vi utfört en rad tester för att fastställa Produktens simulerade historiska avkastning. Vi tillämpade de exakta parametrarna i Produkten på historisk data för en rullande femårsperiod som slutar mellan 13:e september 1993 och 13:e september 2013, vilket gav oss femårsperioder att observera. Våra beräkningar antar att Produkten hade köpts innan Noteringsdagen till Teckningskursen på kr per enhet och sedan behållits under hela Investeringsperioden. TOTAL AVKASTNING PÅ INVESTERINGEN Positiv avkastning (73,76%) Endast Teckningspriset tillbaka (24,25%) Förlust (1,99%) Analysen av den historiska simuleringen visar att den högsta Bruttoavkastningen som Produkten skulle uppnått var den Maximala Bruttoavkastningen på 60%. Detta innebär att du skulle ha fått tillbaka Teckningskursen och en Bruttoavkastning på 60%. Denna Maximala Bruttoavkastning uppnåddes i fall (56,06%). Det lägsta belopp som skulle ha återbetalats på Lösendagen var 504,48 kr, vilket innebär att du skulle ha ådragit dig en förlust på 49,55% av den ursprungliga Teckningskursen. Investerare skulle ha ådragit sig en förlust på deras initiala investering i 100 fall (1,99%). Den genomsnittliga simulerade Bruttoavkastningen som Produkten skulle ha uppnått var 39,14%, vilket innebär att du skulle ha fått tillbaka Teckningskursen samt en Bruttoavkastning på 39,14%. Resultatet av denna historiska simulering visar också att i 73,76% av fallen så skulle investerare ha erhållit en positiv avkastning, och i 24,25% av fallen skulle investerare enbart fått tillbaka Teckningskursen. Slutligen, i 1,99% av fallen skulle investare ha ådragit sig en förlust. *Baserat på att Produkten köpts till Teckningskursen på kr och sedan behållits hela Investeringsperioden. SIMULERAD HISTORISK AVKASTNING (Total avkastning kontra nivån på OMX Stockholm 30 Index) kr Totalt belopp returnerat till investerare** kr kr kr kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr OMX Stockholm 30 Index Accelerated Tracker Sverige 0 kr 13/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ års rullande slutdatum KÄLLA: Societe Generale (data från Bloomberg), SEPTEMBER 2013, OVANSTÅENDE GRAF ILLUSTRERAR SIMULERAD HISTORISK DATA. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN INDIKATION FÖR FRAMTIDA AVKASTNING.**Avkastningen illustrerar det totala beloppet investerare skulle ha fått per enhet på Lösendagen om de hade behållit Produkten under hela Investeringsperioden. 7 16

8 EN TITT PÅ OMX STOCKHOLM 30 INDEX OMX Stockholm 30 Index (även kallat OMXS30) är Stockholmsbörsens ledande aktieindex. Det är ett kapitalviktat prisindex som består av de 30 aktier som i svenska kronor räknat har den största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med indexet är att ha 30 aktier som representerar börsen som helhet, dvs. utvecklar sig i nära korrelation med aktierna på börsen. Som sådant består Indexet av flertalet välkända namn som Ericsson, Atlas Copco och Hennes & Mauritz. Sammansättningen revideras två gånger per år. Det ledande aktieindexet i Sverige Består av de 30 mest omsatta aktierna Utgörs av välkända företag Syftet är att representera börsen som helhet 5-ÅRS HISTORISK UTVECKLING AV OMX STOCKHOLM 30 INDEX Indexnivå /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/2013 KÄLLA: Bloomberg, september 2013, HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN INDIKATION FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. Index Disclaimer NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30TM, and OMXS30 IndexTM are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Societe Generale. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S). Societe Generale does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the composition, calculation, dissemination and adjustment of the Index, nor of the data included therein. Societe Generale shall have no liability for any errors, omissions, interruptions or delays relating to the Index. Societe Generale makes no warranty, whether express or implied, relating to (i) the merchantability or fitness for a particular purpose of the Index, and (ii) the results of the use of the Index or any data included therein. Societe Generale shall have no liability for any losses, damages, costs or expenses (including loss of profits) arising, directly or indirectly, from the use of the Index or any data included therein. The levels of the Index do not represent a valuation or a price for any product referencing such Index. A summary of the Index rules is available from the Licensors. 8 16

9 ATT TÄNKA PÅ INNAN DU INVESTERAR Nedan summeras viktiga fördelar och risker med Produkten. Du bör även läsa de Slutliga Villkoren för att få en god förståelse för produktens egenskaper, fördelar och risker. FÖRDELAR Potential att få en Bruttoavkastning på Lösendagen på upp till 60%. Din initiala investering kommer att återbetalas på Produktens Lösendag givet att den Slutliga Indexnivån inte har fallit med mer än 40% från dess Initiala Indexnivå. RISKER Den Maximala Bruttoavkastningen är 60%. Om Indexet vid Investeringsperiodens slut stigit mer än 60% kommer Produkten att ha utvecklats sämre än Indexet. Om den totala avkastningen som genereras av Produkten är mindre än inflationstakten kommer värdet på ditt kapital plus den totala avkastningen på Lösendagen att vara reducerat i reala termer. Om Indexet har fallit mer än 40% på den Slutliga Värderingsdagen kommer hela eller delar av din investering att gå förlorad. Du kommer att vara exponerad mot utvecklingen i Indexet från den Initiala Indexnivån, där varje nedgång på 1% resulterar i en förlust på 1% av Teckningskursen. Indexet kan vara volatilt och falla långt under den Initiala Indexnivån vid Slutliga Värderingsdagen. Produkten avses noteras på NDX och kan handlas närsomhelst under en handelsdag (förutsatt normala marknadsförhållanden) utan några extra avgifter för tidig lösen. Se sidan 14 för mer information om handel på andrahandsmarknaden. Du kan köpa Produkten i någon av följande olika kontotyper: Aktie-fond depå, Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF). Om du väljer att sälja Produkten innan löptidens slut sker detta till rådande marknadskurs på NDX, vilket innebär att du kan få tillbaka mindre än du investerat beroende på Indexets utveckling. Utbetalning av investerat belopp samt Bruttoavkastningen är beroende av emittentens, SG Issuer, förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Om SG issuer skulle hamna på obestånd träder garanten Societe Generale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar du att förlora hela eller delar av din investering. Per september 2013 har Societe Generale följande kreditbetyg: A från Standard & Poor s och A2 från Moody s. Likväl, om emittenten är oförmögen att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor, är det mycket troligt, på grund av deras samröre, att garanten inte kommer kunna fullgöra sina förpliktelser som garant. För en förklaring vad dessa kreditbetyg innebär, vänligen se Motpartsrisk på sidan 13. Societe Generale eller en annan enhet inom Societe Generalekoncernen är den enda marknadsgaranten och därför den enda parten som tillhandahåller priser för Produkten. Priser kommer finnas tillgängliga under normala marknadsförhållanden och givet att det inte sker en begränsning till följd av tekniska problem inom bolag i Societe Generale-koncernen, Nordic Growth Market NGM AB eller NASDAQ OMX Stockholm AB, eller hos informationsleverantörer, telekommunikationsföretag, eller till följd av pressmeddelanden från underliggande bolag eller svårigheter att insamla information om Indexet. Vänligen se sidan 14 för information om andrahandsmarknaden. 9 16

10 PASSAR PRODUKTEN DIG? PRODUKTEN PASSAR DIG OM: PRODUKTEN PASSAR DIG INTE OM: Du är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Du vill ha exponering mot utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Du är villig att behålla din investering under den 5-åriga Investeringsperioden. Du är medveten om att du riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Du är också villig att ta denna risk. Du har en positiv utsikt gällande utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index. Du är bekväm med att din Bruttoavkastning är begränsad till 60%. Du är bekväm med att om den Slutliga Indexnivån understiger den Initiala Indexnivån så kommer du inte att få någon Bruttoavkastning. Du accepterar att köpkraften från din investering kan vara reducerad på Lösendagen. Du är införstådd med att Produkten kan komma att beskattas om du investerar direkt i Produkten.* Du vill ha möjligheten till en potentiellt högre avkastning än vad som kan erhållas genom att investera i ett konventionellt räntekonto, men samtidigt förstår du att din initiala investering inte är garanterad att bli återbetald vid lnvesteringsperiodens slut. Du är införstådd med att om Societe Generale hamnar på obestånd eller inte kan fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor så kan du förlora hela eller delar av din investering. Du har eller är beredd att genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig och att du har rätt förkunskaper för att handla med den. û û û û û û û Du är inte bosatt i Sverige eller är yngre än 18 år. Du vill inte riskera att förlora hela eller delar av din initiala investering vilket du kan göra även om du behåller Produkten under hela Investeringsperioden. Du kan komma att behöva ha tillgång till hela eller delar av din initiala investering innan slutet av Investeringsperioden samtidigt som du inte kan riskera att förlora kapital till följd av en försäljning av Produkten på andrahandsmarknaden. Du är inte beredd att ta risken att utgivaren SG Issuer eller garanten Societe Generale misslyckas att genomföra utbetalningar, vilket kan leda till att du får tillbaks en mindre summa än du ska, eller inget alls. Du vill inte riskera att inte få någon avkastning på din initiala investering eller en mindre avkastning än vad du kunde ha tjänat under samma tidsperiod om du istället investerat i ett räntekonto. Du vill inte ge upp utdelningar som du skulle kunnat få om du investerat i aktier eller liknande investeringar. Du har inte, eller är inte beredd att genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig. *Uttalanden gällande skatt, varhelst den görs, är generisk och icke-fullständig och är baserad på vår kunskap om de lagar och den praxis som gäller från och med datumet för detta dokument och är därför föremål för eventuella ändringar i lagstiftning och praxis samt tolkning och tillämpning. Sådana uttalanden får därför inte tolkas som rådgivning eller att förlita sig till. Investerare måste själv samråda med en professionell skatterådgivare för att avgöra de skattemässiga konsekvenserna av att förvärva, inneha och/eller avyttra investeringar som nämns i denna marknadsföringsbroshyr

11 SVAR PÅ DINA FRÅGOR Hur investerar jag? Produkten kan köpas för ett fast pris om kr per enhet under Teckningsperioden. Du kan köpa Produkten genom din mäklare på samma sätt som du skulle köpa en aktie. Du kan ha Produkten i följande olika kontotyper: Aktie-fond depå, Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring (KF). Innan du kan investera i denna Produkt kommer din mäklare att be dig genomföra ett lämplighetstest för att verifiera att Produkten är lämplig för dig och att du har rätt förkunskaper för att handla med den. Finns det en inbyggd avgift i Produkten? Ja, Societe Generale kommer betala deltagande mäklare cirka 2,0% av det totala nominella beloppet. Avgiften har inkluderats i Teckningskursen. Observera att även courtage kan tillkomma beroende på mäklare eller bank. Finns det ett sista datum för att investera i Produkten? Om du vill köpa produkten för ett fast pris om kr per enhet kan du göra detta fram till och med 25:e oktober Efter den 30:e oktober kan du köpa produkten på andrahandsmarknaden till ett pris som kan vara högre eller lägre än den fasta kursen. Kommer jag behöva betala några andra avgifter för Produkten? Alla kostnader för att skapa och ge ut Produkten är redan inbyggda i Produktens villkor. Om du köper eller säljer produkten tillkommer även courtage till din mäklare eller bank. Kan jag ångra en investering? Du kan inte ångra en investering. Däremot kan du sälja Produkten på andrahandsmarknaden (se sidan 14). Då bör du ta i beaktning att priset kan vara såväl högre som lägre än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Kan jag sälja Produkten innan den förfaller? Ja, du kan sälja Produkten på andrahandsmarknaden innan den Slutliga Värderingsdagen. Du bör ta i beaktning att priset på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än vad du ursprungligen betalade för Produkten. Beloppet du får genom en försäljning kommer vara det aktuella marknadsvärdet, vilket kommer fastställas när din mäklare hanterar din orderinstruktion. Se sidan 14 för mer information om andrahandsmarknaden. Vad gör jag ifall jag behöver mina pengar innan Produkten förfaller? Till skillnad från ett räntekonto från vilket du kan tillgå dina pengar när som helst, och utan några straffavgifter, måste du sälja Produkten på andrahandsmarknaden. När du gör detta riskerar du att få tillbaka mindre pengar än vad du initialt investerade eftersom Produktens marknadsvärde kan ha gått såväl upp som ned. Vad händer när min Produkt förfaller? Det slutliga utbetalningsvärdet för Produkten beräknas och sätts sedan in på ditt konto. Hur kan jag följa utvecklingen på min investering? Du kan hitta innevarande marknadsvärde hos din Produkt på vår hemsida, eller fråga din mäklare. Vad är den maximala avkastningen jag kan erhålla? Produkten erbjuder en Maximal Bruttoavkastning på 60% på Lösendagen. Vad är min maximala förlust? Om den Slutliga Indexnivån är lägre än Skyddsnivån på den Slutliga Värderingsdagen kommer ingen Bruttoavkastning att betalas ut och du kan förlora hela eller delar av din investering. Det belopp som du får tillbaka på förfallodagen kommer att bestämmas av den procentuella nedgången i Indexet. Om det t.ex. är 60% lägre än den Initiala Indexnivån kommer du att få tillbaka 400 kr per enhet. Får jag en kupong? Nej, målet med Produkten är att ge dig en Bruttoavkastning på Lösendagen liksom att betala tillbaka ditt kapital. Hur bevakas nivån på Indexet? Den 28:e oktober 2013 (Initiala Värderingsdagen) kommer stängningsnivån hos Indexet att observeras för att bestämma den Initiala Indexnivån. Stängningsnivån hos Indexet kommer sedan återigen att observeras den 29:e oktober 2018 för att bestämma den Slutliga Indexnivån. Den Slutliga Indexnivån jämförs sedan med den Initiala Indexnivån för att avgöra om Indexet har stigit eller fallit under Investeringsperioden. Detta kommer i sin tur att avgöra huruvida du på Lösendagen kommer få tillbaka din initiala investering samt om en Bruttoavkastning ska betalas ut. Har jag äganderätt till Indexet? Nej. Du köper en Strukturerad Produkt utgiven av SG Issuer vilken utlovar de ovan beskrivna utbetalningarna. Dessa utbetalningar är länkade till utvecklingen hos Indexet. Produkten 11 16

12 ger däremot inga rättigheter till Indexet. Vad är en Strukturerad Produkt? En Strukturerad Produkt är ett värdepapper som utges av en bank och som avses noteras på NDX. För varje Strukturerad Produkt finns Slutliga Villkor som beskriver Produkten och dess utbetalning i detalj. Hur får jag en kopia av grundprospektet? Denna broschyr är ett marknadsföringsdokument och inte ett prospekt och är avsedd att förmedla de övergripande villkoren för Produkten. Fullständiga egenskaper hos Produkten ges i grundprospektet och i Produktens Slutliga Villkor som finns på vår hemsida: Vad gör jag ifall jag har en fråga eller ett klagomål? Om du har en fråga eller ett klagomål relaterad till Produkten får du gärna kontakta oss: E-post: Telefon: The Listed Products Team Societe Generale Exchange House 12 Primrose Street London EC2A 2EG I det osannolika fallet att Societe Generale inte kan lösa ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt har du rätt att ta upp ärendet med en finansiell ombudsman. Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall London, E14 9SR Tel:

13 MOTPARTSRISK Utgivaren av Produkten är SG Issuer, ett bolag i Societe Generalekoncernen, och Societe Generale är garant. Huruvida du återfår det investerade kapitalet eller ej samt Bruttoavkastning är således beroende på Societe Generales förmåga att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med Produktens villkor. Risken som detta innebär kallas motpartsrisk eller kreditrisk. Om SG Issuer som utgivare eller Societe Generale som garant inte kan utföra utbetalningar i enlighet med Produktens villkor riskerar du att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet oavsett hur placeringen utvecklats under Investeringsperioden. Du skyddas inte heller av insättningsgarantin eller liknande skydd. Kreditbetyg ger dig möjligheten att utvärdera risken att en viss Produktutgivare såsom SG Issuer ska gå i konkurs. Kreditbetyg utdelas av oberoende kreditinstitut såsom Standard & Poor s och Moody s. Standard & Poor s betygsätter företag från AAA (säkraste/bästa betyget) till D (mest riskfyllda/sämsta betyget) och Moody s betygsätter företag från Aaa (säkraste/bästa betyget) till C (mest riskfyllda/sämsta betyget). Dessa kreditbetyg utvärderas regelbundet och kan komma att ändras. Kreditbetygen utgör inte rekommendationer att köpa, sälja eller behålla en finansiell tillgång eftersom de inte tar marknadspriset eller lämpligheten för en viss investerare i beaktning. Kreditbetyget är heller inte en garanti att en institution inte kan gå i konkurs. SOCIETE GENERALE KREDITBETYG Kreditinstitut Standard & Poor s Moody s Kreditbetyg A A2 Betygen ovan är aktuella per september

Förstärkt exponering mot

Förstärkt exponering mot oktober 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER ACCELERATED TRACKER AFRIKA Förstärkt exponering mot SGI Pan Africa Index Teckningsperiod: Till och med 25:e oktober 2013 Ger 2,6 gånger uppgången i SGI Pan Africa Index

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Garantiobligation High Yield 8

Garantiobligation High Yield 8 Equity Structured Business Retail area Garantiobligation High Yield 8 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 28 september 2012 rbsbank.se/markets Du erbjuds att teckna Garantiobligation

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Nordiska BANKER smart bonus Nordiska Banker Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Global 16 +/-

Autocall Global 16 +/- Autocall Global 16 +/- är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning vid såväl stigande, stillastående samt i viss mån vid sjunkande börser. Placeringen är avsedd för

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK

Sverige. Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden INDEXBEVIS SVERIGE MINIMAX MEDEL RISK Emitteras av Sverige Nyhet möjlighet att ta del av hela marknadsutvecklingen från högsta till lägsta notering under löptiden 1200 1000 800 600 400 200 0 HISTORISK INDEXUTVECKLING 20 ÅR* Källa: Bloomberg.

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2445 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 100% kapitalskydd BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer